AnasayfaBlogÜrün Geliştirme Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Üretim Yönetimi

Ürün Geliştirme Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

24 Nisan 2021
Bir kadın masa başında bilgisayarın önünde oturuyor. Beyaz bir gömlek ve siyah bir pantolon giymiştir. Saçları at kuyruğu şeklinde arkadan bağlanmıştır. Ellerini klavyenin üzerine koymuş ve yazmaktadır. Masanın üzerinde bir telefon ve bir heykel var. Arka plan bulanıktır ve sol üst köşede bir kişinin yüzünün yakın çekimi vardır. Kadın ekrana odaklanmış, konsantrasyonu yüzünden okunuyor. Görevi üzerinde özenle çalışıyor gibi görünüyor.
Ürün Geliştirme Uzmanı GörevleriGörevin İçeriğiNeden Önemli?
Ürün araştırmaları yapmakYeni ürünlerin tespit edilmesi ve performans ölçümlemeleri yapılmasında aktif rol almakPiyasa trendlerini takip ederek işletmenin rekabet gücünün artması
Raporlar ve sunumlar oluşturmakToplanan data ve analiz sonuçlarını rapor haline getirmek ve sunmakBulunan verilerin işletme yönetimi tarafından değerlendirilmesi ve doğru kararlar alınabilmesi
Üretim süreçlerini iyileştirmekÜrün kalitesini artırmak adına üretim departmanı ile iş birliği yapmakDaha kaliteli ürünler ile müşteri memnuniyetini artırmak
Müşteri ihtiyaçlarını karşılamakMüşteri gereksinimlerini analiz ederek yeni ürünlerin geliştirilmesini sağlamakMüşteri sadakatini ve satışları artırmak
Pazarlama stratejileri geliştirmekPazar eğilimlerini ve rakip analizlerini değerlendirerek, ürünün fiyatlandırılması ve tanıtımına yönelik stratejiler belirlemekÜrünün piyasada başarılı olmasını sağlamak
Prototipler geliştirmekTasarım ve mühendislik ekiplerinin ürün geliştirme sürecine destek sağlamakÜrünün üretim sürecinde aksaklıkları önlemek ve kalite kontrolü sağlamak
Departmanlarla iletişim sağlamakDaha etkili bir iş akışı ve koordinasyon için diğer departmanlarla sürekli iletişim halinde olmakOrtak hedef doğrultusunda tüm departmanların uyumlu çalışması
Ürün geliştirme projelerini yönetmekÜrünün tüm geliştirme aşamalarının zamanında ve düzgün şekilde yürütülmesini sağlamakGecikmelerin ve ek maliyetlerin önüne geçmek
Satıcı stratejisi geliştirmekPazarlama, mühendislik ve üretim departmanları ile birlikte çalışarak satıcı stratejisi oluşturmakPiyasada pazara sürülen ürünün satışlarının maksimize edilmesi
Malzemeleri değerlendirmek ve standartlara uygunluğu sağlamakÜretim sürecindeki malzemelerin kalitesini kontrol etmek ve gerektiğinde düzeltmekÜrünün kalitesini ve güvenliğini garantilemek

Ürün Geliştirme Uzmanı, ürün formülasyonlarını araştırmak, ürün verilerini oluşturmak, verileri raporlara dönüştürmek ve sunumları yönetime dağıtmak için alanında bulunan çalışma arkadaşları ile iş birliği içinde çalışmaktadır. Zaman zaman bu kişi, üretim süreçlerini gözden geçirmek, geliştirmek ve iyileştirmek için operasyon departmanı ile birlikte hareket etmektedir. Tamamlayıcı görevler, yeni ürünlerin müşteri gereksinimlerini ve standartlarını karşılayacak şekilde üretilebilmesini sağlamak için üretim ve kalite gruplarıyla etkileşimi içermektedir.

Bu pozisyonda çalışan kişiler, yeni ürünlerin araştırılmasından, geliştirilmesinden ve piyasaya sürülmesinden sorumludur. Yanıtlar müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ürünleri teşvik ederek şirket girişimlerine katkı sağlamaktadır. Ürün Geliştirme Uzmanı, şirket genelindeki kişilerle birlikte çalışarak ve hedef pazar segmentlerini, pazar gereksinimlerini, temel iş stratejilerini ve Niş portföyleri için rekabet ortamı oluşturmaktadır.

