AnasayfaBlogProtez Ortez Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Protez Ortez Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

29 Haziran 2021
Beyaz gömlekli bir kişi sağ eliyle metal bir tepsi içinde yuvarlak bir yumurta tutuyor. Yumurta açık sarı renkte ve yeni yumurtlanmış gibi görünüyor. Tepsi gümüş renginde ve hafif kavisli, kenarlarında küçük girintiler var. Kişinin eli, parmakları yumurtaya hafifçe bastıracak şekilde konumlandırılmıştır. Düşünceli bir şekilde yumurtaya bakıyor gibi görünüyorlar ve yüzlerindeki ifade bir konsantrasyon ifadesi. Görüntünün arka planı bulanık ve ışık yumuşak, görüntüye rüya gibi bir nitelik veriyor.
Protez Ortez Teknikeri Nedir?Protez Ortez Teknikeri GörevleriProtez Ortez Teknikeri Maaşları
Ortopedi teknikeri olarak da bilinen sağlık çalışanıBandaj uygulama, sargı, sentetik sargı, alçı, pansuman yapmaOrtalama 4.500 TL
Doktorun direktiflerinin altında çalışırKullanılan cihazların bakım ve kalibrasyonlarını kontrol etmeKamu sağlık tesislerinde maaş alımları özel sağlık tesislerine göre yüksektir
Kas ve iskelet sistemi hastalıkları üzerinde çalışırOrtopedik ve cerrahi araç ve ekipmanların hazırlamaÖzel sağlık tesislerindeki maaşlar genellikle daha düşüktür
Üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarından mezun olmalıdırlarGörev yerinin temizliğini yapmaSon yıllarda mezun sayısının artışı maaş alımları üzerinde negatif bir etki oluşturmuştur
Alet ve cihazların temin edilmesini sağlarHastanın yaralı olması halinde ilk olarak pansumanını gerçekleştirmekÖzellikle ileri yaşta olan protez ortez teknikerleri daha yüksek maaş alabilirler
Travmatoloji ve ortopedi alanındaki doktorlarla çalışırKüçük cerrahi setlerin ve diğer pansuman malzemelerini her zaman hazır hale getirmekKamu sağlık tesislerinde çalışanlar genellikle daha fazla ödeme alırlar

Ortopedi teknikeri adı da kullanılan protez ortez teknikeri; el ve ayak organlarında tamamında ya da bir kısmında oluşan kayıplarda, kişinin fiziksel durumunu dikkate alarak değerlendiren, olmayan organların işlerliğini kısmi olarak da olsa yerine getirebilecek yapay organların ya da vücutta desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi beklenen taraflara uygulanan yardımcı araçların bağlantı parçalarını belirleyerek ayarlarını ve sonrasında bağlantılarını yapan sağlık çalışanı olarak gösterilebilir. Bu yazımızda protez ortez teknikerlerine yer verdik.

Protez Ortez Teknikeri Nedir?

Protez ortez teknikeri, iskelet ve kas sistemi hastalıkları kapsamında çalışan ortopedi ve travmatoloji uzmanı hekimle beraber çalışmaktadır. Ortopedi ve travmatoloji bölümü birçok alt dalları olan teşhis ve tedavi kapsamında faaliyet gösteren bir bilim alanıdır. Kollar, bacaklar, damarlar, kemikler, kaslar, dokular ve omurilik bağlantı noktaları bu bilim alanına girmektedir. Böyle çok çeşitli bir bilim dalında çalışanlardan biri de protez ortez teknikeridir. Diğer bir adı ortopedi teknikeri olan protez ortez teknikeri, el ve ayak organlarında tamamında ya da bir kısmında oluşan kayıplarda, kişinin fiziksel durumunu dikkate alarak değerlendiren, olmayan organların işlerliğini kısmi olarak da olsa yerine getirebilecek yapay organların ya da vücutta desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi beklenen taraflara uygulanan yardımcı araçların bağlantı parçalarını belirleyerek ayarlarını ve sonrasında bağlantılarını yapan sağlık çalışanı olarak gösterilebilir. Bu kişiler üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarından başarıyla mezun olmaları beklenmektedir. Yapmış oldukları işler arasında uzman hekimin bilgisi ve kontrolü dahilinde bandaj uygulama, sargı, sentetik sargı, alçı, pansuman yapma gibi görevlerle beraber ortopedik ve cerrahi araç ve ekipmanlarının hazırlama çalışmalarında bulunur.

Günümüzde sağlık alanındaki farklı mesleklerde meydan gelen değişimler nedeniyle protez ortez teknikerlerinin önemi tam olarak anlaşılamamıştır. Fakat her zaman bu şekilde devam edileceği anlaşılmamalıdır. Nitelik olarak her üniversitede bu bölümün açılması beraberinde fazla mezuniyeti de getireceğinden dolayı sınırlandırılması faydalı olacaktır. Bu meslek grubunda yer alan kişilerin ortopedi uzman doktorlarının öngörmüş olduğu hastaların tedavileri çerçevesinde, bir bilen sağlık çalışanı tarafından pansuman, alçı işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle protez ortez teknikerlerinin önemi oldukça büyüktür.

