AnasayfaBlogBilişim Teknolojileri Nedir?
Teknoloji

Bilişim Teknolojileri Nedir?

04 Aralık 2019
Parmakları tuşlara dokunmak üzere bir klavyenin üzerinde gezinen bir elin yakın plan görüntüsü. El, avuç içi tuşlara bakacak ve parmakları birbirinden ayrılacak şekilde klavyenin biraz üzerinde konumlandırılmıştır. Görüntü keskin bir şekilde ele ve klavyeye odaklanmıştır, arka plan odak dışıdır. Klavyenin tuşları görülebiliyor ve çoğunlukla beyaz, birkaç tane de siyah tuş var. El hafifçe aydınlatılmış ve yumuşak, sıcak bir parlaklık verilmiş. Genel olarak görüntü, klavyede bir şeyler yazmak üzere olan biri fikrini aktarıyor.
Bilişim Teknolojileri KategorileriBilişim Teknolojileri ve ÖnemiBilişim Teknolojileri Faydaları
YazılımMilyonlarca insana iş imkanı sağlar.Verimliliği ve doğruluğu artırırken, maliyetler ve insan emeği azalır.
HizmetlerKurum ve işletmelerin teknolojik gereksinimlerini karşılar.Karar verme sürecini hızlandırır ve yeniden yapılanmayı kolaylaştırır.
DonanımBilgisayar ve ağ sistemlerinin işleyişini sağlar.Maliyetleri düşürme ve işlevsel verimlilik artışı.
EkipmanlarFiziksel teknolojik altyapıyı destekler.İletişimi hızlandırır ve iş verimliliğini artırır.
Sunucular ve ağlarKurumların bilgi işlem gereksinimlerini karşılar.Bilgiye erişimi ve paylaşımını kolaylaştırır.
Bilgisayar Sistemleriİşlem kapasitesini ve performansı iyileştirir.Operasyonları daha verimli ve etkin hale getirir.
Veri YönetimiVeri toplama, işleme ve analizini sağlar.Karar verme süreçlerini iyileştirir ve risk yönetimini kolaylaştırır.
Güvenlik TeknolojileriSiber güvenlik risklerine karşı koruma sağlar.Güvenli bir iş ortamı yaratır ve bilgilerin korunmasını sağlar.
İletişim TeknolojileriDünya geneli iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırır.Bilginin hızla ve etkili bir şekilde paylaşılmasını sağlar.
Mobil TeknolojilerÇalışanlar için esnek çalışma imkanları sunar.Çalışan memnuniyetini artırır ve iş süreçlerinin hızlanmasını sağlar.

Bilişim teknolojileri, hayatımızda önemli yere sahiptir. Dijital dünyanın gelişmesi ve yeniliklere kapı aralaması, bilişim teknolojileri için de önemli gelişmelere yol açmıştır. Bilişim teknolojileri; bilgilerin toplanmasında, işlenmesinde ve depolanmasında ağlarla bir yerden diğer yere iletilmesi ile kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan bilgisayarlar ve iletişim dahil tüm teknolojileri kapsar. Bilişim teknolojileri hakkında detaylı bilgilere geçmeden önce bilişimin ne olduğunu öğrenelim.

Bilişim Nedir?

Bilişim terimi, ilk olarak 1957 yılında, "Bilişim: Otomatik Bilgi İşleme" başlıklı makalesiyle, 1957'de Karl Steinbuch adında bir Alman bilgisayar bilimcisi tarafından yazılmıştır. Bilişim daha sonra Almanca olarak "Informatik" sözcüğü genellikle bilgisayar ya da bilgisayar bilimi olarak İngilizce diline çevrildiği için bilgisayar bilimi ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. 1994’te, İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi, şu anda Bilişim Okulu olan bir grup oluşturdu ve bilişimin genel anlamını “doğal ve yapay hesaplama sistemlerinin yapısı, algoritmaları, davranışı ve etkileşimlerinin çalışması” olarak verdi. 

