AnasayfaBlogEğitim Nedir? Neden Önemlidir?
Eğitim

Eğitim Nedir? Neden Önemlidir?

27 Kasım 2019
Beyaz bir tişört ve siyah kot pantolon giyen bir kadın kara tahtanın önünde duruyor. Uzun saçları gevşek bir at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmıştır. Sağ elinde birkaç kalem, sol elinde ise içinde daha fazla kalem bulunan siyah bir tutacak tutmaktadır. Boynuna yakından bakıldığında narin bir kolye görülüyor. Arka plan canlı bir yeşil ve kara tahtanın üzerinde beyaz harflerle yazılmış bir tabelanın yakın çekimi var. Kara tahtanın önünde duran kadının kendine güvenen bir havası var. Bakışları kelimelere odaklanmış, sanki onları dikkatle inceliyor. Görüntü bir bilgi ve anlayış hissi uyandırıyor.
Eğitimin ÖzellikleriEğitimin FaydalarıEğitimin Türleri
Hayatın her anında ve her yerinde var olan bir süreçÜst düzey ve mutlu bir hayatFormal Eğitim
Bireyin eğitimde kendi tercihlerine göre ilerlemesine imkân verirEkonomik açıdan refahInformal Eğitim
Eğitime göre daha kısıtlı bir kavram olan 'öğretim'ÖzgüvenÖrgün Eğitim
Bireyin kendi amacına uygun bir eğitim modeli oluşturmasını sağlarToplumsal ilerlemeYaygın Eğitim
Kişiliğin gelişmesini ve keşfedilmesini sağlarHayaller ve ideallerin gerçekleşmesini sağlarKendi Kendine Eğitim
Bireyin kendine ve topluma yararı dokunacak şekilde faaliyetlere yönlendirirÜlke refahının artmasıAçık Eğitim
Hedeflere ulaşmayı kolaylaştırırİş ve kariyer fırsatlarının genişlemesiUzaktan Eğitim
Çözüm odaklı düşünme yetisi kazandırırKişisel ve sosyal gelişimÇevrimiçi Eğitim
Bilgi ve beceri kazandırırBir meslek edinme ve çalışma hayatında başarılı olmaÖzel Eğitim
Bireyin medeni bir insan olmasını sağlarBireysel ve toplumsal refaha katkıda bulunmaYaşam Boyu Eğitim

Nelson Mandela, eğitimi “Dünyayı değiştirmek için kullanacağınız en güçlü silah eğitimdir” şeklinde tanımlar. Eğitim, insanların toplum içinde önemli bir yere sahip olması, hayatını devam ettirebilmeleri için bilgiye ve yeteneğe sahip olmasıdır. Bir başka açıdan eğitim, insanların yaşam standartlarını iyi hale getirmek için yolların bulunmasında önemli bir araçtır.

Eğitim sözcüğü, Latince anlamı “Educere” den gelmiştir. Bu sözcük bitki ve hayvanların yetiştirilmesinin yanı sıra çocukların bakımı ve yetiştirilmesi anlamını da kapsar. 1940’lı yıllarda maarif, tedrisat, talim ve terbiye sözcüklerinin yerine “eğmek” filinden türeyerek dilimizde yer almaya başlamıştır.

Eğitimin kökü olan eğmek; bükmek, uygulamak, öğretmek, yetiştirmek, egemenlik altına almak anlamlarına gelmektedir. “Ağaç yaşken eğilir” sözü buradan gelmektedir. Eğitim sadece okul hayatını kapsamaz. Yaşamın her anında ve her yerinde vardır. Öğretim eğitimin planlanmış haline denir.

Öğretim eğitime göre daha kısıtlı bir kavramken eğitim, hayatın her alanında ve sürekli vardır.  Demokrasinin ortaya çıkışından sonra eğitimle ilgili düşünceler, bireyin eğitimde kendi tercihlerine göre ilerlemesine imkân veren bir sistemleri getirdi.

Bununla birlikte öğrencinin kendi amacına uygun bir eğitim modeli oluşturmasına karar verildi ve eğitim için kişinin kendine ve topluma yararı dokunacak şekilde gösterdiği faaliyetler ve keşfederek ortaya çıkardığı yetenekleri sayesinde kişiliğini geliştirmesi tanımı yapıldı.

Eğitim Neden Önemlidir?

Eğitim, bireyden topluma gelişimin en önemli anahtarıdır. Günden güne değeri artan eğitim, önceleri hayata hazırlanma ve hayatta yer almak için meslek edinme düşüncesinden ibaret iken şimdi eğitim tamamen hayata bağlı kalma düşüncesini ifade ediyor. Eğitimin bizler için önemini ve faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Üst düzey ve mutlu bir hayat

 • Ekonomik açıdan refah

 • Özgüven

 • Toplumsal İlerleme

 • Hayaller ve idealler

 • Ülke refahı

Bu faydaları biraz daha açmak gerekirse;Üst Düzey ve Mutlu Bir Hayat: Böyle bir hayata sahip olmak ve Dünya’da iyi olan her şeyden sınırsız bir şekilde faydalanmak için eğitim almanız şarttır. Saygınlığınızın iyi olması, iyi bir işinizin ve tecrübenizin olması eğitimli bir kişi için önemlidir.

