AnasayfaBlog4P Pazarlama Nedir? 4P Pazarlama Ne İşe Yarar?
Satış - Pazarlama

4P Pazarlama Nedir? 4P Pazarlama Ne İşe Yarar?

11 Ağustos 2021
Bu resimde, üzerinde mavi tebeşirle yazılmış bir bulmaca yer almaktadır. Yapboz dikdörtgen şeklindedir ve siyah bir arka plan üzerine yerleştirilmiştir. Mavi yazı okunaklıdır ve birkaç kelimeden oluşmaktadır. Bulmaca kağıttan yapılmış gibi görünmektedir ve mavi yazı siyah yüzeyde açıkça görülebilmektedir. Resmin sol üst köşesinde tebeşirle yapılmış olabilecek beyaz bir işaret var. Sağ altta, siyah dikdörtgen bir nesneyi çevreleyen mavi bir kenarlık var. Arka planda, görüntünün açık havada çekildiğini düşündüren beyaz bulutlarla parlak mavi bir gökyüzü var. Resim bulmacanın yakın çekimidir ve tebeşirle yazılmış yazıların detaylı bir şekilde incelenmesine olanak sağlamaktadır.
Pazarlama TerimiAçıklamasıİşe Yaradığı Alan
4P PazarlamaÜrün/hizmet, fiyat, dağıtım ve tutundurma aşamalarından oluşan bir pazarlama yöntemidir.Müşteri çekmek ve işletmenin başarısını artırmak için
Pazarlama KarmasıHedeflenen müşterilere ulaşılabilmesi için tüm gereklilikleri ele alan bir pazarlama yapısı.Herhangi bir hizmetin yaratılmasında, sunumu, fiyatı, tanıtımı ve dağıtım aşamaları.
ÜrünPazarlanması amacıyla oluşturulan mal veya hizmet.Fikir ve planlama neticesi olarak hedef kitleye ulaştırılır.
FiyatÜrün veya hizmetin maliyetini, sektör ve tüketici açısından belirlenen tutardır.Fiyat uygunluğu, satışları direkt etkiler ve tüketici nezdinde bir değer yaratır.
DağıtımÜrün veya hizmetin tüketiciye ulaştırılması sürecidir.Ürünün hedef kitleye ulaşmasını sağlar.
TutundurmaÜrün veya hizmetin tanıtılmasını ve bilinirliğinin artırılmasını ifade eder.İşletmenin görünürlüğünü ve müşteri çekme potansiyelini geliştirir.
Pazarlamanın 4C'siMüşteri değeri, müşteri maliyeti, müşteri iletişim ve müşteri kolaylığından oluşan pazarlama yapısıdır.Müşteri odaklı pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi.
Müşteri DeğeriMüşterinin ürün veya hizmeti satın alırken beklediği fayda veya deneyim.Müşteri memnuniyetini artırmak ve sadakati sağlamak.
Müşteri MaliyetiMüşterinin ürün veya hizmeti satın alırken yaptığı maddi ve manevi harcamalar.Müşterinin alım kararlarını etkilemek.
Müşteri KolaylığıÜrün veya hizmetin müşteriye kolaylıkla sunulabilmesi.Müşteri memnuniyetini geliştirmek ve satışları artırmak.

İş dünyasının en çok kullanılan alanlarından biri pazarlama dersek abartmış olmayız. Hemen hemen çoğu işletme, marka veya kurum, küçük büyük pazarlama faaliyetleri için çeşitli pazarlama aşamalarını yerine getiriyorlar. Bugün sıklıkla kullanılan ve kullanılması gerekilen 4 pazarlama aşaması ise 4P pazarlama olarak ifade ediliyor. 1950'li yıllarda Harvard Reklamcılık Profesörü olan Neil Borden'ın ilk kez pazarlama karmasından bahsetmesiyle pazarlama anlayışının nasıl geliştirebileceği tartışılıyordu.

4P pazarlama kavramını kullanarak geliştiren kişi ise Jerome McCarty'dı. 50'li yıllardan bu yana gelişerek pazarlamanın seyrini olumlu yönde etkileyen pazarlama karması, iç ve dış faktörleri içine alarak pazarlama için gerekli altyapıyı oluşturur. Bugün her işletmenin hedefinde olan tüketiciye ulaşmak ve başarı elde etmek, ancak doğru pazarlama anlayışını harekete geçirmekle mümkündür. Peki doğru pazarlama anlayışı ve pazarlama aşamalarından ne anlamalıyız. Gelin bu önemli soruya yanıt verecek 4P pazarlamasından bahsedelim.

