AnasayfaBlogÖğrenme Stilleri Nelerdir?
Eğitim

Öğrenme Stilleri Nelerdir?

23 Şubat 2021
Öğrenme Stilleri Nelerdir?

Hayat bir öğrenme sürecidir. İlk nefes alışımızla başlayan öğrenme ihtiyacımız ömür boyunca farklı farklı alanlarda devam eder. Öğrenme yolculuğumuz yürüyebilmek gibi basit eylemlerden bilgisayar ya da araç kullanma gibi karmaşık süreçlere uzanır. Her birimiz benzer öğrenme çabaları içinde olsak da öğrenme tercihlerimiz bizi başkalarından ayırır. Aslında öğrenme stilimiz hayatı algılama yöntemimizle ilişkilidir. Hayatı hangi duyumuzla algılamaya çalışıyor isek bu duyumuz öğrenmemizi en kolay hale getirecek olandır. Bazen de birkaç duyumuzun birleşimi en ideal öğrenme tekniğimizi belirler.

Genel olarak okuyarak, dinleyerek, görerek ve yapıp-uygulayarak öğreniriz. Zaman içinde bir öğrenme alanımız ön plana çıkabilir. Birden fazla öğrenme alanımızın baskın olması da mümkündür. Eğitim yöntemi olarak, giyen herkesin üzerine cuk oturan bir kalıp yoktur.

Bu noktada eğitimciler öğrencilerin öğrenme tekniğine uygun yöntemleri bulmak durumundadırlar. Prestijli eğitim kurumları öğrencilerin çeşitliliklerine uygun programlar uygularlar. Bu açıdan rehberlik birimlerine önemli görevler düşer. Rehberlik birimleri öğrenciye uyguladıkları testleri aile görüşmeleri ile destekleyerek öğrencilerin en ideal öğrenme stilini bulmaya odaklanır. Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi ile öğrenme stillerini detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İlgili Eğitim: Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi

Farklı Öğrenme Stilleri Nelerdir?

Öğrenme stilimiz duygusal tercihlerimize göre gruplandırılır. Baskın öğrenme stilimizi ne kadar erken keşfedersek o kadar başarılı oluruz. Çabuk öğreniriz ve öğrenmekten keyif alırız. Dilerseniz farklı öğrenme stillerini birlikte inceleyelim:

 • Görsel Öğrenme

 • İşitsel Öğrenme

 • Kinestetik Öğrenme

 • Sözel Öğrenme (Okuma-yazma)

Görsel öğrenme: Duyusal algıların en güçlü olduğu öğrenme biçimidir. Bu öğrenme biçimine sahip olan öğrenciler görerek öğrenirler.
Haritaları inceler, grafik ve diyagramlarla konuları anlamaya çalışırlar. Öğrenirken renkleri kullanırlar. Notlar çıkarırlar. Çevrelerindeki en ufak değişimi hemen fark ederler. Bu stilde öğrenen öğrenciler için görsel materyaller kullanılabilir. Ders notlarının önemli noktalarının altı çizilebilir.

İşitsel öğrenme: Duyarak öğrenme modelidir. Bu gruptakiler dinleyerek, şarkılar ve tekerlemeler söyleyerek öğrenirler. Yüksek sesle okuyarak ders çalışırlar. Hikâye anlatma ve dil öğrenmede avantajlı olurlar. Sözlü sınavlarda daha başarılı olurlar. Çoğunlukta sessiz ortamda çalışmak isterler. Ders çalışırken fon müzikleri dinleyebilirler.

Kinestetik öğrenme: Dokunarak ve uygulayarak öğrenme yöntemidir. Bu öğrencilere uzun süre ders anlatmak mümkün değildir. Çabuk sıkılırlar; kıpır kıpırdırlar. Spor aktivitelerinden mutlu olurlar. Drama, dans gibi sahne sanatlarında başarılı olurlar. Bu öğrencilerin proje ödevleri ve uygulama derslerinde kendilerini ifade etmelerine izin vermek gerekir.

