AnasayfaBlogÖrgün ve Online Eğitim Karşılaştırması
Online Eğitim

Örgün ve Online Eğitim Karşılaştırması

27 Kasım 2019
Örgün ve Online Eğitim Karşılaştırması

Pandemi süreci, tüm ülkede olduğu gibi ülkemizde de eğitim sürecini önemli ölçüde etkiledi. Virüsün yayılmasını önlemek için okulların kapatılması kararı alındı ve bu süreçte eğitimde dijitalleşme ön plana çıktı. Eğitmenler uzaktan eğitim vermeye başladı.

Uzaktan eğitim en basit tanımıyla, insanların internet üzerinden zaman ve mekan fark etmeksizin eğitim almasıdır. Evimizde kalmamız gereken bu süreçte öğretimin kesintiye uğramamasında uzaktan eğitimin oldukça katkısı oldu.

Uzaktan Eğitim Faydaları 

 • Mekan ve zaman zorunluluğunun olmaması büyük bir avantajdır. Kişi istediği zaman istediği yerde eğitimlere katılabilir.

 • Uzaktan eğitim internet üzerinden yapıldığı için genellikle yapılan eğitim videoları kaydedilir ve kişi videoları tekrar tekrar izleyerek öğrendiklerini pekiştirebilir.

 • Evde kalmamız gereken durumlarda (pandemi gibi) öğretim sürecimizin kesintiye uğramamasını sağlar.

 • En önemli avantajlarından biri de fırsat eşitliği sağlamasıdır. Bireyler dünyanın her yerinden istediği zaman eğitimlere katılarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilirler.

 • Toplumsal kaygı bozukluğu yaşayan ya da içine kapanık olan bireyler, sınıf ortamında öğretmenlerine soru sormaktan çekinebilirken, uzaktan eğitim sürecinde bireyler daha kolay soru sorabiliyorlar.

 • Bazı uzaktan eğitimler, sertifika imkanı sunarak kariyer düşünenler için önemli bir alternatif sağlar.

 • Öğrenciler için gelişmiş araç ve gereçlerin kullanılması da uzaktan eğitimin önemli bir avantajdır.

 • Uzaktan eğitimin en önemli katkılarından birisi de aynı anda birçok öğrenciye erişebilme imkanına sahip olmasıdır.

 • Ulaşım problemlerine ve maliyetlerine neden olmaz.

 • Yorucu bir işte çalışan öğrenciler dinlendikten sonra ev ortamında derslerini dinleyebilirler.

 • Fiziksel engelli olan bireyler okula gelmek de sıkıntı yaşayabilirler uzaktan eğitim bu konuda büyük avantaj sağlar.

 • Herhangi bir sebeple eğitimini tamamlayamayan bireylerin eğitimlerine kaldığı yerden devam etmelerine katkıda bulunur.

 • Bazı kurumların verdiği sertifikaların yurtdışında da geçerli olması , yurtdışında kariyer düşünenler için önemli bir avantaj olabilir.

Uzaktan Eğitim Dezavantajları

Uzaktan eğitimin zaman ve mekan zorunluluğunun olmaması, sertifika imkanı sağlaması gibi avantajlarının yanında dezavantajları da vardır. Bunlardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Uygulamalı olarak öğretilmesi gereken ya da kadavra gibi materyaller üzerinde görülmesi gereken dersler konusunda uzaktan eğitim yetersiz kalabilir.

 • Sistemde oluşan yoğunluk nedeniyle teknik aksaklıklar yaşanabilir.

 • En önemli sorunlardan biri de sınav veya ödev zamanlarında yaşanan bağlantı problemleri ve elektrik kesintileridir.

 • Uzun süre bilgisayar kullanımı göz problemlerine yol açabilir.

Örgün Ne Demek?

Örgün kelimesi bir eğitim modelini ifade etmek için kullanılan niteleyici bir sıfattır. Örgün salt kelime anlamına olarak Türk Dil Kurumu tanımına göre “bir işi gerçekleştirebilecek düzenli görevler yapan türlü organlardan oluşan” demektir. Okullarda uygulanan ilk, orta ve yüksek eğitim sistemi örgün olarak uygulanmaktadır. Bir eğitimin örgün sayılabilmesi için;

 • Sabit bir mekân (okul ve derslik)

 • Öğretmen, öğrenci yüz yüze ders

 • Fiziki olarak eğitim gereçleri

 • Devamlılık, birbirini takip eden bir işleyiş olmak zorundadır.