Bilişim için evrensel tek bir anlam yoktur. Çünkü eğitim ya da başka kuruluşlar bunun için kendi alanlarına yönelik anlamlar üretmektedir. Ancak bilişimi tanımlamanın bu farklı yollarının tümü, günlük süreçlerde bilgi ve bilişim teknolojisinin incelenmesi ve uygulanması ile ilgili aynı çekirdeğe bağlı kalmaktadır. Genel anlamda tanımlayacak olursak bilişim, bilgi üreten, depolayan, işleyen ve sonra bilgi veren herhangi bir sistemin davranış ve yapısının incelenmesidir. Bilişim, temelde bir bilgi bilimidir. Alan, bilgi sistemleri ve kullanıcı arasındaki etkileşimin yanı sıra, kullanıcı arayüzü gibi ikisi arasındaki arayüzlerin yapısını da dikkate alır.

Bilişim Teknolojileri Nedir?

Bilişim dünyası, teknoloji ile var olmuştur. Dolayısıyla bilişim dünyası ve teknoloji dünyası arası ilişkiyi birbirinden ayrı düşünmek imkansızdır. Biri olmadan diğerinin önemi kalmıyor. Bilişim teknolojileri, bir bilginin başka bir yere işlenerek iletilmesini sağlayan teknolojilere verilen genel addır.  Genel olarak literatürde bilgi ve iletişim teknolojilerinin alt dallarından biri olarak kabul edilir. Elbette ağ sistemleri ve bilgisayarlar da bu sisteme dahildir. Ancak bilişim teknolojilerinin sadece bilgisayar teknolojisinden ibaret olduğu düşünmek, eksik bir düşüncedir.

Bilişim Teknolojileri Kategorileri

Bilişim sektörü açısından da hayati öneme sahip olan bilişim teknolojileri 4 ana kategoride incelenmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Yazılım

  • Hizmetler

  • Donanım

  • EkipmanlarBilişim Teknolojileri ve Önemi

Bilişim teknolojileri departmanı, milyonlarca insana iş imkanı sağlayarak kariyer yolları açıyor. Pek çok kurum, işletmelerinin çeşitli teknolojik ürünlerin, bilgisayarlarını, ağlarını ve diğer teknik alanlarını yönetmek için kendi içlerindeki bilişim teknolojileri departmanlarına başvuruyor. Bilişim teknolojileri geniş bir yelpazeye sahiptir. Bilgisayarların veri yönetimi için hayati öneme sahip olduğu, özellikle iş dünyasında elektronik bilginin yönetilmesi ve işlenmesinin tüm yönleriyle ilgilidir. Günümüz rekabet ortamında, hemen hemen her şirketin iş stratejisi, başarılı olmak ve geleceği bilişim sistemlerinin etkin kullanımına dayanmaktadır. Bilişim teknolojileri, bir işi tamamlamanın verimliliğini, doğruluğunu, tekrarlanabilirliğini, hızını artıran ve aynı zamanda maliyetlerin ve insan emeğinin harcanan çabasının azaltıldığı çözümler üretmek amacı ile kullanılır.

Bilişim Teknolojileri Faydaları

Global rekabet dünyasında firmaların varlığını sağlaması ve koruması da bilişim teknolojileri ile yakından ilgilidir. Bir üretimin hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesi ancak bu teknolojilerin etkin kullanılması ile mümkün olabilir. Kurumlarda ve firmalarda karar verme sürecinin hızlanmasına da olanak tanır. Yeniden yapılanma sürecinde de etkin rol oynayan bu teknolojiler şirket bazında yenilenmelere imkan sağlar.

Maliyet Düşürme

şirketler maliyetlerini düşürmek için bilgi teknolojisi kaynaklarından faydalanabilirler. Bilişim teknolojileri altyapısını kullanarak, artık görevler tek bir yerde toplanabilir. Örneğin, büyük bir şirket, çalışanların maliyetlerini düşürmek için bordro işlevlerini bir yerde toplayabilir ve oradan yönetilmesini sağlayabilir.

Ekonomik Verimlilik

Ekonomik verimlilik, yüksek maliyetli işlevleri çevrimiçi bir ortama geçirerek de gerçekleştirilebilir. Şirketler, canlı bir müşteri destek çağrısından daha düşük bir maliyete sahip müşteriler için e-posta desteği sunabilir. Dış kaynak kullanımı olanakları, uzaktan çalışma seçenekleri ve daha düşük maliyetli iletişim seçenekleri sayesinde maliyet tasarrufu da sağlanabilir.

