AnasayfaBlogZaman Yönetimi Nedir?
Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi Nedir?

01 Nisan 2020
Resimde yapboz parçası olan bir saat görülmektedir. Saat dikdörtgen şeklindedir ve siyah bir çerçeveye sahiptir. Saatin ön yüzü beyazdır ve üzerinde siyah rakamlar ve ibreler vardır. Saatin sağında dikdörtgen bir bulmaca parçası vardır. Parça sarıdır ve etrafında mavi bir kenarlık vardır. Saat ve yapboz parçası beyaz bir yüzey üzerinde yer almaktadır. Görüntünün arka planı hafifçe bulanıklaştırılarak yumuşak bir odak efekti verilmiştir. Saatin üzerindeki zaman yaklaşık 10:10'dur. Görselin sıcak ve davetkar bir havası vardır.
Zaman Yönetimi Nedir?Neden Önemlidir?Kişisel Zaman Yönetimi
Hedeflere ulaşmada zamanı verimli ve etkin kullanma çabasıdır.Zaman, her bireyin eşit olarak sahip olduğu değerli bir kaynaktır. Zaman yönetimi, iş ve kişisel yaşamın dengelenmesini sağlar.Zamanı kişisel hedefler doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanma becerisidir.
Zaman yönetimi, günlük yaşamı, iş yaşamını, sosyal ve kişisel sorumlulukları dengeli bir şekilde gerçekleştirecek şekilde planlama yeteneğidir.Çünkü belirli görevlere ayrılan zamanın etkin kullanılması, toplam verimliliği ve etkinliği artırır.Kişisel zaman yönetimi, bireyin kendi hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda zamanını etkin bir şekilde düzenlemesi ve kullanmasıdır.
Zaman yönetimi, çalışma yaşamı ve kariyer yönetimi alanında başarının önemli öğelerinden biri olarak görülmektedir.Zaman yönetimi, motıvasyonun sağlanması, kariyer gelişimi, verimsizliği giderme ve belirlenen hedeflere ulaşma açısından kritiktir.Kişisel zaman yönetimi sayesinde bireyler özel yaşamlarında da bir dizi ayrıcalığı deneyimlerler.
Zaman yönetimi, olanakların pahasına her dakikanın ve saatin belirli bir hedef veya amaç doğrultusunda planlanması ve kullanılmasıdır.Mevcut zaman içinde yapılabilenlerin belirlenmesi ve doğru kullanımı, genel verimliliği etkiler.Kişisel zaman yönetimi bireyin zamana değer vermesi ve bu süreyi etkin bir şekilde kullanması ile başlar.
Zaman yönetimi, zamanın olanaklarına göre belirlenen işleri yapma yeteneği ve bu işlerin belirli bir düzen içinde yapılabilmesini sağlama yeteneğidir.Zaman yönetimi, işlerin etkin ve verimli yapılabilmesi için gereklidir. Ayrıca, zamanın yanlış ve etkisiz bir şekilde kullanılması strese ve verimsizliğe yol açar.Kişisel zaman yönetimi, bireyin kendi yaşamı ve hedefleri doğrultusunda zamanı ne şekilde kullanacaklarına karar verme yeteneğidir.

Zaman; bir iş içinde geçtiği, geçeceği ve geçmekte olduğu süre olarak tanımlanır. Zaman, her gün ve her an yaşadığımız bir kavramdır. Ancak üzerinde düşüncelerimizi pek fazla yoğunlaştırmadığımız bir kavramdır. Dünya üzerinde geçmişten günümüze insanların eşit olarak sahip olduğu tek şey zaman kavramıdır. Zaman, olayların geçmişten bugüne dek gelip geçtiği kontrol dışı kesintisi olmayan bir süreci bildirir. Yaşadığımız çağın da en önemli problemlerinden birini zaman kavramı oluşturur. Çağımızda hemen hemen her toplumdaki bireylerin yaşadığı sorun zaman yetersizliğidir. Özellikle profesyonel bir yaşam tarzı içerisinde olanlar sınırlı süre içerisinde birçok işi yapmak zorundadırlar.

