AnasayfaBlogGrafik Tasarım Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Grafik Tasarım Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

18 Nisan 2021
Grafik Tasarım Uzmanı
Grafik Tasarım Uzmanı NedirGrafik Tasarım Uzmanı Ne İş YaparGrafik Tasarım Uzmanı Maaşları
Hedef kitleye herhangi bir mesajı visuel yollarla ileten ve görsel tasarım yapabilen kişilere verilen addır.Web siteleri, afişler, reklamlar, posterler gibi görselleri tasarlar ve markaların kurumsal kimlik çalışmalarında rol alır.Kıdemli Grafik Tasarım Uzmanı en az 5.500 TL, ortalama olarak ise 7.540 TL maaş alır.
Afiş, logo, dergi, kitap gibi unsurları görsel ve yazı elemanları ile sanatsal olarak tasarlamak için yetenek ve hayal gücünü kullanır.Yayının yapılacağı platformlar konusunda bilgi sahibi olmalı ve gereken görsel düzenlemeleri yapmaktan sorumludur.Bölüm mezunlarının kazandığı maaşlar sektör ve deneyime göre değişiklik gösterir.
Dijital ve basılı platformlarda kişi ve kurumları temsil eden visuel unsurları yaratır.Fotoğraf veya film çekimlerinde sanat yönetmeni gibi süreci takip eder ve denetler.Reklamcılık sektöründe geniş iş imkanları bulunan bir grafik tasarım uzmanı, tamamen yaratıcılık ve kabiliyetine bağlı olarak iyi bir maaş kazanabilir.
Teknoloji ve sanatın bir araya geldiği bir alan olan grafik tasarımı, farklı metotlarla öğrenilebilecek bir sanat dalıdır.Yapılan tasarımın basım sürecinden başlamak üzere test ve yayım sürecine kadar takip eder ve sonuçlandırır.Grafik Tasarım alanında sürekli gelişim ve değişim önemlidir, bu durum maaşları doğrudan etkiler.

Grafik tasarım; yeteneğin, hayal gücü ile birleşmesiyle oluşan fikir ve düşüncelerin ya da iletilmesi istenen mesajların, teknolojinin yardımıyla iletilmesine verilen addır. Grafik tasarım; denge, karşıtlık, hizalama, ölçekleme gibi kavramları kullanır. Grafik tasarım uzmanı ise herhangi bir mesajı görsel yollar aracılığı ile belirlenmiş olan hedef kitleye ulaştıran kişidir. Bu süreçte afiş, logo, büyük boy sokak afişleri, ürün ambalajı, dergi, kitap, çizgi film gibi iletişim araçları üzerinde yayınlanmak üzere görsel ve yazı elemanları ile sanatsal olarak tasarlayan kişilerdir. Amaç; hayal gücü kullanılarak, her şeyi tasarlayabilme ve dijital ya da basılı ortama aktarabilmedir. Yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte bu alanda yaşanan ilerlemeler her geçen gün artarak devam etmektedir.

Yazımızda Grafik Tasarım Uzmanı kimdir? Grafik Tasarım Uzmanı ne iş yapar? Grafik Tasarım Uzmanı ne kadar maaş kazanır? Sorularına yanıt bulabilirsiniz.

Grafik Tasarım Uzmanı Nedir?

Grafik tasarımın temel amacı bir mesajı hedef kitleye iletmektir. Bu sebeple daha çok reklam ve tanıtım amaçlı kullanılan oldukça etkili bir sanat dalı olarak bilinmektedir. Kişi ya da kurumların basılı veya dijital platformlarda kendilerini en iyi şekilde temsil etmelerine aracı olur.

Grafik Tasarım Uzmanı; web sitesi, afiş, reklam, poster, logo, ürün ambalaj ve kurumların kurumsal kimlik simgelerinin görsel tasarımlarını yapan kişilere verilen addır. Verilmek istenen mesajı görsel tasarım araçlarını kullanarak, çalışmış olduğu kurumda pazarlama, yayım ve basım gibi bölümlerle görüşen kişidir. Grafik tasarım başlı başına bir sanattır ve çok farklı metotlarla öğrenilebilir. Öğrendiğiniz bilgileri pekiştirebilir ve belirli deneyime ulaşınca profesyonel tasarımcı olabilirsiniz. Halk arasında grafik tasarım sanatını bir eğitim almadan öğrenmiş kişilere grafiker denmektedir.

Grafik tasarım uzmanı olarak kurumlarda yer alabilmek için lisans düzeyinde eğitim şartı aranır. Ayrıca mesleğin gerekleri olan bazı nitelikler bulunur. Uzmanlardan bu niteliklere de sahip olması beklenir. Özellikle yaratıcılık yeteneğine sahip olmaları başarılarında büyük role sahiptir.

