AnasayfaBlogKurumsal İletişim Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Kurumsal İletişim Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

06 Nisan 2021
Şık, siyah takım elbiseli bir kadın modern bir ofiste duruyor ve cep telefonuyla hararetli bir şekilde konuşuyor. Cihazı sağ elinde tutmakta, kulağına dayamakta, sol eliyle de sözlerini vurgulamak için el kol hareketleri yapmaktadır. Yüzü arkasındaki pencereden gelen ışıkla aydınlanmış, odaklanmış ve kararlı görünüyor. Arka planda küçük, mavi bir tüy görülüyor, kıyafetinin nötr tonlarına karşı canlı bir renk sıçraması. Kadın önemli bir şey tartışıyor gibi görünüyor, ifadesi ciddiyetini ve konsantrasyonunu yansıtıyor.
RolGörevlerÖnemli Bilgiler
Kurumsal İletişim MüdürüKurumsal kimliğin belirlenmesi ve yönetimiKurumun dış dünyaya yansıyan imajını belirler ve yönetir
Kurumsal İletişim MüdürüKurum içi iletişim faaliyetlerinin yürütülmesiKurum çalışanları arasındaki iletişimin sağlıklı ve etkin olmasını sağlar
Kurumsal İletişim MüdürüEtkinlik, projeler, sosyal sorumluluk, sponsorluk ve reklam çalışmalarının yürütülmesiKurumun dışarıyla ilişkilerini düzenler ve yönetir
Kurumsal İletişim MüdürüHalkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirme süreciKurumun halkla ilişkiler politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasından sorumludur
Kurumsal İletişim MüdürüGörsel ve yazılı basın ilişkilerinin takibiKurumun basınla ilişkilerini yönetir ve takip eder
Kurumsal İletişim MüdürüRöportaj ve basın bülteni için ilgili metinlerin hazırlanmasıKurumun basına verdiği demeçler ve bültenlerin içeriğini belirler
Kurumsal İletişim MüdürüKurum web sitesinin güncellenmesiKurumun internet üzerindeki temsilinin güncel ve etkin olmasını sağlar
Kurumsal İletişim MüdürüSosyal medya faaliyetlerinin takibi ve sosyal ağlarda projeler oluşturmakKurumun sosyal medya stratejilerini belirler ve uygular
Kurumsal İletişim MüdürüKurumun tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesiKurumun tanıtım ve pazarlama stratejilerini belirler ve uygular
Kurumsal İletişim MüdürüYıllık kurumsal iletişim planlamalarıyla uyumlu iletişim faaliyetleri raporunun oluşturulmasıKurumsal iletişim stratejileri ve hedeflerinin uygulanmasını kontrol eder ve değerlendirir

Kurumsal firmaların bünyesinde departmanlaşma vardır. İşleyiş bakımından sistemsel olabilmek ve kurum içi düzeni sağlıklı tutabilmek adına buna ihtiyaç duyulur. Büyük şirketler veya büyümekte olan firmaların neredeyse tamamının bünyesinde kurumsal iletişim departmanı, halkla ilişkiler departmanı, muhasebe departmanı, insan kaynakları departmanı gibi birçok departman yer alır.

Kurumların şirket içi iletişimini sağlayacak, rakip firmalarla iyi ilişkiler kuracak, kurumun medya ve sosyal ağlarını yönetecek ve kurum kimliğinin oluşmasında, hedeflerin belirlenmesinde etkin rol oynayacak kişiler şirketler için gereklidir. Bu anlamda bir firmanın misyon ve vizyonuna uygun hareket edebilmesi için her alanda deneyimli kişilerle çalışmalıdır.

Bugün bir şirketin olmazsa olmaz departmanı olan kurumsal iletişim müdürü hakkında bilgiler vereceğim. Kurumsal iletişim müdürü nedir? Kurumsal iletişim müdürü ne iş yapar? Kurumsal iletişim müdürü maaşları nelerdir? Bakalım.

Kurumsal İletişim Müdürü Nedir?

