AnasayfaBlogJeoloji Mühendisliği
Meslekler

Jeoloji Mühendisliği

09 Eylül 2020
Yemyeşil bitki örtüsü ve görkemli dağlarla çevrili güzel bir göl manzarası. Göl, mavi ve sarının ana renkler olduğu çarpıcı bir ton karışımıdır. Gölün sağ tarafında, üzerinde arabaların geçtiği bir yol görülebiliyor. Göl, durgun yüzeyinden yansıyan güneşle birlikte geniş ve davetkârdır. Arka plandaki dağlar resme görkemli bir dokunuş katıyor. Resmin atmosferi huzurlu ve sakinleştiricidir, bu da burayı dinlenmek ve doğanın güzelliğini seyretmek için mükemmel bir yer haline getirir.
Jeoloji Mühendisliği YönleriTanımÖrnek
Fiziksel ve Kimyasal DeğişimlerYerkürenin oluşumundan günümüze kadar geçirdiği fiziksel ve kimyasal değişimleri inceler.Toprak ve taşların erozyonunu izleme
Doğal Kaynakların AraştırılmasıMetalik madenler, endüstriyel hammaddeler, enerji hammaddelerinin ve su kaynaklarının aranmasından sorumludur.Petrol ve doğalgaz rezervlerini araştırma
Çevresel Sorunların ÇözümüSu kirliliği, toprak kirliliği, geri dönüşüm sorunları çözümü için çalışır.Katı atıkların etkili ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi
Mühendislik Yapılarının Jeolojik EtütleriBoru hattı, kara yolu, tünel, baraj, enerji santralleri gibi mühendislik yapıları için jeolojik etütler düzenler.Bir baraj için en uygun yerin belirlenmesi
Kütle Hareketlerin Tanımlanması ve İzlenmesiKütle hareketlerini tanımlama, izleme, sınıflandırma ve duyarlılık analizlerini yapar.Heyelanları izleme ve potansiyel etkilerini tahmin etme
Doğal Afet DeğerlendirmeleriDoğal afet değerlendirmeleri ve arazi kullanım planlarının hazırlanmasında rol alır.Deprem felaketlerinin potansiyel etkisini tahmin etme
Yer Altı Suyu Ortam ve Hareketlerin İncelenmesiYer altı suyu ortam ve hareketlerini inceler.Yeraltı su seviyelerini monitor ederek su kaynaklarının yönetilmesi
Kayaç, Zemin İlişkilerinin AraştırılmasıKayaç, zemin ilişkisine ait kavramsal modelleri ortaya çıkarır.Fundamantal yapının stabilitesini saptamak için zemin koşulları ve kayaç tiplerini inceler
Arazi ve Laboratuvar DeneyleriArazi ve laboratuvar deneyleri ile jeolojik gözlemler oluşturur.Laboratuvarda toprak ve kayaç örneklerinin test edilmesi
Bilimsel ve Teknolojik İzlemBilim ve teknolojinin ilgili alanlarındaki gelişmeleri izler, uygular ve bunları yayınlar.Yeni jeolojik analiz tekniklerinin ve teknolojilerinin uygulanması

Günümüzde jeoloji mühendisliği, sadece kazı işlerinden sorumlu olan ya da inşaat mühendisliği ile benzer özellikler gösterdiği zannedilen bir mühendislik olarak bilinmektedir. Bu yazı sayesinde jeoloji mühendisliği hakkında bilgi sahibi olup bu disiplini tanıyacaksınız. Hazıranız jeoloji mühendisliği hakkında bilgi sahibi olalım. Jeoloji mühendisliği, yerkürenin oluşumundan günümüze kadar geçirdiği fiziksel ve kimyasal değişimler, yer kabuğunun altını ve yüzeyinin durumunu inceleyen bir disiplindir. Jeoloji mühendisliği, yerleşim yerlerinin ve her türlü mühendislik yer seçimi çalışmalarını yürüten bir disiplindir.

jeoloji mühendisliği günümüzde doğal kaynak, afet yönetimi ve çevre yönetimiyle alakalı metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, enerji hammaddelerinin ve sıcak ve soğuk su kaynaklarının aranmasından sorumludur. ayrıca belirtilen kaynakların ekonomik kullanımında karar sahibidir. Doğal afet değerlendirmeleri, arazi kullanım planlarının hazırlanması, uygun yer seçimi kararlarının verilmesi işlemleri jeoloji mühendisliği işleri olarak belirtilir. Bunların yanında kütle hareketlerini tanımlama, izleme, sınıflandırma ve duyarlılık analizlerini yapan bir mühendisliktir.

