AnasayfaBlogUzaktan Eğitim Nedir? UZEM ve Kariyer
Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim Nedir? UZEM ve Kariyer

26 Eylül 2017
Bir kişi masa başında oturmuş, dizüstü bilgisayar klavyesinde yazı yazıyor. Elleri klavyenin her iki yanında, parmakları tuşların üzerinde olacak şekilde konumlandırılmıştır. Dizüstü bilgisayar açık ve ekran aydınlık, kişinin ne yazdığını gösteriyor. Kişinin yüzünde odaklanmış, kararlı bir ifade var, muhtemelen elindeki işe konsantre oluyor. Masa çıplaktır, üzerinde dizüstü bilgisayardan başka bir şey yoktur. Kişi mavi bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giymektedir. Oda parlak bir şekilde aydınlatılmış ve duvarlar beyaza boyanmıştır.
Uzaktan Eğitimin TanımıUzaktan Eğitimin GelişimiUzaktan Eğitimin Tarihçesi
İnternet aracılığıyla canlı veya kayıtlı dersler şeklinde verilen, öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda bulunmadan etkileşimde bulunduğu bir eğitim sistemidir.Özellikle son 5 yılda ciddi bir artış göstermiştir.Harvard ve Oxford üniversiteleri bu alana girmiştir. Dünya genelinde birçok üniversite uzaktan eğitim programları düzenlemekte ve bu programlardan mezun olan kişiler iş hayatında iyi pozisyonlara gelebilmektedir.İlk olarak 1830'larda mektup yoluyla gerçekleştirilen eğitimle başlamış, teknolojik gelişmelerle beraber gelişmiş ve bugünkü online eğitim formatına ulaşmıştır.
Sertifika alma olanağı sağlar ve bölgesel sınırlamaları ortadan kaldırır. Örgün eğitim sistemine bir alternatiftir.Bilgi ve becerilere odaklandığı için kişisel kariyer gelişimi için önemli bir araç haline gelmiştir. Ayrıca şirketler personel eğitimi için de uzaktan eğitim sistemlerini yoğun bir şekilde kullanmaktadır.1956 yılında Ankara Üniversitesi'nde başlamış ve zamanla çeşitli evrelerden geçmiştir.
Uzaktan eğitim, maliyet açısından örgün eğitime göre daha ekonomiktir ve geniş kitlelere ulaşma olanağı sağlar.Her ne kadar bazı akademik çevreler tarafından eleştirilen bir eğitim biçimi olsa da, bu görüşler sürekli olarak uzaktan eğitimin başarısı ile çürütülmektedir.1981 yılında Anadolu Üniversitesi'nde açık öğretim fakültesinin kurulmasıyla büyük bir devrim yaşanmıştır.
Eğitimler genellikle video, slayt, test, e-kitap ya da birleşik öğrenme nesneleri ile desteklenerek gerçekleştirilir.Teknolojinin gelişimi ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte uzaktan eğitim, herkesin erişimine sunulmuştur.Radyo ve televizyonun kullanılmaya başlandığı dönemler, uzaktan eğitim için önemli bir dönüm noktasıdır.
Öğrencilerin kendi öğrenme hızlarını belirleyebildiği esnek bir eğitim sistemidir.Uzaktan eğitim sistemi, akademik kariyerlerde ve iş hayatında terfi almak için önemli bir kapı haline gelmiştir.Mektupla uzaktan eğitimden, televizyon ve radyo yayınına, ardından internet üzerinden online eğitim sistemine kadar uzun bir yolculuk yapmıştır.
İş yerinde, evde ya da halkı eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen bir eğitim biçimidir.Son yıllarda mikro sertifika programları daha da popüler hale gelmiştir.Mektupla eğitimden başlayan uzaktan eğitim, internet teknolojileriyle beraber dijital platformlara taşınmış ve bugünkü halini almıştır.