Ürün Geliştirme Uzmanı Nedir?

ürün geliştirme uzmanı, işletme, bilgi teknolojisi (bt), pazarlama gibi çok çeşitli özel alanlarda çalışmaktadır. bu uzmanlar şirketleri tarafından tasarlanan herhangi bir ürünün belirli kalite ve güvenlik standartlarını karşılamasını sağlamaktadırlar. ayrıca, yararlı olan, pazarda ilgi ve tüketim yaratabilecek ürünleri geliştirmek, pazarlamak için kendi alanlarındaki mevcut eğilimleri için çizelge oluşturmaları da bu uzmanlardan beklenmektedir. ürün geliştirme uzmanının rolü, bir şirkette verimli ve yüksek kaliteli ürünlerin geliştirilmesini kolaylaştırmaktır. sorumlulukları genellikle iş planları oluşturmak için araştırma ve analiz yapmak, prosedürleri optimize etmek için stratejiler geliştirmek, iş akışını ve işgücünün performansını denetlemek, gerektiğinde yönergeler oluşturmak etrafında dönmektedir.

Ayrıca, bir Ürün Geliştirme Uzmanı olarak, şirketin politikalarını ve hedeflerini uygularken iş gücünün geri kalanıyla aktif bir iletişim hattını koordine etmek ve sürdürmek esas konuların arasında yer almaktadır. Ürün Geliştirme Uzmanları, mükemmel ürün teslimatı sağlamak için bir ekiple çalışmaktadırlar. Bir ürün veya ürün yelpazesi hakkında zengin bilgiye sahiptirler. Ayrıca pazar eğilimlerini analiz edip, satış, fiyat ve karlılık stratejileri geliştirmektedirler. Bu uzmanlar güçlü müşteri hizmetlerine ve analitik becerilere sahip olmaktadırlar.

Ürün Geliştirme Uzmanının esas işi, şirketlerinde çıkacak ürünler için stratejiler ve iş planları geliştirmektir. Satışları artıracak, son tarihleri belirleyecek ve ürün geliştirme ekiplerinin programa uygun olmasını sağlayacak planlar geliştirmek için pazar eğilimlerini izlemektedirler. Ürün Geliştirme Uzmanlarının, ürünün durumu hakkında diğer departmanlarla ve satıcılarla iletişim kurması, proje için açık yönergeler sunması, talep etmesi ve dahil etmesi gerekmektedir. Ürün Geliştirme Uzmanları, yeni bir ürün ihtiyacını araştırmanın yanı sıra, üretim sürecinin tüm bölümlerini denetlemektedirler. Bir prototip oluşturulurken tasarım, mühendislik ekiplerine destek sağlamakta ve üretim sırasında kalite kontrolünün sürdürülmesini temin etmektedir.

Ürün Geliştirme Uzmanı Ne İş Yapar?

Ürün Geliştirme Uzmanı, teknik fizibilite, tasarım optimizasyonu ve üretim konularına odaklanarak ürün geliştirme projelerini yönetmeyi ve koordine etmeyi içermektedir. Bu uzmanlar fırsat keşfi ve ürün geliştirme boyunca, ürün gereksinimleri oluşturmakta, özellikleri ve fiyatlandırmayı belirlemekte, pazarlama stratejileri geliştirmektedir. Bir Ürün Geliştirme Yöneticisinin rolü, ürün geliştirme süreci boyunca pazarlama, mühendislik ve üretim gibi diğer departmanlarla etkili bir şekilde çalışmayı da içermektedir. Birlikte, yeni bir ürünün tasarımı ve satıcı stratejisi geliştirmek için çalışmaktadırlar. Ürün Geliştirme Uzmanının başlıca görevleri şu şekildedir:

 • Projeleri tasarlamak, yürütmek ve yönetmek,

 • Endüstrinin durumu, trend tahminleri ve rekabet analizi hakkında raporları araştırmak ve derlemek,

 • Ürün portföyü için operasyonel kılavuzların ve hedeflerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak,

 • Prototipler geliştirmek ve ürün özelliklerini belgelemek,

 • Dahili araçları kullanarak tüketici tercihlerini değerlendirmek ve bunları ürün geliştirme ya da yenilik için önerilere dönüştürmek,

