AnasayfaBlogStorytelling Nedir? Visual Storytelling Nedir?
Satış - Pazarlama

Storytelling Nedir? Visual Storytelling Nedir?

11 Mart 2021
Bir kara tahtanın üzerine birkaç renkli yapışkan not yerleştirilmiştir. Tahta koyu bir arka planla çevrilidir. Sol üstteki yapışkan not mor renktedir ve üzerinde siyah yazı vardır. Sağdaki bir sonraki yapışkan not mavidir ve üzerinde siyah yazı vardır. Onu siyah metinli kırmızı bir yapışkan not takip etmektedir. Bunların altında siyah metinli sarı bir yapışkan not vardır. En sağda siyah metinli mavi ve beyaz bir yapışkan not vardır. Son olarak, sağ üst köşede siyah metinli beyaz bir yapışkan not yer almaktadır. Tüm yapışkan notlar yazı tahtası üzerine düzgün bir şekilde yerleştirilmiştir.
KavramTanımÖnemi
StorytellingMarkanın, kendisini ve ürünlerini hedef kitleye bir hikaye ile, pazarlama yöntemleri kullanarak anlatma sürecidir.Hedef kitlenin marka hakkında bir fikir sahibi olmasını sağlar ve markayı kendilerine yakın hissetmelerini teşvik eder.
Visual StorytellingHikayenin görsel ögeler kullanılarak hedef kitleye etkileyici bir biçimde dijital ortamda anlatılmasıdır.Görsel öğrenmenin insanlar üzerinde daha hızlı ve kalıcı etkiler oluşturması sebebiyle, müşterilerin tercih ettiği bir yöntemdir.
Transmedia StorytellingHikayenin oyunlar, sinema filmi ya da sosyal medya gibi farklı medya araçları ile devamlılığını sağlayarak müşterilerin hikaye sürecine dahil olmasını sağlar.Tüketicinin marka hikayesine aktif olarak katılmasını sağlar ve markayla olan bağını güçlendirir.
Marka HikayesiMarkanın kendisini, ürünlerini ve değerlerini anlatan, marka ile tüketici arasında bir bağ oluşturan hikayedir.Tüketiciye markanın değerlerini anlatarak onunla duygusal bir bağ kurmayı sağlar ve markayı tercih etmeyi teşvik eder.
Hedef KitleMarkanın hizmet veya ürünlerini sunmayı planladığı, belirli özelliklere sahip olan kişi ya da kişi gruplarıdır.Markanın hedef kitleyi doğru belirlemesi, pazarlama stratejilerinin etkili olabilmesi ve satışların artırılabilmesi için temeldir.
Marka KimliğiMarkanın değerleri, misyonu, görsel ifadeleri ve dilinin bir bütünüdür.Marka kimliği, tüketicinin markayı algılama biçimini şekillendirir ve markanın sektördeki pozisyonunu belirler.
Dijital PazarlamaMarkaların ürün ve hizmetlerini dijital kanallar aracılığıyla tanıtması ve satışa sunmasıdır.Hedef kitleye daha geniş bir alanda ulaşmayı ve daha etkili sonuçlar almayı sağlar.
Müşteri İlişkileriMarkanın müşteri memnuniyetini ve sadakatini sağlamak için müşteri ile kurduğu ilişkiyi yönetme sürecidir.Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin, markanın sürdürülebilirliği ve büyümesi için kritik öneme sahip olmasıdır.
Müşteri DeneyimiMüşterinin bir marka ile etkileşimine dayalı tüm deneyimlerini ifade eder.Müşteri deneyimi, müşteri memnuniyetini ve marka sadakatini etkiler.
Marka AlgısıTüketicinin bir markayı ve onun ürünlerini nasıl algıladığının genel bir ifadesidir.Marka algısı, tüketicinin markayı tercih etme olasılığını büyük ölçüde etkiler.

