AnasayfaBlogPeyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü (MYO)
Bölümler

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü (MYO)

30 Kasım 2020
Bir dizi güzel çiçek ve bitkinin açtığı canlı bir bahçe. Ön plan, bazıları parlak kırmızı veya yeşil yapraklı sarı çiçeklerle dolu ve arka plan bir renk kaleydoskopu. Ortada narin yaprakları ve parlak yeşil yapraklarıyla tek bir sarı çiçek göze çarpıyor. Sol üst köşede küçük beyaz bir 'o' harfi daha fazla yeşil yaprakla çerçevelenmiştir. Sahne, hayat dolu mükemmel bakımlı bir bahçe ile çerçevelenmiştir.
Bölüm TanımıGerekli Özelliklerİş İmkanları
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü, peyzaj tasarımı ve süs bitkileri yetiştiriciliği üzerine iki yıllık bir ön lisans programıdır.Bitkilere karşı alerjik bünyeye sahip olmamak, açık hava ve sera koşullarına dayanıklı olmak, iyi iletişim kurabilme yeteneği, bitki morfolojisi ve fizyolojisine ilgi.Peyzaj mimarına yardımcı eleman, bitki yetiştirme ve bakım, peyzaj projeleri çizim ve tasarım, kendi fidanlık veya peyzaj firması kurma.
Program, alanında donanımlı ara elamanları yetiştirir ve sürekli kendini yeniler.Araştırmacı, üretken, etik değerlere duyarlı, sektörün gelişimine katkı sağlama becerisi.Peyzaj ve süs bitkileri teknikeri olarak ara elamanlık, mühendis ve peyzaj mimarlarına yardımcı elemanlık.
Bölüm mezunları, lisans eğitimlerini tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavına girme hakkına sahiptirler.Yükseköğrenim hedefleri, disiplin ve odak.Bahçe Bitkileri, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı gibi lisans programlarına geçiş.
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Teknikeri, peyzaj mimarına yardımcı olarak çevre düzenlemelerini yürütür.Süs bitkilerinin ekim, dikim, bakım, gübreleme, budama ve sulamayı öğrenme ve uygulama yeteneği.Çevre düzenlemeleri, peyzaj projelerinin arazide uygulanması, süs bitkilerinin bakım ve yetiştirilmesi, fidanlık veya peyzaj firması kurma.
Bölüm mezunları, kamu ve özel sektörde çeşitli iş imkanlarına sahiptirler.Adayın kendi işini kurmayı düşünmesi ve gerekli becerilere sahip olması.Turizm Tesisleri, Belediyelerin Park ve Bahçe Müdürlükleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, İl Özel İdarelerinde çalışma, Özel ve Devlet Fidan Üretme Merkezlerinde çalışma.
Bölüm mezunları, yürütülen projelerin keşfi, metrajı ve çizimini yaparlar ve çalışmalar sırasında işçileri yönlendirirler.İyi düzeyde teknik bilgi, liderlik yeteneği ve takım çalışması becerisi.Peyzaj çalışmalarının hazırlanması ve uygulanmasında yardımcı eleman olarak görev alma, çeşitli projelerde görev alma.
Mezunlar, çeşitli bitki türlerini tanır ve bunları peyzaj projelerinde kullanır.Bitki türlerini tanıma yeteneği, bitkisel materyallerin kullanımı konusunda bilgi.Park ve bahçelerin bakım ve onarımı, bitki yetiştirme ve bakımı, peyzaj projelerinin hazırlanması ve uygulanması.
Bölümde, peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği üzerine geniş kapsamlı bir eğitim verilir.Bitkisel materyallerin tanınması ve kullanılması konusunda bilgi, uygulama becerisi.Peyzaj projelerinin tasarlanması ve uygulanması, çeşitli tasarım prensiplerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların ölçülü kullanımı.
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü mezunları sektörde teorik ve pratik bilgilerle donatılmış nitelikli ara eleman olarak istihdam edilir.Teorik ve pratik bilgi birikimi, bitki türlerini tanıma ve bitki bakımı konularında bilgi.Nitelikli ara elaman olarak peyzaj ve süs bitkileri sektöründe istihdam edilme.
Program, peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği alanına yönelik uygulamaların ağırlıklı olduğu bir eğitim verir.Bitkisel ve yapısal materyalleri tanıma ve kullanabilme, peyzaj projelerini hazırlama ve sunma yeteneği.Park ve bahçelerin bakım ve onarımı, arazi düzenlemeleri, peyzaj projelerinin hazırlanması ve uygulanması.