Özel veya kamu kuruluşu olsun her sektörde kurumsal iletişim departmanı vardır. Bu departmanın yönetimi ve koordinasyonu kurumsal iletişim müdürünün görevidir. Şirketlerin kurumsal iletişim departmanı halkla ilişkilerden de sorumludur. Kurumsal iletişim müdürü kurum kimliği ve medya iletişimi gibi iletişim faaliyetlerinden de sorumludur. Kurumsal iletişim departmanının yönetimi ve kurum içi etkinlik, projelerin oluşturulması ve onaylanması gibi konuların tamamı için kurumsal iletişim müdürlerine ihtiyaç vardır.

Şirketler hedeflediği sistemle ilerleyebilmek için kurum kimliklerini doğru şekilde oluşturmaları gerekir. Bunun için de halkla ilişkiler müdürü, kurumsal iletişim müdürü, insan kaynakları müdürü gibi alanında deneyimli kişilere ihtiyaç duyarlar. Çalışanların birbiri içerisinde koordineli ve uyum içerisinde olabilmeleri şirket için ne kadar önemliyse, kurumun sektörel duruşu da o kadar önemlidir. Hem şirket içerisinde hem de rakipler açısından doğru adımlar atılması ve iyi ilişkiler kurulması kurumun sektördeki yerini belirleyecektir. Şirket yararına atılacak adımları etkileyen kurumsal iletişim, insan kaynakları ve halkla ilişkiler müdürleri olacaktır.

Kurumsal iletişim müdürü, kurum içerisinde yapılacak projeler, duyurular ve etkinlikler gibi birçok kurumsal kimliği yansıtan konularda projeleri öncesinde detaylıca inceler ve onayını verdikten sonra ilgili departmanlar harekete geçebilir. Bunların yanında kurumun web sitesini güncel tutmak, sosyal medya takibi, röportaj, basın bültenleri, yazılı ve sözlü basın takibi konuları da kurumsal iletişim departmanının görevlerindendir.

Kurumsal İletişim Müdürü Ne İş Yapar?

Bir şirkette kurumsal iletişim müdürü olarak çalışmak, yapılacak işin yükünü her sektörde değiştirecektir. Bunu tamamen markaya ve kurumun potansiyeline bağlayabiliriz. Temelde kurumsal iletişimin ne olduğunu yukarıda açıkladık. Şimdi maddeler halinde kurumsal iletişim müdürü görevlerini sıralayalım.

 • Kurumsal kimliğin belirlenmesi ve yönetimi

 • Kurum içi iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Etkinlik, projeler, sosyal sorumluluk, sponsorluk ve reklam gibi çalışmaların yürütülmesi

 • Halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve tüm değerlendirme süreci

 • Görsel ve yazılı basın ilişkilerinin takibi

 • Röportaj ve basın bülteni için ilgili metinlerin hazırlanması

 • Kurum web sitesinin güncellenmesi

 • Sosyal medya faaliyetlerinin takibi ve sosyal ağlarda projeler oluşturmak

 • Kurum ve kuruluş ziyaretleri (okul, dershane, sivil toplum kuruluşları)

 • Kurum içi ve dışı kongreler, fuarlar, konferanslar ve tüm organizasyonların katılım planlarını hazırlamak ve takibini yapmak

 • Kurumun tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Haftalık ya da aylık iletişim faaliyetleri raporunun yıllık kurumsal iletişim planlamalarıyla uyumlu olmasını sağlamak

Kurumsal iletişim müdürü olabilmek için sadece bu alanda eğitim almış olmak gerekli değildir. Firmaların çeşitli departmanlarında yönetici olarak çalışmak veya üniversitede ilgili alanlardan da mezun olmuş olmak yeterlidir. Tabii ki deneyim çok önemli. Her alanda olduğu gibi kurumsal iletişim alanında da kurum içerisinde bulunan birimlerin yaptığı iş ve görevler konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. Bu bilgiler kurumsal iletişim departmanının kurum içi iletişim faaliyetlerini sağlıklı şekilde yürütebilmesine yarayacaktır.