Hikaye anlatımı olarak bilinen, ingilizcesi (storytelling) olan bu kavram, hayatımızın her alanında uzun yıllardır var. Storytelling kavramı beş yüz milyondan daha fazla bir süre insanların ateşin etrafında toplanarak bir hikâye anlatıcısını dinlemesi, kültürleri oluşturan ve şekillendiren bir olay olmuştur. Günümüze kadar birçok alanda kullanılan ve günden güne gelişen bu kavram, pazarlama alanında da karşımıza çıkıyor.

Markaların web sitelerinde hakkımızda ve misyon-vizyonumuz gibi kendilerini anlattıkları yazılar görürsünüz. Markalar bu yazıları neden yazıyor? Storytelling pazarlamada nasıl kullanılıyor? Bugün biraz bunlara bakalım.

Storytelling Markalarla İlişkisi

dünyada birçok markanın ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunabilmek için kullandıkları etkili yöntemlerden biri de storytelling yani, hikaye anlatımıdır. markalar kendilerini ve ürünlerini hedef kitleye pazarlama yöntemleri kullanarak tanıtırlar. müşterilerin marka hakkında bir fikre sahip olması, ürünleri doğru zamanda doğru içeriklerle satın alabilmelerini ve bu sayede markayı kendilerine yakın görmeleri sağlanmaktadır. markalar için storytelling bu noktada müşterileri satın alma eğilimine itmeden, oluşturdukları hikaye ile hedef kitle tarafından farkındalığı arttırmayı ve marka imajını yükseltmeyi hedefler. diğer bir değişle; markalar müşterilerine yakın olduğunu hissettiren hikayeler oluştururlar.

Globalleşen dünyada firmalar artık hedef kitlesine yönelik pazarlama taktikleri içerisinde ürünleri satmaya yönelik değil, müşterilere karşı bir algı yaratmaya yönelik çaba içerisindedir. Bu nedenle markalar, müşterilere ürünlerini satışa zorlayan bir görüntüde olmak yerine bir hikaye oluşturup o hikayede müşterilerin kahraman olmasını sağlıyor. Böylelikle markalar daha samimi görünerek pazar payını arttırmış oluyor. Hikaye oluştururken markaların dikkat etmesi gerekenler şunlardır;

  • Hedef kitleyi dikkatli şekilde analiz etmek

  • Marka ruhunu doğru biçimde hikayeye yansıtmak

  • Vermek istenen mesajı hedef kitleye ulaştıracak en uygun iletişim aracını belirlemek

Markalar vermek istediği mesajı hedef kitlenin anlayabileceği dilde ve görsellerle aktarmalıdır. Hikayeyi mizahi, maceracı veya duygusal bir biçimde anlatmalıdır. Markalar storytelling içerisinde marka kimliği, marka dili, marka hikayesi ve müşterilere sunulan vaatler olarak tanımlıyor.

Tüm bu unsurları içeren hikayeler gerçekçi ve marka kimliğine uygun içeriklerdir. Müşteriler artık markalardan aldığı bilgilerle ürün satın almıyor. Potansiyel müşterilerin hepsi alışveriş yapmadan önce marka hakkında bir ön araştırma yapıyor. Marka hakkında çeşitli yorumlar okuyor. Müşteriler marka veya alacağı ürün hakkında internette birçok bilgiye maruz kalıyor. Bu noktada storytelling müşterilerin dikkatini çekmeyi hedefliyor. Müşterilerin ilgisini çeken, eğlendiren veya içselleştiren içeriklerle mesaj veriyor.

Tüm bu unsurları sağlayan markalar günümüzde oldukça öne çıkıyor. Müşteriler her zaman tutarlı ve kendisini yakın hissettiği markalardan daha fazla alışveriş yapıyor. Bir markanın kendisini bir hikaye ile anlatması yani, hikayenin markaya hayat vermesi insanları oldukça yakın hissettirir. Storytelling 2’ye ayrılır. Bunlar;

  • Visual Storytelling

  • Transmedia Storytelling

Visual Storytelling Nedir?