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü, peyzaj tasarımı - planlaması ve süs bitkileri yetiştiriciliği alanında eğitim veren iki yıllık bir yükseköğretim programıdır. Bu programın amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikleri taşıyan kaliteli, yetenekli, tecrübeli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi - koordinasyon tabanına sahip ara eleman yetiştirmektir.

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı; Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde öğrenci alımı yapar. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin kayıt tarihleri ile kayıt sırasında istenilecek belgeler ÖSYM ve ilgili üniversite tarafından belirlenir. Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği mezunlarına “Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri” unvanı verilir.

Bu alan mezunları; peyzaj bitkileri yetiştirme, çoğaltma, bakım ve uygulama işlemlerini usulüne göre yapabilen personeller olarak yetiştirilir. Ayrıca bu bölüm mezunları kırsal, kentsel ve özel alanlar için peyzaj projeleri tasarım ve çizim prensiplerini bilir, doğal ve kültürel kaynakları ölçülü kullanabilecek yeterlilikte olurlar. Süs bitkileri teknikerleri, sektörde teorik ve pratik bilgilerle donatılmış nitelikli ara eleman olarak istihdam edilir. Gelişen ve dönüşen yaşam alanlarında çevre düzeni için nitelikli ve yeniliklere açık peyzaj ve süs bitkileri teknikerlerine ihtiyaç her zaman olacaktır.

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Nedir?

Peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği bölümü; alanında donanımlı ara eleman yetiştiren, kendini yenileyen ve geliştiren bir ön lisans programıdır. Programda; teknik esaslara uygun peyzaj projelerini hazırlama, sunma ve araziye uygulama işlemleri öğretilir. Bunun yanında bitki yetiştirme, bitkisel - yapısal materyalleri peyzajda kullanma ve bakımı ile ilgili bilgiler de edinirler.

Bu bölümde okuyanlar; üretken, araştırmacı, öz güven sahibi, etik değerlere duyarlı, ilgili sektörlerin gelişimine katkı sağlayan yeterli teknik eğitim, bilgi ve becerisine sahip peyzaj ve süs bitkileri teknikeri olarak mezun olurlar. İş hayatına atıldıklarında; ilgili kurumda çalışan mühendis veya peyzaj mimarlarına yardımcı ara eleman olarak faaliyet gösterirler. Bu alanı seçecek olan adayların bazı özellikleri taşıması mesleki başarı için etken sayılmaktadır.

Bu bölümü seçmeyi düşünen adaylarda bulunması gereken başlıca özellikler şöyle sıralanabilir: Bitkilere karşı alerjik bünyeye sahip olmamak. Açık hava ve sera koşullarına dayanıklı olmak, arazi şartlarında çalışabilmek. bedence dayanıklı, başkaları ile iyi iletişim kurabilme becerisine sahip olmak. bitki morfolojisi ve fizyolojisine karşı ilgili olmak.

Ayrıca bölüm mezunları istedikleri takdirde öğrenimlerini lisansa tamamlayabilirler. Bunun için DGS sınavına girmeleri gereklidir. Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda; Bahçe Bitkileri, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı gibi farklı lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri; peyzaj mimarına yardımcı eleman olarak çevre düzenleme, tasarım ve planlarının araziye uygulanmasında etkin rol oynar. Peyzaj ve süs bitkilerinin ekimi, dikimi, bakımı, gübrelenmesi, budanması ve sulanması peyzaj ve süs bitkileri teknikerinin görevleri arasındadır.