 • Küresel ekiplerle koordinasyon sağlamak ve yeni ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olmak,

 • Fonksiyonlar arası ekibin verimli çalışmasını yönetmek ve kişilerarası ilişkileri sürdürmek,

 • Müşteri hizmetlerini yönetmek, satıcılar ve temsilcilerle etkili profesyonel ilişkiler kurmak,

 • Tüm ürün geliştirme için satış ve kaynak bulma ekiplerine yardımcı olmak,

 • Tüm satıcıların uygun rengi ve çeşitli bileşenleri seçmelerine yardımcı olmak,

 • Tüm üretim sorunlarını yönetmek ve bunların zamanında çözülmesini sağlamak,

 • Geliştirme sürecini izlemek, programa ve zaman çerçevesine uyumu sağlamak,

 • Satıcılar için tüm malzemeleri değerlendirmek ve standartlara uygunluğu sağlamak,

 • Temsilcilerle koordineli çalışmak ve ürün geliştirme için yeni metodolojiler tasarlamak,

 • Uygun raporları sağlamak, ekibe teknik üretimde yardımcı olmak,

 • Doğrudan raporları motive etmek, geliştirmek,

 • Uygun rehberlik ve destek sağlamak,

 • Mevcut pazarlama eğilimlerini analiz etmek, aynı şekilde stilin tutarlılığını sağlamak,

 • Ürün geliştirme için ana elektronik tablo tasarlamak ve uygun raporları hazırlamak,

 • Tüm yeni siparişleri incelemek ve tüm miktarların doğruluğundan emin olmak,

 • Üreticinin tüm talimatlarına uyulduğundan emin olmak,

 • Tüm müşteri gereksinimlerini ve endüstri eğilimlerini analiz etmek ve yeni ürün geliştirme programları geliştirmektir.Ürün Geliştirme Uzmanı Maaşları

Ürün Geliştirme Uzmanı maaşları her firmaya ve her çalışma alanına göre farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların nedeni şirketlerin büyüklüğü ve küçüklüğü ile alakalı olabilmektedir. Genel itibariyle bakıldığında 2021 verilerine göre Ürün Geliştirme Uzmanı ortalama maaşları 4700 TL olarak hesaplanmıştır. En düşük maaşı 3100 TL en yüksek maaşı ise 6750 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu pozisyon dışında kıdemli olarak bir Ürün Geliştirme Uzmanı maaşı ortalama 11.170 TL’dir. 

Yeni dünya düzeni olarak firmaların ve işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ekonomi ve rekabet açısından devamlı olarak yenilenmeleri gerekmektedir. Ürün Geliştirme Uzmanları bir projeye başlamadan önce, başladıktan sonra ve proje bitiminde birden fazla aşama ile uğraşmaktadırlar. Bir fikri ortaya koyduktan sonra değerlendirilmesi, denetlenmesi, fikrin elenmesi, planlaması, konsept tanımlamaları, iş ve stratejik analizi, ürün geliştirmesi, test etmesi gibi çok fazla aşamayı oluşturmaktadır.

Ayrıca piyasa ve pazar testi, ticarileştirme aşamalarını da ortaya koymak gerekmektedir. Çok fazla yoğun iş alanı olduğundan dolayı maaşları normal maaş ortalamalarından daha fazla olmaktadır. Yazımızın başında belirttiğimiz gibi her firmaya ve her şirkete göre bu maaş fiyatları farklılıklar göstermektedir.

Ürün Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur?

Ürün Geliştirme Uzmanlarının işletme, ekonomi, pazarlama, endüstri ya da mühendislik bölümlerinin ilgili bir alanda en az lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, güçlü problem çözme becerilerine ve iyi analitik becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bu uzmanların aynı zamanda iyi bir zaman yönetimi, organizasyon ve planlama becerilerine sahip olması gerekmektedir. Ek olarak, ürün geliştirme uzmanlarının Microsoft Office paketi gibi temel bilgisayar programları konusunda yetkin olması da ayrıca koşulları arasında yer almaktadır.

