AnasayfaBlogPeyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü (MYO)
Bölümler

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü (MYO)

30 Kasım 2020
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü (MYO)

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü, peyzaj tasarımı - planlaması ve süs bitkileri yetiştiriciliği alanında eğitim veren iki yıllık bir yükseköğretim programıdır. Bu programın amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikleri taşıyan kaliteli, yetenekli, tecrübeli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi - koordinasyon tabanına sahip ara eleman yetiştirmektir.

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı; Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde öğrenci alımı yapar. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından programa yerleştirilen öğrencilerin kayıt tarihleri ile kayıt sırasında istenilecek belgeler ÖSYM ve ilgili üniversite tarafından belirlenir. Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği mezunlarına “Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri” unvanı verilir.

Bu alan mezunları; peyzaj bitkileri yetiştirme, çoğaltma, bakım ve uygulama işlemlerini usulüne göre yapabilen personeller olarak yetiştirilir. Ayrıca bu bölüm mezunları kırsal, kentsel ve özel alanlar için peyzaj projeleri tasarım ve çizim prensiplerini bilir, doğal ve kültürel kaynakları ölçülü kullanabilecek yeterlilikte olurlar. Süs bitkileri teknikerleri, sektörde teorik ve pratik bilgilerle donatılmış nitelikli ara eleman olarak istihdam edilir. Gelişen ve dönüşen yaşam alanlarında çevre düzeni için nitelikli ve yeniliklere açık peyzaj ve süs bitkileri teknikerlerine ihtiyaç her zaman olacaktır.

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Nedir?

Peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği bölümü; alanında donanımlı ara eleman yetiştiren, kendini yenileyen ve geliştiren bir ön lisans programıdır. Programda; teknik esaslara uygun peyzaj projelerini hazırlama, sunma ve araziye uygulama işlemleri öğretilir. Bunun yanında bitki yetiştirme, bitkisel - yapısal materyalleri peyzajda kullanma ve bakımı ile ilgili bilgiler de edinirler.

Bu bölümde okuyanlar; üretken, araştırmacı, öz güven sahibi, etik değerlere duyarlı, ilgili sektörlerin gelişimine katkı sağlayan yeterli teknik eğitim, bilgi ve becerisine sahip peyzaj ve süs bitkileri teknikeri olarak mezun olurlar. İş hayatına atıldıklarında; ilgili kurumda çalışan mühendis veya peyzaj mimarlarına yardımcı ara eleman olarak faaliyet gösterirler. Bu alanı seçecek olan adayların bazı özellikleri taşıması mesleki başarı için etken sayılmaktadır.

Bu bölümü seçmeyi düşünen adaylarda bulunması gereken başlıca özellikler şöyle sıralanabilir: Bitkilere karşı alerjik bünyeye sahip olmamak. Açık hava ve sera koşullarına dayanıklı olmak, arazi şartlarında çalışabilmek. Bedence dayanıklı, başkaları ile iyi iletişim kurabilme becerisine sahip olmak. Bitki morfolojisi ve fizyolojisine karşı ilgili olmak.

Ayrıca bölüm mezunları istedikleri takdirde öğrenimlerini lisansa tamamlayabilirler. Bunun için DGS sınavına girmeleri gereklidir. Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda; Bahçe Bitkileri, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı gibi farklı lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri; peyzaj mimarına yardımcı eleman olarak çevre düzenleme, tasarım ve planlarının araziye uygulanmasında etkin rol oynar. Peyzaj ve süs bitkilerinin ekimi, dikimi, bakımı, gübrelenmesi, budanması ve sulanması peyzaj ve süs bitkileri teknikerinin görevleri arasındadır.

Peyzaj mimarı tarafından tasarlanmış projelerin keşfi, metrajı ve çizimi, arazide yürütülen çalışmalar sırasında işçilerin yönlendirilmesi ile ilgilenirler. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan peyzaj çalışmalarının dosyalarının hazırlanması, peyzaja yönelik inşaat faaliyetleri, süs havuzları gibi donatı elemanlarının uygulanması ve denetlenmesi işlemlerini de yürütürler. Doğa ve çevre ile ilgili, uygulayıcı elemanlara ihtiyaç her zaman devam edecektir.

Gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde bu konuda yetişmiş ara eleman yetersizdir. Bu sektör için sabit bir kazanç olduğu söylenemez çünkü kazanç durumu; çalışma yerine, çalışma şartlarına, işverenlere ve serbest piyasa koşullarına göre belirlenmekte ve değişkenlik göstermektedir. Peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği mezunları kendi fidanlığını veya peyzaj firmasını kurabilirler. Bunun dışında, bu bölüm mezunların başlıca istihdam alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Turizm Tesisleri

 • Belediyelerin Park ve Bahçe Müdürlükleri

 • Karayolları Genel Müdürlüğü

 • Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü

 • İl Özel İdarelerinde 

 • Özel ve Devlet Fidan Üretme Merkezleri

 • Belediyeler

 • İl ve İlçe Belediye Seraları

 • Orman Genel Müdürlüğü

 • Özel Peyzaj Firmaları

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Mezunları Ne İş Yapar?

