AnasayfaBlogHangi Yabancı Diller Öğrenilmeye Değer?
Yabancı Dil Eğitimi

Hangi Yabancı Diller Öğrenilmeye Değer?

23 Aralık 2020
Masanın üzerinde oturan bir dizüstü bilgisayar ve onun üzerine dikkatlice yerleştirilmiş bir grup kitap. Görüntünün ön planına siyah klavyeli gümüş renkli dizüstü bilgisayar hakim. Dizüstü bilgisayarın sol tarafında, arkada mavi bir tane olmak üzere farklı boyut ve renklerde birkaç kitap var. Dizüstü bilgisayarın ekranında metin görüntüleniyor. Dizüstü bilgisayarın sağ tarafında, her ikisi de siyah renkli olan bir not defteri ve bir damga var. Resmin arka planı düz beyaz bir duvardır. Sonuç olarak görsel, üzerinde bir grup kitap bulunan bir dizüstü bilgisayarı, dizüstü bilgisayarın yanında bir not defteri ve bir damga ile birlikte sunmaktadır.

Günümüzde değişen şartlarla birlikte ülkeler birbirine bağımlı hale gelmektedir. Ülkelerin birbirleriyle sağlıklı iletişim kurabilmelerinde de yabancı dil öğrenmek ön plandadır. Teknolojinin gelişmesi, ekonomik faaliyetler, eğitim, iş imkanları derken yabancı dilin gerekliliği önemini daha da göstermektedir.

Ana dilimizin yanında en az bir dil daha biliyor olmamız pek çok yönden bir adım önde olmamıza yardımcı olmaktadır. Yabancı dil öğrenmemizin en önemi sebeplerinden bir tanesi çalışma hayatındaki sağladığı avantajlardır.

Günümüz şartları göz önünde bulundurulduğunda çalışma hayatında yer alan her bireyin en az bir yabancı dil bilmesi adeta zorunluluktur. Yabancı dil bilmeden iş sahibi olmak pek mümkün değildir. 

Öğrenilmeye Değer Yabancı Diller

Yabancı dil bilmenin önemli olduğu kadar, hangi yabancı dilleri bilmemiz gerektiği de önemli bir noktadır. Dünya genelinde pek kullanılmayan ve önemli sayılmayan yabancı dilleri öğrenmenin avantajları olduğu söylenemez.

Dilerseniz dünya çapında önemli hale gelmiş ve öğrenilmeye değer yabancı dillerin hangileri olduğuna daha ayrıntılı bakalım:

  • İngilizce 

Yabancı dillerin önemiyle ilgili bir listede İngilizcenin yer alması pek şaşırtıcı olmasa gerek. Hatta İngilizce, öğrenilmeye değer yabancı diller arasında ilk sırada yer almaktadır. Çünkü çoğumuzun bildiği gibi İngilizce evrensel bir dil olma özelliğine sahiptir
Yeni bir dil öğrenmek isteyen çoğu kişi ilk tercihini İngilizceden yana kullanmaktadır. Bu çoğu kez bir istekten ziyade zorunluluk halini almıştır. Çünkü günümüzde İngilizce bilmek ekstra bir durum olarak görülmemektedir. Herkesin İngilizce bildiği varsayılmaktadır. Bu sebeple İngilizce kesinlikle öğrenilmeye değer dillerin başında gelmektedir. 

  • Fransızca

İngilizceden önce dünya dili olarak birinci sırada Fransızca yer almaktaydı. Günümüzde İngilizce ilk sırada yer alıyor olsa da Fransızcanın tam anlamıyla önemini yitirdiğinden söz edemeyiz. Birleşmiş Devletler, Avrupa Birliği, NATO, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Kızıl Haç, uluslararası mahkemeler sistemi ve diğer uluslararası kuruluşların resmi dili Fransızcadır. Bu sebeple Fransızcanın etkisini yitirmesinden söz etmek pek mümkün değildir.

