Close
Mobil Menu Bars

Algı Nedir?

13 Ocak 2020, 6187 defa okundu.
Algı Nedir?
algı, algı yönetimi, algıda seçicilik, algı operasyonu, online eğitim, imaj,

Yaşadığımız çevredeki duyum, renk, şekil ve bunlara ait değişimleri nasıl birbirinden ayırabiliyoruz? Duygularımızı, tutum ve davranışlarımızı etkileyen ve bunları değiştiren uyarıcılar neye bağlıdır? Tutum ve davranışlarıyla bu uyarılara yön veren kişiler ilgili durumları aynı mı yorumlar? Bir duyumun farklı yorumlanmasında çevre ve kazanılan deneyimlerin rolü var mıdır?

Bu ve buna benzer birçok sorunun cevabı aslında dünyaya bakış açınız ve çevrenizdeki algılama biçiminizle açıklanabilir. İnsanlar günlük yaşamda içinde bulunduğu çevreye ait nesne, ışık, ses ya da şekil gibi sayısız uyarana maruz kalıyor. Bir yorum katarak bunların daha anlamlı hale gelmesini sağlıyor. Bu yorumlama elbette duyu organlarımızın yapısı ve işleyişine bağlı olarak değişiyor. Bütün bu kriterleri göz önüne alarak  duyumlara yorumlarınızı katarak onları anlamlı hale getirdiğinizde o olaya ilişkin algınızı oluşturursunuz.

Duyumlarımız henüz şekillenmemiş bir hammaddeye, algılarımız ise bu hammaddenin işlenerek kullanılır hale gelmesiyle oluşan bütün üretim süreçlerini tamamlayan bir ürüne benzer. Aynı durumlar veya uyarıcılar karşısında herkesin farklı bir algı düzeyi ve bakış açısı vardır. Örneğin, küçük bir çocuk için gördüğü portakal oyun oynaması için bir top olabilirken bir yetişkin için meyve suyudur. Algılarımız kendimize ait yaşadıklarımız ve bunların sonucunda edindiğimiz tecrübelerle bağlantılı olarak şekillenir, çarpıtılır ya da renklenir.

Algıda Seçicilik

algı, algı yönetimi, algıda seçicilik, algı operasyonu, online eğitim, imaj,

İnsanların dünyayı algılama seviyesi ne kadar bilinçli bir düzeyde olup olmadığıyla doğru orantılıdır. İnsan daima görmek istediğini görmeye eğilimlidir. Kişinin kendini algılaması yani bilinç bakımından kendisinin farkına varması gerekir. Bu durum onun dış dünyayı hangi bakış açısıyla algılayacağının ölçütüdür. Kısacası öncelikle bireyin kendini tanıması ve fark etmesi gerekir.

Kişinin algıda seçici olmasına neden olan birçok faktör bir araya gelerek belli uyaranları dikkate almasını sağlar. Bunu etkileyen faktörler kişinin yetişme tarzı, karakter özellikleri, eğitim seviyesi ve iletişimde olduğu sosyal çevresiyle ilişkisine bağlı olarak değişir. Bilinçaltına gönderilen çeşitli mesajlarla kişilerin sadece istenildiği gibi davranması ve düşünmesi hedeflendiğinden dolayı algıda seçici olacağımız uyaranlar yazılı ve görsel basın aracılığıyla belirlenmeye çalışılabilir.

Bireyler çevresindeki uyarıların hepsini aynı anda algılama kapasitesine sahip değildir. Kişisel özelliklerimize, statüye ve bağlı olduğumuz çevreye göre odak noktamız değişebilir. İlginize bağlı olarak bütün bu uyarıcılardan dikkatimizi çekenlerin seçilmesine algıda seçicilik adı verilir. Çevremizde bulunan çeşitli uyarıcılardan sadece bir tanesine yada birden daha fazlasına dikkatimizi yöneltebiliriz. Belirli olayları kavrayarak anlamlandırmak amacıyla, ihtiyacımız doğrultusunda algıda seçicilik söz konusudur. Bu durumu etkileyen faktörler iç ve dış faktörler olmak üzere ikiye ayrılır;

İç faktörler: İnsanların herhangi bir şeye olan ilgisi, edinilen meslek, beklenti halinde olmak, güç ve ihtiyaçlar doğrultusunda hareket etmek, kültürel değerler ve inançlar.

Dış faktörler: Uyarıcının şiddeti ve büyüklüğü, yeni ve sıra dışı şeyler, sürekli tekrar eden yada hareket halindeki uyarıcılar, birbiriyle zıt olan nesne, durum ve olaylar.

Algı Operasyonu Nedir?

algı, algı yönetimi, algıda seçicilik, algı operasyonu, online eğitim, imaj,

Günlük hayatta çoğumuz yürüyen merdivenleri, basamaklı merdivenlere kıyasla daha çok tercih ediyor ve kullanıyoruz. Peki  ya yürüyen merdivenlerin yanında kocaman bir afiş iki parçaya bölünmüş bir şekilde bize bir şeyler anlatmaya çalışıyorsa? Afişin sol tarafında şişman ve bakımsız bir insanın yürüyen merdivenden çıktığını, sağ tarafında ise son derece fit ve hoş görünen bir sporcunun basamakları çıktığını gösteren iki farklı resim olduğunu düşünelim. Ayrıca basamakların göz alıcı ve birbirinden farklı renklerde boyanmış olduğunu ve basamaklara bastığımızda farklı müzik notaları çıkardığını hayal edelim. Sizce de bu koşullarda daha sağlıklı ve fit olduğumuzu kanıtlamak için basamaklı merdivenleri kullanmak istememiz bizim tercihimiz midir?

