AnasayfaBlogGeomatik Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Geomatik Mühendisliği Bölümü

26 Ekim 2020
Çerçevede, birden fazla silindir ve sarı bir çatıdan oluşan kendine özgü şekliyle bir roket görülüyor. Arka planda beyaz bulutlu parlak mavi bir gökyüzü, ön planda ise beyaz bir silindirin yakın çekimi görülüyor. Çerçevenin soluna doğru, büyük, turuncu ve gümüş renkli bir cismin yakın çekimi görülmektedir. Merkezde, bir tabelanın yakın çekimi ve altında bir kelimenin yakın çekimi görülüyor. Bu roket, mavi gökyüzü ve beyaz bulutlardan oluşan sakin bir ortamda yer almakta ve görüntüye huzurlu bir atmosfer kazandırmaktadır.
Geomatik Mühendisliği Nedir?Geomatik Mühendisliği Bölümü Nedir?Geomatik Mühendisliği Bölümü İş İmkanları
Yeryüzünü ve galaksileri kapsayan her alanda ölçme, analiz etme ve süreç yönetimi görevlerini üstlenen mühendislik dalı.Yer yuvarı ve yeryüzü ile ilgili konum bilgilerinin üretimi ve kullanımı için gerekli bilgi ve teknolojileri oluşturan bir bölümdür.Hem kamu hem de özel sektörde çalışabilirler. İnşaat projelerinde çalışabilir veya kendi şirketini açabilirler.
Uzaydan uydular aracılığıyla elde edilen verilerin işlenerek çözümlenmesi gibi konuları kapsar.Arazi yönetimi kapsamında kadastro, taşınmaz mal değerleme ve bunlarla ilgili kavramların geliştirilmesi için çalışmalar yürütür.%45 kamu kurum ve kuruluşları, %55 özel sektör kuruluşlarıdır.
Dijital imar, tapu veri tabanları, kent-arazi bilgi sistemleri, imar uygulamaları, afet bilgi sistemleri gibi alanlarda çalışır.Geomatik alanının kapsadığı konularda verimlilik sağlayacak nitelikli kişilerin yetişmesini sağlar.Bakanlıklarda, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, DSİ, TÜBİTAK, İller Bankası ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nde çalışabilirler.
Farklı ölçüm teknikleri kullanılarak yeryüzündeki ve uzaydaki nesnelerin fiziksel ve konumsal parametreleri ölçülür. Harita (Jeodezi ve Fotogrametri) mühendisliğinin gelişen teknoloji ışığında güncellenmiş halidir. Akademik kariyer yapabilirler veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediyelerde çalışabilirler.
Jeodazi, ölçme tekniği, uzaktan algılama, kartografya, küresel navigasyon uydu sistemleri, fotogrametri, Coğrafi Bilgi Sistemleri vb. konularla ilgilenir.Dünyada en hızlı gelişen disiplinler arasında yer alır. Klasik 'Harita Mühendisliği' algısının ötesine geçmiştir.İl Özel İdareleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, savunma sanayi, enerji sektörlerinde çalışabilirler.
Son zamanlarda yollarda vb. yerlerde çok sık görülür. Alanın gelişmesi ve yaygınlaşması buna neden olmuştur.Mesleki etik ve sorumluluk sahibi, eleştirel düşünen, işi ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri takip eden kişileri yetiştirir. İhtiyacı ve dolayısıyla iş imkanları her geçen gün artmaktadır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin gelişmesinin yanında uzay ve bilgi sistemlerinin gelişmesine paralel olarak ivme kazanmıştır.Geomatik mühendisi yetiştiren bir bölümdür ve bu alanda nitelikli kişilerin yetişmesini sağlar.Teknolojinin gelişmesi ile beraber her alanda daha fazla ihtiyaç duyulur ve iş imkanları geniştir.
Uydu bazlı radyo dalgalarından, mikron seviyesindeki lazer ve optik ölçmelere kadar değişik ölçüm teknikleri kullanır.Uzay ve yerdeki nesnelere ait fiziksel ve yerel parametrelerin ölçülmesi, analizi ve sonuçlandırılması ile ilgilenir bir bölümdür.Bakinliklar, kamu ve özel kuruluşlar ve hatta kendi bürosunu açabilir.
Dijital imar, tapu veri tabanları, kent-arazi bilgi sistemleri ve imar uygulamalarında çalışır.Yer yuvarı ve yeryüzü ile ilgili konum bilgilerini üreten ve bu bilgileri kullanmak için gerekli teknolojileri oluşturan bir bölümdür.Özellikle inşaat projeleri ve madencilik sektörü gibi alanlar başta olmak üzere, çeşitli sektörlerde iş imkanları sunar.
Hem yeryüzündeki hem de uzaydaki nesnelerin fiziksel ve konumsal parametrelerini ölçer ve analiz eder.Uzayda ve yeryüzünde çalışmalar yaparak, bu verileri mühendislik yöntemleri ile analiz eder ve sonuca varır.Geniş bir yelpazede, özellikle bakanlıklar ve diğer kamu kurumları olmak üzere, geniş bir iş imkanı sunar.