Uzaktan eğitim internet kulanarak , canlı olarak ya da derslerden sonra video kayıtlarını izleyerek öğrencilerin sertifika sahibi olabilecekleri bir sistemdir. Bu sistem ile, öğretmen ve öğrenciler farklı yerlerde ve farklı zamanlarda etkileşimde bulunabilmektedir. Ya da öğretmen ve öğrenciler farklı mekanlarda bulunarak, eşzamanlı bir şekilde eğitim yapılabilir.  Uzaktan eğitim, öğrenci ve öğretmenin aynı ortamda bulunma gereksiminiz ordatan kaldırmaktadır. Bu sayede bir sınırlandırma olmaksızın çok geniş kitlelere sertifika alma imkanı sağlamaktadır. Bununla beraber örgün eğitime göre çok daha ekonomiktir. Örgün eğitim sistemine alternatif olarak ortaya çıkan uzaktan eğitim sistemi, teknolojik gelişmeler ile beraber gelişmeye devam etmektedir.

uzaktan eğitim günümüzde akademik kariyer ve iş hayatında terfi almak için önemli bir kapı haline geldiğini hepimiz biliyoruz. uzmanlık alanında ilerlemek ve yenilenmek isteyenler artık uzaktan eğitim kapısına yöneliyorlar. ayrıca şirketlerde yeni yatırımlarını uzaktan eğitim sistemlerine yöneltiyorlar. özellikle personelin eğitim ihtiyaçlarını fazla masraf yapmadan uzaktan eğitim yoluyla halletmek istiyorlar.

Uzaktan Eğitimin Gelişimi

Özellikle son 5 yıldır uzaktan eğitimde bir devrim yaşanıyor. Bu sektöre harvard ve oxford girdiğinden beri uzaktan eğitim konusunda bir çağ açılıyor. Harvard edx ve Oxford uzaktan eğitime teknolojiyi katarak bu alanı genişletmek isteyenler için de bir örnek teşkil etti.

Günümüzde dünyanın birçok yerinde uzaktan eğitim tartışmalı olarak sürdürülüyor. Yani halen varlığını sürdürsede kimi akademik mecralar tarafından cadı olarak ilan ediliyor. Kimi görüşlere göre eğitim yalnızca bir sınıf ortamında ve öğrenciyle eğitmenin direkt temas halinde olmasıyla yapılabilir. Harvard ve oxford bu alana girdiğinde bu tezi çürütecek yüzlerce çalışmalar yaptı. Tüm şüpheler giderildi ve eğitim sektöründe uzaktan eğitim güçlü bir şekilde yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngilitere gibi ülkelerde üniversitelerin uzaktan eğitim bölümlerinden mezun olan kişiler iş hayatında iyi pozisyonlara gelebiliyor ve iyi terfiler alabiliyorlar. Bu sebeple  MIT gibi okullar da uzaktan eğitim sektörüne ciddi yatırımlar yaptı.

Kafaları kurcalayan en önemli soru şudur: Uzaktan eğitime yatırım yapmak kariyerime bir faydası olacak mı ?

Akademik kariyer yapmış olanlar bu soruyu komik bulduklarını söylüyorlar. Eğer çalıştığınız ya da işe alım için başvurduğunuz şirket ne bildiğinizden çok nereden mezun olduğunuza bakıyorsa elbette kariyerinize bir faydası olmayacaktır. Birçok ülkede yapılan araştırmalarda ise genellikle Suriye, arap yarım adası ve hindistan gibi ülkelerde ne bildiğinizden çok nereden mezun olduğunuza dikkat kesiliyorlar. Bu coğrafyada işe girmek istiyorsanız uzaktan eğitimin sizin için faydalı olmayacağını söyleyebiliriz.

Eğitim, insanların beklentilerini tam anlamıyla karşılamayacaktır. Harvard'dan  mezun olmak asla yetmez. İş hayatında güçlü olmak için farklı bilgi ve eğitim yatırımlarınızın olması gerekiyor. Bu açığı uzaktan eğitimle kapatabilirsiniz.

Bunun için sitemizdeki uzaktan eğitim programlarına göz atmaktan çekinmeyin.

Uzaktan Eğitim Tarihçesi

İlk olarak 1830'lu yıllarda mektupla öğrenim şeklide başlamıştır. Mektupla uzaktan eğitim, bir okul tarafından posta yoluyla yürütülen öğretim yöntemidir. Mektupla eğitim sisteminden genellikle fiziksel engelleri nedeniyle eve bağlı olanlar yararlanmıştır.  O yıllarda dernekler, aktif çalışanlar, silahlı kuvvetler mektupla eğitim sisteminden sertifika almak için  yararlanmışlardır.

