AnasayfaBlogAlgı Nedir? Olumlu İmaj Nasıl Yaratılır?
Nedir?

Algı Nedir? Olumlu İmaj Nasıl Yaratılır?

13 Ocak 2020
Gözlüklü ve kahverengi ceketli bir kadın görülüyor. Parlak sarı bir arka planın önünde durmaktadır. Gözleri kapalı ve başı hafifçe sağa doğru eğik. Ayrıca gömleğinin üzerinde beyaz ekranlı siyah ve turuncu bir kare var. Sağ alt köşede siyah ve turuncu bir saat var. Ön planda gözlerinin yakın çekimi ve arka planda bir tabelanın yakın çekimi görülebiliyor. Göğsü de arka planda görülebiliyor ve yakın planda kameraya doğru bakıyor. Yüzünde hafif bir gülümsemeyle, gözlükleri ve ceketiyle kendinden emin bir şekilde duruyor.
Algı BaşlıklarıAlakalı BilgiDaha Fazla Bilgi
Algı TanımıDuyusal bilgilerin yorumlanarak anlam kazanması sürecine algı denir.Duyum ve tecrübelerle şekillendirilir, çarpıtılır veya renklenir.
Algıda SeçicilikBir kişinin belirli bilgileri seçip işlemesi durumudur.Yetişme tarzı, karakter özellikleri, eğitim seviyesi ve sosyal çevre etkileyici faktörler arasındadır.
AlgılayıcıKişisel algılayıcının özelliklerine, statüsüne ve bağlı olduğu çevre kriterlerine göre farklılıklar gösterir.Örneğin, bir doktor hastadaki değişimleri daha hızlı fark edebilir.
Algı Kuramıİnsanların kendilerini algılama şekilleri ve bilinçli farkındalıkları, algılarının oluşumunu belirler.Öncelikle bireyin kendini tanıması ve fark etmesi gerekir.
Algı ve Duyum FarkıDuyumlar hammadde, algılar işlenmiş ürün gibidir.Aynı uyarıcılardan farklı algılar oluşabilir.
İç Faktörlerİlgi alanları, beklentiler ve ihtiyaçlar algı sürecinde etkilidir.Örneğin, mevcut hedeflerle ilgili bilgilere daha fazla dikkat edilir.
Dış FaktörlerBilgi işleme süresi, çevresel koşullar gibi dış faktörler algıyı etkiler.Çok bilginin olduğu durumlarda beynimiz seçici olur.
Algıda Seçicilik EtkisiSeçicilik bazen önemli bilgilerin kaçırılmasına neden olabilir.Odaklanma durumu bu durumu belirler.
Algı SüreciAlgı süreci, çeşitli uyarıcılardan gelen bilgilerle başlar.Dikkat çeken bilgiler seçilir ve işlenir.
Algı ve Bilgi İşlemeAlgılama, bilgiyi işleme kapasitemizle sınırlıdır.Beynimiz gelen bilgi miktarını en aza indirmeye çalışır.

Yaşadığımız çevredeki duyum, renk, şekil ve bunlara ait değişimleri nasıl birbirinden ayırabiliyoruz? Duygularımızı, tutum ve davranışlarımızı etkileyen ve bunları değiştiren uyarıcılar neye bağlıdır? Tutum ve davranışlarıyla bu uyarılara yön veren kişiler ilgili durumları aynı mı yorumlar? Bir duyumun farklı yorumlanmasında çevre ve kazanılan deneyimlerin rolü var mıdır?

Bu ve buna benzer birçok sorunun cevabı aslında dünyaya bakış açınız ve çevrenizdeki algılama biçiminizle açıklanabilir. İnsanlar günlük yaşamda içinde bulunduğu çevreye ait nesne, ışık, ses ya da şekil gibi sayısız uyarana maruz kalıyor. Bir yorum katarak bunların daha anlamlı hale gelmesini sağlıyor. Bu yorumlama elbette duyu organlarımızın yapısı ve işleyişine bağlı olarak değişiyor. Bütün bu kriterleri göz önüne alarak  duyumlara yorumlarınızı katarak onları anlamlı hale getirdiğinizde o olaya ilişkin algınızı oluşturursunuz.

