AnasayfaBlogMuhasebe Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Muhasebe Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

14 Haziran 2021
Genç bir kişi masa başında oturmuş, hesap makinesi ve kalem kullanmaktadır. Hesap makinesi sağ elinde, kalem ise sol elindedir. Hesap makinesinde rakamlarla etiketlenmiş birkaç düğme vardır ve kişinin parmağı bunlardan birine basmaktadır. Gözleri ekrana sabitlenmiş olduğundan odak noktaları hesap makinesi gibi görünmektedir. Yüzü konsantrasyonla hafifçe buruşmuş ve ağzı hafifçe açık. Saçları kısa ve koyu renktir ve mavi bir gömlek giymektedir. Ellerinde tuttukları kalem siyahtır ve gümüş bir ucu vardır.
Muhasebe Uzmanı Nedir?ÖzelliklerGörevler
Finansal işlemleri kontrol altına alır, gelir gider dengesini sağlar ve mali yükümlülükleri hatırlatır.Sabırlı, analitik düşünme becerisi yüksek, dikkatli, güvenilir, iyi iletişim becerileriMuhasebe takvimi belirlemek, finansal tedbirler almak, bilançoları hazırlamak
Vergi kaçakçılığını önleme görevine sahiptir.Yasaları düzenli olarak takip edici, detaylara önem veren, pratik düşünenMuhasebe işlerini yasal yükümlülüklere uygun olarak yapmak
İş yerindeki tüm finansal işlemlerin kaydını tutar.Verimli zaman yönetimi, etkili sunum tekniklerine hakimYöneticiler tarafından verilen görevleri yerine getirme, muhasebe uygulamalarının geliştirilmesi
Çalıştığı kurumun mali durumunu yöneten bir uzmandır.Matematiksel yetenek, güçlü özgüven, yüksek stres yönetimiFinansal tedbirler almak, aylık ve yıllık bilançoları hazırlamak, toplantı tutanaklarını tutmak
İş yerinin finansal süreçlerini düzenleyen bir profesyoneldir.Yeniliklere çabuk adapte olabilen, kendini geliştirenMuhasebe takviminin düzenli olarak işlemesini sağlamak, muhasebe işlemlerinin yasalara uygunluğunu kontrol etmek
Bir organizasyonun vergi yükümlülüklerini izleyen ve raporlayan kişidir.İyi organizasyon becerileri, analitik düşünme yeteneğiMali raporlar oluşturmak, vergi ödemelerini izlemek ve düzenlemek
İş yerinin finansal yükümlülüklerinin hatırlatılmasında öncül rol oynar.İyi hafıza, detaylara odaklanabilmeMali yükümlülükleri hatırlatma ve takip etme
Finansal verileri ve işlemleri analiz eden ve yorumlayan kişidir.Fizibilite analizi yeteneği, bilgi teknolojilerine yatkınlıkFinansal verileri analiz etme, raporlama ve yorumlama
Bir iş yerinin gelir ve gider dengesini kontrol eden ve optimize eden kişidir.Finansal yönetim bilgisi, verimlilik odaklıGelir-gider dengesini yönetme, mali verimliliğin optimizasyonunu sağlama
Bir kuruluşun finansal kaynaklarını en etkili şekilde kullanmayı planlayan ve denetleyen kişi.Finansal planlama becerisi, stratejik düşünmeFinansal kaynakların planlanması ve denetimi

Küçük işletmelerin ya da büyük şirketlerin gelir giderleri hesaplamak, vergilendirmeleri yapmak ve kazançlarını yönetmek için yardım aldıkları personeller bulunur. Ticaret yapan, yaptığı hizmet ve mallardan gelir elde edenlerin bu personeller ile çalışması zorunludur. Bu personeller çoğumuzun “muhasebeci” dediği muhasebe uzmanlarıdır. Eskiden beri geçerli mesleklerden biridir. Ancak finansal konularla ilgili olduğundan risk içerir. Bu nedenle herkesin yapabileceği bir meslek değildir. Alana ilgi duyan kişiler tarafından yapıldığında her şey daha doğru ve düzenli ilerler. Muhasebe uzmanlarının meslek ve görev tanımları, özellikle meslek seçimindeki bireyler için merak konusudur.