Ürün araştırmaları yapmak, Yeni ürünlerin tespit edilmesi ve performans ölçümlemeleri yapılmasında aktif rol almak, Piyasa trendlerini takip ederek işletmenin rekabet gücünün artması, Raporlar ve sunumlar oluşturmak, Toplanan data ve analiz sonuçlarını rapor haline getirmek ve sunmak, Bulunan verilerin işletme yönetimi tarafından değerlendirilmesi ve doğru kararlar alınabilmesi, Üretim süreçlerini iyileştirmek, Ürün kalitesini artırmak adına üretim departmanı ile iş birliği yapmak, Daha kaliteli ürünler ile müşteri memnuniyetini artırmak, Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, Müşteri gereksinimlerini analiz ederek yeni ürünlerin geliştirilmesini sağlamak, Müşteri sadakatini ve satışları artırmak, Pazarlama stratejileri geliştirmek, Pazar eğilimlerini ve rakip analizlerini değerlendirerek, ürünün fiyatlandırılması ve tanıtımına yönelik stratejiler belirlemek, Ürünün piyasada başarılı olmasını sağlamak, Prototipler geliştirmek, Tasarım ve mühendislik ekiplerinin ürün geliştirme sürecine destek sağlamak, Ürünün üretim sürecinde aksaklıkları önlemek ve kalite kontrolü sağlamak, Departmanlarla iletişim sağlamak, Daha etkili bir iş akışı ve koordinasyon için diğer departmanlarla sürekli iletişim halinde olmak, Ortak hedef doğrultusunda tüm departmanların uyumlu çalışması, Ürün geliştirme projelerini yönetmek, Ürünün tüm geliştirme aşamalarının zamanında ve düzgün şekilde yürütülmesini sağlamak, Gecikmelerin ve ek maliyetlerin önüne geçmek, Satıcı stratejisi geliştirmek, Pazarlama, mühendislik ve üretim departmanları ile birlikte çalışarak satıcı stratejisi oluşturmak, Piyasada pazara sürülen ürünün satışlarının maksimize edilmesi, Malzemeleri değerlendirmek ve standartlara uygunluğu sağlamak, Üretim sürecindeki malzemelerin kalitesini kontrol etmek ve gerektiğinde düzeltmek, Ürünün kalitesini ve güvenliğini garantilemek
ürün geliştirme uzmanı ürün geliştirme uzmanı nedir ürün geliştirme uzmanı ne iş yapar ürün geliştirme uzmanı maaşları ürün geliştirme uzmanı nasıl olunur
Açık tenli ve açık kahverengi saçlı genç bir kadın doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde siyah desenli beyaz bir tişört var. Gözleri hafifçe kapalı ve dudakları rahat bir ifadeyle hafifçe ayrılmış. Boynuna altın bir kolye ve bir çift küçük halka küpe takıyor. Saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü güneşin ışığıyla çerçevelenmiş. Yüz ifadesi sakin ve huzurlu, duruşu kendinden emin ve rahat. Bakışları hem davetkâr hem de esrarengiz.
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Kızıl saçlı, sakallı ve beyaz gömlekli bir adam başparmağını kaldırıyor. Yüzü görüntünün odak noktasıdır, arka planda bulanık bir bilezik vardır. Sağında beyaz zemin üzerinde siyah bir yazı ve üstünde içinde beyaz bir tik olan yeşil bir daire var. Adamın geniş bir gülümsemesi var ve yaptığı işten çok memnun görünüyor. Sanki neşesini vurgulamak istercesine etrafı güneşli bir atmosferle çevrili. Gözleri kapalı ve başparmağıyla onay ve pozitiflik ifade eden bir işaret yapıyor. Coşkusu bulaşıcı ve bu resme bakarken iyimserlik hissetmemek mümkün değil.
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
1287524
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519
Açık mavi gömlek giyen bir adam başparmağıyla onaylıyor. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle sevinçli bir ifade var. Gözleri kapalı ve sakalları düzgünce kesilmiş. Ağzı hafifçe açık ve beyaz dişleri görünüyor. Sağ elini kaldırmış, başparmağını ve işaret parmağını uzatarak başparmak işareti yapıyor. Sol eli yanında, rahat bir şekilde duruyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Arka planda beyaz bir duvarın olduğu aydınlık bir odada duruyor. Odanın ışığı yüzünden yansıyarak sıcak bir parıltı veriyor.
5
(29)

E-Ticaret Eğitimi

25 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
13220