Duyumlarımız henüz şekillenmemiş bir hammaddeye, algılarımız ise bu hammaddenin işlenerek kullanılır hale gelmesiyle oluşan bütün üretim süreçlerini tamamlayan bir ürüne benzer. Aynı durumlar veya uyarıcılar karşısında herkesin farklı bir algı düzeyi ve bakış açısı vardır. Örneğin, küçük bir çocuk için gördüğü portakal oyun oynaması için bir top olabilirken bir yetişkin için meyve suyudur. Algılarımız kendimize ait yaşadıklarımız ve bunların sonucunda edindiğimiz tecrübelerle bağlantılı olarak şekillenir, çarpıtılır ya da renklenir.

Algıda Seçicilik Nedir?

Algıda seçicilik, etrafımızdaki her şeyi görmediğimiz veya duymadığımız, bunun yerine beynimizin herhangi bir anda ne beklediğine veya neye ihtiyaç duyduğuna bağlı olarak hangi bilgilere dikkat edeceğini seçtiği fikridir. Bunun nedeni, bilgiyi işleme kapasitemizin sınırlı olması ve beynimizin sürekli olarak uğraşmak zorunda olduğu bilgi miktarını en aza indirmeye çalışmasıdır.

Sonuç olarak, mevcut hedeflerimiz veya ihtiyaçlarımızla ilgili olmayan her şeyi filtreleme eğiliminde oluruz. Örneğin, arabanızın anahtarlarını arıyorsanız, bulana kadar etrafınızdaki diğer tüm sesleri ve görselleri filtrelemeniz muhtemeldir. Benzer şekilde, biriyle sohbet ediyorsanız, önünüzdeki kişiye odaklanmak için diğer konuşmaları ve arka plan gürültüsünü filtrelemeniz muhtemeldir.

Algıda seçicilik belirli durumlarda faydalı olsa da, önemli bilgileri kaçırmamıza da neden olabilir. Örneğin, anahtarlarınızı bulmaya o kadar odaklanmışsanız ve etrafınızdaki diğer her şeyi duymazdan geliyorsanız, birinin dikkatinizi çekmeye çalıştığını fark etmeyebilirsiniz. Genel olarak, algıda seçicilik, beynimizin herhangi bir anda en önemli veya ilgili olana odaklanmamıza yardımcı olmak için kullandığı güçlü bir araçtır.

İnsanların dünyayı algılama seviyesi ne kadar bilinçli bir düzeyde olup olmadığıyla doğru orantılıdır. İnsan daima görmek istediğini görmeye eğilimlidir. Kişinin kendini algılaması yani bilinç bakımından kendisinin farkına varması gerekir. Bu durum onun dış dünyayı hangi bakış açısıyla algılayacağının ölçütüdür. Kısacası öncelikle bireyin kendini tanıması ve fark etmesi gerekir.

Kişinin algıda seçici olmasına neden olan birçok faktör bir araya gelerek belli uyaranları dikkate almasını sağlar. Bunu etkileyen faktörler kişinin yetişme tarzı, karakter özellikleri, eğitim seviyesi ve iletişimde olduğu sosyal çevresiyle ilişkisine bağlı olarak değişir. Bilinçaltına gönderilen çeşitli mesajlarla kişilerin sadece istenildiği gibi davranması ve düşünmesi hedeflendiğinden dolayı algıda seçici olacağımız uyaranlar yazılı ve görsel basın aracılığıyla belirlenmeye çalışılabilir.

Bireyler çevresindeki uyarıların hepsini aynı anda algılama kapasitesine sahip değildir. Kişisel özelliklerimize, statüye ve bağlı olduğumuz çevreye göre odak noktamız değişebilir. İlginize bağlı olarak bütün bu uyarıcılardan dikkatimizi çekenlerin seçilmesine algıda seçicilik adı verilir. Çevremizde bulunan çeşitli uyarıcılardan sadece bir tanesine yada birden daha fazlasına dikkatimizi yöneltebiliriz. Her gün, etrafımızdaki dünyadan gelen ezici miktarda bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz. Tüm bunları anlamlandırmak için beynimiz seçici bir şekilde belirli uyaranları filtrelerken diğerlerine dikkat eder. Bu filtreleme süreci çeşitli iç ve dış faktörlerden etkilenir.

