AnasayfaBlogAnalitik CRM Yöneticisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Analitik CRM Yöneticisi Nedir? Ne İş Yapar?

17 Mayıs 2021
Bir bilgisayar ağ ekranına dokunan bir elin yakın çekimi, arka planda takım elbiseli bir adam. Adam ekranın önünde durmakta ve kameradan uzağa bakmaktadır, parlak beyaz arka plana karşı siluet halindedir. El, parmaklar açık bir şekilde ekrana yerleştirilmiş ve ekranda ağ çizgileri görülebiliyor. Görüntünün sağ alt köşesinde şapka takan başka bir kişi görülmektedir.
TanımGörevlerÖzellikler
Analitik CRM YöneticisiMüşteri verilerini analiz etmek, müşteri ilişkilerini iyileştirmek için stratejiler geliştirmekVeri analizinde uzmanlık, stratejik düşünme yeteneği, iyi organizasyon ve planlama becerileri
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)Müşteri verilerini saklamak ve analiz etmek, pazarlama stratejilerini belirlemekMüşteri odaklılık, etkin pazarlama ve veri yönetimi
Analitik CRMMüşteri verilerini analiz etmek, etkili pazarlama stratejileri üretmekYüksek analitik yetenek, pazarlama ve satış hizmetlerinin etkinliğini artırma
Analitik CRM Yöneticisinin Görev TanımıFirmanın satış kayıtları, müşteri satın alma geçmişi yönetimiRaporlama ve analiz becerileri, müşteri memnuniyeti odaklı
Müşteri İlişkileriMüşteri memnuniyetini sağlamak, şirket-müşteri ilişkisini dengelemekİletişim becerileri, müşteri hizmetleri bilgisi
Pazarlama StratejileriHedef kitleye etkili pazarlama kampanyaları oluşturmakPazar bilgisi, kreatif düşünme ve analitik yeteneği
Ürün İdaresiÜrün soru ve şikayetleriyle ilgilenmekÜrün bilgisi, problem çözme becerisi
Veri AnaliziKullanıcı verilerini toplamak ve analiz etmekVeri analizi becerisi, bilgi teknolojisi bilgisi
Veri MadenciliğiVerilerden bilgi elde etmekVeri bilgisi, matematiksel modelleme yeteneği
Müşteri Bağlılık ProjeleriMüşteri sadakati sağlamaya yönelik projeler üretmekİlişki yönetimi becerisi, stratejik düşünme yeteneği

Açılımı Customer Relationship Management olan CRM' nin Türkçe karşılığı "Müşteri İlişkileri Yönetimi" olarak adlandırılır. büyük, orta ve küçük fark etmeksizin tüm firmaların satış kârlarını artırmak için başvurdukları yöntemdir. crm müşteri odaklı bir yönetim şeklidir. satış stratejilerini müşteri istekleri doğrultusunda gerçekleştirmenizi sağlar.

CRM nedir? sorusuna, var olan müşteriyi korumak ile birlikte potansiyel hedef kitleye ulaşmak için kullanılan yöntem yanıtı verilir. İlgili yazılımlar, müşteri verilerini saklayarak analiz eder. Böylece, pazarlama profesyonellerinin zaman kaybetmesini önler. Alanında uzman çalışanların performansını artırır.

CRM süreci, markayı doğru kanal ve zamanda hedef kitleye ulaştırmak ile gerçekleşir. Operasyonel ve analitik olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Analitik CRM, marka ile müşteri arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde yönetir. Bu CRM dalı ile müşteri memnuniyeti hedeflenir.

Şirketlere rekabet avantajı sağlar. Analitik CRM yöneticisi, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışır. Müşteri bağlılığını pekiştirmek için kullanılan CRM projeleri üretir. Yeni stratejik modeller yaratan yönetici, analiz ve veri madenciliği ile bağlı olduğu kuruma değer kazandırır. Analitik CRM yöneticisi, müşteriye özel düzenlemeler yapar. Pazarlama sektöründe uzmanlaşmak isteyen kişilerin alternatifleri arasında yer alır. 

Analitik CRM Nedir?

CRM veya müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri verilerini ve etkileşimlerini yönetmek için kullanılan bir sistemdir. Analitik CRM, pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerinin etkinliğini artırmak için veri analitiğini kullanan bir CRM türüdür. Analitik, müşteri davranışlarını izlemek, hangi pazarlama stratejilerinin en etkili olduğunu anlamak ve üst satış ve çapraz satış fırsatlarını belirlemek için kullanılabilir.

Ayrıca analitik, müşteri kaybını tahmin etmek ve hedefli sadakat programları oluşturmak için de kullanılabilir. İşletmeler, karar alma süreçlerini yönlendirmek için verileri kullanarak müşteri ilişkilerinin verimliliğini artırabilir ve kâr-zarar sonuçlarını yükseltebilir.

