AnasayfaBlogPR Nedir? Nasıl Yapılır?
Müşteri İlişkileri Yönetimi

PR Nedir? Nasıl Yapılır?

28 Şubat 2020
PR Nedir? Nasıl Yapılır?

PR iş hayatında kurumların veya kişilerin kullandığı tanıtım çalışmaları olarak bilinmektedir. Ancak PR nedir sorusunun cevabı çok daha detaylıdır. Bu alanda gerekli bilgiler öğrenilmeden kurum politikalarını belirlemek yanlıştır. Bu kavram her kurumsal firma için çok önemlidir ve şirket kültürünü önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle öncelikle PR nedir sorusunun yanıtını vermek gerekir. PR, bir şirketin, kurumun ya da kişinin marka tanıtımı için çeşitli şekillerde geliştirilen stratejilerdir

PR nedir sorusunu daha detaylı yanıtlamak gerekirse şu tanım yapılabilir: Bir kişi veya kurumsal şirket için, onun halk üzerindeki genel algısının olumlu yönde geliştirecek şekilde, etkili iletişim kanallarından faydalanılarak yönetilmesidir. Kişi ve kurumların genel itibarını desteklemek, bilinirliğini arttırmak, korumak ve davranış biçimlerini buna göre düzenlemektir. 
Yazımızın devamında PR nedir sorusuna yanıt vermeye devam ederken konunun diğer detaylarına da değineceğiz. Bu sayede PR yapmak ile ilgili genel bilgileri ve bu uygulamanın kişi ve kurumlar için önemini açıklayacağız.

PR Ne Demek?

PR nedir sorusunu yanıtlarken önemli olan bir konu da bu kelimenin ne anlama geldiği ve nasıl tanımlandığıdır. Kelime "Public Relations" kısaltmasıdır ve bu iki kelimeyi ifade eden bir terimdir. Türkçe karşılığı ise halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler, görüşleri etkileyerek bunları davranışlara yansıtmayı amaçlayan, kurum kimliği açısından anlayış ve algı oluşturacak ilişkileri yönlendiren birimdir. Genel amaçları itibar oluşturmak, arttırmak, korumak ve bu sayede davranışlara etki edebilmektir. PR yani halkla ilişkiler, itibar ve tanınma ile ilgili uzmanlık alanıdır. PR çalışmaları, bir organizasyonun belirli hedef kitlesi ile arasında iletişimi sağlamak için önceden planlanmış biçimde gerçekleştirilen çalışmaların toplamıdır. Bu çalışmalar özel veya kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ya da şahıslar için yapılabilir.

PR için yapılan akademik ve uluslararası tanımlar mevcuttur. Bu tanımlar alana bakış açısını yansıtması bakımından önemlidir. Akademik tanım: Kamu veya özel sektör kuruluşlarının olumlu itibar sahibi olabilmeleri için gereken tanıtım politikalarının belirlenmesi, bu konuda kuruluşlara yönlendirmeler yapılması, insanlar ile kuruluşlar arasındaki bilgi aktarımının sağlanması ve bu bilgi akışı ile hedeflenen sonuca varılması için gerçekleştirilen planlı etkinliklerdir. 

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin 1954 yılında gerçekleştirdiği kongrede kabul edilen halka ilişkiler tanımı ise şu şekildedir: Özel veya kamusal bir kuruluşun ya da bir işletmenin iletişim kurduğu kişilerin anlayış, destek ve sempatisini kazanmak ve devamını sağlamak için yaptığı, sürekli ve planlı yönetim görevidir. İki tanıma da bakıldığında temelde aynı şeyi belirttikleri açıkça görülmektedir. Buna göre PR yapmak, belirli hedef kitleler üzerinde etki oluşturmak amacıyla hazırlanan ve inandırıcı bir şekilde yürütülen planlanmış iletişim çabasıdır. Hedeflenen etkiyi sağladıktan sonra onu koruyabilmek için sürdürülmesi gerekir. 

PR Nasıl Yapılır?

PR yapmak, içerisinde pek çok yöntemi barındıran bir çalışmalar bütünüdür. Stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması, hedef kitle kavramı ve planlamanın yapılacağı kurumun şekline göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle nasıl yapılır gibi bir soruya kapsayıcı yanıt vermek zordur. Biz de fikir vermesi açısından çalışmanın ortaya çıkarılmasına yardımcı olan bazı aşamalardan bahsederek bu soruyu yanıtlamaya çalışacağız.

PR Çalışmasının Amacını Belirlemek

PR çalışmalarına başlamadan önce asıl amacın belirlenmesi önemlidir. Amacı belirlerken net olunmalı ve kesin sonuçlara ulaşılmalıdır. Kesin bir amaç belirlenmeden markanın hangi kitleye, ne yöntemlerle tanıtılacağı bilinemez. PR çalışmalarında belirlenen amaçlardan bazıları şu şekildedir;

  • Yatırımcı üzerinde farkındalık yaratma

  • Tüketiciyi bilinçlendirme

  • Marka bilinirliği oluşturma

  • Markayı büyütme

  • Marka ile ilgili bilgilendirme yapma

  • Amacın doğru ve kesin olarak belirlenmesinden sonra çalışmaların hangi hedef kitle için yapılacağı ile ilgili çalışmaya başlanabilir.