Türkçe adıyla görsel hikayeleştirme olarak adlandırılan Visual Storytelling kavramı; hikayenin görsel ögeler kullanılarak hedef kitleye etkileyici bir biçimde dijital ortamda kullanılmak için hazırlanan görsel hikayeleştirmelere denir.

Markalar hikayelerini hedef kitleye aktarabilmek için kendilerine seçtikleri bir iletişim kanalı ile dijital platforma uygun görsellerle kısa filmler yayınlarlar. Bu yöntemin kullanılmasının en önemli sebebi, görsel öğrenmenin insanlar üzerinde oldukça hızlı sonuçlar vermesidir.

Müşterilerin aklında kalıcı bir yer edinmek için seçilen platformlar, markaların hikayelerini en iyi anlatabildiği alanlardır. Müşterilerinde markalardan beklentileri görsel videolardır. Günümüzde internetin oldukça yaygın bir biçimde kullanıldığını düşünürsek, insanlar artık uzunca anlatılan hikayeleri okumaktan çok izleyebileceği video anlatımları tercih ediyor. Bu durum da markaların hikayelerini daha sanatsal bir biçimde müşterilerine aktarmaları gerekir.

Rekabetin fazla olduğu web dünyasında markaların artık daha gerçek, samimi ve istikrarlı bir yol izlemeleri kaçınılmaz bir gerçektir. İnsanlar artık bilgiye hızlı ulaşıyor. Bu nedenle de müşteriler tarafından dikkat çeken görsellerin ve akılda kalıcı hikayelerin yeri oldukça önemli. Markalar bu şekilde daha fazla hedef kitleye ulaşabilir ve yeni iletişim dünyasında yerini sağlam bir şekilde edinebilir.

Transmedia Storytelling Nedir?

Diğer adıyla çok kanallı hikayeleştirme adı verilen bu kavram; hedef kitleye oyunlar, sinema filmi ya da sosyal medya gibi farklı medya araçları ile hikayenin devamlılığını sağlayan değişik bölümler yaratarak müşterileri hikayenin sürecine dahil etmektir.

Markalar bu sayede tüketicinin karşısına farklı içeriklerle çıkabilmektedir. Bu storytelling türü ile çeşitliliği arttırmak ve daha fazla müşteriye ulaşabilmek hedeflenir. Markalar bu yöntemle, hikayeyi gereksiz kalabalıktan arındırır ve parçalara böler. Böylelikle anlamlı bölünen bu parçalar müşterilerin aklına istenilen mesajın yerleştirilmesini ve bir bütün halinde de doğru algılanmasını sağlar. Markaların sosyal medyada farklı kanallar kullanılarak hikaye anlatımı yapması, hedef kitleyi birçok alanda yakalayabilmesini sağlar. Bu durum markanın farkındalığını arttırmaya ve potansiyel müşteri ağına oldukça yarar sağlar.

Markaların iyi bir hikâyeye sahip olması bünyesinde çalışanların da markasına olan inancını arttırır ve daha fazla motive eder. Markaların potansiyel müşterileri ise hikayesine inandığı markaları tüketirken içselleştirecek ve o markayla bir bağ kuracaktır. Müşteriler kültürel anlamda da kendinden bir parça hissedecektir.

Markalar müşterileri arasında ne kadar samimi bir bağ kurarsa, müşterilerin bağlılığı ve alışkanlığı o kadar artacaktır. Öyle ki; Amerika’da sel felaketinde tamamen yıkılan bir restoranın onarımı için müşterileri tüm masraflarını karşılamış ve restoranın açılmasında yardımcı olmuş. Çalışanları ise yaklaşık 6 ay kadar hiç maaş almadan restoranda çalışmışlar.