4P Nedir?

Pazarlamanın 4P'sine yeni eklenen ve oldukça işlevsel olan aşamalar var olsa da sözünü edeceğimiz 4 aşama çoğu zaman esas pazarlama için yeterli oluyor. Fakat ilerleyen bölümlerde sözünü edeceğimiz yeni eklenen aşamaların da günümüzü temsil ettiğini şimdiden söyleyelim. 4P pazarlama, pazarlama dünyasında çalışanların oldukça aşina oldukları bir kavram. Öyle ki pazarlama çalışanları, bugün gelişen ve değişen pazarlama anlayışında pazarlama karması nasıl daha gelişir sorusuna yanıt verecek çalışmalar yürütüyorlar. Fakat pazarlama dünyasına giriş yapacak kişiler için pazarlama karması henüz yeni bir kavram. Peki 4P pazarlama olarak başlayan ama genişlemeye açık pazarlama karması nedir ve ne işe yarar?

4P pazarlama; ürün/hizmet, fiyat, dağıtım ve tutundurma aşamalarından oluşur. Bu aşamaların neden önemli olduğu ve ne ölçüde işe yaradığı, 1950'li yıllarda tartışılmışsa da bugün; bu aşamalar olmaksızın bir hizmetin gerçek anlamda yaratılması söz konusu değildir. 4P pazarlamanın asıl faydası planlama yapmaya ve aşamalı bir şekilde ilerlemeye olanak tanımasıdır. Herhangi bir strateji ya da aşama olmadan üretilen ürünler, sadece ürün olarak nitelenir. Halbuki günümüz pazarlamasında asıl önemli olan ürün temelli değil, müşteri odaklı pazarlamayı harekete geçirmektir. Bugün uygulanan ve gelişen 4P pazarlamasında her şey bir şekilde müşteri odaklıdır. Üretilecek ürün/hizmet; tüketici istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak üretim aşamasına geçer. Fiyatlandırma aşamasında tüm bileşenler dikkate alınır ve sektör, tüketici ve ürün maliyeti açısından en uygun fiyat belirlenir. 

Kısacası ürün/hizmet; bir fikir, değer, imaj ve kimliği temsil eder. Hedef kitleyi harekete geçiren şey de ürünün yalnızca bir ürün olmaması ve tüketici nezdinde yaratılan şeyi temsil etmesidir. Pazarlama karmasının tüm elemanları da değer yaratmaya ve her yönden kârlı çıkmaya yönelik uygulamaları barındırır.

Pazarlama Karmasının Gerekli Elemanları

Pazarlama karması, pazarlamanın gerçekten işe yaraması adına düşünülerek uygulanan aşamaları temsil eder. Her biri aşama, diğer bir aşamanın uygulanabilir olması için çaba ve emek gösterir. Üretilen ürün, uygun dağıtım ve tutundurma çalışmaları olmadan hedef kitleye ulaşamaz. Aynı şekilde fiyatlandırma gibi önemli bir aşamayı es geçerek ürünün üretim aşamalarına ve maliyetine haksızlık ederseniz ve zarar-yarar dengesini altüst edecek bir durumla karşılaşırsınız. 

Pazarlama karmasının gerekli elemanları olan; ürün, fiyat, dağıtım (yer) ve tutundurma aşamalarına yeni eklenen aşamalardan da söz edelim. Bugün 4P pazarlamasına 3 yeni eleman daha eklenmiş durumda. Bunlar; insan, fiziksel olanaklar ve süreç. Yine müşteri odaklı pazarlama anlayışının gelişmesi neticesinde pazarlamanın 4C'si de pazarlama gündemindeki yerini almıştır. Pazarlamanın 4C'si ise şunlardır: müşteri değeri, müşteri maliyeti, müşteri iletişim ve müşteri kolaylığı. Tüm pazarlama düşünceleri ve ilkeleri, günümüzün müşteri odaklılığına uyarlanmış durumdadır. 4P pazarlama her ne kadar ürün odaklı bir dönemde ortaya çıkmış olsa da bugün 4P aşamalarını, müşteri merkezli bir şekilde uygulanmak gerektiği aşikardır. 

