AnasayfaBlogOrman Mühendisliği Nedir?
Meslekler

Orman Mühendisliği Nedir?

28 Temmuz 2020
Orman Mühendisliği

Orman Mühendisliği, doğa ile bilimin bir arada ekolojik dengede kendini sürekli yenilemesiyle oluşan bilim dalıdır. Ülkemizde çok bilinmese de gelişmiş ülkelerde çok önemli meslekler arasında yerini almış. İnsan, ilk çağlardan bu yana ormandan yararlanmış ve onu kendine barınak seçmiş. Kendi yaşamı boyunca ormanı yalnızca barınak olarak görmemiş. Onu odun, meyve, sebze ve çeşitli amaçlar için kullanmıştır.

Eraslan'a göre, "Ormancılık, toplumun orman ürünlerine ve ormanın sunduğu fonksiyon ve hizmetlere olan ihtiyaçlarını, sürekli bir biçimde karşılamak için çeşitli planlara dayanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür." Ormancılık çalışmaları ekonomik, teknik, biyolojik ve sosyal bir nitelik taşıyan bilimler bütünüdür. Bunların uygulanması için bir yer gereklidir. Ormancılık, kendine özgü konuları, amaçları ve görevleri var olan bir bilimdir.

Orman Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

Orman Mühendisinin Görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Doğal ve yapay orman kurma tekniklerini uygular.

 • Mevcut ormanlık alanları çoğaltır.

 • Fonksiyonel ormancılık uygulamalarını modern işletme metotları ile yönetir.

 • Ormanlık alanların haritalandırma işlemlerini yapar.

 • Ağaçlandırma ihtiyacı bulunan alanları belirler.

 • Makro ve mikro planlar hazırlayarak ormanları korur.

 • Orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele eder.

 • Erozyonla mücadele ederek toprak kaymasını engellemek adına ağaçlandırma yapar.

 • Toprağın fizibilitesini çıkartarak dikilecek fidan cinsi ve miktarını belirler.

 • Ağaçların bakımını ve budamasını yapar.

 • Ormanın içinde oluşan münferit ya da yaygın ağaç hastalıklarıyla mücadele eder.

 • Tohum üretimi ve aşılama faaliyetlerini yürütür.

 • Sadece ormanı değil av ve yaban hayvanlarını da korur ve onların gelişimi, üremesi gibi çalışma planları hazırlar.

 • Orman envanterini çıkarır ve amenajman planını yapar.

 • Orman içi su kaynaklarının projelendirmesini yapar.

 • Tabiat alanları, milli parklar, rekreasyon ve mesire alanları gibi yerlerle ilgili tüm çalışmaları yapar.

 • Orman yolları, köprü, menfez, yangın emniyet şeritleri gibi çalışmaların tüm planlanmasını, yapımını ve bakımını yapar.

 • Kent Ormanları ile ilgili tüm çalışmaları belirleyerek yukarıda belirtilen işlere benzer nice faaliyetleri yürütür.

Orman Mühendisliği Çalışma Alanları

Orman Mühendisliği çalışma alanları genellikle kamu sektöründe yer alır. Faaliyet alanlarına göre kamu ve özel sektörleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,

 • Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü,

 • Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,

 • Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı diğer merkezi birimlerde görev alabilirler. Bunların dışında Bakanlığa bağlı;

 • Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve

 • Orman Genel Müdürlüğünde yoğun istihdam sağlayan diğer kuruluşlardır.

Ayrıca Orman Mühendisliği mezunları, 08 Temmuz 2006 resmi gazetede 26222 sayılı yayın ile kanunlaşan, 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hakkında kanun” ile serbest meslek mensubu ruhsatıyla aşağıda belirtilen alanlarda çalışma yapabilirler:

 • Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarını kurabilir.

 • Serbest Müşavirlik ve Serbest Yeminli Müşavirlik yapabilir.

 • SMM (Serbest Meslek Mensubu) Ruhsatı ile özel çalışabilir.

 • Mesleki konularda bilgi ve deneyimini, danışmanlık isteyen kamu ve özel sektöre hizmet edebilir.

 • Adli mercilerde ve mahkemelerde bilirkişi raporu düzenler.

 • Mesleğe ait konularda teknik müşavirlik yapar.

 • Labaratuvar açabilir.

 • Özel müesseseler ile işletme kurabilir.

 • Özel ağaçlandırma çalışmalarını yürütür.

 • Ormanlık alanında kalan Doğalgaz, Elektrik gibi enerji hatlarına ait plan ve projeleri hazırlar ve uygular.

