AnasayfaBlogNeden Örgün Eğitim Yerine Online Eğitim?
Online Eğitim

Neden Örgün Eğitim Yerine Online Eğitim?

27 Eylül 2019
Bir kişi masa başında oturmuş dizüstü bilgisayar kullanıyor. Önünde bir fincan kahve ve elinde bir bilgisayar faresi vardır. Kişi her iki eliyle de klavyede yazı yazmaktadır. Yanındaki masada üzerinde delikler olan gümüş renkli dikdörtgen bir nesne var. Kişinin önünde içinde kahverengi bir sıvı olan yeşil bir kupa vardır. Dizüstü bilgisayar ekranında mavi bir arka plan var. Kişi klavyeye odaklanmıştır ve elleri yazma pozisyonundadır. Fare sağ elinin yanında konumlandırılmıştır.
Eğitim TürüTanımFaydaları
Online EğitimOnline eğitim, internet üzerinden eğitim verme metodudur. Öğrencilerin derslerine kendi hızlarında ve programlarına göre katılmalarını sağlar.Online kurslar genellikle geleneksel kurslardan daha uygun fiyatlıdır. Ayrıca esnek zamanlama ve mekân olanakları sunar.
Örgün EğitimÖrgün eğitim, düzenli, planlı ve metodik bir şekilde verilen eğitimdir ve genellikle okullar veya diğer eğitim kurumları tarafından sağlanır.Örgün eğitim, öğrencilere gerçek dünyada hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sağlar ve sorumluluk, sıkı çalışma gibi değerlerin aşılanmasına yardımcı olur.
EğitimEğitim, bireylerin doğumundan başlayarak ölümüne kadar, belli bir bilim dalında veya herhangi bir konuda bilgi ve beceri kazanma, yetişme, gelişme ve öğrendiklerini yaşamında uygulama yeteneğini kazandırma sürecidir.Eğitim, eleştirel düşünme ve sorunları çözme araçları sağlar. Ayrıca bireysel, sosyal ve ekonomik gelişim için elzemdir.
Örgün Eğitim (Ortaöğretim)Örgün eğitim sürecinin ilköğretimden sonra gelen aşamasıdır ve genellikle 14-18 yaş grubu öğrencilere hitap eder.Örgün eğitim, bu yaş grubunda öğrencilere eleştirel düşünmeyi ve problem çözmeyi öğretir, böylece gerçek dünyada hayatta kalmak için daha da donanımlı hale gelirler.
Örgün Eğitim (Yükseköğretim)Örgün eğitim sürecinin ortaöğretimden sonra gelen aşamasıdır ve genellikle 18 yaş ve üzeri öğrencileri hedefler.Bireylere belirli bir alanda derinlemesine bilgi ve beceri sağlar, kariyer fırsatlarını genişletir.
Örgün Eğitim (Okul Öncesi)Çocukların ilkokula başlamadan önce aldığı eğitim düzeyidir.Çocukların sosyal ve duygusal gelişimini destekler, öğrenmeyi ve okula uyumu kolaylaştırır.
Örgün Eğitim (İlkokul)Çocukların okul öncesi eğitiminden sonra aldığı ve genellikle 6-14 yaşlarını kapsayan eğitim düzeyidir.Temel okuryazarlık becerilerini geliştirir, genel bilgi ve becerilere zemin hazırlar.
Online Eğitim (Dil Kursları)Çevrimiçi platformlarda verilen dil eğitimidir.Esnek zaman ve yer avantajı sunar, geniş bir dil yelpazesine erişim sağlar.
Online Eğitim (Profesyonel Gelişim)Kariyer becerilerini geliştirmek için çevrimiçi eğitim kurslarıdır.İş hayatında rekabet avantajı sağlar, yeni beceriler kazanmayı ve mevcut becerileri geliştirmeyi kolaylaştırır.
Online Eğitim (Kişisel Gelişim)Kişisel yeteneklerin ve becerilerin geliştirilmesi için çevrimiçi kurslardır.Kişisel gelişim ve kişisel hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır, esnek ve uygun maliyetli bir öğrenme yoludur.

Bildiğimiz geleneksel eğitim sisteminin radikal bir dönüşüm geçirdiğini söylemek yanlış olmaz. Son yıllarda, derslerini yüz yüze almak yerine çevrimiçi almayı tercih eden öğrencilerin sayısı giderek artıyor. Bu durum başlangıçta basit bir kolaylık gibi görünse de, online eğitimin geçici bir hevesten daha fazlası olduğunu gösteren kanıtlar var.