Kısıtlı bir süre içerisinde bireylerin belirtilen işleri yapamaması durumu, bireyleri zamanı değerlendirmeye itmiştir. Bu nedenle zaman yönetimi konusu ortaya çıkmıştır. Bu konu kişisel gelişim konuları arasında da en önemli konulardan sayılır. Zaman yönetimi, işi çok yoğun olan yöneticilerin zamanlarını daha etkin bir şekilde kullanmak amacıyla eğitim aracı olarak ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkış yeri Danimarka’dır. Buradan çıkıp tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Günümüzde daha çok çalışma yaşamı ve kariyer yönetimi alanında başarının en önemli öğelerinden biri olarak görülmektedir.

Zaman yönetimi, hedef belirleme ve ulaşmada zaman kavramını verimli ve etkin kullanma çabasıdır. Kişinin kendini yönetebilmesi ve kendine söz geçirebilmesi durumudur. Zaman yönetimi, bir gün içerisinde harcanan zamanı organize etme durumu ve planlama yeteneğidir. Zamanın iyi bir şekilde yönetilmesi sonucunda ortaya etkililik ve verimlilik kavramlarının ortaya çıkması gerekir. En geniş haliyle zaman yönetimi, zamanımızın, çalışma yaşamımızı, zevklerimizi, sorumluluklarımızı, amaçlarımızı ve sosyal yaşamımızın içerdiği etkinlikleri bir arada yürütebilecek şekilde planlanmasıdır.

Zaman yönetimi konusunda esas olan, mevcut zaman içerisinde nelerin yapılabileceğidir. Zamanımızın tamamına yakını çalışarak geçirmek maalesef zamanı yönetmek değildir. Bu durum tam tersi zamanın bireyleri yönetmesi anlamanı taşır. Zaman yönetimi, zamanı etkin ve verimli yönetme, her saati ve dakikayı belirli bir hedef veya amaç doğrultusunda planlayarak kullanmaktır.

Zaman yönetimi için önemli bir durum bulunmaktadır. Bu durum, her faaliyet alanına ayrılan zamanın kullanılmasıyla ilgilidir. Aynı zamanda bir alandan diğerine ne kadar tahsis edileceğinin belirlenmesi durumu oldukça önemlidir. Bu yönetim anlayışı da bireylerin daha iyi işler üretip, olayları denetim altında tutmalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda enerjilerini daha verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktadır. Zaman yönetimi sonucunda ise bireyler, daha ayrıntılı planlar yapabilir, yeni fikirler ve projeler ortaya koyabilir. Bireyler kendileriyle ilgilenebilir ve becerilerini geliştirebilir.

Peki, bireyler neden zaman yönetimi yapmalı? Çünkü belirlenen hedeflere ulaşmak, verimsizliği gidermek, motivasyon sağlamak, kariyer gelişimi yapmak, görev gereklerini yerine getirmek, bireyin kendinle ilgilenebilmesi ve ilgi alanlarının geliştirilmesi için yapmak durumundayız.

Kişisel Zaman Yönetimi Nedir?

Zaman, en değerli kaynaktır. Bu kaynağı kişisel olarak yönetmek ise bireye kazanımlar sağlar. Kişisel zaman yönetimi sayesinde bireyler diğer bireylere oranlara birçok ayrıcalık kazanır. Peki, kişisel zaman yönetimi için neler yapmak gerekir? İlk önce zamanın değerinin olduğuna inanmak gerekiyor. Örneğin, bir milisaniyenin önemini anlamak için olimpiyatlarda altın madalya kazanamayan kişiyle konuşun. Bir saniyenin önemini anlamak için, bir kazayı kıl payı atlatmış olan bir gençle konuşun. Bir haftanın değerini anlayabilmek için haftalık yayın yapan bir derginin editör ile konuşun. Bir ayın değerini anlayabilmek için, prematüre doğum yapan bir anneyle konuşun. Bir yılın değerini anlayabilmek için sınıfta kalan bir öğrenciyle konuşun.