Fransa’nın yanı sıra, Akdeniz, Afrika, Asya ve Kuzey Amerika’da da bazı bölgelerde Fransızca konuşulmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde etkin olarak kullanılan Fransızca iş dünyasında başarılı olmak için tercih edilebilecek önemli bir dildir. 
Afrika, dünya üzerinde önemli maden kaynaklarına sahip bir kıtadır. Bu sebeple bu kıtaya yatırımlar artmaktadır. Afrika’da yaygın olarak Fransızca konuşulması da bu kıtadaki maden kaynaklarına yatırım yapmak isteyen şirketler için Fransızcayı daha da önemli hale getirmektedir.

Sanat, turizm, moda gibi pek çok alanda ve akademik açıdan bakıldığında da Fransa önemli bir noktadadır. Sadece turistik açıdan bile düşündüğümüzde eğer Fransa’ya gitme gibi bir düşünceniz varsa mutlaka Fransızca öğrenmeniz gerekmektedir. Çünkü Fransızlar bilseler dahi başka bir dilde konuşmayı tercih etmez, sorduğunuz soruları cevapsız bırakırlar. Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda Fransızcanın, öğrenilmeye değer diller arasında yer alması çok doğaldır.

  • Çince (Mandarin)

Çin’in resmi dili olarak kullanılan Mandarin, dünyada en çok konuşulan diller arasındadır. Çin, ekonomik açıdan gelişerek ticari ve diplomatik alanlarda önem kazanmaktadır. Bu da Çincenin dünya geneline hızla yayılmasına sebep olmaktadır. Çin ile iş yapmak isteyen şirketler de iletişimin daha sağlıklı kurulabilmesi için Çince öğrenmeye önem vermektedir. 

  • Arapça

Ortadoğu günümüzde önemli bir ekonomik gücü elinde bulundurmaktadır. Bu güç her geçen gün biraz daha etkisini göstermektedir. Batı için değerli bir petrol kaynağı olması açısından Ortadoğu’da konuşulan Arapça önemli hale gelmektedir. Ortadoğu’da büyüyen pazarda yer alarak burada iş yapmak isteyen şirketler için de Arapça bilmek öncelik haline gelmektedir.

Arapça bir süre öncesine kadar önemli bir dil olarak görülmezken değişen ekonomi, siyasi, askeri ve turistik sebepler dolayısıyla dünya dilleri arasında yer almaktadır. Türkiye açısından bakıldığında da Arapça önemli bir noktadadır. Gerek iş gerekse ülkeye gelen Arap turistler göz önünde bulundurulduğunda Arapça öğrenilmeye değer diller arasında yerini almaktadır. 

  • Almanca 

Almanca dünya dilleri arasında İngilizce ve Fransızcanın gerisinde kalmış olsa da Avrupa’da geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu sebeple de önemini her zaman korumaktadır. Avrupa ekonomisinde büyük öneme sahip Almanya, eğitim ve ticari olanakları açısından bakıldığında da Almancanın ne derece önemli olduğunu bize göstermektedir. 

Diplomatik açıdan büyük öneme sahip olan Almanya otomotiv sektöründe de dünyanın önde gelen markalarına ev sahipliği yapmaktadır. Almanya ile ticaret yapmak isteyen ülkelerin de Almanca öğrenmesi büyük kolaylık sağlamaktadır.

Türkiye’nin de en çok ticaret yaptığı ülkeler arasında Almanya yer almaktadır. Bu sebeple çok sayıda Alman markasının bulunduğu ülkemizde Almanca bilmek iş hayatında ön planda olmaya yardımcı olmaktadır. 

  • Rusça

Rusça da dünya genelinde en çok konuşulan diller arasında yerini almaktadır. Giderek daha da büyüyen ekonomisi ile de etkinliğini arttırmaya devam etmektedir. Eğitim, diplomasi, ticaret ve savunma gibi alanlarda Türkiye ile Rusya arasında son derece yakın ilişkiler kurulmaktadır. Bu ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda Rusça öğrenmek Türkiye’de daha önemli hale gelmektedir.
İngilizce konuşma konusunda pek başarılı olamayan Rusların çoğu İngilizce bilmemektedir. Bu sebeple de sadece Rusça konuşanlarla iş yapmaktadırlar. Bu yüzden Ruslarla iş yapmayı tercih edenlerin Rusça öğrenmesi büyük bir avantajdır. 