Ülkemizde ilk uzaktan eğitim, 1956 senesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka  ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde başlamıştır. Banka çalışanlarına eğitim verip sertifika kazanmayı hedefleyen bu çalışmanın başarılı olmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı Mektupla Öğretim Merkezi'ni kurmuştur. Eğitimini dışarıdan tamamlamak isteyenlere mektupla kurslar verilmeye başlanmıştır.

Ülkemizde uzaktan eğitim adına büyük gelişme 1974 yılında, Mektupla yüksek öğretim merkezinin kurulmasıyla yaşanmıştır. En son 1981 yılında yürürlüğe giren yüksek öğretim yasası ile Anadolu Üniversitesi dahilinde Açık Öğretim Fakültesi Kurulmuştur.

Mektupla uzaktan eğitim, öğrenciler arası eşitliklerin bozulması ve posta ulaşımlarında yaşanan problemler, gecikmeler ya da kayıplar öğrencilerin eğitimini doğrudan etkilemekteydi. Bu nedenle teknolojik gelişmeler ile beraber mektupla eğitim yerini yavaş yavaş diğer araçlara bırakmıştır. Aynı zamanda şuanki teknolojik imkanlarla yapılabilien grup halinde çalışmalar. Mektupla uzaktan eğitim sisteminde sağlanamamaktaydı.

Mektupla uzaktan eğitim, teknolojik gelişmelerin ardından yerini radyo ve televizyon uzaktan eğitimin önemli bir parçası haline gelmiştir. Mekana veya zamandan bağımsız olarak görsel, işitsel öğeleri eğitim amaçlı kullanmak, uzaktan eğitim için devrim niteliğindedir. Günümüzde bile hala bu araçlar uzaktan eğitim için yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk çıktığı zamanlarda radyo ve televizyon tabiki belli bir ekonomik gelir düzeyinin üzerindeki kitlelere hitap edebiliyordu. Bu da büyük kitlelerin bu sistem sayesinde eğitim ve sertifika alabilmesini engelliyordu. Günümüzde radyo ve televizyonlar her gelir düzeyinde insanların erişebildiği kitle iletişim araçları haline gelmiştir. Bu sayede bilgisayar kullanarak olmasa bile geniş kitlelere radyo ve televizyon sayesinde sertifika imkanı sağlanabiliyor.

Son olarak uzaktan eğitim modelinde internet sayesinde, sanal sınıflar oluşturulabilmekte, interaktif olarak öğretmen ve öğrencilerin farklı mekanlarda etkileşimi sağlanabilmektedir. Öğrencilere derslere canlı olarak katılım imkanı sağlanabildiği gibi istediği herhangi bir zaman diliminde dersleri takip etme olanağı da sağlanmaktadır. Mektupla uzaktan eğitim ve radyo televizyon kullanılarak sağlanan eğitimle karşılaştırdığımızda teknolojik gelişimlerle beraber uzaktan eğitim sisteminin de geliştiğini görüyoruz.

Uzaktan eğitim sistemi ile sanal sınıflar veya gruplar oluşturulabilir. Sanal sınıfların oluşturulması, ilgili teknolojik donanımlar arası farklılıklar gösterse de ağırlık olarak benzer yönlere sahiptirler. Genellikle uzaktan eğitim uygulamasında aynı kurs içinde farklı sınıflar  oluşturulur. Oluşturulan her sınıfa farklı şifreler verilerek eğitimlere katılmaları sağlanır. Öğrenci sistemden edindiği şifre ile, derslere katılabilir.

Yoğun iş hayatı yüzünden eğitimine devam etmek isteyip, gerçekleştiremeyen için uzaktan eğitim büyük bir avantajdır.  Uzaktan eğitim sisteminden alacağınız sertifika, herhangi bir eğitim biriminden alacağınız sertifikadan farksızdır. Uzaktan eğitim, örgün eğitime göre daha ekonomik ve pratiktir. Dolayısıyla geniş kitlelerin eğitilmesi, sertifika kazandırılması uzaktan eğitim sayesinde refah seviyesinin yükselmesini sağlayacaktır.

