AnasayfaBlogÇevre Mühendisi Nedir? Nasıl Yüksek Mühendis Olunur?
Meslekler

Çevre Mühendisi Nedir? Nasıl Yüksek Mühendis Olunur?

19 Nisan 2021
Görselde güneşli bir günde bir rüzgar çiftliğinin çarpıcı bir sahnesi sunuluyor. Tarla yemyeşil çimenlerle kaplı ve uzakta, parlak mavi gökyüzünde beyaz bulutlar görülebiliyor. Rüzgar türbinleri düzgün bir sıra halinde dizilmiş ve arka plandaki bir binadan dumanlar yükseliyor. Rüzgâr türbinleri tarlada uzun ve gururlu bir şekilde duruyor, uzun kanatları rüzgârda dönüyor. Işık parlak ve güzel, gölgeler oluşturuyor ve türbinlerin detaylarını vurguluyor. Manzara huzurlu ve pastoral; doğanın gücünü ve yenilenebilir enerji potansiyelini hatırlatıyor.
Çevre Mühendisi Olmanın AdımlarıÇevre Mühendisinin GörevleriÇevre Mühendisinin Ortalama Maaşı
Lise eğitiminin ardından üniversitede çevre mühendisliği bölümünü bitirmek, çözüm odaklı düşünme, ekip ve takım çalışmalarına yatkınlık, yenilik ve gelişmelere açıklık, analitik düşünme yetenekleri olan bireysel niteliklere sahip olmak gereklidir.Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yapmak, çevre konusunda bilimsel araştırmalar yaparak çözümler önermek, çevresel araştırma raporları hazırlamak, endüstriyel kirliliği engellemeye yönelik kontrol sistemleri oluşturmak, çevre politikası oluşturmak ve uygulamak.Kamu kurumlarındaki yüksek mühendisler 6500-6750 TL, 10 yıl hizmet süresi olan çevre mühendisi maaşı 6750-7000 TL civarındadır. Bu miktarlara ek ödemeler dahil olmayıp, özel sektörde kurumun büyüklüğü ve ücret politikası maaş değişkenliğini etkiler.
Çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilirler. Örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Belediyeler, su arıtma tesisleri, sivil toplum kuruluşları, inşaat firmaları, sanayi ve meslek odaları, yenilenebilir enerji alanları gibi.Çevre koruma ve iyileştirme konularında bilimsel ve teknik çalışmalar yürütme, Su ve hava kalitesi kontrolü, atık yönetimi, kanalizasyon ve su temini gibi konularda çözüm üretme, uygun teknolojileri seçme, uygulama ve denetleme.Özel sektörde yeni başlayan bir çevre mühendisi için maaş genellikle daha düşüktür ve belirli bir deneyim sürecinden sonra artar.
Ayrıca, çevre mühendisleri kendi mühendislik bürolarını açabilirler ve teknik danışmanlık, eğitim ve raporlama hizmetleri sunabilirler.Kirlilik kontrolü ve atık yönetimi, temiz enerji üretimi, çevresel etki değerlendirme ve risk değerlendirme, çevre politikalarının ve yasalarının geliştirilmesi ve uygulanması, su ve hava kalitesinin izlenmesi ve iyileştirilmesi gibi görevler yer alır.Çevre mühendisliği alanında deneyim ve uzmanlık seviyesi, maaş seviyesini büyük ölçüde etkiler. Uzmanlaşma ve belirli bir alanda deneyim kazanma, daha yüksek maaş ve daha fazla kariyer fırsatı anlamına gelebilir.
Çevre mühendisliği eğitimi alırken, öğrencilerin çevre koruma, su ve hava kalitesi kontrolü, atık yönetimi, çevresel etki değerlendirme ve çevre politikaları gibi konularda geniş bir bilgi yelpazesine sahip olmaları beklenir.Yeni teknolojilerin ve işlem süreçlerinin çevresel etkilerini analiz etme, kirlilik önleme ve kontrol stratejileri geliştirme, sürdürülebilir enerji sistemlerini tasarlama ve uygulama ve toplumun çevre bilinci konusunda eğitim ve bilgilendirme yapma gibi konulardır.Çevre mühendisi maaşları belirlenirken, deneyim ve uzmanlık seviyesi kadar, çalışılan sektör, kurum ve konum da önemli rol oynar. Bu faktörler, bir çevre mühendisinin maaşında büyük farklılıklar yaratabilir.

