AnasayfaBlogÜrün İnovasyonu Fikirleri
Üretim Yönetimi

Ürün İnovasyonu Fikirleri

01 Temmuz 2020
Büyük bir grup insan, üzerinde delikler olan oklardan yapılmış bir yolda yürürken görülüyor. Grubun en önünde kırmızı gömlek ve siyah pantolon giyen bir adam görülüyor. Yan tarafta, yürüyen bir adamın karikatürü görülüyor. Arka planda bir ekranın yakın çekimi görülüyor. Gruptaki bir kişi kırmızı bir gömlek giyiyor ve grup oklardaki deliklerden yürüyor. Görüntünün alt kısmında beyaz kenarlıklı mavi bir daire mevcut. Grup harika vakit geçiriyor gibi görünmektedir ve görüntü hayat ve enerji doludur.
İnovasyon SüreciTanımıÖnemi
Ürün İnovasyonu FikirleriMarka veya işletmenin mevcut ürününde işlevsel bir değişiklik oluşturmayı hedefleyen yenilikçi düşünce süreci.Ürünlerin piyasaya sürülme sürecinde tüketicinin beklentilerini karşılayabilmek, ürünün pazardaki yerini alması için gerekli.
Stratejik Düşünmeİnovasyon fikir süreci boyunca stratejik planlama ve değerlendirmeyi içeren düşünce biçimi.Fikrinin hangi amaçla ve kimin için üretildiğini belirlemek ve pazarlama faaliyetlerini bu doğrultuda planlamak için gereklidir.
ARGE Yatırımlarıİnovasyon sürecine yardımcı olacak teknoloji ve bilgi birikimi için yapılan yatırımlar.Ürünlerin iyileştirilmesi ve ürün inovasyonu sürecinde kaliteyi arttırabilmek için teknolojik gelişmelere ayak uydurabilme yeteneği gereklidir.
Rakipleri Analiz Etmek ve FarklılaşmakPiyasadaki rakip ürünlerin analiz edilip belirli noktalarda farklılaşmayı hedefleyen strateji.Bir ürünün diğerlerinden öne çıkabilmesi ve tüketicinin tercih edebilmesi için farklılaşma stratejisi önemlidir.
Ürün Konsepti GeliştirmeUygun fikrin bulunmasının ardından gerçekleşen ürün tasarım ve geliştirme aşaması.Ürünün karşılayacağı ihtimallerin belirlendiği bu aşamada tüketici geri bildirimleri ve konsept testleri önemlidir.
Ürün Tasarım SüreciKonsept geliştirmeden sonra, ürünün iç ve dış tasarımının belirlendiği süreç.Ürünün özelliklerinin, önemli kısımlarının vurgulandığı ve tüketiciye sunulduğu aşama.
Farklılaşma StratejisiÜrünün benzerlerinden farklı olduğunu göstermeyi amaçlayan bir strateji.Tüketicilerin ürünü tercih etmesi ve marka değerinin artırılması için gereklidir.
Hedef Kitle BelirlemeÜrünün kimlere yönelik olduğunu belirlemeyi içerir.Hedef kitleye uygun ürün geliştirme ve pazarlama stratejilerini belirler.
Anket Çalışmaları ve Konsept TestleriTüketicilerin ve potansiyel müşterilerin fikirlerini değerlendirme süreci.Ürünün kabulünün belirlenmesi ve doğru yönde geliştirmeler yapılabilmesi için gereklidir.
Yenilikçilik ve YaratıcılıkÜrün geliştirme sürecinde yeni ve orijinal fikirleri uygulama yeteneği.Pazarda öne çıkmak ve tüketicinin dikkatini çekmek için gereklidir.

Pazarlamanın bel kemiğinde yer alan tüketici odaklılık ve yenilikçilik, marka ile işletmeler için yeni fikirleri ortaya çıkarmanın gerekliliğini yaratıyor. Geçmişten bugüne pazarlama süreci, tüketici nezdinde fayda sağlayacak fikirleri ve inovasyonları ortaya çıkarabildi. Birçok pazarlama alt türü, gerçekten başarılı ve özgün fikirleri kendi bünyesinde geliştirmeye devam edebildi. Bu gelişimin bir sonucu olarak da ürün inovasyonu kavramı ve örnekleri, pazarlama dünyasındaki yerini almaya başladı. 

