AnasayfaBlogMaliye Bölümü Nedir?
Bölümler

Maliye Bölümü Nedir?

28 Temmuz 2020
Bir kişi elinde hesap makinesi ve kalemle masada oturuyor. Bir kağıt parçasının üzerinde bir yığın bozuk para var. Kişi sağ eliyle kırmızı beyaz küçük bir nesneyi tutarken sol eliyle de bozuk para yığınını aşağı doğru itmektedir. Sağ üst köşede bir teneke kutunun yakın çekimi görülüyor. Kişinin yüzü elindeki işe odaklanmış, bir problem üzerinde çalışmak için hesap makinesi ve kalem kullanıyor gibi görünüyor. Odadaki ışık parlak, sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratıyor. Masa, bozuk para ve kalemlerden hesap makinesi ve kağıtlara kadar çeşitli nesnelerle darmadağınıktır. Sahne huzurlu ve sakin görünüyor ve kişinin elindeki işe odaklanmasını sağlıyor.
Maliye Bölümünün TanımıMaliye Bölümü ÖzellikleriMaliye Bölümü İş İmkanları
Devletin mali faaliyetlerini inceleyen ve bu faaliyetlerin neden-sonuç ilişkisini araştıran bir disiplindi.Ekonomi, hukuk, işletme, muhasebe gibi birçok disiplinden faydalanır. Analitik ve eleştirel düşünme yeteneği kazandırır.Kamu ve özel sektörde birçok iş imkanı sunar. Vergi müfettişi, vergi denetmeni, TBMM uzman yardımcısı gibi unvanlarda çalışma imkanı vardır.
Kamu ve toplum arasındaki mali ilişkilerin değerlendirilmesi üzerine odaklanır.Donanımlı ve nitelik sahibi mali ve ekonomi uzmanlarının yetişmesini sağlar.Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı, Sayıştay Denetçiliği, İdari Hakimlik gibi mesleklerde çalışabilirler.
Kamu ekonomisi, kamu bütçesi, vergiler, kamu borçlanması gibi konular üzerine bilgi verir.Bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak toplumun gereksinimlerine yönelik çalışmalar yapar.Yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer sahibi olabilme olanağı bulunur.
Maliye bölümünde eğitim görenler, mali konulardaki uzman ihtiyacını karşılamak için yetiştirilir.Uluslararası ölçütlere uygun eğitim programı hazırlar ve bu programı yürütme imkanına sahiptir.Özel sektörde işletme, muhasebe, finans gibi departmanlarda çalışabilir.
Maliye bölümü, öğrencilerine hukuki, mali, yönetimsel bilgi donanımına sahip olma yeteneği kazandırır.Maliye bölümü, bilgiye ulaşma yollarını bilen ve kullanabilen elemanlar yetiştirir.KPSS üzerinden kamu dairelerinde iş bulma imkanı bulunur.

Eğer çevrenizde aşağıdaki soruları soran kişi ya da kişiler varsa maliye okuyor demektir.

 • Abi, o kadar çok hukuk dersi var ki bıraksalar avukat olurum.

 • Muhasebeci mi olacaksın diye sormalarından bıktım artık.

 • Yüz yalnızca bir sayı değildir kasa demektir.

 • İktisat ya da işletme bölümü varken neden bu bölümü seçtin demelerinden sıkıldım.

 • Bakanlığı var orada iş bulabilirsin dimi?

 • Herkesin para politikaları sizin elinizde doğru dimi?

 • Okula başladığımdan beri rüyalarıma giriyor: KPSS!

 • Ben sadece sayısal ağırlıklı bir bölüm sanmıştım ezber yapmaktan canım çıktı.

Yukarıda geçen konuşma cümleleri maliye okuyan ya da bitirmiş olan kişilerin sık kullandığı cümlelerdir. Ya da maliye okuyanlara karşı kullanılan cümlelerdir. Peki, maliye nedir? Bir devletin mali faaliyetlerini inceleyen aynı zamanda bu faaliyetlerin neden ve sonuçlarını araştıran bir disiplindir. Dünyada "Kamu Ekonomisi" olarak geçmektedir. Devletin gelir ve giderlerinin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini inceleyen bir disiplindir.

