AnasayfaBlogÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

27 Mayıs 2021
Beyaz bir laboratuvar önlüğü giyen ve boynunda stetoskop olan bir adam parlak beyaz bir fonun önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi ve odaklanmış bir ifade vardır ve gözleri doğrudan kameraya bakmaktadır. Saçları koyu renk ve yakından kırpılmış ve sol elinde siyah bir stetoskop tutuyor. Sağ eli sol kolunun üzerinde durmaktadır. Hafif açılı bir pozda durmaktadır ve görüntünün odağı yüzü ve stetoskoptur. Laboratuvar önlüğü keskin bir şekilde ütülenmiştir ve duruşu düz ve sakindir.
Bilgi KategorisiDetaylarÖrnekler ve/veya Açıklamalar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı TanımıDoğumdan ergenliğe kadar uzanan süre boyunca çocukların tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenir.Motor gelişim, doğumsal anormallikler, mental sağlık, büyüme ve aşı takipleri gibi önemli süreçleri düzenler ve takip eder.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı GörevleriÇocukların sağlık durumlarını yöneten, hastalıkları tanıyan ve tedavi uygulayabilecek uzmanlık gerektiren görevlere sahip olmak.Hasta öykülerini analiz etmek, fiziksel muayeneler yapmak ve uygun tedavi planları oluşturmak da dahil olmak üzere bir dizi kritik görev icra eder.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı RolleriSağlık hizmetlerini çocukların ihtiyaçlarına göre yönlendirmek ve düzenlemek.Aşı takvimini yönetmek, çocuğun gelişimini takip etmek ve gerekli durumlarda ileri tetkik ya da tedaviler için başka doktorlara yönlendirmek.
Aşı TakibiÇocukların aşı takvimi sürecinin yönetimi.Çocukların aşı dönemlerinde aşı takvimine uygun olacak şekilde aşılarını uygulamak ve takibini yapmak.
Fiziksel ve Zihinsel Gelişim KontrolüÇocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini değerlendirmek ve yönlendirmek.Çocukların boy, kilo, beslenme durumu gibi bilgileri düzenli olarak kontrol etmek ve değerlendirmek.
Hastaların YönlendirilmesiHastaların durumlarına göre uygun tıp uzmanlarına yönlendirilmesi.Örneğin, kalp hastalığı teşhisi konulan bir çocuk, ilgili bölümlere yönlendirilir.
Hasta ve Ebeveyn BilgilendirmeHasta ve ebeveynlerin hastalık, tedavi ve ilaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi.Reçetede yazılan ilaçların kullanımı hakkında hasta ya da ebeveynine bilgi sunmak.
Hasta MahremiyetiHasta bilgilerinin gizliliğini korumak.Hasta mahremiyeti ile ilgili hususlar üçüncü kişilere açıklanmaz.
Teşhis ve Tedavi PlanlamaHastanın durumu ve muayene bulgularına dayanarak en uygun teşhis ve tedaviyi belirlemekÇocukta meydana gelen belirgin bir hastalığın teşhisi ve uygun tedavi planının oluşturulması.
Maaş DağılımıÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanının alabileceği ortalama maaş bilgisi.Kurumsal kimliği olan bir hastanede ortalama maaş 18.000 TL, en yüksek maaş ise 29.000 TL civarındadır.

Çocuk olarak tanımlayabilecek ilgili 0-16 yaş aralığındaki bireylerin doğumsal hastalıkları, doğum sonrasında belirli bir takvim süresi içinde uygulanması beklenen aşı takibi, mental, fiziksel ve motor gelişim pediatri hekimleri tarafından takibi yapılır. Bu süre kapsamında yapılan rutin muayenelerde bebeklerin beslenme, boy, kilo ve benzeri gelişimlerle beraber gündelik yaşam becerilerinin, nörolojik ve psikolojik gelişimleri, ifade ve anlama gelişimleri gibi birçok sürecin kontrolü ve takibi yapılır. Bu çalışmaların tamamıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı tarafında gerçekleştirilir. Yazın çalışmamızda görev ve sorumluluklarına ve bu mesleğin eğitim sürecine değindik.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nedir?

Pediatri olarak değerlendirilen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, doğumdan itibaren başlanarak ergenliğe kadar uzanan süre boyunca yer alan kişilerin tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenen uzman hekim olarak tanımlanabilir. Çocuk olarak tanımlayabilecek ilgili 0-16 yaş aralığındaki bireylerin doğumsal hastalıkları, doğum sonrasında belirli bir takvim süresi içinde uygulanması beklenen aşı takibi, mental, fiziksel ve motor gelişim pediatri hekimleri tarafından takibi yapılır. Bu süre kapsamında yapılan rutin muayenelerde bebeklerin beslenme, boy, kilo ve benzeri gelişimlerle beraber gündelik yaşam becerilerinin, nörolojik ve psikolojik gelişimleri, ifade ve anlama gelişimleri gibi birçok sürecin kontrolü ve takibi yapılır. Tam olarak iletişim becerileri gelişmemiş olan bebeklerin hastalıklarının zorlu tanı ve tedavisi ile ilgilenen doktorlar, çocukluk döneminde bulunan kişilerin yapılacak muayenelerinde ise onların mevcut psikolojilerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirir.

