AnasayfaBlogHarita Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Harita Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

23 Haziran 2021
Bu görüntüde baret takmış ve yatay ve dikey düzlemlerdeki açıları ölçmek için kullanılan bir ölçme aleti olan teodolit kullanan bir adam görülüyor. Bir manzaranın içinde duruyor ve kollarını kavuşturmuş. Uzaktaki bir şeye bakıyor ve sağ eli onu işaret ediyor. Elinin yakın çekiminde teodolit tuttuğu görülüyor. Ön plandaki sarı ve mavi nesne muhtemelen bu alet. Etrafındaki arazinin hassas ölçümlerini yapmak için kullanıyor gibi görünüyor.
Harita Teknikeri NedirGerekli BecerilerHarita Teknikeri Ne İş Yapar
Arazileri inceleyen, ölçüm yapan ve kayıt altına alan kişilere harita teknikeri denir.Sayısal becerisi iyi olmalıdır, matematiksel işlemleri yapabilmelidir, AutoCAD, NETCAD, Nivo, GPS ve ArcGIS gibi programlara hakim olmalıdır, yabancı dil bilmesi gereklidir.Arsa ve arazilerde ölçüm yapar, aletlerin bakımını yapar ve haritaların oluşturulmasında yardımcı olur.
Harita mühendislerinin yardımcı elemanıdır.Resmi yazı ve dilekçe bilgisine sahip olmalıdır, iletişim becerileri gelişmiş olmalıdır, hızlı karar verebilmelidir.Parselleme işlemlerini gerçekleştirir, yapılan inşaatların denetimini gerçekleştirir.
Bir ara elemandır ve çok geniş bir çalışma alanına sahiptir.Uzun süre bilgisayar başında oturabilmelidir, el göz koordinasyonu gelişmiş olmalıdır, analitik düşünebilmeli ve kendi kendine öğrenebilmelidir.Haritaların güncelleştirme işlemlerini yapar, imar uygulamaları yapımında yer alır.
Aynı zamanda inşaat mühendisleriyle de çalışır ve genellikle arazi ve ofis ortamında çalışır.Çizim ve geometrik işlemler konusunda yetenekli olmalıdır, Zaman yönetimi yapabilmelidir, Ekip çalışması yapabilmelidir.Yapı denetim uygulamalarına katılır, aletlerin ayarlarını düzenler.
Harita teknikeri, alt yapı projelerinden, imar planlarının uygulanmasına kadar birçok alanda görev alır.Etkili birğıçlama porta yatmak dosya spektre oluşturmak gibi doğruHaritaların ve krokilerin oluşturulmasında harita mühendisine yardımcı olur, arazi ölçümleri ve haritalama işlemlerini gerçekleştirir.

Hangi sektörü incelerseniz inceleyin ara elemanlar görürsünüz. Bu ara elemanlar her zaman ortada görünmezler ancak çok fazla işin halledilmesine yardımcı olurlar. Bazı mesleklerin ara elemanları teknikerlerdir. Teknik personel ihtiyacı geçmişten günümüze her zaman olmuştur. Gelecekte de olacaktır. Bu da teknikerliklere olan ilgiyi arttırır. Teknikerler en çok mühendislik alanlarında görülür. Mühendislerin alt ve yardımcı personeli olarak çalışırlar.

Günümüzde en çok tercih edilen teknikerliklerden biri de harita teknikerliğidir. Çalışma alanlarının çok geniş olması ve yapabildikleri işlerin fazlalığı mesleği ilgi çekici kılar. İnsanların barınma ya da mal mülk edinme ihtiyacı bitmediği sürece harita teknikerleri de var olmaya devam edecektir. Ülkemizdeki alt yapı sorunları ve ülkemizin deprem bölgesi olması da harita teknikerlerine olan ihtiyacı arttırmaktadır. Maaşın nispeten fazla olması ve kolay iş bulabilme imkanından dolayı da çok tercih edilen alanlardan biridir.

meslek tercihi döneminde olanların araştırdığı ve bildiği bir meslek kolu olan harita teknikerliğini ayrıntılı bir şekilde ele alalım. “harita teknikeri nedir?” sorusuyla başlayalım.

Harita Teknikeri Nedir?

Arazileri inceleyen, ölçüm yapan ve kayıt altına alan kişilere harita teknikeri denir. Harita mühendislerinin yardımcı elemanıdır. İnşaat mühendisleriyle de çalışır. Bu nedenle mühendislerde bulunması gereken tüm özelliklere teknikerin de sahip olması gerekir.

