AnasayfaBlogPR Nedir? Nasıl Yapılır?
Müşteri İlişkileri Yönetimi

PR Nedir? Nasıl Yapılır?

28 Şubat 2020
Bir kadın bir binanın önünde duruyor ve kameraya genişçe gülümsüyor. Ellerini birbirine kenetlemiş ve gözlerini mutlulukla kapatmış. Saçları uzun ve koyu renk, kıyafeti ise açık renkli bir gömlek ve koyu renk bir kot pantolon. Arkasındaki binanın gri sıva dış cephesinde pencereler ve bir kapı var. Ön planda, caddede yürüyen ve farklı yönlere giden bir grup insan var. Gökyüzü beyaz, kabarık bulutlarla parlak bir mavidir.
PR KonseptiAçıklamaÖnemi
PR NedirBir kişi veya kurumsal şirket için, onun halk üzerindeki genel algısının olumlu yönde geliştirecek şekilde yönetilmesi sürecidir.Kurumların ve kişilerin itibarının korunması ve bilinirliğinin artırılması için gerekli bir süreçtir.
PR StratejileriŞirketin, kurumun ya da kişinin marka tanıtımı için çeşitli şekillerde geliştirilen stratejilerdir.Markanın bilinirliği ve algısının yönetilmesi açısından hayati öneme sahiptir.
PR KanallarıEtkili iletişim kanallarının kullanılmasıdır.İletişim sürecini kontrol altında tutar ve buna göre algıyı yönetme fırsatı sunar.
PR amaçlarıKişi ve kurumların genel itibarını desteklemek, bilinirliğini arttırmak, korumak ve davranış biçimlerini buna göre düzenlemektir.Bütünsel itibar yönetiminin sağlanabilmesi açısından gerekli bir süreçtir.
PR Etik KurallarPR süreçleri ve stratejileri oluştururken uyulması gereken temel davranış ilkeleridir.Etkin ve etik bir PR süreci için önemlidir.
PR AraçlarıPR stratejilerini uygulamak için kullanılan çeşitli teknikler ve araçlardır.Şirketin veya kişinin hedef kitleye etkin bir şekilde ulaşmasını sağlar.
PR PlanlamaPR stratejilerinin etkin ve organize bir şekilde uygulanabilmesi için geliştirilen planlardır.Bütünsel ve etkili bir PR süreci için gerekli bir adımdır.
PR İzlemePR stratejilerinin etkinliğinin ve sonuçlarının düzenli olarak analiz edilmesi sürecidir.Stratejilerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve etkinliğinin artırılması için gerekli bir süreçtir.
PR Kriz YönetimiPotansiyel kriz durumlarını yönetmek ve halkla ilişkilerde olası olumsuz etkilerini minimalize etmek için geliştirilen stratejilerdir.Kurumsal itibarın korunması ve kriz durumlarında etkin bir çözüm bulunması için hayati öneme sahiptir.
PR İletişimHedef kitle ile etkin ve kalıcı bir iletişim kurmak ve onlarla güçlü bir bağ oluşturabilmek için geliştirilen stratejilerdir.Hedef kitle ile olumlu, sürdürülebilir ve güçlü bir ilişki kurulmasını sağlar.

PR iş hayatında kurumların veya kişilerin kullandığı tanıtım çalışmaları olarak bilinmektedir. Ancak PR nedir sorusunun cevabı çok daha detaylıdır. Bu alanda gerekli bilgiler öğrenilmeden kurum politikalarını belirlemek yanlıştır. Bu kavram her kurumsal firma için çok önemlidir ve şirket kültürünü önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle öncelikle PR nedir sorusunun yanıtını vermek gerekir. PR, bir şirketin, kurumun ya da kişinin marka tanıtımı için çeşitli şekillerde geliştirilen stratejilerdir

PR nedir sorusunu daha detaylı yanıtlamak gerekirse şu tanım yapılabilir: Bir kişi veya kurumsal şirket için, onun halk üzerindeki genel algısının olumlu yönde geliştirecek şekilde, etkili iletişim kanallarından faydalanılarak yönetilmesidir. Kişi ve kurumların genel itibarını desteklemek, bilinirliğini arttırmak, korumak ve davranış biçimlerini buna göre düzenlemektir. 
Yazımızın devamında PR nedir sorusuna yanıt vermeye devam ederken konunun diğer detaylarına da değineceğiz. Bu sayede PR yapmak ile ilgili genel bilgileri ve bu uygulamanın kişi ve kurumlar için önemini açıklayacağız.