Çocuk sağlığı ve hastalıları uzman hekimi, hasta olan her çocuğun pediatri bölümünde gerçekleşen muayene sonrasında, gerek duyulması halinde diğer branş hekimlerine yönlendirebilir. Çocuk Sağlığı ve Uzmanı hekim, motor gelişimi, doğumsal anormallikler, mental sağlık, büyüme, çocuğa yapılması beklenen aşı takipleri, beslenme, kilo kontrolü ve meydana gelen nörolojik sağlık sorunları başta olmak üzere sağlık durumunu olumsuz etkileyecek her türlü sağlık sorunuyla yakından ilgilenmektedir.

İlgili yazı: Pediatri Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Ne İş Yapar?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının birçok görevi bulunmaktadır. Yaş aralığı 0-16 grubunda yer alan çocuklarla ilgilen uzman hekimlerin genel görev ve sorumluluklarını şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Hastanın şikayet ve var olan tıbbi öyküsünü dinleyerek tıbbi geçmiş, rapor ve muayene sonuçlarını hasta bilgi formuna kaydetmek veya kaydedilmesini sağlamak

 • Yedi dünyaya gelen ve büyüme çağında olan çocukları düzenli olarak muayene ederek büyüme ve gelişimlerini takip etmek ve aynı zamanda değerlendirmek

 • Tam olarak hastanın ayrıntılı fiziki muayenesini yapmak ve tanıyı belirlemek amacıyla tomografi, ultrason, manyetik rezonans, röntgen, idrar ve kan tahlili talep etmek ve değerlendirmek

 • Aşı dönemine gelmiş olan çocukların aşı takvimine de uygun olacak şekilde yapılmasını sağlamak

 • Yaş aralığı 0-16 arasında yer alan çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olabilecek tıbbi bakım programlarını uygulamak

 • Kontrolü altında yer alan hasta çocukların takibini yaparak yeni bir tedavi uygulama programı gerekmesi halinde bunu tam olarak değerlendirmek

 • Hastaları tedavi etmek için veya önlemek amacıyla aşılama, ilaç ve diğer özel tıbbi bakımları reçete etmek

 • Gerekmesi halinde kendi kontrolünde bulunduğu hastasını başka bir tıp uzmanına yönlendirmek

 • En başta ebeveyni olmak üzere ve sonrasında ise hastanın kendisine test sonuçları hakkında veya reçetede yazılan ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirme bulunmak

 • Toplum veya ebeveyn üyelerine diyet, fiziksel aktivite, hijyen ve hastalık konularında bilgilendirmelerde bulunmak

 • Ölüm, hastalık ve doğuma ait istatistik bilgilerine ilişkin raporlar hazırlayarak sorumluluğunda altında bulunduğu devlet birimlerine sunmak

 • Hasta mahremiyetine ait konuları üçüncü bir kişiyle paylaşmamak

 • Hastanın muayene edilmesi sonrasında ortaya çıkan bulgu ve tetkik sonuçları kapsamında doğru teşhis ve tedavi yöntemlerini belirlemek ve uygulamak

 • Çocuklarda meydana gelen sindirim sistemi ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavilerini yapmak

 • Çocukluk dönemlerinde kalp hastalıkları olan çocukları ilgili bölümlere yönlendirmek ve gerekli olan bilgileri bu bölümlere sağlanması hususunda onay vermek

 • Çocuk döneminde meydana gelen romatizma hastalıkları ve vaskülitlere yönelik teşhis ve tedavileri uygulamak

Yukarıda yer alan görevler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı tarafından yerine getirilmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Maaşları

Maaş alımları kurumsal özel hastanelerde oldukça iyi durumdadır. Kurumsal kimliği olan bir hastanede ortalama maaş alımları 18.000 TL seviyelerindedir. En yüksek maaş alımı ise 29.000 TL civarındadır. Kamu hastanelerinde maaş alımları kamuya göre biraz daha düşüktür. Kamu hastanesinde ortalama maaş alımı 19.800 TL civarındadır. En yüksek maaş ise 28.000 TL seviyelerindedir. İlgili rakamların tamamı 2021 yılı için geçerli olup, kamu hastanelerinde çalışılması durumunda görev yapılan hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, kıdem yılı, nöbete kalınması, döner sermayeden gelen gelir ve operasiyonel girişimleri, bakılan hasta sayısı gibi kriterler dahilinde maaşlarda değişiklik olabilmektedir.

