AnasayfaBlogDeğerleme Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Değerleme Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

20 Nisan 2021
Bir kişi beyaz bir arka planın önünde durmakta ve iki elinde gümüş bir anahtar tutmaktadır. Anahtar yukarı bakıyor ve kişi aşağıya bakıyor. Görüntünün odağı anahtardır ve sağ üst köşede bulanık bir model ev görüntüsü vardır. Sol altta siyah beyaz bir logo, sağ altta ise bir kapının yakın çekimi görülüyor. Daha aşağıda, üzerinde haç bulunan bir pencere ile birlikte bir masanın yakın çekimi görülebiliyor. Görüntünün alt kısmında bir kişinin elinin bulanık bir görüntüsü de görülebiliyor. Anahtarı elinde tutan kişinin yüz ifadesi tefekkür halindedir.
Değerleme Uzmanı TanımıDeğerleme Uzmanı GörevleriDeğerleme Uzmanı Olma Şartları
Gayrimenkulün, gayrimenkule ait projenin ya da bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değer tespit işlemlerini yapan kişidir.Konut, bina ya da arsa gibi gayrimenkul kıymetlerin değerini tespit etmek.Üniversitelerin dört yıllık lisans bölümlerinden birinde mezun olmak ve Değerleme Uzmanlığı Sınavı'nı geçmek.
Gelişmeleri yakından takip etmeli, değişimlere hızlı ayak uydurma becerisi sergileyebilen kişi.Bağımsız ve tarafsız olacak şekilde piyasa ve çevre koşullarını analiz etmek.Analitik düşünme ve matematik yeteneklerine sahip olmak.
Gayrimenkulle ilgili hakların hukuki durumlarını analiz eden kişi.Karşılaştırılabilir mülk satış değerlerini analiz etmek ve her bir mülk için ayrı ayrı demografik bilgi sağlamak.Hukuki konulara hakim olmak.
Müşterilere, devlet kurumlarına ya da firmalara yazılı değerlendirmeler yapan kişi.Gayrimenkulün kalitesini ve yaşını tespit etmek için mülk üzerinde ayrıntılı denetimler yapmak.Etkin iletişim kurma yeteneği olmalı, stresle başa çıkabilme yetenekleri olmalı ve güvenilir olmalıdır.
Teknik usullere, esas ve yasal mevzuatlara hakim olan kişi.Araştırma ve değerlendirme sonuçlarını detaylı bir şekilde yazılı olarak raporlamak.Maliyet, piyasa ve gelir konularına hakim olmalı, veri analizi yapabilmeli ve yorumlayabilmelidir.
Dikkat ve disiplin sahibi olmalıdır.Problem çözme yeteneği sergilemek.Organizasyon ve zaman yönetimi konusunda güçlü beceri sahibi olmak.
Yabancı dil bilen kişi.Çoklu görevlerde, birde fazla önceliği ele alabiliyor olmalı ve değerlendirme becerisi sergileyebilmelidir.Yabancı bir dil bilmesi önemlidir, kurumlar özellikle İngilizce bilen kişileri bir adım önde değerlendirir.
Teknik usullere, esas ve yasal mevzuatlara hakim olan kişi.Gayrimenkulün kalitesini ve yaşını belirlemek ve piyasa araştırmaları yapmak.Teknik usuller ve yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olunmalı.
Taşınmazın mevcut veya gelecekteki değerini tahmin eden kişi.Değer tespiti ve gayrimenkul incelemesi yapmak.Analitik düşünme yeteneğine ve yüksek matematiksel yeteneklere sahip olunmalı.
Karşılaştırılabilir mülk satış değerlerini analiz eden kişi.Mülk değerlemesi ve piyasa araştırmaları yapmak.Gayrimenkul değerleme ve değer belirleme konusunda bilgi sahibi olunmalı.

Meslek mensuplarının hepsi çeşitli görev ve sorumluluklarla iş hayatına atılır. Her meslek çalışanının farklı bir görevi olduğu gibi çalışma alanları, sorumlulukları ve kazandıkları maaşlar da farklılık gösterir. Değerleme Uzmanı; adından da anlaşıldığı üzere bir proje ya da gayrimenkulün değerinin ortaya çıkarılması üzerine çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapan kişilerdir. Özellikle son yıllarda bu meslekle ilgilenen kişilerin sayısı oldukça artmıştır.

Değerleme Uzmanı, bir gayrimenkul ya da bir projenin değerlemesini yapan ve bunun üzerine gerekli anlaşmaları düzenleyen meslek mensubudur. Değerleme Uzmanı genellikle gayrimenkul değerleme şirketleri ile ortak çalışmalar yürütür.