İç faktörler arasında ilgi alanlarımız, beklentilerimiz ve ihtiyaçlarımız yer alır. Örneğin, mevcut hedeflerimizle ilgili olan bilgileri fark etme ve hatırlama olasılığımız daha yüksektir. Önceki bilgi ve deneyimlerimiz de nelere dikkat ettiğimizde rol oynar. Örneğin, tıp alanında geniş deneyime sahip birinin, hastanın durumundaki değişiklikleri fark etme olasılığı, bu geçmişe sahip olmayan birine göre daha yüksektir. Benzer şekilde, kültürel değerlerimiz ve inançlarımız da algıladıklarımızı etkileyebilir. Örneğin, belirli bir olayın kötü şans getirdiğine inanıyorsak, bu inancı destekleyen kanıtları fark etme olasılığımız daha yüksektir.

Dış faktörler de algımızı etkiler. Örneğin, bilgiyi işlemek için sahip olduğumuz zaman miktarı neye dikkat ettiğimizi etkileyebilir. Bir karar vermek için sadece birkaç saniyemiz varsa, kararımızı içgüdülerimize dayandırma olasılığımız, düşünmek için daha fazla zamanımız olmasına kıyasla daha yüksektir. Bilginin sunulduğu bağlam da önemli olabilir. Örneğin, "Islak boya" yazan bir tabela görürsek, aynı tabelayı uyarı olmadan görmemize kıyasla buna dikkat etme olasılığımız daha yüksektir.

Beynimizin bilgiyi filtreleme şekli hayatlarımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, yalnızca mevcut inançlarımızı destekleyen bilgilere dikkat edersek, asla yeni bir şey öğrenemeyebiliriz.Algı Operasyonu Nedir?

Günlük hayatta çoğumuz yürüyen merdivenleri, basamaklı merdivenlere kıyasla daha çok tercih ediyor ve kullanıyoruz. Peki  ya yürüyen merdivenlerin yanında kocaman bir afiş iki parçaya bölünmüş bir şekilde bize bir şeyler anlatmaya çalışıyorsa? Afişin sol tarafında şişman ve bakımsız bir insanın yürüyen merdivenden çıktığını, sağ tarafında ise son derece fit ve hoş görünen bir sporcunun basamakları çıktığını gösteren iki farklı resim olduğunu düşünelim. Ayrıca basamakların göz alıcı ve birbirinden farklı renklerde boyanmış olduğunu ve basamaklara bastığımızda farklı müzik notaları çıkardığını hayal edelim. Sizce de bu koşullarda daha sağlıklı ve fit olduğumuzu kanıtlamak için basamaklı merdivenleri kullanmak istememiz bizim tercihimiz midir?

Algı operasyonu, yeni oluşturulan ya da daha önceden var olan bir düşüncenin  farklı manipulatif yöntemler aracılığıyla hedeflenen kitleye empoze edilmesidir. İkna yöntemlerinin çeşitli manipülasyonlarla birlikte kullanılması sonucu sözde bir farklılık algısı yaratılması sonucunda oluşurlar. Artık günümüzde yeni bir algı oluşturmak amacıyla internet, özellikle sosyal medya aracılığıyla hedeflenen kitlelere ulaşmak düşündüğümüzden çok daha kolaydır.

edinilen enformasyon fazlalığı ve bunun neticesinde yaşanılan bilgi kirliliği, oluşturulmak istenen algı operasyonlarını ciddi anlamda desteklemektedir. algı operasyonlarının amacı, bir ideoloji ya da düşüncenin hedeflenen kitle tarafından kabul edilip geçerlilik kazanması için kamuoyu desteği oluşturmaktır. böylece hedef kitlenin tutum ve davranışlarının arzulanan kıvama getirilmesi sağlanır.

Algı Yönetimi Nedir?

Bireyleri güdüleyen, tutum ve davranışlarını belirleyen birçok öğe bulunmaktadır. İnsanlar  fikirleri, umutları, korkuları, inançları ve beklentileri olan varlıklardır. Söz konusu yapısal durum var olan mevcut özelliklerin yönetilmesini de beraberinde getirir. Dış etkilere açık olmak insanlığın tabiatında vardır. Kişinin bağlı olduğu ortamla ilişkisini şekillendiren anlama, algı yönetiminin ana unsurudur. Çünkü anlama subjektiftir. Bundan dolayı bireylerin anlama sistemlerine yönelik olarak hazırlanır ve iletişimi de yönetir. Böylece neyin doğru neyin yanlış olacağını belirleme konusundaki hâkimiyet sağlanır.

