AnasayfaBlogEğitim Teknolojileri Öğrenci Başarısını Arttırıyor
Teknoloji

Eğitim Teknolojileri Öğrenci Başarısını Arttırıyor

19 Kasım 2018
Elinde dizüstü bilgisayar olan bir kadın merdivenlerde oturuyor. Üzerinde gri bir ceket ve sırt çantası var. Yüzünde küçük bir gülümseme var. Sağ eli merdivenin tırabzanındadır. Sol eli dizüstü bilgisayarda bir şeyler yazmaktadır. Dizüstü bilgisayarının ekranı arka plandaki pencereden gelen doğal ışıkla aydınlanıyor. Saçları arkaya toplanmış ve gözleri dizüstü bilgisayara doğru bakıyor. Dizüstü bilgisayar rahatça kucağına oturmuş, işine odaklanmış durumda. Merdivenler halı kaplı ve duvarlar açık renkli.
KonuBilgiAçıklama
Eğitim Teknolojisi ve ÖğretmenlerÖğretmenler teknolojiyi aktif kullanmayı öğrenmeliTeknoloji odaklı eğitimle beraber öğretmenler, teknolojiyi aktif olarak kullanabilir duruma gelebilir.
Geleneksel Eğitim ve Çağdaş EğitimEğitim metodolojisi değişiyorGeleneksel eğitimden çağdaş eğitime geçişle beraber öğretmenlerin ve öğrencilerin rolu değişiyor.
Eğitim Teknolojileri ve AraçlarıTeknolojik araçlar eğitime dahil olduTeknolojik araçlar, eğitimi destekleyici ve öğretimin ayrılmaz bir parçası haline geldi.
Teknoloji ve Eğitimin İlişkisiTeknoloji, eğitimde işlevsel hala getiriyorTeknoloji, eğitimi daha interaktif ve etkili hale getiriyor ancak doğru ve sistemli kullanılması gerekiyor.
Eğitim Teknolojisi KavramıEğitim ve teknoloji birleştiEğitim teknolojisi, öğretme ve öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla oluşturuldu.
Eğitim Teknolojisi SüreçleriEğitim süreci planlanmalı ve analiz edilmeliEğitim teknolojisinin işlevsel biçimde var olabilmesi için bazı süreçlere dikkat edilmelidir.
Eğitim Teknolojisi AraçlarıDijital ve fiziksel araçlar kullanılıyorKara tahta-tebeşir, kitap-defter-kalem, model-maket, resim-slayt-film, radyo, TV-video, öğretme makineleri, bilgisayarlar gibi birçok araç kullanılıyor.
Eğitim Teknolojisi ve Öğretmenlerin YardımıAraçlar öğretmene yardımcı oluyorEğitim teknolojisi araçları, öğretmenlerin ders planı hazırlamasına yardımcı olur ve konuyu anlatması, sınav yapması ve değerlendirmesi konusunda destek sağlar.
Teknoloji ve Öğrenci BaşarısıTeknoloji öğrenci başarısını olumlu etkiliyorDoğru kullanıldığında, teknoloji öğrenci başarısını arttırabilir.
Geleceğin EğitimiTeknoloji eğitimin geleceğiGelişen teknoloji ile beraber eğitim teknolojisi de evriliyor ve eğitimin geleceğini şekillendiriyor.

Eğitim teknolojilerinin eğitime katkı sağladığı yadsınamaz bir gerçek. Bunun uygulayıcısı olan öğretmenlerin de bu konuda donanımlı olması gerekiyor. Yeni nesillerin sağlıklı gelecekler yaratmasını istiyorsak, eğitim teknolojisine gereken önemi vermeli ve öğrencilerimizi teknolojiye dair doğru biçimde bilgilendirmeliyiz. “Öğretmen” ve “teknoloji”, günümüzde öğretim sürecinin iki önemli ögesidir. Geleneksel eğitim özelliklerinden uzaklaşarak öğretmenler, artık farklı roller üstlendi. Son dönemde teknoloji, eğitim alanına da girerek buraya yeni bir form kazandırdı.

