AnasayfaBlogGenel Cerrahi Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Genel Cerrahi Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

10 Haziran 2021
Mavi önlükler ve maskeler giyen bir grup insan hastane ortamında durmaktadır. Bir kişinin üzerinde ameliyat önlüğü vardır ve yakın çekimde omzu görünmektedir. Arka planda ameliyat yapan bir doktor da vardır. Yanlarında siyah metinli beyaz bir tabela vardır. Dairesel bir nesnenin ve bir kasenin bulanık görüntüleri de görülebiliyor. Görüntüdeki herkes tıbbi bir ortamda olduklarını gösteren koruyucu kıyafetler giyiyor.
Genel Cerrahi AlanıTanımÇalışma Alanları
TarihçeLatince 'chirurgiae' kelimesinden türemiş ve 'el işi' anlamına gelir.Tıp biliminin en eski dallarından biri olarak kabul edilir.
Temel İlkelerTedavi edilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla tedavi edilmesine dayanır.Ameliyat uygulamaları, hastalıklı organın çıkarılması veya olabildiğince uygun bir şekile getirilmesi.
AmeliyatlarHastalıklı organın ampute edilip vücudun doğal ve en uygun şekline dönüştürülmesi.Genel Cerrah, geniş bir cerrahi prosedür yelpazesine hakim olan ve ayrıntılı anatomi bilgisi gerektiren bir hekimdir.
KomplikasyonlarHer tıbbi müdahalede olduğu gibi, genel cerrahi pratiklerinde de komplikasyon riski bulunmaktadır.Hekimler, hasta güvenliği ve ameliyat sonrası bakımı sağlamak için komplikasyonları önlemeye çalışır.
Ameliyat Sonrası BakımAmeliyat sonrası bakım çok önemlidir ve hastanın hızlı ve etkili bir şekilde iyileşmesi için özenle planlanmalıdır.Ameliyat sonrası ağrı kontrolü, yara bakımı, fiziksel aktivite içeren rehabilitasyon programları.
EğitimGenel Cerrahi Uzmanı olmak için tıp fakültesi sonrası genel cerrahi eğitimi alınması gerekmektedir.Hekimlerin sertifika alabilmesi için çok sayıda ameliyat ve prosedür gerçekleştirmesi gerekmektedir.
KonularMeme, endokrin, gastrointestinal, hepatopankreatobilier, onkolojik, travma ve acil cerrahi, vb. dahil geniş bir yelpaze üzerinde uzmanlaşırlar.Bu uzmanlık konuları genellikle doktorun yetenekleri, ilgisi ve hedeflediği kariyer yolu ile belirlenir.
İlerlemeTeknolojinin ilerlemesiyle, genel cerrahi de gelişti ve daha az invaziv prosedürler yaygınlaştı.Robotik cerrahi, laparoskopik cerrahi gibi yeni teknikler ve teknolojiler kullanılmaktadır.
İş İmkanlarıGenel cerrahlar hastanelerde, özel kliniklerde ve diğer tıbbi tesislerde çalışabilirler.Bazı cerrahlar kendi pratiğini sürdürürken, diğerleri bir hastane veya tıbbi merkezle ilişkili olmayı tercih eder.
MaaşGenel cerrahi uzmanları genellikle tıp sektörünün üst gelir grubunda yer almaktadır.Maaşlar hekimin deneyimine, uzmanlık alanına, coğrafi konumuna ve işverenine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Latince cerrahi kelimesi “chirurgiae” kelimesinden türemekte ve “el işi” anlamına geldiğini belirtebiliriz. Cerrahi, tıp biliminin en eski dallarından biri olarak ilaç veya diğer tedavi yöntemleri kapsamında tedavi edilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücutta yer alan yapı bozukluklarının ameliyatla tedavi edilmesi veya hastalıklı organın ampute edilmesi doğal ve olabildiğince en uygun şekline dönüştürülmesi temeline dayanmaktadır.

Bu yazımızda genel cerrahi uzmanlarının görev ve sorumluluklarına ve daha birçok bilgiye yer verdik.

Genel Cerrahi Uzmanı Nedir?