Maliye disiplini disiplinler arası olma özelliği taşır. Maliye disiplini başta ekonomi, hukuk, işletme, muhasebe bölümleri olmak üzere birçok disiplinden yararlanır. Maliye bölümü özellikle devlet ekonomisi üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Maliye alanına giriş yaptıktan sonra maliye bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

Maliye Bölümü Nedir?

Maliye bölümü, hukuk, muhasebe, iktisat disiplinlerini birleştirerek özünde devlet personeli ya da kamu personeli yetiştirme amacı taşıyan bir bölümdür. Maliye bölümü, paranın nasıl kullanılması gerektiği konusunda çalışmalar gerçekleştiren bir bölümdür. Maliye bölümü, devlet ve toplum arasındaki mali ilişkilerin değerlendirilmesi, maliye ve diğer disiplinler arasındaki ilişkilerin irdelenmesi ve öğrencilerine analitik, eleştirel vb. bakış açılarının kazandırılmasını sağlayan bir bölümdür.

Maliye bölümü, kamu ve özel sektöre yönelik, mali ve ekonomik nitelikteki konulara ilişkin ihtiyacın karşılanması için donanımlı ve nitelik sahibi elemanların yetişmesini sağlamaktadır. Maliye bölümü; Mali İktisat, Mali Hukuk, Bütçe ve Mali Planlama, Maliye Teorisi olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Maliye bölümü, maliye disiplinine katkı sağlama amacı taşımaktadır. Maliye bölümü, öğrencilerine kamu maliyesi ve kamu ekonomisi, kamu bütçesi, vergiler, kamu borçlanması olmak üzere birçok alanda gerekli bilgi sağlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerine yorum yapma ve analiz yeteneğini kazandırma amacı taşımaktadır.

Maliye bölümü, ulusal ve uluslararası ölçekte mali ve iktisadi olayları bilimin ışığında incelemektedir. Maliye alanında sorgulayan ve yenilikleri izleyen, oluşan sorunlara karşı çözüm önerileri sunabilen nitelikli elemanlar yetiştiren bir bölümdür. Alanında bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapan bir bölümdür. Maliye bölümü, uluslararası ölçütlere uygun öğretim programı hazırlar ve bu programı yürütür. Bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak ülkenin ya da yerkürenin gereksinimleri doğrultusunda araştırmalar yapar. Maliye bölümü, kamu ya da özel sektörün mali konularda uzman ihtiyacı gereksinimi için gerekli elemanları yetiştirir.

Maliye bölümü, bilgiye ulaşma yollarını bilen ve kullanabilen, hukuki, mali, yönetimsel bilgi donanımına sahip, kamu ya da özel sektördeki işletmelerin kademelerinde çalışmak için nitelikli maliyeciler yetiştirir. Genel olarak bu bölüm diğer bölümlerden yararlanarak kendine güç katan ve bunun yanı sıra kamu ya da özel sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli maliyeci ihtiyacını karşılamaktadır. Maliye bölümü hakkında bilgi sahibi olduktan sonra maliye bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Maliye Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Maliye bölümü iş imkanları hem kamu hem de özel sektörü kapsamaktadır. Maliye bölümü iş imkanları genel olarak kamu sektörüne yönelmektedir. Kamuda kendi unvanları ile çalışma olanağı, sağladığı şartlar, maaş durumu mezunları kamu sektörüne yöneltmektedir. Ancak ülkemizde son yıllarda kamu alanında eleman alımı azalmıştır.

Genel olarak incelendiğinde maliye bölümü iş imkanları arasında vergi müfettişliği ve vergi müfettişliği yardımcısı yer alır. Bunların yanı sıra TBMM uzman yardımcılığı ve gelir uzman yardımcılığı da maliye bölümü iş imkanları arasında yer alır. Bunların yanı sıra maliye bölümü iş imkanları;

 • PTT Müfettiş Yardımcılığı

 • Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı

 • Vergi Denetmen Yardımcısı

 • Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı

 • Sayıştay Denetçiliği

 • İdari Hakimlik

 • Kaymakamlık

 • Vergi Denetmen Yardımcısı olarak sıralanabilir.

