AnasayfaBlogCTO Nedir? Kimler CTO Olabilir?
Meslekler

CTO Nedir? Kimler CTO Olabilir?

04 Mayıs 2020
Bu resim, üzerlerine metin basılmış dört beyaz dişliden oluşan bir grubu göstermektedir. Resmin ortasındaki dişlinin ortasında büyük bir delik vardır. Sol üst köşedeki dişlinin üzerinde mavi metin basılı iken diğer üçünde beyaz metin vardır. Sağ üst köşedeki dişli kavisli bir şekle sahipken diğer üçünün kenarları yuvarlaktır. Sol alt köşedeki dişlinin üzerinde birkaç küçük delik vardır. Sağ alt köşedeki dişli benzersiz bir çizgi ve çarpı desenine sahiptir. Dört dişlinin de kenarlarında küçük dişler vardır.
CTO Nedir?Kimler CTO Olabilir?CTO Görevleri
Bir işletmede teknoloji üzerinde en üst düzey sorumluluk sahibi olan kişiye CTO denir.Bilgisayar mühendisliği, bilişim teknolojileri, yazılım mühendisliği gibi bölümlerden mezun olanlar ve teknolojik trendler ve yönetim becerileri konusunda yetkin olanlar CTO olabilir.İşletmenin teknolojik kaynaklarını yönetmek, teknolojik araştırmalar ve stratejiler geliştirmek, risk ve fırsatları belirleme ve trendlerin etkisini analiz etmektir.
CTO'lar genellikle CEO'ya bağlıdır ve teknolojik olarak işletmenin yapılanması ve gelişiminden sorumludur.Bilgi teknolojileri, yazılım geliştirme ve dijital strateji konusundaki bilgi ve deneyim, bir CTO’nun olması gereken özelliklerdendir.CTO'ların aynı zamanda işletmenin kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli yatırımları ortaya çıkarma sorumluluğu bulunur.
Bir CTO'yu tanımlarken; bilgi, beceri, sorumluluk, uyum, planlama ve koordinasyon gibi özelliklerine sahip olması gerektiğini belirtmek gerekir.CTO olmak isteyen kişilerin, yazılım mühendisliği veya bilişim teknolojileri gibi alanlarda dört yıllık bir üniversite eğitimi tamamlamış olması gerekmektedir.CTO'lar işletmenin mevcut teknolojik kaynaklarını geliştirmekten, yeni teknolojik gelişmeleri uygulamak ve yönetmekten ayrıca bu eylemlerden doğan sonuçları rapor etmekten sorumludurlar.
CTO, işletmenin teknolojik hedefleri doğrultusunda stratejiler oluşturur ve uygular.Ayrıca büyük işletmelerde CTO olmak için zengin bir profesyonel deneyime ve sektör hakkında titiz bir bilgiye sahip olmalısınız.CTO'nun görevleri arasında en iyi CMS'yi seçmek, teknoloji politikaları ve prosedürlerini oluşturmak, teknoloji bütçesini yönetmek ve maliyet-fayda analizleri yapmak yer alır.

CTO “Chief Technology Officer” teknolojiden sorumlu en üst düzey çalışanlar olarak adlandırılır. Bir işletmenin teknolojik olarak ilerlemesini denetlemekten, raporlamaktan ve gerektiğinde strateji geliştirmekten sorumludur. Bir işletmeye ait teknolojik kaynakların tespiti ve yönetimi en önemli görevleridir. Teknolojik araştırmaları yapmakta ve geliştirmekte yol gösterirler.

CTO’lar bulundukları işletmeye ait kısa ve uzun vadeli ihtiyaçları belirleyerek, işletmenin hedeflerine erişmeleri için gerekli olacak yatırımları ortaya çıkarırlar. CTO’lar hiyerarşik olarak CEO’ya bağlıdırlar. CTO nedir, kimler CTO olabilir soruları soranlar için özet olarak şunu söyleyebiliriz. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği, bilişim teknolojileri, yazılım mühendisliği gibi bölümlerinden mezun olmaları beklenir.

Teknolojik konulardan sorumlu, işletme için gerekli fırsatları ve riskleri ortaya çıkarmak, teknolojik trendlerin işletme veya üretilen proje üzerinde oluşturacağı etkileri analiz etme görevi ile sorumlu olabilecek kişilerdir. Her yöneticide olması beklenen bilgi, beceri, sorumluluk, uyum, planlama ve uygulama becerisi ve koordine etme gibi ortak özelliklere sahip olmaları gerekir.

CTO Olmak İçin Hangi Eğitimler Alınabilir?

