AnasayfaBlogEkonometrist Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Ekonometrist Nedir? Ne İş Yapar?

02 Haziran 2021
Ekonometrist
Ekonometrist TanımıEkonometristin GörevleriEkonometristin Sahip Olması Gereken Nitelikler
Ekonometrist, ekonomik tahmin veya simülasyonlar geliştirmek üzere kısa vadeli ve uzun vadeli ekonomik modellerin tasarım, geliştirme ve değerlendirmesinden sorumlu olan kişilere verilen addır.Piyasa eğilimlerini tahmin etmek için veri toplamak ve değerlendirme, Tüketici davranışlarını analiz etmek, Herhangi bir ekonomik problemi çözmek için planlama yapmak, Verileri analiz etmek ve yorumlamak.Güçlü matematiksel ve istatistiksel bilgi kullanma becerisi, Analitik düşünme kabiliyeti, İstatik yazılımlarına hakimiyet, Raporlama ve sunum yeteneği, İş ve zaman yönetimi becerisi
Hammadde kaynakları ve insan gücünün, bireylerin ihtiyaçlarını karşılaması sırasında etkin bir şekilde kullanılması için çalışmalar yürüten uzman.Makro ve mikro iktisat alaninda araştırmalar yapmak, Uluslararası iktisat ve ekonomi kanunlarının çözümlemesi, Uygun ekonomik kararların alınmasi konusunda eğitim ve araştırma yapmak.Ekonomik ilişkileri analiz edebilmek için nicel analiz ve ekonomik teorileri uygulayabilme yeteneği, Yoğun stres altında çalışabilme ve etkili kararlar verebilme, İletişim becerisi, Ekip çalışmasına uyum yeteneği
Kamu ve özel sektör kurumlarının araştırma bölümlerinde çalışarak ekonomi alanında araştırma faaliyetleri yürüten ve ekonomik olayları matematiksel olarak ölçen kişi.Rapor hazırlamak ve araştırma sonuçlarının sunumunu yapmak, müşterilerin araştırma sonuçlarını nasıl yaşama geçireceklerine dair tavsiyede bulunmak, toplanan bilgileri organize etmek ve analiz yapmak için istatistiksel yazılım programlarını kullanmak.Kurum ya da müşteri bilgileri gizliliğini korumaya yönelik bir tavır içinde olmalıdır, modelleme ile birlikte kullanılan veri tabanlarını yapılandırmak, mesleki gelişimi sürdürmeye devam etmelidir.

Ekonometri, gerçek ekonomik olayların nicel analizinin yapıldığı akademik bir disiplindir. Ekonometri, iktisatta yer alan teorileri geliştirmek ve elde edilen verileri test etmek için geçmiş verilerden yararlanarak, gelecekteki verileri tahmin etmek üzere kullanılan matematiksel ve istatistiksel modellemenin nicel uygulaması olarak bilinmektedir. Ekonometri bölümü İse bu alanda uzman bakış açısı ile çalışabilecek kişiler yetiştirilmesi amaçlar.

Ekonomistler uygun çıkarım yöntemleri kullanarak geleceğe ışık tutacak ekonomik verileri tahmin etmeye çalışan işinde uzman kişilerdir. Bu alanda faaliyet gösterebilmek için 4 yıllık lisans bölümünü tamamlamaları gerekir. Sahip oldukları teorik bilgilerin yanı sıra başarılarında büyük bir role sahip olan mesleki niteliklere de sahip olmaları beklenir.

Yazımızda tüm bu bilgileri açıklamak üzere detaylı bir araştırma yaptık. Ekonometrist Nedir? Ekonometrist ne iş yapar? Ekonometrist olmak için hangi şartlara aranır? Sorularına yanıt bulabilirsiniz.

Ekonometrist Nedir?

Ekonometrist, ekonomik tahmin veya simülasyonlar geliştirmek üzere kısa vadeli ve uzun vadeli ekonomik modellerin tasarım, geliştirme ve değerlendirmesinden sorumlu olan kişilere verilen addır. Ekonometristler, hammadde kaynakları ve insan gücünün, bireylerin ihtiyaçlarını karşılaması sırasında etkin bir şekilde kullanılması için çalışmalar yürütür. Üretilen mal ve hizmetlerin uygun koşullarda bölüşülmesi ve bu kaynakların verimli olarak kullanılması konularını kapsayan ekonomi alanında araştırma faaliyetlerinde bulunur.

Çalıştıkları kamu ve özel sektör kurumlarının araştırma bölümlerinde makro ve mikro iktisat alanında uygulamaya yönelik araştırmalar yapar. Uluslararası iktisat ve ekonomi kanunlarının, ekonomik sorunların niceliksel olarak incelenmesinden sorumludur. Uygun ekonomik kararların alınması ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. Ekonomik olayları matematiksel olarak ölçer ve işletmelerde ve kurumlarda verimi artırıcı yönde planlar yapar ve çalışmaları yönetirler. Tüm bu yeterliliklere sahip olmaları için kendi alanlarında lisans eğitimlerini tamamlamaları gerekir.