Yazımızda sizler için detaylı araştırma yaptık. Sizde Değerleme Uzmanı Nedir? Değerleme Uzmanı ne iş yapar? Değerleme Uzmanı olma şartları nelerdir? Sorularına yanıt arıyorsanız, yazımıza mutlaka göz gezdirmelisiniz.

Değerleme Uzmanı Nedir?

Değerleme uzmanı; bir gayrimenkulün, gayrimenkule ait projenin ya da bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değer tespit işlemlerini yapan kişidir. Konut, arsa ya da bina gibi taşınmazların değerini bağımsız bir gözle değerlendiren ve tarafsız olarak tespit etmesi gereken kişidir. Kişilere ya da kurumlara ait olan gayrimenkullerin piyasa araştırmalarını yapar. Değerleme uzmanı bazı önemli sorumluluklara sahiptir.

Değerleme uzmanı olmak için ilk olarak üniversitelerin dört yıllık lisans bölümleri içinde yer alan; İnşaat Mühendisliği, İktisat, Şehir Planlama Bölümü, Mimarlık ya da İşletme gibi programlarından mezun olmaları gerekir. Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan kişilerin SPK tarafından açılan Değerleme Uzmanlığı Sınavına girmesi gerekir. Sınav sonrasında Değerleme Uzmanı lisansını alması şartı aranır. Özellikle son yıllarda oldukça fazla ilgi gören bölümü bu alana ilgisi olan öğrencilerin tercih etmesi önemlidir.

son yıllarda sektörde yaşanan büyüme bu alanda faaliyet gösteren iş gücüne de daha fazla ihtiyacı doğurmuştur. değerleme uzmanı adaylarının güçlü bir matematik becerisine ve analitik düşünme kabiliyetine sahip olmaları, başarılarında rol oynayan faktörler arasında yer alır. mesleki olarak bazı niteliklere sahip olmaları gereken değerlendirme uzmanlarının sahip olması beklenen tüm özellikleri inceleyelim.

 • Organizasyon ve zaman yönetimi konusunda güçlü beceri sergilemeleri beklenir.

 • Dikkat ve disiplin sahibi olmaları önemlidir.

 • Problem çözme yeteneği sergilemeleri gerekir.

 • Stresle başa çıkabilme becerisi gösteren adayların daha başarılı olduğu gözlemlenmektedir.

 • Güvenilir olmaları gerekir. Karşı tarafa güven vermeleri önemlidir.

 • Etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olmaları gerekir.

 • Gelişmeleri yakından takip etmeli, değişimlere hızlı ayak uydurma becerisi gösterebilmelidir.

 • Yabancı dil bilmesi önemlidir. Kurumlar özellikle İngilizce bilen kişileri bir adım önde değerlendirir.

 • Veri analizi yapabilmeli ve yorumlayabilmelidirler.

 • Çoklu görevlerde, birde fazla önceliği ele alabilmeli ve değerlendirme becerisi sergileyebilmelidir.

İlgili eğitim: Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi

Değerleme Uzmanı Ne İş Yapar?

Değerleme uzmanı olmak isteyen adaylar eğitimleri süresince gerekli teknik bilgiye sahip olduktan sonra çalışacakları alana göre uzmanlık kazanmaları gerekir. Bunun için lisans sahibi olması gereken değerleme uzmanları, kariyer yaşamlarında hangi sorumluluklara sahip olacağı hakkında da bilgi sahibi olmak ister. Görev ve sorumlulukları çalıştıkları kuruma göre bazı değişiklikler gösterse de temel sorumlulukları aynıdır. Gayrimenkullerin temel özelliklerini araştırıp, inceleyen ve piyasa araştırması yapan değerleme uzmanlarının temel sorumlulukları şunlardır;

 • Konut, bina ya da arsa gibi gayrimenkul kıymetlerin değerini tespit eder.

 • Teknik usullere, esas ve yasal mevzuatlara hakim olmaları gerekir.

 • Gayrimenkulün kalitesini ve yaşını tespit edebilmek için mülk üzerinde ayrıntılı denetimler yapmaları gerekir.

 • Mülk değerlemesi yapılırken; maliyet, piyasa ve gelir yaklaşımlarını dahil etmeleri gerekir.

 • Bağımsız ve tarafsız olacak şekilde piyasa ve çevre koşullarını analiz etmeleri beklenir.

 • Taşınmazın mevcut ya da gelecekteki değerini etkileyen tüm değişkenleri inceler.