Jeoloji mühendisliği su kirliliği, toprak kirliliği, geri dönüşüm sorunları başta olmak üzere birçok çevresel sorunun çözümü için çalışmalar yürüten bir mühendisliktir. Jeoloji mühendisliği, boru hattı, kara yolu, tünel, baraj, enerji santralleri gibi mühendislik yapıları için jeolojik etütler düzenleyen bir mühendisliktir. Genel anlamıyla jeoloji mühendisliği yerleşim yerlerinde ve her türlü mühendislik yapılarında yer seçimi çalışmalarını yürüten bir mühendisliktir. Jeoloji mühendisliği konusuna giriş yaptıktan sonra şimdi de jeoloji bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

Jeoloji mühendisliği bölümü, yer küreyi oluşturan malzemeyi, o malzeme üzerine etkiyen işlemleri ve ortaya çıkan ürünleri inceleyen bir bölümdür. Yerin tarihini, fosilleşmiş yaşam formlarını ve yer küreyi oluşturan malzemenin kimyasal yapısını inceleyen bir bölümdür. Jeoloji mühendisliği bölümü, yer küredeki su ve maden yataklarını keşfeden, dinamik yer kürenin işleyişini inceleyen ve bununla ilgili bazı zamanlar tehlikeli öngörüleri açıklayan bir bölümdür. Jeoloji mühendisliği bölümü, ana yapılar için duyarlı alan tanımlamaları yapan ve ilksel malzemenin yeryuvarına ait olduğu mühendislik projelerinin planlanması, yürütülmesi ve tasarımını sürdüren bir bölümdür.

Jeoloji mühendisliği bölümü, amacına göre hazırlanmış jeolojik haritalar ve gözlemlerle hareket eden bir bölümdür. Jeoloji mühendisliği bölümü, yer kürenin veri, teknik ve ilkelerini her türlü mühendislik kullanımına sunan bir bölümdür. Uygulanacak olan proje alanının jeolojik verilerini yorumlama çalışmalarını yürütme amacı taşır. Jeoloji mühendisliği bölümü, yer altı suyu ortam ve hareketlerini inceler. Kayaç, zemin ilişkisine ait kavramsal modelleri ortaya çıkarır. Yer kabuğunu oluşturan malzeme özelliklerini inceler ve tanımlamalarda bulunur.

Jeoloji mühendisliği bölümü, arazi ve laboratuvar deneyleri ile jeolojik gözlemler oluşturur. Jeoloji mühendisliği bölümü, bilim ve teknolojinin ilgili alanlarındaki gelişmeleri izleyen, uygulayan ve bunları yayan mühendisler yetiştirir. Bilgi üretip paylaşan ve mesleki etik kurallarına saygılı mühendisler ve araştırmacılar yetiştirir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Jeoloji Mühendisliğine Giriş

 • Kristalografi

 • Fizik

 • Matematik

 • Statik

 • Yer Bilimlerinde Tasarım

 • Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Topografya ve Harita Bilgisi

 • Teknik Resim

 • Olasılık ve İstatistik

 • Mineraloji

 • Yapısal Jeoloji

 • Paleontoloji

 • Fiziksel Jeoloji

 • Türevsel Denklemler

 • Malzeme Mukavemeti

 • Petrografi

 • Diferansiyel Denklemler

 • Jeolojide Kimyasal Denge

 • Optik Mineraloji

 • Ekonomi

 • Maden Yatakları

 • Jeofizik

 • Saha Jeolojisi

 • Tektonik

 • Hidro Jeoloji

 • Tarihsel Jeoloji

 • Tasarı Geometri

 • Zemin Mekaniği

 • Yakıtlar Jeolojisi

 • Kaya Jeolojisi

Yukarıda verilen dersler genel olarak verilmiştir. Dersler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra jeoloji mühendisliği bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olalım.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama Hakkında