Üniversitelerde bazı bölümler vardır ki bölümün ismi söylendiği zaman kimsenin aklında bir şey canlanmaz. O bölümü anlatırsınız ancak karşı taraf anlamakta güçlük çeker. Bu bölümlerden bir tanesi de geomatik mühendisliği olarak belirtilebilir.

Yolda yürürken birinin bir cihazdan bakarak kendi kendine konuştuğunu ve bir şeylerin fotoğrafını çektiğini görürüz. Aslında o kişi geomatik mühendisi olarak tanımlanır. Geomatik mühendisi olan kişileri son zamanlarda yollarda vb. yerlerde çok sık görürüz. Bunun nedeni geomatik mühendisliği alanının gittikçe yaygınlaşmasından kaynaklanmaktadır.

Günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemi alanının çok geliştiğini hepimiz biliriz. Yeryüzünü ve galaksileri kapsayan her alanda ölçme, analiz etme ve süreç yönetimi görevlerini üstlenen mühendislik dalına geomatik mühendisliği denilir.

Geomatik mühendisliği, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin gelişmesinin yanında uzay ve bilgi sistemlerinin gelişmesine paralel olarak ivme kazanmıştır. Uzaydan uydular aracılığıyla elde edilen verilerin işlenerek çözümlenmesi gibi konular geomatik mühendisliği alanının konularıdır.

Geomatik mühendisi, yaptığı işlerle kıyaslandığında bir harita mühendisi veya fotogrametri mühendisi ile yakın çalışmalar gösterir.

Hatta bu mühendislikleri bir kabul eden kuruluşlarda bulunur. Geomatik mühendisliği, dijital imar, tapu veri tabanları, kent-arazi bilgi sistemleri, imar uygulamaları, afet bilgi sistemleri ve birçok alanda çalışmalarını sürdürür. Çalışmalarında mühendislik ölçümlerini kullanılır.

Geomatik mühendisliği, uzay ve yeryüzündeki çalışmalar üzerine çalışmalarını yürüten bir disiplindir. Gelişen teknoloji ile beraber geomatik mühendisliği disiplininden daha fazla yararlanılmaktadır.

Bu yüzden de geomatik mühendisi ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Yazıya giriş yaptıktan sonra bu mühendisliğin akademik boyutu olan geomatik mühendisliği bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

Geomatik Mühendisliği Bölümü Nedir?

Geomatik mühendisliği bölümü, yer yuvarı ve yeryüzü ile ilgili konum bilgilerinin üretimi ve kullanımı için gerekli bilgi ve teknolojileri oluşturan bir bölümdür. Geomatik mühendisliği bölümü, arazi yönetimi kapsamında kadastro, taşınmaz mal değerleme ve bunlarla ilgili kavramların geliştirilmesi için çalışmalar yürütür.

Mesleki etik ve sorumluluk sahibi, eleştirel düşünme becerisi olan, işi ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri takip eden geomatik mühendisi yetiştiren bir bölümdür.

Geomatik mühendisliği bölümü, geomatik alanının kapsadığı konularda verimlilik sağlayacak nitelikli kişilerin yetişmesini sağlamaktadır. Geomatik mühendisliği bölümü,  Harita (Jeodezi ve Fotogrametri) mühendisliğinin gelişen teknoloji ışığında güncellenmiş halidir.

Geomatik mühendisliği, dünyada en hızlı gelişen disiplinler arasında yer alır. Bölüm, yaptığı çalışmalar ve çalışmaların kapsamı ile klasik bilinen “Harita Mühendisliği” algısının ötesine geçmeyi sağlamıştır.