Hızlı İletişim

Hızlı iletişim, çalışma verimliliğinin artmasına yardımcı olabilir. Öte yandan daha iyi iş kararlarının verilmesine olanak sağlar ve bir şirketin yeni bölgelere ya da ülkelere yayılmasını kolaylaştırır. Uluslararası geçerlilik kazanılabilir. E-posta sunucuları, yönlendiriciler, şirket içi reklam panoları ve sohbet hizmetleri bir şirketin iletişiminin omurgasını oluşturabilir. Elektronik tabanlı bu iletişim sistemleri, rutin ve kritik iş bilgilerini hızlı ve verimli bir şekilde yaymak için kullanılır. Bilişim teknolojileri ekipmanı, yöneticilere iş durumu raporları göndermek, kritik iş projeleri konusundaki çalışanları güncellemek ve iş ortakları ile müşterilerle bağlantı kurmak için kullanılabilir.

İş Yeri Verimliliğini Geliştirme

İş akışı sistemlerinde kolaylaştırmalar, iş verimliliğini geliştirme, paylaşılan depolama ve ortak çalışma alanları, bir işletmede verimliliği artırabilir ve çalışanların daha kısa sürede daha fazla iş yapmasını sağlayabilir. Bilişim teknolojileri sistemleri rutin işleri otomatikleştirmek, veri analizini kolaylaştırmak ve daha sonra kullanmak üzere kolayca alınabilecek şekilde saklamak için kullanılabilir. Teknoloji, müşteri sorularını e-posta aracılığıyla, gerçek zamanlı bir sohbet oturumunda ya da bir müşteriyi mevcut bir müşteri hizmetleri temsilcisine bağlayan bir telefon yönlendirme sistemi aracılığıyla yanıtlamak için de kullanılabilir.

Stratejik Düşünmeyi Kolaylaştırır

Bilişim teknolojilerinin en temel avantajlarından biri de stratejik düşünme ve bilgi aktarımını kolaylaştırmaktır. Böylece, bir şirketin pazardaki rekabet avantajını arttırmada etkilidir. Örneğin, sosyal ağlara ve abonelik veritabanlarına erişmek ve bunlardan yararlanmak, şirketlerin daha önce hiç olmadığı gibi bilgi toplama, yorumlama ve aktarma olanağını sağlamıştır. Bu, işletmelere müşterilere ve tüketicilere benzersiz erişim sağlayarak, kuruluşların yeni ve gelişmiş ürünler sunmalarına olanak sağladı. Bu nedenle, bir amaç yerine stratejik bir yatırım olarak kullanıldığında bilişim teknolojileri, kuruluşlara piyasayı doğru bir şekilde değerlendirmek ve rekabet gücü için gerekli stratejileri uygulamak için ihtiyaç duydukları araçları sağlar.

Değerli Bilgilerin Saklanması

Bilgi yönetimi olarak bilinen bilgilerin depolanması, saklanması ve korunması, bilişim teknolojilerinin öne çıktığı başka bir alandır. Bilişim yönetimi, hassas bilgileri (finansal veriler gibi) uzun süre saklamak ve korumak zorunda olan herhangi bir işletme için önemlidir.  BT, şirketlere daha sonra kullanmak üzere dosyaları saklama, paylaşma ve yedekleme ve aynı zamanda bilgileri yetkisiz kişilerden koruma yeteneği verir. Sonuç olarak, bilişim teknolojileri işletmelere, topladıkları ve analiz ettikleri bilgilerin uygun bir şekilde saklanabileceğini ve gelecekteki kullanım için korunabileceğini düşündürmektedir. 

Bilişim teknolojileri, kurumların, işletmelerin can damarıdır. Bu alanda etkin olamayan, inovasyonların gerisinde kalan kurumlar, rekabet dünyasında da geride kalmaya mahkumdur. Bu acı tablo ile karşılaşmamak için, kurumların, bilişim teknolojileri departmanlarına gereken yatırım ve önemi yapması gerekir. Bu alanda alınan nitelikli eğitimler sayesinde, bilişim alanında siz de kariyer sahibi olabilirsiniz.

Bilişim Teknolojileri Eğitimleri

İş dünyasında gelişen rekabetçi ortam, bireylerde sürekli bir şeyleri kanıtlama ve fark yaratma gereksinimine yol açıyor. Bundan dolayı da bireyler eğitimlerine daha çok önem vermeye, kendilerini olabildiğince donanımlı yetiştirmeye çalışıyorlar. Bilişim eğitimleri ile sahip olmak istediğiniz donanımları önemli ölçüde kazanabilirsiniz. 

