AnasayfaBlogBahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü
Bölümler

Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü

01 Ekim 2020
Yeşil bitki örtüsünden oluşan uçsuz bucaksız bir alan, uzakta birkaç dağınık ağaçla birlikte manzara boyunca uzanıyor. Gökyüzü kabarık beyaz ve mor bulutlarla dolu, güzel, koyu mavi bir renktedir. Ön planda, siyah zemin üzerine beyaz bir metnin yakın çekimi ve sağında renkli zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Görüntünün ortasında, uzakta bir grup ağaç bulunurken, solda birkaç ağacın bulanık bir görüntüsü görülebiliyor.
KategoriAçıklamaÖrnekler/Bilgiler
Program TanımıBahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü, bahçe ve tarla bitkilerinin bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi konusunda eğitim veren bir lisans programıdır.Öğrenciler bu bölümden 'ziraat mühendisi' unvanıyla mezun oluyorlar.
Programın AmacıProgramın hedefi, bitkilerin verimliliği, ıslah edilmesi ve korunması konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.Eğitimlerle, sektörde bilinçli uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Eğitim OlanaklarıBölüm öğrencilerine Erasmus, Mevlana gibi öğrenci değişim programları sunar ve çift ana dal ve yan dal olanakları mevcuttur.Bu olanaklar öğrencilere çift diploma alma ve farklı sektör araştırmalarını inceleme olanakları sunar.
Uygulama OlanaklarıProgramın parçası olarak tarımsal alanlar, seralar ve laboratuvarlar gibi uygulama alanları bulunmaktadır.Bu alanlarda farklı iklim türlerinde yetişen bitkiler yetiştirilir.
İleri Eğitim OlanaklarıMezunların yüksek lisans yapabileceği bazı programlar bulunmaktadır.Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Tezli Yüksek Lisans Programı
İş İmkânlarıBölüm mezunları kamu ve özel sektördeki çeşitli ziraat işletmelerine çalışabilir.Bitkisel araştırma kurumlarında, Peyzaj alanında faaliyet gösteren işletmelerde, Bitkisel üretim yapan bağ ve bahçe işletmelerinde çalışabilirler.
Bahçe BitkileriBahçe bitkileri kapsamına sebzeler, meyveler ve süs bitkileri girer.Bu ürünlerin bilimsel yöntemlerle üretilmesi üzerine eğitimler verilir.
Tarla BitkileriTarla bitkileri kapsamında baklagiller, tahıllar, endüstriyel bitkiler ve yem bitkileri yer alır.Bu bitkilerin verimli yetiştirilmesi ve korunması üzerine eğitimler verilir.
Organik TarımOrganik tarım ve bitki üretimi konusuna dikkat çekerek farklı çözümler aranır.Sağlıklı gıda üretimi ve tüketimi, gıda kaynaklarının tükenmesi gibi konular üzerinde durulur.
Eğitimin ÖnemiEğitim olanaklarının artması bahçe ve tarla bitkilerindeki verimliliği artıracaktır.Bitkisel üretim konusunda eğitim programları sektör için önemli bir ihtiyaçtır.

Bahçe ve tarla bitkileri bölümünün ülkemizde lisans programı olarak var olmaması, bizim için bir eksiklik. Tarım kültürünün çok eskilere dayandığı ülkemizde, bu alanda eğitim programlarının açılması önemli bir ihtiyaçtır. Bu sektörde ülkemizde ön lisans ve lisans sonrası eğitimlerin var olduğunu biliyoruz. Ancak lisans eğitimleri, iki program arasında bir köprü konumundadır. Bu köprü olmadığı sürece, eğitim zinciri eksik kalacak gibi görünüyor.

Akademik programların artılarından birisi, eğitimin uygulamalarla desteklenmesidir. Verilen teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesiyle, deneyim elde edebilmek mümkün oluyor. Ayrıca, bahçe ve tarla bitkileri alanında bilimsel araştırmalar yapma şansı da bulunuyor. Bu bilimsel araştırmalarla, bitkisel üretim sektörüne yararlı katkılar yapabilmek de mümkün olabiliyor.