Çarpık kentleşme, nüfus artışı, kuraklık ve iklim değişikliği dünya sağlığını tehdit etmekte. Doğal kaynaklarımız hızla kirleniyor ve tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Tükenen ve kirlenen doğal kaynakların telafisi olamayacak. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak istiyorsak kaynaklarımızı ekonomik kullanmak zorundayız.

Bireysel olarak çevre alanında çabalarımız takdire değer olsa da yetersiz kalır. Çevre sorunları konusunda Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler, vakıflar ve sosyal medya kuruluşları da kendi alanlarında etkinlikler düzenler. Bu çalışmaların temelinde bencillikten arınmış sorumluluk duygusu vardır. Yaşamamızın imkansız olacağı uzak gelecekte sevdiklerimize sağlıksız bir çevre bırakmak istemeyiz.

Bundan ötürü çevre konularında profesyonel bir bakış açısına ihtiyaç duyarız. Bu noktada yardımımıza çevre mühendisleri yetişir. Çevre mühendisliği , doğayı koruma ve insanoğlunun doğadan aldıklarını geri vermeye odaklanan bir mühendislik dalıdır. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, istatistik gibi temel birimleri çevre sorunlarının önlenmesi ve çözümünde kullanırlar.

Çevre Mühendisleri, hidroloji, ekoloji, jeoloji, kimya, mikrobiyoloji gibi bilimsel alanlardan beslenirler. Yerel ve küresel çevre sorunlarına çözüm önerileri getirirler. Çevre kalitesi ve insan sağlığı üzerine önemli katkı sunarlar. Toplum bilinci oluşturmak için çaba harcarlar. 21, yüzyılda çevre sorunlarına proaktif bakış açısı getiren çevre mühendisleri ülkemizin kalkınmasında aktif rol oynayacaktır. Birey ve toplum olarak bu mühendislik alanına daha çok yer açmalıyız.

Çevre Mühendisi Nedir?

Çevre mühendisi doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını, üretim ve tüketim alanındaki faaliyetlerin insan ve çevreye zarar vermeyecek şekilde planlanmasını amaçlar. Çevre mühendislerinin, her şeyden önce çevre sorunlarına karşı duyarlı olmaları beklenir. Çevre Mühendislerinin Sahip olması gereken diğer özellikleri sıralamak gerekirse:

 Çevre mühendisleri kamu kurumları ve özel sektörde görev yaparlar. İnsan ve çevre sağlığını ilgilendiren her alan istihdamları için uygundur. Dilerseniz bu alanları listeleyelim:

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili müdürlükler

 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve ilgili müdürlükler

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar

 • Enerji Bakanlığı ve ilgili müdürlükler

 • Belediyeler.

 • Kurumsal firmalar, büyük holdinglerde ve fabrikalar 

 • Kalite kontrol birimleri ve danışmanlık firmaları

 • Su arıtma tesisleri

 • Sivil toplum kuruluşları

 • İnşaat firmaları

 • Sanayi ve meslek odaları

 • Yenilenebilir enerji alanları 

Çevre mühendisleri kendi mühendislik bürolarını açabilirler. Teknik eğitim, danışmanlık, teknik raporlama, atık su arıtma ve baca gazı sistemleri alanında hizmet verirler. Sertifikalı İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri bireysel çalışmalarda avantaj sağlar.

Çevre Mühendisi Ne İş Yapar?

Çevre mühendisleri sanılanın aksine peyzaj ile ilgilenmezler. Görevleri ısıtma, soğutma da değildir. Bu alan şehir ve bölge planlama mühendislerinin çalışma alanıdır. Çevre mühendisleri mühendislik alanındaki bilgilerini problem çözme yetenekleriyle birleştiren kişilerdir. Atıkların bertaraf edilmesinden toprağın, havanın ve suyun kirliliğiyle mücadeleye uzanan geniş alanda görev ve sorumlulukları vardır. Dilerseniz bu görevleri listeleyelim:

 • Çevre konusunda bilimsel araştırmalar yapmak, raporlamak ve strateji planları geliştirmek.

 • Çevre sorunlarının çözümünde diğer meslek alanlarıyla işbirliği yapmak.(Mühendis, çevre bilimci, mimar, ekonomist, sosyolog, biyolog vb.)

 • Kamu kurumlarını çevre politikası ve standartlar konusunda bilgilendirmek.

 • Çevre alanındaki bilimsel verileri incelemek ve analiz etmek. (Su, toprak, hava)

 • Endüstriyel kirlenmeyi engellemeye yönelik kontrol sistemleri oluşturmak.

