AnasayfaBlogÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümler

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

08 Kasım 2020
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Türk lehçeleri; Kırgız Türkçesi, Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi, Uygur Türkçesi, Tatar, Başkurt, Azerice ve Türkmen Türkçesi olarak bilinmektedir. Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, bu lehçelerin geçmişleri, edebiyatları hakkında araştırmalar yapar, incelemeler yapar ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Tüm bu incelemeleri ve araştırmaları yapacak, gelecek nesillere aktarılmasına vesile olacak gerekli tüm donanıma sahip uzmanlara ihtiyaç duyulur.

Üniversitelerde eğitim olarak karşımıza çıkan çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları; Tarihsel derinlik ve karşılaştırmalı metodolojinin dikkate alındığı, modern Türk toplumlarına ait diller, edebiyat tarihleri, bugünkü edebî durumları, siyasî tutumları ve kültürleri sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları hakkında araştırmalar yapacak ve bu alanda çalışacak uzmanların yetiştirmesini sağlar. Bu uzmanlar Türkolog unvanı ile kariyerlerine devam ederler.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Nedir?

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünün amacı; yurt içinde ve yurtdışında türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkoloji, Türkçe öğretmenliği ile bölümün işi birliği içinde kaliteli bir eğitim ortamı oluşturmak. Yenilikçi, araştırmacı akademisyenlerin yetişmesini sağlamak. Aynı zamanda Milli eğitim bakanlığı çatısı altında açılacak Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği kadrolarında yer alacak donanımlı bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü yetiştireceği bilgi sahibi, donanımlı uzmanlarla geniş bir alana yayılmış olan Türk toplumunun dil, edebiyat ve kültürünün öğrenilmesi bugünkü Türk Topluluk ve Devletleri ile karşılıklı edebi, ekonomik ve sosyo-kültürel yardımlaşmanın sağlanması, bu alanlarda var gücü ile çalışacak bilim adamlarının yetiştirilmesi temel amaçtır.

Türk dillerinin modern yöntemlerle araştırıldığı ve incelendiği bir Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları lisans programı Çağdaş Türkçe sosyal puan türüne göre öğrenci alımı yapan 4 yıllık lisans bölümüdür. Bölüm mezuniyet şartı 240 kredinin başarıyla tamamlanmasıdır. 4 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan mezunlar Türkolog unvanı alır. Bölümü tercih edecek adaylarda bazı özellikler aranmaktadır. Bunlar; Sözel yeteneğe sahip olmaları, güçlü bir bellekleri olması, dil konusunda çalışmaya istekli, özellikle Türk dili, edebiyatı ve tarihine meraklı olan, araştırmayı seven, insan ilişkileri kuvvetli bireyler olmaları önemlidir.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İş İmkanları Nelerdir?

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunları başarıyla tamamladıkları eğitim sonrası “Türkolog” unvanı alır.  Bölüm mezunları Millî Eğitim Bakanlığı çatısı altındaki devlet okullarında,  özel okullarda veya dershanelerde çalışabilmektedirler. Bunun yanında yurt içinde ve yurt dışında akademik kariyer yapabilirler.

Atatürk Kültür Merkezi ve Türk Dil Kurumu'nda uzmanlık ve uzman yardımcılığı yapabilirler. TRT'de ve Kültür Bakanlığı'nda farklı görevlerde kariyerlerini devam ettirebilirler. Ülkemizdeki üniversitelerde ve bu cumhuriyetlerle iş birliği içinde olan çeşitli kuruluşlarda görev alabilirler. Son yıllarda önemli iş imkanları içinde yer alan yabancılara Türkçe öğretiminde, çoğunlukla Çağdaş Türk Lehçeleri ve edebiyatları bölümü mezunları tercih edilmektedir. Bölümden mezun olan öğrencilerin çalışabileceği iş imkanlarını aşağıda sıraladık. 

 • MEB'e Bağlı okullarda "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni"

 • MEB'e Bağlı Okullarda "Türkçe Öğretmeni"

 • Üniversitelerde "Türk Dili Okutmanı" ve "Araştırma Görevlisi" 

 • Kültür Bakanlığı Bünyesinde "Araştırmacı" 

 • Misyon Kuruluşlar ve Türk Kültür Merkezlerinde "Okutman"

 • AKM ve TRT gibi kurumlarda "Uzman" olarak görev alabilirler.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Mezunları Ne İş Yapar?

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümden mezun olanlar pedogojik formasyon alması durumunda ve KPSS’den alacağı yeterli puan ile başvuru sonucu atanırsa Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışmalarını sürdürebilir. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları iş imkanları yalnız bununla sınırlı da değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı dışında, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı kuruluşlarda de iş imkanına sahiptirler. Kariyerlerine akademisyen olarak devam etmeyi planlayan mezunlar, ALES sınavından yeteli puanı aldıktan sonra bulundukları bölümde araştırma görevlisi olarak işe başlar, zamanla akademisyen olabilirler. Bunun haricinde “Türkolog” olarak çalışıp inceleme ve araştırmalar içinde yer alabilirler. Türkolog olarak kariyerine devam edecek mezunların sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Bir araştırmacı kimliği ile en eski metinlerden başlayarak Türkçe eserleri incelemeye alır.

 • Türk dilinin yapısını, kökenini, gelişim sürecini, gelişimini etkileyen tüm faktörleri inceler.

 • Belli bir tarih aralığındaki eserlerin özelliklerini saptar.

 • Türkçe'nin korunması ve sağlıklı bir şekilde gelişimi için tavsiyelerini iletir.

 • Sözlük hazırlığı yapar.

 • Türkçe'nin diğer dillerle olan bağlarını araştırır.

 • Yaptığı değerlendirme neticesinde Türkçe'nin karşılaştığı sorunları, sorunların çözümüyle uğraşan meslek çalışanlarına, kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlar.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dersleri Nelerdir?

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünü tercih etmeyi düşünen adaylar, eğitim yaşamları boyunca karşılaşacakları dersleri araştırmak ister. Eğitim yaşamları boyunca teorik ve mesleki olarak çok sayıda dersle karşılaşırlar. Kırgız Türkçesi, Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi, Uygur Türkçesi, Tatar, Başkurt, Azerice ve Türkmen Türkçesi olan Türk lehçelerini incelerler. 8 dönemlik eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları lisans diploması almaya hak kazanır. 4 yıllık lisans eğitimleri boyunca karşılaşacakları temel dersler aşağıdaki gibidir.

 • Türk Dili Tarihi, 

 • Eski Yazı, 

 • Türk Kültürü Araştırmaları, 

 • Türk – Rus İlişkileri, 

 • Arap Harfli Türkçe Metinleri Okuma – Anlama, 

 • Türk-Çin İlişkileri, 

 • Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları ve Sıralama

2020 YKS’ye katılan üniversite adayları aşağıda yer alan tablodan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 2020 taban puanları ve 2020 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları başarı sıralamaları hakkında bilgi edinebilir. Aşağıda paylaştığımız sıralama ilk 4 eğitim kurumunu kapsamaktadır. Sayfamızda paylaştığımız puanlar bu sene yerleşen adayların puanları ve sıralamaları olup verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan en son güncel puanlardır.

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralamaİstanbul ÜniversitesiÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları341,51796103893Hacattepe ÜniversitesiÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları332,99996129237Ankara ÜniversitesiÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları325,23657155905Ankara Hacı Bayram Veli Üni.Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları309,89585219574

çağdaş Türk lehçeleri edebiyat Türkoloji Türkolog dil
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.