Türkiye’miz, farklı iklimlerin yaşandığı ve toprak çeşitliliğinin fazla olduğu bir özelliktedir. Bu özellikler sayesinde, bitki türlerinin de çeşitlilik gösterdiğine çoğu zaman şahit oluyoruz. Bölgelerimizin her birinde, farklı iklimlere ait bahçe ve tarla bitkilerinin üretilmekte olduğu biliniyor. Ancak bu üretimlerin, bilimsel yöntemlerden uzakta ve klâsik yöntemlerle yapılmakta olduğu da bir gerçek.

Bahçe bitkileri kapsamına giren ürünler; sebzeler, meyveler ve süs bitkileri olarak nitelendirilebilir. Tarla bitkileri kapsamında ise; baklagiller, tahıllar, endüstriyel bitkiler ve yem bitkileri yer alıyor. Bahçelerde, tarlalarda, bağlarda, seralarda karşılaşılan sorunlar, bilimsel araştırmalarla çözülebilecek özelliktedir. Yapılan uygulama ve eğitimlerle tarımsal sorunlara çözüm yolları sunmak da bu akademik eğitimlerin başka bir amacıdır.

Ülkemizin iklim ve toprak çeşitliliği, birçok bahçe ve tarla bitki türünün üretimini mümkün kılıyor. Hatta ülke dışında üretilen bazı bitki türlerini de ülkemiz topraklarında veya seralarda üretme şansına sahibiz. Bu konudaki tek eksiğimiz, az önce de vurgulandığı gibi, eğitim konusudur. Sektördeki eğitim olanakları arttıkça, bahçe ve tarla bitkilerindeki verimlilik de artacaktır.

Çağımızın son modalarından olan organik tarım ve diğer yeni metotlar, gelecekte en popüler olacak konulardır. Çünkü sağlıklı gıda ve bitki üretimi konusuna, gelecek dönemlerde daha farklı çözümler aranacaktır. Buna sebep olarak, günümüzdeki gıda tüketiminin sürekli artması ve kaynakların da giderek tükenmesi gösteriliyor. İşte tam da burada bitkisel üretim konusunda eğitim programları devreye giriyor. Şimdilerde tercih edilmeyen, eğitim programları oldukça az olan bu sektör eğitimleri gelecekte önem kazanacaktır. Dolayısıyla, şu anda mevcut akademik programlarda eğitim görmek, fark yaratan bir durum olacaktır. Bu programlardan birisi de Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü adıyla karşımıza çıkmakta.

Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü Nedir?

Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü, bahçe bitkileri konusunda bilimsel tekniklerin eğitimini veren bir lisans programıdır. Bölüm, 2020 yılı itibarıyla sadece bir üniversitede kontenjan açmış durumda. Bölüme merkezî sınav sisteminin Sayısal puan türüyle öğrenci alınıyor. Öğrenciler bu bölümden “ziraat mühendisi” unvanıyla mezun oluyorlar.

Bölümün hedefi; bahçe ve tarla alanlarında yetiştirilen meyve ve sebzelerin, bilimsel yöntemlerle üretilmesini sağlamaktır. Ayrıca bitkilerin verimliliği, ıslah edilmesi ve korunması konusunda da eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerle, sektörde bilinçli uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Bölüme ait uygulama çalışmaları da eğitimde önemli bir rol oynamakta. Bahçe ve tarla bitkileriyle ilgili uygulama yapılmak üzere tarımsal alanlar ayrılmış durumda. Ayrıca seralar ve laboratuvarlar gibi alanlar sayesinde farklı iklim türlerinde yetişen bitkilerin yetiştirilmesi sağlanıyor.Öğrencilerin; Erasmus ve Mevlâna öğrenci değişim programlarıyla, çift ana dal ve yan dal olanakları da bulunuyor. Erasmus ve Mevlâna programları, yurtdışındaki birçok sektör araştırmalarını inceleme fırsatı veriyor. Çift ana dal ve yan dal uygulamaları da, öğrencilerin çift diploma almalarına olanak sağlıyor. Öğrenci değişim programları ve diğer dal uygulamaları, başarılı kariyer hayatına açılan kapılar olarak kabul ediliyor. Akademik eğitimlerine devam etmek isteyen mezunların tercih edebilecekleri bazı yüksek lisans programları bulunuyor. 