Algı operasyonu, yeni oluşturulan ya da daha önceden var olan bir düşüncenin  farklı manipulatif yöntemler aracılığıyla hedeflenen kitleye empoze edilmesidir. İkna yöntemlerinin çeşitli manipülasyonlarla birlikte kullanılması sonucu sözde bir farklılık algısı yaratılması sonucunda oluşurlar. Artık günümüzde yeni bir algı oluşturmak amacıyla internet, özellikle sosyal medya aracılığıyla hedeflenen kitlelere ulaşmak düşündüğümüzden çok daha kolaydır.

Edinilen enformasyon fazlalığı ve bunun neticesinde yaşanılan bilgi kirliliği, oluşturulmak istenen algı operasyonlarını ciddi anlamda desteklemektedir. Algı operasyonlarının amacı, bir ideoloji ya da düşüncenin hedeflenen kitle tarafından kabul edilip geçerlilik kazanması için kamuoyu desteği oluşturmaktır. Böylece hedef kitlenin tutum ve davranışlarının arzulanan kıvama getirilmesi sağlanır.

Algı Yönetimi

Bireyleri güdüleyen, tutum ve davranışlarını belirleyen birçok öğe bulunmaktadır. İnsanlar  fikirleri, umutları, korkuları, inançları ve beklentileri olan varlıklardır. Söz konusu yapısal durum var olan mevcut özelliklerin yönetilmesini de beraberinde getirir. Dış etkilere açık olmak insanlığın tabiatında vardır. Kişinin bağlı olduğu ortamla ilişkisini şekillendiren anlama, algı yönetiminin ana unsurudur. Çünkü anlama subjektiftir. Bundan dolayı bireylerin anlama sistemlerine yönelik olarak hazırlanır ve iletişimi de yönetir. Böylece neyin doğru neyin yanlış olacağını belirleme konusundaki hâkimiyet sağlanır.

Algı yönetimine aracılık edecek birçok faktör bir araya gelerek algı yönetiminin amacına uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bunlardan en sık kullanılan ve yaygın olanı yazılı ve görsel basın aracılığıyla olan yöntemdir. Aynı zamanda verilmek istenen mesajın içeriği ve onu oluştururken kurulacak iletişiminde etkili olması gerekir. Bu durum geribildirim alınması için gereklidir. Ayrıca istenen hedefe ulaşma konusunda motivasyon oluşabilmesi için gerekli zemin hazırlanmalıdır.

algı, algı yönetimi, algıda seçicilik, algı operasyonu, online eğitim,

Teknolojik anlamda yaşanan gelişmelere paralel olarak enformasyonun hızlanması ve ulaşılabilirlik konusunda kat edilen yol sonucunda birçok bilgiye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Her toplum kendine ait değerleri, ulusal çıkarları ve ekonomi politikaları nedeniyle daha avantajlı olma yarışında iyi konumda olmayı hedefliyor. Bunun için de birtakım stratejik hedefler doğrultusunda hareket etmek zorundalar. Bunun da getirisi olarak algı yönetimi, çeşitli yöntemlerle seçilen hedef kitleye empoze edilir.

Algı Yönetimi Neden Önemlidir?

İnsanlık tarihinin başlangıcında uygulanan algı yönetimi, savaş sanatlarıyla başlamıştır. İnsanların başarılı olmak, hedeflerine ulaşmak kendini daha iyi bir konuma getirmek için psikolojik üstünlük kurmaya çalışmalarının bir başka yoludur algı yönetimi. Elbette ki insanlığın yararına kullanılan ve insan hayatını son derece kolaylaştıran bilim, nasıl atom bombası yapılmasına aracılık edip kötü amaçlar için kullanılıyorsa aynı şey algı yönetimi içinde geçerli. Amaç sizin niyetinize göre değişir. Dolayısıyla yararlılık, süreklilik ve imaj konusundaki algı yönetimi oldukça önemlidir.

Günümüzdeki bu anlamda yapılan algı yönetiminin amaçları:

  • Şirket stratejilerinin doğru uygulanmasını sağlamak
  • Marka bilinirliğinin artırılması
  • Kişisel gelişim anlamında kendini geliştirmek, özgüven ve itibar kazanmaktır.

Teknolojinin gelişmesine paralel inovasyonel adımlarla birlikte algı yönetiminin daha iyi kavranması için birçok farklı yolun olduğunu söyleyebiliriz. Doğru bir strateji elde edebilmek için algı yönetimi adına sosyal medyada çeşitli konularda iletişim kurulmaktadır. Burada dijital pazarlama adımlarıyla hedef kitlenin etkilenmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda kendini kişisel anlamda geliştirmek isteyenler imaj ve algı yönetimi konusunda çeşitli online eğitim seçenekleriyle konuya hakim olabilirler. Bu konuda Enstitü sizlere farklı kaynaklar sunmaktadır.

Algı Yönetimi Neden Yapılır?

İstenilen hedeflere ulaşmak için yapılır. Hedeflenen kitlenin yada bireyin bu duruma uygun davranması sağlanır. Uygun stratejilerle daha iyi kazanımlar elde etmek amaçlanır.

Neden Algıda Seçiciyiz?

Aynı anda bütün uyarıcıları algılamak mümkün değil. Böyle bir durumda kavramak ve anlamak imkansız olurdu. Uyarıcılardan ihtiyacımız olanlar dikkatimizi çeker.

Algılamayı İlk Neler Etkiler?

İlk olarak ailenin yetiştirme tarzı etkilidir. Eğitim seviyesinin de algılama üzerinde etkisi vardır. Sosyal çevrenin yapısı da önemlidir.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!