Ekonometrist olarak kariyer planı olanlar, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Ekonometri bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmaları gerekir. Bunun yanında mesleki niteliklere de sahip olmaları gerekir. Bir ekonometristin öncelikli olarak sahip olan gereken nitelikler, etkili veri analizi yapabilmek ve bulgular hakkında yön gösterici raporlar ortaya çıkarabilmektir. Ekonometristin sahip olması beklenen diğer nitelikler aşağıdaki gibidir. Birlikte inceleyelim.

 • Ekonomik ilişkileri analiz edebilmek için nicel analiz ve ekonomik teorileri uygulayabilmelidir.

 • Güçlü matematiksel ve istatistiksel bilgi kullanımı becerisine sahip olmalı, analitik düşünme kabiliyeti göstermelidir.

 • Yoğun stres altında çalışabilmeli ve etkili kararlar verebilmelidir.

 • İstatik yazılımlarına hakimiyeti bulunmalıdır.

 • Raporlama ve sunum yapabilecek düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerisi sergilemelidir.

 • İş ve zaman yönetimi kabiliyeti göstermeleri gerekir.

 • Ekip çalışmasına uyum sağlamaları beklenir.

 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmaması önemlidir.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi Ücretsiz

Ekonometrist Ne İş Yapar?

Ekonometristin temel görev ve sorumluluğu matematik ve istatistik bilgisini kullanmak koşulu ile mevcut ekonomik koşulları etkileyebilecek faktörleri tahmin etmek ve modelleme oluşturmaktır. Meslek profesyonellerinin diğer görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Piyasa eğilimlerini tahmin etmek için veri toplamalı ve bunları değerlendirmelidir.

 • Tüketici davranışlarını analiz edebilmelidir.

 • Herhangi bir ekonomik problemi çözmek için planlama yapmalıdır.

 • Verileri analiz etmeli ve yorumlamalıdır.

 • Rapor hazırlamalı ve araştırma sonuçlarının sunumunu yapmalıdır.

 • Müşterilerin araştırma sonuçlarını nasıl yaşama geçireceklerine dair tavsiyede bulunmalıdır.

 • Toplanan bilgileri organize etmeli ve analiz yapmak için istatistiksel yazılım programlarını kullanmalıdır.

 • Modelleme ile birlikte kullanılan veri tabanlarını yapılandırabilmelidir.

 • Kurum ya da müşteri bilgileri gizliliğini korumaya yönelik bir tavır içinde olmalıdır.

 • Mesleki gelişimi sürdürmeye devam etmelidir.

Ekonometrist Maaşları

Ekonometristler, genellikle kapalı ortamda ve masa başında oturarak çalışmaktadırlar. Meslektaşlarıyla, endüstri mühendisi ve yöneticilerle, işverenlerle ve işletmede çalışan diğer personel ile işbirliği içinde çalışmalarını yürütürler. Gerektiğinde seyahat etmeleri gerekir. Bu sebeple seyahat engellerinin olmaması gerekir. Ekonometri bölümünden mezun olan kişiler için özel ve kamu sektöründe çeşitli görevlerden bahsetmek mümkündür. Mezunlar;

Kamu kurum ve kuruluşlarında, Bankacılık alanında, Araştırma şirketlerinde, İşletmelerin araştırma, planlama bölümlerinde, Borsa sektöründe faaliyet gösterirler. Bu alanda kendini iyi yetiştiren ekonometristlerin iş bulma sorunu hemen hemen bulunmamaktadır. Bilgisayar, matematik, iktisat ve istatistik konularında bilgili olmaları bu alanda kendilerine avantaj sağlar. Ekonometristlerin aldıkları maaş çalıştıkları kurumun özelliklerine göre değişiklik gösterir. Ayrıca kişinin eğitimi, kendini geliştirmiş olması ve iş tecrübesi aldığı maaş rakamı büyük oranda etkiler. Ekonometrist ne kadar maaş kazanır, inceleyelim.

 • Yeni mezun olmuş ve iş yaşamı yeni başlamış bir ekonometrist 4.500 TL maaş ile işe başlayabilir.

 • Zamanla belli tecrübe ve birikime sahip olmuş bir ekonometrist ise ortalama 8.000 TL maaş geliri elde eder.

 • Bir ekonometristin en yüksek maaş geliri ise 11.800 TL olarak gözlemlenmektedir.

Ekonometrist Nasıl Olunur?

Ekonometrist olmak isteyen kişilerin TYT ve AYT sınavlarına katılmaları gerekir. Bu sınavlardan bu bölüm için açılan, sınırlı sayıda kontenjana yerleşebileceğiniz yeterli puanı almanız gerekir. Ekonometri bölümü, eşit ağırlık puan türüne göre öğrenci kabul eder. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin sayısal derslerle ilgili olması gerekir. Aynı zamanda doğru çözümleme ve test edebilme becerisi göstermeleri gerekir. Bu bölüm, son zamanlarda oldukça fazla dikkat çeken ve talep edilen bir bölüm olduğu için puanları giderek yükselmeye devam ediyor.