 • Kanalizasyon, su, yağmur suyu şebekesi sistemlerini tasarlamak ve işletilmesini kontrol etmek.

 • Çevre konusunda uluslararası yayın ve mevzuatları takip etmek. 

 • Çevresel araştırma raporları hazırlamak.

 • Temiz içme suyu temini, atık suların arıtılması, katı atıkların bertaraf edilmesi ya da geri dönüştürülmesi çalışmalarında yer almak.

 • Teknolojik çalışmaların çevreye etkilerini incelemek.

 • Böcek ve hayvan kaynaklı hastalıkların kontrolü gibi halk sağlığı sorunlarının çözümünde yer almak. 

Çevre Mühendisi Maaşları

Kamu ve özel sektörde görev yapan çevre mühendislerin ücretleri farklılık gösterir. Kamu kurumları hem çalışma koşulları hem de maaş açısından daha avantajlıdır. Kamuda yeni işe başlayan çevre mühendisi maaşı: 6500-6750 TL civarındadır. Örnek olması açısından 10 yıl hizmet süresi olan çevre mühendisinin 6750-7000 TL aldığı bilgisini vermek isterim. Bu miktarlara ek ödemeler dâhil değildir.

Özel sektörde kurumun büyüklüğü ve ücret politikası gibi durumlar alınan ücreti etkiler. Çevre mühendisinin yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi ve sertifikalar da etkilidir. Özel sektörde 4000-6000 TL arası ücretlendirme söz konusudur. Proje mühendisleri için daha yüksek ücretlendirme söz konusudur.(7000-10.000 TL)

Çevre Mühendisi Nasıl Olunur?

Çevre mühendisliği bir dönem geleceğin mesleği olarak gösterildi ve hala daha gösterilmekte. Ne yazık ki öngörülen oranlarda kamu kadroları açılmadı. Bu nedenle KPSS yoluyla atama puanları yüksek. Örnek verecek olursak 2020/2 atamasıyla 2021 Ocak ayında atanan çevre mühendislerinin puan aralığı 88.15831-94.99418 olmuştur. Çevre mühendisi olmak için lisans düzeyinde eğitim veren 4 yıllık çevre mühendisliği programlarından mezun olmak gerekir. 

Lisans eğitimini çevre mühendisliğinden farklı bir alanda yapanlar için de çevre mühendisliği yolu açıktır. Şöyle ki: Bu mezunlar Bilimsel Hazırlık Programına alınırlar. Lisans eğitimlerinde aldıkları bazı dersler ve başarı durumlarına göre alacakları eğitim içeriğinde değişiklik olabilir. Bu değişiklikler için Ana Bilim Dalı ve Danışmanın tasdiki ve Enstitü Yüksek Kurulunun kararı gerekir.

Bilimsel hazırlık programına katılmak için 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektirmeyen bir daldan mezun olmalısınız. 30 krediyi geçen dallardan mezun olan öğrenciler lisans üstü programlara alınmazlar. Bu yolla lisans üstü diplomasına sahip olan kişiler ancak özel sektörde görev yapabilirler. Kamuya atanmaları söz konusu değildir. Çevre mühendisliği doktora programlarında da benzer kriterler söz konusudur.

Çevre Yüksek Mühendisi Nedir?

Mühendisler, yaşamımızı kolaylaştırmak için çalışan uzmanlardır diyebiliriz. Yaşam dengesini daha iyi hale getirmek için çalışan mühendisler, yenilikler yaratabilir, farklı alanlarda çeşitli başarılar ve icatlar yaparak dünyaya ve insanlığa katkı sağlamaya çalışırlar. Mühendislerin büyük bir kısmı yüksek lisans ve doktora yaparak yüksek mühendis unvanı almaya hak kazanıyor. Yüksek mühendis, mühendis olan kişilerin yüksek lisansı tamamladıktan sonra elde ettikleri unvana denir.

Üniversitelerde yer alan Çevre Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olanlar "Çevre Mühendisi" unvanını alırlar. Dört yıllık eğitimlerini yüksek lisansla geliştirmek isteyen kişiler ise eğitimleri sonunda "Çevre Yüksek Mühendisi" olarak anılır. Çevre yüksek mühendisleri uzmanlaştıkları alanın gereklerinden olan; çevrede meydana gelen bütün üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına etkisini ortaya koymak üzere çalışmalar yapar. Tüm bu çalışmalar sırasında doğal dengeye zarar vermeyecek şekilde planlanma yapılması için gerekli önlemleri araştırmakla görevlidirler.