Bu yazımda muhasebe uzmanı ile ilgili tüm ayrıntıları ele alarak kafalardaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Yazımda “muhasebe uzmanı nedir, ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, maaş aralıkları nedir, muhasebe uzmanı olabilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir ve hangi eğitimler sonucunda muhasebe uzmanı olunur?” sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Muhasebe Uzmanı Nedir?

Bir iş yerindeki finansal işlemleri kontrol altına alan, gelir gider dengesini sağlayan, iş yerinin mali yükümlülüğünü hatırlatan ve bütün bunları kaydeden kişiye muhasebe uzmanı denir. Muhasebe uzmanları vergi kaçakçılığını önlemek için oldukça fazla rol oynarlar. Bu nedenle hem iş yeri hem de vergi alan kurumlar tarafından önemlidir. Yaptıkları iş ve işlemler para ile ilgili olduğu için ekstra dikkat etmek zorundadırlar. Muhasebe uzmanları kayıtlarını defterlerde ya da bilgisayarda tutarlar.

Günümüzde bilgisayar çok daha fazla kullanıldığı için basit bir bilgisayar kullanımı dışında alanları ile ilgili bazı programlara hakim olmaları gerekir. Uzun süre bilgisayar başında oturabileceklerinden sabırlı ve sakin yapılı olmaları önemlidir. Yapılan hesaplarda yanlış ya da eksik çıkması durumunda tüm hesapları baştan yapmaları gerekebilir. Bu nedenle dikkatli ve titiz çalışmalıdırlar. Çok fazla mali yükün altına girdikleri için özgüvenleri yüksek olmalıdır. Zira kendine güveni olmayan bir muhasebe uzmanına başkalarının güvenmesi de çok olası değildir. Ancak sadece özgüvenin yüksek olması yeterli değildir.

Aynı zamanda işletme sahiplerine de güven vermeli çevresi tarafından güvenilir olarak bilinmelidir. Muhasebe uzmanları için stres yönetimi çok önemlidir. Bunun yanında zaman yönetimini de iyi yapabiliyor olmaları gerekir. Detaylara önem vermelidir. Analitik düşünme becerisi gelişmiş olmalıdır. Özellikle matematiğe ilgi duymalı ve bu alanda başarılı olmalıdır. Rapor yazabilmeli ve etkili sunum tekniklerine hakim olmalıdır. Gerektiğinde ekip çalışması yapabileceğinden başkaları ile çalışmaya kolay uyum sağlayabilmelidir. Muhasebe uzmanı hangi alanda çalışırsa çalışsın çok fazla kişi ile etkileşim halinde olur. Bu nedenle iletişim becerileri fazlasıyla gelişmiş olmalıdır. Vergi ya da finansal durumlarla ilgili çıkarılan yasaları düzenli olarak takip etmelidir. Teorik olarak aldığı bilgileri pratikte uygulayabilmelidir. Şirketler ve işletmelerle ilgili düzenlemeler zaman zaman değiştiğinden kendini geliştiren ve yeniliklere çabuk adapte olan bireyler olmalıdır.

İlgili eğitim: Sunum Eğitimi

İlgili eğitim: Stres Yönetimi

İlgili eğitim: Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi

Muhasebe Uzmanı Ne İş Yapar?

Muhasebe uzmanlarına her alanda ihtiyaç duyulduğundan çalışabilecekleri sektörler ve alanlar oldukça geniştir. Kamuda istihdam edilebilecekleri gibi özel sektörde de yer alabilirler. En çok ticaret ve sanayi sektörlerinde çalışırlar. Bunun dışında hizmet sektöründe, gıda sektöründe, tekstilde, turizmde görev alabilirler. Kamu kurumlarının vergi dairelerine atanabilirler. Maliye Bakanlığında ve belediyelerde çalışabilirler. Bankalarda görev alabilirler. Mali müşavirlik ofislerinde çalışabilirler. Şirketlerin muhasebe birimlerinde yer alabilirler. Kendi ofislerini açabilirler.