Ürün inovasyonu; marka ya da işletmenin mevcut ürününde işlevsel birtakım değişikliğe, yeniliğe veya geliştirme yoluna gitmesidir. pazarlama inovasyonu içinde yer alan ürün inovasyonunda piyasaya sürülen fakat, beklentileri karşılayamayan yahut tamamen yenilikçi bir ürünün pazardaki yerini alması sağlanır. ürünün bir yeniliği yaratması ve sunabilmesi için ürün inovasyonu fikirlerine ihtiyaç vardır. Ürün inovasyonu fikirlerinin yarar sağlaması için de belli pazarlama inovasyon aşamalarını kullanmak gerek. İnovasyon ihtiyacının nedenlerini sıralamakla başlayan ürün inovasyonu fikir aşamaları, pazarlama stratejilerini doğru uygulamakla devam eder. 

Ürün İnovasyonu İçin Fikirler

İnovasyon yaratmak ve sunmak için marka ve işletmelerin, inovasyon fikir süreci boyunca stratejik düşünmeden yararlanması lazım. Yeni yapılmış ya da iyileştirilmiş bir ürünü doğrudan piyasaya sürmeden önce inovasyonun yaratacağı değeri, ulaşmak istediği hedeflere ve sesini duyuracağı hedef kitleyi de belirlemek, stratejik pazarlama yolunu açacaktır. Tek başına inovasyon fikrini düşünmek yerine inovasyonu hangi amaçla, kimin için hangi yöntemlerle yapılacağını hesaba katmak daha verimli sonuçları ortaya çıkaracaktır. Ürün inovasyonu fikirleri, strateji ve yaratıcılık gerektiren düşünsel faaliyetler neticesinde uygulanabilirliğe erişecektir. 

İnovasyon fikrinin ortaya çıkmasına yardımcı olmak adına ARGE yatırımları, teknolojik bilgi birikimi ve girişimler, fikrin altyapısını kurmayı destekler. Teknolojik gelişim ve ilerlemeyi takip edebilen marka ve işletmeler, yarattıkları mal ve hizmetlerde de bunu kullanarak yenilik ya da iyileştirmeyi kaliteli hâle getirebiliyor. Teknolojik yatırım ve bilgi birikimi, işleri daha koordineli ve kolay ele almanın bir yolunu açıyor. Yine hedef kitlenin ihtiyaç ve isteklerine bakarak da inovasyonu kolaylaştırmak mümkün. Özellikle fikir bulma aşamasında ihtiyaçlara işlevsel bir yanıt vermek, hedef kitlenin ilgi ve dikkatini çeker. Bunun için de pek tabii ürünün yeniliğin etkileyecek iç ve dış faktörlerin farkında olmak gerekiyor. 

Rakipleri Analiz Etme ve Farklılaşma

Yeni bir ürünü ortaya çıkarmak ya da geliştirmek için ilk önce gerekli analizler yapılmalıdır. Yeni ürün fikri ortaya çıkmadan önce en az 13 yeni ürün fikrinin süreç içinde bulunduğu, araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Yani, yeni bir ürün fikri tamamen geliştirilmeden önce farklı birçok fikrin ayıklanması ve yetersiz fikirleri dışta bırakma aşaması vardır. Düşüncelerin ayıklanması ve farklılaşma stratejisini de uygulamak için mevcut rakip ürünlerin analiz edilip hangi noktalarda farklılaşarak öne çıkılabileceği düşünülmelidir. 

Farklılaşma stratejisinde ürünün hangi özellikleri taşıyacağı belirlenir ve bu özellikler öne çıkarılır. Ürün inovasyonu örnekleri incelendiğinde de ürünlerin; ihtiyaç odaklı, yaratıcı, farklı ve özgün, eğlenceli, teknolojik kullanım ve ergonomik tasarım odaklı olduğu görülüyor. Bu özellikler, hedef kitle ve tüketicinin mevcut ürünleri kullanım alışkanlıkları neticesinde belirlenir. Tüketicinin neyi satın almak istediği ve neden aldığı, işletmenin yapacağı analizlere bağlıdır. 

Ürün Konsepti Geliştirme ve Test Etme

Fikirlerin ayıklanması ve uygun fikrin bulunması sonrası, doğru konsept geliştirme aşaması vardır. Bu aşamada fikrin geliştirilmesi ve özelliklerin detaylandırılması süreci başlar. Bir fikrin hangi sebeple ortaya çıktığı belirlendikten sonra, o fikrin altyapısını kurabilmek önemlidir.