  • Japonca 

Bilim ve teknoloji dendiğinde ilk akla gelen ülkelerden biri Japonya’dır. Japonya iş dünyası açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. Dünyada, otomotiv, iletişim ve finans gibi birçok sektörde önemli markalara ev sahipliği yapmaktadır. Japonca öğrenmek de bu sektörlerde iş yapmak isteyenler için büyük bir artı sağlayacaktır. Bu sebeple Japonca öğrenilmeye değer diller arasında yerini almaktadır.

  • Korece

Güney Kore, son yıllarda yaptığı atılımlarla ekonomik açıdan önemli bir güç haline gelmeyi başarmıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde son zamanlarda elektronik ve otomotiv sektöründe büyük markaları bünyesinde bulunduran Güney Kore’nin gelişimi artmaya devam etmektedir. Bu gelişmeler Korece konuşmanın dünya genelinde önemli bir hale gelmesini sağlamaktadır. 

  • İspanyolca

İspanyolca çok ön planda olan bir dil olmasa da önemsiz görmemek gerek. Dünya genelinde pek çok ülkede İspanyolca konuşulmaktadır. İspanyolca, başta İspanya olmak üzere Latin Amerika ve buradan hareketle Amerika Birleşik Devletleri’ne açılan bir kapı olarak düşünülebilir. Amerika’da veya Amerika ile bağlantılı bir sektörde kariyer yapmak isteyenler için İspanyolca öğrenmek büyük bir avantaj olarak görülebilir. 

Yabanı Dil Öğrenmenin Önemi

Küreselleşmeyle birlikte ülkeler birbirine daha da ihtiyaç duyar hale gelmektedir. Bu ihtiyaç sonucunda ülkeler arasında iletişimin sağlanmasında bazı ülkelerin dilleri ağır basmaktadır. Bu diller dünya genelinde geçerli bir hal almaktadır. Ülkelerin birbirleriyle, ticaret, eğitim, siyaset gibi pek çok alanda iletişim halinde olması yabancı dil öğrenilmesini gerekli kılmaktadır. Yurt dışında eğitim almak isteyenler veya sektörde ithalat- ihracat yapan şirketlerde iş sahibi olmak isteyenler için yabancı dil öğrenmenin önemi son derece büyüktür.

Yabancı Dil Nereden Öğrenilir?

Yabancı dil öğrenmenin pek çok sebebi vardır ve bunun için eğitim öğretim hayatının büyük bir kısmında yabancı dil eğitimi verilmektedir. Ancak okullarda aldığımız yabancı dil eğitimi ne kadar uzun süreli olsa da istediğimiz kadar yararlı olmamaktadır. Çünkü hem öğrenilen konular hem de tercih edilen diller açısından kısıtlı bir durum söz konusudur.

Okullarda gördüğümüz yabancı dil eğitimi bizlere temel açısından bir fayda sağlıyor olsa da bunu ileri seviyeye taşımak için yeterli değildir. İleri düzeyde yabancı dil öğrenmek için daha detaylı bir eğitim almalı ve bu eğitimde öğrendiklerimizi pekiştirmemiz gerekmektedir. Ayrıca öğrendiğimiz yabancı dilleri bir sertifika ile somutlaştırmak da iş hayatında büyük oranda işimize yaramaktadır.

Yabancı dil öğrenmenin en kesin yollarından bir tanesi yabancı dil kurslarıdır. Yabancı dil eğitimi için bir kurs merkezine gitmek tercih edilebileceği gibi online eğitim de tercih edilebilir. Günümüzde teknolojinin gelişmiş olması ile internet ortamından çoğu şeyi gerçekleştirebilmekteyiz. Ayrıca gündelik hayattaki yoğunluklarımız düşünüldüğünde eğitimleri online bir şekilde almak çoğu kişi için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

