AnasayfaBlogSatış Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Satış Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

25 Temmuz 2021
Siyah cübbeli bir adam bir grafiğin önünde duruyor. Adam sağına bakıyor ve ellerini önünde kavuşturmuş. Giysileri koyu renktir ve yüzü odanın gölgeleri tarafından kısmen gizlenmiştir. Grafik, değeri gittikçe artan mavi bir çizgiye sahip bir çizgi grafiğidir. Grafikteki veri noktaları açıkça görülebilmektedir; x ekseni zamanı, y ekseni ise veri değerlerini temsil etmektedir. Adam beyaz duvarları ve arkasında bir yazı tahtası olan bir odada durmaktadır.
Satış Uzmanı TanımıSatış Uzmanı GörevleriSatış Uzmanı Maaş ve Kariyer Bilgisi
Satış ve pazarlama departmanının yetkili kişilerinden biri; müşteri hizmetlerinde ya da bir marka satış alanında çalışabilir. Satış teknikleri, stratejilerin ve uygulamaların önemi büyüktür.Müşteri kazanımı için stratejiler geliştirir, satış aşamalarını yönetir, pazarı denetler ve uygun satış tekniklerini belirler.Satış uzmanı maaşları, genellikle yüksektir ve 5.000 TL ila 20.000 TL arasında değişir. Freelance çalışma ve yurt dışında çalışma imkanı vardır.
Pazarlama stratejisi doğrultusunda, satın alma süreçleri ve işlemleri ile ilgili briefler hazırlar. Satışı yapılacak ürün ya da hizmetin nasıl sunulması gerektiğini belirler ve pazarlama elemanlarının görevlerini belirler.Müşteri odaklı bir yaklaşım benimser, satış departmanını yönlendirir, satış rakamlarını ve analizleri gözden geçirir, müşteri ve hedef kitle potansiyeline uygun satış teknikleri uygular.Deneyimli bir satış uzmanı, eğitimler vererek gelirini artırabilir. Şirketlerde, reklam ajanslarında, STK'larda, e-ticaret işletmelerinde ve satış-pazarlama odaklı firmalarda çalışabilir.
Satış departmanını ve pazarlama ekibini yönetir ve koordine eder. Mevcut pazara uygun bir satış stratejisi geliştirir.Rakipleri denetler, satış ve kurum yöneticileri ile toplantılar düzenler, çalıştığı kurumun hedefleri ve potansiyeline göre bir satış kotası oluşturur ve tüm analiz ve değerlendirmeleri raporlama halinde paylaşır.Satış uzmanlığı, satış alanında kariyer hedefleyenlerin yükselebileceği bir pozisyondur. Deneyim ve eğitim seviyesi maaşı etkileyen faktörler arasındadır.
Müşteri geri dönüşleri ile ilgili satış departmanını yetkilendirir, satış ve pazarlama alanındaki güncel gelişmeleri takip eder ve gelecek planlamaları için okumalar yapar.Satış departmanını ilgili süreçlerde yönlendirir, müşteri memnuniyet ilkesi için müşteri analizlerini etkinleştirir, pazar alanındaki rakipleri denetler ve çıkarımlar yapar.Satış uzmanlarının maaşları genel olarak yüksektir ve yurt dışında ya da freelance çalışma olanağı vardır. Şirketler, reklam ajansları, STK'lar ve e-ticaret işletmeleri gibi çeşitli alanlarda iş bulma imkanı vardır.

Satış ve satış departmanı, birbirinden farklı iş tanımına sahip mesleklere açık bir iş alanı hâline geldi. Ayrıca bu alanda uzmanlaşmak da artık bir kariyer hayalinden, kariyer hedefine geçmiş durumda. Bugün sözünü edeceğimiz satış uzmanlığı da tam olarak bu kariyer hedefine yönelik düşünebileceğiniz bir meslek. Günümüzün satış ve pazarlama anlayışında, stratejiler ve planlamalar için uzman görüşlere ve geniş bir bakış açısına ihtiyaç duyuluyor. Satış uzmanı da satış-pazarlama departmanının en yetkili kişilerinin biri olmasının yanında, tek başına da çeşitli işlerde çalışabilecek bir uzmanlığa sahiptir. Yüksek bir kariyer hedefi olarak görebileceğimiz satış uzmanlığı tam olarak nasıl bir meslektir ve bir satış uzmanı ne iş yaparak gelir elde eder? Bu sorulara gelin birlikte yanıt arayalım. 