Grafik Tasarım Uzmanı Ne İş Yapar?

Grafik tasarım bölümünden mezun olduktan sonra ne iş yapılır sorusu aslına oldukça kapsamlı bir cevaba ihtiyaç duyar. Grafik tasarım uzmanı olduktan sonra en kapsamlı iş ilanları reklamcılık sektöründe bulunur. Özellikle basılı ve görsel alanlarda bilgi sahibi olanlar için bu alanda faaliyet gösteren sektörlerin hemen hemen hepsinde iş bulma imkanı vardır. Eğer sizde bir grafik tasarım mezunuysanız, sizin de yaratıcılık kabiliyetinizin çok kuvvetli olduğu anlamına gelir. Çünkü meslek yaratıcılık kabiliyeti aramaktadır.

Grafik tasarım uzmanlarının görevleri bulundukları alana göre değişiklik gösterebilir. Çalıştıkları kurumun beklentileri ve kişinin uzmanlık alanına göre çalışmaları da değişiklik gösterir. Tasarım oluşturmadan önce müşterilerle iletişim halinde olan; onların talep ve beklentilerini göz önünde bulunduran uzmanların temel görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Tasarımın yayınlanacağı ya da kullanılacağı platformlar konusunda kendisini geliştirmesi gerekir.

 • Gereken görsel düzenlemeleri yapmaktan sorumludur.

 • Markaların kurumsal kimlik çalışmalarında rol oynar.

 • Fotoğraf ya da film çekimlerinde bir sanat yönetmeni gibi tüm süreci takip etmekten ve denetlemekten sorumludur.

 • Yapmış olduğu tasarımın basım sürecinden başlamak üzere test ve yayım sürecine kadar takip eder ve sonuçlandırır.

 • Web siteleri için trend tasarımlar oluşturması beklenir.

 • E-ticaret alanında da müşterinin tasarımlara kolayca ulaşabilmesini sağlamaktan sorumludur.

 • Çizgi film projelerinde jenerik çalışması kurgulaması gerekir aynı zamanda tip yaratır.

Grafik Tasarım Uzmanı Maaşları

Grafik tasarım bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesinin en popüler bölümü olduğu söylenebilir. Grafik tasarım bölümünü bitiren bir kişinin grafik tasarımcısı olduğu düşünüldüğünde grafik tasarımcılarını belirli bir hedef kitleye ulaştırmak üzere; kitap, broşür, afiş gibi görsel yolları kullanarak çalışmalar gerçekleştiren kişiler olarak ifade edebiliriz. Grafik tasarım uzmanları çalıştıkları kuruma göre çeşitli görevler üstlenir. Özel sektörde; Marka ve stüdyo uzmanlığı görevinden Reklam ve Grafik ajanslarına, Reklam tasarımı ve kurumsal kimlik hazırlamadan, Reklam Sanat Yönetmenliğine kadar oldukça geniştir.

Ressam, Sergi Tasarımcısı, Yapım Tasarımcısı, Resim Öğretmeni olarak çalışmalarını sürdüren grafik tasarım mezunlarıyla karşılaşmak mümkündür. Kamu alanında ise; Resim ve iş Öğretmeni, Grafik Öğretmeni, Reklam Tanıtım ve Memur olarak çalışabilirler. Sektörel gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekir. Kendilerini geliştirmeye devam etmeleri ve değişen teknolojileri uygulama konusunda gerekli eğitimleri de almaya devam etmeleri gerekir. Kazandıkları maaşlar ise şu şekildedir;

 • Kıdemli Tasarım Uzmanı en az 5.500 TL ortalama ise 7.540 TL gelir elde ederler.

 • Grafik Tasarım Uzmanı en az 2.920 TL ortalama ise 4.470 TL maaş kazanır.

 • Grafiker Tasarım Uzman Yardımcısı en az 2.950 TL ortalama 3.570 TL gelir elde etmektedir.

Grafik Tasarım Uzmanı Nasıl Olunur?

Grafik Tasarım Uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık lisans bölümünden mezun olmak gerekir. Üniversitelerin grafik bölümü mezunu olmanız ya da endüstri meslek liselerinde web tasarım bölümünü tamamlamanız gerekir. Ayrıca kıdemli bir grafik tasarım uzmanı olmak isteyenler, mesleki bilgiler edinmek üzere ilgili tasarım ve grafik kurslarına katılabilir; eğitim alarak, kendilerini geliştirebilirler. Bu durum meslektaşlarınız arasında bir adım öne çıkmanızı sağlar.

