AnasayfaBlogBitki Koruma Bölümü Nedir?
Bölümler

Bitki Koruma Bölümü Nedir?

21 Mart 2020
Bitki Koruma Bölümü

Bitki koruma, tarımsal üretimi arttırmak ve topraktan kaliteli ürünler almak amacıyla; verimi engelleyen zararlı otlar ve bakteri, mantar, küf gibi zararlı organizmalar ile mücadele etme yöntemlerinin tamamıdır. Ekolojik dengenin bozulmasıyla birlikte tarım sektörünün en önemli gündemlerinden biri haline gelen bitki koruma, yabancı ot, organizma ve hastalıklara karşı geliştirdiği farklı mücadele yöntemleri ile sektörün beklentilerini karşılamakta kararlı.

Bitki Koruma Bölümlerine İhtiyaç Var mı?

Bitki koruma bölümü; tamda bu noktada güncel uygulamaları takip edebilen, saha çalışmalarında üreticiyi yönlendiren profesyoneller yetiştirmek üzere kurulmuş genç bir bölümdür. Alanında uzman profesyoneller, tarladaki verimliliği garantilemek için uyguladıkları çalışmalar ile üreticiye yaratıcı çözümler sunar. Tarım ilacı üretim ve dağıtım yerlerinde yaptıkları denetimler ve çalışmalar ile de güvenli ve doğru mücadele yöntemlerinin sahaya ulaşmasını garanti altına alırlar.

Günümüz dünyasında bile gıdanın dünya nüfusunun tamamına ulaştırılamadığı aşikâr. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki; üretilecek gıda miktarının, artan nüfusun ihtiyacını 50 sene sonra karşılayamayacağı çok açık. Ekilebilecek topraklardan yeterli verimi alabilmek ancak bitki koruma alanında yapılabilecek mücadele ile mümkün. Bir yandan kültürel mücadele gerekirken, diğer yandan biyolojik, mekanik ve kimyasal mücadele gerektiren alanlarda uzman personel ihtiyacı her geçen gün artmakta.

Günümüzde tohum, sulama, çapalama, gübreleme gibi geleneksel yöntemler yeterli ürün almak için kâfi değil. Her bir birimden sağlıklı ürün elde etmek artık ciddi bilgi birikimi ve bilinçli uygulama ile mümkün. Dünya yüzölçümü aynı kalmasına rağmen nüfus artmaya devam etmekte. Nüfusun artması ve sanayinin gelişmesi ile birlikte ekilebilecek alanların ise gittikçe azaldığı söylenebilir. Tüm bu çıkarımlar ışığında, kısıtlı alandan daha fazla verim alarak dünyayı yaşanabilir kılmanın ise tarımda uygulanacak mücadele yöntemlerinin başarısına bağlı olduğu söylenebilir.

Tarım Sektörünün Faydaları

Tarım sektörü, yaşam için gerekli gıda üretiminin yanında yarattığı istihdam ve farklı sektörlere hammadde sağlaması ile de dikkat çeker. Hayata, ilaçtan barınmaya her alanda dokunan sektörün ekolojik dengenin korunmasındaki önemi ise tartışılmaz. Sektör, ülkelerin gelişmişlik düzeyinden bağımsız, yaşamın temel kaynağı olmasının yanında ekonomik hayata da dokunur. Bakıldığında ise yerine başka hiçbir kaynağın konulamayacağı açıktır. Bu hali ile bitki koruma yaşamın kaynağıdır ve geliştirilmesi zorunlu bir alandır. Bu yolda atılan adımlardan biri olan seracılık, kısıtlı alanlardan her mevsim ürün almayı garantiler.

Yeni bir fikir olarak ortaya çıkan ve daha az kaynak ve harcama ile daha fazla verim almayı hedefleyen dikey tarım gibi uygulamalar ise gelecekteki ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilmiş önemli çalışmalardır. Bitki koruma alanında eğitimlerine devam edenler, sadece bitki koruma biliminin bir parçası olmakla kalmayıp, aynı zamanda günümüz dünyasının geleceğini kurtaran öncüler olacaklardır.

Bitki Koruma Bölümü Nedir?

