AnasayfaBlogNöroşirurji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Nöroşirurji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

20 Haziran 2021
Beyaz önlüklü ve gözlüklü bir adam dikkatle bir kafatasının röntgenine bakıyor. Röntgen, adamın daha iyi görebilmesi için bir ışık kaynağına karşı tutulmaktadır. Adamın beyaz gömleği ve mor kravatı arka planda, kafatasının yakın çekimi ise ön planda görülüyor. Adamın gözleri görüntüye odaklanmış ve kaşları konsantrasyonla hafifçe çatılmış. Muhtemelen tıbbi bir durumu teşhis etmek için röntgeni inceliyor.
Nöroşirurji Uzmanı TanımıNöroşirurji Uzmanının GörevleriNöroşirurji Uzmanı Maaşları
Tıp eğitimi sonrasında uzmanlıklarını Nöroşirurji alanında tamamlayan sağlık personeli.Hastaların tedavi ve takibini yapmak, teşhis koymak, gerektiğinde cerrahi müdahalede bulunmak. Özel hastanelerde ortalama 25.000 TL, kamu hastanelerinde ise ortalama 20.000 TL.
Beyin ve omurilik dokusundaki tümörlerin tedavisi, boyun ve bel fıtığı gibi hastalıklarında tanı ve tedavisi ile ilgilenir.Hastaların tedavi ve bakım hizmetlerini yardımcı sağlık ekibi ile birlikte gerçekleştirir, Acil hastaların öncelikli tedavisini sağlar.Özel hastanelerde en düşük maaş 19.000 TL, en yüksek maaş ise 50.000 TL.
Yeni doğanlarda sinir sistemi oluşumu sırasında ortaya çıkan hastalıklar, boyun damarlarındaki hastalıklar ve omurilik hastalıkları ile ilgilenir.Birinci öncelikli olarak hastaları muayene eder ve teşhis koyar, hastalarını diğer uzman doktorlara yönlendirir.Kamu hastanelerinde en düşük maaş 17.000 TL, en yüksek maaş ise 45.000 TL.
Kötü ve iyi huylu beyin tümörleri, omurilik tümörleri, periferik sinirleri etkileyen tümörlerin tanı ve cerrahi tedavilerini yapar.Hastaları ameliyathaneye bildirir ve randevularını alır, ilgili kayıt ve protokolleri düzenler, hasta haklarını korur.4 yıllık deneyime ve ayda 2 defa operasyon gerçekleştiren bir özel hastane nöroşirurji uzmanının maaşı 35.000 TL.

Nöroşirurji uzmanına gelmeden önce kelime anlamına bakmak gerekir. Nöroşirürji kelimesi Nöron ve Şirürji’den oluşmaktadır. “Şirürji kelimesi” yaralara iyi gelen anlamını taşır. Nöron Latinceden gelmiş olup sinir hücresi olarak bilinmektedir. Nöroşirurji kelimesiyle ilgili bilgilerden sonra gelelim yazımızın konusuna. Bu yazımızda nöroşirurji uzmanına, görev ve sorumluluklarına, maaşlarına yer verdik.

Nöroşirurji Uzmanı Nedir?

Bir başka ismi beyin ve sinir hastalıkları olan nöroşirürji, beyin ve omurilik dokusunda nedenli veya bu dokulara baskı yapan tümörlerin tedavisiyle beraber boyun ve bel fıtığı başta olmak üzere, kafa ve omurilik yaralanmaları, beyin kanamaları ve beyin damar tıkanıkları, beyin ve omuriliği besleyen damarlardan meydana gelen anevrizma gibi hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgili faaliyette bulunan bilim dalı olarak gösterilmektedir. Nöroşirurji uzmanı, ilgili bilim dallarının gerektirmiş olduğu uzmanlık çalışmalarını gerçekleştiren tıp eğitimi sonrasında uzmanlıklarını Nöroşirurji alanında tamamlayan tıbbi sağlık personeli olarak tanımlanmaktadır.