Algı yönetimine aracılık edecek birçok faktör bir araya gelerek algı yönetiminin amacına uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bunlardan en sık kullanılan ve yaygın olanı yazılı ve görsel basın aracılığıyla olan yöntemdir. Aynı zamanda verilmek istenen mesajın içeriği ve onu oluştururken kurulacak iletişiminde etkili olması gerekir. Bu durum geribildirim alınması için gereklidir. Ayrıca istenen hedefe ulaşma konusunda motivasyon oluşabilmesi için gerekli zemin hazırlanmalıdır.

Teknolojik anlamda yaşanan gelişmelere paralel olarak enformasyonun hızlanması ve ulaşılabilirlik konusunda kat edilen yol sonucunda birçok bilgiye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Her toplum kendine ait değerleri, ulusal çıkarları ve ekonomi politikaları nedeniyle daha avantajlı olma yarışında iyi konumda olmayı hedefliyor. Bunun için de birtakım stratejik hedefler doğrultusunda hareket etmek zorundalar. Bunun da getirisi olarak algı yönetimi, çeşitli yöntemlerle seçilen hedef kitleye empoze edilir.

Algı Yönetimi Neden Önemlidir?

İnsanlık tarihinin başlangıcında uygulanan algı yönetimi, savaş sanatlarıyla başlamıştır. i̇nsanların başarılı olmak, hedeflerine ulaşmak kendini daha iyi bir konuma getirmek için psikolojik üstünlük kurmaya çalışmalarının bir başka yoludur algı yönetimi. elbette ki insanlığın yararına kullanılan ve insan hayatını son derece kolaylaştıran bilim, nasıl atom bombası yapılmasına aracılık edip kötü amaçlar için kullanılıyorsa aynı şey algı yönetimi içinde geçerli. amaç sizin niyetinize göre değişir. dolayısıyla yararlılık, süreklilik ve imaj konusundaki algı yönetimi oldukça önemlidir.

Günümüzdeki bu anlamda yapılan algı yönetiminin amaçları:

  • Şirket stratejilerinin doğru uygulanmasını sağlamak

  • Marka bilinirliğinin artırılması

  • Kişisel gelişim anlamında kendini geliştirmek, özgüven ve itibar kazanmaktır.

Teknolojinin gelişmesine paralel inovasyonel adımlarla birlikte algı yönetiminin daha iyi kavranması için birçok farklı yolun olduğunu söyleyebiliriz. Doğru bir strateji elde edebilmek için algı yönetimi adına sosyal medyada çeşitli konularda iletişim kurulmaktadır. Burada dijital pazarlama adımlarıyla hedef kitlenin etkilenmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda kendini kişisel anlamda geliştirmek isteyenler imaj ve algı yönetimi konusunda çeşitli online eğitim seçenekleriyle konuya hakim olabilirler. Bu konuda Enstitü sizlere farklı kaynaklar sunmaktadır.

İmaj ve algı yönetimi, yaşamımız için önemli bir kişisel eğitimdir. Konuşma stili, ses tonu, dış görünüş gibi farklı etkiler karşı tarafta bir yargı oluşturmaktadır. Bu yargıyı yöneterek olumlu ya da olumsuz bir etki bırakmak mümkündür. İmajımızı etkin yönetebilmek ve çevremizdeki insanlar tarafından pozitif algılanmak için bu alanda nitelikli bir eğitim son derece etkili olacaktır. 

Algı yönetimi, sosyal yaşamımızdan kariyerimize kadar hayatımızın her alanında bilinmesi ve iyi yönetilmesi gereken bir niteliktir. Yansıtmak istediğimiz mesajın ulaşmasını istediğimiz belirli kişi ya da kitleler tarafından anlaşılmasını sağlamadır. Özellikle rekabetin son derece güçlü olduğu iş dünyasında pozitif bir algı oluşturmak, tercih edilebilir olmak ve kendi değerinizi yaratmanın yolu iyi bir imaj ve algı yönetimi ile mümkün.

İmaj ve Algı Yönetimi Neden Öğrenilmelidir?

İmajınızı etkin yönetebilmenin yolu kendinizi tanımaktan geçer. Kendi içinizde tutarlı olduğunuzda iç ve dış dünyanız çatışmaz, kendinizi daha doğru ifade edebilirsiniz. 