Herkesin zaman kavramını kullanma ve algılama biçimi birbirinden farklıdır. Ancak zaman kavramı insanlara demokratik olarak dağıtılmış bir kavramdır. Herkes bir gününü 24 saat yaşar. Kimse ben bugünü 30 saat yaşarım diyemez. Zaman geri döndürülmesi ve depolanması kıt olan bir kaynaktır. Önemli olan kişisel zaman yönetimi için bu kavramın önemini bilmek ve etkili kullanmaktır. Yapmanız gereken önceliklerini günlük planınız içeriğine dahil etmektir.

Zamanı yönetebilmek hayatı yönetebilmek” olarak tanımlanır. Bunun içinde kontrol edebildiğimiz olayları planlamak gerekir. Kontrol edemediğimiz bizim dışımızdaki olayları yönetebilmek ise oldukça önemlidir. Kontrol edebildiğimiz her olayı kontrol etmekle kişisel zaman yönetimi yapabiliriz. Örneğin, sabah uyanma zamanı kontrol edilebilir. Ne yediğimiz ve içtiğimiz kontrol edilebilir. Giyeceğimiz kıyafetler iş yeri kurallarına göre kontrol edilebilir. İşe gidiş süresi trafiğe göre kontrol edilmesi muhtemeldir. İş planı yaparak iş yerinde yapılan toplantı vb. durumlar kontrol edilmesi muhtemel durumlardır.

Öğle yemeği ve kiminle yemek yediğim kontrol edilebilir. Akşam trafiği kontrol edilemez bir durumdur. Akşam yapacakların kontrol edilebilir. Yarın akşam neler yapacakların kontrol edilebilir… Kişisel zaman yönetimi içerisinde kontrol edilemeyen her olay bireylerde stres yaratır.

Kişisel Zaman Yönetimi Ne Kazandırır?

Kişisel zaman yönetimi sayesinde;

 • Bir gün vaktim olursa yaparım.

 • Akşam oldu fakat ben işlerimi halledemedim.

 • Şimdi ona zaman ayıracak vaktim yok, sonra ona bakarım.

 • En son ne zaman konsere gittiğimi hatırlamıyorum vb. sorunlardan kurtulabilirsiniz.

Kişilerin performanslarının ne zaman yüksek olduklarını bilmesi, kişisel zaman yönetimi açısından oldukça verim sağlamaktadır. Kişisel zaman yönetimi için zamanınızı verimli kullanmak istiyorsanız en yüksek performans gösterdiğiniz saatlerde öncelikli işler listenizde önemlileri belirlemeniz gerekir. Ardından da öncelikli işler üzerinde tartışma yapmanız gerekir. Orta performans gösterdiğiniz saatlerde ise rutin işleri yapmanız gerekir. Aynı zamanda daha sonraki işler için planlama yapmanız gerekir. Düşük performans gösterdiğiniz saatlerde ise daha rahat olacağınız için telefonda etkili iletişim kurarak  başarılı telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. E-mail kutunuzdaki postalara cevap verebilir ve ziyaretçi kabul edebilirsiniz.

Kişisel Zaman Yönetiminde İzlenecek Yollar

Kişisel zaman yönetimi için belirtilen etkili yollar şunlardır;

 • Planlama ve organizasyon için zaman ayırmak gerekir. Etkin zaman kullanımı plan yapmayı gerektirir. Plan yaparak işlerinizi ve yapacaklarınızı size uygun bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Plan yapmadan harekete geçen bireyler başarısızlığa adım atmış olurlar.

 • Önceliklerinizi belirlemek ise diğer bir yoldur.

 • Amaç ve hedeflerinizi belirlemek kişisel zaman yönetimi için diğer yoldur. Amaçlarınız yaşamlarınıza ve zamanı kullanma biçimine yön verir. Öncelikle ne istediğinize karar vererek ilerlemelisiniz.

 • Esnek olmayı deneyin. İşinizi planlarken olası yaşanacak olumsuz durumlar için esneklik payı bırakmanız gerekir.

 • Yapılacak işler listesi oluşturun. Yapacağınız işleri günlük olarak liste haline getirmek bireylere başarı sağlar. Uzun vadede sonuç getirmeyecek işlerinizi listenizden çıkarın.