Geomatik mühendisliği bölümü, Uzay’ı ve yeri oluşturan nesnelere ait fiziksel ve konumsal parametlerin mühendislik yöntemleri ile ölçülmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda ölçümlerin veri tabanı üzerinde depolanması, analiz edilmesi ve sonuca varılması ile de ilgilenir.

Geomatik mühendisi ölçümlerinde uydu bazlı radyo dalgalarından, mikron seviyesindeki lazer ve optik ölçmelere kadar değişik ölçüm teknikleri kullanır.

Geomatik mühendisliği bölümü, jeodazi, ölçme tekniği, uzaktan algılama, kartografya, küresel navigasyon uydu sistemleri, fotogrametri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve daha birçok konuyu barındırır. Geomatik mühendisliği bölümü bu kadar çok uygulama alanını içinde barındırmasının nedeni teknolojinin gelişmesidir. Bölüm hakkında bilgi sahibi olduktan sonra geomatik mühendisliği bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Geomatik Mühendisliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Geomatik mühendisliği bölümü iş imkanları hem kamu hem de özel sektörü kapsamaktadır. Belirtilen istatistik verilerine göre geomatik mühendisliği bölümü iş imkanları arasında %45 kamu kurum ve kuruluşları yer alır. %55 ise özel sektör kuruluşları yer alır. Geomatik mühendisliği bölümü iş imkanları arasında en çok tercih edilen inşaat projelerinde çalışmak yer alır. Bunu Geomatik mühendisi olan kişinin kendi şirketini veya bürosunu açıp çalışmak takip eder. geomatik mühendisliği bölümü iş imkanları arasında akademik kariyer yapmak da yer alır.

Geomatik mühendisliği bölümü iş imkanları arasında bakanlıklar da yer alır. Başlıca çalışabilecekleri bakanlıklar; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yer alır. Geomatik mühendisliği iş imkanları arasında Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, DSİ, TÜBİTAK, İller Bankası ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü yer alır. Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler de çalışma alanları arasında yer alır.

İl Özel İdareleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, savunma sanayi, enerji sektörü, imar ve iletişim sektörleri de çalışma alanları arasında yer alır. Ülkemizde son yıllarda artan kentsel dönüşüm çalışmalarında da çalışabilirler. Toplu Konut İdaresi Başkanlığında da çalışmalarını yürütebilirler. Bu başlık hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de geomatik mühendisliği bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyel

Geomatik Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Geomatik mühendisliği bölümü mezunları “Geomatik Mühendisi” olarak tanımlanırlar. Geomatik mühendisliği bölümü mezunları, arazi parçalarının biçim, konum, engebe vb. yönlerden durumunu yerden ve havadan çekilen fotoğraflarla belirlerler. Ardından elde ettikleri verileri haritada gösterme işlerini yaparlar. Geomatik mühendisliği bölümü mezunları, arazilerden veri toplama işini yaparlar. Veri toplarken birçok farklı yöntem ve teknik kullanırlar. Topladıkları verileri değerlendirirler ve bilgiye dönüştürmek için çaba sarf ederler.

Buna örnek verecek olursak navigasyon cihazları için en önemli parçayı haritaları üretirler. Geomatik mühendisliği bölümü mezunları, hidrografi ölçümleri yaparlar. Bu sayede ülkelerin ihtiyacı olan kaynakların bulunması kolaylaşır. Bunun yanında denizlerdeki birçok faaliyetin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlarlar. Geomatik mühendisliği bölümü mezunları, yapı ve madencilik alanında çalışmalar yaparlar. Uzaktan algılama yöntemini kullanarak çalışmalar yapmak geomatik mühendisliği bölümü mezunları işleri arasında yer alır.

Kullanılan uzak sensörler sayesinde Dünya’dan yansıyan enerjiyi algılarlar ve bu sayede veri toplarlar. Uzak sensörler uydulara, uçaklara vb. yerlere monte edilebilir. Uzaktan algılama yöntemini, kıyı ve okyanus uygulamaları, tehlike değerlendirmesi (doğal afetler) ve doğal kaynak yönteminde kullanırlar. Mezunların yaptıkları işler hakkında bilgi edindikten sonra şimdi de bölüm dersleri hakkında bilgi sahibi olalım.

