AnasayfaBlogHarita Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Harita Mühendisliği Bölümü

19 Haziran 2020
Bir cetvel, altında ızgara kağıdı bulunan bir planın üzerine yerleştirilir. Cetvel uzun ve siyah renklidir, uzunluğu boyunca küçük beyaz işaretler vardır. Bir ucu sol üst köşeyi, diğer ucu sağ alt köşeyi gösterecek şekilde sayfaya açılı olarak yerleştirilmiştir. Kareli kâğıt plan kağıdından daha koyu renktedir ve üzerinde dikey ve yatay olarak uzanan silik çizgiler vardır. Kareli kağıt hafifçe kırışmış ve sahneye doku katmış. Planın arka planı açık mavi renktedir ve üzerinde çapraz tarama şeklinde uzanan soluk gri çizgiler vardır. Cetvel, sanki planın içeriğini ölçüyormuş ve kaydediyormuş gibi görüntüye bir ölçek ve düzen hissi veriyor.
Konu BaşlığıAçıklamaİlgili Bilgiler
Harita Mühendisliği TanımıYeryüzünün ölçülmesi ve elde edilen verilerin plan ve haritaya dönüştürülmesi süreciYeryüzünün tamamının veya belli bir konumunun, uydu aracılığı ile verilerini elde eder ve bunları çözer.
İdeal Bir Harita Mühendisi Adayının ÖzellikleriAçık havada çalışmayı seven, sayısal mantık kullanan, bilgisayar kullanabilen, zaman yönetimi yapabilen kişilerÖzellikle arazi çalışmalarında rahat olmalı ve bilgisayar programlarına hakim olmalılar.
Harita Mühendisliği İş İmkanlarıVeri işleme çalışmaları ofis ortamında, veri toplama süreci genellikle açık arazide gerçekleştirilirKamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan alandır. Ayrıca akademik çalışmalarda da yer alabilirler.
Harita Mühendisi Meslek TanımıYeryüzünün analizi ve mekansal verilerin kullanıma hazırlanmasıArazi ölçümleri, harita oluşturma, coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesi gibi işler yerine getirir.
Harita Mühendisliği Eğitimi4 yıllık bir mühendislik fakültesi bölümüdür.Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diploması alır.
Harita Mühendisliği Bölümünün AmacıYeryüzünü anlamak, düzenlemek, izlemek ve yönetmek için teknolojiyi kullanmakYeryüzünün özelliklerini geliştirmek ve mekansal teknikleri kullanarak çözümler üretme amacı taşırlar.
Harita Mühendisliğindeki Kullanılan TeknolojilerModern teknolojiler, bilgisayar programları ve uydular kullanılırTeknoloji takibinin yapılması, verimliliği artıran önemli bir faktördür
Harita Mühendisliği Mezunlarının Yaptığı İşlerÇeşitli ölçekte haritalar çizme, büyük ölçekli projelerde yer alma, coğrafi bilgi sistemlerini geliştirme gibi işlerİmar ve kadastro çalışmalarında da yer alır, şehir ve kırsal düzenlemelerde görev alır.
Harita Mühendisliği BölümüMühendislik fakültesi içinde yer alan 4 yıllık lisans bölümüGeçmiş yıllardaki adı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği; diğer isimleri Harita ve Kadastro, Geomatik Mühendisliği
Harita Mühendisliği DerslerYeryüzünün bilgisayar ortamına en, boy ve yükseklik şeklinde mevcut ölçüleriyle aktarma süreciKapsamlı ve teknik bir ders programı bulunmaktadır.

Haritalama tarih boyunca medeniyetlerin oluşmasında büyük bir önem taşımıştır. Geçmişten bugüne kadar çok çeşitli uygulamalarla, modern teknolojinin ihtiyaçlarını karşılar hale gelmiştir. Uygulanan farklı yöntemlerle yeryüzünün ölçülmesi ve ortaya çıkan verilerin dijital ortama aksettirilerek plan ve harita olarak ifade edilmesine harita mühendisliği denir. Bu mühendislik dalı aynı zamanda ölçüm, hesaplama, çözüme ulaştırma ve görsel olarak ifade etme çalışmaları ile uğraşır. Harita mühendisliği, yeryüzünün tamamının veya belli bir konumunun, uydu aracılığı ile verilerini elde eder. Bu süreçleri yöneten meslek çalışanlarına harita mühendisi ismi verilir. Harita mühendisliği hızla gelişen bilgi teknolojilerini, bilimle ve mühendislikle çok iyi bir şekilde harmanlamayı başaran, karmaşık sorunları çözebilen bir mühendislik bölümüdür. Teknolojiyi eş zamanlı ve detaylı olarak takip etmesi, verimliliğini arttıran önemli bir faktördür.

