AnasayfaBlogAnaokulu Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Anaokulu Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

31 Mart 2021
Genç bir kadın kucağında küçük bir çocuk tutuyor. Her ikisi de gülümsüyor ve birbirlerine bakıyorlar. Kadının üzerinde beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon, çocuğun üzerinde ise kırmızı bir gömlek ve gri bir pantolon var. Arka plan bulanık, ancak köşede kırmızı ve beyaz şeritli yeşil bir balon görülebiliyor. Sağ tarafta, beyaz krema ile beyaz ve turuncu bir kutu ve sol üst köşede yakın çekim bir çiçek var. Yeşil ve beyaz bir topu tutan bir elin bulanık görüntüsü ve beyaz bir nesnenin bulanık görüntüsü de resimde görülebiliyor.
Anaokulu Öğretmeni Nedir?Gerekli NiteliklerGörevler
İlkokul çağına gelmemiş çocukların eğitiminde görev alan kişi.Çocukları sevmek, farklı yaş gruplarına hitap edebilmek, etkili iletişim tekniklerini kullanabilmek, iyi bir diksiyona sahip olmak.Eğitim sürecini planlamak, çocukların kişisel hijyenini sağlamalarını desteklemek.
Çocukların zihinsel, duygusal ve psikososyal gelişimini desteklerEnerjik ve dinamik bir yapıya sahip olmak, güler yüzlü olmak, çocuklara eşit davranabilmek.Çocukların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, ebeveynler ile etkili bir iletişim ortamı oluşturabilmek.
Çocukların beceri ve öğrenme yetilerini geliştirmeyi amaçlar.Müzik, sanat, beden eğitimi, hikâye anlatma gibi becerilere sahip olmak.Öğrencilerini heyecan dolu aktivitelere çekerek bilinçlendirmek, eğitim sürecine ebeveynleri de dahil etmek.
Öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak, bir anlamda yoğrulmamış hamura şekil verir.Özverili ve sabırlı bir mizaca sahip olmak, farklı beceri ve donanımlara sahip olmak.Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak, öğrencilerini bilinçlendirerek onlara hayatı öğretmek.
Öğretmenin kattığı her bir değer, farklı bir çocuğun aynasından yansır.İstihdam imkanları cazip olmalı, üniversiteye giriş avantajları olmalı.Öğrencileri hayata ve okula hazırlamak, anaokulu programını etkin şekilde uygulamak.
Not kaygısı ve baskısı olmayan, çocukların yeteneklerini ortaya çıkan bir mesnek alanıdır.Empati ve sempati yetenekleri yüksek olmalı, çocukları seven bir kişiliğe sahip olmalı.Çocukları hayata hazırlamak, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimine katkıda bulunmak.
Devlet okulları ve MEB tarafından onaylanmış özel eğitim kurumlarında görev yapar.Atamaya esas KPSS puanının nispeten düşük olması ve kadro sayılarının fazla olması avantaj olabilir.Eğitim sürecini planlama ve yönetme, çocukların bakımında ve eğitiminde aktif rol oynama.
Bu alanda çalışanlar genellikle kadınlar tarafından seçilir, çünkü empatik ve sempatik kadınlara bu meslek çok yakışır.Zor bir meslek alanıdır, geniş bir görev tanımına sahiptir, çok yönlü ve öğretmeni zorlayıcı özelliklere uygun olmalıdır.Çocukların gelişimlerini takip etme ve geliştiren aktiviteler düzenleme, çocukların kişisel ihtiyaçlarını giderme.
Anaokulu öğretmenliği, çocuklara eşit davranmak ve herkese adil davranmak için bir zorunluluktur.Hem çocuklarla hem de velilerle iyi iletişim kurabilme, eğitimi zevkli hale getirebilme yeteneği.Çocukların yaşamlarına olumlu etkiler içerecek şekilde eğitim verme, aynı zamanda çocukların genişlemesine yardımcı olma.
Bilinçli, formasyonlu ve çocukların eğitimine duyarlı bireyler yetiştiren profesyonellerdir.Çok yönlü düşünebilme, stresle başa çıkabilmek, disiplinli bir şekilde çalışabilmek.Çocukların gelişimini sağlamak, güvenli bir çevre sağlamak ve çocukları topluma ve okula hazırlamak.