Bir kere, online kurslar genellikle geleneksel kurslardan daha uygun fiyatlıdır. Buna ek olarak, yüz yüze derslerde mümkün olmayan bir esneklik düzeyi sunarlar. Öğrenciler derslerini kalabalık ve yoğun bir programa sığdırma konusunda endişelenmek zorunda kalmadan kendi hızlarında ve kendi programlarına göre tamamlayabilirler.

Dünya her zamankinden daha hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ettikçe, çevrimiçi eğitimin her yaştan öğrenci için giderek daha popüler bir seçenek haline gelmesi muhtemeldir.

Eğitim daha iyi bir geleceğin anahtarıdır

Eğitim, bireylerin doğumundan başlayarak ölümüne kadar, belli bir bilim dalında veya herhangi bir konuda bilgi ve beceri kazanma, yetişme, gelişme ve öğrendiklerini yaşamında uygulama yeteneğini kazandırma işidir diyebiliriz. Ev, okul, işyeri ve toplum gibi çeşitli ortamlarda gerçekleşen ve devam eden bir süreçtir

Eğitim, insanların sadece yeni yetenekler ve bilgiler edinmelerine değil, aynı zamanda bu bilgileri yorumlamalarına, hatırlamalarına ve günlük yaşamlarında kullanmalarına da yardımcı olur. Ayrıca değerlerimizi ve inançlarımızı şekillendirmede ve bizi gelecekteki zorluklara hazırlamada hayati bir rol oynar.

Eğitim bize eleştirel düşünme ve sorunları çözme araçları sağlayarak daha iyi vatandaşlar olmamıza ve topluma daha etkin bir şekilde katkıda bulunmamıza yardımcı olur. Kısacası, eğitim kişisel, sosyal ve ekonomik gelişim için elzemdir. Hem bireysel hem de kolektif olarak karşılığını veren bir yatırımdır.

Örgün ise, bir işi gerçekleştirebilecek düzenli görevler yapan ve çeşitli organlardan oluşan şeydir. 

Örgün Eğitim Nedir?

Örgün eğitim, insanların seçtikleri alanda başarılı olmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerle donatılmalarını sağlamada önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Tanım olarak örgün eğitim, düzenli, planlı ve metodik bir şekilde verilen herhangi bir eğitimdir.

bu tür eğitim genellikle kaliteli bir eğitim deneyimi sunmak için gerekli kaynaklara ve altyapıya sahip okullar veya diğer kurumlar tarafından sağlanır. örgün eğitim öğrenmenin tek yolu olmamakla birlikte, birçok meslekte başarı için önemli bir temel oluşturabilir. bu nedenle, örgün eğitim genellikle insanları işe ve diğer sorumluluklara hazırlamak için gerekli bir adım olarak görülür.

Örgün eğitim içeriği öğrenciler belirli zamanlarda belirli mekanlarda olmalarını gerektirir. Bu alanlar okullar ya da derslik vb. mekanlar olabilir. Derslere katılım zorunluluğu vardır. Derslere katılmama durumunda ise sınıfı geçememe veya dersleri verememe gibi riskler taşır. Örgün eğitim sistematik, planlı ve programlı bir şekilde gerçekleşir. Öğrenciler yaş gruplarına göre ayrılır. Okutulacak derslerin yeri ve zamanı bellidir. Kim tarafından ve nasıl gerçekleştireceği belirli programlara bağlanmıştır. 

Eğitim okul öncesi sınıflar, ilköğretim okulu, orta öğretim okulu, yüksek öğretim kurumları ve bağlı kuruluşlarda verilir. Dersler kendi alanında uzman belirli yeterliliklere sahip öğretmen ve akademisyenler tarafından verilir. Örgün eğitim bireyde veya öğrencilerde istendik olumlu bir davranış değişikliği yaratmak amacıyla verilir.

Bu davranışları gerçekleştirip gerçekleştiremediği hocaları tarafından kontrol edilir. Bu kontrol gözlemleme yoluyla ya da sınavlar yapmak suretiyle gerçekleştirilir. İstendiği gibi davranışlarda yeterlilik görülmezse takviye kurslar veya dersler de verilebilmektedir. 