Program kapsamında öğrenciler; uygulama ağırlıklı olarak yetiştirilmekte olup süs bitkileri yetiştiriciliği, fidancılık tekniği, park ve bahçelerin bakım ve onarımı, arazi düzenleme teknikleri, yapısal ve bitkisel materyallerin tanınması ve kullanılması, peyzaj projelerinin hazırlanması, görselleştirilerek sunulması ve aplikasyonu konusunda dersler almaktadırlar.

Bu teknikerler; yetiştirilecek süs bitkileri için uygun toprağı belirler. Verimli ürün almak için tohum veya fide cinsini belirler. Ekim veya dikimi yapılacak tohumlar ve fideler için gerekli ortamı hazırlar. Bitkilere zarar verebilecek çeşitli böcek ve otlarla mücadele eder. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu su, gübre ve ilaçları uygular. Ayrıca yetiştirilen süs bitkilerinin pazarlaması üzerine de çalışmalar yapar.

Bölüm mezunlarından girişimci bir ruha sahip olan teknikerler; uygun koşullarda kendi işletmelerini kurarak sektörde bu şekilde faaliyet göstermektedir. Bunun dışında; bölüm mezunları Çevre ve Orman Bakanlığı'na bağlı il / ilçe müdürlük ve işletmelerinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlı tarım il / ilçe müdürlüklerinde, belediyelerin park ve bahçe müdürlüklerinde, fidan üretimi yapılan özel işletmelerde, peyzaj mimarisiyle ilgilenen firmalarda çalışabilirler.

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Dersleri

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü; süs bitkilerinin tanınması, kullanım yerleri, güneş, toprak ve su istekleri, üretimleri, bakımları, sera içi ve sera dışı üretim ve geliştirme koşullarını uygulayabilecek teknikerler yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümde eğitimleri süresince öğrencilere; ekolojik kavramlar, bitki isimlendirmeleri, bitki sınıflandırmaları gibi birçok ders gösterilmektedir. Alınan derslerde üniversite bazında değişkenlik olabilmektedir. Bu bölümü seçen adayların alacağı başlıca dersler şu şekildedir:

 • Türk Dili

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 • Yabancı Dil 

 • Botanik 

 • Bitki Ekolojisi ve Çevre Kirliliği

 • Toprak Bilgisi

 • Genel Süs Bitkisi

 • Bitki Koruma

 • Fidancılık Tekniği

 • Bitki Tanıma

 • Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 

 • Park ve Bahçelerin Bakım ve Onarımı

 • Peyzaj Mekanizasyonu ve Arazi Düzenleme

 • Tohum ve Bitki Islahı 

 • Çim Alanlarının Tesis ve Bakımı

 • İş Güvenliği 

 • Biyolojik Çeşitlilik 

 • Bahçe Sanatı ve Kültürü

 • Staj 

 • Bitki Fizyolojisi 

 • İletişim ve Sunum Teknikleri 

 • Bitki Ekolojisi 

 • Zehirli Bitkiler 

 • Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

 • Bitki Beslenmesi ve Gübreleme 

 • Sera Tekniği 

 • Genel Plantasyon Tekniği 

 • Kesme Çiçek Yetiştiriciliği

 • Kentsel Ağaç Kültürü

 • Halka İlişkiler 

 • Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 

 • Süs Bitkileri Bakım ve Budama

 • Otsu Süs Bitkileri

 • İç Mekan Süs Bitkileri 

 • Sulama Tekniği 

 • Bitki Hastalıkları ve Zararlıları

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Taban Puanları ve Sıralama

Sınav sonuçları neticesinde bölüm tercihi yapacak adaylar için fikir olması açısından bazı üniversitelerin Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü taban puan ve sıralamaları aşağıda verilmiştir.

ÜniversiteBölüm Taban PuanSıralama
EGE ÜNİVERSİTESİPeyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği208,500321458196
ANKARA ÜNİVERSİTESİPeyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği200,084391578246
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİPeyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği180,183791722028
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİPeyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği247,86294953448
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİPeyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği218,790431318783
peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği bölümü peyzaj ve süs bitkileri teknikeri süs bitkileri peyzaj mimarlığı peyzaj
Tuba Uyar
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
3D Görselleştirme Eğitimi
Şerife DemirŞerife Demir
775209
3D Studio Max Eğitimi
5
(7)

3D Studio Max Eğitimi

26 Konu16 Saat
Şerife DemirŞerife Demir
775209
Vray Render Kursu
5
(2)

Vray Render Kursu

11 Konu12 Saat
Şerife DemirŞerife Demir
500209