 • Günlük çalışma saatleri içerisinde yapılır.

Eğitimdeki örgün tanımlamasının kapsamını oluşturan kısmı bu maddelerdir. Okullarda uygulanan eğitimin diğer özellikleri örgün olmasından değil formal olmasından dolayıdır. Örgün ne demek daha iyi kavrayabilmek için, formal eğitimin ne olduğuna kısaca değinmek gerekir. Formal eğitim resmi bir tanınırlığı olan, uzman eğitmenlerce planlı olarak yürütülen, kontrollü, öğretim yoluyla gerçekleştirilen, eğitim sonunda sınavlara bağlı olarak diploma ya da sertifika verilen eğitim modelidir.

Örgün eğitim formal eğitimin sadece bir çeşididir. Ancak örgün ve formal kavramları eğitimde kavram kargaşasına sebep olarak tüm bu özellikler örgün eğitim olarak anlaşılmaktadır. Bu kavram kargaşası sebebiyle okullarda uygulanan açık öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim sistemleri tam olarak anlaşılamamaktadır. Sonuç olarak açık öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programları aynı örgün eğitim gibi formal eğitim kapsamındadır ve örgün eğitimin bazı dezavantajlı durumlarına çözüm olarak getirilmiştir.

Örgün Eğitim Nedir?

Örgün eğitim, okul ya da okul niteliği taşıyan kurumlarda, belli bir program kapsamında verilen eğitimlerdir. Bu eğitim türünde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim şeklinde basamaklar vardır. Aynı yaş grubundaki bireylerin bir sınıf içerisinde aynı tür eğitimi aldığı örgün eğitimlerde mekan, zaman ve devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin derslere katılmaması sınıf tekrarı yapmasına neden olabilmektedir.

Örgün eğitimler belli bir sınıf içerisinde verildiği için arkadaş ortamı, öğrenciler arasında not paylaşımı sağlar. Öğrenciler ekip çalışmasının önemini öğrenir. Öğrenciler örgün eğitim sayesinde daha iyi motive olurlar, derslerine ve ödevlerine daha çok önem verirler. Uygulamalı dersler ve kadavra gibi materyaller üzerinden verilen dersler konusunda örgün eğitim elzemdir. Ancak örgün eğitimde kaçırılan dersler ancak aynı dersin tekrar verilmesiyle telafi edilebilmesi, mekan ve devam zorunluluğunun olması örgün eğitimin dezavantajlarıdır.

Her eğitim türünün avantajı olduğu gibi dezavantajları da vardır. Eğitimden alınan verim yaşam tarzına ve öğrenme şekline bağlıdır. Bu sebeple birkaç öneri sunacak olursak:

 • Sınıflarda öğretmenler tarafından verilen dersler videoya alınabilir. Böylece hem dersi kaçıran öğrenciler videoyu izleyerek dersinden geri kalmamış olur hem de öğrenciler videoları tekrar tekrar izleyerek öğrendiklerini pekiştirir.

 • Kağıt tasarrufu sağlamak için ders notları dijital olarak verilebilir. Kağıt üzerinden ders çalışmayı sevenler için ise notlar çıktı olarak verilebilir. Yani öğrencilerin inisiyatifine bırakılabilir.

 • Eğitmenler video konferans yöntemiyle anlatacağı konu hakkında uzman kişiler ile birlikte canlı ders yapabilirler.

 • Her bireyin öğrenme tarzı farklı olduğu için öğrencilere eğitim türünü seçme hakkı tanınabilir. (Örgün veya uzaktan eğitim)

 • Sağlık sektörü gibi uygulama ve laboratuvar gerektiren alanlarda örgün eğitim ve uzaktan eğitim bir arada verilebilir.

Eğitimin Örgün Olmasının Dezavantajları Nelerdir?

Hepimiz örgün eğitim görmüş bireyler olarak aslında farklı açılardan çocukluğumuzdan beri bu dezavantajların bir veya bir kaçını yaşamışızdır. Zamanın koşullarına göre okul ve eğitim kavramını iyi anlamak ve belirli bir çalışma disiplini kazanabilmek için ve elbette öğretmen, arkadaş kavramı için ilköğretimde örgün eğitim modeli önemlidir. Ancak ilköğretimde oturan bu disiplinin sonraki eğitimler açısından yani lise ve üniversite eğitimlerinde, dershane eğitimlerinde kısıtlayıcı pek çok yanı daha ağır basmaktadır. Kaldı ki bugünün koşullarına baktığımızda internet ve teknoloji çağı çocuklarının sosyalleşme anlayışları da artık tamamen değişmektedir.