Protez Ortez Teknikeri Ne İş Yapar?

Protez ortez teknikerlerinin pek çok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Her şeyden önce mesleğin gerektirdiği etik ilke ve kurallara uyulması gerektiği, ilgili mevzuat, tüzük ve yönetmelik kapsamında mesleki faaliyetlerini yerine getirmeleri beklenmektedir. Bununla beraber diğer görevlerini şu şekilde sırlamak mümkündür;

 • Protez ortez kapsamında kullanımı gerçekleşecek araç ve malzemelerin temin edilmesini sağlamak.

 • Hastanın alçıya alınması beklenen ekleminin temizliğini yapmak.

 • Hastanın yaralı olması halinde ise ilk olarak pansumanını gerçekleştirmek.

 • Kırık olan eklemin ilgili bölgesini hekimin tarif etmiş olduğu yöntemle, alçıyı hazırlayarak alçıya alınmasını sağlamak.

 • Tedavinin son bulması halinde ise alçı motoruyla ilgili bölgede yer alan alçıyı birkaç parçaya bölmek ve kontrollü bir şekilde çıkarmak.

 • Kullanımı sağlanan araç ve gereçlerin aylık, haftalık ve günlük olarak bakımlarını gerçekleştirmek ve kalibrasyonlarını kontrol etmek.

 • Arızalanan ve sorun çıkaran cihazların teknik servis birimine bildirmek ve tekrar kullanılacak duruma getirilmesini sağlamak

 • Görev yapılan alanın temizliğini gerçekleştirmek.

 • Amiri tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve bunları kaydetmek.

 • Hastaya yapılacak müdahalenin ilgili kısmını hazır duruma getirmek.

 • Kullanılan alçı ve sentetik sargı aracının her zaman için hazır halde bulundurmak.

 • Traksiyon masasını ve cilt traksiyon malzemelerini hazırlamak.

 • Küçük cerrahi setlerin ve diğer pansuman malzemelerini her zaman hazır hale getirmek.

 • Görev alanı kapsamında kullanılan bütün araç ve gereçlerin sterilizasyonunu yapmak.

 • Ortopedi uzmanı tarafından uygun görülen bandaj ve özel sargıları uygulamak.

 • Stap ve dikiş akımlarını yapmak, cilt traksiyonunu gerçekleştirmek, havalı turnikelerini yapmak gibi görevleri bulunmaktadır.

Protez Ortez Teknikeri Maaşları

Protez ortez teknikerlerinin maaş alımları kamu ve özel sağlık tesisleri olarak ikiye ayırabiliriz. Kamu sağlık tesislerindeki maaş alımları özel sağlık tesislerine göre yüksektir. Özellikle son yıllardaki mezun sayısının giderek artması, özel sağlık tesislerindeki tekniker alımları azalttığını bu durumun sonucunda da maaş alımlarına negatif yansıdığını belirtebiliriz.

Ancak kamu sağlık tesislerindeki maaş alımları daha da yüksek olabilmektedir. Bir kamu sağlık tesisinde görevli bir protez ortez teknikerinin ortalama maaşı 4.500 TL en yüksek 5.300 TL en düşük ise 4.000 TL seviyelerindedir. Kamuda verilen maaşların değişken olmasının en temel nedeni, mesleki tecrübe yılı, bir ay içinde kalınan nöbet sayısı, bekar veya evli olmasına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin 6 yıllık bir mesleki hizmet geçmişi olan protez ortez teknikerinin alabileceği maaş yaklaşık 4.800 TL’dir. Özel sağlık tesislerindeki maaş alımları ise hastanenin mevcut kurumsal kimliği, meslekteki tecrübe yılı, bir ay içinde kalınan nöbet sayısı, benzeri faktörlerden dolayı değişmektedir. En yüksek maaş alımları 5.200 TL en düşük 3.800 TL, ortalama ise 4.000 TL seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin özel bir sağlık tesisinde 8 yıllık bir mesleki tecrübe, bir ay içinde 2 defa nöbete kalınması halinde teknikerin alabileceği maaş 4.900 TL’dir. İlgili maaş rakamlarının tamamı 2021 yılına aittir.

Protez Ortez Teknikeri Nasıl Olunur?

Protez Ortez Teknikeri olabilmek için sağlık meslek lisesinden mezun olunmalıdır. Bunun dışında dengi konumunda olabilecek bir lisenin sayısal bölümünden mezun olunmalıdır. Sağlık meslek lisesi olunması halinde üniversitelerin ilgili bölümlerine sınavsız bir şekilde girilebilmektedir. Bunun dışında düz liseden mezun olunması durumunda Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmesi ve başarılı olunması beklenmektedir. Elde edilecek 200 ile 310 arasındaki bir puan sonrasında üniversitelerin sağlık meslek yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim veren ortopedik protez ve ortez bölümü tercih edilmelidir. İlgili ön lisans eğitimi hem kamu hem de vakıf üniversitelerinde verilmektedir.