Jeoloji mühendisliği bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olmadan önce bazı kurallara dikkat etmek gerekir. Bu bölümü okuyabilmek için YKS (TYT-AYT) sınavına girilmesi gerekir. Sayısal bölümünden alınan puan doğrultusunda tercih işlemleri yapılabilir. Burada dikkat etmeniz gereken husus tercih yaparken taban puanlardan ziyade başarı sıralamasının daha önemli olduğunu bilmektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları hem kamu hem özel sektörü kapsamaktadır. Jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları diğer mühendisliklere oranla çok geniştir. Kamu sektöründe genel olarak jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları Devlet Su İşleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Petrolleri gibi kuruluşlar gelir. Bunların yanında jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları arasında yerel yönetimler ve il özel idareleri yer alır.

Jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları arasında Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı vb. yer alır. Madencilik, inşaat ve çimento sektörleri de çalışma alanları içerisinde yer alır. Mermer işletmeleri, enerji sektörü, afet merkezleri, baraj, yol, tünel vb. yapımlarında çalışmak jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları arasında yer alır. Coğrafi bilgi sistemi, ÇED projeleri, sondaj çalışmaları, kentsel dönüşüm alanında çalışmalar yapmak da jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları arasında yer alır. Son olarak üniversitelerde akademik kariyer yapmak yer alır. Jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra jeoloji mühendisliği bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

En genel haliyle jeoloji mühendisliği bölümü mezunları yer kürede meydana gelen değişiklikleri incelerler. Yer yüzeyinin ve altının bugünkü halini inceler ve yerleşim alanları için yer seçim çalışmalarını yaparlar. Jeoloji mühendisliği bölümü mezunları, zemin etüdü çalışması yaparak binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığını araştırırlar. Bina ve mühendislik yapılarının çevresindeki toprağın yapısı ve su oranı hakkında incelemeler yürütürler. Jeoloji mühendisliği bölümü mezunları yapılacak inşaat öncesinde uygun saha seçimi için çalışmalar yaparlar.

Jeoloji mühendisliği bölümü mezunları maden arama çalışmaları ve fizibilite çalışmalarının planlarını yaparlar. Bunun yanı sıra maden arama çalışmaları, maden rezervleri belirleme çalışmaları ve maden işlenmesine yardımcı olma çalışmaları yaparlar. Jeoloji mühendisliği bölümü mezunları, buldukları fosillerin analizlerini yaparlar. Çevre mühendisliği ile ortak çalışmalar yürüterek çevre kirliliği adına çalışmalar düzenlerler. Jeoloji mühendisliği bölümü mezunları sondaj çalışmaları yaparak elde ettikleri verileri laboratuvarda değerlendirip rapor yazarlar.

İlgili bölüm: Çevre Mühendisliği Bölümü

Jeoloji mühendisliği bölümü mezunları yer altı sularının keşfi ve toprak başta olmak üzere çevre kirliliğinin belirlenmesi işlerini yaparlar. Jeotermal enerji kaynaklarını araştırır ve işletilmesini sağlarlar. Bunların yanı sıra yapılacak olan havaalanı, baraj, gibi büyük yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesinden sorumludurlar. Son olarak jeoloji mühendisliği bölümü mezunları farklı mühendislik disiplinleri tarafından verileri inceleyerek değerlendirirler.

Jeoloji Mühendisi Nedir?

Jeoloji biliminin ilk doğumundan itibaren insanlığın yeryüzünü tanıma ve inceleme ihtiyacına yanıt verdiği ve o dönemlerden bugüne kadar geçerliliğini koruyan ideolojik kabulün sonucu olarak 5 temel bilim (fizik, matematik, biyoloji, kimya ve jeoloji) arasındaki yerini aldığı bilinmektedir. Hemen hemen özellikle sermayeci ekonominin gelişim süreçlerinde doğayı tanımlama ve yorumlama yeteneğini doğayı dönüştürme marifetleri ile zenginleştirmiştir. Jeoloji biliminin Jeoloji Mühendislerinin eliyle uygulamaya aktarıldığı da görülmektedir. Jeoloji Mühendisliği mesleği tarihsel gelişim süreci içinde değişime uğramıştır. Dinamik bir ilerleyiş izleyen olgulardan oluşmaktadır. 