Geleneksel Eğitim Tarih Oluyor

Çağdaş dünyada her gün hızla gelişen bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler insan yaşamını her yönüyle etkiliyor. Günümüzde bu gelişmelere ayak uydurmak ve katkı sağlamak için eğitime ihtiyaç büyük. Gençlerin, var olan yeniliklere uyumlu bir şekilde yaşaması, gelecekteki gelişmeleri ön görebilmesi ve hazırlıklı olması eğitim ile mümkün oluyor.

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle beraber öğretmenlerin rollerinde önemli değişimler oldu. Öğretmenler, teknoloji odaklı eğitimin yaygınlaşmasıyla teknolojiyi aktif kullanabilme görevini üzerine aldı. Öğretmenler için hem teknolojiyi aktif kullanma hem de öğrencilere doğru kullanmayı öğretme gerekliliği doğdu. Geleneksel eğitimde öğrenci için öğrenme, öğretmen için ise öğretme eylemi esastı. Öğretmenler, öğrenciye sözlü olarak bilgi aktarırdı. Çağdaş eğitimde ise tüm öğrencilerin öğrenme çabası içinde olmaları, öğretim eyleminde aktif rol almaları durumu benimsendi. Çağdaş eğitimde, öğrencilerin ulaşması hedeflenen bazı standartlar benimsendi. Böylece öğrencilerin sözel bilgi, bilişsel beceri gibi önceden belirlenen bazı standartlara ulaşması amaçlandı. Öğretmenler önceden bilgiyi aktaran ve öğrencinin sorduğu her soruya cevap veren bir konumdaydı. Yeni anlayışa göre öğretmenler, öğrencinin öğrenme ile ilgili sorunlarının çözümünde ve bilgiye ulaşma çabasında destek olma rolü üstlendi.

Teknoloji ve eğitim ile ilgili konuya ilişkin kavramlar da yeniden biçimlendi. Kavramların tanımlarına teknolojik araç gereçler de dahil oldu. “Öğretim” kelimesi “öğretme işlevini üstlenen öğretmen, araç ya da gerecin, öğrenci ile ilişkisi” şeklinde tanımlanmaya başlandı. Artık, teknolojik araç ve gereçler “öğreten” pozisyonuna geçti. Bu araç gereçler arasında bilgisayar, slayt-film projektörü gibi mekanizmaların yanında ders kitapları ve yardımcı kitaplar yer alıyor. Öğretim teknolojileri alanında önemli bir isim olan Paul Saetller, davranış bilimleri ile öğretim teknolojileri arasındaki ilişkiyi biyoloji ve sağlık teknolojileri arasındaki ilişkiye benzetiyor. Seatller, bu benzetmesi ile eğitim ve teknolojinin ayrılmaz iki unsur olduğunu belirtiyor.

Teknoloji Eğitimde İşlevsel Mi?

Bu soruya vereceğimiz cevap “evet” olacak. Teknolojinin hayatımızdaki önemi yadsınamaz fakat doğru ve sistemli teknoloji kullanımının farkına varmalıyız. Teknolojiyi kullanıp kullanmamayı değil, kendi hayatımızda nasıl bir konuma koyacağımızı tartışmalıyız. Teknoloji şüphesiz eğitimde de birçok işleve sahiptir. Teknoloji eğitimin amacı olmamalı, aracı olmalıdır. Aktif teknoloji kullanımı öğretimde başarılı olmada tek başına yeterli değildir.

