Close
Mobil Menu Bars

Neden Örgün Eğitim Yerine Online Eğitim?

27 Eylül 2019, 1816 defa okundu.
Neden Örgün Eğitim Yerine Online Eğitim?
Neden Örgün Eğitim Yerine Online Eğitim?

Online eğitim sistemi gelecekte ilkokul seviyesinde olmasa da lise ve sonraki eğitim hayatında örgün eğitime alternatif bir eğitim sistem olacak.

Eğitim Nedir?

Eğitim bireylere doğumundan başlayıp ölümüne kadar sürecek yaşamında belirli bir bilim dalında ya da herhangi bir konuda bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme, geliştirme ve öğrendiklerini hayatında uygulayabilme kabiliyeti kazandırma işi diyebiliriz. Örgün ise, bir işi gerçekleştirebilecek düzenli görevler yapan ve çeşitli organlardan oluşan şeydir. 

Örgün Eğitim Nedir?

Örgün eğitim düzenli, planlı ve yöntemli biçimde verilen herhangi bir eğitim. Kişilerin yaşama atılmadan iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan önce okul ya da okul niteliği taşıyan yerlerde genel ve özel bilgiler bakımından yetişmelerini sağlamak amacıyla belli yasalara göre düzenlenen eğitimdir. 

Örgün eğitim içeriği öğrenciler belirli zamanlarda belirli mekanlarda olmalarını gerektirir. Bu alanlar okullar ya da derslik vb. mekanlar olabilir. Derslere katılım zorunluluğu vardır. Derslere katılmama durumunda ise sınıfı geçememe veya dersleri verememe gibi riskler taşır. Örgün eğitim sistematik, planlı ve programlı bir şekilde gerçekleşir. Öğrenciler yaş gruplarına göre ayrılır. Okutulacak derslerin yeri ve zamanı bellidir. Kim tarafından ve nasıl gerçekleştireceği belirli programlara bağlanmıştır. 

Eğitim okul öncesi sınıflar, ilköğretim okulu, orta öğretim okulu, yüksek öğretim kurumları ve bağlı kuruluşlarda verilir. Dersler kendi alanında uzman belirli yeterliliklere sahip öğretmen ve akademisyenler tarafından verilir. Örgün eğitim bireyde veya öğrencilerde istendik olumlu bir davranış değişikliği yaratmak amacıyla verilir. Bu davranışları gerçekleştirip gerçekleştiremediği hocaları tarafından kontrol edilir. Bu kontrol gözlemleme yoluyla ya da sınavlar yapmak suretiyle gerçekleştirilir. İstendiği gibi davranışlarda yeterlilik görülmezse takviye kurslar veya dersler de verilebilmektedir. 

Örgün Eğitimin Faydaları

Eğitim sistemimizde birçok eksikliğin yanlışlığın veya yetersizliğin, yöntemsizliğin olduğu hepimizce malumdur. Fakat bu konu örgün eğitimin kötü olduğu anlamı taşımaz. Örgün eğitim ülkemizde ve bütün dünyada olmazsa olmazdır ve birçok da avantajı vardır. Tabi doğru eğitim sistemi uygulanırsa. Okulöncesi ve ilköğretimlerde örgün eğitim olmazsa olmazdır. Bu yaş grubundaki çocuklara fiziki bir ortamın ve canlı bir öğretmenin olması oldukça faydalıdır.

Öğretmenin öğrenciyle aynı ortamda olması öğrencide bir güven duygusu uyandırır. Özellikle küçük yaş grubu öğrenciler kendini güvende hisseder. Duygularına dokunabileceği canlı kanlı biri vardır. Öğretmenin çocukların gelişimine katkısı oldukça fazladır. Kişiliklerinin oluşmasında, zihinsel yapılarının gelişmesinde, olayları ve durumları yorumlamasında öğretmenin fiziki olarak onlarla olası çok çok önemlidir. Öğrencinin bir öğretmen tarafından kontrol ediliyor olması otokontrolü sağlar bu da öğrenciyi öğrenmeye sorumlu davranmaya yönlendirir. 

Öğrenme öğretmenle aynı ortamda olduğu için öğrenci kendini daha rahat anlatabilir, kendini daha iyi ifade edebilir. Anlaşılmayan konular anında sorulur çözüme anında ulaşılabilir. Sınıf ortamında öğretmenle karşılıklı diyaloglar soru cevaplar da öğrenmeyi artırıcı faktörlerdir. 