Genel cerrahi, vücutta yerel ve sistematik sorunların cerrahi yöntemlerle tedavi edilmesi ile beraber, yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap benzeri konuları bulunduran ve gelişimleri bakımından birçok cerrahi ve temel tıp dalına dahil edilmiş bir teknik disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır.

Latince cerrahi kelimesi “chirurgiae” kelimesinden türemekte ve “el işi” anlamına geldiğini belirtebiliriz. Cerrahi, tıp biliminin en eski dallarından biri olarak ilaç veya diğer tedavi yöntemleri kapsamında tedavi edilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücutta yer alan yapı bozukluklarının ameliyatla tedavi edilmesi veya hastalıklı organın ampute edilmesi doğal ve olabildiğince en uygun şekline dönüştürülmesi temeline dayanmaktadır. Ameliyat çeşitleri çoğunlukla organ ya da bağlı olduğu sistemin ismi ile ifade edilmektedir. Meme, yemek borusu, guartr, ince bağırsak, mide, kalın bağırsak, anüs, rektüm fıtıklar, safra kesesi, karaciğer, endoskopik ve laparoskopik, safra yolları gibi cerrahi girişimleri genel cerrahi çalışmaları kapsamına girmektedir. Sistemlerine göre bir ayırım durumu söz konusu olduğunda ise; meme ameliyatları, guatr ameliyatları, mide, yemek borusu, onikiparmak barsağı, kalın bağırsak, ince bağırsak, rektum ve anüs bölgesi ameliyatları genel cerrahinin kapsamı dahiline girer. Burada her ne kadar ameliyatla anılsa da genel cerrahi koruyucu hekimlik ve ameliyattan da korunmayı amaçlamaktadır.

Genel cerrahi alanının iş genişliği sebebiyle pek çok disiplinle ortaklaşa ve eşgüdümlü olarak çalışmaktadır. Yukarıda bahsedilen operasyonların büyük bir bölümü farklı tipte kanser vakalarını oluşturmaktadır. Bu hastalıklar için öncelikle tanı, ameliyat ve sonrasında tedavi aşamalarının planlanmasında gastroenteroloji, radyoloji veya gelişimsel radyoloji, medikal ve radyasyon onkolojisi, patoloji ile beraber işbirliği kapsamında çalışmaktadır.

Genel cerrahinin bir başka alanı ise travmatolojidir. Travmalı durumlardaki hastalarda yoğun olarak çoklu organ sistemi yaralanmalarının var olması sebebiyle Ortopedi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroşirurji, Üroloji bölümleriyle ortaklaşa hareket etmektedir. Şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, ilgili tıp dallarının tamamının eşgüdümünü genel cerrahi bölümü üstlenmektedir. Bu doğrultudan genel cerrah uzmanı, yukarıda yer alan çalışmaları tıbbi bilgi ve birikimleriyle gerçekleştiren, üniversitelerin tıp fakültelerini bitirmiş, uzmanlık alanını genel cerrahi alanında tamamlamış olan kişi olarak tarif edilebilir.

Genel Cerrahi Uzmanı Ne İş Yapar?

Genel cerrahi uzmanının görev tanımı: Kendi alanı kapsamındaki hastaların tanı ve tedavilerini, buna yönelik takibini gerçekleştirir. Kendisine gelen hastalara elde etmiş olduğu eğitim bilgileri kapsamında tıp sanatını yorumlayarak teşhisini koyar ve gerekli tedavi hizmetlerini diğer yardımcı sağlık personeli ile beraber gerçekleştirir.

 • Görevli olduğu kurumun hedefleri ve politikaları doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

 • Kendi alanıyla ilgili hastalara ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi hizmetlerini sunar

 • Yatarak tedavilerini gerçekleştirmiş olduğu hastalarının hem gece hem de gündüz sorumludur.

 • Acil hastaların olması durumunda muayene ve tedaviye yönelik öncelik verir.

 • Gerek görmesi halinde hastalarını diğer farklı branşlardaki doktorlara konsulte ettirir.

 • Diğer doktorların kendi hastaları için talep etmiş olduğu konsültasyon isteklerini yerine getirmeye çalışır

 • Her gün birden fazla şekilde kendi sorumluluğunda yer alan servisteki hastalarına vizit yapmakla görevlidir.