Satış Uzmanı Nedir?

satış uzmanı, farklı iş alanlarında çalışabilecek bir iş tanımını barındırır. müşteri hizmetlerinde ya da bir marka satış alanında çalışacak bir uzmanlığa sahiptir. satış uzmanlığında; satış tekniklerinin, stratejilerin ve uygulamaların önemi büyüktür. satış uzmanı çalıştığı kurum, marka ya da ajans içinde müşteri kazanımı için geliştirebilecek satış aşamalarını yönetir. 

Satış ve pazarlama faaliyetleri, geleneksel yöntemlere bağlı olarak sürdürülebileceği gibi gelişen ve yenileşen pazarlama anlayışına göre de kullanılabilir. Satış uzmanı ise hangi yerde hangi ürünün nasıl kullanılması ve satış faaliyetlerin hangi yönde ilerlemesi gibi aşamaları bilerek uygun pazarlama yöntemlerine başvurur. Zaten bir satış danışmanı ile satış uzmanı arasındaki belirgin fark da satış uzmanının satışları attırmak için tek bir yönteme bağlı kalmadan daha geniş düşünmesidir. 

Satış uzmanı, satış ve pazarlama aşamalarında pazarı denetler ve pazara uygun satış tekniklerini gözden geçirir. Bu ve benzeri aşamalarda satış uzmanı, satış departmanı ile birlikte çalışır ve departmanın ilgili kişilerini yönlendirerek görev paylaşımını başlatır. Satış uzmanının bu görevi, satış yönetimi için de bir zemin oluşturur. Satış uzmanı; satış ve pazarlama stratejisi doğrultusunda, satın alma süreçleri ve işlemleri ile ilgili briefler hazırlar. Satış konusunda uzmanlık bilgilerine sahip olan satış uzmanı, pazarlama işleriyle de ilgilenir. Satışı yapılacak ürün ya da hizmetin nasıl sunulması gerektiği ve pazarlama elemanlarının süreç içinde nasıl bir göreve sahip olması gerektiği gibi hazırlıkları da yürütür. Satış uzmanı tüm satış ve pazarlama işlemlerinde müşteri odaklı bir yaklaşım benimser. 

Satış Uzmanı Ne iş Yapar?

Satış uzmanının işleri, çalıştığı işletmeye ve satış departmanının hedeflerine göre değişse de satış uzmanı pozisyonu için belirli bir iş tanımı da vardır. Öncelikle satış uzmanı, satış ve pazarlama ekibini yönetecek ve koordine edecek kişidir. Her satış ya da pazarlama departmanın satış uzmanı olmasa da satış uzmanının olduğu departmanlarda, en yetkili kişilerden biri satış uzmanıdır. 

Satış ile ilgili süreçlerini yöneten satış uzmanı ve satış departmanı, mevcut pazara uygun bir satış stratejisi oluşturur. Bu noktada görev paylaşımı da yapılır ve satış uzmanının sorumlulukları başlamış olur. Genel olarak bir satış uzmanından aşağıdaki görevleri yerine getirmesi beklenir:

 • Satış departmanını ilgili süreçlerde yönlendirir. 

 • Daha önceki satış rakamları, bütçeler, analizler ve performanslar ile ilgili bilgileri gözden geçirir. 

 • Müşteri ve hedef kitle potansiyeline uygun satış teknikleri uygular. 

 • Müşteri memnuniyet ilkesi için müşteri analizlerini etkinleştirir. 

 • Pazar alanındaki rakipleri denetler ve çıkarımlarda bulunur. 

 • Satış ve kurum yöneticileri ile toplantılar düzenler ve satış departmanının gelecek çalışmaları için fikirlerini sunar.

 • Çalıştığı kurumun hedefleri ve potansiyeline göre bir satış kotası oluşturur. 

 • Elde ettiği tüm analiz ve değerlendirmeleri raporlama hâlinde satış yöneticileri ve departmanı ile paylaşır. 

 • Satış ve müşteri analizleri sonrası yenilikçi bir strateji ve satış uygulama alanları yaratır. 

 • Müşteri geri dönüşleri ile ilgili satış departmanını yetkilendirir. 

 • Satış yönetimi ve satış süreçleri ile ilgili organizasyonu oluşturur. 