Yukarıda genel olarak kamu alanında maliye bölümü iş imkanları hakkında bilgi verilmiştir. Maliyecilerin kamuda çalışabilmesi için ilk önce KPSS’ ye girmeleri gerekir. KPSS “A Kadro” üzerinden atamaları yapılmaktadır. Genel olarak kamuda bakanlıklarda ve uzmanlıklarda çalışabilmektedirler. Maliye bölümü iş imkanları arasında özel sektörde bulunur. Özel sektörde maliye bölümü iş imkanları arasında çeşitli kuruluşların mali işler birimlerinde, muhasebe departmanlarında, bankalarda çalışabilirler.

Bunların yanı sıra Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilirler. Bunun için gerekli sınavlara giriş yapılması gerekir. Maliye bölümü iş imkanları arasında akademik kariyer yapmak da yer alır. Maliye bölümü mezunları lisans programını tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir. Bu aşamaları yerine getirdikten sonra akademisyen olabilirler. Maliye bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra maliye bölümü mezunları ne iş yapar onu öğrenelim.

Maliye Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Maliye bölümü mezunları “Maliye Meslek Elemanı” ya da “Maliyeci” olarak anılırlar. Maliye bölümü mezunları bir şirketin veya devletin sermaye anlamında ihtiyaç duyduğu parayı nasıl elde ettiği ile ilgili çalışırlar. Ayrıca maliye bölümü mezunları şirketlerin veya devletlerin parayı nasıl harcadıkları ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Maliye bölümü mezunları kamu harcamalarının hukuki ve ekonomik olarak değerlendirilmesini sağlarlar.

Bunun yanı sıra maliye bölümü mezunları özel kesim ve kamu kesimi arasındaki fon akımlarının ekonomik ve sosyal etkilerini incelerler.

Kamu alanında çalışan maliye bölümü mezunları devlet harcamalarını denetleme ve uygulama işlerini yaparlar. özellikle denetleme görevinde yer alan maliye bölümü mezunları maliye müfettişi, hesap uzmanı, vergi kontrol memuru gibi unvanlarda çalışırlar. uygulama alanında görev yapan maliye bölümü mezunları ise gelir müdürü, muhasebe müdürü gibi unvanlarda çalışırlar. maliye bölümü mezunları mali işlerin yanında idari işleri de yürütmektedirler. kendi işletmesini açan kişilerin işletmelerinde mali danışmanlık yapmak da maliye bölümü mezunları işleri arasında yer alır. maliye bölümü mezunları hangi işleri yaptığını öğrendiğimize göre maliye bölümü dersleri nelerdir onları öğrenelim.

Maliye Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Hukuka Giriş

 • İktisada Giriş

 • Siyaset Bilimi

 • Kamu Maliyesi

 • Maliyeye Giriş

 • Genel Matematik

 • Genel İşletme

 • Sosyoloji

 • Anayasa Hukuku

 • Borçlar Hukuku

 • Maliye Teorisi

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Temel İdare Hukuku

 • Mikro İktisat

 • Vergi Hukuku

 • Olasılık

 • Maliyede Veri Analizi

 • Vergi Teorisi ve Politikası

 • Kamu Ekonomisi

 • Makro İktisat

 • Özel Vergi Hukuku

 • Devlet Bütçesi

 • Maliyet Muhasebesi

 • Ekonometri

 • Türk Vergi Sistemi

 • Bütçe

 • Devlet Borçları

 • Mali Sosyoloji

 • Maliye Politikası

 • Mahalli İdareler Maliyesi

 • Uluslararası Kamu Maliyesi

 • Vergi İcra Hukuku

 • Vergi Uygulamaları

 • Güncel Mali Sorunlar

 • Çevre Ekonomisi

Maliye, hem sayısal hem de sözel içerikli dersler barındırmaktadır. Dersler genel olarak verilmiştir. Yukarıda verilen dersler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra maliye bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olalım.