Markaların müşterilerine sunacağı en değerli şey samimiyettir. Markaların müşterilerinden beklentisi ise sadakattir. Bunun oluşabilmesi ancak kurumların kendi kimliğini doğru bir şekilde yansıtacağı hikayeler oluşturmasıyla olur. Aynı zamanda kurumun müşterilerine önem vermesinin yanında çalışanlarına da aynı özeni göstermesi gerekir. Markanın kendini göstermesi ve belli bir iş ahlakı ile ilerleyebilmesi önemlidir. Günümüzde bu anlayış ve samimiyetle ilerleyen kurumlar çok daha fazla dikkat çekiyor ve kendilerini dijital dünyada çok daha doğru ifade edebiliyorlar.

Hikaye Anlatıcılığı

Markaların pazarlama amaçlı storytellling çalışmalarının yanında hikaye anlatıcılığı dediğimiz bir diğer kavram ise masal ve hikaye Anlatıcılığıdır. Günümüzde git gide popülerliğini arttıran bu alan, çok eski ve modern bir meslek ya da uğraş diyebiliriz. Çağımızda artık insanlar masal anlatmayı ve dinlemeyi unutmuş durumda ve eskisi kadar önem verilmiyor. Ancak özellikle çocukların hayal gücünün gelişmesi için bol bol hikaye ve masal anlatılmalıdır. Enstitüde yetişkinlerin alabileceği online eğitimlerden olan Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitimi birçok alanda herkesin katılabileceği bir eğitimdir. Bu eğitimde anne ve babalara daha bilinçli, verimli masallar anlatmanın yolları öğretilmektedir. Aynı zamanda eğitime katılacak profesyonel kişiler ise bu alanda daha fazla bilgi edinecek ve anlatıcılık süreçlerinin etkinliğini arttıracaklardır.

Storytelling, Markanın, kendisini ve ürünlerini hedef kitleye bir hikaye ile, pazarlama yöntemleri kullanarak anlatma sürecidir, Hedef kitlenin marka hakkında bir fikir sahibi olmasını sağlar ve markayı kendilerine yakın hissetmelerini teşvik eder, Visual Storytelling, Hikayenin görsel ögeler kullanılarak hedef kitleye etkileyici bir biçimde dijital ortamda anlatılmasıdır, Görsel öğrenmenin insanlar üzerinde daha hızlı ve kalıcı etkiler oluşturması sebebiyle, müşterilerin tercih ettiği bir yöntemdir, Transmedia Storytelling, Hikayenin oyunlar, sinema filmi ya da sosyal medya gibi farklı medya araçları ile devamlılığını sağlayarak müşterilerin hikaye sürecine dahil olmasını sağlar, Tüketicinin marka hikayesine aktif olarak katılmasını sağlar ve markayla olan bağını güçlendirir, Marka Hikayesi, Markanın kendisini, ürünlerini ve değerlerini anlatan, marka ile tüketici arasında bir bağ oluşturan hikayedir, Tüketiciye markanın değerlerini anlatarak onunla duygusal bir bağ kurmayı sağlar ve markayı tercih etmeyi teşvik eder, Hedef Kitle, Markanın hizmet veya ürünlerini sunmayı planladığı, belirli özelliklere sahip olan kişi ya da kişi gruplarıdır, Markanın hedef kitleyi doğru belirlemesi, pazarlama stratejilerinin etkili olabilmesi ve satışların artırılabilmesi için temeldir, Marka Kimliği, Markanın değerleri, misyonu, görsel ifadeleri ve dilinin bir bütünüdür, Marka kimliği, tüketicinin markayı algılama biçimini şekillendirir ve markanın sektördeki pozisyonunu belirler, Dijital Pazarlama, Markaların ürün ve hizmetlerini dijital kanallar aracılığıyla tanıtması ve satışa sunmasıdır, Hedef kitleye daha geniş bir alanda ulaşmayı ve daha etkili sonuçlar almayı sağlar, Müşteri İlişkileri, Markanın müşteri memnuniyetini ve sadakatini sağlamak için müşteri ile kurduğu ilişkiyi yönetme sürecidir, Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin, markanın sürdürülebilirliği ve büyümesi için kritik öneme sahip olmasıdır, Müşteri Deneyimi, Müşterinin bir marka ile etkileşimine dayalı tüm deneyimlerini ifade eder, Müşteri deneyimi, müşteri memnuniyetini ve marka sadakatini etkiler, Marka Algısı, Tüketicinin bir markayı ve onun ürünlerini nasıl algıladığının genel bir ifadesidir, Marka algısı, tüketicinin markayı tercih etme olasılığını büyük ölçüde etkiler
Storytelling Nedir Visual Storytelling Transmedia Storytelling Storytelling çeşitleri Storytelling İle Marka İlişkisi Storytelling
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir kadın doğrudan kameraya bakıyor. Omuz hizasında, koyu kahverengi saçları ve açık bir teni var. Gözleri kapalı, dudakları hafifçe ayrık ve yanakları sevinçten yuvarlak. Beyaz bir tişört ve mavi bir kot pantolon giyiyor ve elleri kalçalarının üzerinde duruyor. Mutluluk ve memnuniyet hissi yayıyor ve ifadesi davetkâr ve davetkâr. Yirmili yaşlarının ortalarında görünüyor ve neşeli, kaygısız bir tavır yayıyor.
Burcu Ayan
Blog Yazarı