Bazen çalışmak durumunda olmak, bazen maddi yetersizlikler ya da bedensel engeller sebebiyle pek çok kişi diplomalı ya da sertifikalı eğitimlerden mahrum kalmıştır. Ayrıca örgün eğitimde farklı mazeretlere bağlı olarak kaçırdığınız derslerin telafi edilebilmesi sistemsel olarak mümkün değildir. Çocukluğumuzda hasta olduğumuzda aileleriminiz en büyük endişelerinden biri de derslerden geri kalmamız değil miydi? Örgün eğitimin zamana, mekana ya da maddi durumlara bağlı olarak gelişen bu kısıtlayıcı durumuna yönelik lise ya da üniversite derecesinde akşam okulları (ikinci öğretim) ve açık öğretim sistemleri alternatif formal eğitim modeli olarak uygulanmıştır. Günümüz internet çağında ise yeni bir anlayış olan online eğitim, hem okul hayatı hem dershane ortamında destekleyici eğitimleri herkes için ulaşılabilir kılan bir sistemdir. Örneğin İngilizce öğrenmek herkes için iş hayatının vazgeçilmez değerlerinden bir tanesiyken, dershaneye gidecek bütçe ve vakit bulamayanlar bu eğitimi sürekli ertelemek durumunda kalmışlardır. Ancak uzaktan eğitim olarak da adlandırılan online eğitim bugün yabancı dil öğrenmek isteyenler için formal eğitimi örgün modelden dijital platforma taşıyarak eğitimde bir devrim olarak tanımlanabilecek bir çözüm olmuştur.

Örgün Eğitim ve Online Eğitimin Ortak ve Ayrılan Noktaları

Örgün ne demek ya da ne demek değil daha iyi anlayabilmek için online eğitimle ortak noktalarını ve ayrılan noktalarını değerlendirmek iyi bir bakış açısı yakalamamızı sağlayacaktır.

Örgün eğitim ve Online Eğitimin Ortak Noktaları:

 • Her ikisi de formal eğitim nitelikleri taşır.

 • Her ikisinde de eğitim sistemli ve programlıdır.

 •  Her ikisinde de eğitmen ve öğrenci iletişimi vardır.

 • Her ikisinde de sınıf sistemi bulunur.

 • Sınav ve değerlendirme online ve örgünde de uygulanır.

 • Resmi sertifika ya da diploma her ikisinde de verilir.

Örgün ve Online Eğitimin Ayrılan Noktaları:

 • Örgün eğitimde öğretim göreceğiniz mekan ve zaman kontrolü kurumdadır. Online eğitimde ise sizdedir.

 • Yol kat ederek gitmeniz gereken bir derslik online eğitimde yoktur.

 • Online eğitim örgün eğitimde göre daha düşük bütçelidir.

 • Eğitim süresi online eğitimde 24 saattir. Örgün eğitimde zaman kısıtlıdır.

 • Derslere devam zorunluluğunuz örgün eğitimdeki gibi değildir. Kaçırdığınız derslerin telafisi vardır.

 • Anlamadığınız noktalarda ders tekrarı hakkınız örgünde yoktur. Online eğitimde dilediğiniz kadar dersleri izleyebilirsiniz.

İlgili yazı: Neden Örgün Eğitim Yerine Online Eğitim?