Geomatik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Analitik Geometri ve Vektör Hesaplama

 • Matematik

 • Fizik

 • Kimya

 • Geomatik Mühendisliğine Giriş

 • Ölçme Bilgisi

 • Yersel Ölçme Don. Ve Yaz.

 • Kartografya

 • Mühendislik Etiği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Taşınmaz Hukuku

 • Konum Belirleme Yöntem ve Sistemi

 • Uzaktan Algılama

 • Bilgisayar Destekli Harita Tasarlama

 • Yükseklik Ölçmeleri

 • Arazi Modelleme

 • Özel Ölçme Uygulamaları

 • Kadastro Bilgisi

 • Fotogrametri

 • Jeodezik Altyapı ve Ağlar

 • Arazi Yönetimi

 • CBS Projeleri

 • Geomatik Müh. Tasarımı

Yukarıda verilen dersler genel olarak belirtilmiştir. Dersler üniversiteden üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra geomatik mühendisliği bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olalım.

Yeryüzünü ve galaksileri kapsayan her alanda ölçme, analiz etme ve süreç yönetimi görevlerini üstlenen mühendislik dalı, Yer yuvarı ve yeryüzü ile ilgili konum bilgilerinin üretimi ve kullanımı için gerekli bilgi ve teknolojileri oluşturan bir bölümdür, Hem kamu hem de özel sektörde çalışabilirler İnşaat projelerinde çalışabilir veya kendi şirketini açabilirler, Uzaydan uydular aracılığıyla elde edilen verilerin işlenerek çözümlenmesi gibi konuları kapsar, Arazi yönetimi kapsamında kadastro, taşınmaz mal değerleme ve bunlarla ilgili kavramların geliştirilmesi için çalışmalar yürütür, %45 kamu kurum ve kuruluşları, %55 özel sektör kuruluşlarıdır, Dijital imar, tapu veri tabanları, kent-arazi bilgi sistemleri, imar uygulamaları, afet bilgi sistemleri gibi alanlarda çalışır, Geomatik alanının kapsadığı konularda verimlilik sağlayacak nitelikli kişilerin yetişmesini sağlar, Bakanlıklarda, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, DSİ, TÜBİTAK, İller Bankası ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nde çalışabilirler, Farklı ölçüm teknikleri kullanılarak yeryüzündeki ve uzaydaki nesnelerin fiziksel ve konumsal parametreleri ölçülür, Harita (Jeodezi ve Fotogrametri) mühendisliğinin gelişen teknoloji ışığında güncellenmiş halidir, Akademik kariyer yapabilirler veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediyelerde çalışabilirler, Jeodazi, ölçme tekniği, uzaktan algılama, kartografya, küresel navigasyon uydu sistemleri, fotogrametri, Coğrafi Bilgi Sistemleri vb konularla ilgilenir, Dünyada en hızlı gelişen disiplinler arasında yer alır Klasik 'Harita Mühendisliği' algısının ötesine geçmiştir, İl Özel İdareleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, savunma sanayi, enerji sektörlerinde çalışabilirler, Son zamanlarda yollarda vb yerlerde çok sık görülür Alanın gelişmesi ve yaygınlaşması buna neden olmuştur, Mesleki etik ve sorumluluk sahibi, eleştirel düşünen, işi ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri takip eden kişileri yetiştirir, İhtiyacı ve dolayısıyla iş imkanları her geçen gün artmaktadır, Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin gelişmesinin yanında uzay ve bilgi sistemlerinin gelişmesine paralel olarak ivme kazanmıştır, Geomatik mühendisi yetiştiren bir bölümdür ve bu alanda nitelikli kişilerin yetişmesini sağlar, Teknolojinin gelişmesi ile beraber her alanda daha fazla ihtiyaç duyulur ve iş imkanları geniştir, Uydu bazlı radyo dalgalarından, mikron seviyesindeki lazer ve optik ölçmelere kadar değişik ölçüm teknikleri kullanır, Uzay ve yerdeki nesnelere ait fiziksel ve yerel parametrelerin ölçülmesi, analizi ve sonuçlandırılması ile ilgilenir bir bölümdür, Bakinliklar, kamu ve özel kuruluşlar ve hatta kendi bürosunu açabilir, Dijital imar, tapu veri tabanları, kent-arazi bilgi sistemleri ve imar uygulamalarında çalışır, Yer yuvarı ve yeryüzü ile ilgili konum bilgilerini üreten ve bu bilgileri kullanmak için gerekli teknolojileri oluşturan bir bölümdür, Özellikle inşaat projeleri ve madencilik sektörü gibi alanlar başta olmak üzere, çeşitli sektörlerde iş imkanları sunar, Hem yeryüzündeki hem de uzaydaki nesnelerin fiziksel ve konumsal parametrelerini ölçer ve analiz eder, Uzayda ve yeryüzünde çalışmalar yaparak, bu verileri mühendislik yöntemleri ile analiz eder ve sonuca varır, Geniş bir yelpazede, özellikle bakanlıklar ve diğer kamu kurumları olmak üzere, geniş bir iş imkanı sunar
geomatik mühendisliği bölümü geomatik mühendisliği geomatik mühendisliği bölümü iş imkanları geomatik mühendisliği bölümü mezunları geomatik mühendisliği bölümü taban puanları ve sıralama geomatik mühendisi
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi tablet bilgisayar kullanmaktadır. Cihazı sağ elinde tutuyor ve işaret parmağıyla dokunmatik ekrana bastırıyor. Kişinin sol eli cihazın yan tarafında durmaktadır. Tabletin siyah bir ekranı vardır ve kişi dikkatle ekrandakilere bakmaktadır. Arka plan açık gri bir tezgah ile bej renkli bir duvardır. Kişi derin bir konsantrasyon içinde, elindeki işe odaklanmış gibi görünüyor.
Bölümler