 • Biyolojik olarak en etkili olduğunuz zamanı belirleyin. Bu zamanı bilerek en etkili işlerinizi bu süre zarfında yapmaya özen gösterin.

 • Yaptığınız işleri doğru yapmaya özen gösterin.

 • Mükemmeliyetçi bir tavır takınmaktan kaçının. Mükemmeliyetçilik ve küçük detaylar için daha fazla zaman harcamak işlerinizi geciktirebilir.

 • Yapacağınız işleri ertelemekten kaçının.

 • Hayır demeyi öğrenin. Bu kelimesi ne kadar kısa bir kelime de olsa söylenmesi oldukça zordur. Hayır diyebilmek amaçlarınıza odaklanmanıza yardımcı olur.

 • Her tamamladığınız işten sonra kendinizi ödüllendirin. Kendinizi ödüllendirmek iş ve oyun dengenizi kurmanızı sağlayacaktır.

Örgütsel Zaman Yönetimi Nedir?

İşletmeler işlerini gerçekleştirmek için insan gücü, bilgi, birikim, sermaye vb. üretim faaliyetlerine ihtiyaç duyarlar. Üretim faktörlerinin iyi yönetilmesi işletme için büyük öne taşır. Günümüzün gereklilikleri üretim faktörlerinin iyi yönetilmesinin yanına zaman yönetimi kavramını da gerekli kılmıştır. Artık işletmelerin başarıları sermayelerini iyi yönettikleri gibi zamanı da iyi yönetmeleriyle doğru orantılıdır.  Peki, örgütsel zaman yönetimi nedir?

Örgütsel zaman yönetimi, işletmelerin mal ve hizmetlerini üretmek için sahip olduğu insan kaynaklarının ve makinaların zamanlarını kullanır. Örgütsel zaman yönetimi bu zamanların toplamıdır. Aynı zamanda verimli kullanılmasıdır. İşletme sahipleri başarıya ulaşmak için çalışanlarının ve makinalarının zamanlarını efektif kullanmalarını istemektedirler. Bu durum da ancak örgütsel zaman yönetimi ile mümkün olmaktadır. Örgütsel zaman yönetimi için öne çıkan maddeler şunlardır;

 • Örgütsel zaman yönetimi için ilk aşama doğru planlama yapmaktır. Doğru planlama sayesinde süreçlerde gelişen zaman kayıpları önlenebilir. Doğru planlama, makine ve çalışanların mesailerindeki zaman kayıplarını en az seviyeye indirebilir.

 • Etkili iletişim de örgütsel zaman yönetimi için oldukça önemlidir. Birimler ve kişiler arasında sağlanan doğru iletişim zaman kayıplarını büyük oranda azaltabilir. Her iletişim işlemi için doğru iletişim araçları kullanılmalıdır. Aynı zamanda işletmelerde hangi bilginin, ne zaman ve kimlere nasıl iletileceği yönünde belirlenen bir prosedür olmalıdır.

 • Yöneticilerin tutumu da oldukça önemlidir. İşletme yöneticileri aslarıyla olan ilişkisinde onları zaman kaybına uğratacak davranışlarda bulunmamalıdır.

 • Etkin organizasyon, örgütsel organizasyon işlerinin yapılma hızını etkiler.

 • Toplantı yönetimi de örgütsel zaman yönetimi alanında oldukça önemlidir. Yapılacak olan toplantı gerçekten gerekli mi sorusu sorulmalıdır. Toplantının amacı, kimlerin katılacağı, katılımcıların toplantıya katkısı oldukça etkileyicidir. Aynı zamanda toplantının başlama ve bitiş zamanlarının önceden belirlenmesi de oldukça önemlidir.

Zaman Yönetiminin Önemi Nedir?

Yazıda zaman ve zaman yönetimi hakkında bilgi verdik. Hatta bireysel ve örgütsel olarak da spesifik bir şekilde açıklamaya çalıştık. Peki, zaman yönetiminin önemi nedir? Yazımıza konu olacak, bireyler ve örgütler üzerinden açıklamamızı sağlayan özelliği nedir? Zaman yönetiminin önemi öğrenilerek yazı tamamlanmış olacaktır. Sizde zaman yönetiminin önemini anlayıp bu alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız Zaman Yönetimi Eğitimi alabilirsiniz.