Hedef Kitle Belirlemek

PR yapmak için amaç belirlendikten sonra çalışmaların hedef kitlesi de belirlenmelidir. Marka bilinirliği oluşturmak gibi bir amaç belirlendiyse şirketin doğrudan hedefinde olan kitleye ulaşmayı sağlayacak iletişim kanallarından yararlanılabilir. PR çalışmasının amacına en kolay şekilde ulaşmayı sağlayacak olan gruplar hedef kitle olarak seçilmelidir. Amaç ile hedef kitlenin birbirini desteklemesi başarıya ulaşabilmek için önemlidir.

Yatırımcıları etkilemeye yönelik çalışmalar yapılacaksa, bu amaca yönelik platformların hedef kitleyi etkilemeyi amaçlayan içerikler ile desteklenmesi gerekir. Seçilen hedef kitle belirlenen amaçlara göre değişkenlik gösterecektir. Bu duruma özellikle dikkat edilmelidir. Çünkü amaca uygun olarak belirlenmeyen hedef kitle üzerine planlamalar yapılması tüm çalışmanın boşa gitmesine neden olabilir.

Uygulama Yöntemini Seçmek

Amaç ve hedef kitle belirlendikten sonra çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak uygun yöntemi belirlemek gerekir. Yöntem olarak kastedilen şey, tanıtım ve algı çalışmaları için kullanılacak içeriklerdir. Hangi tür içeriklerin kullanılacağını belirlemek de hedef kitleyi amaca uygun biçimde etkileyebilecek en doğru içerikleri seçmektir. 

Reklam amacıyla görsel kullanımı mı yoksa marka bilinirliğini arttıracak etkileşimli içerikler mi kullanılacak? Bu tarz sorular yanıtlanmalıdır. Eğer müşterilere yönelik bir çalışma gerçekleştirilecekse daha fazla içerik materyaline ihtiyaç duyulabilir. Ürünler hakkında bilgi veren kataloglar, şirket ile ilgili detaylı bilgiler içeren kitapçıklar, internet videoları, ürün reklamları gibi pek çok farklı seçenek bulunabilir. 

PR çalışmalarının büyük bölümünü kullanılan yöntemler oluşturmaktadır. Çünkü kullanılan yönteme uygun içerikler amaca ulaşmak için en büyük yardımcı olmaktadır. Bu seçimleri yaparken de amaç ve hedef kitle göz önünde bulundurulmalıdır. Yanlış belirlenen yöntem ve içerikler başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Bu nedenle kullanılan görsel, kelime, slogan ve bilgiler çalışmanın başarısı için önemli olmaktadır.

Kullanılacak Platformu Belirlemek

Kullanılacak olan platformun belirlenmesi, aslında içerik oluşturma süreci ile iç içe olan bir aşamadır. PR yapmak için hangi platformun seçildiği çalışmada kullanılacak içeriklerin hazırlanma süreçlerini de etkileyecektir. Bunun nedeni platform ve içerik uyumunun sağlanmasındaki önemdir. Görsel medya için fotoğraflar ve videolar hazırlanmalıdır. Yazılı tanıtımlar için katalog, broşür gibi içeriklerin kullanılması daha uygun olacaktır.

Sektör içerisinde yatırımcıları hedefleyen bir çalışma yapılacaksa sosyal platformlar yerine sektörel yayınları kullanmak daha doğrudur. Bunun için basılı yayınların ve sektöre dönük içeriklerin kullanılması gerekir. Farklı platformları kullanarak sektör içi topluluklara ulaşmak çok daha zordur. Kullanılan platform hedef kitleyi kapsayıcı konumda olmalıdır.

Marka bilinirliğini arttırmak için tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek ise sosyal platformlar üzerinde çalışmalar yapmak daha doğru olacaktır. Sosyal medya uzmanlarıyla birlikte marka etkileşimini arttıracak viral reklam içerikleri kullanılarak sosyal platformlar üzerinde istenilen hedef kitleye ulaşılabilir. Sosyal medya uzmanlığı dışında basın bültenlerini paylaşmak için farklı yöntemler de kullanılabilir. Blog çalışmaları yapılarak hazırlanan basın bültenleri burada yayınlanabilir. Hazırlanan basın bültenlerini diğer sektörel yayıncılara da göndererek onların hedef kitlelerine doğrudan erişim sağlanabilir. 

Sonuç olarak, PR çalışmalarında başarılı olabilmek için her biri bir diğerini etkileyen aşamaları, sistemli bir şekilde, stratejik düzen oluşturarak uygulamak gerekir. Kurum ve kişiler için hedef kitleler üzerinde amaçlanan olumlu etkiyi oluşturmak, arttırmak ve korumak bu şekilde sağlanabilir. Belirli bir plana göre uygulanmayan çalışmalardan istenilen geri dönüşleri almak mümkün olmayacaktır. Böylece yapılan yatırımlar kaybedileceği gibi hedef kitle üzerindeki algının da olumsuz yönde etkilenebileceği unutulmamalıdır. Pr alanında çalışmak isterseniz, lisans ve önlisans eğitimleri dışında düzenlenen sertifika programları bünyesinde halkla ilişkiler ve iletişim eğitimi alabilirsiniz. 

İlgili Eğitim: Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi

pr nedir pr yapmak pr pr ne demek pr nasıl yapılır halkla ilişkiler
Cem Taşdöğen
Cem Taşdöğen
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Eğitimime devam ederken, bir televizyon kanalında canlı yayın kameramanı olarak görev yaptım. Çeşitli kısa film projelerinde farklı görevlerde bulundum. Enstitü’den aldığım online içerik editörlüğü eğitiminden sonra yazarlık yapmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.