Bununla paralel olarak şirketin kurum kimliği ile uyumlu projeler üretebilecek ve bunları hayata geçirebilecektir. Tüm bunların sağlıklı şekilde yürüyebilmesi için bir kurumsal iletişim müdürünün diğer birimlerle de koordineli çalışması gerekir. Özellikle insan kaynakları müdürü ve halkla ilişkiler departmanıyla koordineli çalışmaktadır. Çünkü bu birimlerin asıl amacı kurum içi huzuru sağlama, kurum kimliğini, kurumun diğer şirketlerle olan ilişkilerini, projeler, sosyal sorumluluklar ve medya ilişkileri gibi birçok şirket hedeflerine uygun olan çalışmalarda birbiriyle entegredir. Bu birimlerin kurumsal iletişim müdürü ile kararlar almaları veya karına sunmaları gereken şirket çalışmaları vardır.

Kurumsal İletişim Müdürü Maaşları

Türkiye’de kurumsal iletişim müdürlerinin her sektörde olduğu gibi maaş skalası geniştir. Çalıştığınız sektöre ve firmaya bağlı olarak ortalama 4000tl ile 8000tl çıkabilen bir banttadır. Bu rakamlar küçük çaplı şirketlerde biraz daha düşüktür. Kurumsal iletişim müdürü olarak kariyerine devam etmek isteyen öğrencilerin ilgili alanlardan mezun olması ve farklı firmalarda yöneticilik deneyimi kazanmaları önemlidir. Özellikle yabancı dile önem vermelerini tavsiye ederim. Böylelikle uluslararası bazda faaliyet gösteren firmalarda çalışabilir veya yurt dışında da mesleğinizi devam ettirebilirsiniz.

Türkiye’de özel, kamu veya kurumsal firmaların çoğunda departmanlaşma vardır. Ancak küçük çaplı şirketler departmanlaşmayı tercih etmeyebiliyor. Bu da sektörde uzun ömürlü olmalarını azaltan bir durumdur. Tecrübeye ve çalıştığınız şirkete bağlı olarak bu meslekte oldukça ilerleyebilirsiniz. Bu alanı tercih edecek kişilerin diksiyonu düzgün, insan ilişkilerini seven ve şirket içi çalışmalara yatkın bir yapıda olması gerekiyor.

İlgili eğitim: Diksiyon Eğitimi

Kurumsal İletişim Müdürü Nasıl Olunur?

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya işletme, kurumsal iletişim, reklamcılık, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, pazarlama, medya ve iletişim, iletişim, yöneticilik gibi farklı ancak birbiriyle ilişkili bölümlerden mezun olmuş olmak yeterlidir. Bunun dışında farklı firmalarda iş deneyimleri de kurumsal iletişim müdürü olmak için oldukça fayda sağlayacaktır.

Türkiye’de sektörel bazda birçok firmanın kurumsal iletişim departmanı vardır. Ancak hala özel sektörde faaliyet gösteren birçok şirket bünyesinde kurumsal iletişim departmanına yer vermemektedir. Sıklıkla kurumsal firmalarda kurumsal iletişim departmanlarına rastlarız. Bu durum insan kaynakları departmanı ve halkla ilişkiler departmanı gibi bazı birimlerde de karşımıza çıkıyor. Halbuki kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerin sağlıklı şekilde yürütülmesi için bu departmanlara ihtiyaç vardır.

Büyümeyi hedefleyen şirketler için şirket içi düzeni sağlamak, rakiplerle mücadele, etkinlikler, şirket dışı iletişimin sağlanması ve sosyal sorumluluk projeleri gibi pek çok konuda kendilerini geliştirmelidir. Bu da ancak kurumsal iletişim departmanının kurulmasıyla başlar. Kurumsal iletişim müdürü kurumun misyon ve vizyonunun belirlenmesinde ve bununla birlikte kurum kimliğinin oluşturulup korunmasında büyük rol sahibidir.