Kamu hastanesinde 5 yıllık bir mesleki birikime sahip olan, hastanenin 3. seviye coğrafi bölgede yer alması halinde ortalama 22.000 TL maaş alabilmektedirler. Şayet aynı mesleki birikime sahip olan bir özel hastanede ise bu maaş alımı ortalama 19.000 TL seviyesindedir. Bir diğer önemli husus ise daha önce yapmış olduğu önemli çalışmalar maaş miktarını yükseltmektedir. Özetle meslekte geçirilen süre, hastanenin kurumsal kimliği, kamu hastanesi ise bulunduğu bölge, bakılan hasta sayısı, nöbete kalınması gibi kalemler kapsamında maaş alımlarında değişimler olabilmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nasıl Olunur?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olabilmek için iyi bir eğitim kariyerine sahip olmak gerekmektedir. En temelinde iyi bir lise eğitiminin sayısal bölümünde iyi bir ortalama ile mezun olmak gerekir. Fen Lisesi veya kurumsal kimliği eskilere dayanan bir Anadolu Lisesi olabilir. İyi bir lise eğitimi sonrasında her yıl Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemiş olduğu sınavlara girmek gerekir. 2021 yılı için bu sınavların ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve sonrasında ikinci ayağı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girmek gerekiyor. Buradan alınabilecek çok iyi bir puanla üniversiteleri tıp fakültelerini tercih ederek başlanılabilir. Toplamda 6 yıllık bir tıp eğimi başarıyla geride bırakarak Tıpta Uzmanlık Sınavına hazırlık yapmak gerekiyor.

TUS sınavından alınabilecek iyi bir puan sonrasında ise Pediatri dalında ihtisaslaşarak bu mesleki uzmanlık eğitimi tamamlanmış olunur. Daha sonra kamu hastanelerin veya özel hastanelerde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalışılabilmektedir. Eğitim üsresinin bu denli uzun olması çalışılamayacağı anlamına gelmemektedir. Lisans eğitimi sonrasında pratisyen hekim olarak çalışılabilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Tanımı, Doğumdan ergenliğe kadar uzanan süre boyunca çocukların tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenir, Motor gelişim, doğumsal anormallikler, mental sağlık, büyüme ve aşı takipleri gibi önemli süreçleri düzenler ve takip eder, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Görevleri, Çocukların sağlık durumlarını yöneten, hastalıkları tanıyan ve tedavi uygulayabilecek uzmanlık gerektiren görevlere sahip olmak, Hasta öykülerini analiz etmek, fiziksel muayeneler yapmak ve uygun tedavi planları oluşturmak da dahil olmak üzere bir dizi kritik görev icra eder, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Rolleri, Sağlık hizmetlerini çocukların ihtiyaçlarına göre yönlendirmek ve düzenlemek, Aşı takvimini yönetmek, çocuğun gelişimini takip etmek ve gerekli durumlarda ileri tetkik ya da tedaviler için başka doktorlara yönlendirmek, Aşı Takibi, Çocukların aşı takvimi sürecinin yönetimi, Çocukların aşı dönemlerinde aşı takvimine uygun olacak şekilde aşılarını uygulamak ve takibini yapmak, Fiziksel ve Zihinsel Gelişim Kontrolü, Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini değerlendirmek ve yönlendirmek, Çocukların boy, kilo, beslenme durumu gibi bilgileri düzenli olarak kontrol etmek ve değerlendirmek, Hastaların Yönlendirilmesi, Hastaların durumlarına göre uygun tıp uzmanlarına yönlendirilmesi, Örneğin, kalp hastalığı teşhisi konulan bir çocuk, ilgili bölümlere yönlendirilir, Hasta ve Ebeveyn Bilgilendirme, Hasta ve ebeveynlerin hastalık, tedavi ve ilaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi, Reçetede yazılan ilaçların kullanımı hakkında hasta ya da ebeveynine bilgi sunmak, Hasta Mahremiyeti, Hasta bilgilerinin gizliliğini korumak, Hasta mahremiyeti ile ilgili hususlar üçüncü kişilere açıklanmaz, Teşhis ve Tedavi Planlama, Hastanın durumu ve muayene bulgularına dayanarak en uygun teşhis ve tedaviyi belirlemek, Çocukta meydana gelen belirgin bir hastalığın teşhisi ve uygun tedavi planının oluşturulması, Maaş Dağılımı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanının alabileceği ortalama maaş bilgisi, Kurumsal kimliği olan bir hastanede ortalama maaş 18000 TL, en yüksek maaş ise 29000 TL civarındadır
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı nedir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ne iş yapar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı maaşları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.