Toplamda 2 yıl devam edilen eğitim, ilk yılı ağırlıklı teori ikinci yılı ise pratik ders eğitimleri verilmekte olup mesleğin getirmiş olduğu yeterliliğin sağlanması beklenmektedir. Eğitim sonrasında ise mesleki kazanım elde edilmiş olunur. Kamuda çalışabilmek için KPSS/Ön lisans sınavının ilgili puan türünden iyi bir puan alınması beklenmektedir. Bu puan sonrasında atanarak mesleğe başlanılabilir. Fakat özel sağlık tesislerinde çalışabilmek için herhangi bir sınav yapılmamaktadır.

Ortopedi teknikeri olarak da bilinen sağlık çalışanı, Bandaj uygulama, sargı, sentetik sargı, alçı, pansuman yapma, Ortalama 4500 TL, Doktorun direktiflerinin altında çalışır, Kullanılan cihazların bakım ve kalibrasyonlarını kontrol etme, Kamu sağlık tesislerinde maaş alımları özel sağlık tesislerine göre yüksektir, Kas ve iskelet sistemi hastalıkları üzerinde çalışır, Ortopedik ve cerrahi araç ve ekipmanların hazırlama, Özel sağlık tesislerindeki maaşlar genellikle daha düşüktür, Üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarından mezun olmalıdırlar, Görev yerinin temizliğini yapma, Son yıllarda mezun sayısının artışı maaş alımları üzerinde negatif bir etki oluşturmuştur, Alet ve cihazların temin edilmesini sağlar, Hastanın yaralı olması halinde ilk olarak pansumanını gerçekleştirmek, Özellikle ileri yaşta olan protez ortez teknikerleri daha yüksek maaş alabilirler, Travmatoloji ve ortopedi alanındaki doktorlarla çalışır, Küçük cerrahi setlerin ve diğer pansuman malzemelerini her zaman hazır hale getirmek, Kamu sağlık tesislerinde çalışanlar genellikle daha fazla ödeme alırlar
Protez Ortez Teknikeri Protez Ortez Teknikeri nedir Protez Ortez Teknikeri ne iş yapar Protez Ortez Teknikeri maaşları Protez Ortez Teknikeri nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Beyaz önlüklü bir doktor siyah bir torbanın içinde bir insan ayağı tutmaktadır. Ayak doktorun göğsüne yakın bir yerde durmakta ve doktor kameradan uzağa bakmaktadır. Doktorun diğer eli kadrajın dışındadır ve ayak siyah poşet tarafından hafifçe gizlenmiştir. Arka plan bulanık ve kişinin yüzü görünmüyor. Doktorun eli görülebiliyor ve bileklik takıyor gibi görünüyor. Ayağın iyi durumda olduğu ve siyah çantanın da iyi durumda olduğu görülüyor. Doktor beyaz duvarlı ve karo zeminli bir odada durmaktadır.
Bölümler

Ortez-Protez Bölümü Nedir?

19 Aralık 2020
Laboratuvar önlüğü giymiş bir adam, etrafı metal raflar ve kutularla çevrili, iyi aydınlatılmış bir odada durmaktadır. Raflarda, üzerinde siyah bir robot olan beyaz bir kutu ve beyaz saplı siyah bir makara da dahil olmak üzere çeşitli eşyalar bulunmaktadır. Duvarda rafların içindekileri kapatan cam bir kapak vardır. Adam beyaz bir laboratuvar önlüğü ve bir çift kahverengi ayakkabı giymektedir. Önündeki bir şeye odaklanmış gibi görünüyor. Yüz ifadesi ciddi ama kararlı.
Meslekler

Ortopedi Bölümü Meslekleri

16 Aralık 2020
Beyaz gömlekli ve mavi pantolonlu bir adam, kollarında beyaz gömlekli başka bir adamı tutuyor. Mavi pantolonlu adamın yüzünde sevgi ve şefkat dolu bir ifade var. Beyaz gömlekli adam diğer adamı sıkıca kucaklıyor ve çenesini rahatça omzuna koyuyor. Her ikisinin de yüzünde sıcak ve sakin bir ifade var. Sağ taraflarında turuncu ayaklı beyaz bir sandalye ve yerde mavi ve yeşil bir top görülüyor. Arka planda bir masanın bulanık görüntüsü görülebiliyor. Mavi pantolonlu adamın üzerinde koyu renkli bir pantolon, beyaz gömlekli adamın üzerinde ise açık renkli bir pantolon var. Her ikisinin de gözleri kapalı ve gülümsemeleri aralarında derin bir bağ olduğunu gösteriyor.
Bölümler

Fizyoterapi Bölümü (MYO)

26 Eylül 2020