İstisnasız tüm toplumlar çocukların yetiştirmek ve eğitmek için politikalar geliştirirler. Yaşadığımız çağda bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler eğitimde yeni gereklilikler ortaya koymakta. Eğitimi diploma sahibi olmaktan öteye taşımak için okul öncesinden başlayarak uygulanabilecek bir model oluşturmak gerekir. Okul öncesi eğitiminde çocuğun farklı öğrenme stilleri keşfedilerek sosyal- duygusal, dil ve bilişsel gelişimi amaçlanır. Çocuk, öz bakım becerileri geliştirilerek ilkokula hazırlanır. Milli Eğitim Bakanlığımızca sahadan gelen geri bildirimleri dikkate alarak 1994, 2002 ve 2006 yıllarında okul öncesi programı güncellendi. “Okul Öncesi Eğitiminin güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 2012 yılında geniş kapsamlı bir revizyona gidildi. Revize edilen bu program 2013 yılında uygulamaya konuldu. 

Günümüzde kadınların en çok tercih ettiği mesleklerden biri anaokulu öğretmenliğidir. “Neden peki?” diye sorabilirsiniz. Ben de şu şekilde cevaplayabilirim: Üniversiteye giriş avantajlarının tercihte önemli olabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde mezuniyet sonrası istihdam imkanları da cazip gelebilir. Atamaya esas KPSS taban puanının nispeten düşük olması ve kadro sayılarının fazla olması da bir avantaj. Devlet okullarında 4-5 saatlik mesai süreleri de oldukça cezbedici. Bu arada empatik ve sempatik kadınlara mesleğin çok yakıştığını söylemeden geçemeyeceğim. Aslında zor bir meslek alanı. Tuvalet ve hijyen alışkanlığı kazandırmadan motor becerileri geliştirmeye kadar geniş bir görev tanımına sahip.

Uygulanan eğitim çok yönlü ve öğretmeni zorlayıcı nitelikte olabiliyor. Şöyle düşünelim: Öğrencinize renkleri öğretirken burnunu silmeniz gerekebilir. Oyun oynarken sırtına kâğıt havlu koyma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Resmi bir törende gösteriye çıkacağınız son dakikada öğrencinizin tuvaleti gelebilir. Bazen de kendinizi, korkmuş bir miniği sarılarak teselli ederken bulabilirsiniz. Tüm bunları göz önüne aldığımızda anaokulu öğretmenliğinin gönül işi olduğunu söylemek mümkün. Sevilmeden icra edilecek bir meslek alanı değil.

Anaokulu Öğretmeni Nedir? 

Anaokulu öğretmeni henüz ilkokul çağına gelmemiş çocukların eğitiminde görev alan kişidir. Çocukların zihinsel, duygusal ve psikososyal gelişimini destekler. Beceri ve öğrenme yetilerini geliştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alındığında anaokulu öğretmenlerinin zor bir işe talip olduklarını söyleyebiliriz. Yaptıkları iş, bir anlamda yoğrulmamış hamura şekil vermek gibidir. Ayrıca çocukların her biri birer ayna vazifesi görür. Öğretmenin kattığı her bir değer farklı bir çocuğun aynasından yansır.

Mesleğin en güzel yanı ise not kaygısı ve baskısı olmamasıdır. Anaokulu öğretmenlerinin farklı beceri ve donanımlara sahip olmaları gerekir. Aksi taktirde çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmaları mümkün olmaz. Müzik, sanat, beden eğitimi, hikâye anlatma gibi beceriler mesleğe artı değer katar. Öğrencileri heyecan dolu aktivitelere çekerek öğreten öğretmenler kalıcılığı sağlar. Çocuklar şarkı söyleyerek, dans ederek, resim çizerek, kesme-yapıştırma-boyama aktiviteleri ve bulmacalarla hayatı algılarlar. Üstelik eğlenirler. Özgüven kazanırlar. Çevre keşifleriyle öğrencilerini bilinçlendiren anaokulu öğretmenleri velileri de eğitim sürecine çekmeyi başarırlar.

