AnasayfaBlogAnalitik CRM Yöneticisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Analitik CRM Yöneticisi Nedir? Ne İş Yapar?

17 Mayıs 2021
Analitik CRM Yöneticisi Nedir? Ne İş Yapar?

Açılımı Customer Relationship Management olan CRM' nin Türkçe karşılığı "Müşteri İlişkileri Yönetimi" olarak adlandırılır. Büyük, orta ve küçük fark etmeksizin tüm firmaların satış kârlarını artırmak için başvurdukları yöntemdir. CRM müşteri odaklı bir yönetim şeklidir. Satış stratejilerini müşteri istekleri doğrultusunda gerçekleştirmenizi sağlar.

CRM nedir? sorusuna, var olan müşteriyi korumak ile birlikte potansiyel hedef kitleye ulaşmak için kullanılan yöntem yanıtı verilir. İlgili yazılımlar, müşteri verilerini saklayarak analiz eder. Böylece, pazarlama profesyonellerinin zaman kaybetmesini önler. Alanında uzman çalışanların performansını artırır.

CRM süreci, markayı doğru kanal ve zamanda hedef kitleye ulaştırmak ile gerçekleşir. Operasyonel ve analitik olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Analitik CRM, marka ile müşteri arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde yönetir. Bu CRM dalı ile müşteri memnuniyeti hedeflenir.

Şirketlere rekabet avantajı sağlar. Analitik CRM yöneticisi, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışır. Müşteri bağlılığını pekiştirmek için kullanılan CRM projeleri üretir. Yeni stratejik modeller yaratan yönetici, analiz ve veri madenciliği ile bağlı olduğu kuruma değer kazandırır. Analitik CRM yöneticisi, müşteriye özel düzenlemeler yapar. Pazarlama sektöründe uzmanlaşmak isteyen kişilerin alternatifleri arasında yer alır. 

Analitik CRM Nedir?

CRM veya müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri verilerini ve etkileşimlerini yönetmek için kullanılan bir sistemdir. Analitik CRM, pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerinin etkinliğini artırmak için veri analitiğini kullanan bir CRM türüdür. Analitik, müşteri davranışlarını izlemek, hangi pazarlama stratejilerinin en etkili olduğunu anlamak ve üst satış ve çapraz satış fırsatlarını belirlemek için kullanılabilir.

Ayrıca analitik, müşteri kaybını tahmin etmek ve hedefli sadakat programları oluşturmak için de kullanılabilir. İşletmeler, karar alma süreçlerini yönlendirmek için verileri kullanarak müşteri ilişkilerinin verimliliğini artırabilir ve kâr-zarar sonuçlarını yükseltebilir.

Analitik CRM Yöneticisi Nedir?

Özel işletmelerin satış ve pazarlama departmanlarında çalışan kişilerdir. Analitik CRM yöneticileri, müşteri ilişkilerini ve sadakatini korumaya yönelik projeler üretir. Profesyoneller, veri analizi yaparak çalıştığı kuruma kazanç sağlar. Yöneticiler, CRM yazılımları aracılığı ile pazarlama, satış, ticaret ve hizmet süreçlerinin her aşamasında görev yapar.

Analitik CRM yöneticisi, kullanıcılara ait verileri CRM biçiminde elde edip depolar. Sonrasında, işleyip analiz ederek yorumlar. Raporlama işlemini gerçekleştirerek verimli sonuçlar elde eder. Analizlerin yorumunda, marka müşterilerinin sevdiği ve sevmediği ürünler ile kampanyalar ortaya çıkar.

Genel iş tanımı; firmanın satış kayıtları, müşterilerin satın alma geçmişi ile ilgili verilerin yönetilmesi olarak tanımlanır. Ürün soru ve şikayetleri ile ilgilenen yöneticiler, doğru pazarlama kampanyaları oluşturur. Yeni ulaşım kanalları yaratıp alternatifler üretir. İçgüdülerini kullanarak kampanya etkinlikleri hakkında stratejik planlar yapar.