PR Ne Demek?

PR nedir sorusunu yanıtlarken önemli olan bir konu da bu kelimenin ne anlama geldiği ve nasıl tanımlandığıdır. Kelime "Public Relations" kısaltmasıdır ve bu iki kelimeyi ifade eden bir terimdir. Türkçe karşılığı ise halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler, görüşleri etkileyerek bunları davranışlara yansıtmayı amaçlayan, kurum kimliği açısından anlayış ve algı oluşturacak ilişkileri yönlendiren birimdir. Genel amaçları itibar oluşturmak, arttırmak, korumak ve bu sayede davranışlara etki edebilmektir. PR yani halkla ilişkiler, itibar ve tanınma ile ilgili uzmanlık alanıdır. PR çalışmaları, bir organizasyonun belirli hedef kitlesi ile arasında iletişimi sağlamak için önceden planlanmış biçimde gerçekleştirilen çalışmaların toplamıdır. Bu çalışmalar özel veya kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ya da şahıslar için yapılabilir.

PR için yapılan akademik ve uluslararası tanımlar mevcuttur. Bu tanımlar alana bakış açısını yansıtması bakımından önemlidir. Akademik tanım: Kamu veya özel sektör kuruluşlarının olumlu itibar sahibi olabilmeleri için gereken tanıtım politikalarının belirlenmesi, bu konuda kuruluşlara yönlendirmeler yapılması, insanlar ile kuruluşlar arasındaki bilgi aktarımının sağlanması ve bu bilgi akışı ile hedeflenen sonuca varılması için gerçekleştirilen planlı etkinliklerdir. 

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin 1954 yılında gerçekleştirdiği kongrede kabul edilen halka ilişkiler tanımı ise şu şekildedir: Özel veya kamusal bir kuruluşun ya da bir işletmenin iletişim kurduğu kişilerin anlayış, destek ve sempatisini kazanmak ve devamını sağlamak için yaptığı, sürekli ve planlı yönetim görevidir. İki tanıma da bakıldığında temelde aynı şeyi belirttikleri açıkça görülmektedir. Buna göre PR yapmak, belirli hedef kitleler üzerinde etki oluşturmak amacıyla hazırlanan ve inandırıcı bir şekilde yürütülen planlanmış iletişim çabasıdır. Hedeflenen etkiyi sağladıktan sonra onu koruyabilmek için sürdürülmesi gerekir. 

PR Nasıl Yapılır?

PR yapmak, içerisinde pek çok yöntemi barındıran bir çalışmalar bütünüdür. Stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması, hedef kitle kavramı ve planlamanın yapılacağı kurumun şekline göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle nasıl yapılır gibi bir soruya kapsayıcı yanıt vermek zordur. Biz de fikir vermesi açısından çalışmanın ortaya çıkarılmasına yardımcı olan bazı aşamalardan bahsederek bu soruyu yanıtlamaya çalışacağız.

PR Çalışmasının Amacını Belirlemek

PR çalışmalarına başlamadan önce asıl amacın belirlenmesi önemlidir. Amacı belirlerken net olunmalı ve kesin sonuçlara ulaşılmalıdır. Kesin bir amaç belirlenmeden markanın hangi kitleye, ne yöntemlerle tanıtılacağı bilinemez. PR çalışmalarında belirlenen amaçlardan bazıları şu şekildedir;

  • Yatırımcı üzerinde farkındalık yaratma

  • Tüketiciyi bilinçlendirme

  • Marka bilinirliği oluşturma

  • Markayı büyütme

  • Marka ile ilgili bilgilendirme yapma

  • Amacın doğru ve kesin olarak belirlenmesinden sonra çalışmaların hangi hedef kitle için yapılacağı ile ilgili çalışmaya başlanabilir.

Hedef Kitle Belirlemek

PR yapmak için amaç belirlendikten sonra çalışmaların hedef kitlesi de belirlenmelidir. Marka bilinirliği oluşturmak gibi bir amaç belirlendiyse şirketin doğrudan hedefinde olan kitleye ulaşmayı sağlayacak iletişim kanallarından yararlanılabilir. PR çalışmasının amacına en kolay şekilde ulaşmayı sağlayacak olan gruplar hedef kitle olarak seçilmelidir. Amaç ile hedef kitlenin birbirini desteklemesi başarıya ulaşabilmek için önemlidir.

