AnasayfaBlogİstatistik Bölümü Nedir?
Bölümler

İstatistik Bölümü Nedir?

08 Mayıs 2020
Bu görüntü, renkli grafikler ve pasta grafiği içeren bir bilgisayar klavyesini tasvir etmektedir. Pasta grafiği klavyenin sağ tarafında yer alıyor ve sarıdan kırmızıya uzanan geniş bir renk yelpazesine sahip. Sol tarafta, klavyeye dağılmış birkaç siyah tuş görülebilir. Klavyenin üst kısmında üzerinde bir harf bulunan parlak beyaz bir tuş yer alıyor. Arka planda, önünde bir grafik ve çizelge bulunan bir dünya haritası var. Pasta grafiğin renkleri ve detayları net bir şekilde görülebiliyor ve bu da onu görselin öne çıkan bir özelliği haline getiriyor.
Konu BaşlığıAçıklamaÖrnekler/Olanaklar
İstatistik BölümüAraştırma, veri toplama ve analiz etme üzerine odaklanan bir bilim dalıdır.Matematiksel ve uygulamalı istatistik eğitimleri sunar.
İstatistikte Kullanılan TekniklerVeri toplama, gözlem yapma, yorumlama ve tahminleme.Olasılık kuramı, deney, analiz yolları geliştirme.
İstatistik Uygulama AlanlarıSosyal bilimler, doğal bilimler, endüstri gibi alanlarda veri toplar ve çözümler.Nüfus artışı, ekonomik gelişmeler, tarımsal ürünlerdeki artışlar.
İstatistik İş İmkanlarıGeniş bir alana yayılan iş imkanları sunar.Bankacılık, finans, sigorta sektörleri, bilgisayar programcılığı, lojistik, sosyal medya.
Kamu Sektöründe İş İmkanlarıFarklı departman ve pozisyonlarda görev alabilme imkanı.Gelir İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, TÜBİTAK.
Özel Sektörde İş İmkanlarıFarklı departman ve pozisyonlarda görev alabilme imkanı.Sigorta şirketleri, araştırma şirketleri, enerji şirketleri, bankalar.
İstatistik Mezunlarının GörevleriGenellikle sayısal veri toplama ve bu verilerden sonuçlar çıkarma.Anketler düzenlemek, işletmelerin gelecek için plan yapmasına yardım etmek.
Uluslararası Örgütlerde İş İmkanlarıİstatistik konularında görev yapabilme imkanı.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO).
Üniversitelerde İş İmkanlarıİstatistik bölümüne dair eğitim verme ve araştırma yapma imkanı.Akademik kadro, araştırma görevliliği.
Bakanlıklarda İş İmkanlarıİstatistik bilimine dayalı analiz ve değerlendirmeler yapma imkanı.Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret.

İstatistik; belli amaç için bilgi toplama, tablo ve grafikle gösterme, yorumlama, sonuçların güven oranlarını açıklama, geleceğe dair tahminlerde bulunma, gözlem ve deney yapma gibi ilkeleri kapsayan bir bilim dalıdır. Fizikten, doğa ve sosyal bilimlere kadar geniş bir alanda uygulanır. Tüm bunların yanı sıra iş yaşamında da karar almak için istatistik kullanılır. İstatistik için pek çok tanım yapılmaktadır.

İstatistik için kullanılan tanımlardan bazıları ise şöyledir, “İstatistik veri anlamına gelir, İstatistik sayılarla uğraşan bir bilim dalıdır, İstatistik diğer bilim dallarının teknolojisidir, İstatistik eksik bilgiler kullanarak doğru sonuçlara ulaştıran bir bilim dalıdır.” İstatistik, iktisat biliminin alt dallarından biridir. İstatistik konuları iktisat içinde vardır ancak iktisat konuları istatistik içinde yer almaz. İstatistik öğrenmekteki asıl amaç, bir araştırma esnasında elde edilen tüm bilgilerin, istatistiksel yöntemler aracılığı ile yorumlanacağının biliniyor olmasıdır.

İstatistik Bölümü Nedir

İstatistik bölümü, belli bir konu üzerine araştırma yapma, veri toplama, toplanan verileri çözümleme ve yorumlama hakkında eğitim ve araştırmalar yapar. Bölüm matematiksel ve uygulamalı istatistik olarak iki alanda eğitim verir.

İstatistik sayısal verilere ulaşabilmek ve yorumlayabilmek için istatistiksel yönler çizmekte, matematiksel tekniği kullanır. Bu yöntemi kullanırken; olasılık kuramı, deney, çeşitli analiz yolları geliştirmek üzerine çalışmalar yapar. Uygulamalı istatistik ise; belli bir alanda verileri toplar ve çözümler bu aşamada istatiksel yöntemleri kullanır. Nüfus artışı, ekonomik gelişmeler, tarımsal ürünlerde yaşanacak artış önceden istatistik bilimi tarafından tahmin edilir. Uygulamalı istatikçiler; sosyal bilimler, doğal bilimler, endüstri gibi alanlarda verilerin toplanması, analiz edilmesi ve verilere dayanarak gelecek tahminleri üretilmesi ile ilgili çalışmalar yapar. Eğitimin amacı; tüm verileri toplayıp, istatistiksel yöntemleri kullanarak çözümleme ve tahminde bulunma yetisini öğrencilere kazandırmaktır.