Örgün Eğitimin Faydaları

Örgün eğitim genellikle ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimi içeren aşamalara ayrılır. Her aşamanın farklı hedefleri vardır, ancak hepsinin ortak amacı öğrencileri yetişkinliğe hazırlamaktır. Örgün eğitim, öğrencilere gerçek dünyada hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sağlar.

Buna ek olarak, sorumluluk ve sıkı çalışma gibi değerlerin aşılanmasına yardımcı olur. Örgün eğitim öğrencilere eleştirel düşünmeyi ve problem çözmeyi de öğretir. Bazı insanlar örgün eğitimin gerekli olmadığını savunsa da, gerçek şu ki örgün eğitim başka hiçbir yerde bulunamayacak pek çok fayda sağlamaktadır. Bu nedenlerle örgün eğitim her toplumun vazgeçilmez bir parçası olarak görülmelidir.

Eğitim sistemimizde birçok eksikliğin yanlışlığın veya yetersizliğin, yöntemsizliğin olduğu hepimizce malumdur. Fakat bu konu örgün eğitimin kötü olduğu anlamı taşımaz. Örgün eğitim ülkemizde ve bütün dünyada olmazsa olmazdır ve birçok da avantajı vardır.

Tabi doğru eğitim sistemi uygulanırsa. Okul öncesi ve ilköğretimlerde örgün eğitim olmazsa olmazdır. Bu yaş grubundaki çocuklara fiziki bir ortamın ve canlı bir öğretmenin olması oldukça faydalıdır.

Öğretmenin öğrenciyle aynı ortamda olması öğrencide bir güven duygusu uyandırır. Özellikle küçük yaş grubu öğrenciler kendini güvende hisseder. Duygularına dokunabileceği canlı kanlı biri vardır. Öğretmenin çocukların gelişimine katkısı oldukça fazladır.

Kişiliklerinin oluşmasında, zihinsel yapılarının gelişmesinde, olayları ve durumları yorumlamasında öğretmenin fiziki olarak onlarla olası çok çok önemlidir. Öğrencinin bir öğretmen tarafından kontrol ediliyor olması otokontrolü sağlar bu da öğrenciyi öğrenmeye sorumlu davranmaya yönlendirir. 

Öğrenme öğretmenle aynı ortamda olduğu için öğrenci kendini daha rahat anlatabilir, kendini daha iyi ifade edebilir. Anlaşılmayan konular anında sorulur çözüme anında ulaşılabilir. Sınıf ortamında öğretmenle karşılıklı diyaloglar soru cevaplar da öğrenmeyi artırıcı faktörlerdir. 

Gözlem Yolu Ve Sınavlar

Verilen eğitimler öğretmenler ve eğiticiler tarafından gözlem yolu veya sınavlarla öğrencide istendik davranışlar meydana getirip getirmediği konusu kontrol altında tutulması da avantajlı bir durumdur. Eksikliklere anında müdahale etme olanağı tanır. Yine öğrencilerin bir arada olması, birbirleriyle etkileşimde bulunması sosyal gelişme ve kişisel gelişim açısından da olumlu bir durumdur. Bireylerin kişiliklerinin oluşması büyük oranda bu ortamlarda olur. 

Öğrencinin kendini geliştirmesi açısından öğretmenlerin onlara verdiği ödev ve sunumlar da oldukça katkı sağlamaktadır. Özellikle sunum ödevleri öğrencinin dersi diğer öğrencilere anlatması da öğrencinin özgüvenini artırır. Kendini her ortamda ifade etmesini kolaylaştırır.

İlerleyen dönemlerde akademik çalışmaları da daha kolay ve anlaşılabilir olarak yapacaklardır. Tabi örgün eğitimin faydaları elbette çok daha fazla ve kapsamlıdır. Biz özet olarak değinmiş naçizane birkaç yönünü vurgulamış olalım.

Online Eğitim Nedir?

Online kelime olarak bağlantılı ve çevrimiçi gibi anlamlara gelmektedir. Online eğitim ise, eğiticilerle öğrencilerin örgün eğitimin aksine aynı zamanda ve aynı mekanda olmadan gerçekleştirdikleri internet üzerinden alınan bir eğitim sistemidir. İnternet üzerinden eğiticiler ile öğrenciler arasında bir bağlantı kurulur.

