AnasayfaBlogBüyük Veri Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Büyük Veri Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

25 Temmuz 2021
Bu, ızgara düzeninde yerleştirilmiş çok sayıda bileşenin bulunduğu bir devre kartının yakın çekimidir. Bileşenler düzgün ve düzenli bir şekilde yerleştirilmiştir ve kart yandan aydınlatılarak bileşenlerin açıkça görülebilmesi sağlanmıştır. Kart üzerinde dirençler, kapasitörler ve transistörler dahil olmak üzere çeşitli bileşenler bulunmaktadır. Kartın sol tarafında, güç kaynağı gibi görünen küçük dikdörtgen siyah bir kutu var. Kartın ortasında, işlemci veya kontrolör gibi görünen metalik çerçeveli büyük bir dikdörtgen siyah kutu vardır. Kartın sağ tarafına doğru, bellek modülü gibi görünen küçük beyaz bir kutu vardır. Kartın yüzeyinde az miktarda toz görülmektedir ve kartın kenarları hafifçe aşınmış gibi görünmektedir.
KonuAçıklamaÖnemli Bilgiler
Büyük Veri Mühendisi Nedir?Firmaların büyük ve karmaşık veri yığınlarını inceleyip analiz eden, bu verileri organize etme ve işler hale getirme sorumluluğuna sahip profesyoneldir.Firmaların karar verme ve strateji geliştirme süreçlerinde büyük rol oynar.
Büyük Veri Mühendisi Ne Yapar?Büyük veri yığınlarını toplar, temizler, analiz eder ve yorumlar. Ayrıca kurumun veri odaklı politikalarının oluşturulmasında önemli bir rol üstlenir.Kurumlar için stratejik ve istatiksel bilgiler sağlar.
Büyük Veri Mühendisi EğitimiBilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği gibi teknik bölümlerden mezun olabilirler. Ayrıca istatistik ve veri analizi üzerine master ve doktora programlarına katılabilirler.Veri analizi ve istatistik bilgisi gereklidir.
Büyük Veri Mühendisi MaaşlarıMaaşları eğitim seviyesi, tecrübe ve çalıştıkları sektöre göre değişiklik gösterir.Ortalama maaşlar 6.000 TL ile 10.500 TL arasında değişiklik gösterir.
Büyük Veri Mühendisliği İş İmkanlarıÖzel sektör ve devlet kurumları büyük veri mühendislerine ihtiyaç duyar. Teknoloji sektörünün hızla gelişmesi, büyük veri mühendislerinin iş imkanlarını artırır.Teknoloji sektöründe hızlı bir büyüme var.
Büyük Veri Mühendisliği BölümleriBilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olabilirler. Matematik, İstatistik ve Fizik bölümlerinden de mezun olanlar bu alanda çalışabilir.Birçok farklı bölüm bu alanda çalışabilir.
Büyük Veri Mühendisliği Karar SüreçleriBüyük veri mühendisleri firmaların stratejik kararlar almasında büyük rol oynar, analiz ve raporlarla iş değeri katma ve yönetim süreçlerine destek olur.Karar verme süreçlerinde etkilidir.
Büyük Veri Mühendisliği Teknolojik BilgiBüyük veri mühendisleri; veri analizi, veri tabanı yönetim sistemleri, programlama dilleri ve yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olması gerekir.Teknolojiyi yakından takip etmeleri gerekir.
Büyük Veri Mühendisliği İş DeğeriBüyük veri mühendislerinin veri analizleri ve raporları ile firmalara iş değeri katma hedefler.Firma kararlarının ve stratejilerinin oluşturulmasında etkilidirler.
Büyük Veri Mühendisliği ve Müşteri DavranışlarıBüyük veri mühendisleri, müşteri davranışlarını analiz eder ve bu verileri, firma stratejilerinin ve kararlarının oluşturulmasında kullanır.Müşteri davranışlarına dayalı verileri kullanırlar.

Büyük veri; gözlem, araştırma, arama motoru, blog, forum ve sosyal medyadan bunun yanında birçok kaynaktan elde edilen verilerin anlamlı ve işlenebilir hale getirilmiş şekline verilen addır. Firmaların müşteri davranışlarını incelerken doğru kararlar almalarına ve stratejiler geliştirmelerine önemli katkısı bulunur. Büyük veri mühendisi, kurumlar için önemli yere sahip, çok büyük miktara ve çeşitliliğe sahip verileri analiz eden kişilere verilen addır. Dağınık halde olan bu verileri, belirli bir sistem çerçevesinde tasnif edip, anlaşılabilir ve kullanılabilir hâle getirmekten sorumludur.