Jeoloji Mühendisliği alanı, büyük bina ve yapıların karmaşık temellerinin jeolojik karakterizasyonu, doğal kaynakların geliştirilmesi (madencilik, su, hidroelektrik, ormancılık, petrol ve gaz), yeraltı suyu hareketinin ve kalitesinin incelenmesini sağlamaktadır. Ayrıca değerlendirilmesi de dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. Büyük altyapıların (barajlar, rezervuarlar, açık deniz sondaj platformları, boru hatları, yollar ve demiryolları) mühendislik güvenliği ve jeolojik tehlike riskinin değerlendirilmesi (heyelanlar, depremler, volkanlar ve doğal barajların stabilitesi) gibi alanları da kapsamaktadır. Bunların dışında proje finansmanı, sigorta, arazi kullanım planlaması, adli jeoloji mühendisliği ve jeolojik bilginin kültürel miras alanlarının onarımı ve korunmasına uygulanması gibi alanların yönlerini de içermektedir.

Jeoloji mühendisliği jeoloji, inşaat mühendisliği, madencilik, ormancılık ve coğrafya gibi alanları içermektedir. Bu mühendisler yer bilimlerini insan problemlerine uygulamaktadır. Uzmanlık alanları, projeler için kaya ve zemin şev stabilitesine yönelik jeoteknik saha çalışmaları; şantiyeler için çevre çalışmaları ve planlama, yeraltı suyu çalışmaları, tehlike araştırmaları, fosil yakıt ve maden yatakları bulmak için uğraşmaktadırlar. Jeoloji mühendisleri, yollar, madenler, taş ocakları, barajlar, petrol üretimi, demiryolları, inşaat projeleri, boru hatları ve ormancılık operasyonları dahil olmak üzere toprağın bir parçası olan her şeyi araştırmaktadırlar.

Kirliliğin meydana geldiği yerlerde temizlik ve çevre değerlendirmeleri tasarlamaktadırlar. Mineralleri ve içme suyunu araştırıp, yapı malzemesi kaynaklarını ararlar. Olası heyelanları ve depremleri haritalandırırlar. Bu alandaki çeşitlilik çok fazla olduğundan dolayı ilgi alanlarına giren her türlü işi planlayıp, yapmaktadırlar.

Bir Jeoloji Mühendisi, mineralleri (metaller, kömür) güvenli ve verimli bir şekilde kamu hizmetlerinde ya da yapımda kullanmak üzere çıkarmak için maden tasarlama işine sahiptir. Jeoloji Mühendisi ayrıca başka mühendisler, yöneticiler ve madenciler için teknik raporlar hazırlamaktadır. Jeoloji Mühendisleri, yer altı ve açık ocak madenlerini çevreye duyarlı ve güvenli çalışmasını sağlayacak biçimde tasarlama görevine sahiptir. Madenin tünellerinin ve şaftlarının tüm inşaatını denetleyerek, mineralleri işleme tesislerine nakletmek için yollar geliştirmektedirler. Ayrıca olması gereken bir işin etkinliğini denetler, sorunları çözer, sürdürülebilirlik, arazi ıslahı, su ve hava kirliliği ile ilgili de çözümler sunarlar. Bir Jeoloji Mühendisi maden yataklarını arar ve saha değerlendirmelerini gerçekleştirir. Mineralleri veya metalleri verimli ve çevre açısından güvenli yollarla çıkarmanın yollarını tasarlamaktadır.

Jeoloji Mühendisi Ne İş Yapar?

Bu alanda uzmanlık sağlayan kişiler mühendislik veya çevre firmalarına danışmaktadır. Birçoğu karayolu departmanları, çevre koruma ajansları, orman hizmetleri ve hidro operasyonları tarafından istihdam edilmektedir.

İnşaat endüstrileri, tüneller, köprüler ve yüksek binalar için kaya ve toprak temellerinin sağlamlığını temin etmek için jeoloji mühendislerine bağlıdır. Temeller depremlere, heyelanlara, zemini etkileyen, permafrost ve bataklıklar dahil olmak üzere tüm diğer olaylara dayanmaktadır.