Pazarlamaya Önayak Olan İlk Aşama: Ürün

Bir ürün ya da hizmet yaratılarak mevcut pazarlama süreci başlar. Ürün somut iken hizmet soyut bir anlam ifade eder; fakat hizmet de işletmenin ürettiği bir fikir ve planlama neticesinde hedef kitleye ulaşır. Pazara sunulacak nesne, ürün olarak adlandırılır. Burada; pazar dinamikleri, hedef kitle, hedefler ve kâr gibi etkenlere dikkat edilir. Ürünün geliştirilmesinde, satın alınacak şeyin tam olarak ne olacağı gibi sorulara cevap verilir. Pazarlanacak ve fiyatlandırılacak ürün, neyi sunacak ve neye karşılık gelecek? Aslında pazarlama stratejisinin ilk başlangıç aşaması, ürünün fikrini ve uygulama alanı belirleyecek olan ürün geliştirilmesidir. Ürün tasarımı ve geliştirmesi, bir dizi strateji, planlama ve pazarlama mantığı isteyen süreçlerdir. 

Ürün tasarımı ve gelişimi aşamasında; görsel tasarım, endüstriyel tasarım, paydaşlar ve imalat gibi alanlardan destek ve fikir alınır. Pazarlamanın gerçek anlamda işe araması için ürünün, bir istek veya ihtiyaca denk gelmesi gerekir.

Ürünün Değerini Belirleyen Etkenlerden Biri: Fiyat

Bir ürünün üretim aşamaları öncesinde ve sırasında, fiyatlandırma gibi önemli bir aşama da aşağı yukarı belli olur. Fakat 4P pazarlamasının fiyat aşaması, başlı başına düşünülmesi gerekilen bir süreci ifade eder. Fiyatlandırma aşamasında bir politika oluşturmak ve bu önemli aşamayı doğru uygulamak için sorulacak sorular ise şunlardır:

  • Pazardaki Genel Durum Ne?

  • Pazar Alanındaki Rakiplerin Muadil Ürün Fiyatları Ne?

  • Ürünün Bize Maliyeti Ne?

  • Düşük Fiyat Politikası İçin Düşük Maliyetli ama Kaliteli Materyal Var mı?

  • Tedarikçilerin ve Dağıtımcı Paydaşlarının Maliyetleri Ne?

  • Ürünün Yaratacağı Değer ve İmaj Ne?

Fiyatlandırma politikasını yaratmak gerçekten kolay değildir. Bu aşamada bir dizi doğrudan ve dolaylı etkileri hesaba katarak bir politika geliştirmek gerekir. Ayrıca fiyatlandırma politikasında, yalnızca pazara ve ürün maliyetlerine bakarak çerçeve çizmek doğru olmayacaktır. Pazarlamanın müşteri odaklı anlayışını uygulamak için tüketici davranışları, eğilimleri ve ürün kategori gereksinimleri analiz edilerek fiyatlandırmayı belirlemek gerekir.

İşletmenin Paydaşlarından Biri Olacak Aşama: Dağıtım 

4P pazarlamasının bir diğer aşaması, yer ya da dağıtımdır. Dağıtım aşaması, ürünün; tüketiciye ulaşmasını ve ulaşacağı yeri temsil eder. Kaliteli ve ihtiyaçlara uygun bir ürün üretmeniz takdire şayandır; fakat dağıtım aşamasında yaşanacak bir aksaklık, ürününüzü dağıtamayarak çürümeye terk etmenize yol açacak kadar riskli bir durum sunar. Bun gibi durumların önüne geçmek için ise dağıtım planlamasına ihtiyaç vardır. Dağıtım aşamasında, tedarikçi paydaşlarınızla sağlıklı bir iletişim kurmanız gerekir. Ayrıca maliye hesaplaması de bu aşamanın ana görevlerinden biridir. Her iki tarafın da mağdur olmaması için sağlık bir iletişim süreci geliştirmelidir.

Tüm dağıtım kanalları ve tedarikçiler bulunduktan sonra ise ürünün nerede hizmete açılacağı süreci yaşanır. Ürün tüketici ile nerede bulaşacak ve yer hedef kitleye uygun mu? Aslında bu aşamayı ilgilendiren sorular, ürün fikri ve hedefi ile de ilgilidir. Ürün geliştirme aşamasında, söz konusu soruların cevabı büyük ölçüde verilir ve pazarlama stratejisi için de altyapı hazırlanır.

