AnasayfaBlogBaşhemşire Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Başhemşire Nedir? Ne İş Yapar?

30 Nisan 2021
Bu görüntü, tıbbi önlük giymiş ve boynuna stetoskop asmış bir kadını tasvir ediyor. Kıvırcık saçlı ve yüzü hafif bulanık. Beyaz önlük ve mavi stetoskop ile mavi bir üst giyiyor. Arka plan soluk bir dokuya sahip mor bir renktedir. Kolları iki yanında ayakta duruyor ve başı hafifçe aşağı eğik. Gözleri sanki konsantre oluyormuş gibi kapalı. İşinde profesyonel ve kendinden emin görünüyor. Stetoskop görüntünün ana odağı ve mor arka plana karşı öne çıkıyor.
Başhemşire GörevleriAçıklamaÖnemi
Ebelik ve hemşirelik hizmetlerinin yönetilmesiHastaya doğru teşhisin konulmasını ve ilaçların doğru zamanda, doğru dozda verilmesini kontrol eder.Hastanın sağlık durumunun düzelmesi ve hızlı iyileşmesi için yaşamsal önem taşır.
Sağlık bakım hizmetleri kontrolüSağlık bakım hizmetlerinin düzgün bir şekilde ve verimli ilerlemesini sağlar.Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve verimliliği açısından önemlidir.
Hasta ziyaretlerinin yönetimiHasta ziyaretlerinin hastalar açısından rahatsız edici olmamasını sağlar.Hastaların konforu ve hijyenik koşulların korunması açısından önemlidir.
Eksikliklerin bildirilmesiGerekli eksiklikleri tıbbi konularda baştabibe, idari konularda hastane müdürüne bildirir.Sorunların çözümünü hızlandırmak ve tedavi sürecinin aksamaması açısından önemlidir.
Kişisel eğitimlerin verilmesiHemşire, hemşire yardımcısı, ebe ve diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek için hizmet içi eğitimler verir.Personelin işinde daha verimli ve başarılı olması ve hizmet kalitesinin artması açısından önemlidir.
Hasta bakımının yönetimiHastaların beslenme ve temizliklerine, ilaçların zamanında verilip verilmediğine dikkat eder.Hastaların sağlık durumunun kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağlar.
Klinik ve polikliniklerin düzeniKlinik ve polikliniklerin düzen ve temizliğini sağlar.Hastanın konforu, güvenliği ve hijyen koşullarının korunması için önemlidir.
Hasta ziyaretlerinin kontrolüHasta ziyaretlerinin servislerde hastaya bakılan tarafıyla kontrollerini yapar.Hasta ve ziyaretçi memnuniyeti için önemlidir.
Nöbet ve izin programlarının düzenlenmesiKendi ve hemşireye bağlı diğer sağlık personeli için nöbet ve izin programlarını düzenler.Personelin iş-yük dengesini sağlamak ve verimli çalışmalarını sürdürebilmeleri için önemlidir.
Baştabibe rapor sunmaKendi sorumluluğu altındaki tüm işler hakkında gerekli raporları düzenler ve baştabibe sunar.Hastanın tedavi sürecinin düzgün ilerlemesi ve herhangi bir aksama yaşanmaması için önemlidir.

Ebelik ve hemşirelik hizmetlerinin doğru bir şekilde yönetilmesi hastalar için hayati önem taşırken, kurumun misyonu ve vizyonu açısından da önemlidir. Hastalara koyulan doğru teşhisle beraber kurumda kaldıkları süre boyunca tedavi süreçlerinde kullanılan ilaçların doğru doz ve doğru zamanda alınması gerekir.

Bu görevlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi ve sonrasında kontrolünün sağlanması, denetimlerinin gerçekleştirilmesi açısından başhemşireye diğer bir adı olan sağlık bakım hizmetleri müdürüne ihtiyaç olmuştur. Bu açıdan sağlık kurumlarında verilecek hizmetlerin verimlilik ilkesine uygun olarak gerçekleşmesi ve devamında sürdürülebilir olması kapsamında bakım hizmetleri müdürünün önemi yadsınamaz bir gerçektir.

Başhemşire Nedir?

Başhemşire, klinik, hastane gibi sağlık kurumlarında hasta bakım hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi hususunda çalışmalar yürüten, ebeleri ve hemşireleri yönetmekle görevlendirilmiş kıdemli sağlık çalışanı olarak tanımlanabilir. Yönetim kademlerinde halen başhemşire ifadesi kullanılmakla beraber sağlık bakanlığının getirmiş olduğu yönetmelik kapsamında “Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü” olarak da ifade edilmektedir.

Sağlık bakım hizmetleri müdürü diğer sağlık çalışanları gibi oldukça önemli bir meslektir. Ebelik ve hemşirelik hizmetlerinin doğru bir şekilde yönetilmesi hastalar için hayati önem taşırken, kurumun misyonu ve vizyonu açısından da önemlidir. Hastalara koyulan doğru teşhisle beraber kurumda kaldıkları süre boyunca tedavi süreçlerinde kullanılan ilaçların doğru doz ve doğru zamanda alınması gerekir.