Yeni doğanlarda sinir sistemi oluşumu esnasında meydana gelen hastalıklar ve boyun damalarında oluşan hastalıklar, ilaç kullanımına bağlı olarak alınamayan epilepsi yanıtları, bazı parkinson hastalıkları gibi birçok hayati diyebileceğimiz hastalıklara cerrahi çalışmalarla müdahalede bulunan bölüm olarak karşımıza çıkmaktır. Kötü ve iyi huylu beyin tümörleri, omurilik tümörleri, periferik sinirleri tutan tümörlerin tanı ve bunların cerrahi tedavileri aynı uzmanlık alanı kapsamında yapılmaktadır. Omurilik ve omurga hastalıkları arasında en çok görülen çeşitleri olan boyun ve bel fıtıkları, omurilik kanalı darlığı, bel kayması benzeri hastalıkların cerrahi tedavilerinden sorumludur. Bir diğer önemli husus ise sinir sistemi travmaları, acil cerrahi müdahale gerektiren konular nöroşirürji uzmanlarının çalışma alanına girmektedir.

Nöroşirurji Uzmanı Ne İş Yapar?

Görev tanımı olarak Nöroşirürji uzman doktoru kendi alanı ile ilgili hastaların tedavilerini ve takibini gerçekleştirir. Kendi polikliniğine gelen veya servisinde yer alan hastalara tıp hizmetini yorumlayarak teşhisini koymak ve gerekli tedavi ve bakım hizmetlerini yardımcı sağlık ekibi ile beraber yapar. İlgili görev ve sorumlulukları şu şekildedir.

 • Görev yapmış olduğu sağlık tesisinde kurumun gerektirdiği politika ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

 • Kendi alan uzmanlığıyla ilgili olarak hastaların ayakta veya gerek duyulması halinde yatarak tedavisini gerçekleştirir.

 • Tedavi etme amacıyla yatımını gerçekleştirmiş olduğu hastanın tüm zaman diliminde sorumludur.

 • Acil hastaların olması halinde muayene ve tedavilerinde öncelik sağlar.

 • Gerek duyulması halinde hastalarını diğer uzman hekimlere konsülte yaptırır

 • Diğer doktorlar tarafından kendi hastaları için talep etmiş olduğu konsültasyon isteklerini yerine getirmeye çalışır.

 • Her gün sabah ve akşam olmak üzere serviste tedavi maksadıyla yatan hastaların vizitlerini gerçekleştirir.

 • Görev yapmış olduğu servisin hemşire ve personelin üstü konumunda olup gerek görülmesi halinde uyarılarda bulunur ve varsa problem çözümünü ilgili sağlık personelin ya da hemşirenin amiri ile beraber çözer.

 • Hastaların konsülte edilmesi durumunda diğer hekimlerle irtibat halinde bulunur.

 • Opere yapılacak hastaları Ameliyathaneye bildirimde bulunur ve randevularını aldırtır.

 • Kendi sorumluluğu altında bulunan hastaların kayıt ve protokollerinin düzgün ve tam olarak tutmaya çalışır.

 • Hasta haklarını ilgili mevzuatlar kapsamında değerlendirerek korur.

 • Görev yapmış olduğu sağlık tesisinde hizmet içi eğitimlere katılır ve gerek duyulması halinde kendisi verir. Çalışmalarının tamamında başhekime karşı sorumludur.

 • Hastaneye karşı olası bir çağrıda vakit kaybetmeksizin hastaneye gelir.

 • Hastane dışında olması halinde kendisine ulaşılabilmesi için telefonlarını açık tutar.

 • Saatli ve günlük izin durumlarında başhekimden izin alır.

 • Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Bakanlığı talimatları kapsamında yapar.

Nöroşirurji Uzmanı Maaşları

Nöroşirurji Uzmanı maaş alımlarını iki farklı başlıkta değerlendirmek mümkündür Kamu ve özel hastaneler olarak ayırabileceğimiz bu maaş alımları, özel sağlık tesislerinden oldukça yüksektir. Özel bir hastanede verilen maaşlar, gerçekleştirilen operasyon, mesleki tecrübe yılı, alanındaki başarısına göre değişmektedir. En yüksek maaş alımları 50.000 TL, en düşük 19.000 TL, ortalama ise 25.000 TL’ye kadar almaktadırlar. Örneğin özel bir hastanede 4 yıllık bir deneyime sahip olan, ayda 2 defa operasyon gerçekleştiren bir Nöroşirurji Uzmanının alabileceği maaş 35.000 TL kadardır.