Gözlem Yolu Ve Sınavlar

Verilen eğitimler öğretmenler ve eğiticiler tarafından gözlem yolu veya sınavlarla öğrencide istendik davranışlar meydana getirip getirmediği konusu kontrol altında tutulması da avantajlı bir durumdur. Eksikliklere anında müdahale etme olanağı tanır. Yine öğrencilerin bir arada olması, birbirleriyle etkileşimde bulunması sosyal gelişme ve kişisel gelişim açısından da olumlu bir durumdur. Bireylerin kişiliklerinin oluşması büyük oranda bu ortamlarda olur. 

Öğrencinin kendini geliştirmesi açısından öğretmenlerin onlara verdiği ödev ve sunumlar da oldukça katkı sağlamaktadır. Özellikle sunum ödevleri öğrencinin dersi diğer öğrencilere anlatması da öğrencinin özgüvenini artırır. Kendini her ortamda ifade etmesini kolaylaştırır. İlerleyen dönemlerde akademik çalışmaları da daha kolay ve anlaşılabilir olarak yapacaklardır. Tabi örgün eğitimin faydaları elbette çok daha fazla ve kapsamlıdır. Biz özet olarak değinmiş naçizane birkaç yönünü vurgulamış olalım.

Online Eğitim Nedir?

Online kelime olarak bağlantılı ve çevrimiçi gibi anlamlara gelmektedir. Online eğitim ise, eğiticilerle öğrencilerin örgün eğitimin aksine aynı zamanda ve aynı mekanda olmadan gerçekleştirdikleri internet üzerinden alınan bir eğitim sistemidir. İnternet üzerinden eğiticiler ile öğrenciler arasında bir bağlantı kurulur.

Eğiticiler bu kurulan internet bağlantısı üzerinden derslerini anlatırken öğrenciler de kendi imkanlarının sunduğu şekliyle evde, okulda, iş yerinde veya yurt dışından bile derse katılabilirler. Bu anlamda zamana ve mekana bağlı kalmadan verilen dersler insanlar için de oldukça kolaylaştırıcı bir etkendir. 

Programlanmış Eğitim Alanı

Online eğitimde eğitici anlatıcı bir öğretmen olabilir, bir akademisyen olabilir veya herhangi bir insan olabileceği gibi bir materyal ya da program da olabilir. Buna bilgisayar destekli eğitim de diyebiliriz. Bir eğitimciye ihtiyaç duymadan anlatabilecek şekilde programlanmış eğitim alanıdır.  İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla çeşitli özel veya devlet üniversiteleri de internet üzerinden eğitimler vermeye başlamışlardır. 

Uzaktan eğitim buna örnek olabilir. Ülkemizde birçok üniversite ve birçok eğitimci akademisyen internet üzerinden eğitimler vermeye başlamıştır. Bu kolaylaştırıcı etken de fiziki olarak eğitim alma okula gitme gibi fırsat bulamayan insanlar da bu sistemden faydalanmaktadır ve oldukça tercih edilen bir eğitim sistemi haline gelmiştir. Bu sistemde eğitici örgün eğitimde olduğu gibi otuz kırk kişilik bir sınıfa hitap etmiyor aksine yüzlerce binlerce kişiye hitap ediyor. 

Gerektiğinde sistem üzerinden sorular soruluyor eğitim alanların fikirlerine başvuruluyor. Karşılıklı bir fikir alışverişi de olmuş oluyor. Konunun anlaşılması açısından soru cevap yapılıyor ve anlatılan konular da pekiştirilmiş oluyor. Tabi bu soru cevap veya sunum içerisinde bulunan bütün ders materyalleri ekranda görülmektedir. Ayrıca video olarak da sisteme aktarılabiliyor. Eğitimi alan anlamadığı konuları tekrar dinleme şansına sahip oluyor. Zaman açısından da herhangi bir kısıtlaması yoktur bu sistemin.  

Online Eğitimin Faydaları

Günümüzde online eğitim hız kesmiyor. Online eğitimin fiziki olarak devlete daha az masraf yönünden bakacak olursak; okul, dershane, derslik gibi bina ve sınıf ihtiyacı yoktur. Buna bağlı olarak bu binaların ısınması, soğutulması, bakımı, boyası ve her çeşit gider masrafları yoktur. Bu okul veya binalara personel ihtiyacı da yok denecek kadar azdır. 

Öğrenciler ve eğitim alanlar açısından düşünecek olursak öğrenci veya eğitimi alan birey derse her yerden istediği zaman girebilir. Bu durumda insanlar için oldukça kolaylaştırıcı bir etkendir. Maddi olarak da çok çok karlı bir eğitim sistemidir. 

Online eğitim nereden alınır?