Harita Mühendisliği Bölümü Nedir?

Harita mühendisliği bölümünün amacı; üstünde yaşadığımız yeryüzünü iyi anlamak, düzenlemek, izlemek ve yönetmek ve tüm bunları yaparken modern teknolojiyi kullanarak, farklı mekânsal tekniklerin geliştirilmesinde rol oynamaktır. Harita mühendisliği, mühendislik fakültesi içinde yer alan 4 yıllık lisans bölümüdür. Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.

Bölümü tercih edecek öğrencilerin sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bunlar; açık havada özellikle arazide çalışmaktan çekinmeyen, sayısal mantık kullanma becerisi olan, bilgisayarla arası iyi olan, el çizimi yapabilen, zaman yönetimi iyi olan, pratik, detaycı ve ayrıntıya önem veren, organize ve koordine olabilen, sözlü ve yazılı iletişim becerileri kuvvetli ve sabırlı adayların tercih etmesi daha uygundur. Öğrenciler; zorlu bir ders programına, matematik, fizik gibi temel bilim konularına sempati duymaya, açık arazide çalışmaya hazır olmalılar.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Harita Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir?

Harita mühendisliği mezunlarının çalışma alanlarının çoğunu açık araziler oluşturur. Veri işleme çalışmaları ofis ortamında gerçekleşse de veri toplama süreci açık arazide bulunmayı gerektiren bir durumdur. Sayısal mantık kullanabilen, bilgisayar programları ile arası iyi olan ve elle çizim yapabilen harita mühendisleri, çalışmalarında başarılı sonuçlar elde ederler.

Kamu alanında harita mühendisliği ihtiyacının çok olması mezunların kamuda çalışma oranını yükseltiyor. Özel sektörde de her geçen gün harita mühendisine olan ihtiyaç büyüyor. Aynı zamanda mezunlar, bilimsel ve akademik çalışmalar içinde olma konusunda avantajlara sahiptirler. Bu alanda faaliyetlerini devam ettiren analiz kuruluşları, üniversiteler iş alanın oluşmasında imkân sağlıyor. Aşağıda harita mühendislerinin iş imkanlarını sizler için sıraladık

 • Belediyeler

 • Tapu ve Kadastro 

 • Devlet Su İşleri 

 • İller Bankası 

 • Karayolları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

 • Köy Hizmetleri

 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı

 • Üniversiteler

 • Özel Sektör

Harita Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Öğrenciler tercihlerini yaparken öncelikle karşılaşacakları zorlukları görmek isterler. Ardından mezun olduktan sonra ne iş yapacaklarını araştırırlar. Programa olan ilgileri bu kriterlere göre oluşur. Kariyerlerini oluştururken edindikleri teorik bilgilere ek olarak alan çalışmaları ile tecrübe kazanırlar. Harita mühendisliği mezunlarının iş yaşamlarında ne iş yaptıklarını birlikte inceleyelim.

 • Yeryüzünü anlamak, planlamak, organize etmek ve yönetmek hedefiyle modern teknolojiyi kullanarak, mekânsal teknikleri geliştirmek ve kullanıma hazır hale getirmek.

 • Harita mühendisleri, mühendislik projelerinde kullanılmak üzere büyük, orta ve küçük ölçekli dijital ve basılı, haritaların üretimini yapar.

 • Otoyol, köprü ve baraj gibi diğer ölçeklere göre büyük ölçekli projelerde yer almak ve zemin etüdü gibi süreçlerin içinde olmak.

 • Coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

 • Kadastro çalışmaları içinde bulunmak.

 • İmar çalışmalarında rol almak ve destek vermek.

 • Şehir planlarında ve kırsal alan düzenlemeleri için gerekli çalışmaların içinde bulunmak.

 • Web ortamında, mobil cihaz aracılığı ile kullanıma uygun olan haritaları tasarlamak, harita mühendislerinin yaptığı işler arasında yer alır.