 • Müşteriler, devlet kurumu ya da firmalara yazılı değerlendirmeler yapar.

 • Gayrimenkulle ilgili hakların hukuki durumlarını analiz eder.

 • Karşılaştırılabilir mülk satış değerlerini analiz eder ve her bir mülk için ayrı ayrı demografik bilgi sağlar.

 • Araştırma ve değerlendirme neticelerini detaylı bir şekilde yazılı olarak rapor eder.

Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur?

Değerleme uzmanı olmayı araştıran kişilerin en merak ettiği konulardan ilki nasıl bir eğitim almaları gerektiğidir. Üniversitelerdeki 4 yıllık lisans programlarından; İnşaat Mühendisliği, Şehir Planlama, Mimarlık, İşletme, İktisat gibi bölümlerden mezun olmaları şartı aranır. Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra Değerleme Uzmanlığı Sınavına girip, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı lisansı almaları gerekir. Aldıkları lisans ile kurumlarda çalışmak üzere başvuruda bulunabilirler. Değerleme uzmanı olmak için gerekli şartlar aşağıdaki gibi sıralanır.

 • 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak.

 • Mezun olacakları 4 yıllık lisans programı; İktisat, Şehir Planlama Bölümü, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği ya da işletme bölümlerinden biri olmalıdır.

 • SPK kurumunun açtığı değerleme uzmanı sınavına katılmaları ve başarılı olmaları gerekir.

 • Sınav ortalamasının ise en az 60 puan olması beklenir.

Gayrimenkulün, gayrimenkule ait projenin ya da bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değer tespit işlemlerini yapan kişidir, Konut, bina ya da arsa gibi gayrimenkul kıymetlerin değerini tespit etmek, Üniversitelerin dört yıllık lisans bölümlerinden birinde mezun olmak ve Değerleme Uzmanlığı Sınavı'nı geçmek, Gelişmeleri yakından takip etmeli, değişimlere hızlı ayak uydurma becerisi sergileyebilen kişi, Bağımsız ve tarafsız olacak şekilde piyasa ve çevre koşullarını analiz etmek, Analitik düşünme ve matematik yeteneklerine sahip olmak, Gayrimenkulle ilgili hakların hukuki durumlarını analiz eden kişi, Karşılaştırılabilir mülk satış değerlerini analiz etmek ve her bir mülk için ayrı ayrı demografik bilgi sağlamak, Hukuki konulara hakim olmak, Müşterilere, devlet kurumlarına ya da firmalara yazılı değerlendirmeler yapan kişi, Gayrimenkulün kalitesini ve yaşını tespit etmek için mülk üzerinde ayrıntılı denetimler yapmak, Etkin iletişim kurma yeteneği olmalı, stresle başa çıkabilme yetenekleri olmalı ve güvenilir olmalıdır, Teknik usullere, esas ve yasal mevzuatlara hakim olan kişi, Araştırma ve değerlendirme sonuçlarını detaylı bir şekilde yazılı olarak raporlamak, Maliyet, piyasa ve gelir konularına hakim olmalı, veri analizi yapabilmeli ve yorumlayabilmelidir, Dikkat ve disiplin sahibi olmalıdır, Problem çözme yeteneği sergilemek, Organizasyon ve zaman yönetimi konusunda güçlü beceri sahibi olmak, Yabancı dil bilen kişi, Çoklu görevlerde, birde fazla önceliği ele alabiliyor olmalı ve değerlendirme becerisi sergileyebilmelidir, Yabancı bir dil bilmesi önemlidir, kurumlar özellikle İngilizce bilen kişileri bir adım önde değerlendirir, Teknik usullere, esas ve yasal mevzuatlara hakim olan kişi, Gayrimenkulün kalitesini ve yaşını belirlemek ve piyasa araştırmaları yapmak, Teknik usuller ve yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olunmalı, Taşınmazın mevcut veya gelecekteki değerini tahmin eden kişi, Değer tespiti ve gayrimenkul incelemesi yapmak, Analitik düşünme yeteneğine ve yüksek matematiksel yeteneklere sahip olunmalı, Karşılaştırılabilir mülk satış değerlerini analiz eden kişi, Mülk değerlemesi ve piyasa araştırmaları yapmak, Gayrimenkul değerleme ve değer belirleme konusunda bilgi sahibi olunmalı
değerleme uzmanı gayrimenkul değerleme meslek lisans değerleme uzmanı nedir değerleme uzmanı ne iş yapar değerleme uzmanı maaşları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.