AnasayfaBlogDenizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü
Bölümler

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

01 Mart 2020
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

Ulaşımın akla gelen ilk tanımı, bir yerden bir yere gitmektir. Tarihsel boyutta incelenecek olursa tekerleğin icadından ötesine kadar uzar. Adım atmayla, yürümeyle başlar. İlk insanlar; dağları, çölleri adımlarla aşıp yer değiştirmiş, istediği yere gitmiştir. Mevsimler, besinler, vahşi hayvanlar ilk insanları bu değişime zorlamıştır. 

İcatlar ihtiyaçlardan doğdu. Araçları temin etmek için doğadan paylar çıkarıldı. Ağaçlar yontuldu, hayvanlar evcilleştirildi. Sonrasında suyla karşılaşıldı. İlk insanlar geri dönmedi. Suyu da aşacak aletler yapmaya devam etti. Teknik bilgileri yoktu. Deneme yanılma yoluyla yeni bilgilere ulaştılar. Suların, denizlerin üzerinde yolculuk yapabilecekleri büyük araçlar yaptılar.

İlk başlarda amaç ulaşımı sağlamaktı. Yapılan gemiler daha sonrasında taşımacılık için de kullanıldı. Çağlar değişti, teknoloji gelişti. Teknolojinin katkısıyla da ulaşım araçları değişti. Makineleşme arttı, ona bağlı olarak da ulaşım araçlarının çeşidi çoğaldı. Salla yapılan yolculukların yerini dev yolcu gemileri aldı. Tekerleği döndürmek için canlının gücüne ihtiyaç duyuluyordu; şimdilerde tek tuşla hareket eden devasa ulaşım araçları var.

Ulaşımın kara, demir, hava yolu diye ayırarak geliştirilmesi ülke ekonomileri, vizyon ve misyonları için önemlidir. Önemli olan bir diğer konu ise ülkenin bulunduğu coğrafi konumudur. Ulaşım ağları ülkelerin coğrafi konumları sayesinde çeşitlenir, fiziki yapısı ve teknolojisinin katkısıyla gelişim gösterir. Coğrafi konumdan en fazla etkilenecek olan ulaşım çeşidi ise deniz yolu ulaşımıdır. Bir ülkenin açık denizlere ve okyanuslara kıyısının olması ulaşımda o ülkeye kolaylık sağlayacak, içte ve dışta gelişmesini hızlandıracaktır.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Nedir?

Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü uygulamalı ve teorik eğitimler verir.  İşletmelerde yönetimi, işletme varlıkları ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları korumayı; maliyetlerini etkileyen faktörleri analiz edecek personel yetiştirmeyi amaçlar. Ulusal ve uluslararası alanda nakliyat, liman, tersanecilik işlerini düzenleyen, belirlenen kuralların devamlılığı sağlayıp kargaşadan ve kayıplardan kurtulmak, zararı en aza indirmek ve kazancı korumak için eğitimler veren bir bölümdür.

Bölüm verdiği hukuk ve denizcilik etiği eğitimleriyle ülkenin ticari ve ekonomik çıkarlarını gözetir, finansal yönetimini sağlayacak personeller yetiştirir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Mezunlar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde istihdam edilirler.

Özel sektörde çalışmak isterlerse; deniz taşımacılık şirketleri ve gemi yapım şirketlerinin yönetici kadrolarında idari personel olarak görev alabilirler. Şirketlerin lojistik işletmelerini ve finansal işleri yürüten bölümlerinde çalışabilirler. Küresel alanda işler yapan firmaların satın alma ve malzeme yönetimini sağlayacak personelleri olarak çalışabilirler. Liman işletmeciliği yapan firmalarda liman ekonomisini düzenleyici işler yapabilir, yönetim işlerini düzenleyebilirler.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Mezunlar deniz, denizcilik, lojistik, seyir gibi teknik bilgilere sahip olduklarından ilgili bütün işlerde görev alabilirler. Gemicilik bilgileriyle, gemi ve tekne elemanlarını tanır, halat ve bağ çeşitleriyle araçların bakım ve tutulmaları işlerini yapar. Deniz üzerinde kullanılacak olan manevraları bilir yelkenli, motorlu gibi taşıtların seyrini gerçekleştirir.

Gemilerin özelliklerine göre uzunluk ve tonaj ölçümleriyle işletme çeşitlerine demirleme, yanaşma, kalkma gibi giriş-çıkış faaliyetlerini yönetir. Acil durum yöntemleri uygulamalarında tecrübe edindiklerinden çatışma, batma, yangın gibi olası durumları yönetir; kaçış yolları, alarm sistemlerini kullanır.

