AnasayfaBlogDış Ticaret Bölümü (MYO)
Dış Ticaret

Dış Ticaret Bölümü (MYO)

18 Ocak 2021
Dış Ticaret Bölümü Meslek Yüksek Okulu

Dış Ticaret bölümü, ithalat ve ihracat sektöründe devamlı olarak rol alacak, pazarlama sektörüne olabildiğinde hakim, kendini daima geliştiren ve İngilizceyi iyi bir şekilde bilen meslek elemanlarının yetiştirildiği bir bölümdür. Bölümün eğitim süresi 2 yıldır. Bu iki eğitim yılı içerisinde öğrenciler hem teorik olarak hem de pratik olarak dersleri öğrenmektedirler.

Bölüm mezunları iş hayatında ithal edilen ürünlerin zamanlamalarına ve ilgili birimlere teslim edilip edilememesi işlerini takip etmektedirler. Yapılan işlemler dahilinde ithalat ve ihracat ile ilgili yasa ve yönetmeliklerinde öğretildiği bölümde genellikle takip işlemleri yapılmaktadır.

Dış Ticaret Bölümü Nedir?

Dış Ticaret bölümü üniversitelerin meslek yüksekokullarında okutulan 2 yıllık ön lisans bir bölümdür. ÖSYM’nin TYT sınavından 150 baraj puanını alarak okul puanı ile beraber yeterli puana ulaşıldığında bölüm tercihi yapılabilmektedir. Bölümü okuyan öğrenciler teoride ve pratikte eğitim hayatlarını sürdürebilmektedir.

Bölümde öğrenciler muhasebe, ekonomi, iş hukuku, gümrük işlemleri, finansal yönetim, iktisat gibi dersleri okumaktadırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler küçük ve orta ölçekli firma ve şirketlerin dış ticaret departmanlarında da çalışabilmektedir.

Dış Ticaret bölümünden mezun olan kişilerin bazı görev tanımları bulunmaktadır. Bunlar;

 • İhracat ile ilgili programları geliştirmek ve uygulamaya geçirmek,

 • Uluslararası müşteri taleplerini tespit edip, taleplerini karşılamak,

 • Doğru tekliflerin oluşturulmasını ve verilmesini sağlamak

 • Firma adına müşteriler ile iletişim kurmak,

 • Potansiyel müşterileri bulup, tespit etmek,

 • Satış önce ve sonrası takipleri gerçekleştirmek,

 • Fatura ve gümrük evrakları ile ilgili kontrolleri sağlamak,

 • Sevkiyat ile ilgili belgelerin düzenlenmesini sağlamak ve yapmak,

Bölümden mezun olan öğrenciler KPSS ile kamu kurumlarında çalışma olanağına sahiptir. Yeterli puanı aldıklarında istedikleri alanları tercih ederek seçim yapabilmektedirler. Atama için kontenjan sayısı az olan bölümün KPSS taban puanları ise 85’in altında değildir. KPSS’den en az 86 ila 90 arasında bir puan almaları gerekmektedir. Ticari ve özel üretim fuarlarında da sergilenecek ürünlerin seçilmesini ve sunulmasına da yardımcı olan kişiler finansal göstergeleri de takip etmekle yükümlüdürler.

Dış Ticaret Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Dış Ticaret bölümünde çalışacak olan nitelikli kişilerin uluslararası lojistik, ticaret ve dağıtım prosedürlerine hâkim olmaları gerekmektedir. Raporlamaları yapıp, sunumlar hazırlayabilmektedirler. Matematiksel zekaya ve analitik düşünce tarzına takım olmaları gereken kişiler ayrıca bilgisayar kullanım yetkinliği de gösterebilmektedirler.

Dış Ticaret bölümünün ön lisans bölümünden başarı ile mezun olan öğrenciler aşağıdaki alanlarda çalışabilmektedir.

 • Maliye Bakanlığı,

 • Ticaret Bakanlığı,

 • Gümrük Müsteşarlığı,

 • Gümrükler,

 • İhracatçılar Meclisi

 • İthalat ve İhracat ile Uğraşan Kamu Kurum ve Kuruluşları,

Dış Ticaret Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Dış Ticaret bölümünden mezun olan öğrenciler Dış Ticaret Sorumlusu unvanı verilmektedir. Bu kişiler kurumların ve firmaların ihracat ve ithalat bölümlerinde çalışmaya başlayabilmektedir. Dış Ticaret Sorumlusu, yurt dışındaki pazarlarda ticaret fırsatlarını belirlemekte ve yasal zorunlulukları bilerek uygun bir biçimde ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirmekle sorumlu olan kişilerdir.

Bölümden mezun olan öğrenciler hemen çalışma hayatına atılabildikleri gibi Dikey Geçiş Sınavı’na girerek 4 yıllık bölüm okumayı da tercih edebilmektedir. Dış Ticaret bölümünün DGS ile geçiş yapabildikleri bölümler şu şekildedir:

 • Avrupa Birliği İlişkileri

 • Bankacılık

 • Bankacılık ve Finans

 • Bankacılık ve Sigortacılık

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • Ekonomi

 • Ekonomi ve Finans

 • İktisat

 • İşletme

 • İşletme Bilgi Yönetimi

 • İşletme Enformatiği

 • İşletme Yönetimi

 • İşletme-Ekonomi

 • Lojistik

 • Lojistik Yönetimi

 • Sermaye Piyasası

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

 • Ulaştırma ve Lojistik

 • Uluslararası Finans

 • Uluslararası Finans ve Bankacılık

 • Uluslararası İlişkiler

 • Uluslararası İşletmecilik

 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

 • Uluslararası Lojistik Yönetimi

 • Uluslararası Ticaret

 • Uluslararası Ticaret ve Finans

 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Ayrıca örgün okumak istemeyen öğrenciler için açık öğretim fakülteleri de mevcuttur. Bölümden mezun olan öğrenciler istekleri doğrultusunda 4 yıllık açık öğretim bölümlerini de tercih edebilmektedir. Dış Ticaret bölümünden mezun olan öğrencilerin açık öğretimde okuyabilecekleri bölümler şöyledir:

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • İktisat

 • Kamu Yönetimi

 • Maliye

 • Uluslararası İlişkiler

 • İşletme

 • Konaklama İşletmeciliği

 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Dış Ticaret Bölümü Dersleri Nelerdir?

Dış Ticaret bölümü dersleri ön lisans eğitim hayatı boyunca öğrencilere verilecek bilgileri içermektedir. Dersler genel olarak sayısal ağırlıklıdır. Bölümü okuyacak öğrencilerin hesaplama yapmaları, ekonomik kavramlarını bilmeleri, tüketici dengesi ve gelir dağılımlarını öğrenmeleri gerekmektedir. Genel İşletme dersinde öğrenciler ağırlıklı olarak işletmeciliğe ilişkin konuları öğrenmektedirler. İşletmelerin varlık sebebi, kuruluş çalışmaları ve işletme fonksiyonlarını incelemektedirler. Uluslararası ticarete yönelik kavramlar, önemi, teorilerini ve uygulamalarını görmektedirler. Dış Ticaret bölümünün dersleri şu şekildedir:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 • Genel Ekonomi

 • Genel İşletme

 • Genel Muhasebe

 • Gümrük Mevzuatı

 • İngilizce

 • Türk Dili

 • Uluslararası Ticaret

 • Dış Ticaret İşlemleri

 • Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 • Temel Hukuk

 • Avrupa Birliği İnsan Hakları

 • İthalat-İhracat Uygulamaları

 • Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi

 • Kambiyo İşlemleri

 • Pazarlama İletişimi

 • Ticaret Hukuku

 • Türkiye Ekonomisi

 • AB ve Gümrük Birliği

 • Dış Ticarette Sigorta

 • Örgütsel Davranış

 • Serbest Bölgeler

 • Uluslararası Pazarlama

 • Uluslararası Ticaret Örgütleri

 • Dış Ticaretle İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Dış Ticarette Bilgisayar Uygulamaları

 • Hukukun Temel Kavramları

 • İktisada Giriş

 • Genel Matematik

 • Uluslararası Lojistik

 • Dünya Ekonomisi

 • Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki

 • İthalat ve İhracat İşlemleri

Dış Ticaret bölümünün dersleri üniversitelere göre farklılıklar göstermektedir. Genel olarak içerikler aynıdır. Fakat ders isimlerinde farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre bazı üniversitelerde seçmeli derslerde verilmektedir. Öğrenciler kendi istekleri doğrultusunda bu derslerden istediklerini seçerek bölümlerine devam edebilmektedirler. Dış Ticaret bölümünün seçmeli dersleri şu şekildedir:

Dış Ticaret bölümünün staj süreleri de üniversitelere göre farklılıklar göstermektedir. genellikle staj süreli 30 iş günüdür. öğrenciler stajlarını tamamlayabildikleri takdirde bölümden mezun olmaya hak kazanmaktadır.

Dış Ticaret Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Dış Ticaret bölümü ÖSYM’nin TYT sınavı ile tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Test sınavından 150 baraj puanını geçerek bölümü seçip okuyabilirsiniz. Bölüm meslek yüksekokullarında okutulmaktadır. 2 yıllık ön lisans olan Dış Ticaret bölümüne girmek için ÖSYM’nin ilk aşaması TYT sınavına girmeniz yeterli olacaktır. Dış Ticaret bölümü özel üniversitelerde daha yoğun olarak bulunmakta ve okutulmaktadır.

Dış Ticaret bölümü çoğunlukla özel üniversitelerde mevcuttur. Burslu, %75 indirimli, %50 indirimli, %25 indirimli ve ücretli olarak seçenekleri de bulunmaktadır. Bölüm genellikle yabancı dil ağırlıklı verilmektedir. Yabancı dil olarak da İngilizce tercih edilmektedir.

Dış Ticaret bölümü açık öğretim fakültelerinde faaliyet göstermektedir. Kişiler örgün okumayı tercih etmezlerse bu bölümü açık öğretim fakültesinde de okuyabilmektedirler. Türkiye’de bulunan Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nin açık öğretim bölümlerinden faydalanan öğrenciler bu bölümde okuyabilmektedir.

Dış Ticaret bölümünün kontenjan sayıları devlet üniversitelerinde oldukça fazla sayıdadır. Fakat özel üniversitelerde burslu, indirimli ve ücretli olarak seçeneklere bölündüğünden dolayı farklılıklar göstermektedir. Devlet üniversitelilerin de en yüksek kontenjan sayısı 110 kişi ile sınırlandırılmaktadır. Özel üniversitelerin en düşük kontenjan sayısı ise 2 kişiliktir.

dış ticaret dış ticaret bölümü dış ticaret bölümü MYO
Fatma Aykut
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.