Türkiye bir tarım ülkesi olmasına rağmen çiftçinin topraktan yeterli verim alamamasının başında bilinçsiz tarım gelir demek yanlış olmaz. Çok yakın bir tarihe kadar toprak ekildiği seneden sonra nadasa bırakılırdı. Bu da bir sene boyunca o topraktan ürün alamamak demekti. Bugün bitki koruma sektörünün geldiği noktada, senede bir değil aynı tarladan birden fazla ürün almak mümkün. Bu da bitki koruma işinde uzmanlaşmış, işin teorisini sahaya aktarmayı başaran profesyoneller sayesinde.

Ülkemiz sahip olduğu coğrafi konum ve ekolojik koşullar nedeniyle önemli bir bağ ve bahçe ülkesidir. Ülkemiz dünyada önemli meyve ve fidan üretim merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Son yıllarda artan dış alım olanakları ile ticari amaçlı modern meyve ve bağ konuları ciddiyet kazanmaktadır. Bu yüzden sağlıklı ve kaliteli meyve ve fidana olan gereksinim artış göstermektedir. Son yıllarda ülkemiz uyguladığı politikalar doğrultusunda sertifikalı fidan üretimini zorunlu hale getirmiştir. Bu da sertifikalı fidan üretimi ve dağıtımında sağlıklı planların yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Sayılan olaylardan dolayı nitelikli teknik ara elemanların yetiştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Tam da burada devreye bitki koruma girmiştir. Bitki koruma, meyve, süs fidanı ve asma gibi her türlü bitkinin fidanının üretiminde kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanların yetişmesini sağlamaktadır. Bitki koruma, ara eleman ihtiyacını karşılamanın yanında kişilerin işini bizzat kurup işletebilecek kişileri de yetiştirmektedir. Bitki koruma alanı, ülkemizin iklim koşullarının zararlı ve hastalık gelişimine uygun olması nedeniyle de üretimde oldukça önemli görülmektedir. Son yıllarda tarımsal üretimde bu alanın mezunlarına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Bu alan, tarımsal üretimdeki hastalık, zararlı ve yabancı otların tanımlanmasını sağlamaktadır. Tarım ürünlerindeki biyolojik ve ekolojik özelliklerin belirlenmesinde de önemli bir yer tutmaktadır. Bu alan tarımsal ürünler üzerinde araştırma ve incelemelerini sürdüren ve donanımlı kişilerin yetişmesini sağlayan bir alandır. Yazıya giriş yaptıktan sonra bitki koruma bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

Bitki koruma bölümü, sektörün verimliliğini engelleyen zararlı etmenlerin önüne geçen çözümler üretebilen ve güncel uygulamaları sahaya aktarabilecek beceriye sahip profesyoneleler yetiştirmeyi amaçlayan 4 yıllık lisans programıdır. Konusunda uzman, teknik ve teorik bilgi ile donatılmış mezunlar, saha çalışmalarının başarı ile sonuçlanmasını sağlayacak programları üretici ile buluştururlar. Bu çalışmanın amacı tarladaki verimi maksimum seviyeye çıkarmaktır. Çalışma alanı daha çok saha olan bitki koruma bölümü mezunları, sadece tarlalarda değil, üretim yerlerinde, araştırma ve geliştirme merkezlerinde, ilaç dağıtım firmalarında da bilgi ve tecrübeleri ile bulundukları alanlara değer katarlar.

Bölüm kapsamında Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalı vardır. Entomoloji böcek bilimi olarak da bilinir. Öğrenciler, tarım arazilerinde ortaya çıkan zararlı böcekleri tanıyarak, alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olur. Bir araştırmaya göre dünyadaki mahsulün üçte biri böcekler tarafından tüketilir. Bitki koruma alanında zararlı böcekler ile yapılan mücadele sadece böceklerin tükettiği ürünü geri almaz, köklere, yapraklara verdikleri zararın da önüne geçer.

Fitopatoloji ise bitki hastalıklarına neden olan etmenler ve mücadele yöntemleri ile ilgilenir. Tüm mücadele yöntemlerinde amaç; piyasaya sunulacak ürün miktar ve kalitesini sürdürülebilir kılarak, tüketicinin uygun maliyete ürüne ulaşmasını sağlamaktır. Günümüz dünyasında nüfusun oldukça büyük bir çoğunluğunun yeteri kadar beslenemediği ve açlık sınırında yaşadığı açıktır. Tam da bu noktada bitkilerde oluşan hastalıkların nedenlerini araştırarak önden önlem almak, ihtiyacı olana ihtiyacı kadar ürünü az maliyet ile ulaştırmak, bitki koruma alanının görevidir. Tüm mücadele yöntemlerinde dikkat edilmesi gereken; insan sağlığına zarar vermeyecek mücadele tekniklerinin kullanılması, faydalı böceklere zarar vermeyecek, ekolojik dengeyi gözetecek uygulamaların yaygınlaştırılması, doğal dengeyi bozan ve sağlığa zararlı mücadele yöntemlerinin kesinlikle kullanım dışı bırakılmasıdır.

