AnasayfaBlogTicaret Nedir? Dış Ticaret Nedir?
Satış - Pazarlama

Ticaret Nedir? Dış Ticaret Nedir?

06 Ocak 2020
Bu fotoğraf masa başında oturmuş dizüstü bilgisayar kullanan bir kişiyi gösteriyor. Dizüstü bilgisayar açık ve ortasında bir logo bulunan siyah bir ekrana sahip. Kağıtlar masanın etrafına dağılmış durumda. Dizüstü bilgisayarın üzerinde kırmızı daireler, kırmızı ve yeşil bir elmas ve kırmızı ve beyaz bir kare ile kırmızı bir kare gibi çeşitli semboller ve şekiller var. Fotoğrafın köşesinde bir kağıt parçasının yakın çekimi görülüyor. Arka planda bir video oyununun ekran görüntüsü var. Fotoğraftaki kişi işine odaklanmış ve niyetli görünüyor. Masanın üzerindeki dizüstü bilgisayar ve kağıtlar odanın ışığıyla aydınlanıyor ve sıcak bir atmosfer yaratıyor.
KonularTanımlarÖnemli Noktalar
TicaretKar elde etmek amacıyla mal ve hizmetlerin, nakdi kıymeti olan başka bir değerle yer değiştirmesiSerbest anlaşmalar çerçevesinde sürekli yenilenir ve ekonomik dalgalanmalara adapte olur
Dış TicaretÜlkelerin milli gelir ve refah düzeyinin artırılması için sınırlarının dışında gerçekleştirilen mal ve sermaye akışına verilen isimİthalat ve ihracat dengesini koruyarak, ülkenin ekonomik istikrarını sağlar
E-TicaretHer türlü ticaret adımlarının dijital ortamda gerçekleştirildiği iktisadi faaliyetler bütünüMüşteriye daha kolay erişim sağlar ve işletmelerin maliyetlerini düşürür
İthalatBir ülkenin diğer ülkelerden mal ve hizmet alması işlemiDış ticaretin önemli bir unsuru ve dış ticaret dengesinin bir parçasıdır
İhracatBir ülkenin mal ve hizmetlerini diğer ülkelere satması işlemiDış ticaretin önemli bir bileşeni ve dış ticaret dengeleyicisi unsurdur
GümrüklemeÜlkelerarası ticarette, ithalat ve ihracat işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmesiDış ticaretin hukuki boyutuna etki eder
Serbest Ticaret Anlaşmalarıİki ya da daha fazla ülke arasında ticaretin serbestleştirilmesi amacıyla yapılan anlaşmalarÜlkelerin dış ticaret hacmini ve ekonomik kalkınmasını artırır
Korumacılık YasalarıBir ülkenin kendi ekonomisini korumak için uyguladığı ithalatı kısıtlayıcı veya maliyet artırıcı yasalarDış ticaret üzerinde etkili, ulusal ekonomiye koruma sağlar
KotalarBelirli bir ürünün belirli bir periyotta bir ülkeye girişini sınırlayan miktar veya değer ölçütleriKorumacı politikaların bir parçası olabilir ve dış ticaret dengeleyicisi etkisi vardır
SübvansiyonlarDevletin belirli sektörleri veya alım gruplarına sağladığı desteklerDış ticarette rekabeti artırabilir veya azaltabilir ve iç piyasanın dengesini etkiler

İnsanların birbirleriyle ilk temas kurdukları zamanlarda, ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü değiş tokuş yöntemleriyle başlayan ticaretin tarihi, iktisadi gelişmelerin tarihinden çok daha eskiye dayanıyor. Montesquieu, "Kanunların Ruhu" adlı yapıtında, "Nerede yumuşak huylu insanlar varsa orada ticaret vardır, nerede ticaret varsa orada insanlar yumuşak huylu olurlar" diyor. Aslında ticaret; insanların hayatını kolaylaştırmak için birbirleriyle anlaşmaları esasına dayanıyor. Ticaret, sosyolojik ve ekonomik olguların zamanla iç içe geçmesiyle ilk uygarlıklardan beri var oldu.

İlk zamanlarda alıcı ve satıcının bir araya gelmesiyle birlikte takas usulü yapılan ticaret, insani ilişkilerin gelişmesine paralel olarak ödeme yöntemleri ve bu olguya ait prensiplerin de zaman içerisinde değişmesini sağladı. Ticareti en genel anlamıyla tanımlayacak olursak kar elde etmek amacıyla mal ve hizmetlerin, nakdi kıymeti olan başka bir değerle yer değiştirmesi olarak ifade edilebilir.

Dünyada, global anlamda yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yeni bir ivme kazanan ticaret, artan rekabet ve belirsizliklerin beraberinde getirdiği sorunlarla mücadele edebilmek için toplumlar arası serbest anlaşmalar çerçevesinde kendisini sürekli yeniliyor.