Yüksek Lisans Yapılabilecek Bölümler

 • Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı

 • Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Tezli Yüksek Lisans Programı.

Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Bahçe ve Tarla Bitkileri bölümünün iş imkânları, kamudaki ve özel sektördeki ziraat işletmelerinde bulunuyor. Bölüm mezunlarının çalışabilecekleri yerleri şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Kamu ve özel sektördeki bitkisel araştırma kurumlarında,

 • Peyzaj alanında faaliyet gösteren işletmelerde,

 • Tarla ve bahçe bitkileri üretimi yapan işletmelerde,

 • Bitkisel üretim yapan bağ ve bahçe işletmelerinde,

 • Organik bitkiler üreten çiftlik ve diğer işletmelerde,

 • Sera işletmelerinde,

 • akademisyen, öğretmen veya eğitmen olarak eğitim kurumlarında.

Akademisyen olmak için, mezunların yüksek lisans yapmaları ve ALES’ten yeterli bir puan almaları gerektiğini de eklemeliyiz.

Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bahçe ve Tarla Bitkileri bölümü mezunları, çoğunlukla aşağıda işleri yaparlar:

 • Bitkilerin üretimi, verimliliği ve geliştirilmesi konusunda araştırmalar yapmak.

 • Bitki üretimlerinin modern ve bilimsel yöntemlerle yapılmasını sağlamak.

 • Bahçe ve tarla bitkilerinin üretimi konusunda eğitim çalışmaları yürütmek.

 • Peyzaj ve süs bitkilerinin üretimi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak.

 • Bitkilerin zararlı organizmalarla mücadelesi konusunda çalışmak.

 • Bahçe ve tarla bitkilerinin sulama, ıslah ve gübrelenme gibi işlemlerini yapmak.

Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bahçe ve Tarla Bitkileri bölümünde, bitkilerin tarihinden başlayan ve temel bilgiler içeren birçok teorik ders bulunuyor. Programda bulunan Meslekî İngilizce ve Kırgızca/Rusça gibi dersler, öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerine olanak sağlıyor. 

Bölümün ders programında; fizikten istatistiğe, mikrobiyolojiden jeolojiye kadar uzayan farklı disiplinlerden dersler bulunuyor. Bu dersler dışında, öğrencilerden yarıyıl ödevleri de hazırlamaları bekleniyor. Bu ödevler sayesinde, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirme olanağı buluyorlar. Bölümdeki zorunlu dersler şunlardır: 

 • Bitki Genetiği

 • Toprak Bilimi

 • İstatistik

 • Bitki Fizyolojisi ve Biyokimyası    

 • Fizik    

 • Jeoloji ve Mineroloji

 • T. Ekoloji    

 • Mikrobiyoloji    

 • Kırgızca/Rusça

 • Bitki Islahı

 • Ata Meken Tarihi    

 • Fitopatoloji    

 • Mesleki İngilizce    

 • Bitki Besleme    

 • Entomoloji

 • Manasşinaslik

 • Dünya ve Türk Uygarlığı

 • Meyve Yetiştiriciliği

 • Organik Tarım

 • Seracılık    

 • Bitki Hastalıkları    

 • Sebze Yetiştiriciliği    

 • Bitki Zararlıları

 • Tohumculuk

 • Endüstri Bitkileri

 • Budama Tekniği

Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 

Bahçe ve Tarla Bitkileri bölümü için, 2020 yılı itibarıyla bir üniversitede kontenjan açılmış görünüyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi bünyesinde açılan bu bölüme 3 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Ancak bu seçeneğin kontenjanı dolmadığı için taban puanı ve başarı sıralaması oluşmamıştır. Bu bölüm için açıklanan en son taban puan, 2016 yılına ait olan 180 puandır. Bölümün açtığı 3 kişilik kontenjan dolmadığı için başarı sıralaması oluşmadığını görüyoruz.