Bitki Koruma Bölümünün İş İmkanları Nelerdir?

Son zamanlarda ülkemizde bitki koruma ile ilgili çıkan yönetmelikler, doğal dengenin korunması ve bilinçli tarım açısından anlamlıdır. Üretim, dağıtım ve depolama alanlarına yapılan denetimler, yurda giren hammadde ve bitmiş ürün izinleri konusundaki titiz çalışmalar, üretimi izne tabi ürünlerin denetimi ve ürün takip sistemi gibi uygulamalar Tarım Bakanlığı’nın bu alana verdiği önemi görmek açısından kıymetli.

Bitki koruma bölümünün iş imkanları nelerdir, sorusuna gelince; bitki koruma yeni uygulamalar, sektördeki teknolojik gelişmeler, biyolojik bitki koruma ürünleri ve dijitalleşme ile iş alanı gelişmekte olan bir bölümdür demek yanlış olmaz. 4 yıllık bitki koruma bölümünü bitirenler sektörün uzman açığına cevap verecek donanıma sahip olurlar. Bölüm mezunlarının ana çalışma alanları aşağıdaki gibidir.

 • Gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı gibi kamu kuruluşları

 • Üniversiteler

 • Tarım ürünleri üretimi, ihracatı, ithalatı ve pazarlaması yapan işletmeler

 • Tarım ürünleri lojistiği alanında faaliyet gösteren lojistik firmaları

 • Tarım ilacı bayileri

 • Bitkisel ürün üreten ve pazara sunan işletmeler

 • Kooperatifler

 • Zirai danışmanlık firmaları

Bitki Koruma Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bitki Koruma Bölümü Mezunları, eğitimleri boyunca edindikleri bilgi ve beceriler ile;

 • Tarım Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü,

 • Karantina Müdürlüğü,

 • Zirai Mücadele ve Araştırma Enstitüleri

gibi kamu alanlarında görev alabilirler. Tarım sektörünün dünyadaki gelişmelerini takip ederek, ülkemize uygulanabilir olanların uygulanması ve denetlenmesi gibi konularda üretici, çiftçi ve dağıtıcıya destek olurlar.

 • Ziraat fakültelerinde bitki koruma bölümlerinde öğretim görevlisi olarak da kariyerlerine devam edebilirler.

 • Zirai ilaç firmalarının; üretim, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışarak işin mutfağına ve pazara hakim olurlar.

 • Ayrıca tohum, biyolojik mücadele, ilaçlama şirketleri, bitki koruma lojistiğinde uzmanlaşmış firmalar ve seralar da çalışabilecekleri alanlar arasındadır.

 • Kendi işini yapmak isteyen mezunlar için zirai ilaç bayiliği açmak da bir seçenektir.

 • Konusunda uzman mezunlar kendi danışmanlık firmalarını kurabilirler.

Yeni uygulamalar ile sektör her geçen gün büyümektedir. Sektörün yeni uygulaması ilaç takip sistemi, ürünü üretimden son kullanıcıya kadar takip ederek, sahteciliğin ve usulsüz dağıtım ve kullanımımın önüne geçmekte kararlı olduğunu göstermiştir. Bu alan da yeni ve geliştirilmesi gereken bir alandır. Yazılım ve dijital dünyada kendini geliştiren mezunlar, bu gibi alanlarda da iş imkanı bulabilirler.

Bitki Koruma Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Bitki Koruma bölümünde okuldan okula farklılık gösterir. Bölümün ders içeriği oldukça zengindir. Matematik, kimya, istatistik, Türk dili gibi genel derslerin yanında bölüme özgü dersler aşağıdaki gibidir.