Ayrıca hastalarda meydana gelebilecek herhangi bir komplikasyon durumunda ise müdahalede bulunma ve görevli doktora bildirimde bulunmak hemşirelerin görevleri arasında yer alır. Bu görevlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi ve sonrasında kontrolünün sağlanması, denetimlerinin gerçekleştirilmesi açısından sağlık bakım hizmetleri müdürüne ihtiyaç olmuştur.

Bakım hizmetleri müdürünün bir diğer önemi ise hasta ziyaretlerinin hastalar açısından rahatsız edici olmamasına dikkat edilmesi ve sağlık hizmetlerinin kontrollü ve birbirine engel olmayacak şekilde yürütülmesidir. Bu açıdan sağlık kurumlarında verilecek hizmetlerin verimlilik ilkesine uygun olarak gerçekleşmesi ve devamında sürdürülebilir olması kapsamında bakım hizmetleri müdürünün önemi yadsınamaz bir gerçektir.

Başhemşire Ne İş Yapar?

Yataklı tedavi kurumları yönetmeliğinde başhemşire; yüksek hemşirelik okulu ya da sağlık meslek lisesi mezunu olması veya mesleki geçmişi en az on yıla dayanmış, iyi sicil elde etmiş kişiler olarak gösterilmektedir. Bu görevi yerine getirecek sağlık çalışanı başhekimlik tarafından teklif edilerek sağlık bakanlığı tarafından atanmaktadır. Yataklı tedavi kurumunda bulunan bütün hastaların bakım hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesinde görevli ve bu konuyla ilgili doğrudan başhekime karşı sorumludur. Başhemşirenin görev ve sorumlulukları şöyledir;

 • Aynı kurumda çalışan servis sorumlu hemşireleri, başebe, başhemşire yardımcıları ile kendisine bağlı diğer hizmet birim amir ve sorumlularının ilk derece amiri durumunda olup hasta bakım hizmetlerinde görevli personelin vaktinde ve gereğince yönetmelik hükümlerine göre görev yapmalarını sağlamak ve gerektiğinde kontrol etmek gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır.

 • Gerekli eksiklikleri idari konularda hastane müdürüne, tıbbi konularda ise baştabibe bildirir.

 • Hizmetlerin gerçekleşmesi anında görmüş olduğu eksiklikleri ve hataları gidermek ve yapamaması durumunda ise baştabibe süresi içinde bildirmesi gerekmektedir.

 • Kendi sorumluluğu altında bulunan personelin çalışma yerlerinin belirlenmesi ve ilgili çalışanların yerlerinin değiştirilmesi gibi hususlar kapsamında görüş ve isteklerini başhekime iletir ve verilen kararları uygulamaya çalışır.

 • Hemşire, hemşire yardımcısı, ebe ve diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin, mesleki açıdan bilgi ve tecrübelerinin gelişmesi kapsamında hizmet içi eğitimlerin verilmesini gerçekleştirmek. Yeni mesleğe başlamış olan personelin mesleğin değerini anlatmak, hastalara karşı olabildiğince müşfik olmaları ve her zaman iyi davranmaları kapsamında uyarılarda bulunmak. Gösterebileceği etik değerlerle kendi tutum ve davranışlarıyla örnek olmak.

 • Hasta bakımına dair ilgili hususlardan sorumlu olarak özellikle, hastaların beslenme ve temizliklerine, ilaçların zamanında verilip verilmediğine, gerektiğinde yemeklerin serviste yatan hastalara dağıtımında bulunur.

 • Klinik ve polikliniklerin düzen ve temizliği ile ilgili çalışmaları sağlar. Hasta ziyaretlerinin servislerde hastaya bakan tarafıyla ilgili kontrolleri yapar.

 • Kendisine ve hemşireye bağlı diğer sağlık personeline ait nöbet ve izin programlarını düzenleyerek başhekime onaylatır. Onaylatılan listelerde herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç olunması halinde konuya ilişkin başhekime bilgilendirmede bulunur.

Yukarıda yer alan görevlerle beraber şayet başhemşire görevini yerine getiren sağlık çalışanı, istemesi halinde sürekli kurumda kalabilir. Bu kapsamda yatacak yer ve yeme ihtiyaçları kurumca sağlanır.

Başhemşire Maaşları

Hem kamu hastanelerinde hem de özel hastanelerde sağlık bakım hizmetleri müdürlerinin maaşları farklıdır. Kamu hastanelerinde çalışan başhemşirelerin ortalama maaş alımları 2020 yılı için 8300 TL civarındadır. Yeni görevlendirilen başhemşirelerin maaş alımları bu düzeyde iken hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, meslek kıdem yılı, sağlık kurumunun sağlamış olduğu döner sermaye gibi faktörler maaş alımlarını değiştirmektedir. Özel hastanelerde sağlık bakım hizmetleri müdürü şeklinde bir tanımlamanın halen kullanılmadığı ve başhemşire olarak bilinen bakım hizmetleri müdürlerinin maaşları ortalama 7600 TL seviyelerindedir. Kurumsal olan hastanelerde bu miktar daha fazla olabilmektedir. İster kamu hastanelerinde isterse özel hastanelerde olsun maaş alımları aşağıda yer verilen kriterlere göre değişkenlik göstermektedir.