İstanbul İşletme Enstitüsü’nün sağladığı online sertifika programları da yabancı dil öğrenmek isteyenler için büyük avantajlar sağlamaktadır. Enstitüde verilen dersler, zamanları ve uygun fiyat seçenekleri düşünüldüğünde yabancı dil öğrenmek için iyi bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

yabancı dil yabancı dilin önemi yabancı dil öğrenmek İngilizce Hangi Yabancı Diller Öğrenilmeye Değer öğrenilmeye değen yabancı diller
Sarı saçlı genç bir kadın kameraya mutlu bir şekilde gülümsüyor ve doğrudan objektife bakıyor. Açık ve dostça bir ifadesi var, gözleri geniş ve dudakları hafif bir sırıtış içinde. Yanakları hafifçe kızarmış ve teni ışıkta parlıyor. Beyaz bir tişört ve üzerinde küçük bir tılsım olan bir kolye takıyor. Saçları geriye doğru düşük bir at kuyruğu şeklinde toplanmış ve kolları göğsünün önünde kavuşturulmuş. Düz beyaz bir arka planın önünde duruyor ve yanında birkaç bitki var. Rahat ve memnun görünüyor, anı yaşıyor ve kamera önünde geçirdiği zamanın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.
Bahriye Özgür
Blog Yazarı

2019 yılında Celal Bayar Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Kendini geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek amacıyla çeşitli eğitimlere katıldı, sertifikalar aldı. Okumaya ve araştırmaya olan ilgisi zamanla yazmaya yöneldi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntüde farklı renk ve dillerde birkaç etiket gösterilmektedir. Görüntünün ortasında beyaz metinli pembe ve yeşil bir etiket, sağ üst köşede ise beyaz metinli mavi bir konuşma balonu yer almaktadır. Görüntünün alt ortasında sarı bir etiket ve sol üst köşede siyah metinli yeşil bir etiket görülmektedir. Ayrıca, sol alt köşede mavi gökyüzünden çıkan beyaz bir duman ve sağ alt köşede beyaz harflerle pembe bir işaret var. Son olarak, görüntünün üst orta kısmında gökyüzünde bir jet görülüyor. Sonuç olarak, bu görselde farklı dillerde çeşitli etiketlerin yanı sıra başka unsurlar da yer alıyor.
Yabancı Dil Eğitimi

Başımızın Tatlı Belası: Dil Öğrenmek

22 Aralık 2020
Düz bir zeminde, tepesinde kırmızı beyaz çizgili bir bayrak bulunan bir defter durmaktadır. Yanında sarı bir kurşun kalem, defterin üstünde de küçük bir not duruyor. Defterin parlak siyah bir kapağı var ve hafifçe yıpranmış gibi görünüyor. Bayrak, kırmızı ve beyaz çizgili desenli kumaştan yapılmıştır. Kalem sarı renkte, ucu sivriltilmiş ve ucunda silgi var. Not küçük ve beyazdır, üzerinde bazı yazılar vardır. Tüm eşyalar düzenli bir şekilde yerleştirilmiş ve defter birçok kez kullanılmış gibi görünüyor.
Yabancı Dil Eğitimi

Korece Öğrenmek İçin Nereden Başlamalıyım?

15 Şubat 2021
Bir kadın, siyah zemin üzerinde mavi bir yazı bulunan bir telefonu yüzüne doğru tutmaktadır. Yüzünün yakın çekimiyle doğrudan kameraya bakıyor ve telefonun üzerinde pembe beyaz bir logo görünüyor. Gözleri geniş ve dudakları hafifçe ayrıktır; arka plan bulanık ve odak dışıdır. Açık yeşil bir gömlek giymiştir ve saçları arkaya toplanmıştır. Ön planda bir tabelanın bulunduğu iyi aydınlatılmış bir alandadır. Tabela beyaz ve siyah harflerle yazılmış, telefonun üzerindeki logo ise pembe ve beyaz.
Yabancı Dil Eğitimi

Nasıl Dil Zengini Oluruz?