 • Tarımsal ekoloji mekanizasyon

 • Mikrobiyoloji

 • Zooloji

 • Biyokimya

 • Gıda bilimi ve güvenirliği

 • Genel sebzecilik

 • Toprak bilgisi

 • Bitki fizyolojisi

 • Genetik

 • Tarla bitkileri yetiştiriciliği

 • Bitki besleme

 • Genel meyvecilik

 • Entomoloji

 • Herboloji

 • Böcek ekolojisi

 • Bitki virolojisi

 • Böcek sistematiği

 • Böcek morfolojisi ve fizyolojisi

 • Bitki bakteriyolojisi

 • Çevre kirliliği

 • Tarımsal ingilizce

 • Toprak düzenleyiciler

 • Bitki hastalıkları epidemiyolojisi

 • Nematoloji

 • Akaroloji

 • Bitki ıslahı

 • Kentsel entomoloji

 • Tarım savaşım

 • Bitki parazit nematotlar

 • Akar taksonomisi

 • Tarımda iş güvenliği

 • Yenilenebilir enerji kaynakları

 • Tarımsal örgütlenme

 • Bitkilerde beslenme bozuklukları

 • Bitki besleme ve gübreleme

 • Tohum ve fide yetiştirme teknikleri, meyve ve bağ zararlıları, organik tarımda zarlılarla mücadele.

Bitki Koruma Bölümü (MYO) Nedir?

Bitki koruma bölümü, bitkisel üretim sırasında karşılaşılan ve üründe verimi düşüren bakteri böcek, yabancı otlar vb. ile teknik olarak doğaya ve çevreye zarar vermeden çalışacak elemanlar yetiştiren bir bölümdür. Bitki koruma bölümü, üründe verimi düşüren yabancılarla mücadele ederken çağdaş yöntemlerle çözecek kişilerin yetişmesini sağlayan bir bölümdür. Bitki koruma bölümü, bitkiye ve çevreye zarar vermeden en uygun mücadele yöntemlerini araştıran ve bunların üreticiler tarafından uygulanmasını sağlayan bir bölümdür. 

Bitki koruma bölümü, bitkisel üretim aşamasında ekonomik kayıplara neden olan hastalık, yabancı otlar ve zararlı maddelerin tanımlanması için eğitim veren bir bölümdür. Aynı zamanda bitkisel ürünlerin biyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi için çalışmalarını yürüten bir bölümdür. Bu özelliklerin bitkilerle ve birbirleriyle olan ilişkilerinin öğrenilmesini sağlayan bir bölümdür. Bitki koruma bölümü, bitkileri korumak için oluşturulan kültürel, biyolojik, kimyasal ve biyoteknik mücadele yöntemleri hakkında eğitim ve öğretim vermektedir.

Bitki koruma bölümü, bitki sağlığı sorunlarına yönelik projeler hazırlamak ve çözmek anlayışı ile hareket eden bir bölümdür. Bitki sağlığı konusunu ilgilendiren her konuda araştırma sonuçlarına dayalı bilimsel makale, bildiri, kitap vb. yayınlar yapan bir bölümdür. Özel ve kamu sektörünün teknik eleman ihtiyacını karşılayan bir bölümdür. Temel meslek derslerinin yanı sıra teorik bilgiye ve bu bilgiyi uygulayabilme yeteneğine sahip kişileri yetiştiren bir bölümdür.

Mesleğini benimseyen, sorumluluk sahibi, mesleki etik değerlerine bağlı, çağdaş, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve analitik düşünebilen kişilerin yetişmesini sağlamaktadır. Bitki koruma bölümü, ön lisans derecesine sahip olduğu için eğitim süresi 2 yıl yani 4 yarıyıldır. Öğretim dili Türkçedir. Bölüm hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de bitki koruma bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Bitki Koruma Bölümü (MYO) İş İmkanları Nelerdir?

Bitki koruma bölümü iş imkanları kamu ve özel sektörü kapsamaktadır. Bitki koruma bölümü iş imkanları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında çalışmak yer alır. Bitki koruma bölümü iş imkanları arasında zirai ilaç ve tohum firmalarında çalışmak yer alır. Bitki koruma bölümü iş imkanları arasında ilaçlama şirketleri ile zirai ilaç bayilerinde çalışmak yer alır. Organik tarım işletmelerinde, sebze ve meyve seralarında, peyzaj firmalarında, tarımsal ihracat yapan firmalarda çalışmak bitki koruma bölümü iş imkanları arasında yer alır.

Kişiler kendi tarımsal bayilerini açıp çalışabilirler. Ayrıca bitki koruma bölümü iş imkanları arasında kooperatif veya derneklerde tarımsal danışmanlık yapmak yer alır. Tohum üretim şirketleri ve çevre sağlığı ilaçlamasında çalışmak bitki koruma bölümü iş imkanları arasında yer alır. Son olarak bitki koruma bölümü iş imkanları arasında dikey geçiş sınavı girmek yer alır.