Analitik CRM Yöneticisi Nedir?

Özel işletmelerin satış ve pazarlama departmanlarında çalışan kişilerdir. Analitik CRM yöneticileri, müşteri ilişkilerini ve sadakatini korumaya yönelik projeler üretir. Profesyoneller, veri analizi yaparak çalıştığı kuruma kazanç sağlar. Yöneticiler, CRM yazılımları aracılığı ile pazarlama, satış, ticaret ve hizmet süreçlerinin her aşamasında görev yapar.

Analitik CRM yöneticisi, kullanıcılara ait verileri CRM biçiminde elde edip depolar. Sonrasında, işleyip analiz ederek yorumlar. Raporlama işlemini gerçekleştirerek verimli sonuçlar elde eder. Analizlerin yorumunda, marka müşterilerinin sevdiği ve sevmediği ürünler ile kampanyalar ortaya çıkar.

Genel iş tanımı; firmanın satış kayıtları, müşterilerin satın alma geçmişi ile ilgili verilerin yönetilmesi olarak tanımlanır. Ürün soru ve şikayetleri ile ilgilenen yöneticiler, doğru pazarlama kampanyaları oluşturur. Yeni ulaşım kanalları yaratıp alternatifler üretir. İçgüdülerini kullanarak kampanya etkinlikleri hakkında stratejik planlar yapar.

Müşteri bağlılığını pekiştiren çalışmalar gerçekleştirir. Kapsamlı bir müşteri döngüsü oluşturur. Şirket ile müşteri ilişkilerini dengede tutan yönetici, iyi bir altyapı ile çalışır. Birbirinden farklı CRM yazılımını kullanan uzmanların odak noktası, müşteri memnuniyetidir. Analitik CRM yöneticisi, müşterileri yakından tanıyarak günlük işleri planlı bir şekilde yapar.

Analitik CRM Yöneticisi Ne İş Yapar?

Analitik CRM yöneticisi, müşteri verilerini analiz etmekten ve müşteri ilişkilerini iyileştirmek için stratejiler geliştirmekten sorumludur. Müşteri davranışlarındaki kalıpları ve eğilimleri belirlemek için veri bilimcileri ve pazarlama ekipleriyle birlikte çalışırlar. Bu bilgileri, belirli müşterileri hedefleyen pazarlama kampanyaları ve satış stratejileri geliştirmek için kullanırlar.

Ayrıca bu kampanyaların sonuçlarını takip eder ve müşteri davranışları üzerindeki etkisini analiz ederler. Ayrıca, müşteri verilerinin kuruluş genelinde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için diğer departmanlarla birlikte çalışırlar. Nihayetinde, bir analitik CRM yöneticisinin amacı, ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için verileri kullanarak müşteri sadakatini ve elde tutma oranını artırmaktır.

Analitik CRM yöneticileri, marka ile müşteri arasında sürekli bir iletişim kurulmasına yardımcı olur. CRM faaliyetlerini başlatan kişiler, stratejilerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar. Görev tanımı, ürün ve marka bazında çeşitli faaliyetleri kapsar. CRM yazılımları ile gerçekleştirilen uygulamalar, yöneticilere önemli ölçüde kolaylık sağlar. Hedef kitle ve firmaya uygun önerilerde bulunurlar. Satış ve pazarlama ekiplerine destek sağlar.

Yöneticilerin sorumluluk alanları içerisinde; görev ve iş akışı analizi, müşteri davranışını analiz etmek, sadakat projeleri üretmek ve uyguladığı stratejilerin sürdürülebilir olmasını sağlamak yer alır. Analitik CRM yöneticisinin görev ve sorumlulukları şöyledir;

 • Kurum politikasına bağlı olarak projeler geliştirir. 

 • Hedef kitleye uygun segmentasyon modelleri üretir. Bu modellere dair içerikler yaratır. Sonuçları istatistiksel verilere dönüştürerek değerlendirir. 

 • Marka ve müşteri potansiyelinin veri akışını belirler. İlişki, ürün ve hizmet kalitesini artırmak üzerine projeler üretir.

 • Müşteri artışı sonrasında, niceliksel raporlar oluşturur. Çalıştığı şirketin ilgili birimleri ile görüşlerini paylaşır.

 • Çalışmaları e-mail ve SMS yöntemleri ile yürütür. Geri dönüşleri inceleyerek yorumlar ve analiz eder. 

 • Müşteri sadakatini artıran projeler yürütür. 

 • Müşteri kaybı analizleri yaparak iyileştirmelerde bulunur. 