Yatırımcıları etkilemeye yönelik çalışmalar yapılacaksa, bu amaca yönelik platformların hedef kitleyi etkilemeyi amaçlayan içerikler ile desteklenmesi gerekir. Seçilen hedef kitle belirlenen amaçlara göre değişkenlik gösterecektir. Bu duruma özellikle dikkat edilmelidir. Çünkü amaca uygun olarak belirlenmeyen hedef kitle üzerine planlamalar yapılması tüm çalışmanın boşa gitmesine neden olabilir.

Uygulama Yöntemini Seçmek

Amaç ve hedef kitle belirlendikten sonra çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak uygun yöntemi belirlemek gerekir. Yöntem olarak kastedilen şey, tanıtım ve algı çalışmaları için kullanılacak içeriklerdir. Hangi tür içeriklerin kullanılacağını belirlemek de hedef kitleyi amaca uygun biçimde etkileyebilecek en doğru içerikleri seçmektir. 

Reklam amacıyla görsel kullanımı mı yoksa marka bilinirliğini arttıracak etkileşimli içerikler mi kullanılacak? Bu tarz sorular yanıtlanmalıdır. Eğer müşterilere yönelik bir çalışma gerçekleştirilecekse daha fazla içerik materyaline ihtiyaç duyulabilir. Ürünler hakkında bilgi veren kataloglar, şirket ile ilgili detaylı bilgiler içeren kitapçıklar, internet videoları, ürün reklamları gibi pek çok farklı seçenek bulunabilir. 

PR çalışmalarının büyük bölümünü kullanılan yöntemler oluşturmaktadır. Çünkü kullanılan yönteme uygun içerikler amaca ulaşmak için en büyük yardımcı olmaktadır. Bu seçimleri yaparken de amaç ve hedef kitle göz önünde bulundurulmalıdır. Yanlış belirlenen yöntem ve içerikler başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Bu nedenle kullanılan görsel, kelime, slogan ve bilgiler çalışmanın başarısı için önemli olmaktadır.

Kullanılacak Platformu Belirlemek

Kullanılacak olan platformun belirlenmesi, aslında içerik oluşturma süreci ile iç içe olan bir aşamadır. PR yapmak için hangi platformun seçildiği çalışmada kullanılacak içeriklerin hazırlanma süreçlerini de etkileyecektir. Bunun nedeni platform ve içerik uyumunun sağlanmasındaki önemdir. Görsel medya için fotoğraflar ve videolar hazırlanmalıdır. Yazılı tanıtımlar için katalog, broşür gibi içeriklerin kullanılması daha uygun olacaktır.

Sektör içerisinde yatırımcıları hedefleyen bir çalışma yapılacaksa sosyal platformlar yerine sektörel yayınları kullanmak daha doğrudur. Bunun için basılı yayınların ve sektöre dönük içeriklerin kullanılması gerekir. Farklı platformları kullanarak sektör içi topluluklara ulaşmak çok daha zordur. Kullanılan platform hedef kitleyi kapsayıcı konumda olmalıdır.

Marka bilinirliğini arttırmak için tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek ise sosyal platformlar üzerinde çalışmalar yapmak daha doğru olacaktır. Sosyal medya uzmanlarıyla birlikte marka etkileşimini arttıracak viral reklam içerikleri kullanılarak sosyal platformlar üzerinde istenilen hedef kitleye ulaşılabilir. Sosyal medya uzmanlığı dışında basın bültenlerini paylaşmak için farklı yöntemler de kullanılabilir. Blog çalışmaları yapılarak hazırlanan basın bültenleri burada yayınlanabilir. Hazırlanan basın bültenlerini diğer sektörel yayıncılara da göndererek onların hedef kitlelerine doğrudan erişim sağlanabilir. 