Ekonomik Açıdan Refah: İyi bir iş eşittir eğitim diyebiliriz. Eğitim seviyenizin yüksek olması iyi bir işte çalışmanız ve böylelikle iyi bir kazanç elde etmeniz demektir.

 • Özgüven: Bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır. Bilgili olmak toplumdaki itibarı artırmakla birlikte özgüveni de artırarak öğrendiğiniz şeylerin aslında zor olmadığını fark etmenizi sağlar. Özgüvenli olmak kişisel gelişiminize sağlayacağı katkıyla iletişiminizi ve sosyal yönünüzü güçlendirir. Bilgi aynı zamanda sizi özgürleştirir.

 • Toplumsal İlerleme: Medeni toplum eğitimle doğar. Toplumlar ilerlemesi medeniyete bağlıyken, medeniyet de ancak eğitimle sağlanır. Yaşadığınız çevrede örneğin; yayalara yol vermek, toplu taşıma araçlarından inerken inenlere yol vermek gibi kurallara riayet etmeniz ve görgü kurallarına uyarak davranışlarınızı ona göre şekillendirmeniz ya da hayatınız boyunca hedeflerinize ulaşmak için çaba göstermeniz medeni bir insan olmanızın göstergesidir. Medeni insanlar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında kavga ve şiddetle sorunlarını çözmek yerine daha sakin ve ılımlı olarak sorunlarını çözer. Böylelikle hayatta her zaman olacak olan sorunların ve karşısına çıkabilecek her türlü engellerin üstesinden kolaylıkla gelebilir.

 • Hayaller ve İdealler:  Herkesin bir hayali ve ideali  çocuk yaşlardan itibaren vardır. Örneğin bir tiyatrocu olmak ya da insanların hayatını kurtaran bir cerrah olmak... Eğitim öncelikle hayallerinize giden yolda rehberlik eder. Çünkü çocukluktan itibaren hayallerimiz ve ideallerimiz öğrendikçe farklılaşır. Bir şeyi gerçekten yapmak isteyip istemediğimize ancak eğitimle karar verebiliriz. Eğitim hayallerimize giden yolda önce kendimizi keşfetmemizi daha sonra da ilerlememizi sağlar.

 • Ülke Refahı: Eğitim seviyesi düşük olan bir ülkenin kalkınması biraz zor olabiliyor haliyle. Ulusal kalkınmanın gerçekleşmesi için eğitimi topluma yaymak en doğru harekettir. Böylelikle bir ülkenin kalkınarak gelişmiş bir ülke olması ve Dünyada çığır açması kaçınılmazdır.  

Eğitim Türleri

Eğitim, formal ve informal eğitim olmak üzere iki çeşittir:

 • Formal Eğitim: Okul ve eğitim kurumlarında verilen eğitimdir. Formal eğitimde planlı ve sistematik bir şekilde çalışmak gerekir. Bu eğitimde bireye olumlu davranışlar kazandırılmaya çalışılır. Yani belli bir amaç ve bu davranışların sonunda eğitimin adını koyan diploma ve sertifika verilmektedir. Formal eğitimde eğitmenler belirli bir yönetmeliğe, kurallara ve müfredata bağlı olarak eğitimlerini verir. Formal eğitim de kendi içinde örgün ve yaygın olarak ikiye ayrılır:

 • Örgün Eğitim: Birbirini takip eden eğitimlerden oluşur. Örgün eğitimle belirli yaş gruplarında olan bireylere Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği doğrultuda düzenli olarak eğitim verilir. Örgün eğitim anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi eğitim kurumlarında alınır. Örgün eğitimde her zaman öğrendiklerinizin üzerine koyarak ilerlersiniz. Örneğin, sayıları öğrenmeden toplama işlemi yapamazsınız.

 • Yaygın Eğitim: Gencinden yaşlısına herkesin faydalanabileceği bir eğitim türüdür. Örgün eğitim sistemine hiç başlayamamış ya da çeşitli sebeplerden ötürü örgün eğitimden ayrılmak zorunda kalan bireylerin eğitime kaldığı yerden devam etmek üzere olduğu gibi örgün eğitime katkı sağlamak amacıyla bireyin kendi ihtiyaçları doğrultusunda verilen eğitim türüdür. Halk eğitim merkezlerinde verilen eğitimler, üniversite sonrasında devlette memur olarak çalışmak suretiyle KPSS sınavına girmek isteyenler için verilen eğitimler ya da çıraklık okullarından alınan eğitimler bu eğitim türüne girmektedir. Örgün eğitimden farklı olarak daha esnek olmasının yanı sıra öğrenim kademeleri yoktur. Herhangi bir eğitim kurumundan alınan eğitim eğer belirli tarih aralıklarında tekrar tekrar verilebiliyorsa birey, istediği tarihte bu eğitimi alabilir. Yaygın eğitimde alınan eğitim sonunda öğrenciye sertifika verilmektedir.