Eğiticiler bu kurulan internet bağlantısı üzerinden derslerini anlatırken öğrenciler de kendi imkanlarının sunduğu şekliyle evde, okulda, iş yerinde veya yurt dışından bile derse katılabilirler. Bu anlamda zamana ve mekana bağlı kalmadan verilen dersler insanlar için de oldukça kolaylaştırıcı bir etkendir. 

Programlanmış Eğitim Alanı

Online eğitimde eğitici anlatıcı bir öğretmen olabilir, bir akademisyen olabilir veya herhangi bir insan olabileceği gibi bir materyal ya da program da olabilir. Buna bilgisayar destekli eğitim de diyebiliriz. Bir eğitimciye ihtiyaç duymadan anlatabilecek şekilde programlanmış eğitim alanıdır.  İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla çeşitli özel veya devlet üniversiteleri de internet üzerinden eğitimler vermeye başlamışlardır. 

Uzaktan eğitim buna örnek olabilir. Ülkemizde birçok üniversite ve birçok eğitimci akademisyen internet üzerinden eğitimler vermeye başlamıştır. Bu kolaylaştırıcı etken de fiziki olarak eğitim alma okula gitme gibi fırsat bulamayan insanlar da bu sistemden faydalanmaktadır ve oldukça tercih edilen bir eğitim sistemi haline gelmiştir. Bu sistemde eğitici örgün eğitimde olduğu gibi otuz kırk kişilik bir sınıfa hitap etmiyor aksine yüzlerce binlerce kişiye hitap ediyor. 

Gerektiğinde sistem üzerinden sorular soruluyor eğitim alanların fikirlerine başvuruluyor. Karşılıklı bir fikir alışverişi de olmuş oluyor. Konunun anlaşılması açısından soru cevap yapılıyor ve anlatılan konular da pekiştirilmiş oluyor.

Tabi bu soru cevap veya sunum içerisinde bulunan bütün ders materyalleri ekranda görülmektedir. Ayrıca video olarak da sisteme aktarılabiliyor. Eğitimi alan anlamadığı konuları tekrar dinleme şansına sahip oluyor. Zaman açısından da herhangi bir kısıtlaması yoktur bu sistemin.  

Online Eğitimin Faydaları

Günümüzde online eğitim hız kesmiyor. Online eğitimin fiziki olarak devlete daha az masraf yönünden bakacak olursak; okul, dershane, derslik gibi bina ve sınıf ihtiyacı yoktur. Buna bağlı olarak bu binaların ısınması, soğutulması, bakımı, boyası ve her çeşit gider masrafları yoktur. Bu okul veya binalara personel ihtiyacı da yok denecek kadar azdır. 

Öğrenciler ve eğitim alanlar açısından düşünecek olursak öğrenci veya eğitimi alan birey derse her yerden istediği zaman girebilir. Bu durumda insanlar için oldukça kolaylaştırıcı bir etkendir. Maddi olarak da çok çok karlı bir eğitim sistemidir. 

Online eğitim nereden alınır?

IIENSTITU Kişisel gelişim eğitimleri veya Yabancı dil eğitimleri başta olmak üzere farklı pek çok konuda online eğitimler vermektedir. Ayrıca sınavlarda başarılı olursanız sertifika almaya hak kazanıyorsunuz. Ücretli olarak verilen eğitimler de çok cüzi miktarlardadır. Ayrıca örgün eğitimde olduğu gibi ders materyalleri yani defter, kalem, kitap, değişik ders araç vb. gereçler de gerekmemektedir.

Bu sistem öğrenciyi merkeze alan bir sistemdir. Dersler öğrencilerin zamanının uygun olan bir araya alınır. Örneğin gün içinde çalışan bir öğrenci eğitimini akşam alabilir. Bu sadece hem işini yapmış olur hem de eğitimini almış olur. Dersi alan bireyler sadece ülkemizden değil global ölçekte olduğundan yabancılar da derse girebilir. Bu da daha çok etkileşim daha fazla bilgi ve daha fazla birikim demektir. 

Donanımlı Eğitmenler

Online eğitimi veren yetkili veya eğitici de bilgi yönünden oldukça donanımlıdır. Ayrıca fikirler soru cevaplar ders esnasında paylaşıldığı için bu da verimin farklı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Bilgilerimiz üst seviyelere çıkmış olur. Yine bu eğitim sisteminde örgün eğitimden farklı olarak sistemin belirlediği dersleri almaktan ziyade işimize yarayacak nokta atışı eğitimleri alabiliriz. Bu da bize hem zaman kazandırmış olur hem de gereksiz bilgi yüklenmiş olmayız. Ayrıca bu sistem engelsiz bir sistemdir. 