Jeoloji mühendisleri, düzenli depolama alanları inşa etmenin ve yönetmenin daha iyi yollarını bulmak için uğraşmaktadır. Ayrıca kazıları planlayıp tüneller de tasarlamaktadırlar. Ulaşım altyapıları, havaalanları, demiryolları, otoyollar ve hatta boru hatları için güçlü arazi ve güvenli yolları belirlemek için jeoloji mühendislerine bağlı çalışmaktadır. Erişimi zor kaynakları ve en az kirletici şekilde madencilik yapmanın yollarını geliştirirler. Çukurların, rezervuarların ve maden tesislerinin güvenliğinden, deprem hasarına ve çevresel risklere karşı koruma sağlamaktan sorumludurlar.

Yeraltı suyu Jeoloji Mühendisliği bir başka alanına girmektedir. Endüstriler ve çiftlikler, bazen baraj veya kuyu açma gerektiren güvenilir su kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Hidroelektrik barajlarına su temini bu mühendisler tarafından düzenlenir; setler tasarlanır ve kıyı erozyonunu önlemek için çalışmalar sürdürmektedirler. Cevher ve diğer metalik maden yatakları (kurşun, çinko, demir, nikel, bakır) ulaşım ve inşaat endüstrileri için çok önemlidir. Jeoloji mühendisleri, mevcut kaynaklar azaldıkça yeni mineral kaynakları keşfederler. Bir Jeoloji Mühendisinin iş görevleri şunları içermektedir.

 • Kaya, toprak, su ve diğer saha koşullarının kalitesini değerlendirmek,

 • Saha analizlerini ve temel tasarımlarını planlayıp, tamamlamak,

 • Yapıların tasarımına yardımcı olmak,

 • Toprak malzemelerinin laboratuvar analizlerini yapmak, 

 • Yapıların tasarımına yardımcı olarak daha güvenli ve verimli madenler elde etmek,

 • Enerji kaynaklarının sınırlandırılması ve çıkarılmasına katkı sağlamak,

 • Yeraltı suyu ve yüzey suyu kaynaklarının modellenmesi ve korunmasını sağlamak,

 • Jeolojik tehlikelere karşı bilinçli ve dikkatli olmak,

 • Arazi ıslahı, sürdürülebilirlik, su ve hava kirliliği ile ilgili sorunlara çözümler sunmak,

Jeoloji Mühendisi Maaşları

Jeoloji Mühendisliği mesleği yerkürenin başlangıcından zamanımıza kadar geçirdiği yapısal değişimleri, yer kabuğunun yüzeyinin ve altının şu anki durumunu incelemektedir. Her anlamda mühendislik mesleğinin yapılarının ve yerleşim alanlarının jeo seçimi çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili eğitim verilen mühendislik dalıdır.

Jeoloji biliminin teorisyen verilerini, bilgilerini, ölçülebilen, mühendislik işlerine etkilerine göre sınıflandırılmış verilere, kavramsal modellere ve tasarımsal değerlendirmelere dönüştürecek mesleki derinliğe sahip olan mühendislik alanıdır. Uzun süreler zahmet ve derin bir bilgi gerektiren bu mühendisliğin maaş oranları firmadan firmaya farklılıklar göstermektedir.

2020 yılının verilerine göre bir Jeoloji Mühendisinin maaş ortalaması asgari ücretin 2 katı olarak belirlenmiştir. En yüksek mühendis maaşı ise 3 katı olarak hesaplanmaktadır. Çalıştığınız şirketin büyüklüğüne ve küçüklüğüne, yaptığınız işin yoğunluğuna ve çalışma saatlerinize göre bu fiyatlarda farklılıklar görülmektedir.

Jeoloji Mühendisi Nasıl Olunur?

Bir Jeoloji Mühendisi, fizik, jeoloji, maden tasarımı ve güvenliği, matematik ve termodinamik gibi dersleri içeren mühendislik programından 4 yıllık lisans derecesi gerektirmektedir. Kişinin mühendis olabilmesi için öncelikle ÖSYM’nin TYT ve AYT sınavlarına girmesi gerekmektedir. Mühendislik için yeterli puanı aldığı takdirde kişi üniversitelerde bulunan jeoloji mühendisliği bölümünü tercih edebilmektedir. 4 yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olduktan sonra Jeoloji Mühendisi olabilmektedir.