Günümüzde oldukça ilgi gören bölümler arasında yer alır. Bu alana ilgi duyan mühendis adayları tarafından tercih edilir. Bu alanda çalışmalar yürütmek isteyen kişilerin analitik düşünme becerisine sahip olması detaylara dikkat etmesi önemlidir. Mesleki gelişmeleri yakından takip etmeli, inovatif yaklaşımlar sergilemelidir.

Çevre yüksek mühendisi doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlayan kişilerdir. Üretim ve tüketimde yaşanan faaliyetlerin insan sağlığına, doğal dengeye zarar vermeyecek bir şekilde planlanması üzerine çalışmalar yürüten kişilerdir. Çevre Yüksek mühendisinin görev ve sorumluluk alanı oldukça geniştir. Temel görevleri ise doğal kaynakların kirlenmesine neden olan etkenlerin kontrolünü yapmaktır. İnsan sağlığı için gerekli olan çevre koşullarının oluşturulması için çalışmalar yürütürler. Doğal dengeye zarar verecek tüm dış etkenleri tespit etmeye ve çözümlemeye yönelik çalışmalar yaparlar.

Lisans diplomasını Çevre Mühendisliği bölümünden aldıktan sonra çevre mühendisliğinde yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak Çevre Yüksek Mühendisi unvanı alırlar. Kazandıkları unvan hem kendilerini geliştirmiş olmalarının temsilidir, hem de iyi iş imkanlarına kapı aralar.

Çevre Yüksek Mühendisi Ne İş Yapar?

Doğal kaynakların kirlenmesinde rol oynayan faktörlerin kontrolünü ve bunların ortadan kaldırılması için çalışmalar yürüten çevre yüksek mühendisleri, insan sağlığı ve refahının en üst düzeyde olmasını hedefler. Bulundukları kurumda fark yaratacak çalışmalar içinde olurlar. Yenilikçi yaklaşımları ile kuruma değer katarlar. Pek çok sorumluluğu sahip olan çevre yüksek mühendislerinin mesleki sorumluluklarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Çevresel araştırmalar yapmaktan sorumludurlar. Raporlar hazırlayarak strateji ve eylem planları geliştirirler.

 • Çevre ile ilgili planları çözmek için; sosyolog, ekonomist, mimar, çevre bilimci ve mühendislerle işbirliği içinde çalışırlar.

 • Bilimsel verilerin analizlerini yapar ve raporlar hazırlarlar.

 • Çevre politikaları ve standartları ile ilgili devlet kurumlarını ve endüstrileri bilgilendirmeleri gerekir.

 • Yerleşim merkezlerinde bulunan yağmur suyu, su ve kanalizasyon şebekelerinin insan sağlığına uygun olup olmadığını araştırırlar. İşletme sürecinde ise gerekli önlemlerin alınmasında rol oynar.

 • Endüstriyel kirlenmeye engel olmak adına gerekli kontrol sistemlerini tasarlar ve gerekli planlamaları yapar.

 • Farklı çevresel kesimlerden numune örnekleri alır ve analizlerini yapar. Değerlendirme çalışmaları hazırlamaktan sorumlu kişidir.

 • Çevre ile alakalı hem ulusal hem de uluslararası yayınları takip etmeleri gerekir. Uygulanma aşamasında ise öncülük yapan kişilerdir.

Çevre Yüksek Mühendisi Maaşları

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimi alarak gelişimlerine katkı sağlayan mezunlar; danışmanlık firmalarında, belediyelerde, kalite kontrol birimlerinde, su arıtma tesislerinde, fabrikalarda, inşaat firmalarında ve ilgili bakanlıklarda çalışma imkânına sahiptir. Mühendisler bunun yanında ÇED danışmanlığı da yapabilirler. Fabrikalarda çevre danışmanlığı yapabilir ve atıkların yönlendirilmesinde önemli görevler alırlar.

Aynı zamanda Çevre Yüksek Mühendisleri bireysel olarak mühendislik büroları da açabilirler. Kendi işyerlerinde; teknik eğitim, içme suyu ve atık su arıtma sistemleri, teknik raporlar, baca gazı alanlarında çalışmalar yürütebilirler. Çalışma alanları bu kadar geniş olan çevre yüksek mühendislerinin kazançları da aldıkları sorumluluklara göre farklılık gösterir. Mühendislerin eğitimleri, tecrübeleri, çalıştıkları kurumun özellikleri gelirleri ile doğru orantılıdır. Mühendisler sürekli kendilerini geliştirmeye devam etmelidir. Kendilerini geliştirme süreçlerinde çalıştıkları kurumlar tarafından da destek alabilirler. Kendilerini geliştirme sürecinde kişisel gelişim eğitimleri yararlı olur. Çalıştıkları süreye, tecrübeye ve eğitimlerine göre kazançları aşağıdaki gibidir.