Öğrencilerin bazılarının fiziki bir engeli olduğunu düşünürsek hastalık sakatlık gibi eğitimini okula gitmeden evinde hastanesinde yani internetin olduğu her yerde alabilir.  Bir diğer faydası da bu sistemde ömür boyu öğrenme vardır. Belli bir yaş sınırı yoktur. Teknolojik olarak da oldukça zengin ve avantajlıdır. Her bilgi her an elinin altındadır. Dersin canlı olmadığı zamanlarda ders tekrarı yapma olanağı da sağlıyor. 

Eğiticinin anlattıkları tekrar tekrar izlenebilir. Son olarak bu sistem hayatımızı oldukça kolaylaştırmıştır. İş bulma imkanları sağlamıştır. Farklı alanlarda bilgi beceri sahibi olmamızı sağlamıştır. Farklı insan gruplarıyla etkileşim içinde olmamızı sağlamıştır. Tabi bu sistemin faydalarını anlatmakla bitiremeyebiliriz. Bizim için önemli olanın sistemin bize ne kattığı ve ihtiyaçlarımıza cevap verip vermediğidir. Ben şahsen çok çok verimli bir sistem hayatımızı çok kolaylaştıran ve bütün ihtiyaçlara cevap veren bir sistem olarak görmekteyim.

Online Eğitimin Örgün Eğitime Göre Avantajları

Uzaktan eğitimin faydaları ve örgün eğitimle farkları konu olunca öncelikle şunu söylemek gerekir ki her eğitim sisteminin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Gelişen ve değişen dünya şartlarında internetin de hayatımıza girmesi ve yaygınlaşmasıyla birçok alanda yenilikler meydana geldi. Bu alanların biri de online eğitim sistemidir. Zamana ve mekana bağlı kalmaksızın her an her yerden bu eğitimi alabiliyoruz. Bu örgün eğitimde mümkün değildir. Örgün eğitim gibi 15-20 yılımızı eğitim hayatına vermek zorunda da değiliz.

Ve bu uzun eğitimden sonra hala bir uzmanlık alanımızın olmaması da ayrıca bir dezavantajdır. Ama online eğitim sisteminde istediğimiz dersi istediğimiz zaman alabilme imkanına sahibiz. Yine eğitimin faydalarından bahsederken söylemiştim yüzlerce insanın bir arada olmasında doğan bir avantaj vardır. 

Çok farklı meslek gruplarıyla çok farklı fikir sahibi insanlarla bir arada olmak insanı hem iş yönüyle hem fikirsel anlamda hem de kültürel anlamda fazlasıyla geliştirir. İş imkanına yönelik nokta atışı eğitimler almak mümkündür. Örgün eğitimde bu çok da mümkün olmayabiliyor ya da çok zaman alıyor.

İnsanlarımızın genel anlamıyla okuması eğitim alması iş bulma, çalışma, kendini geliştirme gibi amaçlar için olduğundan online eğitim çok fazla tercih edilmektedir. Genel anlamıyla insan yaşamına eğitim açısından, ekonomik açıdan ve kültürel açıdan çok çok faydalar sunduğu için online eğitim sistemi örgün eğitimden çok daha avantajlıdır.