Zaman yönetiminin önemi içerisinde anahtar olan daha fazla çalışmayı değil verimli çalışmayı öne sürmesidir. Daha az zamanda daha az stres yaşayarak verimli çalışma yapılmasını sağladığı için oldukça önemlidir. Zaman yönetiminin önemi içerisinde bize en önemli yaşamsal kaynağın para olmadığını göstermesidir. Çünkü etkili bir zaman yönetimi yapılmadığı zaman para kaybı ve verimlilik oldukça fazla azalır.

Zaman yönetiminin önemi bizlere zamanın geri döndürülemeyecek bir kavram olduğunu gösterir. Aynı zamanda yaşamın kaynağı olduğunu da gözler önüne sergilemektedir. Zamanı depolamak oldukça kıt olduğundan yaşadığımız anı planlayarak ve en etkili ve verimli kullanmamız konusunda bizleri uyandırır. Zaman yönetiminin önemi bizlere bu kavramın sadece çalışanlara ait olmadığını göstermiştir. Yaşamın her alanında bu becerilerin kullanılması gerektiğini göstermiştir. Zaman yönetiminin önemi, yönetici, lider vb. çalışma hayatında başarı sağlayabilmeleri için üretim güçleri kadar bu kavramında ne kadar gerekli olduğunu göstermiştir. Zaman yönetiminin önemi, tüm bireylerin bu kavramı öğrenerek verimli ve kaliteli yaşam sağlama olanağı olduğunu göstermede oldukça başarılı olmuştur.

İlgili Eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Hedeflere ulaşmada zamanı verimli ve etkin kullanma çabasıdır, Zaman, her bireyin eşit olarak sahip olduğu değerli bir kaynaktır Zaman yönetimi, iş ve kişisel yaşamın dengelenmesini sağlar, Zamanı kişisel hedefler doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanma becerisidir, Zaman yönetimi, günlük yaşamı, iş yaşamını, sosyal ve kişisel sorumlulukları dengeli bir şekilde gerçekleştirecek şekilde planlama yeteneğidir, Çünkü belirli görevlere ayrılan zamanın etkin kullanılması, toplam verimliliği ve etkinliği artırır, Kişisel zaman yönetimi, bireyin kendi hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda zamanını etkin bir şekilde düzenlemesi ve kullanmasıdır, Zaman yönetimi, çalışma yaşamı ve kariyer yönetimi alanında başarının önemli öğelerinden biri olarak görülmektedir, Zaman yönetimi, motıvasyonun sağlanması, kariyer gelişimi, verimsizliği giderme ve belirlenen hedeflere ulaşma açısından kritiktir, Kişisel zaman yönetimi sayesinde bireyler özel yaşamlarında da bir dizi ayrıcalığı deneyimlerler, Zaman yönetimi, olanakların pahasına her dakikanın ve saatin belirli bir hedef veya amaç doğrultusunda planlanması ve kullanılmasıdır, Mevcut zaman içinde yapılabilenlerin belirlenmesi ve doğru kullanımı, genel verimliliği etkiler, Kişisel zaman yönetimi bireyin zamana değer vermesi ve bu süreyi etkin bir şekilde kullanması ile başlar, Zaman yönetimi, zamanın olanaklarına göre belirlenen işleri yapma yeteneği ve bu işlerin belirli bir düzen içinde yapılabilmesini sağlama yeteneğidir, Zaman yönetimi, işlerin etkin ve verimli yapılabilmesi için gereklidir Ayrıca, zamanın yanlış ve etkisiz bir şekilde kullanılması strese ve verimsizliğe yol açar, Kişisel zaman yönetimi, bireyin kendi yaşamı ve hedefleri doğrultusunda zamanı ne şekilde kullanacaklarına karar verme yeteneğidir
zaman yönetimi zaman kişisel zaman yönetimi örgütsel zaman yönetimi zaman yönetiminin önemi
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.