Mesleğin ilk gerekliliği özverili ve sabırlı bir mizaca sahip olmaktır. Daha da önemlisi, “mutlaka çocukları sevmeliler” diyebiliriz. Anaokulu öğretmenlerinde aranan diğer nitelikleri sizler için sıralıyorum:

 • Farklı yaş gruplarına hitap edebilmek.

 • Çocuklarla etkili iletişim tekniklerini etkin kullanabilmek. (Özellikle göz teması önemlidir.)

 • İyi bir diksiyona sahip olmak.

 • Enerjik ve dinamik bir yapıya sahip olmak.

 • Güler yüzlü olmak.

 • Çocuklara eşit davranabilmek.

İlgili eğitim: Diksiyon Eğitimi

Anaokulu Öğretmeni Ne İş Yapar?

Anaokulu öğretmenleri devlet okulları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış özel eğitim kurumlarında görev yaparlar. Anaokulları, kreşler, gündüz bakım evleri çalışma alanlarıdır. Yeri gelmişken atamalardan bahsetmek isterim: 2020 yılı öğretmen atamasında okul öncesi öğretmenliği en büyük paylardan birini aldı. 2020 haziran atamasında toplamda 1518 kontenjan açıldı.

Atamaya esas en düşük KPSS puanı 77,44372 ve en düşük mülakat puanı 77 oldu. Diğer öğretmenlik bölümleriyle kıyaslandığımızda bu puanların daha düşük olduğunu görebiliriz. İçinde bulunduğumuz 2021 yılı ve sonrasında avantajlı kontenjan dilimlerinin devam edeceği tahmin ediliyor. Özel okul ve kreş sayıları her geçen gün arttığı için özel sektördeki istihdam alanı da genişliyor diyebiliriz.

Anaokulu öğretmeni eğitimci kimliğinin yanında okulda bir anlamda öğrencilerin anneliğini yapar. Bu nedenle görev tanımını ve sorumluluklarını sınırlamak zordur. Yine de listelememiz gerekirse:

 • Özellikle ebeveynler ile etkili bir iletişim ortamı oluşturabilmek.

 • Eğitim sürecini planlamak.

 • Kişisel hijyenini sağlamalarını desteklemek.

 • Çocukların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel yemek yeme alışkanlığı becerilerini kazanmalarını desteklemek.

 • Öğrencilerin sınıf içi iletişimlerini kuvvetlendirmek.

 • Müfredat çerçevesinde özellikle oyunlar vasıtası ile gerekli bilgi ve becerileri vermek.

 • Çocukların gelişim düzeylerine ilişkin eğitim materyalleri hazırlamak.

 • Çocuğu olası tüm risklerden korumak.

 • Özgüvenli olmalarını destekleyecek çalışmalar yapmak

 • Çevre ve doğa bilincine yönelik faaliyetler yürütmek

 • Çocuklarla ilgili gerekli bilgileri alıp detaylı kayıt sistemi oluşturmak. Kayıtlar şu başlıklarda oluşturulur:

 1.  Kronik hastalıkları

 2.  Kullandığı ilaçlar

 3.  Beslenme alışkanlıkları

 4.  Fobileri

 5.  Hobileri

Anaokulu öğretmenleri okul müdürleri ve pedagoglarla işbirliği yaparlar. Ömür boyu öğrenmeyi ilke edinmeleri gerekir. Disiplin vazgeçilmezleridir. Tabi tatlı sert uygulanması koşulu ile...

Anaokulu Öğretmeni Maaşları

KPSS sınavında yeterli puanı alan anaokulu öğretmenleri devlet okullarına atanırlar. 2021 yılında göreve ilk kez atanan bekar ve çocuksuz anaokulu öğretmeni maaşı net olarak 4646 TL olmuştur. Bu miktara ek ders ve ilave ödemeler dahil değildir. Ek ödemelerle birlikte 6000 TL tavanına ulaşılabilir.

Özel sektörde görev yapanlar için standart bir ücret belirtmek zordur. Öğretmenin tecrübesi ücreti belirlemede en önemli kriterdir. Okulun bulunduğu yerin sosyokültürel ve ekonomik durumu da etki eder. Ortalama 4500-5000TL civarında ücret söz konusudur. Yine de abu alanda çalışmayı düşünenlerin asgari ücret tekliflerini göze alarak iş başvurusu yapmalarında fayda var.