Müşteri bağlılığını pekiştiren çalışmalar gerçekleştirir. Kapsamlı bir müşteri döngüsü oluşturur. Şirket ile müşteri ilişkilerini dengede tutan yönetici, iyi bir altyapı ile çalışır. Birbirinden farklı CRM yazılımını kullanan uzmanların odak noktası, müşteri memnuniyetidir. Analitik CRM yöneticisi, müşterileri yakından tanıyarak günlük işleri planlı bir şekilde yapar.

Analitik CRM Yöneticisi Ne İş Yapar?

Analitik CRM yöneticisi, müşteri verilerini analiz etmekten ve müşteri ilişkilerini iyileştirmek için stratejiler geliştirmekten sorumludur. Müşteri davranışlarındaki kalıpları ve eğilimleri belirlemek için veri bilimcileri ve pazarlama ekipleriyle birlikte çalışırlar. Bu bilgileri, belirli müşterileri hedefleyen pazarlama kampanyaları ve satış stratejileri geliştirmek için kullanırlar.

Ayrıca bu kampanyaların sonuçlarını takip eder ve müşteri davranışları üzerindeki etkisini analiz ederler. Ayrıca, müşteri verilerinin kuruluş genelinde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için diğer departmanlarla birlikte çalışırlar. Nihayetinde, bir analitik CRM yöneticisinin amacı, ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için verileri kullanarak müşteri sadakatini ve elde tutma oranını artırmaktır.

Analitik CRM yöneticileri, marka ile müşteri arasında sürekli bir iletişim kurulmasına yardımcı olur. CRM faaliyetlerini başlatan kişiler, stratejilerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar. Görev tanımı, ürün ve marka bazında çeşitli faaliyetleri kapsar. CRM yazılımları ile gerçekleştirilen uygulamalar, yöneticilere önemli ölçüde kolaylık sağlar. Hedef kitle ve firmaya uygun önerilerde bulunurlar. Satış ve pazarlama ekiplerine destek sağlar.

Yöneticilerin sorumluluk alanları içerisinde; görev ve iş akışı analizi, müşteri davranışını analiz etmek, sadakat projeleri üretmek ve uyguladığı stratejilerin sürdürülebilir olmasını sağlamak yer alır. Analitik CRM yöneticisinin görev ve sorumlulukları şöyledir;

 • Kurum politikasına bağlı olarak projeler geliştirir. 

 • Hedef kitleye uygun segmentasyon modelleri üretir. Bu modellere dair içerikler yaratır. Sonuçları istatistiksel verilere dönüştürerek değerlendirir. 

 • Marka ve müşteri potansiyelinin veri akışını belirler. İlişki, ürün ve hizmet kalitesini artırmak üzerine projeler üretir.

 • Müşteri artışı sonrasında, niceliksel raporlar oluşturur. Çalıştığı şirketin ilgili birimleri ile görüşlerini paylaşır.

 • Çalışmaları e-mail ve SMS yöntemleri ile yürütür. Geri dönüşleri inceleyerek yorumlar ve analiz eder. 

 • Müşteri sadakatini artıran projeler yürütür. 

 • Müşteri kaybı analizleri yaparak iyileştirmelerde bulunur. 

 • İnternet satışlarının artmasını sağlayan veri madenciliğini güncel tutar. Sepet analizi yapar. Müşterilerin hangi ürünleri birlikte aldığını gözlemleyerek uygun adımlar atar.

 • Müşteri davranışlarını ve kazandırdığı değeri analiz eder.

 • Marka ile müşteri ilişkisini organize eder. 

 • CRM ve bilgi yönetimi kültürünü çalışmalarına yayar. 

 • Müşteri veri tabanını yönetir. Tüketici beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışır.