Sonuç olarak, PR çalışmalarında başarılı olabilmek için her biri bir diğerini etkileyen aşamaları, sistemli bir şekilde, stratejik düzen oluşturarak uygulamak gerekir. Kurum ve kişiler için hedef kitleler üzerinde amaçlanan olumlu etkiyi oluşturmak, arttırmak ve korumak bu şekilde sağlanabilir. Belirli bir plana göre uygulanmayan çalışmalardan istenilen geri dönüşleri almak mümkün olmayacaktır. Böylece yapılan yatırımlar kaybedileceği gibi hedef kitle üzerindeki algının da olumsuz yönde etkilenebileceği unutulmamalıdır. Pr alanında çalışmak isterseniz, lisans ve önlisans eğitimleri dışında düzenlenen sertifika programları bünyesinde halkla ilişkiler ve iletişim eğitimi alabilirsiniz. 

İlgili Eğitim: Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi

PR Nedir, Bir kişi veya kurumsal şirket için, onun halk üzerindeki genel algısının olumlu yönde geliştirecek şekilde yönetilmesi sürecidir, Kurumların ve kişilerin itibarının korunması ve bilinirliğinin artırılması için gerekli bir süreçtir, PR Stratejileri, Şirketin, kurumun ya da kişinin marka tanıtımı için çeşitli şekillerde geliştirilen stratejilerdir, Markanın bilinirliği ve algısının yönetilmesi açısından hayati öneme sahiptir, PR Kanalları, Etkili iletişim kanallarının kullanılmasıdır, İletişim sürecini kontrol altında tutar ve buna göre algıyı yönetme fırsatı sunar, PR amaçları, Kişi ve kurumların genel itibarını desteklemek, bilinirliğini arttırmak, korumak ve davranış biçimlerini buna göre düzenlemektir, Bütünsel itibar yönetiminin sağlanabilmesi açısından gerekli bir süreçtir, PR Etik Kurallar, PR süreçleri ve stratejileri oluştururken uyulması gereken temel davranış ilkeleridir, Etkin ve etik bir PR süreci için önemlidir, PR Araçları, PR stratejilerini uygulamak için kullanılan çeşitli teknikler ve araçlardır, Şirketin veya kişinin hedef kitleye etkin bir şekilde ulaşmasını sağlar, PR Planlama, PR stratejilerinin etkin ve organize bir şekilde uygulanabilmesi için geliştirilen planlardır, Bütünsel ve etkili bir PR süreci için gerekli bir adımdır, PR İzleme, PR stratejilerinin etkinliğinin ve sonuçlarının düzenli olarak analiz edilmesi sürecidir, Stratejilerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve etkinliğinin artırılması için gerekli bir süreçtir, PR Kriz Yönetimi, Potansiyel kriz durumlarını yönetmek ve halkla ilişkilerde olası olumsuz etkilerini minimalize etmek için geliştirilen stratejilerdir, Kurumsal itibarın korunması ve kriz durumlarında etkin bir çözüm bulunması için hayati öneme sahiptir, PR İletişim, Hedef kitle ile etkin ve kalıcı bir iletişim kurmak ve onlarla güçlü bir bağ oluşturabilmek için geliştirilen stratejilerdir, Hedef kitle ile olumlu, sürdürülebilir ve güçlü bir ilişki kurulmasını sağlar
pr nedir pr yapmak pr pr ne demek pr nasıl yapılır halkla ilişkiler
Resimdeki adam şeffaf camlı bir çift dikdörtgen gözlük takıyor. Kısa, koyu renk saçları ve sakalı var. Başını hafifçe sağa eğmiş ve yana doğru bakıyor. Yakalı siyah bir gömlek giymiş, beyaz ve gri desenli bir kravat takmış. Elleri ceplerinde. Yüz ifadesi ciddi ve odaklanmış. Güçlü bir çene çizgisi ve belirgin kaşları vardır. Gözlükleri keskin ve profesyonel bir görünüm veriyor.
Cem Taşdöğen
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Eğitimime devam ederken, bir televizyon kanalında canlı yayın kameramanı olarak görev yaptım. Çeşitli kısa film projelerinde farklı görevlerde bulundum. Enstitü’den aldığım online içerik editörlüğü eğitiminden sonra yazarlık yapmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir film kamerası ve masanın üzerindeki patlamış mısırın yakın çekimi. Kamera siyah beyaz renktedir ve üzerinde bir klaket bulunmaktadır. Arka planda bir film makarası ve ön planda patlamış mısır dolu kırmızı beyaz puantiyeli bir kutu. Gökyüzü uzakta parlak beyaz bir daire şeklindedir. Patlamış mısırlar kameranın etrafına saçılmış ve sağ tarafta bir müzik grubunun yakın çekimi görülüyor. Görüntünün merkezinde bir filmin yakın çekimi yer alıyor. Tüm unsurlar bir araya gelerek çekilmekte olan bir filmin sahnesini oluşturuyor.
Nasıl Yapılır?