Sözel öğrenme: Görsel öğrenmeye yakın bir stildir. Dergi ya da makale okumaktan zevk alırlar. Öğrenmek istedikleri konuları internette araştırırlar. Öğrenmede basılı materyalleri etkin kullanırlar. Bu gruptaki öğrencilere araştırma ödevleri verilebilir.

Bir öğrenci birden fazla öğrenme stiline sahip olabilir. Eğitimde en etkili stili bulmak için uygulanan testler yeterli değildir. Aile ve okul iş birliği gerekir. Öğrenci de sürece isteyerek katılmalıdır. Özellikle okul öncesi dönemde çocuğun farklı beceriler içeren alıştırmalara yöneltilmesi faydalıdır. Öğrenci öğrenmede dengeyi kurmayı başarırsa avantajlı öğrenir.

Sınav başarısı için kullanılan: Hafıza teknikleri, anlayarak hızlı okuma, hızlı okuma teknikleri gibi eğitimler öğrenme stillerini kaynak alırlar. Öğrenci koçluğu eğitimi alan ve bu sektörde çalışanların da öğrenme stillerini iyi bilmeleri gerekir. Perfüzyon Teknikleri, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri, Atçılık ve At Antrenörlüğü, Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü gibi yüksek öğretim programlarında zorunlu staj uygulaması olmasındaki prensip de aynıdır.

Aynı durum yetişkinler için hayatın içinde de geçerlidir. Örneğin: Bir şirket yöneticisinin kinestetik öğrenmeye yatkın çalışanını diksiyon eğitimine gönderdiğini farz edelim. Ya da sözel öğrenmeye yatkın çalışanından işaret dili eğitimi almasını istediğini. İşitsel öğrenmeye yatkın çalışanına temel programlamaya giriş eğitimi alma koşulu getirdiğini de düşünebiliriz. O çalışan ne derece başarılı olur? Daha da önemlisi mutlu olabilir mi? Yorumu size bırakıyorum.

Öğrenme Stilleri Testi

Öğrenme stillerini bilmek eğitim-öğretim faaliyetleri açısından önemlidir. Öğrenme stilimiz doğuştan var olan bize ait özelliklerdir. Bireyin-öğrencinin öğrenme stilini belirlemek için sayısız test üretilmiştir ve uygulanmaktadır. Bu testlerin oluşturulmasında öğrenme alışkanlıkları gözlemlenen kişilerin ortak davranışları baz alınmıştır.

Bu testlerde size en yakın aktiviteyi işaretlemeniz istenir. Doğru ve yanlış şık yoktur. Size en yakın olan ve en baskın işaretleme yaptığınız alan öğrenme şeklinizi belirler. Her bireyin hedefi aynıdır, “öğrenmek”. Bu hedefe uğraşırken farklı yollar kullanırız. Öğrenme stilleri testleri hedefe ulaşmada hangi yolu kullanacağımızı ve en etkin yöntemin ne olduğunu belirler.

Öğrencinin öğrenme stilini doğru teşhis edebilir ve doğru adımları uygularsak öğrenme kalıcı olur. Öğrenme süreci öğrenen ve eğitimci açısından keyifli hale gelir. Öğrenme stilinizi öğrenmek için uygulanan testlerin içerdiği olası sorulardan bir kısmını sizler için örnekliyorum.

 • Eşyaları söküp birleştirmeyi bozup onarmayı severim.

 • Objeleri biriktirmeyi severim.

 • Ders çalışırken sık sık ara vermek isterim.

 • Birileriyle konuşmaktan keyif alırım.

 • Birilerini dinlemekten keyif alırım.

 • Başkalarının sözünü sık sık keserim.

 • Okurken yazıyı parmağımla takip ederim.

 • Derste not tutarım.

 • Haritalar kafamı karıştırır, birisi bana anlattığında daha iyi anlarım.

 • Sessiz ortamları sevmem. 

 • Kopyalanacak bir şey olmadan çizemem.

 • Gürültülü ortamda konsantre olup ders çalışamam.

 • Şarkı mırıldanırken sözler aklıma gelmez, genelde uydururum.

 • Ders dinlerken aklım başka yerlere gider.

 • Sizin de gördüğünüz üzere soruların her biri farklı öğrenme stiline vurgu yapıyor.