 • İnternet satışlarının artmasını sağlayan veri madenciliğini güncel tutar. Sepet analizi yapar. Müşterilerin hangi ürünleri birlikte aldığını gözlemleyerek uygun adımlar atar.

 • Müşteri davranışlarını ve kazandırdığı değeri analiz eder.

 • Marka ile müşteri ilişkisini organize eder. 

 • CRM ve bilgi yönetimi kültürünü çalışmalarına yayar. 

 • Müşteri veri tabanını yönetir. Tüketici beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışır.

Analitik CRM Yöneticisi Maaşları

Analitik CRM yöneticisi; satış ve pazarlama uzmanları ile analistlerin olduğu ekibin lideri konumunda görev alır. Satın alma ve hizmet geçmişleri, ürün sorguları, pazarlama kampanyaları, kanal tercihleri, şikayetler ile satın alma türleri gibi alanlarda çalışır. CRM Analist uzmanının raporlarını inceleyerek etkili kararlar alır. Bireysel müşteriler ile ilişki stratejileri hakkında önerilerde bulunur. Ekibinin çalışmalarını değerlendirir. Kuruma, hedef kitleye ve ürüne uygun çalışmalar üretir. Yöneticiler, müşteri güvenini pekiştiren çalışmalar yapar. Veri madenciliğini gerçeğe dönüştürerek şirket politikasına uygun hareket eder. 

Yönetici maaşları; kuruma, çalışanların bilgi ve deneyimine, kıdem ve şirket yapısına, görev ve sorumluluklarına göre değişkenlik gösterir. Şirket ölçeği, yönetici maaşını doğrudan etkiler. AGİ, prim ve sosyal haklar, kazanç üzerinde belirleyici etkenlerdir. 2021 yılı itibarıyla Analitik CRM yöneticisinin maaşları şöyledir;

 • En düşük 8.000 TL,

 • En yüksek 8.450 TL' dir.

 • Ortalama 8.225 TL olarak belirlenmiştir.

Analitik CRM Yöneticisi Nasıl Olunur?

Üniversitelerin bilgisayar, istatistik, ekonometri, matematik, işletme, iktisat, pazarlama, enformatik mühendisliği bölümlerinden mezun olunması gerekir. Eğitimi tamamladıktan sonra ilgili sertifika programlarına katılabilirsiniz. Alan ile ilgili yüksek lisans eğitimi de gerçekleştirilir. Programlar ile birlikte dijital pazarlama teknikleri ve bilişim teknolojileri hakkında detaylı ve işlevsel bilgi edinerek kendisini geliştirir. Alınması gereken eğitimler arasında; nöropazarlama, sosyoloji, psikoloji, algı ve öğrenme süreçleri yer alır. Yerel ve küresel yayınları takip ederek bilgisini artırır. Yönetici, konferans ve seminerlere katılır. Diğer ülkelerde bulunan işletmelerin müşteri sadakat programlarını incelemesi gerekir.

Analitik CRM yöneticisi, bilgi ve tecrübesinin gelişimine bağlı olarak zaman içerisinde pozisyonunu yükseltir. Pazarlama ve sadakat direktörlüğü ile satış, dijital pazarlama ve marka müdürlüğüne ilerler. Analitik CRM yöneticisi olmak için gereken beceri ve nitelikler şöyledir;

 • En az 3 yıl deneyim,

 • Pazarlama bilgisi,

 • İleri seviyede İngilizce bilgisi,

 • Şirketin bulunduğu sektör hakkında bilgi sahibi olması,

 • Analitik ve sentez becerileri,

 • Geri kazanım araçları hakkında üst düzey bilgi sahibi olması,

 • Word, Excel ve Power Point gibi Microsoft Office programlarına hakim olması, 

 • Teknik pazarlama bilgisi ve uygulamalar gerçekleştirmesi,

 • SPSS, Microsoft Dynamics, Excel gibi raporlama ve analiz araçlarını yetkin bir şekilde kullanması,

 • SAS, PYTHON programları ile ileri seviyede veri madenciliği yapması,

 • SQL, HTML ve JavaScript gibi web dili programları hakkında yazım bilgisine sahip olması,

 • E-posta kampanyalarını programlayan araçları kullanması.