Öğrenciler bu sınava girerek bahçe bitkileri bölümü, bitki koruma bölümü, kültür bitkileri üretimi ve pazarlaması bölümü, bahçe ve tarla bitkileri bölümü ve orman mühendisliği bölümü okuyabilir. Bu sayede kişilerin sahip olduğu iş imkanları genişleyebilir. Bireylerin çalışma olanaklarını öğrendikten sonra şimdi de bitki koruma bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

Bitki Koruma Bölümü (MYO) Mezunları Ne İş Yapar?

Bitki koruma bölümü mezunları ön lisans derecesi ve “bitki koruma teknikeri” unvanı alarak mezun olurlar. Mezunların yaptıkları işler;

 • Bitki koruma bölümü mezunları, tarım ürünlerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otların tanımlanması işini yaparlar. Ardından bunlara uygun mücadele yönteminin seçilerek uygulanması için çalışırlar.

 • Bitki koruma bölümü mezunları, tarım ürünlerinin biyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi için çalışmalar düzenler.

 • Bitki koruma bölümü mezunları, dayanıklılık ıslahına yönelik çalışmalar yaparlar.

 • Bitki koruma bölümü mezunları, bitki koruma ürünlerinin çevreye olan etkilerini analiz eder ve değerlendirirler.

 • Bitki koruma bölümü mezunları, alanındaki ürünlerin tanımlanmasında ve uygulanmasında gerekli olan malzemeleri yönetirler.

 • Bitki koruma bölümü mezunları, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yaparlar. Ayrıca gerektiğinde bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanırlar.

 • Bitki koruma bölümü mezunları, ekonomik değeri yüksek olan bitkileri korumak için çeşitli tedbirler uygularlar.

 • Organik tarım faaliyetleri içerisinde koruma ve uygulamaları gerçekleştirirler.

 • Son olarak, gerek görüldüğü takdirde tarımsal verimliliği arttırmak için bitkisel veya kimyasal ilaçların kullanımını yaparlar.

Bitki Koruma Bölümü (MYO) Dersleri Nelerdir?

 • Entomoloji

 • Bitki Üretim Teknikleri

 • Tarımsal Meteoroloji

 • Tarımsal Ekoloji

 • Botanik

 • Genel Kimya

 • Fitopatoloji

 • Toprak Bilgisi

 • Bitki Koruma İlaçları

 • Sebze Hastalıkları

 • Bahçe Bitkileri Hastalıkları

 • Tarla Bitkileri Hastalıkları

 • Depo Hastalık ve Zararları

 • Sürdürülebilir Tarım

 • Tarımsal Savaş Mekanizasyonu

 • Yabancı Otlar ve Mücadelesi

 • Bitki Fizyolojisi

 • Sulama Teknolojisi

 • Organik Tarımda Bitki Koruma

 • Bitki Besleme ve Gübreleme

 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

 • Genel Seracılık

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Girişimcilik

 • Tohumculuk

 • Süs Bitkileri Hastalık ve Zararları

 • Fide ve Fidan Yetiştiriciliği

 • İşletme Yönetimi

 • İletişim

Yukarıda belirtilen dersler genel olarak verilmiştir. Dersler üniversiteden üniversiteye göre değişiklik gösterebilir.

Bitki Koruma Bölümü (2 ve 4 Yıllık) Taban Puanları ve Sıralama

Bitki koruma bölümünün özellikle tarım sektörünün gelişmiş olduğu illerde açılmış olması sevindirici. 2020 verilerine göre; örgün öğretim bitki koruma bölümü (4 yıllık) taban puan ortalaması 248,60 puandır. Sıralamada ise ortalamada 358 binden öğrenci almıştır.

Bu bölümü MYO olarak okumak isteyen arkadaşların yapması gereken ilk aşama TYT sınavına girmektir. Ardından bu sınavdan adlığı taban puanı ve başarı sıralamasına göre tercih işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Tercih aşamasında dikkat etmeleri gereken bir husus vardır. Bu husus, yerleşeceği üniversiteyi belirleyen asıl etkenin başarı sıralaması olduğudur.

bitki koruma bölümü bitki koruma bölümü mezunları bitki koruma bitki koruma bölümü iş imkanları
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.