Uzaktan Eğitim Nedir ? Uzaktan Eğitimin Tarihçesi

Uzaktan eğitim internet kulanarak , canlı olarak ya da derslerden sonra video kayıtlarını izleyerek öğrencilerin sertifika sahibi olabilecekleri bir sistemdir. Bu sistem ile, öğretmen ve öğrenciler farklı yerlerde ve farklı zamanlarda etkileşimde bulunabilmektedir. Ya da öğretmen ve öğrenciler farklı mekanlarda bulunarak, eşzamanlı bir şekilde eğitim yapılabilir.  Uzaktan eğitim, öğrenci ve öğretmenin aynı ortamda bulunma gereksiminiz ordatan kaldırmaktadır. Bu sayede bir sınırlandırma olmaksızın çok geniş kitlelere sertifika alma imkanı sağlamaktadır. Bununla beraber örgün eğitime göre çok daha ekonomiktir. Örgün eğitim sistemine alternatif olarak ortaya çıkan uzaktan eğitim sistemi, teknolojik gelişmeler ile beraber gelişmeye devam etmektedir.

Uzaktan Eğitim Tarihçesi

İlk olarak 1830'lu yıllarda mektupla öğrenim şeklide başlamıştır. Mektupla uzaktan eğitim, bir okul tarafından posta yoluyla yürütülen öğretim yöntemidir. Mektupla eğitim sisteminden genellikle fiziksel engelleri nedeniyle eve bağlı olanlar yararlanmıştır.  O yıllarda dernekler, aktif çalışanlar, silahlı kuvvetler mektupla eğitim sisteminden sertifika almak için  yararlanmışlardır.

Ülkemizde ilk uzaktan eğitim, 1956 senesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka  ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde başlamıştır. Banka çalışanlarına eğitim verip sertifika kazanmayı hedefleyen bu çalışmanın başarılı olmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı Mektupla Öğretim Merkezi'ni kurmuştur. Eğitimini dışarıdan tamamlamak isteyenlere mektupla kurslar verilmeye başlanmıştır.

Ülkemizde uzaktan eğitim adına büyük gelişme 1974 yılında, Mektupla yüksek öğretim merkezinin kurulmasıyla yaşanmıştır. En son 1981 yılında yürürlüğe giren yüksek öğretim yasası ile Anadolu Üniversitesi dahilinde Açık Öğretim Fakültesi Kurulmuştur.

Mektupla uzaktan eğitim, öğrenciler arası eşitliklerin bozulması ve posta ulaşımlarında yaşanan problemler, gecikmeler ya da kayıplar öğrencilerin eğitimini doğrudan etkilemekteydi. Bu nedenle teknolojik gelişmeler ile beraber mektupla eğitim yerini yavaş yavaş diğer araçlara bırakmıştır. Aynı zamanda şuanki teknolojik imkanlarla yapılabilien grup halinde çalışmalar. Mektupla uzaktan eğitim sisteminde sağlanamamaktaydı.

Mektupla uzaktan eğitim, teknolojik gelişmelerin ardından yerini radyo ve televizyon uzaktan eğitimin önemli bir parçası haline gelmiştir. Mekana veya zamandan bağımsız olarak görsel, işitsel öğeleri eğitim amaçlı kullanmak, uzaktan eğitim için devrim niteliğindedir. Günümüzde bile hala bu araçlar uzaktan eğitim için yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk çıktığı zamanlarda radyo ve televizyon tabiki belli bir ekonomik gelir düzeyinin üzerindeki kitlelere hitap edebiliyordu. Bu da büyük kitlelerin bu sistem sayesinde eğitim ve sertifika alabilmesini engelliyordu. Günümüzde radyo ve televizyonlar her gelir düzeyinde insanların erişebildiği kitle iletişim araçları haline gelmiştir. Bu sayede bilgisayar kullanarak olmasa bile geniş kitlelere radyo ve televizyon sayesinde sertifika imkanı sağlanabiliyor.

Son olarak uzaktan eğitim modelinde internet sayesinde, sanal sınıflar oluşturulabilmekte, interaktif olarak öğretmen ve öğrencilerin farklı mekanlarda etkileşimi sağlanabilmektedir. Öğrencilere derslere canlı olarak katılım imkanı sağlanabildiği gibi istediği herhangi bir zaman diliminde dersleri takip etme olanağı da sağlanmaktadır. Mektupla uzaktan eğitim ve radyo televizyon kullanılarak sağlanan eğitimle karşılaştırdığımızda teknolojik gelişimlerle beraber uzaktan eğitim sisteminin de geliştiğini görüyoruz.

Uzaktan eğitim sistemi ile sanal sınıflar veya gruplar oluşturulabilir. Sanal sınıfların oluşturulması, ilgili teknolojik donanımlar arası farklılıklar gösterse de ağırlık olarak benzer yönlere sahiptirler. Genellikle uzaktan eğitim uygulamasında aynı kurs içinde farklı sınıflar  oluşturulur. Oluşturulan her sınıfa farklı şifreler verilerek eğitimlere katılmaları sağlanır. Öğrenci sistemden edindiği şifre ile, derslere katılabilir.

Yoğun iş hayatı yüzünden eğitimine devam etmek isteyip, gerçekleştiremeyen için uzaktan eğitim büyük bir avantajdır.  Uzaktan eğitim sisteminden alacağınız sertifika, herhangi bir eğitim biriminden alacağınız sertifikadan farksızdır. Uzaktan eğitim, örgün eğitime göre daha ekonomik ve pratiktir. Dolayısıyla geniş kitlelerin eğitilmesi, sertifika kazandırılması uzaktan eğitim sayesinde refah seviyesinin yükselmesini sağlayacaktır.

Eklenme Tarihi: 09 Ocak 2015
  • online eğitim ,
  • sertifika ,
  • uzaktan eğitim ,
  • uzaktan eğitim nedir ,
  • uzaktan eğitim tarihçe
Blog Yazarı