Analitik CRM Yöneticisi, Müşteri verilerini analiz etmek, müşteri ilişkilerini iyileştirmek için stratejiler geliştirmek, Veri analizinde uzmanlık, stratejik düşünme yeteneği, iyi organizasyon ve planlama becerileri, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Müşteri verilerini saklamak ve analiz etmek, pazarlama stratejilerini belirlemek, Müşteri odaklılık, etkin pazarlama ve veri yönetimi, Analitik CRM, Müşteri verilerini analiz etmek, etkili pazarlama stratejileri üretmek, Yüksek analitik yetenek, pazarlama ve satış hizmetlerinin etkinliğini artırma, Analitik CRM Yöneticisinin Görev Tanımı, Firmanın satış kayıtları, müşteri satın alma geçmişi yönetimi, Raporlama ve analiz becerileri, müşteri memnuniyeti odaklı, Müşteri İlişkileri, Müşteri memnuniyetini sağlamak, şirket-müşteri ilişkisini dengelemek, İletişim becerileri, müşteri hizmetleri bilgisi, Pazarlama Stratejileri, Hedef kitleye etkili pazarlama kampanyaları oluşturmak, Pazar bilgisi, kreatif düşünme ve analitik yeteneği, Ürün İdaresi, Ürün soru ve şikayetleriyle ilgilenmek, Ürün bilgisi, problem çözme becerisi, Veri Analizi, Kullanıcı verilerini toplamak ve analiz etmek, Veri analizi becerisi, bilgi teknolojisi bilgisi, Veri Madenciliği, Verilerden bilgi elde etmek, Veri bilgisi, matematiksel modelleme yeteneği, Müşteri Bağlılık Projeleri, Müşteri sadakati sağlamaya yönelik projeler üretmek, İlişki yönetimi becerisi, stratejik düşünme yeteneği
Analitik CRM Yöneticisi Analitik CRM Yöneticisi nedir Analitik CRM Yöneticisi ne iş yapar Analitik CRM Yöneticisi maaşları Analitik CRM Yöneticisi nasıl olunur
Kadın yeşilliklerle çevrili toprak bir patikada oturuyor. Kollarını dizlerine dayamış, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolon var. Saçları sarı ve geriye doğru toplanmış. Yüzü kameraya doğru dönük ve hafif bir gülümseme var. Memnun ve huzurlu görünüyor, doğal ortamın tadını çıkarıyor. Arka plandaki ağaçlar esintiyle sallanarak sahneye dinginlik hissi veriyor. Işık parlak ve sıcak, manzaranın güzelliğini vurguluyor. Kadın doğanın bereketiyle çevrelenmiş, huzurlu bir teselli anı yaratıyor.
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu çevrimiçi kurs görselinde elinde bir mektupla gülümseyen takım elbiseli bir adam görülüyor. Bu muhtemelen bir içerik yazma kursu almanın başarısını temsil ediyor ve öğrenilen becerilerin değerini gösteriyor. Adamın etrafı saksıda bir bitki, bir logo ve bir sprey kutusu gibi diğer nesnelerle çevrilidir. Bu unsurlar muhtemelen adamın başarıya ulaşmak için çeşitli içerik yazma stillerini öğrenmesi ve bunlarda ustalaşması gerektiğini ifade ediyor. Bu görsel, içerik yazma kursu almak isteyen herkes için harika bir motivasyon kaynağıdır ve elde edebilecekleri başarıyı hatırlatır.
5
(1377)

İçerik Editörlüğü

10 Konu5 Saat
Şık, koyu renk bir takım elbise giymiş bir adam bir konferans salonunun ortasında durmaktadır. Gözlük takmış ve ciddi bir ifadeyle dosdoğru önüne bakıyor. Elleri iki yanındadır. Görüntünün odağında o var ve arka plan hafifçe bulanık. Bir iş adamı gibi görünüyor ve arkasındaki siyah yazılı dikdörtgen beyaz tabela bunu gösteriyor olabilir. Sağ üst köşede bir sandalye ve sol alt köşede bir masa var, her ikisi de odak dışı.
5
(3)

SEO Uzmanlığı

5 Konu15 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
14030
Bu görüntü SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hakkında bir çevrimiçi kursu yansıtıyor. Bir ekranın önünde konuşan takım elbiseli bir adam görülüyor. Adam gözlük ve kahverengi bir gömlek giyiyor ve sağ eliyle bir şeyi işaret ediyor. Arka planda, beyaz metinli bir tabelanın yakın çekimi ve beyaz zemin üzerinde sarı bir sayı var. SEO eğitimi ve kursları, işletmelerin web sitelerini ve içeriklerini arama motorları için nasıl optimize edeceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru SEO teknikleri sayesinde işletmeler arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alarak web sitelerine daha fazla trafik çekebilir ve daha fazla müşteri kazanabilirler. SEO kurslarının yardımıyla işletmeler, anahtar kelimeleri stratejik olarak nasıl kullanacaklarını, arama motoru algoritmalarına hitap eden içerikleri nasıl oluşturacaklarını ve çevrimiçi pazarlamanın nüanslarını nasıl anlayacaklarını öğrenebilirler.
4.9
(28)

SEO Eğitimi

11 Konu5 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
5500