İnternet geliştikçe kendimizi fiziki sınırların anlamsızlaştığı dijital bir dünyanın içinde bulduk. Bununla birlikte üretim ve tüketim davranışlarımızda değişti ve böylece e -ticaret ile tanışmış olduk. Müşteriler sadece ihtiyacı olan ürünlere değil, kafasında tasarlayıp hayal ettiği ürünlere de ulaşabilirken gelişen ve gittikçe hacmi daha da artan dış ticaret sayesinde şirketler, çok daha kaliteli satış ve pazarlama ağına ulaşıp sunum anlayışlarını da değiştirdiler.

Dış Ticaret Nedir?

Ülkelerin milli gelir ve refah düzeyinin daha iyi bir seviyeye gelebilmesi için ülke sınırlarının dışında mal ve sermaye akışına yön vermesi gerekiyor. Artan rekabet ve global şirket sayısındaki hızlı yükselişle birlikte saf ticaret kavramı da giderek önemini yitirmeye başladı. Ülkelerin sadece zirai ve endüstriyel olarak kalkınması ve bu yönde yapılan iyileştirmeler tek başına yeterli değildir.

Elde edilen üretimin yurtdışına ihraç edilip gerekli ürünlerin ithalat işlemlerinin yapılmasından doğacak tüm alım satım işlemlerine dış ticaret adı verilir. Dış ticareti yerel ticaretten ayıran en önemli fark uluslararası ticaret ilkelerini belirleyen kurallar ve yasal mevzuatlar. İthalat ve ihracat kavramları dış ticaret dengesini oluşturan en önemli iki unsurdur.

Ülkelerin dış ticaret politikalarının en önemli amacı ithalatı azaltıp, ihracatını artırmaktır. Bu açıdan bakıldığında bir ülkenin dış ticaret politikalarına tesir edecek en önemli öğeler; gümrükleme, serbest ticaret anlaşmaları, çeşitli korumacılık yasaları, kotalar, sübvansiyonlar şeklinde bölümlendirilebilir. Bir ülkenin ekonomik istikrarının sağlanması konusunda yapılan ihracat ve ithalat oranıyla bağlantı olan dış ticaret parametreleri bize birçok ipucu verir. Dış ticaretin etkili ve verimli yapılması için;

  • Yurtdışına yapılacak satış ve dağıtım kanallarının oluşturulması 

  • Ticaret ilkelerine ilişkin yasa ve yönetmeliklerin takibi kontrolü ve güncellenmesi

  • Alınan malın bedelinin sözleşmeye uygun olarak ödenmesi  

  • İhraç ürün bedellerinin zamanında alınmasını sağlayan iyi yetişmiş bir dış ticaret uzmanına ihtiyaç duyulur.

20. yüzyılda ticaret daha çok coğrafi konum gereği birbirleriyle yakın olan bölgeler arasında yapılıyordu. Ancak şimdiki dış ticaret kavramını maliyet ve fiziki unsurlar bir araya geldiğinde dahi, sadece üretimle sınırlandıramayız. Artık sürekli yenilenen nakliyat kanalları, mal ve hizmetlerin daha kısa sürede elinize ulaşmasını sağlayan yeni ulaşım altyapıları, güçlü telekomünikasyon ağları ve etkili dijital pazarlama adımlarıyla dünyanın en uzak noktasına rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

E-ticaretin avantajlarından faydalanarak dijital ağınızın sınırlarını genişletebilirsiniz. Duruma tüketici ya da müşteri değil de dış ticaret yapan işletmelerin gözünden bakarsak bu sürecin oluşumunu etkileyen adımlar noktasında önemli kararlar vermemiz gerecektir. Her şeyden önce şirketin mali durum analizleri ve dış ticaret adımlarıyla farklı bölgelere açılma potansiyelinin gücü konusunda kendinden emin olması gerekiyor.

Aynı şekilde küresel pazara dahil olacak ürünlerinizin giriş yapacağınız ülkelere pazarlanmasının kültürel, siyasi ve yasal mevzuatlar açısından uygunluğu kontrol edilmelidir. Bu konudaki bölge farklılıklarından kaynaklanan dış ticaret süreçleri konusunda gerekli hukuki düzenlemeler yapılmalıdır.

E–Ticaret Nedir?

Elektronik ticaret, daha çok internetin hayatımıza girmesiyle birlikte her türlü ticaret adımlarının dijital ortamda yapıldığı iktisadi faaliyetler bütünüdür. Son zamanlarda yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde hızlı bilgi akışıyla birlikte pazarlama unsurlarına daha kolay erişim sağlanıyor. İşin içine nöro pazarlamada yaşanan değişimler ve yapay zekaya dayalı görseller girince bu durum gittikçe yapacağınız seçimleri etkileyecek kararlara varıncaya kadar geniş kapsamlı bir hal almış gibi gözüküyor.