Kariyer olanakları ve yükselme şansları oldukça fazladır. Uygun eğitim ve deneyimleri sağladıktan sonra yöneticilik ya da müfettişliğe yükselebilirler. Kamu kurumlarında hafta içi çalışırlar. Özel sektörde hafta sonu da çalışabilirler. Ay sonları ve yıl sonları muhasebe uzmanlarının en yoğun çalıştıkları dönemlerdir. Hatta bu dönemlerde eve iş götürebilirler ya da iş yerinde sabahlayabilirler. Muhasebe uzmanlarının temel görevi vergi kaçırmayı önleyerek işletmelerin parayı yönetmelerini sağlamak olsa da birçok alt görevleri bulunur. Bu görevler şu şekilde sıralanabilir:

 • Muhasebe takvimini belirleyerek bu takvimin düzenli işlemesini sağlar.

 • Diğer departmanlarla etkileşim halinde olur.

 • Yöneticileri tarafından verilen görevleri yerine getirir.

 • Muhasebe işlerini yasal yükümlülüklere uygun olarak yapar.

 • Yanında yardımcı olarak bulunan kişilerin yetiştirilmesinden ve motivasyonlarını yükseltmekten sorumludur.

 • Muhasebe uygulamalarının geliştirilmesi için çalışır.

 • Gerektiğinde iş yeri için finansal tedbirler alarak bu tedbirleri uygular.

 • Aylık ve yıllık bilançoları hazırlar.

 • Muhasebe alanında yapılan toplantıların tutanaklarını raporlaştırır.

 • Toplantılarda alınan kararları alt birimlerine bildirir ve bu kararların uygulanmasını sağlar.

 • Bağlı bulunduğu departmandaki eğitim ve malzeme ihtiyaçlarının giderilmesi için insan kaynakları departmanı ile iş birliği yapar.

 • Fatura ve makbuzları kayıt altına alır.

 • Ödemelerin düzenli ve zamanında yürütülmesi için gerekli uyarıları yapar.

 • Vergi denetimi yapar.

 • Finansal riskleri değerlendirir.

 • Bütçe hazırlar.

 • Yapılan harcamaların takibini yapar.

 • Diğer çalışanların maaşlarını, kesintilerini ve ek ödemelerini hesaplar.

 • Çalıştığı kurum ya da kişilerin finansal bilgilerini gizli tutar.

 • Finansal hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için önerilerde bulunur.

 • Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek için seminer ve konferanslara katılır.

 • Bütçenin kötüye kullanımını engeller.

 • Kar ve zarar oranlarını gösteren tablolar hazırlar.

Muhasebe Uzmanı Maaşları

Muhasebe uzmanlarının maaşları kamuda ve özel sektörde farklılık gösterir. Bireyin deneyimi ve çalıştığı yer de maaşta oldukça belirleyici rol oynar. Eğitim seviyesi, üniversiteye ek olarak alınan eğitim, kurs ve sertifikalar maaşta farklılık yaratır. Yabancı dil bilgisi de maaşı belirlemede önemlidir. Özel sektörde işe yeni başlayan bir muhasebe uzmanı öncelikle muhasebe uzmanı yardımcısı olarak çalışır. Bu durumda aldığı ücret 3000 lira civarındadır.

Kıdem arttıkça maaş da artar. En yüksek maaşın 15000 liraya ulaştığı söylenebilir. Ortalama olarak muhasebe uzmanlarının aldıkları maaşlar 4500 ile 6000 lira arasında değişir. Bu ücretlere aile ve çocuk yardımı, asgari geçim indirimi eklenir. Bazı özel şirketlerde performansa göre prim ödemesi de uygulanır.

Muhasebe Uzmanı Nasıl Olunur?

Muhasebe alanında birçok görev tanımı vardır. Muhasebe teknisyeni, muhasebe elemanı, muhasebe uzmanı, muhasebe müdürü bunlardan bazılarıdır. Her birinin eğitim şartı birbirinden farklıdır. Muhasebe uzmanı olabilmek için üniversitelerin muhasebe, maliye, işletme, bankacılık, kamu yönetimi ve hukuk gibi lisans bölümlerinin birinden mezun olmak gerekir. Üniversitede muhasebe, gelir analizi, bütçe, yatırım, dış ticaret gibi mesleğe yönelik dersler yoğun olarak gösterilir. Mezun olduktan sonra en az 3 yıl genel muhasebe alanında çalışmak ve deneyim kazanmak önemlidir. Sonrasında muhasebe uzman yardımcısı olarak işe başlanabilir. Kıdem arttıkça muhasebe uzmanı ya da muhasebe müdürü olma yolunda ilerlenebilir.