Maliye Bölümü Taban Puanları ve Sıralama Hakkında

Bu bölümü okuyabilmek için YKS (TYT-AYT) sınavına girmeniz gerekmektedir. Sınavdan aldığınız sonuca göre tercih yapabilirsiniz. Bu bölüm eşit ağırlık bölümü meslekleri arasında yer alır. Tercih yaparken puandan ziyade başarı sıralamalarının etkili olduğunu sakın unutmayın. Size verilenler en güncel verileri içermektedir.

En İyi Devlet Üniversiteleri Maliye Bölümü Taban Puanları ve Sıralama;

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Ankara Üniversitesi352,7620090905Maliye Bölümü
Hacettepe ÜniversitesiMaliye Bölümü332,50834134291
Marmara ÜniversitesiMaliye Bölümü314,73448183692

En İyi Vakıf Üniversiteleri Maliye Bölümü Taban Puanları ve Sıralama;

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Atılım Üniversitesi (Burslu)305,86011213511Maliye Bölümü
Atılım Üniversitesi (%75 Burslu)Maliye Bölümü257,44038469787
İstanbul Medipol ÜniversitesiMaliye Bölümü287,48092496786
Devletin mali faaliyetlerini inceleyen ve bu faaliyetlerin neden-sonuç ilişkisini araştıran bir disiplindi, Ekonomi, hukuk, işletme, muhasebe gibi birçok disiplinden faydalanır Analitik ve eleştirel düşünme yeteneği kazandırır, Kamu ve özel sektörde birçok iş imkanı sunar Vergi müfettişi, vergi denetmeni, TBMM uzman yardımcısı gibi unvanlarda çalışma imkanı vardır, Kamu ve toplum arasındaki mali ilişkilerin değerlendirilmesi üzerine odaklanır, Donanımlı ve nitelik sahibi mali ve ekonomi uzmanlarının yetişmesini sağlar, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı, Sayıştay Denetçiliği, İdari Hakimlik gibi mesleklerde çalışabilirler, Kamu ekonomisi, kamu bütçesi, vergiler, kamu borçlanması gibi konular üzerine bilgi verir, Bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak toplumun gereksinimlerine yönelik çalışmalar yapar, Yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer sahibi olabilme olanağı bulunur, Maliye bölümünde eğitim görenler, mali konulardaki uzman ihtiyacını karşılamak için yetiştirilir, Uluslararası ölçütlere uygun eğitim programı hazırlar ve bu programı yürütme imkanına sahiptir, Özel sektörde işletme, muhasebe, finans gibi departmanlarda çalışabilir, Maliye bölümü, öğrencilerine hukuki, mali, yönetimsel bilgi donanımına sahip olma yeteneği kazandırır, Maliye bölümü, bilgiye ulaşma yollarını bilen ve kullanabilen elemanlar yetiştirir, KPSS üzerinden kamu dairelerinde iş bulma imkanı bulunur
maliye bölümü maliye maliye bölümü iş imkanları maliye bölümü mezunları maliye bölümü taban puanları ve sıralama muhasebe
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Bu görselde ileri Excel eğitimi için dizüstü bilgisayar kullanan bir kişi yer almaktadır. Dizüstü bilgisayar açık ve kullanıcı klavyede yazıyor, bu da kursa aktif olarak katıldığını gösteriyor. Arka planda, öğrenme atmosferine katkıda bulunan siyah metinli bir tabela ve ahşap bir yüzey üzerinde bir tabak antep fıstığı görülebiliyor. Ayrıca, muhtemelen kurs sırasında içilen bir fincan kahvenin yakın çekimi ve rahatlatıcı ve konforlu bir ortam yaratan bir bitkinin yakın çekimi de bulunmaktadır. Dizüstü bilgisayar ekranında, kullanıcının aktif olarak verileri analiz ettiğini gösteren bir grafik görülebiliyor. Tüm bunlar bir araya gelerek bu ileri düzey Excel eğitim kursu için ideal bir öğrenme ortamı oluşturuyor.
4.9
(302)

İleri Excel Eğitimi

25 Konu4 Saat