Jeolog Nedir?

Jeolog, dünya ve onun şekillenmesinde rol oynayan süreçleri inceler. Gezegenin oluşması sırasında hangi materyallerin etkin olduğu ve bunların nasıl oluştuğu konusunda incelemeler yapar. Böyle olmasından dolayı yaptıkları çalışmalar dünya tarihini de yakıdan ilgilendirir. Çok ayrıntılı ve geniş bir alanın araştırmasını yapan bu bilim insanları aynı zamanda pek çok farklı disiplindeki çalışmalara da ışık tutar.

Jeologlar tarafından keşfedilen ve ortaya çıkarılan bilgiler ve bulgular madencilik başta olmak üzere inşaat sektöründe, yer altı kaynakları, yakıt ya da sondaj araştırmalarının yapıldığı sahalarda da kullanılmaktadır. Değerli madenlerin, doğal mineralli suların, petrolün, tarihi yapıtların, jeotermal kaynakların araştırılması, bulunması ve çıkarılması için çalışmalar yapar.

Dünyanın meydana gelmesi sırasında katı, sıvı ve gaz halde bulunan tüm maddeleri araştıran kişilere jeolog denir. Jeologlar dünyanın yer şekillerini, katmanlarının oluşumlarını, bu oluşumlara etki eden doğal faktörleri tespit edip analiz eden kişilerdir. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi bilimlere hakim olmaları gerektiği gibi bir jeologun en önemli çalışmaları sahada ve laboratuvarlarda oluşmaktadır.

Jeolog aynı zamanda bir arazinin ıslah edilmesi, koruma altına alınması ve nükleer silahların devlet kontrolünde test edilebilmesi için hizmet vermektedir. Jeologların kimisi de madencilik alanında da çalışmalar yapar. Burada toprağın altındaki değerli taşları, madenleri ya da petrol kaynaklarını araştırıp inceler.

Jeologlar volkanik faaliyetleri, deprem hareketlerini, toprak kayması ve tsunami gibi doğal afetlerin önlenmesi için de koruyucu-önleyici faaliyetlerde bulunur. Öyle ki yaptığı çalışmalar ile birçok sektörün ve toplumun bilgi sahibi olmasına ve bilinçlenmesine yardımcı olur.

Jeolog Ne İş Yapar?

Jeologlar çalıştığı iş yeri ya da kurumun bünyesinde pek çok farklı görev ve sorumluluğu üstlenir. Bunları titiz bir şekilde yerine getirmek adına gerek meslektaşları gerekse farklı mesleklerden ekip arkadaşları ile eşgüdümlü olarak çalışır. Bazı zamanlarda ekibi yönetme görevini de üstlenen jeologlar bu konuda bilgi ve tecrübelerini karşısındaki insanlara aktarabilmelidir. Pek ne yapar bir jeolog?

 • Toprağı ve kayaçları inceler, tartar, analiz eder ve raporlarını tutar.

 • Katı, sıvı ya da gaz formunda bulunan toprak, mineral ve kaya parçalarını toplayıp inceleyerek yer kabuğunun oluşumunu anlamaya çalışır.

 • Tarihe de ışık tutabilmek ve yeryüzünün gelişimsel süreçlerini anlayabilmek için fosil kalıntıları inceler, sınıflandırır.

 • Yapılan kazılarda elde edilen sonuçları analiz ederek jeotermal ve mineralli su kaynaklarını, doğal gaz, maden ve petrol yataklarını keşfeder ve sondajının yapılmasını planlar.

 • Saha çalışması sırasında gerekecek ekipmanları planlar ve düzenler.

 • Yapılan bu çalışmadan elde edilen verilerin incelemek için hava fotoğrafları, jeolojik haritalar ya da radar görüntülerinden faydalanması gerekebilir.

 • Araştırmaları ve incelemeleri sayesinde kaynakların daha doğru kullanılabilmesi, ihmalden ve yanlış kullanımdan kaçınılabilmesi, zararı en aza indirebilmek için koruma çalışmalarının yapılabilmesi ve bulunan kaynakların korunabilmesi sağlanmış olur.

