AnasayfaBlogİş Geliştirme Nasıl Yapılır?
İşletme

İş Geliştirme Nasıl Yapılır?

24 Şubat 2020
Kırmızı, altın ve gümüşün çeşitli tonlarına sahip bir yığın madeni para görülüyor. Madeni paraların üzerinde canlı yeşil yaprakları ve dalları olan yemyeşil bir bitki var. Yapraklar ve dallar madeni paraların içinden birbirlerine dolanarak büyüyor. Yapraklar ve dallar dışa doğru uzanarak gökyüzüne doğru uzanıyor. Arka planda, gövdesi madeni paralara bağlanan bir ağaç görülüyor. Ağacın dalları dışa doğru uzanıyor ve yaprakları koyu yeşil. Güneş ışığı madeni paraların üzerinde parlayarak görüntüye ışıltılı bir etki veriyor. Görüntü huzurlu ve dingin, doğanın güzelliğini hatırlatıyor.
KonuAçıklamaÖrnek
İş GeliştirmeMevcut sistemlere teknik bakış açısıyla değerlendirme ve kapasiteyi arttırma faaliyetlerini içerir.Bir fabrikanın üretim proseslerini iyileştirmek.
İş Geliştirme UzmanıMevcut ürün veya hizmeti geliştirmeye çalışan ve yeni pazarlara ulaşmak için stratejiler belirleyen kişi.Bir telekomünikasyon şirketinin genişband hizmetlerinin kapsamını genişletmeye çalışan yetkili.
İş Geliştirmenin AmaçlarıKurum gelirini arttırma, var olan ürün ve hizmetleri geliştirme, yeni pazarlara ulaşma ve mevcut pazarda farklı kullanıcılarla iletişime geçme.Bir otomobil şirketinin yeni bir model aracın geliştirmesi.
İş Geliştirme AşamalarıFırsat arama, Fizibilite, İş Planı, Proje uygulama süreçlerini içerir.Bir inşaat şirketinin yeni bir proje geliştirme süreci.
İş Geliştirme YöntemleriLevey Kuramı, Simülasyon Yöntemi, Filtre Yöntemi gibi farklı yol ve metodolojilerden oluşur.Bir teknoloji şirketinin yeni bir yazılım ürünü geliştirme süreci.
İş Geliştirme Uzmanının GörevleriBeklentilere uygun yeni ürün veya hizmet belirleme, var olanları geliştirme, yeni pazarları araştırma vb. faaliyetleri içerir.Bir otel zincirinin farklı lokasyonlarda yeni otel açmayı planlayan yetkilisi.
İş Geliştirme Uzmanının Özellikleriİnovatif olma, yeni iş fikirleri ve pazarlar bulma, pazar araştırması ve finansal tespit yapabilme yeteneklerine sahip olmalıdır.Bir yazılım şirketi için inovatif bir ürün geliştiren uzman.
İş Geliştirme Fırsat AramaSektör ve rakip hareketlerini ve beklentilerini takip etmek ve bu bağlamda pazar fırsatı yaratma sürecini ifade eder.Bir enerji şirketinin yenilenebilir enerji pazarındaki fırsatları araştırması.
FizibiliteOrtaya çıkarılan fırsatların, hangi yeni ürün ve hizmetlerin uygulanabilir olduğunu değerlendirme aşamasıdır.Bir gıda şirketinin yeni bir ürün çıkarmaya karar verme süreci.
İş PlanıYatırım planı, fiyatlandırma çalışmaları ve hukuki ve mali onayların alınması işlemlerini içerir.Bir start-up şirketinin iş modeli geliştirme süreci.

Kurumların mevcut sisteme ait uygulamaları teknik olarak ele alıp, kapasite arttırmak amaçlı işleyişe alınan faaliyetler bütününe iş geliştirme denmektedir. İş geliştirme sürecinde işin içinde bulunan tüm çalışanlar sürecin bir parçasıdır. Kurumlar faaliyetleri daha iyi takip edebilmek için iş geliştirme departmanları oluşturur. Bir departman adı altında sistemli çalışmalar yürütülmesi, genel akışın bozulmasını önleyecektir.

İş geliştirmenin amaçları arasında kurum gelirini arttırma, var olan ürün ve hizmetleri geliştirme, yeni pazarlara ulaşma ve mevcut pazarda farklı kullanıcılar ile iletişime geçme yer alır. Bu aşamada iş geliştirme, potansiyel pazarların ve işlerin ortaya konması için hazırlıkları yaparak, iş sıralamasını hazırlar. Uygulama, destekleme ve sürekli takip etme ile süreci meydana getirir. Genel hatları ile iş geliştirme, mevcut imkanları geliştirme, yeni imkanlar yaratma ve tüm süreci sahada uygulamadan sorumludur. 