Ayakları yere basan bir fikir için genelden özele giden bir farklılaşma stratejisi ve konsept gereklidir. Konsept geliştirme sürecinde; tüketici ve potansiyel müşterilerin değerlendirmeleri, anket çalışmaları, öneriler ve konsept testleri yer alır. Konsept testleri, müşteri grubunu esas alan kişisel görüşmelerle yapılır. Bu konsept testlerinde müşteriler, düşük düzeyde bir kabul ve istek gösterirse işletme bu durumda ürünü geliştirme aşamasını gözden geçirir. Eğer müşteriler yüksek kabul gösterirse de ürünün geliştirilmesine devam edilir. 

Ürün Tasarım Süreci

Ürünün geliştirilmesi ve yenilikçi olması, içerik ve dış tasarım özellikleri ile de mümkündür. Tasarım; ambalaj, içerik özelliklerinin düzenlenmesi ve kullanım niteliğini kapsar. Ürün fikri ve konsepti belirlendikten sonra, tasarımın buna nasıl ayak uyduracağı anlayışı önemlidir. Ürün tasarım sürecinde, ürünün vurgulamak istediği özelliklere vurgu yapacak iç ve dış tasarımlar ortaya çıkarılır. Tasarımın merkezinde; yenilikçilik, yaratıcılık, özgünlük ya da estetik özellikler yer alabilir. 

İç ve dış tasarımlar, tüketicinin ürüne ilk bakışıdır. Bundan dolayı ürün inovasyonu yaratılırken tasarım sürecine de dikkat etmek gerekir. Başarılı ürün inovasyon örnekleri, tasarımlara da yatırım yaparak bu özelliği öne çıkarır. Piyasadaki pek çok ürünün de ilk göze çarpan özelliklerinde biri yarattığı tasarımdır. Tasarım sürecinde dikkat edilecek şey, yeniliği tasarım özelliğiyle de tanıtmaktır. Yine ürün fikri geliştirilirken tasarım özelliğine göre bir iyileştirme öngörülebilir. 

Ürün İnovasyonunda Pazarlama Yöntemleri

Ürün ve pazarlama inovasyonu, eğer uygun pazarlama ve tanıtım faaliyetlerin yapamazsa ürün tüketici gözünde değerli kabul edilemez. Gerekli pazarlama yöntemleri uygulanarak ürün yeniliği tanıtılmalıdır. Tabii bunun öncesinde de pazarlamanın doğru sonuçları vermesi için bazı yöntemler uygulanmalıdır. Örneğin, tüketici davranışları ve satın alma süreci analiz edilerek yeniliğin nasıl yaratılacağı düşünülebilir. Yine kalite ve ücreti belirlemekte bir pazarlama yöntemidir. Bu noktada kaliteli ürünün pahalı olması gerektiği anlayışını takip edebilir ya da müşterinin değer algısını test ederek bir fiyat politikası belirleyebilirsiniz. 

Piyasaya sürülen ürünün gerçekten bir yenilik yarattığını göstermesi için öncesinde temsil ettiği değerlere de vurgu yapmak önemlidir. Neden bu ürün yapılmış ve pazara neden sunulmuş, sorusu cevaplanması mühim bir sorudur. Strateji ve fikir aşamasında da pazarlama teknikleri göz önünde tutulabilir ve buradan hareketle tanıtım faaliyetlerine başlanabilir.

Ayrıca inovasyonun başarılı olması için marka yönetiminden yararlanılabilir ve ürün inovasyon örnekleri de incelenebilir. İncelenen örneklerden hareketle yapılmamış olanı keşfedebilir ya da mevcut üründe geliştirilmeye ihtiyaç duyulan unsurlara revizyon yapılabilir. Her pazarlama yönteminde olduğu gibi yapılacak ilk şey bir hedef belirleyerek harekete geçmektir. Ürün inovasyonu için de gerekli olan, neden inovasyon yapıldığının gerekçesidir. Bu gerekçe bulunduktan sonra ürünün vurgulamak istediği ve pazarlanacak özelliği ön plana çıkarılır. Gerçekten inovasyon yaratmak, bir değer yaratmak ile mümkün oluyor. Bundan dolayı da pazarlama yöntemleri bir ihtiyaç, duygu veya fikri uygulayabilirse başarılı olarak görülecektir. 

