Close
Mobil Menu Bars

Biyokimya Bölümü

21 Eylül 2020, 658 defa okundu.
Biyokimya Bölümü
biyokimya, biyokimya bölümü, biyoloji, kimya, fen, genel biyoloji, organik kimya

Biyoloji biliminin içine girince ne kadar çok disiplinle birlikte çalışabileceğini görürüz. Biyoloji bilimi varlık nedeni canlılar olduğu için canlı ile ilgili ne varsa biyolojinin alt bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Biyokimya da canlıların hücresel düzeyde incelenmesiyle keşfedilen moleküler temellerin incelenmesinden temel alan bir bilim dalıdır. Aslında moleküler temellerin araştırılmasıyla ortaya çıkan kimyasal bileşikler biyokimya bilimiyle canlıların hastalık düzeyinde sahip olduğu ne varsa açığa çıkarılması için incelenmeye başlanmıştır. 

Biyokimya fen bilimlerinde temel alan kimya dersi ile biyolojinin ilişkilendirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Özellikle kimya alanının organik kimya ve genel kimya olarak ayrılmasından sonra biyoloji ile daha yakından ilişkili hale gelmiştir. Organik kimya canlıların temel yapıtaşları ile yakından ilgili olması sebebiyle biyolojinin çok yakından ilişkide olduğu bir disiplindir. Multidisipliner bir bilim dalı olan biyoloji organik kimyanın tüm bileşenlerini içine alan biyokimya branşı ile hücresel düzeyde yapılan incelenmelere açık olan bir bilim dalıdır. Biyokimya moleküler düzeyde yapılan deneylerle insan sağlığına katkıda bulunmak için moleküler düzeyde çalışmalara devam etmektedir.

Fen Bilimleri Açısından Biyokimya ve Önemi  

Biyokimya bugünün en popüler bilim dallarından biri olduğu gibi gelecekte de bu önemi daha da artacaktır. Bu yüzden biyolojik, medikal ve tıbbi araştırmalar için müracaat edilen temel bilimlerden biri konumundadır.Biyokimya Türkiye’de adı yeni yeni duyulmaya başlayan fakat önemi göz ardı edilemeyecek değerde olan bir programdır. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’deki üniversitelerdeki biyokimya programlarının da sayısının az olup ve bu nedenle de az sayıdaki mezunun iş bulabilme imkânının daha fazla olması  programı daha çekici hale getirmektedir. Türkiye’de Biyokimya alanında uluslararası nitelikte çalışmalar yapan araştırmacılar vardır.

 Canlı yaşamı dünyanın varoluş amaçlarıyla bağlantılı olduğu için biyoloji de bu anlamda varlık nedeni canlı yüzünden ona ait hücresel temeller, moleküler düzeyde yolaklar, hastalıkların mekanizmaları konusunda araştırmalar yapmakla yükümlüdür. Biyokimya da bu açıdan bakıldığında içinde yer alan mikrobiyoloji, fizyoloji, anorganik kimya gibi derslerle canlının sahip olduğu fiziksel ve kimyasal ne varsa incelemeye aday bir alt alandır. Fen bilimleri açısından bakıldığında temelinde biyoloji ve kimyayı içeren bilim dalı canlının çevresiyle ilişkisi konusunda da pay sahibidir.

Doğa ve mühendislik ve temel bilimler olmak üzere hastalıkların temel mekanizmalarını anlamaya çalışan biyokimya elde ettiği sonuçları bilişim alanıyla birleştirdiğinde biyoinformatik alanında da kullanabilir. Bilişim açısından yetenekli biyoloji adayları üniversite eğitimleri tamamlanınca biyokimya ve biyoinformatik alanlarında yüksek lisans ve doktora yaparak akademisyen olabilirler. Temel bilimler bir ülkenin can damarı alanlardır.

Bilimde gelecek adımları atmak isteyen bilim insanları temel bilimler de başarı sağlamak zorundadır. Ayrıca sağlık bilimleri ve eğitim alanında da yaptığı araştırmalarla söz sahibi olan biyokimya gerek enzim gerekse de protein çalışmalarıyla hastalıklara çare bulma konusunda tıp bilimine temel oluşturmaktadır. 

Biyokimya Bölümü Dersleri

Biyokimya bölümündeki dersler: 

 • Enzimoloji,
 • Biyofizikokimya,
 • İlaç kimyası,
 • Beslenme,
 • Toksikoloji,
 • Atık değerlendirilmesi,
 • Genetik,
 • Klinik Kimya,
 • Fermantasyon teknolojisi,
 • Endüstriyel hijyen,
 • Arıtma yöntemleri şeklinde sıralanabilir.

Biyokimya Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Biyokimya iş alanları sanıldığının aksine daha geniştir. Genelde kimya ve biyoloji denildiği zaman sadece sağlık alanlarını düşünürüz. Ama aslında biyokimya çalışma sahası çok daha geniştir.

2 yıllık biyokimya bölümü iş imkanları ve çalışma yerleri şöyle sıralanabilir:

Sağlık sektöründe

Kozmetik laboratuvarlarında

Çevre araştırma merkezlerinde

Zirai ilaç üretim tesislerinde

Gıda üretim yerlerinde

4 yıllık biyokimya bölümü mezunları ise gıda kurumları, ilaç şirketleri, tıbbi kimyasalların üretildiği yerlerde ve laboratuvarda görev alanı bulurlar. Aslında bakıldığı zaman biyokimya iş imkanı ön lisans ve lisans programları için çok fazla değişmez. Ama genelde 4 yıllık lisans mezunları ön lisans mezunlarının üstünde olarak çalışır.