Gelişen ve büyüyen dünyada, büyük veya küçük çapta olsun özel veya kurumsal olsun pek çok şirketin kurumsal iletişim müdürüne her geçen gün ihtiyacı artacaktır. Firmalar ihtiyacın farkına vardıkça bununla paralel olarak mezun öğrencilere ve deneyimli kişilere de ihtiyaçları artacaktır. Tecrübenin önemi kadar bu alanda eğitimli olmakta önemlidir. Bunun için kurumsal iletişim müdürü alanında meslek sahibi olmak isteyen öğrenciler eğitimlerine ek olarak İstanbul işletme enstitüsü bünyesinde bulunan deneyimli eğitmenlerden pazarlama iletişimi, ikna teknikleri, halkla ilişkiler ve iletişim gibi derslerden de faydalanmaları yararlı olacaktır.

Kurumsal İletişim Müdürü, Kurumsal kimliğin belirlenmesi ve yönetimi, Kurumun dış dünyaya yansıyan imajını belirler ve yönetir, Kurumsal İletişim Müdürü, Kurum içi iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Kurum çalışanları arasındaki iletişimin sağlıklı ve etkin olmasını sağlar, Kurumsal İletişim Müdürü, Etkinlik, projeler, sosyal sorumluluk, sponsorluk ve reklam çalışmalarının yürütülmesi, Kurumun dışarıyla ilişkilerini düzenler ve yönetir, Kurumsal İletişim Müdürü, Halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirme süreci, Kurumun halkla ilişkiler politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasından sorumludur, Kurumsal İletişim Müdürü, Görsel ve yazılı basın ilişkilerinin takibi, Kurumun basınla ilişkilerini yönetir ve takip eder, Kurumsal İletişim Müdürü, Röportaj ve basın bülteni için ilgili metinlerin hazırlanması, Kurumun basına verdiği demeçler ve bültenlerin içeriğini belirler, Kurumsal İletişim Müdürü, Kurum web sitesinin güncellenmesi, Kurumun internet üzerindeki temsilinin güncel ve etkin olmasını sağlar, Kurumsal İletişim Müdürü, Sosyal medya faaliyetlerinin takibi ve sosyal ağlarda projeler oluşturmak, Kurumun sosyal medya stratejilerini belirler ve uygular, Kurumsal İletişim Müdürü, Kurumun tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, Kurumun tanıtım ve pazarlama stratejilerini belirler ve uygular, Kurumsal İletişim Müdürü, Yıllık kurumsal iletişim planlamalarıyla uyumlu iletişim faaliyetleri raporunun oluşturulması, Kurumsal iletişim stratejileri ve hedeflerinin uygulanmasını kontrol eder ve değerlendirir
Kurumsal iletişim müdürü Kurumsal iletişim müdürü nedir Kurumsal iletişim müdürü ne iş yapar Kurumsal iletişim müdürü maaşları Kurumsal iletişim müdürü nasıl olunur
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir kadın doğrudan kameraya bakıyor. Omuz hizasında, koyu kahverengi saçları ve açık bir teni var. Gözleri kapalı, dudakları hafifçe ayrık ve yanakları sevinçten yuvarlak. Beyaz bir tişört ve mavi bir kot pantolon giyiyor ve elleri kalçalarının üzerinde duruyor. Mutluluk ve memnuniyet hissi yayıyor ve ifadesi davetkâr ve davetkâr. Yirmili yaşlarının ortalarında görünüyor ve neşeli, kaygısız bir tavır yayıyor.
Burcu Ayan
Blog Yazarı

Halkla İlişkiler mezunu. Uzun yıllar yurt dışı eğitim sektöründe eğitim danışmanı olarak çalıştı. Özellikle Lisans ve Master öğrencilerinin yurt dışı başvuru süreçleri, dil okulu ve üniversite yerleşimi, vize işlemleri gibi konularla ilgili tecrübe sahibi. Eğitim danışmanlığı dışında içerik üretiyor ve blog yazarlığı yapıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.