Tapu Kadastro Bölümü

24 Kasım 2020
Bir kişi dokunmatik ekranlı bir cihazla etkileşim kurmak için kalem kullanırken görülüyor. Kişi kalemi sağ eliyle tutuyor ve cihaza odaklanmış görünüyor. Cihaz parlak bir ekrana sahiptir ve arka plan karanlıktır. Ekranda bir Avrupa haritası görülmekte ve üstüne yakın çekim bir ızgara yerleştirilmiş. Ayrıca görüntünün sağ alt köşesinde kalem tutan bir elin yakın çekimi görülmektedir. Kişi beyaz bir gömlek giyiyor ve ekrandan gelen ışık yüzünü aydınlatıyor. Kalem ekrana temas ediyor ve kişi elindeki işe konsantre olmuş gibi görünüyor. Görüntü, dokunmatik ekranlı bir cihazı manipüle etmek için stylus kullanan bir kişi ile teknolojinin iş başında olduğu bir anı yakalıyor.
Meslekler

Harita Mühendisi Olmak

11 Temmuz 2019
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Bu, siyah ve yeşil metinli bir bayrağın önünde gülümseyen takım elbiseli bir adamın görüntüsüdür. Bu görsel bir Japon online eğitim kursunun parçasıdır. Resimdeki adam, kursun öğrencileri hazırlayacağı profesyonel tipine bir örnektir. Bu kursun yardımıyla öğrenciler profesyonel dünyaya girmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilirler. Arka plandaki bayrak, kursun Japon kültürü ve değerlerine odaklandığını göstermektedir. Siyah ve yeşil metin muhtemelen çevrimiçi kursun logosudur. Kursun güvenilir ve iyi bir üne sahip olduğunu gösterir. Bu kursu almak, öğrencilerin başarılı olmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Onlara herhangi bir işyeri için bir varlık haline getirecek bilgiyi verecektir.
5
(35)

Japonca Eğitimi

16 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12450
Bu bir Yalın Üretim Kursu görüntüsüdür. Fotoğraftaki adam kameraya gülümseyerek güven duygusunu ve öğrenme hevesini yansıtıyor. Arka plandaki yeşil ve siyah logo, kursun profesyonelce tasarlandığını ve kaliteli eğitim verdiğini gösteriyor. Mavi harfli sarı daire bir kurs logosu veya kursu sembolize eden bir marka öğesi olabilir. Adamın yüzüne yakından bakıldığında boynu, ağzı ve sakalı görülüyor. Bu da kursun Yalın Üretim'in temel ilkelerini öğrenmeye odaklandığını gösteriyor. Genel olarak bu görsel, Yalın Üretim Kursunun eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi olduğu mesajını iletiyor.
5
(123)

Yalın Üretim Eğitimi

5 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12570