Kamudaki avantajlı çalışma saatlerinin aksine özel sektörde mesai saatleri uzun olabiliyor. İş başvurusu ve sözleşme aşamasında çalışma saatlerini net olarak belirleyip ona göre ücretlendirme istemenizi tavsiye ederim. Özellikle büyük şehirlerde bazı ebeveynler dezavantajlı çocuklarının eğitimini desteklemek için anaokulu öğretmenlerine iş teklifi yapabiliyor. Bu şekildeki çalışmalarda ücretlendirmenin değişken ve tatminkar olduğunu söyleyebiliriz..

Anaokulu Öğretmeni Nasıl Olunur?

Anaokulu öğretmeni olmak için 4 yıllık lisans programını bitirmek gerekir. Okul öncesi öğretmenliği ve anaokulu öğretmenliği bölümü mezunları KPSS ye girip yeterli puan alarak devlet okullarında anaokulu öğretmenliğine hak kazanır. Özel sektördeki iş başvurularında diploma yeterlidir. Anaokulu öğretmenlerinin eğitimlerinde temel olarak şu dersler yer alır:

Anaokulu öğretmenlerinin eğitimi görev yaptıkları sürece devam eder. Ülkemizde müfredatlar sık revize ediliyor. Eğitim teknolojileri de sürekli gelişiyor. Öğretmenlerin bu yeniliklere ayak uydurmaları zorunlu oldu. Bu noktada ana sınıfı öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağını düşündüğüm iki eğitimi tavsiye etmek isterim: İstanbul İşletme Enstitüsü’nün MEB onaylı  sertifikalı Oyun terapisi eğitimi ve masal terapisi eğitimi. Sertifikalı eğitimler özel sektördeki iş başvurularınız için de iyi bir referans olacaktır.