Büyük bir veri havuzuna sahip olan geniş veri kaynaklarını, hali hazırda tanımlanmış veri kaynaklarıyla birleştirme faaliyetini yerine getiren büyük veri mühendisleri, analiz sonuçlarıyla firmanın ya da kurumun veri odaklı politikalarının oluşturulmasında temel işlevi üstlenir.

Yazımızda büyük veri mühendisi ile ilgili merak edilen tüm sorulara yanıtlar hazırladık. Büyük veri mühendisi nedir? Büyük veri mühendisi ne iş yapar? Büyük veri mühendisi ne kadar maaş kazanır? Birlikte inceleyelim. 

Büyük Veri Mühendisi Nedir?

Son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan kavramlar arasında büyük veri de yerini aldı. İnternet ortamında yer alan her kişi büyük verinin gelişmesine katkı sağlar. Bu verilen anlamlı hale gelmesi ise belli bir çalışma aşamasını gerekli kılar. Bu verileri anlamlı hale getirenler ise büyük veri mühendisleridir. Büyük veri mühendisi, kurumlar ya da firmalara katlı sağlayacak, büyük bir miktara ve çeşitliliğe sahip verileri analiz etmesi gereken kişidir. Dağınık halde yer alan bu verileri belirli bir sistematiğe göre tasnif eder. Anlaşılabilir ve kullanılabilir hâle getirmek için çalışmalar yapar.

Büyük bir veri havuzuna sahip olan zengin veri kaynaklarını, mevcut ve tanımlanmış veri kaynaklarıyla birleştirilir. Böylece büyük veri mühendisleri ortaya çıkan analiz sonuçlarıyla şirketin ya da kurumun veri odaklı politikalarının oluşturulmasında önemli bir görev üstlenir. Sahip olduğu bilgiler sayesinde kurumların bazı kararlar vermeleri aşamasında stratejik planlar oluşturmalarını sağlar. Büyük veri mühendisi olmak isteyen kişiler belli bölümlerden mezun olmaları halinde istihdam edilir. Bu bölümler aşağıdaki gibidir.

Büyük Veri Mühendisi Ne İş Yapar?

Büyük veri mühendisi, çalıştığı kuruma hem stratejik hem de istatiksel destek veren kişidir. Firmaya iş değeri kazandırmayı hedefler ve hedefleri doğrultusunda çalışmalar sergiler. Her kaynaktan toplanan bilgileri analiz eder ve bir değer kazanmalarını sağlar. Kurumların karar alma aşamalarında önemli bir yere sahiptir. Özel sektör ve kamu alanında çalışmalarıyla firmaya avantaj kazandıran büyük veri mühendislerinin başlıca görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Büyük veri toplama görevine sahiptir

 • Veriyi anlamlı bir şekilde tasnif etmeli ve kullanılabilir hâle getirmelidir.

 • Kurumun ya da şirketin veri odaklı karar alma ve yönetim süreçlerine katkı sunma gibi önemli bir görevi üstlenir.

 • Büyük veri yazılım projelerinin tasarım ve uygulanmasında rol sahibidir.

 • Projeleri gözden geçirir ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

Büyük Veri Mühendisi Maaşları

Büyük veri, firmaların müşteri davranışlarının yönünü inceleyerek, doğru kararlar almalarına ve stratejiler geliştirmelerine önemli katkılar sağlamaktadır. Mevcut veriler en sade şekle ve işlenebilir hale getirildikten sonra, karşılaştırma yöntemi uygulanarak, bu verilerin birbirleriyle olan ilişkileri incelenir ve aralarındaki bağlantılar tek tek ortaya çıkarılır. Böylece alınacak olan kararların sonuçlarını önceden kestirme imkanı yaratılır. Verilerde önemli yere sahip bazı noktaların yerleri değiştirilir ve oluşturulan simülasyonlar ile farklı kararlara verilecek tepkiler ortaya çıkarılır.