Analitik CRM Yöneticisi Maaşları

Analitik CRM yöneticisi; satış ve pazarlama uzmanları ile analistlerin olduğu ekibin lideri konumunda görev alır. Satın alma ve hizmet geçmişleri, ürün sorguları, pazarlama kampanyaları, kanal tercihleri, şikayetler ile satın alma türleri gibi alanlarda çalışır. CRM Analist uzmanının raporlarını inceleyerek etkili kararlar alır. Bireysel müşteriler ile ilişki stratejileri hakkında önerilerde bulunur. Ekibinin çalışmalarını değerlendirir. Kuruma, hedef kitleye ve ürüne uygun çalışmalar üretir. Yöneticiler, müşteri güvenini pekiştiren çalışmalar yapar. Veri madenciliğini gerçeğe dönüştürerek şirket politikasına uygun hareket eder. 

Yönetici maaşları; kuruma, çalışanların bilgi ve deneyimine, kıdem ve şirket yapısına, görev ve sorumluluklarına göre değişkenlik gösterir. Şirket ölçeği, yönetici maaşını doğrudan etkiler. AGİ, prim ve sosyal haklar, kazanç üzerinde belirleyici etkenlerdir. 2021 yılı itibarıyla Analitik CRM yöneticisinin maaşları şöyledir;

 • En düşük 8.000 TL,

 • En yüksek 8.450 TL' dir.

 • Ortalama 8.225 TL olarak belirlenmiştir.

Analitik CRM Yöneticisi Nasıl Olunur?

Üniversitelerin bilgisayar, istatistik, ekonometri, matematik, işletme, iktisat, pazarlama, enformatik mühendisliği bölümlerinden mezun olunması gerekir. Eğitimi tamamladıktan sonra ilgili sertifika programlarına katılabilirsiniz. Alan ile ilgili yüksek lisans eğitimi de gerçekleştirilir. Programlar ile birlikte dijital pazarlama teknikleri ve bilişim teknolojileri hakkında detaylı ve işlevsel bilgi edinerek kendisini geliştirir. Alınması gereken eğitimler arasında; nöropazarlama, sosyoloji, psikoloji, algı ve öğrenme süreçleri yer alır. Yerel ve küresel yayınları takip ederek bilgisini artırır. Yönetici, konferans ve seminerlere katılır. Diğer ülkelerde bulunan işletmelerin müşteri sadakat programlarını incelemesi gerekir.

Analitik CRM yöneticisi, bilgi ve tecrübesinin gelişimine bağlı olarak zaman içerisinde pozisyonunu yükseltir. Pazarlama ve sadakat direktörlüğü ile satış, dijital pazarlama ve marka müdürlüğüne ilerler. Analitik CRM yöneticisi olmak için gereken beceri ve nitelikler şöyledir;

 • En az 3 yıl deneyim,

 • Pazarlama bilgisi,

 • İleri seviyede İngilizce bilgisi,

 • Şirketin bulunduğu sektör hakkında bilgi sahibi olması,

 • Analitik ve sentez becerileri,

 • Geri kazanım araçları hakkında üst düzey bilgi sahibi olması,

 • Word, Excel ve Power Point gibi Microsoft Office programlarına hakim olması, 

 • Teknik pazarlama bilgisi ve uygulamalar gerçekleştirmesi,

 • SPSS, Microsoft Dynamics, Excel gibi raporlama ve analiz araçlarını yetkin bir şekilde kullanması,

 • SAS, PYTHON programları ile ileri seviyede veri madenciliği yapması,

 • SQL, HTML ve JavaScript gibi web dili programları hakkında yazım bilgisine sahip olması,

 • E-posta kampanyalarını programlayan araçları kullanması.

Analitik CRM Yöneticisi Analitik CRM Yöneticisi nedir Analitik CRM Yöneticisi ne iş yapar Analitik CRM Yöneticisi maaşları Analitik CRM Yöneticisi nasıl olunur
Hazal Beken
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
CRM Nedir? İşletmelere Faydaları Nelerdir?
Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Nedir? İşletmelere Faydaları Nelerdir?

23 Ocak 2019
Müşteri İlişkileri Nedir?
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Nedir?

27 Ekim 2021