 • İnformal Eğitim: Bireyin kendi kendine bir şeyi öğrenebilmesini ifade eden eğitim türüdür. İnformal eğitimin bu bağlamda sistematik olması beklenemez. Burada öğrenim şekli bireyin gözlem yeteneğini kullanması ve taklit ederek yetenek kazanmasıdır. Bu durumda kendiliğinden öğrenilen şeylerde elbette hatalar kaçınılmazdır. İnformal eğitimin genel özellikleri şu şekildedir:

  • Profesyonel öğreticilerden eğitim alınamaz.

  • Planlı ve sistematik çalışma sistemine sahip değildir.

  • Birey üzerinde olumlu veya olumsuz gelişim görülebilir. Yani net bir gelişim söz konusu değildir.

  • Aslında informal eğitimin temel prensibi “Eğitim ailede başlar” şeklindedir.

  • Eğitim sonunda herhangi bir sertifika veya diploma gibi belge kazanılmaz.

  • Yer, mekân ve zaman belli olmadığından doğal ortamda oluşur.

E-Eğitim ile Öğrenmenizi Kolaylaştırın

Teknolojinin günden güne ilerlemesiyle birlikte normal eğitimin yerini online eğitim almaya başladı. E-eğitim yani diğer adıyla online eğitim, internet ortamında oluşturulan sanal sınıflarda eğitmen ve öğrencilerin mekandan bağımsız olarak bir araya gelerek eğitim materyallerine kolaylıkla ulaşma imkanı sağlayan eğitim türüdür. Normal eğitimin aksine daha çok bilgi edinmenin mümkün olduğu online eğitimde ders sırasında anlamadığınız noktaları eğitmenlere ders sonrasında sorabileceğiniz gibi canlı derste yapılan kayıtların canlı ders sonrasında tekrarını izleyerek kaçırdığınız noktaları daha iyi anlayabilir ve o günkü dersinizi daha iyi pekiştirebilirsiniz.

E-eğitimin bir güzelliği daha var ki o da şu. Eğer çalışıyorsanız ve canlı derse katılamadıysanız üzülmenize hiç gerek yok. Canlı ders kayıtlarını izleyerek eğitiminizi alabilirsiniz. Online eğitim her fırsatta kolay ve verimli bir öğrenimi amaçlar. Online platformda alacağınız eğitim ile normal eğitim arasında hiçbir fark yoktur. Tek fark sanal ortamda yapılıyor olması ve bilgi kaynaklarının güçlü olmasıdır.

Online eğitim ile verimli bir eğitim almak için siz de Enstitü’nün birbirinden faydalı online eğitimlerine kaydolabilir, öğrendiğiniz bilgilerin üzerine yepyeni bilgiler edinebilirsiniz.

Hayatın her anında ve her yerinde var olan bir süreç, Üst düzey ve mutlu bir hayat, Formal Eğitim, Bireyin eğitimde kendi tercihlerine göre ilerlemesine imkân verir, Ekonomik açıdan refah, Informal Eğitim, Eğitime göre daha kısıtlı bir kavram olan 'öğretim', Özgüven, Örgün Eğitim, Bireyin kendi amacına uygun bir eğitim modeli oluşturmasını sağlar, Toplumsal ilerleme, Yaygın Eğitim, Kişiliğin gelişmesini ve keşfedilmesini sağlar, Hayaller ve ideallerin gerçekleşmesini sağlar, Kendi Kendine Eğitim, Bireyin kendine ve topluma yararı dokunacak şekilde faaliyetlere yönlendirir, Ülke refahının artması, Açık Eğitim, Hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır, İş ve kariyer fırsatlarının genişlemesi, Uzaktan Eğitim, Çözüm odaklı düşünme yetisi kazandırır, Kişisel ve sosyal gelişim, Çevrimiçi Eğitim, Bilgi ve beceri kazandırır, Bir meslek edinme ve çalışma hayatında başarılı olma, Özel Eğitim, Bireyin medeni bir insan olmasını sağlar, Bireysel ve toplumsal refaha katkıda bulunma, Yaşam Boyu Eğitim
eğitim nedir eğitim neden önemlidir formal eğitim nedir informal eğitim nedir online eğitim nedir örgün eğitim nedir
Omuz hizasında kahverengi saçları olan genç bir kadın, yüzünün önünde tuttuğu beyaz bir akıllı telefonla selfie çekiyor. Parlak, neşeli bir gülümsemesi var ve gözleri tamamen açık. Sağ eli telefonu desteklerken sol eli yüzünün yan tarafında duruyor. Mavi beyaz çizgili bir tişört ve bir çift kot şort giymektedir. Saçları hafifçe dağılmış ve rahat, kaygısız bir pozu var. Gri bir duvarın önünde duruyor ve etrafı parlak, güneşli bir atmosferle çevrili. Bu neşeli an, anı yaşamanın sevincini yakalıyor.
Banu Cantekin
İçerik Editörü

İstanbul İşletme Enstitüsünde içerik editörü olarak görev almaktadır. Kişisel gelişim ve eğitimlerle ilgili içerik hazırlıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.