 • Satış ve pazarlama alanındaki güncel gelişmeleri takip eder ve gelecek planlamalara dair okumalar yapar. 

Satış Uzmanı Maaşları

Satış uzmanı maaşları, genel olarak yüksektir. Ayrıca satış uzmanının yurt dışında ya da freelance çalışma olanağı da vardır. Bu durumlar da maaşları genel olarak belirlemektedir. Bir satış uzmanı; şirketlerde, reklam ajanslarında, danışmanlık kurumlarında, STK'larda, e- ticaret işletmelerinde ve satış-pazarlama ve ticaret odaklı firmalarda çalışabilir.

Çalıştığı alana ve hizmete göre de maaşı değişir. Genel olarak ise bir satış uzmanı, 5.000 TL ila 20.000 TL arasında değişen bir gelir elde eder. Freelance çalışan deneyimli bir saış uzmanı da çeşitli eğitimler vererek gelirini artırabilir. 

Satış Uzmanı Nasıl Olunur?

Satış uzmanlığı, satış alanında kariyer hedefleyenlerin yükselebilecek en uygun iş pozisyonlarından biridir. Satış uzmanlığı, bir bilgi birikiminin mesleki ifadesidir. Yani bu mesleği yerine getirmek ve uzman unvanına sahip olmak için başta satış olmak üzere birkaç konuda ciddi bir birikim şarttır. Bir satış uzmanının mutlaka tüketici davranışları, satış teknikleri, sosyal psikoloji, sosyoloji, ekonomi, halkla ilişkiler ve pazarlama konusunda bilgi edinmesi beklenir. Bunun yanında satış uzmanının satış ve pazarlama alanındaki son gelişmeleri takip etmesi için yabancı kaynakları da taraması beklenir. Bunun için de tabii ki İngilizce dilini bilmesi gerekir. 

Satış alanına aşina olmak ve ileride satış uzmanı olmak için en verimli yol, satış ile ilgili meslek tecrübesidir. Mağaza satış danışmanlığı, ürün yöneticiliği, müşteri ilişkileri sorumlusu, halkla ilişkiler yöneticisi ve satış temsilcisi gibi meslekler, satış uzmanı olmak için geçebileceğiniz yollardır. Yine İK, reklamcılık, medya ve ticaret gibi alanlar da satış uzmanı olmak için geçebileceğiniz bazı alanlardır. Artık günümüzde meslekler arası geçiş epey esnekleşti. Satış uzmanı olmak için de saydığımız alanlar dışındaki bölüm ya da mesleklerden gelerek de kariyer hedefinizi satış uzmanlığına çevirebilirsiniz. Yalnız alan tanımaksızın satış uzmanlığı mesleği için gerekli nitelikleri taşımak ve elzem olan eğitimleri de tamamlamak gerekiyor.

Şüphe yok ki bir satış uzmanı, müşteri yönetimi ve satış teknikleri hakkında maksimum bilgiye sahiptir. Satış alanını etkileyen her faktör ve alan, satış uzmanının gözlemi altındadır. Bundan dolayı uzmanlık vasfını barındırmak için gerekli satış, iletişim ve pazarlama eğitimlerini almak elzemdir. Öneri olarak verebileceğimiz birkaç eğitim tavsiyesi ile yazımızı sonlandıralım. 