 • Kendi sorumluluğunda bulunan hastalara kayıtlar tutar ve rapor düzenler.

 • Adli vaka durumlarını resmi mercilere bildirmek ve bu konudaki adli raporları görevli olan nöbetçi polis memuruna ulaştırılmasını sağlamak.

 • Hasta kayıtlarını ve protokol defterini takibini yaparak düzenlemek.

 • Hasta haklarını ön planda tutmak.

 • Kurumun politikaları doğrultusunda hizmet içi eğitimlere katılmak ve gerek duyulması halinde eğitimler vermek.

 • Başhekime karşı sorumlu olmakla beraber yıllık ve haftalık veya günlük izinlerini başhekimin onayı ile alır.

 • Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda görevini icra eder.

Genel Cerrahi Uzmanı Maaşları

Genel Cerrahi Uzmanı maaşlarını özel ve kamu olarak iki farklı başlıkta değerlendirebiliriz. Özel sektördeki maaş alımları kamu hastanelerine göre düşüktür. Özel hastanelerde en düşük 12.000 TL, en yüksek 25.000 TL ve ortalama ise 15.000 TL civarındadır. Maşların bu kadar değişken olmasının en temel sebebi görev yapılan hastanenin kurumsal kimliği, meslekteki tecrübe yılı ve gerçekleştirmiş olduğu operasyon sayısı şeklinde gösterilebilir. Örneğin 5 yıllık tecrübe yılı olan bir uzman cerrahın, ayda 4 operasyon girmesi ve hastanenin 20 yıllık bir kurumsal kimliği geçmişi olması nedeniyle alabileceği maaş 24.000 TL seviyelerindedir.

Kamu hastanelerinde ise benzer özelliklere bağlı olarak maaş ödemlerini gerçekleştirmektedir. Bakılan hasta sayısı, gerçekleştirilen ameliyat ve hastanenin bulunduğu coğrafi bölge maaş alımlarını değiştirmektedir. Elbette meslekte geçirilen hizmet yılıda bir diğer etken faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu hastanelerinde en yüksek maaş 29.000 TL, en düşük maaş 13.000 TL ortalama 16.000 TL civarındadır. Örneğin 3. bölgeye yer alan bir hastane, aylık 4 operasyona giren ve 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan genel cerrahi uzmanının alabileceği maaş 26.000 TL’dir. İlgili maaşların tamamı 2021 yılı içindir.

Genel Cerrahi Uzmanı Nasıl Olunur?

Genel cerrahi uzmanı olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekir ki bunun için iyi bir lise tercihinde bulunmak gerekir. Bu lise Fen Liseleri, köklü Anadolu Liseleri ve dengi olabilecek özel liselerden biri olabilir. Liselerin sayısal bölümlerinden mezun olunması gerekir ki üniversite sınavlarından sayısal puan türüne ihtiyaç duyulmaktadır. İyi bir lise ortalamasının akabinde ise Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl iki aşamalı şekilde düzenlenen sınavlara girmek gerekir. 2021 yılı için bu sınavlardan bir Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarıdır. Her iki sınavdan alınabilecek iyi bir puan sonrasında lise eğitimi puan ortalaması da eklenerek üniversitelerin tıp fakültelerini tercih etmeleri gerekir. Tıp lisans eğitimi boyunca hem teori hem de pratik eğitimlerin olduğunu belirtmemizde fayda var. Çünkü zorlu bir eğitim süreci olarak bilinmektedir. Lisans eğitimi sonrasında Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girerek genel cerrahi alanında ihtisas alınması gerekiyor. Bu ihtisas eğitimi sonrasında ise genel cerrahi uzmanı olunabilmektedir. Dileyen özel ve kamu hastanelerinde uzman olarak göreve başlayabilirler.

Genel Cerrahi Uzmanının Görev Tanımları Nasıldır?

Genel cerrahi uzmanının görev tanımı: Kendi alanı kapsamındaki hastaların tanı ve tedavilerini, buna yönelik takibini gerçekleştirir. Kendisine gelen hastalara elde etmiş olduğu eğitim bilgileri kapsamında tıp sanatını yorumlayarak teşhisini koyar ve gerekli tedavi hizmetlerini diğer yardımcı sağlık personeli ile beraber gerçekleştirir.