İmaj ve algı yönetimi sayesinde giyim tarzımızdan beden diline, duruşumuzdan kendimizi ifade ediş biçimimize kadar olumlu izlenimler bırakmayı öğreniriz. öte yandan kişisel markamızı ve algılanma biçimimizi, doğru algı yönetimi sayesinde pozitif yönlendirebiliriz. 

Bilindiği gibi ilk izlenim ortalama 5 ila 7 saniye arasında oluşmaktadır. Bu nedenle imajın uygunluğu, bakılacak ilk noktadır. İnsanların hafızalarındaki yerimiz ilk izlenimle belirlenir. Bu izlenim, kişiler üzerinde algılamanın nasıl işlediği ile ilgili bilgiler içerir. İlk izlenimin doğru bırakılması için hangi kriterlerin bilinçaltında işlediği bilinmelidir. Alınacak profesyonel İmaj ve Algı Yönetimi Eğitimi sayesinde olumlu bir ilk izlenim bırakmak mümkündür.

İmaj ve Algı Yönetimi Eğitimi Neden Önemlidir?

İmaj ve algı yönetimi eğitimi, kendini geliştirmek isteyenler için iş alanında da faydalanabilecekleri bir eğitimdir. Günlük hayatımızda da bilinçdışı kullandığımız geniş kapsamlı bir sistemdir. Her insanın beyninde farklı algılar oluşmaktadır. Sözlü iletişime girilmese bile bir algı oluşmaktadır. Kişilerin kullandığı beden dili, duruş, jest ve mimikler sözsüz iletişime dair bir algı oluşturmaktadır. Bu algıların yönetilmesi durumunda olumsuz olanlar da pozitife dönüşmektedir.

Karşı taraf üzerinde imaj ve davranışlarımız ile olumlu algılar yaratmak mümkündür. Bunun doğru şekilde yapılabilmesi için farklı etkilerin bir arada kullanılması gerekmektedir. İmaj ve algı yönetimi, birçok firmada aranan ve gerekli olan bir eğitimdir. Ayrıca kişisel olarak hem iş hem sosyal hayatta kullanma olanağı bulunmaktadır. Bu eğitim sayesinde hedeflenen imaja ulaşılması sağlanmaktadır.

Markanın ya da kişinin imajın nasıl oluşturulacağı öğrenilmelidir. Karşı taraftaki olumlu algıyı geliştirebilmek ve yönetmek için gereken tüm bilgiler online olarak da alınabilmektedir. Enstitü tarafından verilen online eğitimler, hem kişisel gelişiminiz hem de kariyer hayatınız hakkında son derece nitelikli bilgi ve beceriler kazandırır. Üstelik eğitim sonunda yapılan online sınavdan başarılı olarak sertifika almaya hak kazanabilirsiniz.

İmaj ve Algı Yönetimi Hangi Alanlarda Kullanılır?

Bireysel olarak farkında olmadan sosyal, iş ve özel hayatımızda algı yönetimini kullanmaktayız. Fakat birçok alanda bilinçli ve profesyonel olarak gerçekleştirilmektedir. Kullanım amacı; hedef kitleyi etki altına almak, algılarını yönlendirme ve yönetme, profesyonel duruş öğrenme, davranış yönetimi gibi daha pek çok alanda katkı sağlar. 

Satış, pazarlama, reklam sektörü aslında algıların yönetilmesi üzerine kuruludur. Geniş kitlelere hitap eden ve etki altına almak isteyenler tarafından da yaygın biçimde kullanılmaktadır. Hedef kitlesi tarafından olumlu algılanmak, akıllarda doğru ve kalıcı yer edinmek isteyenler açısından, özellikle markalar tarafından, kullanılmaktadır. Bu yönlendirmeleri yapabilmek için profesyonel imaj ve algı yönetimi eğitimi almak gerekmektedir.