 • Arazide ve ofis ortamında çalışırlar. Araziye çıktıklarında ölçüm aletlerini taşımak zorunda kalırlar. Bu nedenle fiziksel özellikleri buna uygun olmalıdır.

 • Sık sık ölçüme gideceğinden seyahat etmesine engel bir durumu olmamalıdır.

 • Araç kullanması gerekeceği için ehliyete sahip olmalıdır.

 • Ekip çalışması yapabilmelidir.

 • Yaptığı işin sorumluluğunu alabilmelidir.

 • Sayısal becerisi iyi olmalıdır.

 • Matematiksel işlemleri yapabilmelidir.

 • Bazen yaptığı hesaplamalarda yanlışlıklar olabilir. Proje değişmiş olabilir. Böyle durumlarda yeniden hesaplamalar yapması gerekir. Bu nedenle sakin kalabilmesi önemlidir.

 • Uzun süre bilgisayar başında oturabilmelidir.

 • Alanıyla ilgili bilgisayar programları olan AutoCAD, NETCAD, Nivo, GPS ve ArcGIS gibi programlara hakim olmalıdır.

 • Kendini geliştirmeyi ve araştırmayı sevmelidir.

 • Yabancı dil bilmesi iş ararken kolaylık sağlayacağından en az bir yabancı dili olmalıdır.

 • El göz koordinasyonu gelişmiş olmalıdır.

 • Çizim ve geometrik işlemler konusunda yetenekli olmalıdır.

 • Hızlı karar verebilmelidir.

 • Analitik düşünebilmelidir.

 • Resmi yazı ve dilekçe bilgisine sahip olmalıdır.

 • İletişim becerileri gelişmiş olmalıdır.

 • Diksiyonu düzgün olmalıdır.

 • Zaman yönetimi yapabilmelidir.

 • Çalışma ortamları pis olabilir. Sıcak, soğuk, yağmur çamur demeden araziye çıkabilirler. Çalışırken bilgisayar, jalon, teodolit, planometre, nivo, harita çizim araçları ve ozalit gibi araç gereçlerden faydalanırlar. Özellikle özel sektörde çalışırken çalışma saatleri uzayabilir. Hafta sonu ve akşamları da çalışması gerekebilir. Bu nedenle esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmelidir.

İlgili eğitim: Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi

İlgili eğitim: Diksiyon Eğitimi

Harita Teknikeri Ne İş Yapar?

Harita teknikeri ara eleman olduğu için aslında birçok iş yapar demek yanlış olmaz. Mezun sayısı çok olmasına rağmen ihtiyaç fazla olduğu için iş bulma sıkıntısı yaşamayan mesleklerden biridir. Çok erken yaşta mesleğe başlar. Harita mühendislerinin gözetiminde çalışır. Çalıştığı kuruma göre zaman zaman inşaat mühendisi, çevre mühendisi ve jeoloji mühendisleriyle işbirliği halindedir. Harita teknikerleri kamuda ve özel sektörde istihdam edilebilirler.

Çalışma alanları fazladır. Kamuda en çok istihdam edildikleri yerler Tapu ve Kadastro müdürlüğü ve belediyelerdir. Bunların dışında Tarım Bakanlığında, Turizm Bakanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında, Enerji Bakanlığında, Orman Bakanlığında ve Ulaştırma Bakanlığında da çalışabilirler. TCDD, DSİ, TEDAŞ, Kara Yolları Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri gibi kurumlar da harita teknikerinin yer alabileceği kurumlardır. Özel sektörde ise inşaat şirketlerinde, müteahhit ofislerinde ve harita ofislerinde iş bulabilirler. Yabancı ülkelerle bağlantısı olan şirketlere girerek yurt dışında çalışma imkanı yakalayabilirler. Özel projelerde ve savunma sanayiinde görev alabilirler. Çalışma alanları bu kadar fazla olan bir mesleğin görev ve sorumlulukları da fazladır. Harita teknikerlerinin yaptıkları işler şöyle sıralanabilir:

 • Arsa ve arazilerde ölçüm yapar.

 • Arazide kullandığı aletlerin bakımını yapar.

 • Aletlerde arıza olması durumunda yetkililere bildirir.

 • Ölçüm yapılacak her alan için aletlerin ayarlarını düzenler.

 • Parselleme işlemlerini gerçekleştirir.

 • Yapılan inşaatların denetimini gerçekleştirir.

 • Haritaların güncelleştirme işlemlerini yapar.

 • Haritaların ve krokilerin oluşturulmasında harita mühendisine yardımcı olur.

 • İmar uygulamaları yapımında yer alır.