Eğitimi teknoloji ile harmanlayarak işlevsel bir hale getirmeyi amaçlayan “eğitim teknolojisi” kavramı son dönemde popülerliği yakaladı. Eğitim teknolojisi, öğretme ve öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmeyi, öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmeyi amaçlıyor. Uygulamalı eğitimi kurumlara yerleştirmeyi ve eğitimle ilgili konuları bilimsel araştırmalara sokmayı hedefliyor. Eğitim teknolojisi, öğretim eyleminin gerçekleştirebilmesi için gereken tüm metodları ve teknikleri kapsıyor. Eğitim teknolojisinin işlevsel biçimde var olabilmesi için bazı süreçlere dikkat ediliyor. İşte bazıları: öğrencinin ulaşacağı hedefler belirlenmeli, öğretilecek konu analiz edilmeli, konunun aktarılmasına uygun medya seçilmeli, kullanılan araçlar ve öğrencinin başarısı değerlendirilmeli.

İyi planlanmış bir eğitim verimli bir şekilde sonuçlanır. Bu süreçte derslerin tasarısı oluşturulmalı, derslere öğrencinin ilgisi çekilmeli ve tepkileri ölçülmelidir. Doğru biçimde kullanılan araç-gereçler o dersten alınan verimi orantılı biçimde arttırıyor.

Eğitim teknolojisinde kara tahta-tebeşir, kitap-defter-kalem, model-maket, resim-slayt-film, radyo, TV-video, öğretme makineleri, bilgisayarlar gibi birçok araç-gereç kullanılıyor. Eğitim teknolojisi araçları örgün eğitimde öğrenci başarısını, yaygın eğitimde çalışanların iş verimini yükseltmek üzere kullanılabilir. Bu ürünler, örgün ve yaygın eğitimde öğretmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir işlev görüyor. Eğitim teknolojisi araçları, öğrencinin yanında öğretmene de önemli yararlar sağlıyor. Eğitim teknolojisi öğretmene, ders planı hazırlama konusunda yardım ediyor. Araç ve gereçler, öğretmene konuyu anlatma, sınavdan yapma, sınav kağıtları ile ödevleri değerlendirme vb konularda öğretmene destek oluyor.

Eğitim teknolojisi öğrenciye, bireysel olarak düzenlenmesi dolayısıyla çeşitli faydalar sağlayabilir. Öğrencilerin değerlendirilmesi kişisel değerlerle değil, eşitlikçi bilgisayar programlarıyla yapılabilir. Her öğrencinin birbirinden farklı oluşu göz önünde bulundurularak kişisel yöntemler geliştirilebilir. Öğretim teknolojileri ile öğrencinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi sağlanır, böylece öğrenci öğrendiklerini eskiye oranla daha az unutur.

ile teknoloji ve eğitim süreci desteklenmekte ve birçok çalışmalar yapılmaktadır. Eğitim teknolojisi ürünlerinin her coğrafyadan, her bireye ulaştırılması hedeflenmektedir. Eşitlikçi bir yaklaşımla herkesin yeteneklerini açığa çıkartmak esas amaçtır. Örgün eğitimlerdeki olanak sıkıntısı ortadan kaldırılmaktadır. Artık eğitim alabilmek için internete ve bu interneti kullanabileceğimiz herhangi bir alete (telefon, tablet, bilgisayar) ihtiyacımız vardır. Bu koşulları oluşturduktan sonra başka hiçbir şey yapmamız gerekmez. İstediğimiz eğitime kolayca katılabilir ve kendimizi geliştirebiliriz. Bu eğitimler sonunda alınan