Harita Mühendisliği Dersleri Nelerdir

Harita mühendisleri, ihtiyaçlara uygun olacak şekilde, ölçekte, farklı haritaların planlanması, yeryüzünün bilgisayar ortamına en, boy ve yükseklik şeklinde mevcut ölçüleriyle aktarma sürecini meydana getirir. Bölümün geçmiş yıllardaki adı jeodezi ve fotogrametri mühendisliğiyken yeni adı harita mühendisliği oldu. Bunun yanında harita ve kadastro, geomatik mühendisliği olarak bilinen unvanları da vardır. Saydığımız isimlerde aynı disiplinde olmakla birlikte, son yıllarda harita mühendisliği ismi kabul görmüştür.

Harita mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans eğitimi boyunca çok çeşitli teorik bilgi altyapısı yaratmayı hedefler. Ders programı oldukça çeşitli olan bölüme ait dersler aşağıdaki gibidir.

 • Ölçme bilgisi,

 • Matematik,

 • Fizik,

 • Türk Dili,

 • Atatürk ilke ve inkılaplar Tarihi,

 • Proje planlaması,

 • Yabancı dil,

 • Yakın resim fotogrametrisi,

 • C bilgisayar programlama,

 • Konum ölçmeleri,

 • Lineer cebir,

 • Bilgisayar destekli harita yapımı,

 • Kartografya,

 • Diferansiyel geometri,

 • Kadastro bilgisi,

 • Mühendislikte veri tabanları,

 • Topografik harita yapımı,

 • Modern Jeodezide ölçme aletleri,

 • Jeodeziye giriş,

 • Sayısal analiz,

 • Coğrafi bilgi sistemleri,

 • Hata kuramı ve Parametre kestirimi,

 • imar bilgisi,

 • Hidroğrafik ölçmeler,

 • Yol bilgisi projesi,

 • Ülke ölçmeleri,

 • Mühendislik ekonomisi,

 • İş hukuku,

 • İş sağlığı ve güvenliği,

 • Optik üç boyutlu ölçme teknikleri,

 • Genel Fotogrametri,

 • Uzaktan algılama,

 • Fiziksel Jeodezi,

 • Kentsel alan düzenleme projesi,

 • Arazi bilgi sistemi amaçlı alım ve tasarım,

 • Fotogrametrik röleve alımı,

 • Kartografik tasarım,

 • Harita projeksiyonları,

 • Kartografyada çoğaltma tekniği,

 • Jeodezik ağların dengelenmesi,

 • Web Kartografya,

 • Uydu Jeodezisi

Harita Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralama

2020 Harita Mühendisliği Taban Puanları ve Harita Mühendisliği Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Sizler için düzenlediğimiz puanlar ilk 5 eğitim kurumuna aittir. Yazımızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan en son güncel puanlardır.

ÜniversiteBölümTaban PuanBaşarı Sırası
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİHarita Mühendisliği331,62350134618
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİHarita Mühendisliği (İngilizce)277,33531245148
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİHarita Mühendisliği276,28745248117
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİHarita Mühendisliği274,14684254457
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİHarita Mühendisliği273,84373255350
Harita Mühendisliği Tanımı, Yeryüzünün ölçülmesi ve elde edilen verilerin plan ve haritaya dönüştürülmesi süreci, Yeryüzünün tamamının veya belli bir konumunun, uydu aracılığı ile verilerini elde eder ve bunları çözer, İdeal Bir Harita Mühendisi Adayının Özellikleri, Açık havada çalışmayı seven, sayısal mantık kullanan, bilgisayar kullanabilen, zaman yönetimi yapabilen kişiler, Özellikle arazi çalışmalarında rahat olmalı ve bilgisayar programlarına hakim olmalılar, Harita Mühendisliği İş İmkanları, Veri işleme çalışmaları ofis ortamında, veri toplama süreci genellikle açık arazide gerçekleştirilir, Kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan alandır Ayrıca akademik çalışmalarda da yer alabilirler, Harita Mühendisi Meslek Tanımı, Yeryüzünün analizi ve mekansal verilerin kullanıma hazırlanması, Arazi ölçümleri, harita oluşturma, coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesi gibi işler yerine getirir, Harita Mühendisliği Eğitimi, 4 yıllık bir mühendislik fakültesi bölümüdür, Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans diploması alır, Harita Mühendisliği Bölümünün Amacı, Yeryüzünü anlamak, düzenlemek, izlemek ve yönetmek için teknolojiyi kullanmak, Yeryüzünün özelliklerini geliştirmek ve mekansal teknikleri kullanarak çözümler üretme amacı taşırlar, Harita Mühendisliğindeki Kullanılan Teknolojiler, Modern teknolojiler, bilgisayar programları ve uydular kullanılır, Teknoloji takibinin yapılması, verimliliği artıran önemli bir faktördür, Harita Mühendisliği Mezunlarının Yaptığı İşler, Çeşitli ölçekte haritalar çizme, büyük ölçekli projelerde yer alma, coğrafi bilgi sistemlerini geliştirme gibi işler, İmar ve kadastro çalışmalarında da yer alır, şehir ve kırsal düzenlemelerde görev alır, Harita Mühendisliği Bölümü, Mühendislik fakültesi içinde yer alan 4 yıllık lisans bölümü, Geçmiş yıllardaki adı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği; diğer isimleri Harita ve Kadastro, Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği Dersler, Yeryüzünün bilgisayar ortamına en, boy ve yükseklik şeklinde mevcut ölçüleriyle aktarma süreci, Kapsamlı ve teknik bir ders programı bulunmaktadır
harita mühendisliği harita mühendisi kadastro teknoloji bilim
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi dokunmatik ekranlı bir cihazla etkileşim kurmak için kalem kullanırken görülüyor. Kişi kalemi sağ eliyle tutuyor ve cihaza odaklanmış görünüyor. Cihaz parlak bir ekrana sahiptir ve arka plan karanlıktır. Ekranda bir Avrupa haritası görülmekte ve üstüne yakın çekim bir ızgara yerleştirilmiş. Ayrıca görüntünün sağ alt köşesinde kalem tutan bir elin yakın çekimi görülmektedir. Kişi beyaz bir gömlek giyiyor ve ekrandan gelen ışık yüzünü aydınlatıyor. Kalem ekrana temas ediyor ve kişi elindeki işe konsantre olmuş gibi görünüyor. Görüntü, dokunmatik ekranlı bir cihazı manipüle etmek için stylus kullanan bir kişi ile teknolojinin iş başında olduğu bir anı yakalıyor.
Meslekler