 • Yapı denetim uygulamalarına katılır.

 • Arsa ve araziler üzerinde düzenleme çalışmaları yapar.

 • Oluşturulacak harita için gerekli hesaplamaları yapar.

 • Taşınmazların değerlendirme işlemlerini yapar.

 • Kanalizasyon, yol yapımı ve metro hattı gibi alt yapı çalışmalarında yer alır.

 • Yaptığı tüm işlemleri kayıt altına alarak saklanmasını ve ilerde kullanılmasını sağlar.

 • Harita mühendisinin olmadığı durumlarda mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapar.

 • Çalışırken çevreyi korumak için önlem alır.

 • İş sağlığı ve güvenliğine dikkat eder.

Harita Teknikeri Maaşları

Harita teknikerleri kamuda ve özel sektörde farklı maaş alırlar. Kişinin tecrübesi ve çalıştığı firma da maaşı etkiler. Ancak teknik personel olduğu için maaşları birçok sektöre göre fazladır. Maaşın yanında asgari geçim indirimi ve prim, yemek ücreti, yol ücreti gibi ek ödemeler alınabilir. Kamu kurumunda çalışan bir Harita teknikerinin aldığı maaş kıdemine göre farklılık göstermekle birlikte 6500 lira civarındadır. Yılda iki defa maaş zammı alırlar. Özel sektörde maaş aralığı oldukça geniştir.

İşe yeni başlayan tecrübesi ve hiçbir yeterliliği olmayan bir harita teknikerinin maaşı asgari ücrete denktir. Tecrübeli harita teknikerlerinin maaşı 3500 lira ile 7000 lira arasında değişir. Özel sektörde ortalama olarak 5000 lira aldıkları söylenebilir. Özel sektörde ne kadar donanımlı olursanız maaşınız da ona göre artar. Özel haritacılık ofislerinde çalışan teknikerler de piyasadan iş toplarsa getirdikleri her iş karşılığında maaşlarına ek bir ücret alabilirler.

Harita Teknikeri Nasıl Olunur?

Harita teknikeri olabilmek için meslek yüksekokullarının 2 yıllık ön lisans bölümleri olan Harita ve Kadastro, Harita Teknikerliği, Harita gibi bölümlerin birinden mezun olmak gerekir. Bu bölümlere meslek liselerinden sınavsız geçiş yapılabilir. Meslek lisesi mezunları dışındakilerin Yks’ye girerek ilk bölüm olan Tyt’yi geçmeleri gerekmektedir. Tyt’den en az 150 ve üzerinde puan alanlar tercih yapabilir. Bölüme sayısal ağırlıklı puan ile girilir. Bu bölümlerden mezun olanlara harita teknikeri unvanı verilir. Eğitim süresi 2 yıl olduğu için dersleri de yoğun olarak görürler. İlk sene yabancı dil, Türk dili, İnkılap Tarihi gibi zorunlu dersleri alırlar. Bunların yanında matematik, trigonometri, ölçme bilgisi, imar hukuku, şehircilik bilgisi, fotogrametri gibi alanla ilgili dersler de alırlar. Staj yapmak ve bitirme projesi hazırlamak zorunludur. Staj, teknikerin mesleğe hazır hale gelmesine ve okulda öğrendiği bilgileri uygulamaya dökebilmesine yardımcı olur.

Mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmak isteyenler hemen başvuru yaparak iş bulabilirler. Kamu kurumlarında çalışmak isteyenlerin kamu personeli seçme sınavına girerek en az 85 ve üzerinde bir puan almaları gerekir. Her yıl 100 kişi civarında atama kontenjanı açılmaktadır. Mezun sayısına göre atamanın az olması genellikle özel sektöre yönelmeye neden olur. Harita teknikerlerinin meslekte ilerleme şansı da bulunur. Bunun için dikey geçiş sınavına girerek bölümlerini lisansa tamamlamaları gerekir. Harita teknikerlerinin geçebilecekleri lisans bölümleri arasında Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği bulunur.