Online Eğitim, Online eğitim, internet üzerinden eğitim verme metodudur Öğrencilerin derslerine kendi hızlarında ve programlarına göre katılmalarını sağlar, Online kurslar genellikle geleneksel kurslardan daha uygun fiyatlıdır Ayrıca esnek zamanlama ve mekân olanakları sunar, Örgün Eğitim, Örgün eğitim, düzenli, planlı ve metodik bir şekilde verilen eğitimdir ve genellikle okullar veya diğer eğitim kurumları tarafından sağlanır, Örgün eğitim, öğrencilere gerçek dünyada hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sağlar ve sorumluluk, sıkı çalışma gibi değerlerin aşılanmasına yardımcı olur, Eğitim, Eğitim, bireylerin doğumundan başlayarak ölümüne kadar, belli bir bilim dalında veya herhangi bir konuda bilgi ve beceri kazanma, yetişme, gelişme ve öğrendiklerini yaşamında uygulama yeteneğini kazandırma sürecidir, Eğitim, eleştirel düşünme ve sorunları çözme araçları sağlar Ayrıca bireysel, sosyal ve ekonomik gelişim için elzemdir, Örgün Eğitim (Ortaöğretim), Örgün eğitim sürecinin ilköğretimden sonra gelen aşamasıdır ve genellikle 14-18 yaş grubu öğrencilere hitap eder, Örgün eğitim, bu yaş grubunda öğrencilere eleştirel düşünmeyi ve problem çözmeyi öğretir, böylece gerçek dünyada hayatta kalmak için daha da donanımlı hale gelirler, Örgün Eğitim (Yükseköğretim), Örgün eğitim sürecinin ortaöğretimden sonra gelen aşamasıdır ve genellikle 18 yaş ve üzeri öğrencileri hedefler, Bireylere belirli bir alanda derinlemesine bilgi ve beceri sağlar, kariyer fırsatlarını genişletir, Örgün Eğitim (Okul Öncesi), Çocukların ilkokula başlamadan önce aldığı eğitim düzeyidir, Çocukların sosyal ve duygusal gelişimini destekler, öğrenmeyi ve okula uyumu kolaylaştırır, Örgün Eğitim (İlkokul), Çocukların okul öncesi eğitiminden sonra aldığı ve genellikle 6-14 yaşlarını kapsayan eğitim düzeyidir, Temel okuryazarlık becerilerini geliştirir, genel bilgi ve becerilere zemin hazırlar, Online Eğitim (Dil Kursları), Çevrimiçi platformlarda verilen dil eğitimidir, Esnek zaman ve yer avantajı sunar, geniş bir dil yelpazesine erişim sağlar, Online Eğitim (Profesyonel Gelişim), Kariyer becerilerini geliştirmek için çevrimiçi eğitim kurslarıdır, İş hayatında rekabet avantajı sağlar, yeni beceriler kazanmayı ve mevcut becerileri geliştirmeyi kolaylaştırır, Online Eğitim (Kişisel Gelişim), Kişisel yeteneklerin ve becerilerin geliştirilmesi için çevrimiçi kurslardır, Kişisel gelişim ve kişisel hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır, esnek ve uygun maliyetli bir öğrenme yoludur
örgün eğitim yerine online eğitim eğitim nedir örgün eğitim nedir online eğitim nedir online eğitimin geleceği online eğitim nereden alınır
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın bir çıkıntının üzerinde bacak bacak üstüne atmış oturuyor. Üzerinde siyah bir gömlek ve beyaz bir pantolon var. Uzun, koyu renk saçları sırtından aşağı dökülmekte ve uzaklara bakmaktadır. Arkasında, siyah zemin üzerinde beyaz bir daire bulunan bir tabela görülüyor. Kadın odaklanmış ve rahatlamış görünüyor, düşünmek için bir an ayırıyor. Aşağıdaki bilinmezlikten korkmadan çıkıntının tepesinde oturuyor. Varlığı hem sakinleştirici hem de gizemli, izleyiciye huşu hissi veriyor.
Online Eğitim Deneyimi

Neden Online Eğitim Tercih Ediyorum?

21 Temmuz 2018
Bir adam mavi ve beyaz desenli bir sandalyede oturmuş, ellerini kalçalarına dayamış. Üzerinde desenli bir cebi olan açık mavi bir gömlek ve koyu renk bir kot pantolon var. Bakışları dosdoğru ileriye odaklanmış, ifadesi soğukkanlı. Arka planda bir adamın kolunun yakın çekimi ve içinde bulanık bir bitki görüntüsü olan bir saksı var. Genel olarak, sandalyede oturmuş, derin düşüncelere dalmış gibi görünen bir adamın resmi bu.
Online Eğitim

Online Eğitim Nedir?