Ekonometri bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır. Ancak bazı üniversiteler, bu bölüm için bir sene öğrencilere İngilizce hazırlık eğitimi verdiği için bu süre bir sene daha uzar ve toplamda 5 yıl olabilir. Ekonometri bölümü genel olarak Türkçe okutulan bir lisans bölümüdür. Bu bölümde edindiğiniz teorik bilgilerin yanı sıra mesleki niteliklerinizi de geliştirmeye önem vermelisiniz. Özellikle işe alım sürecinde işverenler bu nitelikleri oldukça fazla dikkate alır. Eğitim yaşamınız boyunca teknik bilgilere sahip olacağınız derslerden sorumlu olursunuz. Bu dersler şu şekilde sıralanabilir.

 • bilişim teknolojisi tabanlı karar verme

 • Hukukun Temel Kavramları

 • Çok Değişkenli İstatistik

 • İşletme ve İktisat Uygulamaları

 • Finansal Muhasebe

 • İktisat

 • İşletme

 • Temel Bilgi Teknolojileri

 • Regresyon Analizi

 • İleri Matematik

 • Finansal Tablolar Analizi

 • Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz

 • Yöneylem Araştırmaları

 • Aktüerya ve Risk Analizi

 • Stokastik Süreçler

Ekonometrist, ekonomik tahmin veya simülasyonlar geliştirmek üzere kısa vadeli ve uzun vadeli ekonomik modellerin tasarım, geliştirme ve değerlendirmesinden sorumlu olan kişilere verilen addır, Piyasa eğilimlerini tahmin etmek için veri toplamak ve değerlendirme, Tüketici davranışlarını analiz etmek, Herhangi bir ekonomik problemi çözmek için planlama yapmak, Verileri analiz etmek ve yorumlamak, Güçlü matematiksel ve istatistiksel bilgi kullanma becerisi, Analitik düşünme kabiliyeti, İstatik yazılımlarına hakimiyet, Raporlama ve sunum yeteneği, İş ve zaman yönetimi becerisi, Hammadde kaynakları ve insan gücünün, bireylerin ihtiyaçlarını karşılaması sırasında etkin bir şekilde kullanılması için çalışmalar yürüten uzman, Makro ve mikro iktisat alaninda araştırmalar yapmak, Uluslararası iktisat ve ekonomi kanunlarının çözümlemesi, Uygun ekonomik kararların alınmasi konusunda eğitim ve araştırma yapmak, Ekonomik ilişkileri analiz edebilmek için nicel analiz ve ekonomik teorileri uygulayabilme yeteneği, Yoğun stres altında çalışabilme ve etkili kararlar verebilme, İletişim becerisi, Ekip çalışmasına uyum yeteneği, Kamu ve özel sektör kurumlarının araştırma bölümlerinde çalışarak ekonomi alanında araştırma faaliyetleri yürüten ve ekonomik olayları matematiksel olarak ölçen kişi, Rapor hazırlamak ve araştırma sonuçlarının sunumunu yapmak, müşterilerin araştırma sonuçlarını nasıl yaşama geçireceklerine dair tavsiyede bulunmak, toplanan bilgileri organize etmek ve analiz yapmak için istatistiksel yazılım programlarını kullanmak, Kurum ya da müşteri bilgileri gizliliğini korumaya yönelik bir tavır içinde olmalıdır, modelleme ile birlikte kullanılan veri tabanlarını yapılandırmak, mesleki gelişimi sürdürmeye devam etmelidir
Ekonometrist ekonometri iktisat ekonomi Ekonometrist nedir Ekonometrist ne iş yapar Ekonometrist maaşları Ekonometrist nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim bilgisayar ekranındaki bir grafiği göstermektedir. Grafiğin kırmızı ve sarı bir arka planı ve sağ üst köşede sarı bir x işareti vardır. Grafiğin yukarıyı gösteren ve beyaz bir kenarlıkla çevrili bir çizgisi vardır. Sol alt köşede mavi arka planlı ve beyaz metinli küçük bir işaret vardır. Sol üst köşede ise sarı renkli, yukarıyı gösteren küçük bir ok bulunmaktadır. Bu grafik piyasa verilerini veya hisse senedi fiyatlarını temsil etmek için kullanılabilir. Bir projenin ilerleyişini göstermek için de kullanılabilir. Kullanılan renkler grafiğin büyümeyi veya başarıyı gösterdiğini düşündürmektedir.
Bölümler

Ekonometri Bölümü Nedir?

31 Ağustos 2020
Kenarları mavi yırtık beyaz bir kağıdın yakın çekimi. Kâğıdın üzerinde 'word' yazan siyah bir harf var. Harf mavi arka planda göze çarpıyor ve yıpranmış bir kenarla çevrelenmiş. Kâğıt hafifçe buruşmuş ve gözle görülür aşınma ve yıpranma izleri var. Işık, kağıdın dokusunu ve harf ile arka plan arasındaki kontrastı ortaya çıkarıyor.
İktisat

Kapitalizm Ne Demek?

21 Ağustos 2021