Harita Mühendisi Olmak

11 Temmuz 2019
Sağ elinde kalem tutan bir kişinin yakın çekimi. Kalem, üzerinde bir ev maketi bulunan bir haritaya doğru tutulmaktadır. Model ev mavidir, eğimli bir çatısı ve beyaz pencereleri vardır. Kişinin kolu hafifçe bükülmüştür ve parmakları kalemi sıkıca kavramaktadır. Haritanın arkasında, duvarda bir nehir üzerinde sarı bir gün batımını gösteren bir resim var. Resmin etrafında açık kahverengi ahşaptan yapılmış bir çerçeve var. Kişi yüzünde düşünceli bir ifadeyle dikkatle haritaya ve ev maketine bakmaktadır.
Bölümler

Harita ve Kadastro Bölümü (MYO)

14 Eylül 2020
Bu görselde ileri Excel eğitimi için dizüstü bilgisayar kullanan bir kişi yer almaktadır. Dizüstü bilgisayar açık ve kullanıcı klavyede yazıyor, bu da kursa aktif olarak katıldığını gösteriyor. Arka planda, öğrenme atmosferine katkıda bulunan siyah metinli bir tabela ve ahşap bir yüzey üzerinde bir tabak antep fıstığı görülebiliyor. Ayrıca, muhtemelen kurs sırasında içilen bir fincan kahvenin yakın çekimi ve rahatlatıcı ve konforlu bir ortam yaratan bir bitkinin yakın çekimi de bulunmaktadır. Dizüstü bilgisayar ekranında, kullanıcının aktif olarak verileri analiz ettiğini gösteren bir grafik görülebiliyor. Tüm bunlar bir araya gelerek bu ileri düzey Excel eğitim kursu için ideal bir öğrenme ortamı oluşturuyor.
4.9
(302)

İleri Excel Eğitimi

25 Konu4 Saat
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Bu, siyah ve yeşil metinli bir bayrağın önünde gülümseyen takım elbiseli bir adamın görüntüsüdür. Bu görsel bir Japon online eğitim kursunun parçasıdır. Resimdeki adam, kursun öğrencileri hazırlayacağı profesyonel tipine bir örnektir. Bu kursun yardımıyla öğrenciler profesyonel dünyaya girmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilirler. Arka plandaki bayrak, kursun Japon kültürü ve değerlerine odaklandığını göstermektedir. Siyah ve yeşil metin muhtemelen çevrimiçi kursun logosudur. Kursun güvenilir ve iyi bir üne sahip olduğunu gösterir. Bu kursu almak, öğrencilerin başarılı olmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Onlara herhangi bir işyeri için bir varlık haline getirecek bilgiyi verecektir.
5
(35)

Japonca Eğitimi

16 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12450