Kimler CTO olabilir sorusunun cevaplarından en önemlisi alınan eğitimlerdir. CTO olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitimlerinden olan; yazılım mühendisliği, bilgisayar programcılığı, bilişim teknolojileri ve teknoloji ile ilgili bölümlerinden lisans eğitimi almak ve mezun olmuş olmak gerekmektedir. Bu alanda ilerlemek ve kariyer planı yapmak isteyen kişilere yönelik olarak destekleyici olan üniversitelerde bulunan bilgi teknolojileri yüksek lisans programlarından da faydalanabilirler. Ayrıca yine üniversitelerde Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından sunulan bilgi teknolojileri yönetimi sertifika eğitimleri de kariyer yolunda etkili eğitimlerdendir.

Teknik bilgileri almanın yanı sıra bir işletmede yönetici pozisyonunda görev alabilmek için bazı önemli özellikler aranmaktadır. Bu aşamada zaman kaybı yaşamadan online eğitimler aracılılığı ile kendinizi geliştirmeniz de mümkündür. İyi bir yönetici olabilmek için bazı kurallara hâkim olmak gerekir. Enstitü, işletme yönetimi eğitimi ile stratejik düşünme yöntemleri, işletme organizasyonu ve rekabet avantajı konularında yetkinlik sağlamanızı amaçlamaktadır.

Yine enstitüde yer alan yönetim ve organizasyon eğitimi, işletmelerin yönetim ve organizasyon yapısının hedeflerine ulaşılabilirliğini temsil ettiğini düşünerek, yönetimde bulunan kişilerin organizasyon fonksiyonunu iyi bilmesi gerektiğine inanıyor. Bu doğrultuda bir işletmede CTO olarak çalışmanız durumunda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olmanızı amaçlıyor.

İlgili Eğitim: Yönetim ve Organizasyon Eğitimi

CTO GörevleriCTO bir işletme veya proje içinde kilit görevlere sahiptir. Bu görevlerin başarı ile sonuçlanması işletme veya projenin gelecekteki durumunu tamamen olumlu olarak etki edebileceği gibi şirketin veya projenin tamamen yok olmasına da sebep olabilir. Bu sebepten işletme veya proje sahipleri teknolojik yapılanmalar için ekibin başında işini iyi yapan, donanımlı, yönetim kabiliyeti olan, kaliteli ve proje ya da işletmeyi daha ileri taşıyacağını düşündükleri insanlarla çalışmayı tercih ederler.

 • İşletmenin mevcut teknolojik kaynaklarını geliştirmek, bulunan yeni teknolojik gelişmeleri uygulamak, yönetmek ve rapor etmekten sorumlu olan CTO’lar, oluşturdukları raporları CEO’ya teslim etmekten sorumludur.

 • CTO’lar bir işletmede tek başlarına çalışabilecekleri gibi, şirketin hacmine göre CIO “Baş bilgi görevlisi” ve CSO “Baş bilim görevlisi” ile beraber çalışmaları gerekebilir. Tek başlarına çalışmaları durumunda bu iki göreve ait sorumlulukları da yerine getirebilecek yetiye sahiptirler.

 • Bir işletme içindeki en yüksek teknoloji yöneticisi pozisyonu CTO görevidir. Teknoloji ve mühendislik bölümünün liderliğini üstlenirler.

 • Teknolojik konular üzerinde politika ve prosedürler oluştururlar.

 • CTO ayrıca işletmenin gelirlerini artırmak için risk unsurlarını belirleme, stratejiler oluşturmakta ve maliyet-fayda analizi çıkarma, yatırım geri dönüş analizlerini gerçekleştirmektedir.

 • CTO oluşturulan teknolojik stratejiler aracılığı ile işletmeler için oluşacak fırsat ve riskleri belirler.

 • İşletme için en etkili olacağını düşündüğü CMS “Hazır Yönetim Sistemleri” araştırmak ve şirket için en uygun olanı belirlemek önemli görevleri arasındadır.

 • Şirketi için uygun olduğunu düşündüğü teknoloji stratejisini, ilk olarak CEO olmak üzere; ortaklara, yönetim kadrosuna, yatırımcılara ve çalışanlara iletmesi gerekir.

CTO ve Şirket İçi Sorumlulukları

CTO nedir, kimler CTO olabilir sorusuna yanıt ararken, CTO’nun sahip olması gereken sorumluluklar karşımıza çıkıyor. İşletmenin teknolojik yapısını analiz eden, geliştiren ve planlayan CTO, işletme içinde bazı sorumluluklara sahiptir. Bunları inceleyelim.

 • Altyapıdaki sorumlukları; işletmeye ait verilerin, güvenliğini ve bulunduğu ağı denetleyebilir aynı zamanda bakımını yapar. Ayrıca işletmenin teknolojik yol haritasını çizer ve oluşturduğu strateji ile yönetir.

 • Planlamadaki sorumlulukları; işletmenin teknik stratejisini oluştururken, işletmenin teknolojik olarak yol almasını ele alır ve işletme için teknolojik gelişimi değerlendirir, yönetir.