Algı Tanımı, Duyusal bilgilerin yorumlanarak anlam kazanması sürecine algı denir, Duyum ve tecrübelerle şekillendirilir, çarpıtılır veya renklenir, Algıda Seçicilik, Bir kişinin belirli bilgileri seçip işlemesi durumudur, Yetişme tarzı, karakter özellikleri, eğitim seviyesi ve sosyal çevre etkileyici faktörler arasındadır, Algılayıcı, Kişisel algılayıcının özelliklerine, statüsüne ve bağlı olduğu çevre kriterlerine göre farklılıklar gösterir, Örneğin, bir doktor hastadaki değişimleri daha hızlı fark edebilir, Algı Kuramı, İnsanların kendilerini algılama şekilleri ve bilinçli farkındalıkları, algılarının oluşumunu belirler, Öncelikle bireyin kendini tanıması ve fark etmesi gerekir, Algı ve Duyum Farkı, Duyumlar hammadde, algılar işlenmiş ürün gibidir, Aynı uyarıcılardan farklı algılar oluşabilir, İç Faktörler, İlgi alanları, beklentiler ve ihtiyaçlar algı sürecinde etkilidir, Örneğin, mevcut hedeflerle ilgili bilgilere daha fazla dikkat edilir, Dış Faktörler, Bilgi işleme süresi, çevresel koşullar gibi dış faktörler algıyı etkiler, Çok bilginin olduğu durumlarda beynimiz seçici olur, Algıda Seçicilik Etkisi, Seçicilik bazen önemli bilgilerin kaçırılmasına neden olabilir, Odaklanma durumu bu durumu belirler, Algı Süreci, Algı süreci, çeşitli uyarıcılardan gelen bilgilerle başlar, Dikkat çeken bilgiler seçilir ve işlenir, Algı ve Bilgi İşleme, Algılama, bilgiyi işleme kapasitemizle sınırlıdır, Beynimiz gelen bilgi miktarını en aza indirmeye çalışır
imaj ve algı yönetimi eğitimi olumlu imaj ve algı algı nedir algıda seçicilik nedir algı yönetimi nedir algı yönetimi nasıl yapılır algı yönetimi algıda seçicilik
Parlak bir gülümsemeye sahip yakışıklı bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Koyu kahverengi gözleri, kısa koyu kahverengi saçları ve güçlü bir çene hattı var. Beyaz bir tişört giyiyor ve sol kulağında küçük bir küpe var. Yüz ifadesi rahat ve memnun. Çenesinde hafif bir kirli sakal ve yanaklarında birkaç çil var. Yirmili yaşlarının ortalarında görünüyor ve sağlıklı ve mutlu görünüyor.
Gürcan Puy
Blog Yazarı

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir elin yakın çekim görüntüsü, parmağıyla küçük kırmızı bir bloğu işaret ederek domino etkisini durdururken görülüyor. Parmak taba renkli ahşap bir arka planla çevrelenmiştir. Parmak çerçevenin ortasına yerleştirilmiş ve ön plandaki kırmızı blok tarafından vurgulanmıştır. Elin yoğun odağı arka plandaki silik bulanıklıkla vurgulanıyor. Parmaklar domino etkisini bozarak küçük bloğu itme sürecindedir. Kırmızı blok görüntünün odak noktasıdır, el ise domino etkisinin devam etmesini engelleyen bir bariyer görevi görür.
Nedir?

Algı Yönetimi Nedir?

04 Aralık 2019
Gözlüklü ve kahverengi gömlekli bir kadın siyah turuncu televizyonun önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifadeyle doğrudan kameraya bakıyor, gözleri gözlüklerinin yuvarlak çerçeveleriyle çerçevelenmiş. Kahverengi gömleğinin düğmeleri sonuna kadar iliklenmiş ve açık mavi kot pantolonunun içine sokulmuştur. Dudakları hafifçe ayrılmış ve saçları düşük bir at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış. Kadının arkasında kalın harflerle Hoş geldiniz yazılı siyah ve turuncu bir tabela var. Sahne sarı bir arka planla çerçevelenmiştir.
Nasıl Yapılır?

Algı Yönetimi Nasıl Yapılır?

10 Aralık 2019
Takım elbise giymiş bir adam arabanın sürücü koltuğunda oturmaktadır. Pencereden dışarı bakmakta ve düşünceli görünmektedir. Arabanın içi, metal bir direk ve siyah deri kılıflı bir koltuk da dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla doludur. Adamın elleri kucağında ve yüzünde düşünceli bir ifade var. Araba loş bir alana park edilmiş ve dışarıdaki ağaçların gölgeleri durgun atmosfere katkıda bulunuyor. Adamın duruşu rahat ve huzurlu, bu da onu yakalamak için mükemmel bir an haline getiriyor.
Kişisel Markalaşma

Profesyonel İmaj: İyi Bir İlk İzlenim Bırakmak

25 Eylül 2019