Peyzaj mimarı tarafından tasarlanmış projelerin keşfi, metrajı ve çizimi, arazide yürütülen çalışmalar sırasında işçilerin yönlendirilmesi ile ilgilenirler. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan peyzaj çalışmalarının dosyalarının hazırlanması, peyzaja yönelik inşaat faaliyetleri, süs havuzları gibi donatı elemanlarının uygulanması ve denetlenmesi işlemlerini de yürütürler. Doğa ve çevre ile ilgili, uygulayıcı elemanlara ihtiyaç her zaman devam edecektir.

Gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde bu konuda yetişmiş ara eleman yetersizdir. Bu sektör için sabit bir kazanç olduğu söylenemez çünkü kazanç durumu; çalışma yerine, çalışma şartlarına, işverenlere ve serbest piyasa koşullarına göre belirlenmekte ve değişkenlik göstermektedir. Peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği mezunları kendi fidanlığını veya peyzaj firmasını kurabilirler. Bunun dışında, bu bölüm mezunların başlıca istihdam alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Turizm Tesisleri

 • Belediyelerin Park ve Bahçe Müdürlükleri

 • Karayolları Genel Müdürlüğü

 • Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü

 • İl Özel İdarelerinde 

 • Özel ve Devlet Fidan Üretme Merkezleri

 • Belediyeler

 • İl ve İlçe Belediye Seraları

 • Orman Genel Müdürlüğü

 • Özel Peyzaj Firmaları

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Mezunları Ne İş Yapar?

Program kapsamında öğrenciler; uygulama ağırlıklı olarak yetiştirilmekte olup süs bitkileri yetiştiriciliği, fidancılık tekniği, park ve bahçelerin bakım ve onarımı, arazi düzenleme teknikleri, yapısal ve bitkisel materyallerin tanınması ve kullanılması, peyzaj projelerinin hazırlanması, görselleştirilerek sunulması ve aplikasyonu konusunda dersler almaktadırlar.

Bu teknikerler; yetiştirilecek süs bitkileri için uygun toprağı belirler. Verimli ürün almak için tohum veya fide cinsini belirler. Ekim veya dikimi yapılacak tohumlar ve fideler için gerekli ortamı hazırlar. Bitkilere zarar verebilecek çeşitli böcek ve otlarla mücadele eder. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu su, gübre ve ilaçları uygular. Ayrıca yetiştirilen süs bitkilerinin pazarlaması üzerine de çalışmalar yapar.

Bölüm mezunlarından girişimci bir ruha sahip olan teknikerler; uygun koşullarda kendi işletmelerini kurarak sektörde bu şekilde faaliyet göstermektedir. Bunun dışında; bölüm mezunları Çevre ve Orman Bakanlığı'na bağlı il / ilçe müdürlük ve işletmelerinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlı tarım il / ilçe müdürlüklerinde, belediyelerin park ve bahçe müdürlüklerinde, fidan üretimi yapılan özel işletmelerde, peyzaj mimarisiyle ilgilenen firmalarda çalışabilirler.

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Dersleri

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü; süs bitkilerinin tanınması, kullanım yerleri, güneş, toprak ve su istekleri, üretimleri, bakımları, sera içi ve sera dışı üretim ve geliştirme koşullarını uygulayabilecek teknikerler yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümde eğitimleri süresince öğrencilere; ekolojik kavramlar, bitki isimlendirmeleri, bitki sınıflandırmaları gibi birçok ders gösterilmektedir. Alınan derslerde üniversite bazında değişkenlik olabilmektedir. Bu bölümü seçen adayların alacağı başlıca dersler şu şekildedir:

 • Türk Dili

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 • Yabancı Dil 

 • Botanik 

 • Bitki Ekolojisi ve Çevre Kirliliği

 • Toprak Bilgisi

 • Genel Süs Bitkisi

 • Bitki Koruma

 • Fidancılık Tekniği

 • Bitki Tanıma

 • temel bilgi teknolojisi kullanımı 

 • Park ve Bahçelerin Bakım ve Onarımı

 • Peyzaj Mekanizasyonu ve Arazi Düzenleme

 • Tohum ve Bitki Islahı 

 • Çim Alanlarının Tesis ve Bakımı

 • İş Güvenliği 

 • Biyolojik Çeşitlilik 

 • Bahçe Sanatı ve Kültürü

 • Staj 

 • Bitki Fizyolojisi 

 • İletişim ve Sunum Teknikleri 

 • Bitki Ekolojisi 

 • Zehirli Bitkiler 

 • Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

 • Bitki Beslenmesi ve Gübreleme 

 • Sera Tekniği 

 • Genel Plantasyon Tekniği 

 • Kesme Çiçek Yetiştiriciliği

 • Kentsel Ağaç Kültürü

 • Halka İlişkiler 

 • Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 

 • Süs Bitkileri Bakım ve Budama

 • Otsu Süs Bitkileri

 • İç Mekan Süs Bitkileri 

 • Sulama Tekniği 

 • Bitki Hastalıkları ve Zararlıları

İlgili eğitim: Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Taban Puanları ve Sıralama

Sınav sonuçları neticesinde bölüm tercihi yapacak adaylar için fikir olması açısından bazı üniversitelerin Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü taban puan ve sıralamaları aşağıda verilmiştir.

ÜniversiteBölüm Taban PuanSıralama
EGE ÜNİVERSİTESİPeyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği208,500321458196
ANKARA ÜNİVERSİTESİPeyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği200,084391578246
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİPeyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği180,183791722028
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİPeyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği247,86294953448
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİPeyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği218,790431318783
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü, peyzaj tasarımı ve süs bitkileri yetiştiriciliği üzerine iki yıllık bir ön lisans programıdır, Bitkilere karşı alerjik bünyeye sahip olmamak, açık hava ve sera koşullarına dayanıklı olmak, iyi iletişim kurabilme yeteneği, bitki morfolojisi ve fizyolojisine ilgi, Peyzaj mimarına yardımcı eleman, bitki yetiştirme ve bakım, peyzaj projeleri çizim ve tasarım, kendi fidanlık veya peyzaj firması kurma, Program, alanında donanımlı ara elamanları yetiştirir ve sürekli kendini yeniler, Araştırmacı, üretken, etik değerlere duyarlı, sektörün gelişimine katkı sağlama becerisi, Peyzaj ve süs bitkileri teknikeri olarak ara elamanlık, mühendis ve peyzaj mimarlarına yardımcı elemanlık, Bölüm mezunları, lisans eğitimlerini tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavına girme hakkına sahiptirler, Yükseköğrenim hedefleri, disiplin ve odak, Bahçe Bitkileri, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı gibi lisans programlarına geçiş, Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Teknikeri, peyzaj mimarına yardımcı olarak çevre düzenlemelerini yürütür, Süs bitkilerinin ekim, dikim, bakım, gübreleme, budama ve sulamayı öğrenme ve uygulama yeteneği, Çevre düzenlemeleri, peyzaj projelerinin arazide uygulanması, süs bitkilerinin bakım ve yetiştirilmesi, fidanlık veya peyzaj firması kurma, Bölüm mezunları, kamu ve özel sektörde çeşitli iş imkanlarına sahiptirler, Adayın kendi işini kurmayı düşünmesi ve gerekli becerilere sahip olması, Turizm Tesisleri, Belediyelerin Park ve Bahçe Müdürlükleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, İl Özel İdarelerinde çalışma, Özel ve Devlet Fidan Üretme Merkezlerinde çalışma, Bölüm mezunları, yürütülen projelerin keşfi, metrajı ve çizimini yaparlar ve çalışmalar sırasında işçileri yönlendirirler, İyi düzeyde teknik bilgi, liderlik yeteneği ve takım çalışması becerisi, Peyzaj çalışmalarının hazırlanması ve uygulanmasında yardımcı eleman olarak görev alma, çeşitli projelerde görev alma, Mezunlar, çeşitli bitki türlerini tanır ve bunları peyzaj projelerinde kullanır, Bitki türlerini tanıma yeteneği, bitkisel materyallerin kullanımı konusunda bilgi, Park ve bahçelerin bakım ve onarımı, bitki yetiştirme ve bakımı, peyzaj projelerinin hazırlanması ve uygulanması, Bölümde, peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği üzerine geniş kapsamlı bir eğitim verilir, Bitkisel materyallerin tanınması ve kullanılması konusunda bilgi, uygulama becerisi, Peyzaj projelerinin tasarlanması ve uygulanması, çeşitli tasarım prensiplerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların ölçülü kullanımı, Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü mezunları sektörde teorik ve pratik bilgilerle donatılmış nitelikli ara eleman olarak istihdam edilir, Teorik ve pratik bilgi birikimi, bitki türlerini tanıma ve bitki bakımı konularında bilgi, Nitelikli ara elaman olarak peyzaj ve süs bitkileri sektöründe istihdam edilme, Program, peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği alanına yönelik uygulamaların ağırlıklı olduğu bir eğitim verir, Bitkisel ve yapısal materyalleri tanıma ve kullanabilme, peyzaj projelerini hazırlama ve sunma yeteneği, Park ve bahçelerin bakım ve onarımı, arazi düzenlemeleri, peyzaj projelerinin hazırlanması ve uygulanması
peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği bölümü peyzaj ve süs bitkileri teknikeri süs bitkileri peyzaj mimarlığı peyzaj
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, içinde çeşitli bitkilerin yetiştiği bir serayı gösteriyor. Bitkiler yeşil yapraklar ve beyaz çiçeklerin bir karışımı gibi görünüyor. Seranın ortasından toprak bir yol geçiyor ve yeşilliklerin arasına serpiştirilmiş birkaç küçük siyah harf ve daire var. Ön plan beyaz çadırların yakın çekimiyle doluyken, arka planda içinde bitkilerin yetiştiği yemyeşil bir alan var. Görüntünün renkleri canlı ve parlak, ışıklandırma ise doğal. Genel olarak görüntü, doğanın güzelliğini ve bitkilerle dolu bir seranın huzurunu yakalıyor.
Bölümler