16 Mart 2018
Bir kadın önündeki dizüstü bilgisayara dikkatle bakıyor. Bacak bacak üstüne atmış ve elleri kucağında rahat bir pozisyonda oturuyor. Gözleri dizüstü bilgisayarın ekranına odaklanmış ve yüz ifadesinden baktığı şey her neyse onunla derinden meşgul olduğu anlaşılıyor. Koyu renk saçları arkaya doğru düşük bir at kuyruğu şeklinde toplanmış ve beyaz bir bluz ile siyah bir pantolon giymiş. Dizüstü bilgisayar, klavyesi hafifçe görülebilecek şekilde düz, beyaz bir yüzeye yerleştirilmiş. Modern bir model olduğu anlaşılıyor, gümüş kasası parlak yüzeyde kadının yüzünü yansıtıyor.
Online Eğitim

Online Eğitim ile Bir Adım Öne Geçin

30 Mayıs 2019
Bir adam beyaz bir arka planın ortasında bir bankta oturuyor. Yüzü yakın plandayken kollarını kavuşturmuş ve bacak bacak üstüne atmış. Elleri önünde kenetlenmiş ve gözleri kapalı. Resmin sağ tarafında, altında siyah beyaz bir daire olan sarı bir metin var. Adamın üzerinde açık mavi bir gömlek, açık gri bir pantolon ve siyah ayakkabılar var. Rahat ve huzurlu görünüyor ve arka plan çok durgun.
Online Eğitim Deneyimi

Online Eğitim Alma Kararım: Neden Alınmalı?

17 Eylül 2018
Bir kadın masada oturmuş, ellerini önündeki dizüstü bilgisayar ve kitabın üzerine koymuş. Beyaz bir bluz ve gözlük takmış, siyah saçlarını arkaya toplamış. Başını hafifçe eğmiş, dizüstü bilgisayarda bir şeyler yazıyor ya da daktilo ediyor gibi görünüyor. Yanındaki masada kahverengi kapaklı siyah bir kitap ve üzerinde siyah bir daire olan beyaz bir kulaklık vardır. Sol elinde, ucu dizüstü bilgisayarın kenarına dayalı bir kalem var. Fotoğrafın odağında kadın, dizüstü bilgisayarı ve yazdığı kitap var.
Online Eğitim

Türkiye'de Online Eğitim

07 Ağustos 2018
Siyah takım elbise giymiş ve kravat takmış bir adam beyaz tahtanın önünde duruyor. Koyu renk sakalı var ve yana doğru bakıyor. Yüz hatları biraz bulanık ama sağ kulağı net. Arkasındaki beyaz tahta grafikler ve diyagramlarla dolu. Görüntünün sol alt köşesinde küçük, bulanık beyaz bir nesne var. Adam tahtadaki bilgiler üzerine düşünüyor gibi görünüyor. Elleri cebinde, ciddi ve düşünceli görünüyor.
Online Eğitim

Ücretsiz Online Eğitim Programları

06 Ekim 2017
Bu görüntü, bir masa üzerine yerleştirilmiş, klavyesi ve ekranı olan bir dizüstü bilgisayarı göstermektedir. Dizüstü bilgisayar çoğunlukla mavi ve beyaz renktedir ve ekranın etrafında siyah bir kenarlık vardır. Dizüstü bilgisayarın sol üst köşesinde siyah bir dikdörtgen içinde beyaz bir ok bulunmaktadır. Dizüstü bilgisayarın sağında siyah kenarlıklı beyaz bir zarf ve üzerinde kareler olan beyaz bir kare var. Resmin sağ alt köşesinde, beyaz tuşları olan bir klavyenin yakın çekimi ve sağda mavi ve beyaz bir işaret var. Resmin arka planı siyahtır. Görüntü dizüstü bilgisayarın yakın çekimidir ve klavyenin ve tuşlarının ayrıntılarını yakalar. İş, eğlence ve iletişim için kullanılan modern bir cihazı tasvir etmektedir.
Online Eğitim

Online Eğitim Eğitimin Geleceği Mi?

28 Ocak 2021
Üzerinde bir cep telefonu bulunan bir dizüstü bilgisayarın yakın çekimi. Ön planda uzun sarı saçlı bir kadın kameraya doğru konuşurken görülüyor. Telefon, ekranı izleyiciden uzağa bakacak şekilde dizüstü bilgisayarın ortasına yerleştirilmiştir. Dizüstü bilgisayarın arka planında mavi ve turuncu bir işaret var ve telefonun altında bir klavyenin yakın çekimi görülüyor. Telefonun sağında bir film reklamı bulunan bir ekranın yakın çekimi yer almaktadır. Görüntünün sol üst köşesinde bulanık bir pencere resmi görülüyor. Dizüstü bilgisayarın ve telefonun renkleri çoğunlukla nötrdür ve arka plan odak dışıdır.
Online Eğitim

Ücretsiz Online Eğitim Siteleri Neler?