Hacettepe Üniversitesi istatistik için şöyle bir tanım kullanmaktadır. “Kendi varlıkları dışında hiçbir anlam taşımayan, saf gerçeklerden karar verme sürecinde kullanılabilecek derecede geçerli, güvenilir, doğru, ilgili, tasarruflu, sonuca götürücü, benzeri nitelik taşıyan kaliteli bilgi edinme sürecinde kullanılan her türlü teknik ve bu tekniklerin manalı sırada uygulanmasına yardımcı olan metodolojidir.” İstatistik matematik ve iktisat bilimini alt dalıdır.

İstatistik İş İmkanları Nelerdir?

İstatistik mezunlarının sayısı her geçen yıl artan bölümler arasında geliyor. Üniversite sınavına sayısal puanlamaya göre hazırlanan adayların tercih ettiği bölümler arasında sıklıkla istatistik görmek mümkündür. Bölümün tercih edilme sebeplerinin başında endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin payı büyüktür. Bir konu üzerinde kullanılan girdilerin neticesinde elde edilen çıktıları doğru bir şekilde değerlendirilmesi için istatistik bilimine ihtiyaç vardır. Bu durum istatistik biliminin çok sayıda sektörde kullanılmasına sebep olmaktadır. Böylece istatistik mezunları için çalışma alanları da artmıştır.

İstatistik bölümü mezunlarına kamu ve özel sektörde geniş bir alana yayılan iş imkanları bulunur. Bunlar kamu kurumlarında; gelir idaresi, sosyal güvenlik kurumu, ticaret bakanlığı, Türkiye iş kurumu, Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu gibi sıralanabilir. Bu kuruluşlarda istatistik mezunları farklı departman ve pozisyonlarda görev alabilir. Özellikle belediyelerde su ve doğalgaz idaresi istatistik mezunlarına görev vermektedir. Aynı şekilde özel sektörde de farklı departman ve pozisyonlarda iş imkanına sahiptirler.

Bankacılık, finans, sigorta sektörleri sık sık istatistik mezunu görülebilen sektörlerdendir. Bilgisayar programcılığı, lojistik ve günümüz iletişim alanlarından sosyal medyada da iş imkânı bulabilirler. Özet olarak verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını gerektiren her sektörde kendi alanlarında iş bulma şansları bulunmaktadır. Çalışabilecekleri yerlere örnekler şu şekildedir.

 • Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)

 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

 • Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

 • Üniversiteler

 • Kalkınma Bakanlığı

 • Ekonomi Bakanlığı

 • Sermaye Piyasası Kurulu

 • Ulaştırma Bakanlığı

 • Gümrük ve Ticaret 

 • Sigorta Şirketleri

 • Araştırma Şirketleri

 • Enerji Şirketleri

 • Özel bankalar

İstatistik Mezunları Ne İş Yapar?

İstatistik Bölümü mezunları için çalışma alanı oldukça geniştir çünkü bir alanda uzmanlaşmayı gerektiren bir yapıya sahiptir. Öğrencilerin okurken hangi konuda uzmanlaşacağınıza karar vermeleri gerekiyor çünkü bu durum iş yaşamlarında hangi sektör ve bölümlere başvuru yapabilecekleri konusunda yönlendiriyor.

İstatistik mezunları ne iş yapar diye araştırdığımızda en net cevap; sayısal veriler topladıkları ve toplanan bilgilerden sonuçlar çıkardıklarıdır. Anketler düzenler ve işletmelerin gelecek için plan yapmasına yardımcı olacak kılavuz görevini üstlenirler. Yeni bir ürünün veya hizmetin ne kadar performans göstereceğini tahmin edebilirler. Nüfus artışı tahminlerinde bulunup, gelecekteki konut ihtiyaçlarını planlamasında yol gösterici olabilirler. ABD’de mühendislikten tıbbi araştırmalara kadar uzanan çok çeşitli endüstrilerde istatistik mezunlarına yer verilir.

İstatistik Dersleri Nelerdir?

İstatistik lisans bölümü 4 yıllık eğitim vermektedir. Eğitim sonunda mezunlar lisans diploması almaya hak kazanır. Eğitim süresince göreceğiniz dersler mezuniyet sonrasında neler öğrenmiş olacağınızın göstergesidir. İstatistik bölümünde eğitim alacak öğrenciler; matematiksel kuram ve yöntemler, risk analizi, kalite yönetimi, bilgisayar bilimleri ve istatistik bilgi sistemleri benzeri teknik dersler ve sosyal bilimler hakkında bilgi sahibi olur. İstatistik bölümünde uygulamalı istatistik, istatistik teorisi, olasılık süreçleri, istatiksel bilim sistemleri temelli eğitim verilmektedir. Bunların yanı sıra bölümün başlıca dersleri aşağıdaki gibidir.