 • Mevzuatlar çerçevesinde mesleki görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak birtakım doğal afetlerin olası sonuçlarına hafifletici tavsiyelerde bulunur.

 • Arazi kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaparak başta inşaat firmaları ve devlet kurumları olmak üzere bu alanda çalışan herkese öneriler sunar. Çünkü büyük inşaat projeleri doğadaki yer altı kaynaklarının konumuna, toprak ve kaya tipine göre konumlandırılmaktadır. Bu yüzden jeologların hem teknik hem de bilimsel analiz becerilerini kullanması gerekir.

Jeolog Maaşları

Türkiye’nin pek çok farklı üniversitesinden mezun olarak alanda çalışmaya başlayan jeologlar özel sektörde ya da devlet kurumlarında istihdam edilirler. Oldukça geniş bir alanı inceledikleri ve çalışmalarının çoğunu araştırmalar üzerinden yürüttükleri için çalışabilecekleri iş olanakları fazladır. Çalıştıkları kurumun itibarına, büyüklüğüne ve yapılan işin boyutuna göre aldıkları maaşlar da değişiklik gösterebilir. Yine aynı şekilde jeologun alandaki iş tecrübesi ve kabiliyetleri de aldığı maaşın artmasına ya da azalmasına yol açar. Jeolog maaşları ortalama 5100 TL şeklindedir.

Jeolog Nerelerde Çalışır?

Lisans eğitimini tamamlayan jeologların çoğu sanayi sektöründe çalışmaktadır. Sanayi alanında jeologlara ihtiyaç duyulmasının temel sebebi kullanılacak arazinin jeolojik süreçlerinin bilinmesi gerektiğidir. Jeologlar inceleme ve araştırma konusunda yetkin oldukları için gerek maden sektöründe gerekse sanayi işlerinde önemli bir potansiyele sahiptir. Madenlerin bulunması ve çıkarılması için yapılan kazı çalışmalarında jeologların mesleki bilgilerine ihtiyaç vardır. Madenciler ile birlikte de çalışabilen jeologlar petrol ve gaz çıkarımı için de gerek duyulan bilim insanlarıdır. Buradan da anlaşılıyor ki belli bir çalışma sahaları mevcut değildir. Oldukça geniş olan çalışma sahası dışında üniversitelerde öğretim görevlisi veya akademisyen olarak da araştırmalarını yürütebilmektedirler.

Jeolog Nasıl Olunur?

Jeolog olmak için öncelikle bu alana ilgi duymak gerekir. Çalışma şartları zor ve çalışma saatleri uzun olabilen bu meslek severek ve ilgiyle yapılmayı ister. Jeolog olmak için en temel şart 4 yıllık lisans mezunu olmaktır. Devlet ya da özel üniversitelerin 4 yıllık bir bölüm olan jeoloji mühendisliği bölümünden başarılı bir şekilde mezun olmaları gerekir. Bunun yanı sıra sahip olmaları gereken bazı özellikler vardır. Bunlar;

 • Gözlem yeteneğinin güçlü olması gerekir. Çünkü su, toprak çeşitleri ve kaya parçaları gibi doğal olan kaynakları hızlı ve en etkili şekilde analiz edebilme kabiliyeti bu meslekte oldukça önemlidir.

 • Aynı zamanda bu analizleri yapabilmek için matematik, fizik ve biyoloji disiplinlerine hadim ve bu alanda başarılı olması gerekir.

 • Elde edilecek verileri toplamak için pek çok farklı çevresel koşulda çalışmayı göz önünde bulundurmalı ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmelidir.

 • Gerek ofiste gerekse sahada yapılacak çalışmaları sonuna kadar götürebilme becerisine sahip olmalı bireysel çalışmalarda olduğu gibi ekip çalışmalarında da etkin olabilmelidir.

 • Çok çeşitli alanlarda saha incelemeleri yapması ve bunun için seyahat etmesi gerektiğinden seyahat engelinin de bulunmaması gerekir.

 • Verilerin toplanması ve yorumlanması aşamasında jeolojik bilgi birikimi yüksek ve alana hakim olmalıdır. Bu noktada gerekli teknik ekipmanları kullanabilmelidir.