Büyük veri analizi, kurumlarda gerçek müşteri davranışlarına dayalı verileri doğru bir şekilde değerlendirme ve yüksek değer katma aracı olarak görülür. Bu aşamada büyük veri mühendislerine önemli görevler düşer. Stratejik kararlarda öneme sahip büyük veri, kurumlara değer katmak amacı ile yapılandırılır. Büyük veri mühendisi özel sektörde ve kamu alanında çalışmalarını sürdürür. Yaptığı çalışmalara karşılık kazandığı maaş kuruma göre değişiklik gösterir. Ayrıca büyük veri mühendisinin eğitimi, tecrübesi maaşını etkileyen diğer önemli unsurlardandır. Kişinin kendini geliştirmesi ve teknolojileri yakından takip etmesi gerekir. Peki, büyük veri mühendisi ne kadar maaş kazanır?

 • Yeni mezun olan ve hemen çalışmaya başlayan bir büyük veri mühendisi en az 6.000 TL maaş kazanır.

 • Tecrübe edinmiş bir büyük veri mühendisi ortalama 8.000 TL maaş kazanır.

 • Bu alanda tecrübe sahibi olan bir büyük veri mühendisinin ise 10.500 TL’ye kadar gelir elde ettikleri görülmektedir.

Büyük Veri Mühendisi Nasıl Olunur?

teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve sektörel büyüme birçok mesleğin ortaya çıkmasını sağladı. bunlardan biri de büyük veri mühendisliğidir. bu alana ilgisi olan üniversite adayları ilgili bölümlerin neler olduğunu araştırıyor. veri mühendisliği pozisyonunda değerlendirilmek isteyen kişilerin üniversitelerde yer alan 4 yıllık lisans bölümlerinden bazılarından mezun olmaları gerekir. bunlar; bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, i̇şletme mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, bilgi teknolojileri, enformatik, matematik ve istatistik olarak sıralanmaktadır. bu alanda başarılı olmak isteyen kişilerin öncelikle işverenler tarafından beklenen diplomaya sahip olmaları ardından da bazı özellikleri taşımaları gerekmektedir. bu özellikler sayesinde mesleki başarıları çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkar. ayrıca kurumlar tarafından daha çok tercih edilmelerine imkan tanır. büyük veri mühendisi olmak için aşağıdaki özelliklere sahip olmak gerekir.

 • Bilgisayar bilimlerine ilgi duymalı ve bu alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelidir.

 • Yapay zeka teknolojilerine ilgi duyması gerekir.

 • Sözlü ya da yazılı iletişim becerisi geliştirmiş olmaları beklenir. Güçlü bir iletişim becerisine sahip olan kişiler bu alanda daha başarılı olur.

 • Yazılım ve veri tabanı bilgisine sahip olmaları gerekir.

 • Python ve Java gibi yazılım programları ile ilgili bilgi sahibi olmaları gerekir.

 • Program dillerine hakim olmaları mesleklerinin olmazsa olmazlarıdır.

 • Yabancı dil bilgisi özellikle iyi derecede İngilizce bilmeleri oldukça önemlidir.