12 Aralık 2019
Bu görüntüde gözlük takmış ve dikkatle dizüstü bilgisayarına bakan bir kadın görülüyor. Kadın iyi aydınlatılmış bir odada bir masada oturuyor. Biri dizüstü bilgisayarı tutarken diğeri masanın üzerinde duran elleri görülüyor. Üzerinde bir kalem bulunan kırmızı bir kitap ve arka planda yeşil yapraklı küçük bir bitki görülüyor. Çerçevenin köşesinde bir kişinin yüzünün ve ellerinin bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Kadının yüz ifadesi odaklanmış ve kararlı, derin düşüncelere dalmış olduğunu gösteriyor.
Online Eğitim

Online Eğitimin Tarihçesi

02 Mayıs 2019
Siyah gömlek ve kot pantolon giyen bir adam kameraya parlak bir ifadeyle gülümsüyor. Kısa kahverengi saçları ve kirli bir sakalı var. Gözleri kapalı ve ağzı sonuna kadar açık, beyaz dişlerini ortaya çıkarıyor. Arkasında siyah zemin üzerinde beyaz bir E harfi görülüyor. Ön planda, her ikisi de ışığı yansıtan bir bardak ve bir tabletin yakın çekimi var. Daha sağda, gölgeler arasında duran uzun saçlı bir kadın görülüyor. Görüntü bulanık, ancak renkler canlı ve atmosfer sıcak ve davetkâr.
Online Eğitim

İşyerinde Online Eğitim Alma Yöntemleri

10 Haziran 2018
Bir kadın yatağında uzanmış, dizüstü bilgisayarı önünde açık ve kullanımda. Beyaz yorganı beline kadar çekmiş ve gözleri ekrana odaklanmış. Solunda duvara yaslanmış bir gitar var. Ayaklarının yanında küçük bir bitki ve onun yanında da bir sehpa üzerinde bir lamba var. Lamba yakın plandadır, tabanı koyu gri, gölgesi beyazdır. Oda aydınlıktır ve kadın işine dalmış gibi görünmektedir.
Online Eğitim

Dizi Tadında Online Eğitimler

03 Nisan 2020
Bu, beyaz metinli yeşil bir tabelanın görüntüsüdür. Tabela yakından çekilmiştir ve metin çok net ve okunaklıdır. Köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen bir tabela gibi görünmektedir. Arka plan düz yeşil renktedir ve metin beyazdır. Metin kalın bir yazı tipinde ve Hoş geldiniz yazıyor. Tabela dik durmaktadır ve çerçevenin ortasındadır. Tabela görselin ana odağıdır ve arka planın küçük bir kısmı görülebilmektedir. Görselin genel atmosferi sıcak ve davetkâr.
Online Eğitim

Oxford Bir Tık Ötede mi?

24 Ağustos 2018
Kulaklık takmış bir adam masada oturmuş, dizüstü bilgisayarına bakıyor. Önünde açık bir tablet var ve siyah bir nesne, muhtemelen bir telefon, arka planda bulanık. Gözleri kapalı ve başını tutarken başı hafifçe aşağı eğik. Masanın sağ tarafında beyaz bir işaret ve sağ üst köşede siyah kenarlıklı siyah bir arka plan var. Adam düşüncelerine dalmış, kulaklıklarından çalan müziğin içinde kaybolmuştur.
Online Eğitim

Evde Online Eğitim Keyfi

29 Ekim 2019
Bir kadın dizüstü bilgisayarına bakıyor, yüzü ekran tarafından aydınlatılmış. Elindeki işe konsantre olurken ağzı hafifçe açık. Sağ elinde kırmızı bir kahve fincanı tutmaktadır. Yüzü yakından çekildiğinde burnu ve ağzı ortaya çıkıyor, gözleri dikkatle dizüstü bilgisayara bakıyor. Yüzünü çerçeveleyen kısa saçları görünür. Elinin yakın çekiminde kahve fincanını tutan narin parmakları görülüyor. Eli dizüstü bilgisayara yakın, ekranın yanında konumlanmış. Genel olarak, kadın dizüstü bilgisayara odaklanmış ve onunla ilgileniyor.
Online Eğitim

Gitmedim Görmedim Online Eğitim Aldım

29 Ağustos 2018