 • Bulguları raporlama aşamasında ise doğru noktalara değinerek raporlama yeteneğini gösterebilmelidir.

 • Daha profesyonel olmak ve istihdam koşullarını arttırmak için etkili iletişim becerilerine sahip olmalı, sözel becerilerini etkili bir şekilde kullanabilmelidir.

İlgili eğitim: Etkili İletişim Teknikleri ve Beden Dili Analizi Eğitimi

 • İş ahlakına uygun olacak şekilde davranmalı ve disiplinli olmalıdır.

 • İngilizce ile birlikte en az 2 dil bilmeleri gerekir.

İlgili eğitimler: İngilizce Kursları

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler, Yerkürenin oluşumundan günümüze kadar geçirdiği fiziksel ve kimyasal değişimleri inceler, Toprak ve taşların erozyonunu izleme, Doğal Kaynakların Araştırılması, Metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, enerji hammaddelerinin ve su kaynaklarının aranmasından sorumludur, Petrol ve doğalgaz rezervlerini araştırma, Çevresel Sorunların Çözümü, Su kirliliği, toprak kirliliği, geri dönüşüm sorunları çözümü için çalışır, Katı atıkların etkili ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi, Mühendislik Yapılarının Jeolojik Etütleri, Boru hattı, kara yolu, tünel, baraj, enerji santralleri gibi mühendislik yapıları için jeolojik etütler düzenler, Bir baraj için en uygun yerin belirlenmesi, Kütle Hareketlerin Tanımlanması ve İzlenmesi, Kütle hareketlerini tanımlama, izleme, sınıflandırma ve duyarlılık analizlerini yapar, Heyelanları izleme ve potansiyel etkilerini tahmin etme, Doğal Afet Değerlendirmeleri, Doğal afet değerlendirmeleri ve arazi kullanım planlarının hazırlanmasında rol alır, Deprem felaketlerinin potansiyel etkisini tahmin etme, Yer Altı Suyu Ortam ve Hareketlerin İncelenmesi, Yer altı suyu ortam ve hareketlerini inceler, Yeraltı su seviyelerini monitor ederek su kaynaklarının yönetilmesi, Kayaç, Zemin İlişkilerinin Araştırılması, Kayaç, zemin ilişkisine ait kavramsal modelleri ortaya çıkarır, Fundamantal yapının stabilitesini saptamak için zemin koşulları ve kayaç tiplerini inceler, Arazi ve Laboratuvar Deneyleri, Arazi ve laboratuvar deneyleri ile jeolojik gözlemler oluşturur, Laboratuvarda toprak ve kayaç örneklerinin test edilmesi, Bilimsel ve Teknolojik İzlem, Bilim ve teknolojinin ilgili alanlarındaki gelişmeleri izler, uygular ve bunları yayınlar, Yeni jeolojik analiz tekniklerinin ve teknolojilerinin uygulanması
jeoloji mühendisliği bölümü jeoloji mühendisliği jeoloji mühendisliği bölümü iş imkanları jeoloji mühendisliği bölümü mezunları jeoloji mühendisliği bölümü taban puanları ve sıralama jeoloji jeoloji mühendisi jeoteknik jeoloji mühendisi nedir jeoloji mühendisi ne iş yapar jeoloji mühendisi maaşları jeolog nedir jeolog jeolog ne iş yapar jeolog nasıl olunur
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Bu, siyah ve yeşil metinli bir bayrağın önünde gülümseyen takım elbiseli bir adamın görüntüsüdür. Bu görsel bir Japon online eğitim kursunun parçasıdır. Resimdeki adam, kursun öğrencileri hazırlayacağı profesyonel tipine bir örnektir. Bu kursun yardımıyla öğrenciler profesyonel dünyaya girmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilirler. Arka plandaki bayrak, kursun Japon kültürü ve değerlerine odaklandığını göstermektedir. Siyah ve yeşil metin muhtemelen çevrimiçi kursun logosudur. Kursun güvenilir ve iyi bir üne sahip olduğunu gösterir. Bu kursu almak, öğrencilerin başarılı olmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Onlara herhangi bir işyeri için bir varlık haline getirecek bilgiyi verecektir.
5
(35)

Japonca Eğitimi

16 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12450