Ayrıca online ortamdan yapılan alışveriş çok daha güvenli, hızlı ve diğer yöntemlerle kıyaslandığında daha az maliyetle yapılıyor. Bu durum elektronik ticaretin daha çok tercih edilmesini sağlıyor. Daha çok genç kuşaklara hitap eden internet dünyasında herkesin sık sık kullanıp takip ettiği sosyal medya büyüsü sayesinde alışkanlıklarımız ve yaptığımız seçimler daha fazla paylaşılmaya başlandı. Bu durum e-ticaret ile etkileşime girerek potansiyel satış ve reklam kanallarının oluşmasını sağladı. Bu kadar farklı parametrelerin olduğu ortamlar E-ticaret yapan her şirketin kendini yenilemesi ve dış ticaret politikalarını geliştirmesine uygun zemini hazırladı.

Etkili Ticaret İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Ticaret sonsuz bir okyanus gibi. Günümüzde teknolojinin gelişmesine paralel olarak dijital pazarlama ve ticaret yöntemleri sürekli değişiyor. Sadece üniversite mezunu olmak bir işe garanti gireceğimiz ya da orda kalıcı olacağımız anlamına gelmiyor. Farklı alternatiflere açık olmalı ve ilk adım olarak bu konuda ciddi bir araştırma yapmalı ve uzmanlaşana kadar işin peşini bırakmamalıyız.

Etkili ticaret yaparak bulunduğunuz bölgenin sınırlarını aşmak ve dijital alanda tanınır bir yerde olmak istiyorsanız bu alanı farklı değişkenlerin etkilediğinin farkında olmalısınız. Aynı zamanda bu işe ciddi bir mesai harcamalısınız. Etkili zaman yönetimi ve planlama adımları ile yapılacaklar listesini gözden geçirin ve not almayı kesinlikle unutmayın.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Bu konuda Enstitü tarafından verilen online eğitim programları arasından dış ticaret eğitimi ya da e ticaret kursu alarak bu alanda gelişiminize katkı sağlayacak uygun eğitimleri araştırabilirsiniz. Ayrıca başarılı olma durumunda sertifika alabiliyorsunuz. İlk olarak Dijital pazarlama ve e ticaret konusundaki blogları inceleyerek bu konuda fikir sahibi olabilirsiniz.

İlgili eğitimler:

Ticaret, Kar elde etmek amacıyla mal ve hizmetlerin, nakdi kıymeti olan başka bir değerle yer değiştirmesi, Serbest anlaşmalar çerçevesinde sürekli yenilenir ve ekonomik dalgalanmalara adapte olur, Dış Ticaret, Ülkelerin milli gelir ve refah düzeyinin artırılması için sınırlarının dışında gerçekleştirilen mal ve sermaye akışına verilen isim, İthalat ve ihracat dengesini koruyarak, ülkenin ekonomik istikrarını sağlar, E-Ticaret, Her türlü ticaret adımlarının dijital ortamda gerçekleştirildiği iktisadi faaliyetler bütünü, Müşteriye daha kolay erişim sağlar ve işletmelerin maliyetlerini düşürür, İthalat, Bir ülkenin diğer ülkelerden mal ve hizmet alması işlemi, Dış ticaretin önemli bir unsuru ve dış ticaret dengesinin bir parçasıdır, İhracat, Bir ülkenin mal ve hizmetlerini diğer ülkelere satması işlemi, Dış ticaretin önemli bir bileşeni ve dış ticaret dengeleyicisi unsurdur, Gümrükleme, Ülkelerarası ticarette, ithalat ve ihracat işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmesi, Dış ticaretin hukuki boyutuna etki eder, Serbest Ticaret Anlaşmaları, İki ya da daha fazla ülke arasında ticaretin serbestleştirilmesi amacıyla yapılan anlaşmalar, Ülkelerin dış ticaret hacmini ve ekonomik kalkınmasını artırır, Korumacılık Yasaları, Bir ülkenin kendi ekonomisini korumak için uyguladığı ithalatı kısıtlayıcı veya maliyet artırıcı yasalar, Dış ticaret üzerinde etkili, ulusal ekonomiye koruma sağlar, Kotalar, Belirli bir ürünün belirli bir periyotta bir ülkeye girişini sınırlayan miktar veya değer ölçütleri, Korumacı politikaların bir parçası olabilir ve dış ticaret dengeleyicisi etkisi vardır, Sübvansiyonlar, Devletin belirli sektörleri veya alım gruplarına sağladığı destekler, Dış ticarette rekabeti artırabilir veya azaltabilir ve iç piyasanın dengesini etkiler
ticaret dış ticaret e-ticaret dijital pazarlama online egitim
Parlak bir gülümsemeye sahip yakışıklı bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Koyu kahverengi gözleri, kısa koyu kahverengi saçları ve güçlü bir çene hattı var. Beyaz bir tişört giyiyor ve sol kulağında küçük bir küpe var. Yüz ifadesi rahat ve memnun. Çenesinde hafif bir kirli sakal ve yanaklarında birkaç çil var. Yirmili yaşlarının ortalarında görünüyor ve sağlıklı ve mutlu görünüyor.
Gürcan Puy
Blog Yazarı

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.