Kurumlar kişileri istihdam ederken en önemli kriterler; eğitimleri ve tecrübeleridir. Grafik tasarım uzmanı olmak için bazı önemli niteliklere sahip olmaları beklenir. Çok yönlülük ve özgünlük kavramlarının ön planda olan özelliklerinden olan grafik tasarım uzmanlarında aranan diğer önemli nitelikler şunlardır;

 • Yaratıcılık yönlerinin güçlü olması mesleklerinde başarılı olmaları için oldukça önemlidir.

 • Detaylara dikkat etmesi gerekir ve titizlikle çalışması beklenir.

 • Bir fikri tüketicilere iletmek üzere yeni yaklaşımlar getirebilmeli ve müşterilerle sürekli iletişim halinde olmalıdır.

 • Photoshop, InDesign ve Illustrator gibi masaüstü yayıncılık araçlarına hakim olması beklenir.

 • Sanatsal olarak dikkat çekici tasarımlar oluşturabilmelidir.

 • Aynı anda birden fazla projede çalışabilme kabiliyeti göstermeleri gerekir.

 • Zaman yönetimi konusunda titiz davranmaları, gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekir.

 • İşleri gereği müşterilerle ve kurumların diğer birimleri ile iletişim içinde olması gerektiği için sözlü iletişimleri güçlü olmalıdır.

Hedef kitleye herhangi bir mesajı visuel yollarla ileten ve görsel tasarım yapabilen kişilere verilen addır, Web siteleri, afişler, reklamlar, posterler gibi görselleri tasarlar ve markaların kurumsal kimlik çalışmalarında rol alır, Kıdemli Grafik Tasarım Uzmanı en az 5500 TL, ortalama olarak ise 7540 TL maaş alır, Afiş, logo, dergi, kitap gibi unsurları görsel ve yazı elemanları ile sanatsal olarak tasarlamak için yetenek ve hayal gücünü kullanır, Yayının yapılacağı platformlar konusunda bilgi sahibi olmalı ve gereken görsel düzenlemeleri yapmaktan sorumludur, Bölüm mezunlarının kazandığı maaşlar sektör ve deneyime göre değişiklik gösterir, Dijital ve basılı platformlarda kişi ve kurumları temsil eden visuel unsurları yaratır, Fotoğraf veya film çekimlerinde sanat yönetmeni gibi süreci takip eder ve denetler, Reklamcılık sektöründe geniş iş imkanları bulunan bir grafik tasarım uzmanı, tamamen yaratıcılık ve kabiliyetine bağlı olarak iyi bir maaş kazanabilir, Teknoloji ve sanatın bir araya geldiği bir alan olan grafik tasarımı, farklı metotlarla öğrenilebilecek bir sanat dalıdır, Yapılan tasarımın basım sürecinden başlamak üzere test ve yayım sürecine kadar takip eder ve sonuçlandırır, Grafik Tasarım alanında sürekli gelişim ve değişim önemlidir, bu durum maaşları doğrudan etkiler
Grafik Tasarım uzmanı Grafik Tasarım uzmanı nedir Grafik Tasarım uzmanı ne iş yapar Grafik Tasarım uzmanı nasıl olunur Grafik Tasarım uzmanı maaşları grafiker
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü Photoshop odaklı bir çevrimiçi kursa ait. Muhtemelen kursa katılan, dizüstü bilgisayarlı bir erkek ve kadın görülüyor. Arka plan mavi ve ekranda kursun içeriğini gösteren bazı metinler var gibi görünüyor. Ek olarak, bir işaretin yakın çekimi, siyah arka plan üzerinde beyaz bir o harfi ve mavi arka plan üzerinde beyaz bir harf var. Ayrıca bir elin yakın çekimi de var. Tüm bu unsurlar birlikte çalışarak kursun bir Photoshop kursu olduğunu gösteriyor. AsticaVision AI sayesinde bu görüntü hızlı bir şekilde analiz edilebilir ve kursun içeriği belirlenebilir. Bu gelişmiş teknoloji, insanların çevrimiçi bir kursun içeriğini hızlı ve doğru bir şekilde anlamalarına yardımcı olabilir.
5
(59)

Photoshop Eğitimi

18 Konu5 Saat
Bu, selfie çeken genç bir adamın görüntüsüdür. Kollarını açmış, açık renkli bir duvarın önünde durmaktadır. Beyaz bir tişört, mavi kot pantolon ve bir çift spor ayakkabı giymektedir. Sağ elinde bir cep telefonu var ve kendi fotoğrafını çekmek için telefonu havaya kaldırıyor. Yüzünde parlak bir gülümseme var ve gözleri konsantrasyonla kapalı. Koyu renk saçları düzgünce bir tarafa taranmış. Hayatının bir anını yakalarken rahat ve mutlu görünüyor.Kemal Kaluç
11020