AnasayfaBlogKonfigürasyon Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Konfigürasyon Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

23 Nisan 2021
Resimde bir sıra bilgisayar sunucusu görülüyor, her sunucu bir rafın içinde yer alıyor. Sıranın sonunda duran siyah paltolu bir kişi var. Ön planda, mavi ve siyah bir merdivenin yakın çekimiyle birlikte bir yığın mor kitap görülüyor. Ayrıca mavi bir kutu ve birkaç başka mavi ve mor nesnenin yakın çekimi de var. Her şey siyah bir yüzeyin üzerine yerleştirilmiştir. Resim üstten ve hafifçe sağdan çekilerek sunucuların tam olarak görülebilmesi sağlanmıştır.
Konfigürasyon Mühendisi TanımıGörevleriGerekli Yetkinlikler
Teknolojik sistemleri ve ürün performanslarını kontrol edip değerlendiren mühendisTeknolojik sistemlerin kontrollerini sağlar, performans değerlendirmesi yapar, entegrasyon ve sürekliliği sağlarBilgisayar bilimleri ya da elektrik elektronik mühendisliği eğitimi, analitik düşünme yeteneği, liderlik ve ekip çalışması becerisi
Kurumun teknolojik süreçlerini yöneten kişiDurum değişiklikleri ve denetimleri yapar, ürün ya da hizmetin entegrasyonunu sağlar ve korurYönetim ve liderlik yeteneği, problem çözme becerisi, detaylara dikkat, disiplinli ve titiz çalışma
Tasarım projelerini ve üretim planlarını yöneten mühendisDoğru ürün planları oluşturur, tasarım projelerini yönetir, kurum çalışanlarına liderlik ederProjeye yönelik uygulama ve yönetim yeteneği, İngilizce dil becerisi, sektörel bilgi ve takip
Teknolojik sistemlerin ve ürünlerin yaşam süresince performanslarını değerlendiren mühendisÜretim planlamasını oluşturur, karşılaşılan teknik problemlere çözüm üretir, süreç raporlamalarını yaparTeknik bilgi, problem çözme yeteneği, raporlama becerisi, analitik düşünme yeteneği

Konfigürasyon; Fransızca kökenli olup, dış görünüş anlamı taşırken, “yapılandırma” anlamında da kullanılmaktadır. Ayrıca konfigürasyon tam olarak bir yönetim sürecini ifade eder. Bu süreç; kontrol etme, durum değişiklikleri ve denetimleri yapma, ürün ya da hizmetin entegrasyonunu sağlamayı ve korumayı hedefler.

Konfigürasyon mühendisi, en temel tanımı ile teknolojik sistemleri ve ürün performanslarını değerlendiren kişidir. Süreklilik sağlamak en önemli amaçtır. Konfigürasyon mühendisleri; genellikle bilgisayar ve elektronik mühendislerinin bu alana yönelmesinden ortaya çıkar. Konfigürasyon mühendisi; üretim planları oluşturmada ve projelerin yönetimini üstlenmede öncülük eden kişidir. Tüm sorumlulukları alırken donanım ve yazılım teknolojileri ile de yakından ilgilenir. Son yıllarda kurumlar tarafından da aranan iş gücü içinde yer alması nedeniyle bu alana yönelen mühendislerin sayısı da artış göstermiştir.

Konfigürasyon mühendisi Nedir? Konfigürasyon mühendisi ne iş yapar? Konfigürasyon mühendisi ne kadar maaş kazanır? Sorularına yazımızdan detaylı yanıtlar bulabilirsiniz.

Konfigürasyon Mühendisi Nedir?

Konfigürasyon mühendisi, işletmede kullanılmakta olan teknolojik sistemleri denetleyen ve geliştiren kişilere verilen addır. İşletmede bulunan ürünlerin performanslarını değerlendirmeden sorumludur. Yönetim süreçlerinin tamamı görev kapsamları içinde yer alır. Teknolojik gelişmelerin kuruma ve sürece entegrasyonunun sağlanmasının yeterli düzeyde olması için ayın zamanda devamlılığın sağlanması konfigürasyon mühendisinin en önemli sorumlulukları arasındadır.