Satış Uzmanlığı İçin Gerekli Olan Eğitimler

Satış ve pazarlama departmanının yetkili kişilerinden biri; müşteri hizmetlerinde ya da bir marka satış alanında çalışabilir Satış teknikleri, stratejilerin ve uygulamaların önemi büyüktür, Müşteri kazanımı için stratejiler geliştirir, satış aşamalarını yönetir, pazarı denetler ve uygun satış tekniklerini belirler, Satış uzmanı maaşları, genellikle yüksektir ve 5000 TL ila 20000 TL arasında değişir Freelance çalışma ve yurt dışında çalışma imkanı vardır, Pazarlama stratejisi doğrultusunda, satın alma süreçleri ve işlemleri ile ilgili briefler hazırlar Satışı yapılacak ürün ya da hizmetin nasıl sunulması gerektiğini belirler ve pazarlama elemanlarının görevlerini belirler, Müşteri odaklı bir yaklaşım benimser, satış departmanını yönlendirir, satış rakamlarını ve analizleri gözden geçirir, müşteri ve hedef kitle potansiyeline uygun satış teknikleri uygular, Deneyimli bir satış uzmanı, eğitimler vererek gelirini artırabilir Şirketlerde, reklam ajanslarında, STK'larda, e-ticaret işletmelerinde ve satış-pazarlama odaklı firmalarda çalışabilir, Satış departmanını ve pazarlama ekibini yönetir ve koordine eder Mevcut pazara uygun bir satış stratejisi geliştirir, Rakipleri denetler, satış ve kurum yöneticileri ile toplantılar düzenler, çalıştığı kurumun hedefleri ve potansiyeline göre bir satış kotası oluşturur ve tüm analiz ve değerlendirmeleri raporlama halinde paylaşır, Satış uzmanlığı, satış alanında kariyer hedefleyenlerin yükselebileceği bir pozisyondur Deneyim ve eğitim seviyesi maaşı etkileyen faktörler arasındadır, Müşteri geri dönüşleri ile ilgili satış departmanını yetkilendirir, satış ve pazarlama alanındaki güncel gelişmeleri takip eder ve gelecek planlamaları için okumalar yapar, Satış departmanını ilgili süreçlerde yönlendirir, müşteri memnuniyet ilkesi için müşteri analizlerini etkinleştirir, pazar alanındaki rakipleri denetler ve çıkarımlar yapar, Satış uzmanlarının maaşları genel olarak yüksektir ve yurt dışında ya da freelance çalışma olanağı vardır Şirketler, reklam ajansları, STK'lar ve e-ticaret işletmeleri gibi çeşitli alanlarda iş bulma imkanı vardır
Satış Uzmanı Satış Uzmanı nedir Satış Uzmanı ne iş yapar Satış Uzmanı maaşları Satış Uzmanı nasıl olunur
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir çevrimiçi Satış Yönetimi Kursunu tasvir etmektedir. Bir adam kameraya doğru gülümsüyor ve arkasında mavi bir arka plan var. Görselde ayrıca bir tabela, bir harf, bir logo ve birkaç kağıt parçası yakın plan çekilmiştir. Bu detaylar kursun satış yönetimi konularına odaklandığını gösteriyor. Adamın ifadesi, kursa olan hevesini ve bağlılığını yansıtıyor ve bir coşku ve motivasyon duygusu sergiliyor. Bu görüntü, başarıya ulaşmak için gereken ciddiyet ve adanmışlığı yansıttığı için kursun ideal bir temsilidir. Ayrıca, belirli bir konu hakkında bilgili ve bilgili olmanın önemini de aktarmaktadır. Bu imaj ile kurs, öğrenciye başarılı bir satış yöneticisi olmak için gerekli araçları ve kaynakları sağlamayı amaçlamaktadır. Çevrimiçi bir kurs sunarak, öğrenciler satış yönetimi alanında mükemmelleşmek için gereken bilgi ve becerileri kazanabilirler.
5
(21)

Satış Yönetimi Eğitimi

18 Konu5 Saat
Bu, siyah tişört giyen bir adamın görüntüsüdür. Beyaz bir arka planın önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade ile dümdüz karşıya bakıyor. Kolları yanlarında rahat bir şekilde duruyor. Yakası v yakalı, vücuda oturan siyah bir tişört giyiyor. Koyu kahverengi saçları yüzünden uzakta geriye taranmış. Koyu renk gözleri yoğun ve odaklanmış görünüyor. Güçlü bir çene çizgisi ve ince bir bıyığı var. Cildi hafif bronzlaşmış. Sol koluna gümüş bir saat takıyor. Kendinden emin ve kontrollü görünüyor.Ali Kayacan
1245464
 Bu online kurs ile iş iletişiminizde ikna tekniklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.
5
(141)

İkna Teknikleri Eğitimi

14 Konu5 Saat
Dalgalı, sarı saçlı güzel bir kadın şık, gri bir takım elbise giyiyor. Yüzünde kendinden emin bir ifade var, gözleri doğrudan kameraya bakıyor. Kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş ve uzun bacaklarını ayak bileklerinden kavuşturmuş. Bir çift siyah, sivri burunlu topuklu ayakkabı giyiyor. Boynunda inci bir kolye ve bir çift küçük altın küpe var. Dudakları açık pembe tonuna boyanmış. Dengeli ve zarif görünüyor.Fatoş Kanıtemiz
1110464
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519