Program Tanımı, Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü, bahçe ve tarla bitkilerinin bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi konusunda eğitim veren bir lisans programıdır, Öğrenciler bu bölümden 'ziraat mühendisi' unvanıyla mezun oluyorlar, Programın Amacı, Programın hedefi, bitkilerin verimliliği, ıslah edilmesi ve korunması konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır, Eğitimlerle, sektörde bilinçli uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanıyor, Eğitim Olanakları, Bölüm öğrencilerine Erasmus, Mevlana gibi öğrenci değişim programları sunar ve çift ana dal ve yan dal olanakları mevcuttur, Bu olanaklar öğrencilere çift diploma alma ve farklı sektör araştırmalarını inceleme olanakları sunar, Uygulama Olanakları, Programın parçası olarak tarımsal alanlar, seralar ve laboratuvarlar gibi uygulama alanları bulunmaktadır, Bu alanlarda farklı iklim türlerinde yetişen bitkiler yetiştirilir, İleri Eğitim Olanakları, Mezunların yüksek lisans yapabileceği bazı programlar bulunmaktadır, Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Tezli Yüksek Lisans Programı, İş İmkânları, Bölüm mezunları kamu ve özel sektördeki çeşitli ziraat işletmelerine çalışabilir, Bitkisel araştırma kurumlarında, Peyzaj alanında faaliyet gösteren işletmelerde, Bitkisel üretim yapan bağ ve bahçe işletmelerinde çalışabilirler, Bahçe Bitkileri, Bahçe bitkileri kapsamına sebzeler, meyveler ve süs bitkileri girer, Bu ürünlerin bilimsel yöntemlerle üretilmesi üzerine eğitimler verilir, Tarla Bitkileri, Tarla bitkileri kapsamında baklagiller, tahıllar, endüstriyel bitkiler ve yem bitkileri yer alır, Bu bitkilerin verimli yetiştirilmesi ve korunması üzerine eğitimler verilir, Organik Tarım, Organik tarım ve bitki üretimi konusuna dikkat çekerek farklı çözümler aranır, Sağlıklı gıda üretimi ve tüketimi, gıda kaynaklarının tükenmesi gibi konular üzerinde durulur, Eğitimin Önemi, Eğitim olanaklarının artması bahçe ve tarla bitkilerindeki verimliliği artıracaktır, Bitkisel üretim konusunda eğitim programları sektör için önemli bir ihtiyaçtır
bahçe tarla bahçe bitkileri tarla bitkileri bahçe ve tarla bahçe ve tarla bitkileri bölümü.
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, içinde çeşitli bitkilerin yetiştiği bir serayı göstermektedir. Çatı camdan yapılmış ve beyaz tellerle desteklenmiştir. Ön planda, yeşil yaprakları ve gövdeleriyle bazı bitkilerin yakın çekimi var. Daha geride, yine çekimde yer alan metal bir direk var. Arka plandaki bitkiler seranın tamamına yayılmış ve bitkilerin yaprakları ve gövdeleri görülebiliyor. Cam çatıdan süzülen güneş ışığı bitkilere sağlıklı bir parlaklık veriyor. Bitkiler besin açısından zengin toprakta büyüyor ve ılık sıcaklık büyümelerine yardımcı oluyor. Bu, bitkilerin gelişmesi için ideal bir ortamdır.
Bölümler

Bitki Koruma Bölümü Nedir?

21 Mart 2020
Yeşilliklerle çevrili bir bahçede bir kadın ayakta durmaktadır. Kırmızı ekose bir gömlek giymiş ve sol elinde bir pano tutuyor. Sağ elinde ise bir tablet bilgisayar tutmaktadır. Arka planda, beyaz zemin üzerinde siyah bir B harfi görülüyor. Kadına odaklanıldığında, yüzünün yakın çekiminde dikkatle tablete baktığı görülüyor. Ön planda, yüzeyinde karmaşık oymalar bulunan ahşap bir bank görülüyor. Kadın bahçede duruyor, çevresini inceliyor ve her şeyin yolunda olduğundan emin oluyor.
Bölümler