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim, son zamanlarda sıkça karşılaştığınız bir terimdir. Ancak uzaktan eğitim yalnızca iki kelimeyle tanımlanabilecek bir şey değildir. Uzaktan eğitim, esnek öğrenme yöntemi, zamandan bağımsız eğitim, mekana bağlı olmayan öğrenme gibi birçok anlama sahiptir. Bu sebeple uzaktan eğitimi birden fazla başlıkta tanımlayarak gerçek anlamını bulmaya çalışacağız.

Açık öğretim

Açık öğrenme bir öğrenme stratejisi olarak düşünülebilir. Bu öğrenme stratejisinin hayati özelliği, bir öğrenme sürecindeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Yani, açık öğretim, herhangi yeterlilik gerektirmez ve engelli öğrencilere eğitim verme konusunda işlevsel bir öğrenme yöntemidir. Görme engelli, sağır ve dilsiz insanlar için sayısallaştırılmış kitaplar ve ses kasetleri gibi uygun bir yöntemle eğitmek gibi bazı işlevleri bulunur. Bu yüzden bu hem esnek hem de ölçeklenebilir. Bu nedenle açık öğretim programı hiç kimse tarafından reddedilmemelidir.

Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim, gerçek bir eğitim yöntemidir. Uzaktan eğitim teknoloji aracılığıyla yapılır ve teknoloji kullanılmadan bu eğitim yöntemini sürdürmek mümkün değildir. Teknoloji, bu yöntemi takip etmek için önemli bir unsurdur. Çünkü uzaktan eğitim, öğrencilerin evde veya başka bir yerde kendi seçtikleri bir yerde çalışmalarına izin verdiği için öğrenciler kendi çalışma sürelerini seçebilirler ve derslerde yüz yüze görüşme yapamazlar. Sadece bazı istisnalarda online canlı yüz yüze eğitim kullanılır. İstanbul İşletme Enstitüsü bunlardan biridir.

Uzaktan eğitim, teknoloji seçimi açısından daha esnektir. Örneğin, bir kurum sadece bilgisayar sahibi olan öğrencilerin ders almasını sınırlayabilir. Ya da sadece akıllı telefonla erişim sağlayan kişilere eğitim verebilir. Sınırlandırma ve sınıflandırma uzaktan eğitimde çok daha kolaydır.

Esnek eğitim

Bu, öğrencilerin coğrafi, sosyal ve zaman kısıtlamaları etrafında inşa edilen esnek bir eğitim şeklidir. Bu nedenle, önceliğimiz bir eğitim kurumunun değil, öğrencinin rahatlığıdır. Bu tür öğrenme uzaktan eğitim ile yürütülür ama aynı zamanda hafta sonu işyerinde yüz yüze eğitimde verilir. Esnek öğrenme, uzaktan eğitim gibi birçok kişi tarafından kullanılır. Hem örgün hem uzaktan eğitim olması sebebiyle tercih edilen bir yöntemdir. Buna internet destekli örgün eğitim de denilebilir.

Sanal eğitim

Sanal eğitim ayrıcaonline eğitimolarak da adlandırılabilir. Sanal eğitim tamamen “uzaktan” veya “harmanlanmış” olabilir. Yani, uzaktan eğitim ve yüz yüze öğrenim veya baskı gibi diğer teknolojilerin bir kombinasyonu olabilir. E-öğrenme bunun tam olarak karşılığıdır.

Benzerlikler ve Farklılıklar

Yukarıda bahsedilen bütün eğitim yöntemleri en saf formlarında bulmak zordur. Birçok yerde farklı şekilde kullanıldığı olmuştur. Tüm eğitim sistemi asgari düzeyde okuryazarlık gerektirir ve bu yüzden tam bir açıklık temin edemez. Online eğitimde öğrenciler nadiren eğitmenle iletişim kurmayı tercih ederler. Online eğitimlerin büyük çoğunluğu, çevrimiçi çalışmayı ders kitapları gibi basılı metin okumaları ile tamamlamaktadır.