Yazılım, Milyonlarca insana iş imkanı sağlar, Verimliliği ve doğruluğu artırırken, maliyetler ve insan emeği azalır, Hizmetler, Kurum ve işletmelerin teknolojik gereksinimlerini karşılar, Karar verme sürecini hızlandırır ve yeniden yapılanmayı kolaylaştırır, Donanım, Bilgisayar ve ağ sistemlerinin işleyişini sağlar, Maliyetleri düşürme ve işlevsel verimlilik artışı, Ekipmanlar, Fiziksel teknolojik altyapıyı destekler, İletişimi hızlandırır ve iş verimliliğini artırır, Sunucular ve ağlar, Kurumların bilgi işlem gereksinimlerini karşılar, Bilgiye erişimi ve paylaşımını kolaylaştırır, Bilgisayar Sistemleri, İşlem kapasitesini ve performansı iyileştirir, Operasyonları daha verimli ve etkin hale getirir, Veri Yönetimi, Veri toplama, işleme ve analizini sağlar, Karar verme süreçlerini iyileştirir ve risk yönetimini kolaylaştırır, Güvenlik Teknolojileri, Siber güvenlik risklerine karşı koruma sağlar, Güvenli bir iş ortamı yaratır ve bilgilerin korunmasını sağlar, İletişim Teknolojileri, Dünya geneli iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırır, Bilginin hızla ve etkili bir şekilde paylaşılmasını sağlar, Mobil Teknolojiler, Çalışanlar için esnek çalışma imkanları sunar, Çalışan memnuniyetini artırır ve iş süreçlerinin hızlanmasını sağlar
bilişimbilişim teknolojileri BTteknolojiyazılım
Koyu kıvırcık saçlı, olgun bir kadın aydınlık bir odada duruyor. Karmaşık beyaz işlemeleri olan kırmızı bir başörtüsü takıyor. Başörtüsü başının etrafına sarılmış ve çenesinin altına sıkıştırılarak yüzünü çerçeveliyor. Hafif bir gülümsemeyle önüne bakıyor, ifadesi nazik ve düşünceli. Elleri önünde kenetlenmiş, krem rengi bir üst ve uzun, desenli bir etek giyiyor. Otuzlu yaşlarının sonunda ya da kırklı yaşlarının başında gibi görünüyor.
Merve Nur Cengiz
İçerik Editörü

Kişisel gelişimle ilgili blog içerikleri ve tanıtım yazıları yazıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi bir robot üzerinde çalışıyor ve makineyi hassas hareketlerle inşa ediyor. Robot çeşitli otomobil parçaları ve LEGO parçalarından oluşuyor ve kişi her bir bileşeni dikkatlice monte ediyor. Ön planda, bir tür cihaz tutan bir elin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Aynı elin yakın çekimi, bir tür kart tuttuğunu ortaya koyuyor. Buna ek olarak, bilinmeyen bir nesneyi tutan bir kişinin elinin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Son olarak, bulanık bir el, üzerinde ekran olan bir cihaz tutuyor. Sonuç olarak, bu görüntü çeşitli parçalardan bir robot inşa etme sürecindeki bir kişiyi göstermektedir.
5
(4)

Robotik Kodlama Eğitimi

5 Konu30 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
11020
Bu görüntü gözlüklü ve sakallı bir adama ait. Çevrimiçi bir HTML5 ve CSS3 Eğitim kursuna katılıyor gibi görünüyor. Dizüstü bilgisayarı açık ve konsantre olmuş görünüyor, muhtemelen not alıyor veya bir kodlama alıştırması yapıyor. Kursu ciddiye aldığı ve öğrenmeye hevesli olduğu görülüyor.
4.9
(62)

HTML5 ve CSS3 Eğitimi

35 Konu5 Saat
Gözlüklü ve koyu renk sakallı orta yaşlı bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Ciddi bir ifadesi var, gözleri dümdüz karşıya bakıyor ve ağzı hafifçe açık. Saçları kısa ve düzgün, gözlükleri küçük, dikdörtgen çerçeveli. Düz, beyaz bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giymiştir. Düz, beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde birkaç kırışıklık var ve yanakları hafif çökük. Sakalları bakımlı ve gözlükleri ışıkta belli belirsiz parlıyor. Sakin ve ağırbaşlı görünüyor, ancak bakışlarıyla kararlı.Beytullah Anı
11750