Yazar: Seçil Topçu

Eğitim Teknolojisi ve Öğretmenler, Öğretmenler teknolojiyi aktif kullanmayı öğrenmeli, Teknoloji odaklı eğitimle beraber öğretmenler, teknolojiyi aktif olarak kullanabilir duruma gelebilir, Geleneksel Eğitim ve Çağdaş Eğitim, Eğitim metodolojisi değişiyor, Geleneksel eğitimden çağdaş eğitime geçişle beraber öğretmenlerin ve öğrencilerin rolu değişiyor , Eğitim Teknolojileri ve Araçları, Teknolojik araçlar eğitime dahil oldu, Teknolojik araçlar, eğitimi destekleyici ve öğretimin ayrılmaz bir parçası haline geldi, Teknoloji ve Eğitimin İlişkisi, Teknoloji, eğitimde işlevsel hala getiriyor, Teknoloji, eğitimi daha interaktif ve etkili hale getiriyor ancak doğru ve sistemli kullanılması gerekiyor, Eğitim Teknolojisi Kavramı, Eğitim ve teknoloji birleşti, Eğitim teknolojisi, öğretme ve öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla oluşturuldu, Eğitim Teknolojisi Süreçleri, Eğitim süreci planlanmalı ve analiz edilmeli, Eğitim teknolojisinin işlevsel biçimde var olabilmesi için bazı süreçlere dikkat edilmelidir, Eğitim Teknolojisi Araçları, Dijital ve fiziksel araçlar kullanılıyor, Kara tahta-tebeşir, kitap-defter-kalem, model-maket, resim-slayt-film, radyo, TV-video, öğretme makineleri, bilgisayarlar gibi birçok araç kullanılıyor, Eğitim Teknolojisi ve Öğretmenlerin Yardımı, Araçlar öğretmene yardımcı oluyor, Eğitim teknolojisi araçları, öğretmenlerin ders planı hazırlamasına yardımcı olur ve konuyu anlatması, sınav yapması ve değerlendirmesi konusunda destek sağlar, Teknoloji ve Öğrenci Başarısı, Teknoloji öğrenci başarısını olumlu etkiliyor, Doğru kullanıldığında, teknoloji öğrenci başarısını arttırabilir, Geleceğin Eğitimi, Teknoloji eğitimin geleceği, Gelişen teknoloji ile beraber eğitim teknolojisi de evriliyor ve eğitimin geleceğini şekillendiriyor
Eğitim Teknolojileri Öğrenci Başarısını Arttırıyoreğitimonline eğitim teknoloji eğitim ve teknoloji
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü gözlüklü ve sakallı bir adama ait. Çevrimiçi bir HTML5 ve CSS3 Eğitim kursuna katılıyor gibi görünüyor. Dizüstü bilgisayarı açık ve konsantre olmuş görünüyor, muhtemelen not alıyor veya bir kodlama alıştırması yapıyor. Kursu ciddiye aldığı ve öğrenmeye hevesli olduğu görülüyor.
4.9
(62)

HTML5 ve CSS3 Eğitimi

35 Konu5 Saat
Gözlüklü ve koyu renk sakallı orta yaşlı bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Ciddi bir ifadesi var, gözleri dümdüz karşıya bakıyor ve ağzı hafifçe açık. Saçları kısa ve düzgün, gözlükleri küçük, dikdörtgen çerçeveli. Düz, beyaz bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giymiştir. Düz, beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde birkaç kırışıklık var ve yanakları hafif çökük. Sakalları bakımlı ve gözlükleri ışıkta belli belirsiz parlıyor. Sakin ve ağırbaşlı görünüyor, ancak bakışlarıyla kararlı.Beytullah Anı
11750
Bu, siyah ve yeşil metinli bir bayrağın önünde gülümseyen takım elbiseli bir adamın görüntüsüdür. Bu görsel bir Japon online eğitim kursunun parçasıdır. Resimdeki adam, kursun öğrencileri hazırlayacağı profesyonel tipine bir örnektir. Bu kursun yardımıyla öğrenciler profesyonel dünyaya girmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilirler. Arka plandaki bayrak, kursun Japon kültürü ve değerlerine odaklandığını göstermektedir. Siyah ve yeşil metin muhtemelen çevrimiçi kursun logosudur. Kursun güvenilir ve iyi bir üne sahip olduğunu gösterir. Bu kursu almak, öğrencilerin başarılı olmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Onlara herhangi bir işyeri için bir varlık haline getirecek bilgiyi verecektir.
5
(35)

Japonca Eğitimi

16 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12450