AnasayfaBlogEkonomi Bölümü Nedir?
Bölümler

Ekonomi Bölümü Nedir?

24 Ağustos 2020
Ekonomi Bölümü

Ekonomi kelimesini gün içinde bilinçli ya da bilinçsiz olarak birkaç kere kullanmaktayız. Kişisel ekonomik durum, ülke ekonomisi, global ekonomi vb. şekillerde kulağımıza bu kelime gelmektedir. Peki, gün içinde farkında olarak veya olmayarak kullandığımız ekonomi nedir? Ekonomi, üretim, tüketim, ithalat, ihracat, ticaret, dış ticaretten oluşan birey aktivitelerine denir. Ekonomi kelime anlamı olarak Yunancaya dayanmaktadır. Yunanca “oikia” ve “nomos” köklerinden oluşmuştur. Yunanca “oikia” ev, “nomos” ise kural demektir. Yani ekonomi kelimesi “ev yönetimi” anlamından günüzüme gelmektedir.

Ekonomi, insanlık tarihi boyunca var olmuştur. Toplumlar karmaşık bir yapı haline gelmeye başladıkça da gelişme göstermiştir. Ekonomi, bireylerin hayatta kalmak adına üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerinden doğan ilişkileri inceleyen sosyal bir disiplindir. Fazla harcamalardan kaçınma, tutum olarak da isimlendirilmektedir. Ekonomi, ihtiyaçları sınırsız olan bireylerin ihtiyaçlarını kıt kaynaklarla karşılama faaliyetlerini inceler. Bu yönüyle ekonomi, tüketim perspektifinden incelenmiştir. Ürünlerin kim tarafından, kim için, kaça ve ne kadar üretildiği konuları ise üretim perspektifini gösterir. Üretimden kimin ne kadar pay aldığı, ücret, kar, faiz konuları ise paylaşım perspektifini gösterir.

Ekonomi, gereksinimleri karşılamak için mal ve hizmetlerin üretimi, oluşan üretimin katkıda bulunanlar arasında paylaştırılmasıdır. Bunlara ilave olarak eldeki kıt imkanlarla çeşitli arzular arasından tercih edilenlerin karşılanması olayını inceleyen ve bu ilişkilerin kurulabilmesi için çözümler önerir. Ekonomi, geniş bir ağa sahip olan bir disiplindir. Ekonomi konusuna giriş yaptıktan sonra ekonomi bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

Ekonomi Bölümü Nedir?

Ekonomi bölümü, öğrencilere temel ekonomi bilgilerini ve analiz yöntemlerini öğreten, öğrencilerin araştırma, değerlendirme ve çözümleme yeteneklerinin gelişmesini sağlayan bir bölümdür. Ekonomi bölümü, “Ekonomi” ve “İşletme-Ekonomi” başlıklarından oluşmaktadır. Belirtilen programlar matematiksel bir yön sunarken sosyal alanların da desteğini almaktadır. Bu yönüyle ekonomi bölümü, matematik ile sosyal bilimleri kaynaştıran bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ekonomi bölümü, üretim ve tüketim faaliyetlerinin verilerini elde edebilecek, analiz edecek ve yorumlayacak nitelikli elemanlar yetiştiren bir bölümdür. Ekonomi bölümü, ekonomist yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Ekonomi bölümü, devletlerin ya da şirketlerin ekonomik rantlarını takip edecek, çeşitli kurum veya kuruluşlarda ekonomik analiz yapacak uzman kişiler yetiştirmeyi amaç edinir. Bunların yanında denetleme, satış ve pazarlama alanında nitelikli elemanlar yetiştirir. Ekonomi bölümü, şirket ya da kuruluşların verimini arttırmak için plan yapma, çalışmaları yönetme ve denetleme alanında öğrencilerini bilgilendiren ve yetiştiren bir bölümdür.

Ekonomi bölümü, matematiksel bir temel oluşturmayı sağlarken aynı zamanda sosyal bilimleri tanıma olanağı sağlayan bir bölümdür. Ekonomi bölümü, bu sektör için gerekli olan modelleme ve analitik düşünme becerisi kazandırmaktadır. Ekonomi bölümü amacı ise kıt bir kaynağın doğru bir şekilde bireyin kullanımı için yönlendirmek, ortaya çıkan sonuçları doğru analiz edecek elemanlar yetiştirmektir. Ekonomi bölümü okumak isteyen bireylerde sayısal düşünme yeteneği olması gerekir. Bunların yanında sosyoloji bölümü, hukuk bölümü ve ekonomi, istatistik konularıyla ilgili gerekli araştırma ve inceleme becerisine sahip olmak gerekir. Bulunulan toplumun sosyal yapısını tanımak da bireyde olması gereken özelliklerdendir. Ekonomi bölümü hakkında bilgi sahibi olduktan sonra ekonomi bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Ekonomi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Ekonomi bölümü iş imkanları arasında hem kamu hem özel sektör bulunur. Bireyin okurken çalışacağı sektörü belirlemesi gerekir. Ekonomi bölümü iş imkanları bir tıp doktoru ya da bir avukat gibi iş imkanları spesifik olan mesleklerden değildir. Bireyin kendisinin istediği yönde çalışma şansı olduğu bir bölümdür. Ekonomi bölümü iş imkanları arasında KPSS sınavına girerek kamuda çalışma olanağı yer alır. Kamuda ekonomi bölümü iş imkanları;

 • Vergi Müfettiş Yardımcılığı

 • Gelir Uzman Yardımcısı

 • Vergi Denetmen Yardımcısı

 • Değerlendirme Uzmanlığı

 • Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı

 • Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK)