Büyük Veri Mühendisi Nedir?, Firmaların büyük ve karmaşık veri yığınlarını inceleyip analiz eden, bu verileri organize etme ve işler hale getirme sorumluluğuna sahip profesyoneldir, Firmaların karar verme ve strateji geliştirme süreçlerinde büyük rol oynar, Büyük Veri Mühendisi Ne Yapar?, Büyük veri yığınlarını toplar, temizler, analiz eder ve yorumlar Ayrıca kurumun veri odaklı politikalarının oluşturulmasında önemli bir rol üstlenir, Kurumlar için stratejik ve istatiksel bilgiler sağlar, Büyük Veri Mühendisi Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği gibi teknik bölümlerden mezun olabilirler Ayrıca istatistik ve veri analizi üzerine master ve doktora programlarına katılabilirler, Veri analizi ve istatistik bilgisi gereklidir, Büyük Veri Mühendisi Maaşları, Maaşları eğitim seviyesi, tecrübe ve çalıştıkları sektöre göre değişiklik gösterir, Ortalama maaşlar 6000 TL ile 10500 TL arasında değişiklik gösterir, Büyük Veri Mühendisliği İş İmkanları, Özel sektör ve devlet kurumları büyük veri mühendislerine ihtiyaç duyar Teknoloji sektörünün hızla gelişmesi, büyük veri mühendislerinin iş imkanlarını artırır, Teknoloji sektöründe hızlı bir büyüme var, Büyük Veri Mühendisliği Bölümleri, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olabilirler Matematik, İstatistik ve Fizik bölümlerinden de mezun olanlar bu alanda çalışabilir, Birçok farklı bölüm bu alanda çalışabilir, Büyük Veri Mühendisliği Karar Süreçleri, Büyük veri mühendisleri firmaların stratejik kararlar almasında büyük rol oynar, analiz ve raporlarla iş değeri katma ve yönetim süreçlerine destek olur, Karar verme süreçlerinde etkilidir, Büyük Veri Mühendisliği Teknolojik Bilgi, Büyük veri mühendisleri; veri analizi, veri tabanı yönetim sistemleri, programlama dilleri ve yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olması gerekir, Teknolojiyi yakından takip etmeleri gerekir, Büyük Veri Mühendisliği İş Değeri, Büyük veri mühendislerinin veri analizleri ve raporları ile firmalara iş değeri katma hedefler, Firma kararlarının ve stratejilerinin oluşturulmasında etkilidirler, Büyük Veri Mühendisliği ve Müşteri Davranışları, Büyük veri mühendisleri, müşteri davranışlarını analiz eder ve bu verileri, firma stratejilerinin ve kararlarının oluşturulmasında kullanır, Müşteri davranışlarına dayalı verileri kullanırlar
Büyük Veri Mühendisi Büyük Veri Mühendisi nedir Büyük Veri Mühendisi ne iş yapar Büyük Veri Mühendisi maaşları Büyük Veri Mühendisi nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Dokunmatik ekrana dokunan bir parmağın yakın çekimi, parmak ekrana hassas bir şekilde dokunuyor. Kişinin eli görülebiliyor ve hafifçe bronzlaşmış. Ekran mavi beyaz bir tasarımla aydınlatılmış, üzerinde bir logo, bir dolar işareti, bir kilit ve bir anahtar deliği ve bir kurdeleyle sarılmış bir kağıt var. Arka plan farklı renk ve şekillere sahip bir grafiktir ve genel görüntü teknoloji tabanlı bir tasarıma sahiptir. Ekranda bir metin de görülebilmektedir. Görüntü çok ayrıntılıdır ve dokunmatik ekranla etkileşime giren bir kişinin ilginç bir görüntüsünü sunmaktadır.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1257464
Bu görselde ileri Excel eğitimi için dizüstü bilgisayar kullanan bir kişi yer almaktadır. Dizüstü bilgisayar açık ve kullanıcı klavyede yazıyor, bu da kursa aktif olarak katıldığını gösteriyor. Arka planda, öğrenme atmosferine katkıda bulunan siyah metinli bir tabela ve ahşap bir yüzey üzerinde bir tabak antep fıstığı görülebiliyor. Ayrıca, muhtemelen kurs sırasında içilen bir fincan kahvenin yakın çekimi ve rahatlatıcı ve konforlu bir ortam yaratan bir bitkinin yakın çekimi de bulunmaktadır. Dizüstü bilgisayar ekranında, kullanıcının aktif olarak verileri analiz ettiğini gösteren bir grafik görülebiliyor. Tüm bunlar bir araya gelerek bu ileri düzey Excel eğitim kursu için ideal bir öğrenme ortamı oluşturuyor.
4.9
(302)

İleri Excel Eğitimi

25 Konu4 Saat
Bu görsel Excel hakkında bir çevrimiçi kursu tasvir etmektedir. Gözlük takan ve sakallı bir adam, konu hakkında bilgili ve deneyimli olduğunu gösteriyor. Gri arka plan üzerinde Excel Kursu - Excel Öğrenimi yazan metin de bunu doğruluyor. Yüzünün yakın çekimi, konuya olan güvenini gösteriyor. Ayrıca, gri arka plan üzerindeki beyaz metin, kursun kapsamlı ve bilgilendirici olduğunu gösteriyor. Adamın gözlükleri ve siyah gömleği profesyonel olduğunu, burnunun yakın çekimi ise son derece odaklanmış olduğunu gösteriyor. Bu görsel, öğrencinin deneyimli ve bilgili bir eğitmen tarafından verilen kapsamlı ve ilgi çekici bir çevrimiçi Excel kursu alacağını iletir.
4.9
(558)

Excel Eğitimi

10 Konu5 Saat