İşletmelerin kuruluşu ve amacına göre liderlik, girişimcilik yapar, işletmelerin yasal imkanlarını korur, işletmeler arasında işbirliğini sağlayıp çağdaş işbirliği ortamı oluşturur. İşletmeyi yönetme, insan kaynağı sağlama, muhasebesini yapma, finans ve pazarlama işlerini yönlendirme ve bunları yasal düzenlemelere dayandırarak varlığının korumasını sağlar.

Çeşitli meteorolojik şartlarda, tehlikeli ya da buzlu sularda, kısıtlı görüş, akıntı şartlarının etkili olduğu bölgelerde seyir sürecinin rotalanması ve seyir planına dahil edilmesi işlerini yapar. Rota üzerindeki varış sürelerini tahmini olarak ortaya koyar, seyir sırasında gerekli olacak olan yakıt ve arıza giderme gibi işlerin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Seyirin güvenli geçmesi için temel radar kontrollerini, radarla geminin yerini bulma işlerini yapar.

Deniz yolu üzerinde ticaretle uğraşıp taşımacılık ve lojistik işlerini yürütür. Bu faaliyetler sırasında gemilere tayin edilen hak ve çıkarları bölge içinde koruyan acentelik işlerini üstlenir. Gemi kiralama, kiralama yazışmaları, sözleşmeleri düzenler ve getirilerini hesaplar. Deniz üzerinde haberleşme bilgilerine güvenerek gemi-gemi gemi-liman arasında görsel ve işitsel haberleşme yöntemlerini kullanarak seyrin sorunsuz geçmesine yardımcı olur. Tehlike, acelecilik ve emniyet prosedürlerine göre radyo, telefon, mors kodu, mors ışığıyla haberleşmeyi yürütür.

Deniz taşımacılığının maliyeti, işletmelerin maliyeti, bunları etkileyen faktörleri hesaplayarak taşıma şekillerini değerlendirir. Karşılıklı faydaları gözetecek şekilde projelendirmesini yapar, marina bilgi sistemlerini uygular. Lojistik hizmetleriyle uluslararası lojistik planlaması, kalite standartlarına göre verimlilik hesaplaması, planlama ve yürütme işlerini yapar.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölüm zorunlu birçok dersi içerdiği gibi çok sayıda seçmeli dersleri teorik ve uygulamalı şekilde verir. Denizciliği ve taşımacılığı hukuki, ekonomik temellerle öğretip uluslararası yetkinlikte öğrenciler yetiştirecek dersler mevcuttur. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünün dersleri;

 • Atatürk İlke ve İnkılapları,

 • Deniz Ticareti,

 • Deniz İşletmeciliği Etiği,

 • Liman ve Terminal Yönetimi,

 • Yat ve Marina Yönetimi,

 • İşletme ve Tedarik Zinciri Yönetimi,

 • Yönetim ve Organizasyon İlkeleri,

 • Satış Yönetimi,

 • Temel Hukuk,

 • İşletme Hukuku,

 • Deniz Hukuku,

 • Uluslararası Ticaret Hukuku,

 • Deniz Sigorta Hukuku,

 • Mikro Ekonomi,

 • Makro Ekonomi,

 • Finansal Muhasebe,

 • Yönetim Muhasebesi,

 • Denizcilik İşletmelerinde Yatırım ve Analiz,

 • İşletme Matematiği,

 • Denizcilik Ekonomisi,

 • Denizcilik Tarihi,

 • Temel Gemicilik,

 • İşletme Lojistiği,

 • İşletmeler Arası Pazarlama,

 • Bölgesel Coğrafya,

 • Seyir ve Meteoroloji,

 • Denizde Haberleşme,

 • Gemi Yapımı ve Dengesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban Puan ve Sıralaması

Denizcilik Fakültelerinde dört yıllık eğitim sonrası lisans düzeyinde alan ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli donanıma sahip iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan bölüm, öğrencilerini AYT puan türüne göre kabul etmektedir.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümüne kabul edilen öğrencilerin ilk beş üniversiteye göre puan ve sıralaması;

ÜniversitePuanSıralama
Dokuz Eylül Üniversitesi324,076130546
Kocaeli Üniversitesi291,967268764
Akdeniz Üniversitesi 281,509318674
Mersin Üniversitesi276,143374589
Bandırma Üniversitesi273,003365436
Denizcilik işletmeleri yönetimi denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü
Esma Akkaya
Esma Akkaya
Blog Yazarı

2014 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olan Esma Akkaya, kişisel gelişim alanında birçok eğitim aldı. Kişisel gelişim alanında diksiyon, çizim alanında da 3ds Max Üç Boyutlu Grafik Animasyon sertifikalarına sahip olan Esma Akkaya, eğitim, seyahat ve coğrafya başlıklarıyla ilgili blog yazıları kaleme almakta. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.