Online Eğitim: Eğitimde Dijital Çağ

Online İngilizce bir kavram olup Türkçede çevrimiçi olarak karşılık bulur. Artık özel hayatımızdan iş hayatımıza kadar her alanda her işimizi online olarak yapabildiğimiz bu çağda, eğitim kavramı da online eğitim modeline dönüyor. Günümüzde ameliyatların bile online bağlantı ile yapılabilecek noktaya gelmesini düşünürsek eğitimde online modelin de bugün kadar olan örgün modeli birebir karşılar nitelikte olmasının yanı sıra çok daha fazla avantajları olduğunu da görebiliriz. Örneğin yurt dışındaki yüksek lisans programlarına katılmak için illa ki yüksek bütçelerle ve bulunduğunuz koşulları rölantiye almanıza gerek yok. Bir yandan hayatınıza devam ederken bir yandan online bağlantı ile dünyanın bir ucundan eğitim alabilme şansına sahipsiniz. Online eğitim sistemini sadece okul eğitimleri seviyesinde de değerlendirmemek gerekir. Bu modern sistem sertifika programlarında da konu çeşitliliği bakımından dikkat çekici bir zenginlik getirmiştir. Online eğitim, eğitimde özgürlük demektir. Sağladığı özgürlüklere gelince;

 • Bedensel engeli olan bireyler için rahat bir eğitim ortamı sağlar

 • Ömür boyu eğitim şansı verir.

 • Sadece okul hayatı için değil, kendinizi geliştirmek istediğiniz her alanda sayısız eğitim seçeneği sunar.

 • Hayallerinizi gerçekleştirmek için ufkunuzu açar.

 • Kariyer hayatınızda sınırlarınızı genişletir. Mesleki olarak destekleyici pek çok yan eğitimleri özgürce alabilirsiniz.

 • Boş vakitlerinizi değerlendirmek, kişisel gelişiminize katkıda bulunmak için dahi eğitim alabilme hakkı tanır.

 • Tek kuralı online bağlantınız olmasıdır. Gerisi teferruat :)

 • Eğitim için size tüm dünyanın kapılarını açar.

 • Ders içerikleri modern zamana göre kolayca değiştirilip adapte edilebildiği için çağı yakalamanızı sağlar.

 • Bilgiye dilediğiniz zaman ve hızlı bir şekilde ulaşma özgürlüğü sunar.

 • Online eğitim anlayış olarak sadece bugünü değil geleceği de hedefler. Sertifikalı online eğitim programları ile sizi dijital çağın meslekleri ile buluşturur.

Sertifikalı Online Eğitim Programları Size Ne Sağlar?

İnternet dünyasının getirdiği bilgi zenginliği her alanda kendini gösteriyor. Öğrenmek istediğimiz her şeyi hemen Google’a sormamız gibi :) Bunu eğitim dünyası üzerinden düşünürsek online eğitim sistemi de her geçen gün sertifika programlarına yepyeni konular ekleyerek geniş bir eğitim yelpazesi oluşturuyor. Fiziki bir dershane ortamında bu kadar konu çeşitliliğine sahip olmak koşullar gereği elbette uygun değildi. Çevrim içi dünyanın getirdiği bu eğitim zenginliği ile iş dünyasında çok daha bilgili olabilme şansınız var. Örneğin iş hayatı eğitimleri size çalışma ortamınızla ilgili her konuda bilgi sahibi olabilme şansı sağlar.

Böylelikle kariyer planlamanızda çok daha esnek olabilirsiniz. Kişisel gelişim sosyal hayat kadar iş hayatında da artık aranılan özellikler arasında. Liderlik vasfı, özgüven, düzgün diksiyona sahip olma, kişisel imaj gibi sayısız örnekler verebiliriz.

İlgili eğitim: İmaj ve Algı Yönetimi Eğitimi

Tüm bunlar için kısa sürede ve istediğiniz her an eğitim alabilmek ve özgeçmişinizde sertifikalarınız ile öne çıkmak tamamen sizin elinizde. Çünkü online eğitim programları için yapmanız gereken tek şey sadece kayıt olmak. Örgün sistemin getirdiği kısıtlamaları kaldıran online sistemler ile diploma ve sertifika programlarının ulaşılabilirliği herkes için çok daha iyi bir gelecek sizi bekliyor.

Sonuç olarak Herkesin yaşam tarzı, öğrenme biçimi farklıdır. Buna bağlı olarak da her eğitim türünden farklı oranlarda verim alınır. Sizce hangi eğitim türü daha etkili?

Yorumlarda bizimle paylaşın!

örgün eğitim uzaktan eğitim online eğitim örgün ne demek örgün ne anlama gelir örgün eğitim ve uzaktan eğitimin karşılaştırması
Banu Cantekin
Banu Cantekin
İçerik Editörü

İstanbul İşletme Enstitüsünde içerik editörü olarak görev almaktadır. Kişisel gelişim ve eğitimlerle ilgili içerik hazırlıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.