 • İletişim Becerileri

 • Matematik

 • Zaman serileri analizi

 • Olasılık ve istatistik

 • İstatistik için Hesaplama Araçları

 • Mesleksel Değerler ve Etik

 • Bilgisayar Programlama

 • İstatistiksel Kalite Kontrolü

 • Örnekleme Yöntemleri

 • İstatistiksel Çıkarsama

 • Lineer Cebir

 • Anket Tasarımı ve Çözümlemesi

 • Kalite Yönetimi

 • Regresyon Çözümlemesi

 • Veri analizi

 • Finans Matematiği

İstatistik Taban Puanları ve Sıralama

2020 İstatistik bölümü taban puanları ve istatistik bölümü başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Sizler için düzenlediğimiz ilk 5 eğitim kurumuna ait veriler, ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel bilgilerdir.

 • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstatistik (İngilizce) Taban puan: 404,78621 Başarı sırlaması:    61020

 • YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Taban puanı: 299,44589 Başarı sırlaması: 190252

 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ Taban puanı: 275,03808 Başarı sırlaması: 251799

 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Taban puanı: 270,73483 Başarı sırlaması: 265078

 • MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ    Taban puan:266,30121 Başarı sırlaması: 279610

İstatistik Bölümü, Araştırma, veri toplama ve analiz etme üzerine odaklanan bir bilim dalıdır, Matematiksel ve uygulamalı istatistik eğitimleri sunar, İstatistikte Kullanılan Teknikler, Veri toplama, gözlem yapma, yorumlama ve tahminleme, Olasılık kuramı, deney, analiz yolları geliştirme, İstatistik Uygulama Alanları, Sosyal bilimler, doğal bilimler, endüstri gibi alanlarda veri toplar ve çözümler, Nüfus artışı, ekonomik gelişmeler, tarımsal ürünlerdeki artışlar, İstatistik İş İmkanları, Geniş bir alana yayılan iş imkanları sunar, Bankacılık, finans, sigorta sektörleri, bilgisayar programcılığı, lojistik, sosyal medya, Kamu Sektöründe İş İmkanları, Farklı departman ve pozisyonlarda görev alabilme imkanı, Gelir İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, TÜBİTAK, Özel Sektörde İş İmkanları, Farklı departman ve pozisyonlarda görev alabilme imkanı, Sigorta şirketleri, araştırma şirketleri, enerji şirketleri, bankalar, İstatistik Mezunlarının Görevleri, Genellikle sayısal veri toplama ve bu verilerden sonuçlar çıkarma, Anketler düzenlemek, işletmelerin gelecek için plan yapmasına yardım etmek, Uluslararası Örgütlerde İş İmkanları, İstatistik konularında görev yapabilme imkanı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Üniversitelerde İş İmkanları, İstatistik bölümüne dair eğitim verme ve araştırma yapma imkanı, Akademik kadro, araştırma görevliliği, Bakanlıklarda İş İmkanları, İstatistik bilimine dayalı analiz ve değerlendirmeler yapma imkanı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
istatistik istatistikçi veri iktisat matematik
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu online SPSS kursu, güçlü istatistiksel yazılım paketine derinlemesine bir bakış sunmaktadır. Eğitim, verilerin manipüle edilmesi, değişkenlerin oluşturulması ve temel hesaplamaların yapılması gibi temel kavramları tanıtarak başlamaktadır. Daha sonra veri analizi ve hipotez testi gibi daha gelişmiş konulara dalmaktadır. Öğrenciler sonuçları nasıl yorumlayacaklarını ve verileri anlamlı bir şekilde nasıl sunacaklarını öğreneceklerdir. Kurs ayrıca çok sayıda gerçek dünya örneği içerir, böylece öğrenciler becerilerini pratik senaryolara uygulayabilirler. Eğitimin sonunda öğrenciler SPSS hakkında kapsamlı bir anlayışa ve karmaşık problemleri çözmek için SPSS'i nasıl kullanacaklarına dair bilgi sahibi olacaklardır. Bu kurs, yazılımı ve yeteneklerini daha iyi anlamak isteyen herkes için idealdir.
5
(26)

SPSS Eğitimi

13 Konu9 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1257464
Dokunmatik ekrana dokunan bir parmağın yakın çekimi, parmak ekrana hassas bir şekilde dokunuyor. Kişinin eli görülebiliyor ve hafifçe bronzlaşmış. Ekran mavi beyaz bir tasarımla aydınlatılmış, üzerinde bir logo, bir dolar işareti, bir kilit ve bir anahtar deliği ve bir kurdeleyle sarılmış bir kağıt var. Arka plan farklı renk ve şekillere sahip bir grafiktir ve genel görüntü teknoloji tabanlı bir tasarıma sahiptir. Ekranda bir metin de görülebilmektedir. Görüntü çok ayrıntılıdır ve dokunmatik ekranla etkileşime giren bir kişinin ilginç bir görüntüsünü sunmaktadır.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1257464