 • Odun ve odun dışı orman ürünleri ile fidan, bitki, alet ve edevatın ithalat ve ihracatını yürütür.

Orman Mühendisliği Dersleri Nelerdir?

Orman Mühendisliği dersleri zorunlu ve seçmeli olarak her yıl akademik takvim içerisinde yayınlanır. Zorunlu dersler ise şunlardır:

 • Genel Botanik

 • Türk Dili I

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 • Genel Kimya

 • Matematik

 • Orman Zoolojisi

 • Dendrometri

 • İstatistik

 • Türk Dili II

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 • Orman Ağacı Fizyolojisi

 • Ölçme Bilgisi ve Kadastro

 • Orman Botaniği I

 • Toprak İlmi

 • Havza Yönetimi

 • Yaban Hayatı Ekolojisi

 • Afet Kültürü

 • Felsefe ve Doğa

 • Ormancılık Kültürü

 • Orman Botaniği II

 • Orman Ekolojisi

 • Orman Entomolojisi

 • Ekonomi

 • Muhasebe

 • Silvikültürün Esasları

 • Orman Yolları

 • Ormancılıkta Uzaktan Algılama

 • Hasılat Bilgisi

 • Staj I

 • Silvikültür Tekniği

 • Fidanlık ve Yetiştirme Tekniği

 • Orman Transport Tekniği ve Tesisleri

 • Çevre ve Ormancılık Hukuku

 • Ağaçlandırma Tekniği

 • Erozyon ve Sel Kontrolü

 • Staj II

 • Orman Amenajmanı Esasları

 • Orman İşletme Ekonomisi ve Finans

 • Ormancılık Politikası ve Yönetimi

 • Mera Yönetimi

 • Orman Amenajmanı

 • Orman Koruma

 • Bitirme Tezi

Orman Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralaması

Orman Mühendisliği taban puanları ve sıralaması aşağıda belirtildiği şekilde oluşmuştur:

Üniversite AdıPuan TürüKontenjanTaban PuanSıralama
ARTVİN ÇORUHSAY30DolmadıDolmadı
BARTIN ÜNİVERSİTESİSAY25211,46803479341
BURSA TEKNİKSAY50242,43965379085
ÇANKIRI KARATEKİNSAY20208,63343480894
DÜZCE ÜNİVERSİTESİSAY30227,18699457172
İSTANBUL-CERRAHPAŞASAY80245,15296365681
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAMSAY30223,60891467730
KARABÜK ÜNİVERSİTESİSAY20219,03047474605
KARADENİZ TEKNİKSAY80231,09568439657
KASTAMONUSAY30226,68344458966

Orman Mühendisliği Atama

Orman Mühendisliği ataması her yıl yapılır. Genelde her yıl 50 civarı mühendisin ataması yapılır. Fakat mezunlar çift yıllarda KPSS B grubuna girerek tercih yapabilir. Son dönemlerde Orman Mühendisi alımlarında büyük artış yaşanmıştır. Sadece 2019-2020 yılında binden fazla Orman Mühendisinin ataması yapılmıştır. Dönem dönem ara atamalar da gerçekleşir. Bu da gösteriyor ki Orman Mühendisliğinin önemi artıyor. Orman Mühendisliği mezunları lisansını tamamladıktan sonra Orman Mühendisleri Odası'na kayıt olurlar. Ormanlarımızın gelişmesi ve korunması için her türlü teknik ve bilimsel çalışmalarda bulunurlar. Ormancılığın gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kongre, sempozyum, seminer, eğitim, kurs ve mesleki sınavlara katılırlar.

Orman Mühendisliği Maaş Miktarı Nedir?

Orman Mühendisliği maaş miktarı 2020 yılında net 7 bin TL civarındadır. Bunun üzerine yılın belirli dönemlerinde ek yangın tazminatı geliri sağlanır. Ayrıca her arazi çalışmalarında harcırah alarak ek bütçe elde etmiş olunur.

Orman Mühendisliği Orman Mühendisi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Mühendisleri Orman Mühendisliği Dersleri Orman Mühendisliği Çalışma Alanları Orman Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralama Orman Mühendisliği Atama Orman Mühendisliği Maaş Miktarı Orman Mühendisleri Odası
Ömer Tekin
Ömer Tekin
Blog Yazarı

1987 İstanbul doğumlu Ömer Tekin, 2009 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü tamamladı. Doğa ve Bilim alanlarında yazılar yazıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.