Bahçe Bitkileri Bölümü

15 Şubat 2020
Geniş bir alana yayılmış yeşil bitkiler, tepeler ve aralara serpiştirilmiş uzun ağaçlar. Arka plandaki canlı gökyüzü ve beyaz bulutlar manzaraya renk katıyor. Görüntünün merkezinde, sığ alan derinliği nedeniyle kısmen bulanıklaşan bir grup ağaç ön planda göze çarpıyor. Görüntünün sol tarafında, siyah bir arka plan üzerinde büyük beyaz bir 'O' harfi var. Görüntünün sağ tarafında, kırmızı bir zemin üzerinde beyaz bir harf beliriyor. Daha sağda, siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var. Gökyüzünde, bulutların arasında uçuyor gibi görünen bir grup insan görülebiliyor. Görüntü, doğanın güzelliğinin çarpıcı bir örneği olup, geniş bir renk ve doku çeşitliliğine sahiptir.
Bölümler

Tarla Bitkileri Bölümü (MYO)

16 Ocak 2021
Bu resim, ellerini havaya kaldırmış genç bir kadının kolajını tasvir etmektedir. Açık tenli, sarı saçlı ve pembe bir ruj sürüyor. Gömleği açık renk. Resmin alt köşesinde ellerini kavuşturmuş ikinci bir kadın görülüyor. Onun sağında, üçüncü bir kadın ellerini yukarı kaldırmış bir şekilde duruyor. Daha sağda, ellerini kaldırmış dördüncü bir kadın ve daha sağda ellerini kaldırmış beşinci bir kadın görülüyor. Sağ üst köşede, bir kişinin ellerinin bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Kolajın solunda, elleri havada altıncı bir kadın görülüyor. Son olarak, sol üst köşede, bir kişinin pantolonunun bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Kolajdaki tüm kadınların yüzünde doğal bir ifade var.
4.7
(223)

İşaret Dili Eğitimi

4 Konu5 Saat
Bu görsel Excel hakkında bir çevrimiçi kursu tasvir etmektedir. Gözlük takan ve sakallı bir adam, konu hakkında bilgili ve deneyimli olduğunu gösteriyor. Gri arka plan üzerinde Excel Kursu - Excel Öğrenimi yazan metin de bunu doğruluyor. Yüzünün yakın çekimi, konuya olan güvenini gösteriyor. Ayrıca, gri arka plan üzerindeki beyaz metin, kursun kapsamlı ve bilgilendirici olduğunu gösteriyor. Adamın gözlükleri ve siyah gömleği profesyonel olduğunu, burnunun yakın çekimi ise son derece odaklanmış olduğunu gösteriyor. Bu görsel, öğrencinin deneyimli ve bilgili bir eğitmen tarafından verilen kapsamlı ve ilgi çekici bir çevrimiçi Excel kursu alacağını iletir.
4.9
(558)

Excel Eğitimi

10 Konu5 Saat
Bu online kurs, IELTS sınavına hazırlanmak isteyenler için idealdir. Öğrencilerin IELTS sınavında başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olacak kapsamlı dersler ve materyaller içerir. Kurs, dört dil ve iletişim becerisinin tümünü kapsayan modüllere ayrılmıştır: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Sınav konuları, stratejileri ve ipuçları hakkında ayrıntılı açıklamalar sağlar. Öğrenciler ayrıca çeşitli uygulama etkinlikleri ve alıştırmalarla becerilerini pratik edebilirler. Bu tam kurs, öğrencilerin istedikleri IELTS puanına eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
5
(4)

IELTS Kursu

5 Konu20 Saat
Kısa, siyah saçlı ve sıcak bir gülümsemeye sahip güzel bir kadın kameranın önünde duruyor. Üzerinde pembe çiçek desenli beyaz, bol bir gömlek ve bir çift açık renk kot pantolon var. Dudakları yanaklarına kadar uzanan geniş bir gülümsemeye dönüşürken gözleri sevinçle kapalıdır. Kolları dirseklerinden hafifçe bükülmüş ve elleri gevşek bir şekilde kot pantolonunun ceplerine sokulmuş. Güneş yakındaki bir pencereden parlıyor ve yüzünü yumuşak, doğal bir ışıkla aydınlatıyor. Neşenin resmidir, sıcaklık ve memnuniyet yayar.Magdalini Timou
21170