Arazileri inceleyen, ölçüm yapan ve kayıt altına alan kişilere harita teknikeri denir, Sayısal becerisi iyi olmalıdır, matematiksel işlemleri yapabilmelidir, AutoCAD, NETCAD, Nivo, GPS ve ArcGIS gibi programlara hakim olmalıdır, yabancı dil bilmesi gereklidir, Arsa ve arazilerde ölçüm yapar, aletlerin bakımını yapar ve haritaların oluşturulmasında yardımcı olur, Harita mühendislerinin yardımcı elemanıdır, Resmi yazı ve dilekçe bilgisine sahip olmalıdır, iletişim becerileri gelişmiş olmalıdır, hızlı karar verebilmelidir, Parselleme işlemlerini gerçekleştirir, yapılan inşaatların denetimini gerçekleştirir, Bir ara elemandır ve çok geniş bir çalışma alanına sahiptir, Uzun süre bilgisayar başında oturabilmelidir, el göz koordinasyonu gelişmiş olmalıdır, analitik düşünebilmeli ve kendi kendine öğrenebilmelidir, Haritaların güncelleştirme işlemlerini yapar, imar uygulamaları yapımında yer alır, Aynı zamanda inşaat mühendisleriyle de çalışır ve genellikle arazi ve ofis ortamında çalışır, Çizim ve geometrik işlemler konusunda yetenekli olmalıdır, Zaman yönetimi yapabilmelidir, Ekip çalışması yapabilmelidir, Yapı denetim uygulamalarına katılır, aletlerin ayarlarını düzenler, Harita teknikeri, alt yapı projelerinden, imar planlarının uygulanmasına kadar birçok alanda görev alır, Etkili birğıçlama porta yatmak dosya spektre oluşturmak gibi doğru, Haritaların ve krokilerin oluşturulmasında harita mühendisine yardımcı olur, arazi ölçümleri ve haritalama işlemlerini gerçekleştirir
Harita Teknikeri Harita Teknikeri nedir Harita Teknikeri ne iş yapar Harita Teknikeri maaşları Harita Teknikeri nasıl olunur
Kadın mavi bir arabanın yanında duruyor. Beyaz bir üst ve mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçları uzun ve kahverengidir. Ciddi bir ifadeyle kameradan uzağa bakmaktadır. Kollarını önünde kavuşturmuş. Araba krom aksanlı ve alaşım jantlı dört kapılı bir sedan. Arka planda ağaçların olduğu asfalt bir yola park edilmiş. Güneş parlak bir şekilde parlıyor ve yerde gölgeler yaratıyor.
Seray Akyüz
Blog Yazarı

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Akyüz, pandemi sürecinde İstanbul İşletme Enstitüsü'nde çeşitli eğitimler aldı. Aldığı bazı eğitimler sonucunda ajanslarda içerik üretmeye başladı. Edebiyat, eğitim, sağlık ve dekorasyon gibi konularda yazılar yazmakta.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Sağ elinde kalem tutan bir kişinin yakın çekimi. Kalem, üzerinde bir ev maketi bulunan bir haritaya doğru tutulmaktadır. Model ev mavidir, eğimli bir çatısı ve beyaz pencereleri vardır. Kişinin kolu hafifçe bükülmüştür ve parmakları kalemi sıkıca kavramaktadır. Haritanın arkasında, duvarda bir nehir üzerinde sarı bir gün batımını gösteren bir resim var. Resmin etrafında açık kahverengi ahşaptan yapılmış bir çerçeve var. Kişi yüzünde düşünceli bir ifadeyle dikkatle haritaya ve ev maketine bakmaktadır.
Bölümler

Harita ve Kadastro Bölümü (MYO)

14 Eylül 2020
Baret takmış ve elinde kırmızı bir kablo tutan bir adam görüntünün ön planında duruyor. Dümdüz karşıya bakıyor ve yüzü hafifçe bulanık. Arkasında kırmızı ve sarı desenli beyaz bir kutu ve bir makinenin yakın çekimi var. Görüntünün sağ üst köşesinde, mavi ve beyaz çizgili kırmızı ve beyaz bir daire var. Adam kendinden emin ve elindeki görev için hazır görünüyor. Başında parlak sarı ve turuncu bir baret var ve şapkanın kenarı gözlerini hafifçe kapatıyor. Elindeki kablo kırmızıdır ve kendisinden uzağa doğru uzanmaktadır. Önündeki göreve odaklanmış bir şekilde sağlam duruyor.
Meslekler

Beyaz Eşya Teknisyeni

09 Haziran 2021
Bir kişi tablet bilgisayar kullanmaktadır. Cihazı sağ elinde tutuyor ve işaret parmağıyla dokunmatik ekrana bastırıyor. Kişinin sol eli cihazın yan tarafında durmaktadır. Tabletin siyah bir ekranı vardır ve kişi dikkatle ekrandakilere bakmaktadır. Arka plan açık gri bir tezgah ile bej renkli bir duvardır. Kişi derin bir konsantrasyon içinde, elindeki işe odaklanmış gibi görünüyor.
Bölümler

Tapu Kadastro Bölümü

24 Kasım 2020