Muhasebe, işletme maliye gibi bölümlerin ön lisans programlarından mezun olanlar da Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girerek lisans bölümlerine geçiş yapabilirler. Böylelikle kariyerlerinde ilerleme imkanı bulabilirler. Üniversiteyi bitirdikten sonra özel sektörde çalışmak isteyenler cv hazırlayarak iş yerlerine başvurabilirler. Ancak kamuda çalışmak isteyenlerin kamu personeli seçme sınavının genel kültür genel yetenek sınavı ile alan sınavına girerek yeterli puanı alması gerekir. Muhasebe uzmanı olmak için eğitim şartının yanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklı bulunmamak, yüz kızartıcı ya da taksirli suçlar dışındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak, ceza ya da disiplin suçu nedeniyle memuriyetten çıkarılmamış olmak ve mesleğin şerefine aykırı işler yapmamak gerekir.

Finansal işlemleri kontrol altına alır, gelir gider dengesini sağlar ve mali yükümlülükleri hatırlatır, Sabırlı, analitik düşünme becerisi yüksek, dikkatli, güvenilir, iyi iletişim becerileri, Muhasebe takvimi belirlemek, finansal tedbirler almak, bilançoları hazırlamak, Vergi kaçakçılığını önleme görevine sahiptir, Yasaları düzenli olarak takip edici, detaylara önem veren, pratik düşünen, Muhasebe işlerini yasal yükümlülüklere uygun olarak yapmak, İş yerindeki tüm finansal işlemlerin kaydını tutar, Verimli zaman yönetimi, etkili sunum tekniklerine hakim, Yöneticiler tarafından verilen görevleri yerine getirme, muhasebe uygulamalarının geliştirilmesi, Çalıştığı kurumun mali durumunu yöneten bir uzmandır, Matematiksel yetenek, güçlü özgüven, yüksek stres yönetimi, Finansal tedbirler almak, aylık ve yıllık bilançoları hazırlamak, toplantı tutanaklarını tutmak, İş yerinin finansal süreçlerini düzenleyen bir profesyoneldir, Yeniliklere çabuk adapte olabilen, kendini geliştiren, Muhasebe takviminin düzenli olarak işlemesini sağlamak, muhasebe işlemlerinin yasalara uygunluğunu kontrol etmek, Bir organizasyonun vergi yükümlülüklerini izleyen ve raporlayan kişidir, İyi organizasyon becerileri, analitik düşünme yeteneği, Mali raporlar oluşturmak, vergi ödemelerini izlemek ve düzenlemek, İş yerinin finansal yükümlülüklerinin hatırlatılmasında öncül rol oynar, İyi hafıza, detaylara odaklanabilme, Mali yükümlülükleri hatırlatma ve takip etme, Finansal verileri ve işlemleri analiz eden ve yorumlayan kişidir, Fizibilite analizi yeteneği, bilgi teknolojilerine yatkınlık, Finansal verileri analiz etme, raporlama ve yorumlama, Bir iş yerinin gelir ve gider dengesini kontrol eden ve optimize eden kişidir, Finansal yönetim bilgisi, verimlilik odaklı, Gelir-gider dengesini yönetme, mali verimliliğin optimizasyonunu sağlama, Bir kuruluşun finansal kaynaklarını en etkili şekilde kullanmayı planlayan ve denetleyen kişi, Finansal planlama becerisi, stratejik düşünme, Finansal kaynakların planlanması ve denetimi
Muhasebe Uzmanı Muhasebe Uzmanı nedir Muhasebe Uzmanı ne iş yapar Muhasebe Uzmanı maaşları Muhasebe Uzmanı nasıl olunur
Kadın mavi bir arabanın yanında duruyor. Beyaz bir üst ve mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçları uzun ve kahverengidir. Ciddi bir ifadeyle kameradan uzağa bakmaktadır. Kollarını önünde kavuşturmuş. Araba krom aksanlı ve alaşım jantlı dört kapılı bir sedan. Arka planda ağaçların olduğu asfalt bir yola park edilmiş. Güneş parlak bir şekilde parlıyor ve yerde gölgeler yaratıyor.
Seray Akyüz
Blog Yazarı