Konfigürasyon mühendisleri, kurumlarda kullanılan teknoloji sistemlerinin ya da ürünlerin yaşamları süresince yeterli ve tutarlı bir şekilde performans sergilediğini kanıtlamaları gerekir. Konfigürasyon mühendisi olmak isteyen bir kişinin; bilgisayar bilimleri bölümü ya da elektrik elektronik mühendisliği gibi bir alanda dört yıllık lisans eğitimini tamamlaması gerekir. Eğitimini tamamlayan kişiler hem teorik hem pratik olarak kendilerini geliştirmeleri gerekir. Bu alana yönelik tamamlayıcı dersleri de almaları zorunludur. Bu mühendislik alanı doğru ürün planları oluşturma ve tasarım projelerini yönetme işlevlerinden sorumludur.

Bunun yanında diğer kurum çalışanlarına liderlik etmekten ve sektörle ilgili bilgileri olabildiğince yakından takip etmeleri gerekmektedir. Son yıllarda gelişen teknolojiler neticesinde kurum bünyesinde çalışan mühendisler, bulundukları sektörün önemli bir parçası halini aldı. Bu alanda kariyer planı olan mühendisler, iş bulma konusunda sıkıntı yaşamazlar. Kendilerini geliştirmeye devam etmeleri ve birden fazla yabancı dil öğrenmeleri, kişisel gelişim eğitimleri almaları iş yaşamında daha hızlı yükselmelerini sağlayacak önemli unsurlar arasındadır. konfigürasyon mühendisi olmak için bazı önemli yeterliliklere ihtiyaç duyulur. bu yetkinlikler nelerdir, inceleyelim.

İlgili eğitim: Liderlik Sertifikası

 • Uzun süre konsantrasyon sağlayabilme becerisi göstermelidir.

 • Analitik düşünme becerisine sahip olmalıdır.

 • Yaşanan problemlere hızlı ve tekin çözümler üretebilmeli olası problemleri önceden tespit edebilmelidir.

 • Ekip çalışması içinde uyumlu olmalı ve insan ilişkilerinde başarı göstermeleri beklenir.

 • Yaratıcılık konusunda uzmanlık göstermeli ve eleştirel düşünme becerisine sahip olmalıdır.

 • Mesleki yenilikleri öğrenmeye istek göstermeli ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelidir.

 • Sayısal derslerle ilgili olması özellikle matematik dersinde başarılı olması gerekir.

 • Disiplinli, titiz ve dikkatli çalışmalar yapmaları gerekir.

 • Yabancı dil özellikle de iyi derece İngilizce bilmeleri beklenir.

 • Erkek adayların askeri yükümlülüğünü tamamlamış olmaları gerekir.

Konfigürasyon Mühendisi Ne İş Yapar?

konfigürasyon mühendisi, bir projenin başlangıcından sonuna kadar aktif görev alan kişidir. karşılaşılan teknik problemlere karşı etkili çözümler üretir ve raporlamaları düzenler. kurum içi iletişimde olduğu herkesle iyi iletişim içinde olması beklenir. tüm süreci takip etmeli ve gerekli raporlamaları yapmaları gerekir. detaylı olarak incelediğimizde konfigürasyon mühendisinin görev kapsamı aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

 • Bulunduğu kurumdaki üretim planlamasını oluşturmaktan sorumludur.

 • Üretim projelerini kontrol eder, denetler ve onay verir.

 • Üretim projelerinde görev alan elemanları motive eder ve gerekli yönlendirmeleri yapar.

 • Teknoloji araçları temelinde yapılması gereken sürecin taslağını oluşturur.

 • Tasarım temelli çalışmalar düzenler.

 • Ürün standartlarını ve ayrıntılarını planlar ve belirler.

 • Üretim sürecinde karşılaşılan teknik ve işletme süreci arızalarının giderilmesini sağlar ve arıza çıkmaması için önlemler alır.

 • Sözlü ve yazılı olacak şekilde üretim süreci aşamasını raporlar ve üst birimlere sunar.

Konfigürasyon Mühendisi Maaşları

Konfigürasyon yönetimi, üretilmiş ürün ya da sistemin yaşam süresince izlenmesi ve takip edilmesidir. Yapılandırılan sistem ve ürün beklentiyi daima karşılamalıdır. Bu sebeple sistem ve ürün sürekli olarak takip edilmeli ve yenilenme çalışmaları yapılmalıdır. Bu da ancak konfigürasyon yönetimi ve bu alanda hizmet veren konfigürasyon mühendisi tarafından yapılmaktadır.