Uzaktan eğitimin organizasyonunda teknolojinin etkisi

Şimdiki haliyle bugüne kadar uzaktan eğitim ile geçilen gelişimin farklı aşamaları mevcuttur. Uzaktan eğitim bugüne gelene kadar birçok aşamadan geçti ve geçmişe dönüp baktığımızda ne kadar ilerleyebildiğimizi görebiliyoruz. Beş kuşak uzaktan eğitim vardır (Taylor, 1999).

Yazışma eğitimi;

  • Tek yönlü bir medya, yayın veya kaydedilmiş medya, örneğin, video kasetleri olan baskı gibi çoklu ortamların kullanılması;

  • Sesli veya görüntülü konferans yoluyla iki yönlü, senkron teleöğrenme yöntemi;

  • Esnek öğrenme, online etkileşimli multimedya ile birleştirilmiş asenkron online öğrenmeye bağlı olarak yapılır.

  • Akıllı esnek öğrenme, asenkron online ve interaktif multimedyaya iyi derecede otomasyon ve öğrenci kontrolü eklenmesi ile ilgilidir.

  • Eğitim teorisindeki ve teknolojideki değişimler, uzaktan eğitim sürecini gelişim aşamalarına yönlendirmiştir.

İnternet aracılığıyla canlı veya kayıtlı dersler şeklinde verilen, öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda bulunmadan etkileşimde bulunduğu bir eğitim sistemidir, Özellikle son 5 yılda ciddi bir artış göstermiştirHarvard ve Oxford üniversiteleri bu alana girmiştir Dünya genelinde birçok üniversite uzaktan eğitim programları düzenlemekte ve bu programlardan mezun olan kişiler iş hayatında iyi pozisyonlara gelebilmektedir, İlk olarak 1830'larda mektup yoluyla gerçekleştirilen eğitimle başlamış, teknolojik gelişmelerle beraber gelişmiş ve bugünkü online eğitim formatına ulaşmıştır, Sertifika alma olanağı sağlar ve bölgesel sınırlamaları ortadan kaldırır Örgün eğitim sistemine bir alternatiftir, Bilgi ve becerilere odaklandığı için kişisel kariyer gelişimi için önemli bir araç haline gelmiştir Ayrıca şirketler personel eğitimi için de uzaktan eğitim sistemlerini yoğun bir şekilde kullanmaktadır, 1956 yılında Ankara Üniversitesi'nde başlamış ve zamanla çeşitli evrelerden geçmiştir, Uzaktan eğitim, maliyet açısından örgün eğitime göre daha ekonomiktir ve geniş kitlelere ulaşma olanağı sağlar, Her ne kadar bazı akademik çevreler tarafından eleştirilen bir eğitim biçimi olsa da, bu görüşler sürekli olarak uzaktan eğitimin başarısı ile çürütülmektedir, 1981 yılında Anadolu Üniversitesi'nde açık öğretim fakültesinin kurulmasıyla büyük bir devrim yaşanmıştır, Eğitimler genellikle video, slayt, test, e-kitap ya da birleşik öğrenme nesneleri ile desteklenerek gerçekleştirilir, Teknolojinin gelişimi ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte uzaktan eğitim, herkesin erişimine sunulmuştur, Radyo ve televizyonun kullanılmaya başlandığı dönemler, uzaktan eğitim için önemli bir dönüm noktasıdır, Öğrencilerin kendi öğrenme hızlarını belirleyebildiği esnek bir eğitim sistemidir, Uzaktan eğitim sistemi, akademik kariyerlerde ve iş hayatında terfi almak için önemli bir kapı haline gelmiştir, Mektupla uzaktan eğitimden, televizyon ve radyo yayınına, ardından internet üzerinden online eğitim sistemine kadar uzun bir yolculuk yapmıştır, İş yerinde, evde ya da halkı eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen bir eğitim biçimidir, Son yıllarda mikro sertifika programları daha da popüler hale gelmiştir, Mektupla eğitimden başlayan uzaktan eğitim, internet teknolojileriyle beraber dijital platformlara taşınmış ve bugünkü halini almıştır
Uzaktan Eğitim Nedir? UZEM ve Kariyeronline eğitim sertifika uzaktan eğitim uzaktan eğitim nedir uzaktan eğitim tarihçe
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.