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Akyüz, pandemi sürecinde İstanbul İşletme Enstitüsü'nde çeşitli eğitimler aldı. Aldığı bazı eğitimler sonucunda ajanslarda içerik üretmeye başladı. Edebiyat, eğitim, sağlık ve dekorasyon gibi konularda yazılar yazmakta.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Özel dikim siyah takım elbise giyen ve kravat takan yakışıklı, iyi giyimli bir adam uzun boylu ve kendinden emin bir şekilde duruyor. Takım elbisesinin altında açık renkli düğmeli bir gömlek vardır ve güçlü çene hattı özenle bakımlı yüz saçlarıyla vurgulanmıştır. Duruşu rahattır ve elleri cebinde durur, bu da ona kendine güvenen bir hava verir. Koyu renk saçları taranarak şekillendirilmiş ve gözleri kararlı bir bakışla doğrudan ileriye bakıyor.Dr. Mustafa Kalafat
1102545
Bu görüntüde bir ön muhasebe eğitimine katılan bir grup insan görülüyor. Muhtemelen kurs hakkında bilgi içeren siyah metinli beyaz dikdörtgen tabelaları okuyorlar. Ortadaki adamın gözlüklü ve mavi beyaz takım elbiseli olması eğitmen olduğunu gösteriyor. İlgi çekici ve bilgilendirici bir deneyim gibi görünüyor.
5
(66)

Ön Muhasebe Eğitimi

11 Konu5 Saat
Şık, siyah takım elbiseli ve kravatlı bir adamın yakın plan görüntüsü. Gözlük takıyor ve gülümseyerek alnını ve çenesini ortaya çıkarıyor. Gömleği beyaz, kravatı siyah ve kravat çok detaylı bir şekilde görülebiliyor. Takım elbisesi iyi dikilmiş ve üzerine tam oturmuş. Profesyonel bir işadamı, muhtemelen beyaz yakalı bir işçi. Rolünde kendinden emin ve başarılı görünüyor. Bir CEO, yönetici veya başka bir kurumsal rolde olabilir. Kıyafetleri iş için iyi giyindiğini gösteriyor. Resmin arka planı koyu renktir ve sağ altta beyaz bir harf görünür.
5
(29)

İleri Muhasebe Eğitimi

10 Konu16 Saat
Özel dikim siyah takım elbise giyen ve kravat takan yakışıklı, iyi giyimli bir adam uzun boylu ve kendinden emin bir şekilde duruyor. Takım elbisesinin altında açık renkli düğmeli bir gömlek vardır ve güçlü çene hattı özenle bakımlı yüz saçlarıyla vurgulanmıştır. Duruşu rahattır ve elleri cebinde durur, bu da ona kendine güvenen bir hava verir. Koyu renk saçları taranarak şekillendirilmiş ve gözleri kararlı bir bakışla doğrudan ileriye bakıyor.Dr. Mustafa Kalafat
1175808
Bu görüntüde, muhtemelen bir finansal yönetim kursuna katılan pembe takım elbiseli bir adam görülüyor. Gülümsüyor ve kendinden emin görünüyor, bu da öğrenmeye hevesli olduğunu gösteriyor. Arka planda finansal kavramları anlamanın önemine işaret eden bir pasta grafik görülüyor. Bu görsel, kişinin finansal geleceğinin sorumluluğunu üstlenmesi ve bunu yapmak için gerekli bilgi ve becerileri öğrenmenin önemi hakkında harika bir mesaj veriyor.
5
(362)

Finansal Yönetim Eğitimi

5 Konu4 Saat
Özel dikim siyah takım elbise giyen ve kravat takan yakışıklı, iyi giyimli bir adam uzun boylu ve kendinden emin bir şekilde duruyor. Takım elbisesinin altında açık renkli düğmeli bir gömlek vardır ve güçlü çene hattı özenle bakımlı yüz saçlarıyla vurgulanmıştır. Duruşu rahattır ve elleri cebinde durur, bu da ona kendine güvenen bir hava verir. Koyu renk saçları taranarak şekillendirilmiş ve gözleri kararlı bir bakışla doğrudan ileriye bakıyor.Dr. Mustafa Kalafat
1175464