İlk konfigürasyon yönetimi uzay ve savunma sektöründe uygulanmaya başlamış ve zamanla diğer sektörlere de yaygın hale gelmiştir. Konfigürasyon mühendisleri bu alandan çalışmalarına devam etmektedir. Kurumlardaki başarıları, geçmiş tecrübeleri, eğitimleri ve kurum özellikleri maaş gelirlerini de önemli ölçüde belirler. Mühendislerin sektörde yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeleri ve kendilerini geliştirme süreçlerini devam ettirmelidir. Aldıkları teknik eğitim ile sahip oldukları nitelikleri bir arada en etkin şekilde kullanma becerisi sergilemeleri beklenir. Konfigürasyon mühendislerinin kazançları aşağıdaki gibidir.

 • Sektörde yeni yer almaya başlamış bir konfigürasyon mühendisi 4.700 TL maaş alır.

 • 3 yıl ve üzeri tecrübeye sahip olan bir mühendis ortalama 7.600 TL maaş kazanır.

 • Uzun yıllar çalışmış ve tecrübeli bir mühendis ise 10.500 TL gelir elde etmektedir.

Konfigürasyon Mühendisi Nasıl Olunur?

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümleri arasında aynı isimli konfigürasyon mühendisliği bölümü yer almıyor. Konfigürasyon mühendisi olmak isteyenlerin genel olarak elektrik- elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları gerekir. Kişiler üniversite eğitimlerini tamamlamanın ardından bu alana yönelerek kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerekir.

Konfigürasyon mühendisi olmak isteyen adaylar, mühendislik fakültelerinde verilen eğitimleri alması gerekir. Konfigürasyon mühendisliği eğitiminde verilen dersler şu şekilde sıralanabilir; Fizik eğitimi, Kimya eğitimi, Temel ve ileri mühendislik matematiği eğitimi, Elektrik ve bilgisayar devre temelleri eğitimi, Malzeme bilimi eğitimi, Devre ve sistem analizi, Mühendislikte çizim ve tasarım eğitimi, Proje yönetimi eğitimi, Kontrol sistemleri eğitimi, Üretim sistemleri eğitimi, gibi eğitimleridir.

Tüm bu eğitimleri tamamlayan adaylar bunların yanı sıra öğrencilik yaşamlarında staj yaparak teorik eğitimleri pratik eğitimlere dönüştürmeleri gerekir. Pratik eğitim iş yaşamında önemli bir yere sahiptir.

Teknolojik sistemleri ve ürün performanslarını kontrol edip değerlendiren mühendis, Teknolojik sistemlerin kontrollerini sağlar, performans değerlendirmesi yapar, entegrasyon ve sürekliliği sağlar, Bilgisayar bilimleri ya da elektrik elektronik mühendisliği eğitimi, analitik düşünme yeteneği, liderlik ve ekip çalışması becerisi, Kurumun teknolojik süreçlerini yöneten kişi, Durum değişiklikleri ve denetimleri yapar, ürün ya da hizmetin entegrasyonunu sağlar ve korur, Yönetim ve liderlik yeteneği, problem çözme becerisi, detaylara dikkat, disiplinli ve titiz çalışma, Tasarım projelerini ve üretim planlarını yöneten mühendis, Doğru ürün planları oluşturur, tasarım projelerini yönetir, kurum çalışanlarına liderlik eder, Projeye yönelik uygulama ve yönetim yeteneği, İngilizce dil becerisi, sektörel bilgi ve takip, Teknolojik sistemlerin ve ürünlerin yaşam süresince performanslarını değerlendiren mühendis, Üretim planlamasını oluşturur, karşılaşılan teknik problemlere çözüm üretir, süreç raporlamalarını yapar, Teknik bilgi, problem çözme yeteneği, raporlama becerisi, analitik düşünme yeteneği
konfigürasyon mühendisi bilgisayar elektrik-elektronik teknolojik sistemler ürün konfigürasyon mühendisi nedir konfigürasyon mühendisi ne iş yapar konfigürasyon mühendisi maaşları konfigürasyon mühendisi nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.