Kamu hastanelerinde ise maaş alımları, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, mesleki tecrübe yılı, girilen ameliyat sayısına göre değişmektedir. En düşük maaş alımları 17.000 TL, en yüksek 45.000 TL, ortalama ise 20.000 TL almaktadır. Örneğin 3. Bölgede yer alan, 5 yıllık bir mesleki tecrübe yılına sahip olan ve bir ay içinde 2 defa operasyona giren bir uzmanın alabileceği maaş 33.000 TL’dir. Kamu kurumlarında ödenen maaşlar özel hastanelere göre düşüktür. Özel sağlık tesislerinde yüksek olmasının en önemli nedeni ise uzman sayısının azlığı ve yapılan ameliyatların başarılı olmasına bağlı olarak yüksek görülebilmektedir.

Nöroşirurji Uzmanı Nasıl Olunur?

Nöroşirurji Uzmanı olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekir. Bu eğitim geçmişi lise yıllarından itibaren başlamaktadır. Lise olarak Fen, Anadolu ve dengi konumunda olabilecek bir lise olmalıdır. Buradan alınabilecek iyi bir eğitimin sayısal bölümden olması beklenmektedir. Çünkü üniversite sınavları alımlarını sayısal puan türü olan tıp bölümünden gerçekleştirmektedir. Lise eğitimi sonrasında 2021 yılı için Yüksek Öğretim Kurumunun her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek iyi bir puan almaları beklenmektedir.

Bu sınavın akabinde Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına da girerek buradan da yüksek bir puan almaları halinde üniversitelerin Tıp bölümlerini tercih ederek 6 yıllık bir eğitimi tamamlamaları beklenmektedir. Bu eğitim hem teori hem de pratik olarak yapılmakta olup zorlu bir eğitim sürecinin başlangıcıdır. Lisans eğitimi sonrasında ise Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girmeleri ve ihtisaslaşma eğitimlerini "beyin ve sinir cerrahisi" alanında 5 yılda daha eğitim almaları beklenmektedir. Bu eğitimlerinin akabinde ise nöroşirurji uzmanı unvanını elde etmiş olurlar.

Tıp eğitimi sonrasında uzmanlıklarını Nöroşirurji alanında tamamlayan sağlık personeli, Hastaların tedavi ve takibini yapmak, teşhis koymak, gerektiğinde cerrahi müdahalede bulunmak, Özel hastanelerde ortalama 25000 TL, kamu hastanelerinde ise ortalama 20000 TL, Beyin ve omurilik dokusundaki tümörlerin tedavisi, boyun ve bel fıtığı gibi hastalıklarında tanı ve tedavisi ile ilgilenir, Hastaların tedavi ve bakım hizmetlerini yardımcı sağlık ekibi ile birlikte gerçekleştirir, Acil hastaların öncelikli tedavisini sağlar, Özel hastanelerde en düşük maaş 19000 TL, en yüksek maaş ise 50000 TL, Yeni doğanlarda sinir sistemi oluşumu sırasında ortaya çıkan hastalıklar, boyun damarlarındaki hastalıklar ve omurilik hastalıkları ile ilgilenir, Birinci öncelikli olarak hastaları muayene eder ve teşhis koyar, hastalarını diğer uzman doktorlara yönlendirir, Kamu hastanelerinde en düşük maaş 17000 TL, en yüksek maaş ise 45000 TL, Kötü ve iyi huylu beyin tümörleri, omurilik tümörleri, periferik sinirleri etkileyen tümörlerin tanı ve cerrahi tedavilerini yapar, Hastaları ameliyathaneye bildirir ve randevularını alır, ilgili kayıt ve protokolleri düzenler, hasta haklarını korur, 4 yıllık deneyime ve ayda 2 defa operasyon gerçekleştiren bir özel hastane nöroşirurji uzmanının maaşı 35000 TL
Nöroşirurji Uzmanı Nöroşirurji Uzmanı nedir Nöroşirurji Uzmanı maaşları Nöroşirurji Uzmanı ne iş yapar Nöroşirurji Uzmanı nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.