15 Temmuz 2021
Rüzgarda dalgalanan bir bayrağın yakın çekim fotoğrafı. Bayrak, çimenlik bir alanda duran uzun bir metal direğe monte edilmiş. Bayrak kırmızı, beyaz ve mavidir, dikey şeritleri ve sol üst köşesinde bir yıldızı vardır. Güneş bayrağın, direğin ve arka plandaki çimenlerin üzerinde pırıl pırıl parlıyor. Direk gümüş rengindedir ve tepesi hafif kavislidir. Çimenler gür, yeşil ve uzaklara doğru uzanıyor. Gökyüzü parlak mavi. Fotoğraf, direk ve bayrak görüntüye hakim olacak şekilde yer seviyesinden çekilmiştir.
Yabancı Dil Eğitimi

İtalyanca Harfler, Günler ve Aylar

24 Eylül 2021
Bu, Korece odaklı bir çevrimiçi kursun görüntüsüdür. Bir kadın elinde bir kahve fincanı ve bir not defteri tutarken, doğrudan kameraya bakarken ve gülümserken görülüyor. Arka planda siyah metinli beyaz bir tabelanın yanı sıra kırmızı daire ve siyah çizgileri olan bir bayrak görülüyor. Ön planda bir kahve fincanı ve kalem tutan bir elin yanı sıra kırmızı ve mavi bir daire görülüyor. Bir kişinin gözlerinin yakın çekimi de görülebilir. Bu online kursa katılarak öğrenciler Kore dili ve kültürü hakkında daha fazla bilgi edinebilecekler. Kurs, öğrencilerin dili öğrenmelerine yardımcı olmak için çeşitli dersler, kaynaklar ve etkinlikler sağlayacaktır. Ayrıca Kore yaşamının farklı yönlerinin yanı sıra nüanslarını ve inceliklerini anlamalarına da yardımcı olacaktır. Kurs ilgi çekici ve bilgilendirici olacak, öğrencilere Güney Kore'nin dili ve kültürü hakkında bilgi verecektir. Bu online kurs sayesinde öğrenciler Güney Kore'nin dilini ve kültürünü kendi yaşamlarında kullanmaya hazır olacaklardır.
5
(35)

Korece Eğitimi

7 Konu5 Saat
Resimdeki kadının omuzlarına dökülen uzun, siyah saçları var. Yakalı ve kolları üç çeyrek uzunlukta beyaz bir gömlek giyiyor. Yüz ifadesi nötrdür. Beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Doğrudan kameraya bakıyor, gözleri konsantrasyon içinde hafifçe kısılmış. Dudakları hafifçe ayrılmış ve kaşları hafifçe kalkmıştır. Elleri önündedir, avuç içleri yukarı bakmaktadır. Kendinden emin ve sakin görünüyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Yüz hatları belirgin ve cilt tonu açık bronz.Asuhan Turhal
750316
Arkasında kırmızı ve sarı bir bayrak bulunan oyuncak bir uçak, siyah ve kırmızı kumaş bir yüzey üzerinde durmaktadır. Oyuncak uçak beyazdır, kanatlarında ve kuyruğunda kırmızı bir şerit vardır ve gövdenin ortasında bir logo bulunmaktadır. Ön planda, sol üst köşede bir numara görülüyor. Güneş parlak bir şekilde parlıyor, sahneyi aydınlatıyor ve uçağa canlı bir parlaklık veriyor. Uçağın arkasında, üzerinde beyaz yazılar bulunan parlak sarı ve kırmızı bir bayrak vardır. Sahne arka planda mavi bir gökyüzü ile çerçevelenmiş ve tüm görüntü neşe ve macera duygusu ile doludur.
4.8
(189)

Almanca Kursu (A1-A2)

4 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
750412
Resimde muhtemelen bir CV görüşmesine hazırlanan takım elbiseli bir adam görülüyor. Gözlüklü, sakallı ve düğmeli gömleğiyle kendinden emin ve iyi giyimli görünüyor. Arka planda metal bir kutunun yakın çekimi, bir saat ve bir kol görülebiliyor. Bu görüntü, bir CV görüşmesine nasıl hazırlanılması gerektiğine dair mükemmel bir örnektir.
4.6
(50)

CV Hazırlama Eğitimi

6 Konu3 Saat