Halkla İlişkiler mezunu. Uzun yıllar yurt dışı eğitim sektöründe eğitim danışmanı olarak çalıştı. Özellikle Lisans ve Master öğrencilerinin yurt dışı başvuru süreçleri, dil okulu ve üniversite yerleşimi, vize işlemleri gibi konularla ilgili tecrübe sahibi. Eğitim danışmanlığı dışında içerik üretiyor ve blog yazarlığı yapıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir grafiğin yakın çekimidir. Siyah beyaz ekranlı beyaz bir dizüstü bilgisayarda görüntülenmektedir. Sağ üst köşede siyah metinli dikdörtgen siyah beyaz bir işaret görülmektedir. Grafik, her birinde bir sayı ve yazı tipi bulunan birkaç paralel çizgiden oluşmaktadır. Sayılar ve yazı tipi beyaz zemin üzerine siyah elle yazılmıştır. Grafik beyaz bir arka plan üzerinde görüntüleniyor ve metin net bir şekilde görülebiliyor. Bu görüntü ekran görüntüsü, metin, sayı, yazı tipi, paralel çizgiler, el yazısı ve belge için harika bir örnektir.
5
(8)

Makro Eğitimi

46 Konu12 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102607
Bu görüntü, arka planda kablolar ve beyaz tahta bulunan bir devre kartı üzerinde çalışan bir kişiyi yakalıyor. Bu, fiziksel hesaplama ve robotikte kullanılan bir mikrodenetleyici platformu olan bir Arduino eğitimidir. Görüntüdeki kişi muhtemelen devre kartını kablolarla ve beyaz tahtadaki metinle programlıyor. Kodu yazmak için muhtemelen bir dizüstü bilgisayar kullanıyorlar. Bu görüntüde kabloları işaret eden bir parmağın yakın çekimi, kişinin kabloları nasıl birbirine bağladığını gösteriyor. Arka plandaki dizüstü bilgisayar, eldeki görevin karmaşıklığını ortaya koyuyor. Bu görüntü, dijital dünya için karmaşık ama bir o kadar da gerekli bir beceriyi öğrenme ve uygulama sürecini yansıtıyor. Teknolojinin gücüne ve yeni beceriler öğrenmenin önemine dair harika bir örnek. Arduino eğitimleri öğrencilerin programlamanın temellerini öğrenmelerini ve bunları fiziksel dünyaya uygulamalarını sağlar.
5
(4)

Arduino Eğitimi

19 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
9130