 • Çevre yüksek mühendisi iş yaşamına yeni başladığında 3.000 TL gelir elde etmektedir.

 • Tecrübe sahibi bir çevre yüksek mühendisi ortalama 5.000 TL maaş kazanır.

 • Uzun yıllar meslekte emek vermiş bir mühendis ise 7.500 TL gelir elde edebilir.

Çevre Yüksek Mühendisi Nasıl Olunur?

Lisans eğitimini Çevre Mühendisliği bölümünden tamamlayan kişiler başta olmak üzere farklı alanlarda eğitim görmüş kişiler de bilimsel hazırlık eğitimi aldıktan sonra çevre mühendisliğinde yüksek lisans ve doktora eğitimi alma şansına sahiptir. Üniversitelerin Çevre Mühendisliğiyle ilgili lisansüstü eğitim programlarına kabul gören ve verilen dersleri başarıyla tamamladıktan sonra bilim uzmanı ya da bilim doktoru unvanına sahip olursunuz.

Bazı üniversiteler yüksek lisans ya da doktora eğitimi sırasında en az bir tane ulusal kongreye sözlü sunum ile katılma şartı aranır. Ayrıca Türkçe herhangi bir dergide makale yayınlamaları beklenir. Uluslararası hakemli bir dergide en az bir adet yayın yapma şartı da aranmaktadır. Tüm bunların yanında kariyer yaşamlarına çevre yüksek mühendisi olarak devam eden kişilerin başarılı olmaları için bazı niteliklere sahip olması beklenir. Bu nitelikler nelerdir, inceleyelim.

 • Analitik düşünme becerisine sahip olmalı, sayısal derslerde başarılı olmalılar.

 • Problem karşısında çözüm üretebilme becerisine sahip olmaları beklenir.

 • Araştırmaya meraklı ve yaratıcı yönleri güçlü olmalıdır.

 • İşbirliği ve takım çalışması becerisi sergileyebilmeliler.

 • Analizler sırasında dikkatli ve detaycı yaklaşımlar sergilemeliler.

 • Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmaları beklenir.

 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisi göstermeleri istenir.

 • Mesleki gelişimleri yakından takip etmeli ve yeniliklere açık olmalılar.