Seracılık Bölümü (MYO)

23 Kasım 2020
Bu görüntü, birkaç farklı türde bitki örtüsüne sahip yeşil bir bitki tarlasını tasvir etmektedir. Ön planda, canlı yeşil yaprakları ve büyük bir gövdesi olan bir bitkinin yakın çekimi var. Arka plan, bazılarının yaprakları ve gövdeleri arasında farklı desenler bulunan diğer yeşil bitkilerle doludur. Arka planda ayrıca bulutlar ve dağlarla dolu mavi bir gökyüzü var. Ayrıca bir logonun yakın çekimi ve sağ alt köşede bulanık bir çiçek görüntüsü var. Bu görüntü, çarpıcı bir atmosfer yaratan çeşitli renk ve dokulara sahip güzel bir manzaradır.
Bölümler

Bahçe Tarımı Bölümü (MYO)

07 Ağustos 2020
Yeşilliklerle çevrili bir bahçede bir kadın ayakta durmaktadır. Kırmızı ekose bir gömlek giymiş ve sol elinde bir pano tutuyor. Sağ elinde ise bir tablet bilgisayar tutmaktadır. Arka planda, beyaz zemin üzerinde siyah bir B harfi görülüyor. Kadına odaklanıldığında, yüzünün yakın çekiminde dikkatle tablete baktığı görülüyor. Ön planda, yüzeyinde karmaşık oymalar bulunan ahşap bir bank görülüyor. Kadın bahçede duruyor, çevresini inceliyor ve her şeyin yolunda olduğundan emin oluyor.
Bölümler

Bahçe Bitkileri Bölümü

15 Şubat 2020