Öğrenme Stilleri Nasıl gelişir?

İnsan büyüme sürecinde farklı öğrenme stilleri geliştirir. Örneğin bebekler her nesneyi ağızlarına götürür. Öncelikli ihtiyaçları beslenmedir ve hayatı da bu yolla öğrenmekle başlarlar. Oysa yeni yürüyen çocuk dokunarak öğrenmek ister. Dolayısıyla bu yaş grubuna uygun olan kinestetik öğrenmedir. Çocuk biraz daha büyür, kreş ve ana sınıfına başlar.

Buralarda verilen eğitim de çocukların dokunma duyusuna hitap eder. Çocuklar kesip yapıştırarak, boyayarak öğrenirler. Aynı çocuklar İlkokula başladıklarında okuma, yazma, dinleme, anlatma, çizim gibi yeni kavramlarla karşılaşır. İşte bu noktada öğrenme stillerindeki farklılıklar ortaya çıkar. Her öğrencinin öğrenmesinde bir sitil baskın olacaktır. Bu durum diğer yöntemlerle öğrenemeyecekleri anlamına gelmez.

Eğitimciler için tüm öğrencilere hitap edecek ortak bir stil bulmak oldukça zordur. Bu konuda farklı öğrenme stillerinde hazırlanan öğrenme istasyonları kullanmak faydalı olabilir. Eğitimcinin ve eğitim kurumlarının başarısını doğru öğrenme stillerini uygulamaları belirler. Yapılan araştırmalarda öğrenme stilleri ve zeka arasında bir bağlantı tespit edilmemiştir. Bir kişide ikili ya da üçlü öğrenme stili baskın olabilir. Önemli olan zorlamamaktır. 

Öğrencinin sırasında oturduğu ve öğretmenin ders anlattığı bir sınıf ortamı düşünelim: Kinestetik stilde öğrenen bir öğrenci için ne kadar zor bir durum olmalı değil mi? Bu öğrenciler ders esnasında arkadaşlarını rahatsız edebilir, ses çıkarabilir ve sınıfta gezinebilir. Aynı şekilde metin okuması yapılan bir derste işitsel öğrenenler sıkılabilir. Şimdi de ders konusunun senaryolaştırıldığını düşünelim. Her öğrenciye uygun bir görev ve rol bulunmaz mı? Sizce sergilenecek oyun tüm öğrenme stillerine hitap etmez mi?

Farklı bir örneği kutlama töreninden verelim. Örneğimiz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması olabilir. Bu resmî törende: Her stile uygun görevlendirmeler yapmak mümkün olmaz mı? Şiir okuma, sunum, resim çizme etkinliği, çeşitli yarışmalar, jimnastik gösterileri, halk dansları gösterisi, müzik dinletisi vb. Her bir etkinlikte bir alanı baskın olan öğrenciler yıldızlaşmaz mı?

Öğrenme öğrenme stilleri görsel öğrenme işitsel öğrenme kinestetik öğrenme öğrenme stilleri testi
İlknur Işık
İlknur Işık
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Yaşantısal Öğrenme Modeli
Kişisel Gelişim

Yaşantısal Öğrenme Modeli

16 Nisan 2021
Mükemmel Eğitim Ne Demektir?
Eğitim

Mükemmel Eğitim Ne Demektir?

06 Nisan 2021
Öğrenmeyi Öğrenme Stratejileri
Kişisel Gelişim

Öğrenmeyi Öğrenme Stratejileri

28 Haziran 2021
İş dünyasında fark yaratacak donanımlar edinin. Teknolojinin öğrenmeye ilişkin sunduğu tüm işlevleri keşfetmek için öğrenmeyi öğrenme eğitimine katılın.
4.9
(34)

Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi

11 Konu4 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
750209
Hafıza Teknikleri Eğitimi
4.9
(59)

Hafıza Teknikleri Eğitimi

13 Konu5 Saat
Eğiticinin Eğitimi
4.8
(73)

Eğiticinin Eğitimi

7 Konu4 Saat
Umur çalıkoğluUmur Çalıkoğlu
800239