AnasayfaBlogEğitim Teknolojileri Öğrenci Başarısını Arttırıyor
Teknoloji

Eğitim Teknolojileri Öğrenci Başarısını Arttırıyor

19 Kasım 2018
Eğitim Teknolojileri Öğrenci Başarısını Arttırıyor

Eğitim teknolojilerinin eğitime katkı sağladığı yadsınamaz bir gerçek. Bunun uygulayıcısı olan öğretmenlerin de bu konuda donanımlı olması gerekiyor. Yeni nesillerin sağlıklı gelecekler yaratmasını istiyorsak, eğitim teknolojisine gereken önemi vermeli ve öğrencilerimizi teknolojiye dair doğru biçimde bilgilendirmeliyiz. “Öğretmen” ve “teknoloji”, günümüzde öğretim sürecinin iki önemli ögesidir. Geleneksel eğitim özelliklerinden uzaklaşarak öğretmenler, artık farklı roller üstlendi. Son dönemde teknoloji, eğitim alanına da girerek buraya yeni bir form kazandırdı.

Geleneksel Eğitim Tarih Oluyor

Çağdaş dünyada her gün hızla gelişen bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler insan yaşamını her yönüyle etkiliyor. Günümüzde bu gelişmelere ayak uydurmak ve katkı sağlamak için eğitime ihtiyaç büyük. Gençlerin, var olan yeniliklere uyumlu bir şekilde yaşaması, gelecekteki gelişmeleri ön görebilmesi ve hazırlıklı olması eğitim ile mümkün oluyor.

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle beraber öğretmenlerin rollerinde önemli değişimler oldu. Öğretmenler, teknoloji odaklı eğitimin yaygınlaşmasıyla teknolojiyi aktif kullanabilme görevini üzerine aldı. Öğretmenler için hem teknolojiyi aktif kullanma hem de öğrencilere doğru kullanmayı öğretme gerekliliği doğdu. Geleneksel eğitimde öğrenci için öğrenme, öğretmen için ise öğretme eylemi esastı. Öğretmenler, öğrenciye sözlü olarak bilgi aktarırdı. Çağdaş eğitimde ise tüm öğrencilerin öğrenme çabası içinde olmaları, öğretim eyleminde aktif rol almaları durumu benimsendi. Çağdaş eğitimde, öğrencilerin ulaşması hedeflenen bazı standartlar benimsendi. Böylece öğrencilerin sözel bilgi, bilişsel beceri gibi önceden belirlenen bazı standartlara ulaşması amaçlandı. Öğretmenler önceden bilgiyi aktaran ve öğrencinin sorduğu her soruya cevap veren bir konumdaydı. Yeni anlayışa göre öğretmenler, öğrencinin öğrenme ile ilgili sorunlarının çözümünde ve bilgiye ulaşma çabasında destek olma rolü üstlendi.

Teknoloji ve eğitim ile ilgili konuya ilişkin kavramlar da yeniden biçimlendi. Kavramların tanımlarına teknolojik araç gereçler de dahil oldu. “Öğretim” kelimesi “öğretme işlevini üstlenen öğretmen, araç ya da gerecin, öğrenci ile ilişkisi” şeklinde tanımlanmaya başlandı. Artık, teknolojik araç ve gereçler “öğreten” pozisyonuna geçti. Bu araç gereçler arasında bilgisayar, slayt-film projektörü gibi mekanizmaların yanında ders kitapları ve yardımcı kitaplar yer alıyor. Öğretim teknolojileri alanında önemli bir isim olan Paul Saetller, davranış bilimleri ile öğretim teknolojileri arasındaki ilişkiyi biyoloji ve sağlık teknolojileri arasındaki ilişkiye benzetiyor. Seatller, bu benzetmesi ile eğitim ve teknolojinin ayrılmaz iki unsur olduğunu belirtiyor.

Teknoloji Eğitimde İşlevsel Mi?

Bu soruya vereceğimiz cevap “evet” olacak. Teknolojinin hayatımızdaki önemi yadsınamaz fakat doğru ve sistemli teknoloji kullanımının farkına varmalıyız. Teknolojiyi kullanıp kullanmamayı değil, kendi hayatımızda nasıl bir konuma koyacağımızı tartışmalıyız. Teknoloji şüphesiz eğitimde de birçok işleve sahiptir. Teknoloji eğitimin amacı olmamalı, aracı olmalıdır. Aktif teknoloji kullanımı öğretimde başarılı olmada tek başına yeterli değildir.