Ürün Nasıl Pazarlanacak Sorusuna Yanıt: Tutundurma Çalışmaları

Pazarlamanın 4P'si içinde en pazarlama kokan aşama, tutundurmadır. Tutundurma kısaca, hedef kitle nezdinde ürünün tutunacak dalı temsilidir. Pazar yarışındaki binlerce marka arasında nasıl öne çıkacaksınız ve bunu nasıl pazarlayacaksınız? farklılaştırma, reklam faaliyetleri, halkla ilişkiler ve medya ilişkileri, sosyal medya ve geleneksek pazarlama yöntemleri... işte tüm bu çalışmalar, tutundurma aşamasında akla gelir. ürünün ya da hizmetin vadettiği değeri göstermesi için tutundurma çalışmalarına ihtiyaç vardır. bu aşamada ürünün özelliklerine, markanın değerine ve pazardaki duruma göre geleneksel ya da gelişen pazarlama çalışmaları uygulanır. 

4P pazarlama, günümüzün en gerekli pazarlama ilkelerini temsil eder. Fakat bilindiği üzere pazarlama oldukça dinamik bir alan. Bu alanda gelişmek ve ilerlemek için yalnızca geleneksel pazarlama karmasına uymak yetmez. Pazarlamanın 7P'si ve 4C'si gibi aşamaları da takip ederek yola çıkmak, en doğru pazarlama stratejilerinden biri olacaktır. 

4P Pazarlama, Ürün/hizmet, fiyat, dağıtım ve tutundurma aşamalarından oluşan bir pazarlama yöntemidir, Müşteri çekmek ve işletmenin başarısını artırmak için, Pazarlama Karması, Hedeflenen müşterilere ulaşılabilmesi için tüm gereklilikleri ele alan bir pazarlama yapısı, Herhangi bir hizmetin yaratılmasında, sunumu, fiyatı, tanıtımı ve dağıtım aşamaları, Ürün, Pazarlanması amacıyla oluşturulan mal veya hizmet, Fikir ve planlama neticesi olarak hedef kitleye ulaştırılır, Fiyat, Ürün veya hizmetin maliyetini, sektör ve tüketici açısından belirlenen tutardır, Fiyat uygunluğu, satışları direkt etkiler ve tüketici nezdinde bir değer yaratır, Dağıtım, Ürün veya hizmetin tüketiciye ulaştırılması sürecidir, Ürünün hedef kitleye ulaşmasını sağlar, Tutundurma, Ürün veya hizmetin tanıtılmasını ve bilinirliğinin artırılmasını ifade eder, İşletmenin görünürlüğünü ve müşteri çekme potansiyelini geliştirir, Pazarlamanın 4C'si, Müşteri değeri, müşteri maliyeti, müşteri iletişim ve müşteri kolaylığından oluşan pazarlama yapısıdır, Müşteri odaklı pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, Müşteri Değeri, Müşterinin ürün veya hizmeti satın alırken beklediği fayda veya deneyim, Müşteri memnuniyetini artırmak ve sadakati sağlamak, Müşteri Maliyeti, Müşterinin ürün veya hizmeti satın alırken yaptığı maddi ve manevi harcamalar, Müşterinin alım kararlarını etkilemek, Müşteri Kolaylığı, Ürün veya hizmetin müşteriye kolaylıkla sunulabilmesi, Müşteri memnuniyetini geliştirmek ve satışları artırmak
4P Pazarlama Nedir 4p pazarlama müşteri odaklı pazarlama pazarlama pazarlama karması pazarlamanın 4psi pazarlamanın 4csi
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519
Bir kadın, aydınlık bir odada dikkatle bilgisayar ekranına bakmaktadır. Pembe bir bluz giymiş ve koyu kahverengi saçlarını arkadan bağlamış. Gözleri ekrana odaklanmıştır ve elleri masanın üzerinde hafifçe durmaktadır. Arka plandaki duvarlar beyaz ve üzerlerinde birkaç poster ve resim var. Masa ahşap ve pembe bir yastık da dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla dolu. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, sanki bilgisayarda bir sorunu çözmeye çalışıyor. Odadaki aydınlatma sıcak ve davetkâr, atmosfer ise konsantrasyon ve odaklanma havasında.
5
(36)

Nöropazarlama Eğitimi

19 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
17631193