İş Geliştirme Uzmanı

İş geliştirme uzmanı, mevcut ürün veya hizmeti geliştirmeye çalışan, yeni pazarlara ulaşmak için stratejiler belirleyen, bulunan yeni pazarlara uygun çalışma disiplini geliştiren, kurum içi iş geliştirme departmanı personelidir. Kurumun ihtiyacına yönelik potansiyel müşteriler ile iletişim kurmak, müşterinin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmeti tespit etmek ve çözüm üretmek iş geliştirme uzmanının en önemli görevlerindendir. İş geliştirme uzmanları, kurumların beklentilerine uygun olarak satış hedeflerini hayata geçirmek için çalışmalar yürütür. İş geliştirme uzmanının sorumlulukları şu şekildedir;

• Kurumların beklentilerine hizmet edecek yeni ürün veya hizmet belirlemek. 

• Kurum bünyesinde var olan ürün veya hizmetler üzerinde geliştirme çalışmaları yapmak.

• Ürün veya hizmete yönelik yeni dağılım noktaları oluşturmak. 

• Yeni pazarları araştırmak.

• Başka kurumlar ile ortak projeler içinde bulunmak.• Satın alınacak ürün veya hizmet için fırsatlar araştırmak.

Müşteri ilişkileri kapsamında beklentileri araştırıp, ihtiyaca yönelik çalışmalar yapmak.

• Kurum taleplerine uygun finansal sorumluluk taşımak. 

İş Geliştirme Uzmanının Sahip Olması Gereken Özellikler

İş geliştirme personelinin veya uzmanının bu alanda beklenen çözümleri sağlıklı olarak üretebilmesi için pek çok birikim ve bilgiye hakim olması beklenir. Meslek uzmanlıkları; ekonomi, mühendislik ve işletme olarak karşımıza çıkar. Uzmanlık eğitiminin yanı sıra alması gereken çok sayıda eğitim bulunmaktadır. Ticaret odası tarafından belirlenen eğitimler şu şekildedir. 

İnovatif olma, yeni iş imkanları yaratabilme bilgisi

• Aynı zamanda yeni iş fikirleri ve yeni pazarlar bulma becerisine sahip olmak.

Yeni iş imkânı stratejisini yapabilme kabilyeti olması.

• Pazar araştırması ve finansal tespit yapabilme bilgisi.

Kurumsal imaj yönetimi yapabilme bilgisine sahip olmak. 

• SWOT analizi ile “Güçlü ve zayıf yönler fırsatlar ve tehditler” yöntemlerini uygulayabilecek bilgiye sahip olmak. 

İş Geliştirme Aşamaları

Fırsat Arama: İş geliştirme aşamaları arasında yer alan fırsat arama, sektör ve rakip hareketlerini ve beklentilerini takip etmek ve iyi izlemekten oluşuyor. Başarılı bir analiz ile pazar fırsatı yaratmak, rekabet üstünlüğü elde etmek ve ürün ve hizmet geliştirmek önemli bir unsurdur. 

Fizibilite: Ortaya çıkarılan piyasa fırsatlarının, yeni ürün ve hizmetlerin hangileri uygulanmalıdır sorusuna cevap verilen aşamadır. Fayda, maliyet analizleri ile çalışmalar yapılır. Dağıtım kanalları, pazarlama, insan kaynakları, lojistik gibi önemli kurum departmanlarının değerlendirilmesi ve sonuçlarına göre değişikliklerin oluşturulması gerekir. 

İş Planı: Yatırım planının ortaya konduğu iş geliştirme sürecidir. Farklı uygulamaların nasıl bir gelir getirdiğine dair önemli çalışmalar yapılır. Fiyatlandırma çalışmalarında önemli bir süreçtir. Kar marjı ve kaynak dönüşüm hızı iyi analiz edilmelidir. İş planına dair hukuki ve mali onaylar alınmalıdır. 

Proje uygulama: Proje koordinasyonunun başladığı aşamadır. Yeni iş fikrinin uygulamaya geçirilmesi, gerekli dağıtım kanallarının belirlenmesi bu sürecin önemli aşamalarındandır. 

İş Geliştirme Yöntemleri Nelerdir?

İş gelişmenin en önemli amacı verimliliği arttırmaktır. İş geliştirme süreci tüm kurumu kapsasa da kurum içinde en çok iletişim içinde olunan departmanlar;  pazarlama, üretim ve dağıtımdır. İş geliştirme için farklı yöntemler bulunmaktadır. 

Levey Kuramı: Tüm fikirler bir havuzda bir araya getiriliyor. Eleştiriye izin verilmeksizin üretim aşamasına geçiliyor. Bu uygulama “koşullu çağrışım yöntemi” olarak ta anılıyor. 

Simülasyon Yöntemi: Ulaşılması planlanan hedeflerin, farklı bir zaman diliminde yaşanmış olacağının uygulaması yapılıyor. Çalışma grubundaki kişiler ortamı sanal olarak yaşayıp, farklı fikirler ortaya koyuyor. Sonrasında tüm fikirler detaylı olarak tartışılarak ortak karara varılıyor.