Lise eğitiminin ardından üniversitede çevre mühendisliği bölümünü bitirmek, çözüm odaklı düşünme, ekip ve takım çalışmalarına yatkınlık, yenilik ve gelişmelere açıklık, analitik düşünme yetenekleri olan bireysel niteliklere sahip olmak gereklidir, Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yapmak, çevre konusunda bilimsel araştırmalar yaparak çözümler önermek, çevresel araştırma raporları hazırlamak, endüstriyel kirliliği engellemeye yönelik kontrol sistemleri oluşturmak, çevre politikası oluşturmak ve uygulamak, Kamu kurumlarındaki yüksek mühendisler 6500-6750 TL, 10 yıl hizmet süresi olan çevre mühendisi maaşı 6750-7000 TL civarındadır Bu miktarlara ek ödemeler dahil olmayıp, özel sektörde kurumun büyüklüğü ve ücret politikası maaş değişkenliğini etkiler, Çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilebilirler Örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Belediyeler, su arıtma tesisleri, sivil toplum kuruluşları, inşaat firmaları, sanayi ve meslek odaları, yenilenebilir enerji alanları gibi, Çevre koruma ve iyileştirme konularında bilimsel ve teknik çalışmalar yürütme, Su ve hava kalitesi kontrolü, atık yönetimi, kanalizasyon ve su temini gibi konularda çözüm üretme, uygun teknolojileri seçme, uygulama ve denetleme, Özel sektörde yeni başlayan bir çevre mühendisi için maaş genellikle daha düşüktür ve belirli bir deneyim sürecinden sonra artar, Ayrıca, çevre mühendisleri kendi mühendislik bürolarını açabilirler ve teknik danışmanlık, eğitim ve raporlama hizmetleri sunabilirler, Kirlilik kontrolü ve atık yönetimi, temiz enerji üretimi, çevresel etki değerlendirme ve risk değerlendirme, çevre politikalarının ve yasalarının geliştirilmesi ve uygulanması, su ve hava kalitesinin izlenmesi ve iyileştirilmesi gibi görevler yer alır, Çevre mühendisliği alanında deneyim ve uzmanlık seviyesi, maaş seviyesini büyük ölçüde etkiler Uzmanlaşma ve belirli bir alanda deneyim kazanma, daha yüksek maaş ve daha fazla kariyer fırsatı anlamına gelebilir, Çevre mühendisliği eğitimi alırken, öğrencilerin çevre koruma, su ve hava kalitesi kontrolü, atık yönetimi, çevresel etki değerlendirme ve çevre politikaları gibi konularda geniş bir bilgi yelpazesine sahip olmaları beklenir, Yeni teknolojilerin ve işlem süreçlerinin çevresel etkilerini analiz etme, kirlilik önleme ve kontrol stratejileri geliştirme, sürdürülebilir enerji sistemlerini tasarlama ve uygulama ve toplumun çevre bilinci konusunda eğitim ve bilgilendirme yapma gibi konulardır, Çevre mühendisi maaşları belirlenirken, deneyim ve uzmanlık seviyesi kadar, çalışılan sektör, kurum ve konum da önemli rol oynar Bu faktörler, bir çevre mühendisinin maaşında büyük farklılıklar yaratabilir
çevre mühendisi çevre mühendisi nedir çevre mühendisi ne iş yapar çevre mühendisi maaşları çevre yüksek mühendisi çevre yüksek mühendisi nedir çevre yüksek mühendisi ne iş yapar çevre yüksek mühendisi maaşları
Saçları düzgünce arkadan bağlanmış genç bir kadın parlak mavi bir başörtüsü takıyor. Cildi sıcak, karamel renginde ve gözleri koyu kahverengi. Kameraya bakarken yüzünde nazik, gülümseyen bir ifade var. Beyaz bir üst ve mavi ve yeşil çiçek desenli, desenli, uzun bir etek giyiyor. Bir çift küpe ve altın bir kolye ile aksesuarlarını tamamlamış. Kıyafetleri, içinde bulunduğu güneşli, açık hava ortamına mükemmel bir uyum sağlıyor.
İlknur Işık
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
1008411
Bu, siyah ve yeşil metinli bir bayrağın önünde gülümseyen takım elbiseli bir adamın görüntüsüdür. Bu görsel bir Japon online eğitim kursunun parçasıdır. Resimdeki adam, kursun öğrencileri hazırlayacağı profesyonel tipine bir örnektir. Bu kursun yardımıyla öğrenciler profesyonel dünyaya girmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilirler. Arka plandaki bayrak, kursun Japon kültürü ve değerlerine odaklandığını göstermektedir. Siyah ve yeşil metin muhtemelen çevrimiçi kursun logosudur. Kursun güvenilir ve iyi bir üne sahip olduğunu gösterir. Bu kursu almak, öğrencilerin başarılı olmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Onlara herhangi bir işyeri için bir varlık haline getirecek bilgiyi verecektir.
5
(35)

Japonca Eğitimi

16 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
975411
Bu görsel, Stratejik Yönetim üzerine çevrimiçi bir kursa aittir. Resimde takım elbise giymiş, masa başında oturan bir adam görülüyor. İzleyici ön planda metal bir kutunun, bir saatin, bir kişinin gözlerinin, düğmeli bir gömleğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebilmektedir. Arka planda da beyaz bir metnin yakın çekimi bulunmaktadır. Stratejik Yönetim dersi, öğrencilere etkili iş stratejileri planlamak ve uygulamak için gerekli bilgi ve araçları sağlayacaktır. Bu ders sayesinde öğrenciler potansiyel iş fırsatlarının nasıl değerlendirileceğini, stratejik planların nasıl geliştirileceğini ve risk ve belirsizliklerin nasıl yönetileceğini öğreneceklerdir. Ayrıca, rekabet ortamını nasıl değerlendireceklerini, şirketlerinin rekabet avantajlarını nasıl belirleyeceklerini ve bir rekabet stratejisi nasıl geliştireceklerini anlayacaklardır. Buna ek olarak, öğrenciler stratejik yönetim ile finans, pazarlama ve operasyonlar gibi diğer işletme fonksiyonları arasındaki ilişkiyi keşfedeceklerdir. Nihayetinde, bu ders öğrencileri başarılı stratejik yöneticiler olmak için gerekli becerilerle donatacaktır.
4.4
(13)

Stratejik Yönetim Eğitimi

9 Konu2 Saat