Ürün İnovasyonu Fikirleri, Marka veya işletmenin mevcut ürününde işlevsel bir değişiklik oluşturmayı hedefleyen yenilikçi düşünce süreci, Ürünlerin piyasaya sürülme sürecinde tüketicinin beklentilerini karşılayabilmek, ürünün pazardaki yerini alması için gerekli, Stratejik Düşünme, İnovasyon fikir süreci boyunca stratejik planlama ve değerlendirmeyi içeren düşünce biçimi, Fikrinin hangi amaçla ve kimin için üretildiğini belirlemek ve pazarlama faaliyetlerini bu doğrultuda planlamak için gereklidir, ARGE Yatırımları, İnovasyon sürecine yardımcı olacak teknoloji ve bilgi birikimi için yapılan yatırımlar, Ürünlerin iyileştirilmesi ve ürün inovasyonu sürecinde kaliteyi arttırabilmek için teknolojik gelişmelere ayak uydurabilme yeteneği gereklidir, Rakipleri Analiz Etmek ve Farklılaşmak, Piyasadaki rakip ürünlerin analiz edilip belirli noktalarda farklılaşmayı hedefleyen strateji, Bir ürünün diğerlerinden öne çıkabilmesi ve tüketicinin tercih edebilmesi için farklılaşma stratejisi önemlidir, Ürün Konsepti Geliştirme, Uygun fikrin bulunmasının ardından gerçekleşen ürün tasarım ve geliştirme aşaması, Ürünün karşılayacağı ihtimallerin belirlendiği bu aşamada tüketici geri bildirimleri ve konsept testleri önemlidir, Ürün Tasarım Süreci, Konsept geliştirmeden sonra, ürünün iç ve dış tasarımının belirlendiği süreç, Ürünün özelliklerinin, önemli kısımlarının vurgulandığı ve tüketiciye sunulduğu aşama, Farklılaşma Stratejisi, Ürünün benzerlerinden farklı olduğunu göstermeyi amaçlayan bir strateji, Tüketicilerin ürünü tercih etmesi ve marka değerinin artırılması için gereklidir, Hedef Kitle Belirleme, Ürünün kimlere yönelik olduğunu belirlemeyi içerir, Hedef kitleye uygun ürün geliştirme ve pazarlama stratejilerini belirler, Anket Çalışmaları ve Konsept Testleri, Tüketicilerin ve potansiyel müşterilerin fikirlerini değerlendirme süreci, Ürünün kabulünün belirlenmesi ve doğru yönde geliştirmeler yapılabilmesi için gereklidir, Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Ürün geliştirme sürecinde yeni ve orijinal fikirleri uygulama yeteneği, Pazarda öne çıkmak ve tüketicinin dikkatini çekmek için gereklidir
ürün inovasyonu ürün inovasyonu örnekleri pazarlama inovasyonu hedef kitle ürün fikri Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve İnovasyon
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Ampul, dişliler, oklu grafik, gözlük ve kitap ve büyüteç logosu dahil olmak üzere çeşitli simgeler içeren birkaç altıgenin yakın çekimi. Altıgenlerden birinde bir ampul, diğerinde bir grafik ve bir ok, bir diğerinde ise gözlük ve bir kitap var. Ayrıca üzerinde bir diyagram bulunan bir cep telefonu ekranı da var. Her bir altıgen, onu diğerlerinden ayıran benzersiz detaylara sahip. Tüm simgeler açıkça görülebiliyor ve arka planda göze çarpıyor.
Nedir?

Yaratıcı İnovasyon Türleri

13 Temmuz 2020
İnovasyon Nedir? Neden Önemlidir?
Online Eğitim

İnovasyon Nedir? Neden Önemlidir?

30 Kasım 2019
Görüntünün ortasında bir dizüstü bilgisayar ve üzerinde uçan bir kağıt uçak yer alıyor. Kağıt uçağın beyaz ve turuncu bir kuyruğu vardır ve dizüstü bilgisayardan uzaklaşmaktadır. Arka planda bir mağaza karikatürü görülüyor. Mağazanın soluk sarı bir çatısı ve çok sayıda penceresi var. Mağazayı çevreleyen birkaç ağaç ve yeşil çimenli bir alan var. Gökyüzü açık mavidir ve bulutlar vardır. Dizüstü bilgisayar gümüş renginde, siyah klavyeli ve siyah ekranlıdır. İzleyiciye doğru eğilmiştir.
Satış - Pazarlama

Geçmişten Bugüne Pazarlama Süreci

27 Mayıs 2020