 • Meslekteki kıdem yılı

 • Özel hastanenin kurumsal kimliği

 • Fazla çalışma süreleri ( mesai saatlerine kalma)

 • Kamu hastanenin olması durumunda hangi bölgede hizmet verildiği (1. bölge veya 3. bölge şeklinde)

Hastanenin sağlamış olduğu döner sermaye gibi unsurlardan dolayı maaş alımlarında değişkenlik olabilmektedir. Kamu hastanesinde oniki yıllık meslek geçmişi olan sağlık bakım hizmetleri müdürünün alabildiği maaş 2020 yılı için ek ödemelerle beraber 9400 TL olabilmektedir. Aynı mesleki yıla sahip bir özel hastanede görevli olan başhemşirenin maaşı ise 8900 TL şeklindedir. 

Başhemşire Nasıl Olunur?

Sağlık bakım hizmetleri müdürü olabilmek için hem lisans hem de kurum içinde iyi bir hizmet içi eğitim almak gereklidir. Bunun için her şeyden önce iyi bir lisenin sayısal bölümünden mezun olmak gerekir. Çünkü iyi bir lise iyi bir bölüm iyi bir üniversite demektir. Sağlık meslek lisesi mezunları Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi sınavına girerek üniversitelerin ön lisans hemşirelik bölümünü okuyabilirler. Daha sonra eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavına girerek üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren hemşirelik hizmetlerini bölümlerinden mezun olarak meslek hayatına başlayabilirler.

Bunun dışında YÖK’ün TYT sınavının akabinde düzenlemiş oldukları Alan Yeterlilik Testine (AYT) girerek lisans düzeyinde hemşirelik hizmetleri bölümünü okumaları gerekir. Mezuniyet sonrası devletin düzenlemiş olduğu Kamu Personeli Seçme sınavına girmeleri atanabilecek iyi bir puanı almaları beklenir. Kamu hastanelerin çalışabilmek için sınav koşulu olabilirken özel hastanelerde çalışmak için herhangi bir sınava gerek yoktur. Fakat kurumsal kimliği öne çıkan hastaneler bilimsel sınav uygulayabilirler. Meslek hayatına başladıktan sonra yüz kızartıcı herhangi bir davranışa girmemek iyi bir meslek siciline sahip olması durumunda başhemşire olunabilir. Fakat başhekimin önerisi ve Sağlık Bakanlığının ataması durumunda gerçekleşebileceğini belirtebiliriz. 

Ebelik ve hemşirelik hizmetlerinin yönetilmesi, Hastaya doğru teşhisin konulmasını ve ilaçların doğru zamanda, doğru dozda verilmesini kontrol eder, Hastanın sağlık durumunun düzelmesi ve hızlı iyileşmesi için yaşamsal önem taşır, Sağlık bakım hizmetleri kontrolü, Sağlık bakım hizmetlerinin düzgün bir şekilde ve verimli ilerlemesini sağlar, Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve verimliliği açısından önemlidir, Hasta ziyaretlerinin yönetimi, Hasta ziyaretlerinin hastalar açısından rahatsız edici olmamasını sağlar, Hastaların konforu ve hijyenik koşulların korunması açısından önemlidir, Eksikliklerin bildirilmesi, Gerekli eksiklikleri tıbbi konularda baştabibe, idari konularda hastane müdürüne bildirir, Sorunların çözümünü hızlandırmak ve tedavi sürecinin aksamaması açısından önemlidir, Kişisel eğitimlerin verilmesi, Hemşire, hemşire yardımcısı, ebe ve diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek için hizmet içi eğitimler verir, Personelin işinde daha verimli ve başarılı olması ve hizmet kalitesinin artması açısından önemlidir, Hasta bakımının yönetimi, Hastaların beslenme ve temizliklerine, ilaçların zamanında verilip verilmediğine dikkat eder, Hastaların sağlık durumunun kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağlar, Klinik ve polikliniklerin düzeni, Klinik ve polikliniklerin düzen ve temizliğini sağlar, Hastanın konforu, güvenliği ve hijyen koşullarının korunması için önemlidir, Hasta ziyaretlerinin kontrolü, Hasta ziyaretlerinin servislerde hastaya bakılan tarafıyla kontrollerini yapar, Hasta ve ziyaretçi memnuniyeti için önemlidir, Nöbet ve izin programlarının düzenlenmesi, Kendi ve hemşireye bağlı diğer sağlık personeli için nöbet ve izin programlarını düzenler, Personelin iş-yük dengesini sağlamak ve verimli çalışmalarını sürdürebilmeleri için önemlidir, Baştabibe rapor sunma, Kendi sorumluluğu altındaki tüm işler hakkında gerekli raporları düzenler ve baştabibe sunar, Hastanın tedavi sürecinin düzgün ilerlemesi ve herhangi bir aksama yaşanmaması için önemlidir
başhemşire başhemşire nedir başhemşire ne iş yapar başhemşire maaşları başhemşire nasıl olunur Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.