Filtre Yöntemi:Bütün yeni fikirler ortak bir havuzda bir araya getiriliyor. Daha sonra bu fikirleri yok edecek karşıt düşünceler yaratılıyor ve tüm düşünceler netleştiriliyor. Askeri alanda ve pazarlama stratejisi yaratılmasında farklı isimde uygulanan bir tekniktir.

Yenilenen Seri Teknikler: Tüm yeni fikirlerin “fırsatçı fikirler” olarak değerlendirildiği bir iş geliştirme tekniğidir. Yüksek oranda kar sağlamıyorsa ve fayda oranı büyük değilse, fikirler eleniyor. Tüm yeni fikirler bir defa kullanılıyor. 

SWOT Analizi: SWOT analizi kapsamında kuruma ait güçlü ve zayıf yönler incelenir. Yapılan tüm incelemeler dikkate alındıktan sonra yapılan tüm yorumlar ve öneriler düşünce kalıplarına dönüşür. Bu iş geliştirme modelinin yeni fikirler açısından kısıtlayıcı olduğuna inanılır.

Kapalı Kutu Yöntemi: İş geliştirme modeli Arthur D. Little taradından oluşturulmuştur. Mevcut ihtiyaçlar veya olması öngörülen ihtiyaçların hangilerinin olduğunun tespiti yapılıyor. Gereksinimler hangi şekilde değiştirilir, bu duruma dair düşünceler nelerdir araştırma yapılıyor. Tüm yenilikler alınan cevaplara göre şekillendirilir.

Osborn Yöntemi: Alex F. Osborn tarafından hayata geçirilen değişik bir iş geliştirme modelidir. Tüm özelliklerin karşıt fikri düşünülerek canlandırma yapılıyor. Yöntem 1970’li yıllarda ön plana çıkmış fakat aynı yılların sonlarında popülerliğini yitirmiş bir modeldir. 

Biçimsellik Yöntemi: Geometrik şekillerin beyin gücünü etkileyerek hareket etmeye zorlaması sonucunda yeni fikirler meydana getiriliyor. Genellikle tasarımcıların tercih ettiği bir yöntem. Fritz Zwicky tarafından oluşturulmuştur. 

İş Geliştirme, Mevcut sistemlere teknik bakış açısıyla değerlendirme ve kapasiteyi arttırma faaliyetlerini içerir, Bir fabrikanın üretim proseslerini iyileştirmek, İş Geliştirme Uzmanı, Mevcut ürün veya hizmeti geliştirmeye çalışan ve yeni pazarlara ulaşmak için stratejiler belirleyen kişi, Bir telekomünikasyon şirketinin genişband hizmetlerinin kapsamını genişletmeye çalışan yetkili, İş Geliştirmenin Amaçları, Kurum gelirini arttırma, var olan ürün ve hizmetleri geliştirme, yeni pazarlara ulaşma ve mevcut pazarda farklı kullanıcılarla iletişime geçme, Bir otomobil şirketinin yeni bir model aracın geliştirmesi, İş Geliştirme Aşamaları, Fırsat arama, Fizibilite, İş Planı, Proje uygulama süreçlerini içerir, Bir inşaat şirketinin yeni bir proje geliştirme süreci, İş Geliştirme Yöntemleri, Levey Kuramı, Simülasyon Yöntemi, Filtre Yöntemi gibi farklı yol ve metodolojilerden oluşur, Bir teknoloji şirketinin yeni bir yazılım ürünü geliştirme süreci, İş Geliştirme Uzmanının Görevleri, Beklentilere uygun yeni ürün veya hizmet belirleme, var olanları geliştirme, yeni pazarları araştırma vb faaliyetleri içerir, Bir otel zincirinin farklı lokasyonlarda yeni otel açmayı planlayan yetkilisi, İş Geliştirme Uzmanının Özellikleri, İnovatif olma, yeni iş fikirleri ve pazarlar bulma, pazar araştırması ve finansal tespit yapabilme yeteneklerine sahip olmalıdır, Bir yazılım şirketi için inovatif bir ürün geliştiren uzman, İş Geliştirme Fırsat Arama, Sektör ve rakip hareketlerini ve beklentilerini takip etmek ve bu bağlamda pazar fırsatı yaratma sürecini ifade eder, Bir enerji şirketinin yenilenebilir enerji pazarındaki fırsatları araştırması, Fizibilite, Ortaya çıkarılan fırsatların, hangi yeni ürün ve hizmetlerin uygulanabilir olduğunu değerlendirme aşamasıdır, Bir gıda şirketinin yeni bir ürün çıkarmaya karar verme süreci, İş Planı, Yatırım planı, fiyatlandırma çalışmaları ve hukuki ve mali onayların alınması işlemlerini içerir, Bir start-up şirketinin iş modeli geliştirme süreci
iş geliştirme iş geliştirme uzmanı pazar araştırması yöntem swot
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.