Eğitimi teknoloji ile harmanlayarak işlevsel bir hale getirmeyi amaçlayan “eğitim teknolojisi” kavramı son dönemde popülerliği yakaladı. Eğitim teknolojisi, öğretme ve öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmeyi, öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmeyi amaçlıyor. Uygulamalı eğitimi kurumlara yerleştirmeyi ve eğitimle ilgili konuları bilimsel araştırmalara sokmayı hedefliyor. Eğitim teknolojisi, öğretim eyleminin gerçekleştirebilmesi için gereken tüm metodları ve teknikleri kapsıyor. Eğitim teknolojisinin işlevsel biçimde var olabilmesi için bazı süreçlere dikkat ediliyor. İşte bazıları: öğrencinin ulaşacağı hedefler belirlenmeli, öğretilecek konu analiz edilmeli, konunun aktarılmasına uygun medya seçilmeli, kullanılan araçlar ve öğrencinin başarısı değerlendirilmeli.

İyi planlanmış bir eğitim verimli bir şekilde sonuçlanır. Bu süreçte derslerin tasarısı oluşturulmalı, derslere öğrencinin ilgisi çekilmeli ve tepkileri ölçülmelidir. Doğru biçimde kullanılan araç-gereçler o dersten alınan verimi orantılı biçimde arttırıyor.

Eğitim teknolojisinde kara tahta-tebeşir, kitap-defter-kalem, model-maket, resim-slayt-film, radyo, TV-video, öğretme makineleri, bilgisayarlar gibi birçok araç-gereç kullanılıyor. Eğitim teknolojisi araçları örgün eğitimde öğrenci başarısını, yaygın eğitimde çalışanların iş verimini yükseltmek üzere kullanılabilir. Bu ürünler, örgün ve yaygın eğitimde öğretmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir işlev görüyor. Eğitim teknolojisi araçları, öğrencinin yanında öğretmene de önemli yararlar sağlıyor. Eğitim teknolojisi öğretmene, ders planı hazırlama konusunda yardım ediyor. Araç ve gereçler, öğretmene konuyu anlatma, sınavdan yapma, sınav kağıtları ile ödevleri değerlendirme vb konularda öğretmene destek oluyor.

Eğitim teknolojisi öğrenciye, bireysel olarak düzenlenmesi dolayısıyla çeşitli faydalar sağlayabilir. Öğrencilerin değerlendirilmesi kişisel değerlerle değil, eşitlikçi bilgisayar programlarıyla yapılabilir. Her öğrencinin birbirinden farklı oluşu göz önünde bulundurularak kişisel yöntemler geliştirilebilir. Öğretim teknolojileri ile öğrencinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi sağlanır, böylece öğrenci öğrendiklerini eskiye oranla daha az unutur.

Online eğitimler ile teknoloji ve eğitim süreci desteklenmekte ve birçok çalışmalar yapılmaktadır. Eğitim teknolojisi ürünlerinin her coğrafyadan, her bireye ulaştırılması hedeflenmektedir. Eşitlikçi bir yaklaşımla herkesin yeteneklerini açığa çıkartmak esas amaçtır. Örgün eğitimlerdeki olanak sıkıntısı ortadan kaldırılmaktadır. Artık eğitim alabilmek için internete ve bu interneti kullanabileceğimiz herhangi bir alete (telefon, tablet, bilgisayar) ihtiyacımız vardır. Bu koşulları oluşturduktan sonra başka hiçbir şey yapmamız gerekmez. İstediğimiz eğitime kolayca katılabilir ve kendimizi geliştirebiliriz. Bu eğitimler sonunda alınan sertifika ile kariyer hayatı için ilk adımlar atılabilir, altyapısı sağlam bir eğitim hayatı ile ilerlenebilmektedir.

Yazar: Seçil Topçu

Eğitim Teknolojileri Öğrenci Başarısını Arttırıyoreğitimonline eğitim teknoloji eğitim ve teknoloji
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Eğiticinin Eğitimi
4.8
(73)

Eğiticinin Eğitimi

7 Konu4 Saat
Umur çalıkoğluUmur Çalıkoğlu
800239
İş dünyasında fark yaratacak donanımlar edinin. Teknolojinin öğrenmeye ilişkin sunduğu tüm işlevleri keşfetmek için öğrenmeyi öğrenme eğitimine katılın.
4.9
(34)

Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi

11 Konu4 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
750209
Hafıza Teknikleri Eğitimi
4.9
(59)

Hafıza Teknikleri Eğitimi

13 Konu5 Saat
Yaşam Koçluğu Eğitimi
5
(15)

Yaşam Koçluğu Eğitimi

19 Konu16 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
800399