İlkokul çağına gelmemiş çocukların eğitiminde görev alan kişi, Çocukları sevmek, farklı yaş gruplarına hitap edebilmek, etkili iletişim tekniklerini kullanabilmek, iyi bir diksiyona sahip olmak, Eğitim sürecini planlamak, çocukların kişisel hijyenini sağlamalarını desteklemek, Çocukların zihinsel, duygusal ve psikososyal gelişimini destekler, Enerjik ve dinamik bir yapıya sahip olmak, güler yüzlü olmak, çocuklara eşit davranabilmek, Çocukların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, ebeveynler ile etkili bir iletişim ortamı oluşturabilmek, Çocukların beceri ve öğrenme yetilerini geliştirmeyi amaçlar, Müzik, sanat, beden eğitimi, hikâye anlatma gibi becerilere sahip olmak, Öğrencilerini heyecan dolu aktivitelere çekerek bilinçlendirmek, eğitim sürecine ebeveynleri de dahil etmek, Öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak, bir anlamda yoğrulmamış hamura şekil verir, Özverili ve sabırlı bir mizaca sahip olmak, farklı beceri ve donanımlara sahip olmak, Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak, öğrencilerini bilinçlendirerek onlara hayatı öğretmek, Öğretmenin kattığı her bir değer, farklı bir çocuğun aynasından yansır, İstihdam imkanları cazip olmalı, üniversiteye giriş avantajları olmalı, Öğrencileri hayata ve okula hazırlamak, anaokulu programını etkin şekilde uygulamak, Not kaygısı ve baskısı olmayan, çocukların yeteneklerini ortaya çıkan bir mesnek alanıdır, Empati ve sempati yetenekleri yüksek olmalı, çocukları seven bir kişiliğe sahip olmalı, Çocukları hayata hazırlamak, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimine katkıda bulunmak, Devlet okulları ve MEB tarafından onaylanmış özel eğitim kurumlarında görev yapar, Atamaya esas KPSS puanının nispeten düşük olması ve kadro sayılarının fazla olması avantaj olabilir, Eğitim sürecini planlama ve yönetme, çocukların bakımında ve eğitiminde aktif rol oynama, Bu alanda çalışanlar genellikle kadınlar tarafından seçilir, çünkü empatik ve sempatik kadınlara bu meslek çok yakışır, Zor bir meslek alanıdır, geniş bir görev tanımına sahiptir, çok yönlü ve öğretmeni zorlayıcı özelliklere uygun olmalıdır, Çocukların gelişimlerini takip etme ve geliştiren aktiviteler düzenleme, çocukların kişisel ihtiyaçlarını giderme, Anaokulu öğretmenliği, çocuklara eşit davranmak ve herkese adil davranmak için bir zorunluluktur, Hem çocuklarla hem de velilerle iyi iletişim kurabilme, eğitimi zevkli hale getirebilme yeteneği, Çocukların yaşamlarına olumlu etkiler içerecek şekilde eğitim verme, aynı zamanda çocukların genişlemesine yardımcı olma, Bilinçli, formasyonlu ve çocukların eğitimine duyarlı bireyler yetiştiren profesyonellerdir, Çok yönlü düşünebilme, stresle başa çıkabilmek, disiplinli bir şekilde çalışabilmek, Çocukların gelişimini sağlamak, güvenli bir çevre sağlamak ve çocukları topluma ve okula hazırlamak
anaokulu öğretmeni nedir anaokulu öğretmeni ne iş yapar anaokulu öğretmeni maaşları
Saçları düzgünce arkadan bağlanmış genç bir kadın parlak mavi bir başörtüsü takıyor. Cildi sıcak, karamel renginde ve gözleri koyu kahverengi. Kameraya bakarken yüzünde nazik, gülümseyen bir ifade var. Beyaz bir üst ve mavi ve yeşil çiçek desenli, desenli, uzun bir etek giyiyor. Bir çift küpe ve altın bir kolye ile aksesuarlarını tamamlamış. Kıyafetleri, içinde bulunduğu güneşli, açık hava ortamına mükemmel bir uyum sağlıyor.
İlknur Işık
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup çocuk yerde oturmuş, gülümsüyor ve kahkahalar atıyor. Pembe tişörtlü küçük bir kız, bir eliyle yüzünü tutup gülerken göze çarpıyor. Pembe tişörtlü bir başka kız çocuğu arka planda bir sandalyede oturuyor ve yeşil tişörtlü bir oğlan çocuğu yakınlarda duruyor. Ön planda, ifadesi okunamayan bir kızın yakın çekimi görülebiliyor. Arka planda da seçilemeyecek kadar küçük beyaz bir nesne var. Çocuklar hep birlikte bir neşe ve memnuniyet duygusu sergiliyorlar.
Bölümler

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü

21 Ağustos 2020
Bir grup çocuk parlak, renkli bir yastığın üzerinde birlikte oturuyor. Çocuklar gülümsüyor ve kahkahalar atıyor; küçük bir oğlan heyecanla elini kaldırıyor. Küçük bir kız mor bir elbise giyiyor ve yüzü yakın çekimde vurgulanıyor. Bir başka yakın çekimde bir erkek çocuğun bacakları ve elleri ortaya çıkıyor ve sahne canlı renklerle yakalanıyor. Çocukların etrafı canlı renklerle çevrili ve görüntü birlikte oynadıkları zamanın neşesini yakalıyor.
Eğitim

Okul Öncesi Eğitim Nedir?

23 Ağustos 2019
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020
Arkasında kırmızı ve sarı bir bayrak bulunan oyuncak bir uçak, siyah ve kırmızı kumaş bir yüzey üzerinde durmaktadır. Oyuncak uçak beyazdır, kanatlarında ve kuyruğunda kırmızı bir şerit vardır ve gövdenin ortasında bir logo bulunmaktadır. Ön planda, sol üst köşede bir numara görülüyor. Güneş parlak bir şekilde parlıyor, sahneyi aydınlatıyor ve uçağa canlı bir parlaklık veriyor. Uçağın arkasında, üzerinde beyaz yazılar bulunan parlak sarı ve kırmızı bir bayrak vardır. Sahne arka planda mavi bir gökyüzü ile çerçevelenmiş ve tüm görüntü neşe ve macera duygusu ile doludur.
4.8
(189)

Almanca Kursu (A1-A2)

4 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102606