Genel Cerrahi Uzmanı Olmak İçin Hangi Sınavlara Girilmelidir?

2021 yılı için bu sınavlardan bir Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarıdır. Her iki sınavdan alınabilecek iyi bir puan sonrasında lise eğitimi puan ortalaması da eklenerek üniversitelerin tıp fakültelerini tercih etmeleri gerekir. Tıp lisans eğitimi boyunca hem teori hem de pratik eğitimlerin olduğunu belirtmemizde fayda var. Çünkü zorlu bir eğitim süreci olarak bilinmektedir. Lisans eğitimi sonrasında Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girerek Genel Cerrah alanında ihtisas alınması gerekiyor.

Genel Cerrahi Uzmanının Kamu Hastanelerindeki Maaş Nedir?

Kamu hastanelerinde en yüksek maaş 29.000 TL, en düşük maaş 13.000 TL ortalama 16.000 TL civarındadır. Örneğin 3. bölgeye yer alan bir hastane, aylık 4 operasyona giren ve 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan genel cerrahi uzmanının alabileceği maaş 26.000 TL’dir. İlgili maaşların tamamı 2021 yılı içindir

Tarihçe, Latince 'chirurgiae' kelimesinden türemiş ve 'el işi' anlamına gelir, Tıp biliminin en eski dallarından biri olarak kabul edilir, Temel İlkeler, Tedavi edilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla tedavi edilmesine dayanır, Ameliyat uygulamaları, hastalıklı organın çıkarılması veya olabildiğince uygun bir şekile getirilmesi, Ameliyatlar, Hastalıklı organın ampute edilip vücudun doğal ve en uygun şekline dönüştürülmesi, Genel Cerrah, geniş bir cerrahi prosedür yelpazesine hakim olan ve ayrıntılı anatomi bilgisi gerektiren bir hekimdir, Komplikasyonlar, Her tıbbi müdahalede olduğu gibi, genel cerrahi pratiklerinde de komplikasyon riski bulunmaktadır, Hekimler, hasta güvenliği ve ameliyat sonrası bakımı sağlamak için komplikasyonları önlemeye çalışır, Ameliyat Sonrası Bakım, Ameliyat sonrası bakım çok önemlidir ve hastanın hızlı ve etkili bir şekilde iyileşmesi için özenle planlanmalıdır, Ameliyat sonrası ağrı kontrolü, yara bakımı, fiziksel aktivite içeren rehabilitasyon programları, Eğitim, Genel Cerrahi Uzmanı olmak için tıp fakültesi sonrası genel cerrahi eğitimi alınması gerekmektedir, Hekimlerin sertifika alabilmesi için çok sayıda ameliyat ve prosedür gerçekleştirmesi gerekmektedir, Konular, Meme, endokrin, gastrointestinal, hepatopankreatobilier, onkolojik, travma ve acil cerrahi, vb dahil geniş bir yelpaze üzerinde uzmanlaşırlar, Bu uzmanlık konuları genellikle doktorun yetenekleri, ilgisi ve hedeflediği kariyer yolu ile belirlenir, İlerleme, Teknolojinin ilerlemesiyle, genel cerrahi de gelişti ve daha az invaziv prosedürler yaygınlaştı, Robotik cerrahi, laparoskopik cerrahi gibi yeni teknikler ve teknolojiler kullanılmaktadır, İş İmkanları, Genel cerrahlar hastanelerde, özel kliniklerde ve diğer tıbbi tesislerde çalışabilirler, Bazı cerrahlar kendi pratiğini sürdürürken, diğerleri bir hastane veya tıbbi merkezle ilişkili olmayı tercih eder, Maaş, Genel cerrahi uzmanları genellikle tıp sektörünün üst gelir grubunda yer almaktadır, Maaşlar hekimin deneyimine, uzmanlık alanına, coğrafi konumuna ve işverenine bağlı olarak değişiklik gösterir
Genel Cerrahi Uzmanı Genel Cerrahi Uzmanı nedir Genel Cerrahi Uzmanı ne iş yapar Genel Cerrahi Uzmanı maaşları Genel Cerrahi Uzmanı nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.