Peki, bu tesislerdeki biyokimyacılar ne iş yapar?Baktığımızda   Biyokimya mühendislerinin çalıştıkları yerlerde aldıkları görevlerini şu şekilde özetleyebiliriz:

Gerekli analizleri ve ölçümleri yapmak

Yeni ürünler geliştirmek.

Geliştirilen ürünlerin testlerini yapmak.

Ürünlerle ilgili incelemeleri raporlamak.

Biyokimyanın çalışma alanları genellikle laboratuvalardır. Ama dileyen mezunlar üniversiteden sonra akademisyen olmayı ya da formasyon almak koşuluyla çeşitli okullarda öğretmenlik yapmayı da tercih edebilirler.

Biyokimyagerlere sadece özel sektör için değil, devlet kadrolarında da gerek duyulur. Bu nedenle KPSS sınavından yeterli puanı alabilen biyokimya mezunları atandıkları yerde de biyokimyager olarak mesleklerine devam edebilirler.

Biyokimya Mezunları Ne iş yapar?

Birçok kişi tarafından bilinmeyen bu meslekle ilgili akla gelen ilk sorulardan biri de, “Biyokimya mezunları ne iş yapar?”dır. Elbette böyle bir konuyu merak etmek  doğaldır. Tercih yapacak her öğrencinin birinci adımda biyokimya mezunu ne iş yapar, biyokimya ne yapar diye araştırması ve sonuçları irdelemesi oldukça önemli.

Peki, biyokimya mezunu ne iş yapar?Daha önce de belirttiğimiz gibi biyokimya; biyolojik canlıların sistemlerinin, fonksiyonlarının moleküler şekilde incelenmesi üzerinde çalışan bir bilim dalıdır. Biyokimya mezunları da canlı organizmaların kimyasını incelerken  hücrelerde meydana gelen farklılıkların moleküler bazda araştırmasını yapar.

Biyokimya Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alır? 

Biyokimya iş imkanları ve maaşları en çok merak  konusu olan  noktalardan biri. Son olarak biyokimya maaş aralıkları hakkında bilgi verelim. 2 yıllık ön lisans programı mezunu biyokimyagerler genel olarak özel kuruluşlarda  çalıştıkları için maaşları da çalıştıkları şirkete göre değişir. 

Özel kuruluşlarda çalışan biyokimyager maaşları asgari ücretten başlar ve 3.000 – 4.000 TL’ye kadar çıkabilir. Devlet dairelerinde çalışan biyokimyagerler ise normal bir devlet memuru ile aynı ücreti almaktadır. Yani maaşları ortalama 3.500 – 4.500 TL civarındadır. Biyokimya mühendisliği maaş aralığı ise 2 yıllık mezunlara göre oldukça değişir. 

Özel sektörde iyi bir şirkette çalışan biyokimya uzmanı maaşı 14.000 TL’ye kadar çıkabilir. 

Biyokimya Bölümü Taban Puanı ve Sıralama 

Biyokimya bölümü taban puanlarına bakıldığında 283,83239 puanla Ege Üniversitesinde en yüksek puanla öğrenci alındığını Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bakıldığında 227,38154 puanla en düşük puanla öğrenci alındığını görüyoruz.

Sıralamaya bakıldığında 227127 ile Ege Üniversitesinde en yüksek başarı sıralamasının görüldüğü 456406 ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde en düşük başarı sıralaması olduğu görülmektedir. Bölüm sayısal puanla öğrenci almaktadır.

Biyokimya Bölümü Nedir?

Biyokimya bakıldığında sağlık kuruluşlarına eleman yetiştiren bir bölüm gibi gözükse de aslında temel bilimlerden köken alan canlıların hücresel ve moleküler mekanizmalarını araştıran hastalıklara çare aramak için uğraşarak yeni tasarım ilaçlara ön ayak olan bir bölümdür.

Biyokimya Bölümü İş İmkanları Nelerdir? 

Biyokimya bölümü sağlık sektöründe, gıda laboratuarlarında, kozmetik alanında ve ziraat kurumlarında biyokimyager olarak çalışabilir. Üniversitelerde araştırmacı olarak çalışabilirler. Biyokimya bölümü mezunları analiz yapma yetenekleri sayesinde laboratuarlarda da çalışma imkanı olan kişilerdir. Biyokimya mezunları aynı zamanda yeni ürün geliştirme ve test etme konusunda çalışma imkanı bulabilirler

Biyokimya Bölümü Mezunları Ne İş yapar?

Aslında sağlıkla bağlantısı olduğu düşünülen Biyokimya temel bilimlerden biyoloji ve kimyayı birleştiren bir araştırma alanıdır. Biyokimya bölümü mezunları özel ve devlet kuruluşlarında biyokimyager olarak çalışabilirken aynı zamanda üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yaparak akademisyen olarak araştırma geliştirme çalışmalarında bulunabilir.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Ben Biyoloji öğretmeni olmakla beraber blog yazarlığına Biyoloji bilgimle birlikte Bezelye Dergisinde daha sonra da çeşitli ajanslarda içerik yazarak başladım. Şu anda İstanbul İşletme Enstitüsünde yazmaktayım. Değişik konularda sahip olduğum sertifikalar var. Bu sertifikaların arasında ileri düzey ingilizce sertifikası da yer alıyor. Ayrıca zihin haritaları eğitici eğitimi sertifikası ve STEM öğretmenliği sertifikası ile eğitim koçu ve danışmanlığı eğitimleri de aldığım eğitimler arasında yer alıyor. 

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!