İstanbul İşletme Enstitüsü Kişisel gelişim eğitimleri veya Yabancı dil eğitimleri başta olmak üzere farklı pek çok konuda ücretsiz online eğitimler vermektedir. Ayrıca sınavlarda başarılı olursanız sertifika almaya hak kazanıyorsunuz. Ücretli olarak verilen eğitimler de çok cüzi miktarlardadır. Ayrıca örgün eğitimde olduğu gibi ders materyalleri yani defter, kalem, kitap, değişik ders araç vb. gereçler de gerekmemektedir.

Bu sistem öğrenciyi merkeze alan bir sistemdir. Dersler öğrencilerin zamanının uygun olan bir araya alınır. Örneğin gün içinde çalışan bir öğrenci eğitimini akşam alabilir. Bu sadece hem işini yapmış olur hem de eğitimini almış olur. Dersi alan bireyler sadece ülkemizden değil global ölçekte olduğundan yabancılar da derse girebilir. Bu da daha çok etkileşim daha fazla bilgi ve daha fazla birikim demektir. 

Donanımlı Eğitmenler

Online eğitimi veren yetkili veya eğitici de bilgi yönünden oldukça donanımlıdır. Ayrıca fikirler soru cevaplar ders esnasında paylaşıldığı için bu da verimin farklı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Bilgilerimiz üst seviyelere çıkmış olur. Yine bu eğitim sisteminde örgün eğitimden farklı olarak sistemin belirlediği dersleri almaktan ziyade işimize yarayacak nokta atışı eğitimleri alabiliriz. Bu da bize hem zaman kazandırmış olur hem de gereksiz bilgi yüklenmiş olmayız. Ayrıca bu sistem engelsiz bir sistemdir. 

Öğrencilerin bazılarının fiziki bir engeli olduğunu düşünürsek hastalık sakatlık gibi eğitimini okula gitmeden evinde hastanesinde yani internetin olduğu her yerde alabilir.  Bir diğer faydası da bu sistemde ömür boyu öğrenme vardır. Belli bir yaş sınırı yoktur. Teknolojik olarak da oldukça zengin ve avantajlıdır. Her bilgi her an elinin altındadır. Dersin canlı olmadığı zamanlarda ders tekrarı yapma olanağı da sağlıyor. 

Eğiticinin anlattıkları tekrar tekrar izlenebilir. Son olarak bu sistem hayatımızı oldukça kolaylaştırmıştır. İş bulma imkanları sağlamıştır. Farklı alanlarda bilgi beceri sahibi olmamızı sağlamıştır. Farklı insan gruplarıyla etkileşim içinde olmamızı sağlamıştır. Tabi bu sistemin faydalarını anlatmakla bitiremeyebiliriz. Bizim için önemli olanın sistemin bize ne kattığı ve ihtiyaçlarımıza cevap verip vermediğidir. Ben şahsen çok çok verimli bir sistem hayatımızı çok kolaylaştıran ve bütün ihtiyaçlara cevap veren bir sistem olarak görmekteyim.

Online Eğitimin Örgün Eğitime Göre Avantajları

Uzaktan eğitimin faydaları ve örgün eğitimle farkları konu olunca öncelikle şunu söylemek gerekir ki her eğitim sisteminin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Gelişen ve değişen dünya şartlarında internetin de hayatımıza girmesi ve yaygınlaşmasıyla birçok alanda yenilikler meydana geldi. Bu alanların biri de online eğitim sistemidir. Zamana ve mekana bağlı kalmaksızın her an her yerden bu eğitimi alabiliyoruz. Bu örgün eğitimde mümkün değildir. Örgün eğitim gibi 15-20 yılımızı eğitim hayatına vermek zorunda da değiliz.

Ve bu uzun eğitimden sonra hala bir uzmanlık alanımızın olmaması da ayrıca bir dezavantajdır. Ama online eğitim sisteminde istediğimiz dersi istediğimiz zaman alabilme imkanına sahibiz. Yine eğitimin faydalarından bahsederken söylemiştim yüzlerce insanın bir arada olmasında doğan bir avantaj vardır. 

Çok farklı meslek gruplarıyla çok farklı fikir sahibi insanlarla bir arada olmak insanı hem iş yönüyle hem fikirsel anlamda hem de kültürel anlamda fazlasıyla geliştirir. İş imkanına yönelik nokta atışı eğitimler almak mümkündür. Örgün eğitimde bu çok da mümkün olmayabiliyor ya da çok zaman alıyor.

İnsanlarımızın genel anlamıyla okuması eğitim alması iş bulma, çalışma, kendini geliştirme gibi amaçlar için olduğundan online eğitim çok fazla tercih edilmektedir. Genel anlamıyla insan yaşamına eğitim açısından, ekonomik açıdan ve kültürel açıdan çok çok faydalar sunduğu için online eğitim sistemi örgün eğitimden çok daha avantajlıdır.

Yazar: Ceyhun Köseoğlu
 

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!