 • Tüketici odaklı sorumlulukları; CTO, müşteri ilişkilerinin getirdiği sorumlulukları üstlenerek, hedef pazardan haberdar olmayı sağlar. Bu aşamada müşteri ve iş arasında ilişki kurmayı hedefler.

 • Model oluşturma sorumluluğu; CTO, kurumsal strateji ve teknolojik altyapının teknolojik gelişmelere göre oluşturulmasında yardımcı olur, hedef pazarları analiz etmek ve iş modelleri oluşturmak sorumlulukları arasındadır.

CTO İhtiyacı Nasıl Belirlenir?

İşletmelerin bilgi teknolojileri ve altyapı bileşenlerinin sorumluluğunu üstelenen CTO, sistemlerin gelişen teknolojik koşullara göre sağlıklı bir şekilde sürekliliğini sağlar. Bu durumda bazı senaryolar geliştiğinde küçük veya büyük ölçekli her işletme CTO’ya ihtiyaç duyar. Aşağıda inceleyeceğimiz bu durumlardan bir veya birkaç tanesi işletmenizde mevcutsa CTO ihtiyacınızda doğmuş demektir.

 • İşletmenizde bilgi teknolojileri yönetişim yapısını ve bilgi teknolojileri yönetim çerçevesini yeniden en baştan oluşturmanız gerekiyorsa veya mevcut uygulamalara güncelleme yapmanız gereken durumlar bulunuyorsa CTO ihtiyacı doğar.

 • Yönetmekte olduğunuz projede teknoloji çözümler ve tedarikçiler hakkında kararsız kaldığınızda, üretilecek hangi çözümün sizin işletmeniz için daha uygun olduğunu tarafsız bir gözle tekrar değerlendirmenin sağlayacağı avantajın farkındaysanız bir düşünmelisiniz.

 • Fazla sayıda stratejik projeyi bir arada yürütürken iş yükünüzü dengeleme ihtiyacı duyup, öneminin farkında olduğunuz teknolojik projelerin takibini, tecrübesine güvendiğiniz bir profesyonele devretmeyi planlıyorsanız CTO ihtiyacını değerlendirmelisiniz.

 • İşletmenizde deneyimli, tecrübeli bir CIO veya CTO yoksa ve aslında değerli olduğunu bildiğiniz bir iş gücünü istihdam etmenin çok maliyetli ve gereksiz olduğunu düşünüyorsanız aslında gerekliliğine değil şirkete olan mali yüküne odaklandığınızı görüyorsunuz demektir. Gerekliliği göz ardı etmeksizin işletmeye sağlayacağı faydalara odaklanmalısınız.

Bir işletmede teknoloji üzerinde en üst düzey sorumluluk sahibi olan kişiye CTO denir, Bilgisayar mühendisliği, bilişim teknolojileri, yazılım mühendisliği gibi bölümlerden mezun olanlar ve teknolojik trendler ve yönetim becerileri konusunda yetkin olanlar CTO olabilir, İşletmenin teknolojik kaynaklarını yönetmek, teknolojik araştırmalar ve stratejiler geliştirmek, risk ve fırsatları belirleme ve trendlerin etkisini analiz etmektir, CTO'lar genellikle CEO'ya bağlıdır ve teknolojik olarak işletmenin yapılanması ve gelişiminden sorumludur, Bilgi teknolojileri, yazılım geliştirme ve dijital strateji konusundaki bilgi ve deneyim, bir CTO’nun olması gereken özelliklerdendir, CTO'ların aynı zamanda işletmenin kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli yatırımları ortaya çıkarma sorumluluğu bulunur, Bir CTO'yu tanımlarken; bilgi, beceri, sorumluluk, uyum, planlama ve koordinasyon gibi özelliklerine sahip olması gerektiğini belirtmek gerekir, CTO olmak isteyen kişilerin, yazılım mühendisliği veya bilişim teknolojileri gibi alanlarda dört yıllık bir üniversite eğitimi tamamlamış olması gerekmektedir, CTO'lar işletmenin mevcut teknolojik kaynaklarını geliştirmekten, yeni teknolojik gelişmeleri uygulamak ve yönetmekten ayrıca bu eylemlerden doğan sonuçları rapor etmekten sorumludurlar, CTO, işletmenin teknolojik hedefleri doğrultusunda stratejiler oluşturur ve uygular, Ayrıca büyük işletmelerde CTO olmak için zengin bir profesyonel deneyime ve sektör hakkında titiz bir bilgiye sahip olmalısınız, CTO'nun görevleri arasında en iyi CMS'yi seçmek, teknoloji politikaları ve prosedürlerini oluşturmak, teknoloji bütçesini yönetmek ve maliyet-fayda analizleri yapmak yer alır
cto nedir chief technology officer nedir CTO nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.