 • Maliye Bakanlığı

 • Hazine ve Ekonomi Bakanlığı

 • Türkiye İstatistik Kurumu

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Belirtilen iş imkanlarından faydalanmak isteyen kişiler KPSS “A Kadro” üzerinden sınava girmeleri gerekir. Ekonomi bölümü iş imkanları sadece kamuda çalışmak ile sınırlı değildir. Akademik kariyer yapmak da ekonomi bölümü iş imkanları arasında yer alır. Yüksek lisans ve doktora aşamalarını tamamlayarak akademisyen olabilirler. Genel olarak ekonomi bölümü iş imkanları;

 • Satış ve Pazarlama

 • Denetçi

 • Dış Ticaret

 • Finans

 • Bankalarda Uzmanlık

 • İşletmelerin Muhasebe Departmanı

 • Bilişim

 • Sigortacılık

 • Turizm

 • Telekomünikasyon

 • Tekstil

 • Holdingler

 • Yönetim

 • Bilgi İşlem

 • Üretim/İmalat

 • Satın Alma

 • Satış

 • İş Geliştirme

 • Müşteri İlişkileri

 • Pazar Araştırma

 • Hizmet

 • Borsa

 • Danışmanlık

Genel olarak ekonomi bölümü iş imkanları yukarıda verilmiştir. Ticaret ve alışverişin olduğu her yerde iş imkanları bulunmaktadır. Ekonomi bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra ekonomi bölümü mezunları ne iş yapar onu öğrenelim.

Ekonomi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Ekonomi bölümü mezunları, kamusal olarak izlenen ekonomik tutumun incelenmesini sağlarlar. Ekonomi bölümü mezunları, ekonominin mikro üreticisi olan tüketicilerin ve işletmelerin ekonomik davranışlarını, ihtiyaç, değer, fayda ve fiyat kavramlarını tanımalarını sağlarlar. Ekonomi bölümü mezunları, piyasa türlerini, piyasaların işleyiş biçimlerini ve farklı piyasa koşullarında işletmelerin dengesinin nasıl olduğunu inceler ve analiz ederler.

Ekonomi bölümü mezunları, ülke ekonomisi ve dünya ekonomisini incelerler. İstihdam, büyüme, işsizlik, kamu dengesi, ödemeler, dış ticaret vb. alanlarda incelemelerde bulunurlar. Ekonomi bölümü mezunları, TÜİK veya kendi elde ettikleri verilerden yararlanarak gerekli ekonomik analizi gerçekleştirerek çalıştığı işletmenin ilgili birimine iletilmesini sağlarlar.

Ekonomi bölümü mezunları şirket içerisindeki verimlilik, kar payı, etkinlik vb. konular üzerinde de araştırmalar yaparlar. Bunların yanı sıra ekonomi bölümü mezunları portföy yöneticiliği ve ekonomik danışmanlık da yaparlar. Ekonomi bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceledikten sonra ekonomi bölümü dersleri nelerdir onları inceleyelim.

Ekonomi Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Matematik

 • İstatistik

 • Ekonometri

 • Sosyoloji

 • Hukuka Giriş

 • Ekonomiye Giriş

 • Mikroekonominin İlkeleri

 • Makroekonominin İlkeleri

 • İşletmeye Giriş

 • Muhasebeye Giriş

 • Kamu Maliyesi

 • Finansal Muhasebe

 • İşletme Hukuku

 • Mikroekonomi Teorisi

 • Makroekonomi Teorisi

 • Para ve Banka

 • Uluslararası Ekonomi

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • İleri İstatistik Uygulamaları

 • Büyüme Ekonomisi

 • Sürdürülebilir Kalkınma

 • İktisadi Düşünce Tarihi

 • Türkiye Ekonomisi

 • Ekonomi Metodolojisi ve Felsefesi

 • Endüstriyel Örgütler

 • Ekonomik Fikirlerin Evrimi

 • Sosyal Sorunlar ve Eleştirel Düşünce

Yukarıda belirtilen dersler genel olarak verilmiştir. Dersler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra ekonomi bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olalım.

Ekonomi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama Hakkında

Bu bölümü okuyabilmeniz için ilk aşama YKS (TYT-AYT) sınavına girmeniz gerekmektedir. Bu sınavdan aldığınız puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapmanız gerekir. Unutmayın ki tercih yaparken taban puandan ziyade başarı sıralaması daha etkilidir. Sizler için oluşturduğum liste güncel verilere sahiptir.

En İyi Devlet Üniversiteleri Ekonomi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama;

 • İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 426,28017 (puan) 9212 (sıralama) İngilizce bölüm.

 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 307,32868 (puan) 208298 (sıralama) İngilizce bölüm.

 • Abdullah Gül Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 272,55346 (puan) 368109 (sıralama) İngilizce bölüm.

En İyi Vakıf Üniversiteleri Ekonomi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama;

 • Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 514,98143 (puan) 171 (sıralama) İngilizce ve burslu bölüm.

 • Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 478,31330 (puan) 1168 (sıralama) İngilizce ve Burslu bölüm.

 • Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 425,86634 (puan) 9386 (sıralama) İngilizce ve %50 burslu bölüm.

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 425,67659 (puan) 9455 (sıralama) İngilizce ve burslu bölüm.

ekonomi ekonomi bölümü ekonomi bölümü iş imkanları ekonomi bölümü mezunları ekonomi bölümü taban puanları ve sıralama
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Ekonometrist
Meslekler

Ekonometrist Nedir? Ne İş Yapar?

02 Haziran 2021
Ekonometri Bölümü
Bölümler

Ekonometri Bölümü Nedir?

31 Ağustos 2020
İşletme-Ekonomi Bölümü
Bölümler

İşletme-Ekonomi Bölümü

16 Ağustos 2020