Bir Sinema Filmi Nasıl Ortaya Çıkar?

15 Nisan 2021
Bu, farklı şekil, renk ve boyutları gösteren çeşitli simgelerin yakın çekim görüntüsüdür. Simgeler beyaz bir arka plan üzerinde düzenlenmiş ve üst üste bindirilmiştir. Renkler parlak sarıdan koyu maviye kadar değişmekte, arada bazı kırmızılar ve yeşiller de bulunmaktadır. Simgeler arasında daireler, üçgenler, kareler, yıldızlar ve diğer şekiller yer alıyor. Boyutları küçükten büyüğe doğru değişir, merkezde daha büyük simgeler ve kenarlarda daha küçük simgeler bulunur. Genel görüntü canlı ve görsel olarak uyarıcıdır. Yaratıcılık, eğlence ve şakacılık hissi verirken aynı zamanda profesyonel ve düzenli bir görünüm de sunuyor.
Marka Yönetimi

Bütünleşik Pazarlama Ve Marka

19 Temmuz 2020
Bu resim siyah metinli bir grup yeşil insanı göstermektedir. Grup ön planda bir adam ve arka planda birkaç kişiden oluşuyor. Adam üzerinde siyah yazılar olan yeşil bir gömlek giyiyor. Yüzü yakın plandadır ve doğrudan kameraya bakıyor gibi görünmektedir. Görüntünün alt kısmında siyah metinli yeşil bir logo, sağ tarafında ise beyaz arka planlı yeşil bir daire var. Yeşil insanların renkleri siyah metinle güzel bir kontrast oluşturarak göz alıcı bir görüntü yaratıyor.
Bölümler

Halkla İlişkiler Bölümü

26 Temmuz 2020
Bu görüntüde bir sınıfın önünde mikrofon tutan bir el, arka planda gözlüklü ve siyah ceketli bir kadın görülüyor. Mikrofonun yakın çekimi, siyah arka plan üzerinde beyaz bir harf ve bir adamın yüzünün bulanık görüntüsü de görülebiliyor. Bu, halkla ilişkiler ve iletişim eğitimine odaklanan çevrimiçi bir kursun görüntüsüdür. Tutulan mikrofon kursun interaktif olduğunu ve sözlü iletişim içerdiğini düşündürürken, arka plandaki kadın eğitmeni temsil ediyor olabilir. Ön plandaki beyaz harf bir logo ya da kurs hakkında daha fazla bilgi içeren bir metin olabilir. Bir erkeğin yüzünün bulanık görüntüsü öğrencileri ya da kurs katılımcılarını temsil ediyor olabilir. Sonuç olarak bu görsel, çevrimiçi kursun interaktif ve ilgi çekici bir deneyim olduğunu ima etmektedir.
5
(90)

Halkla İlişkiler Eğitimi

16 Konu5 Saat
Yirmili yaşlarının ortasında, gözlüklü ve siyah takım elbiseli genç bir kadın görülüyor. Elleri ceplerinde, saçları düzgün bir topuz yapılmış halde duruyor. Bakışları ileriye sabitlenmiş, ifadesi ciddi. Kendinden emin bir havası var, varlığı dikkat çekiyor. Profesyonel ve şık görünüyor. Gözlükleri yuvarlak ve takım elbisesi tam oturmuş. Takım elbisenin koyu rengi açık teni ve açık saç rengiyle güzel bir tezat oluşturuyor. Dengeli ve dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Gülşen Yegin
1420588
Açık kahverengi ceket giyen ve yuvarlak, siyah çerçeveli gözlük takan bir kadın kapalı bir ortamda duruyor. Yüzünde hoş bir ifade var, dudakları hafifçe gülümseme şeklinde kıvrılmış. Saçları kısa ve kıvırcıktır ve boynuna altın bir kolye takmaktadır. Arka plan, üzerinde beyaz yazılar olan mor bir duvardır. Arka planda bir bitkinin bulanık bir görüntüsü var.
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1102584
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519