AnasayfaBlogİnsan Kaynakları Müdürünün Görevleri Nelerdir?
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Müdürünün Görevleri Nelerdir?

23 Ağustos 2021
Bir el sanal bir ekrana dokunurken görülüyor. El uzatılmış, parmaklar işaret ediyor ve parmak uçları yüzeye temas ediyor. Sanal ekran, bir tür kontrol paneli olduğunu düşündüren çeşitli simge ve sembollerle aydınlatılmıştır. El soluk renktedir ve ön kol da görülebilmektedir. Arka plan, merkezinde dairesel bir şekil bulunan bulanık bir görüntüdür ve bir insan yüzünü çağrıştırmaktadır. Elin arkasında, fotoğrafın gizemini daha da arttıran bir insan yüzüyle birlikte beyaz bir nesne görülüyor. Görüntünün ana odağı olan el, sanal kontrol paneliyle etkileşim halinde olduğunu düşündürüyor.
İnsan Kaynakları SüreciZorlukları ve SorunlarıBaşarıya Giden Yol
İş görüşmeleriZaman baskısı, yoğun hazırlık süreciTitizlik, hazırlıklı olmak
Kıyafet seçimi ve kişisel bakımRenk uyumu, doğru seçimler yapmakDikkatli olmak, titizlenmek
CV sunmaKendini ifade etme fırsatı bulamamakEtkili ve özgeçmiş hazırlama
İşe alım süreciŞeffaflıktan uzak olması, motivasyonun düşmesiBelirli bir hedefe sahip olmak, azmetmek
Adaylar arasından sıyrılmaYoğun rekabetDiğer adaylardan sıyrılarak hedeflenen pozisyona ulaşmak
Hedeflenen pozisyona kavuşmaBelirsizlik, beklemekAzmetmek, hedefe kilitlenmek
MülakatlarStres, gerginlikSakin kalmak, özgüven
EğitimlerBilgi eksikliğiEğitimlere katılmak, kendini geliştirmek
İş deneyimiDeneyimsizlikPratik yapmak, deneyim kazanmak
Beklentilerin yönetilmesiBeklentilerin fazla olmasıGerçekçi beklentiler, olumlu düşünceler

Metropol hayatının karmaşıklığı içinde belki de en büyük mücadele iş bulma süreçlerinde yaşanıyor. Devasa plazalarda ya da orta ve küçük ölçekli işletme ofislerinde gerçekleşen iş görüşmeleri insanların kariyerine ilk adımlarını attıkları nokta. Hayatımız boyunca verdiğimiz birçok sınavdan daha zorlusuyla iş görüşmelerinde sınanıyoruz.

Üstelik zaman baskısı altında. Günlerce hazırlandığımız iş görüşmeleri ise her zaman başarılı sonlanmayabiliyor. Kıyafet seçiminden renk uyumuna, sakal tıraşından saç modeline titizlenmemizin karşılığını bulamayabiliyoruz. Sadece CV’lerimizi ulaştırmakla yetinip ayrıldığımız görüşmelerde çoğu kez kendimizi ifade etme fırsatı dahi bulamamaktayız.

İşe alım sürecinin şeffaflıktan uzak olması da büyük bir problem ve motivasyon düşüklüğü yaratabiliyor. Tabii tüm bu süreçlerin tam tersine işlemesi de mümkün. Heyecanımız ve azmimiz bizi başarıya taşıyabilir. Diğer adaylar arasından sıyrılarak hedeflediğimiz pozisyona kavuşabiliriz.
“İstediğim yerdeyim. Hak ettiğim konuma gelebilirim. İşimi seviyorum ve hakkını verdiğime inanıyorum." cümlelerini kurabilmemiz için önce işe girmemiz gerekiyor.

Bu noktada kariyerimizi şekillendirecek ilk onay insan kaynaklarından çıkacak. Daha doğrusu insan kaynakları müdürünün yetkisiyle onaylanıp yine onun imzası ile tasdiklenecek.

İnsan kaynakları müdürlüğü prestijli bir kariyer alanıdır. Zaten tek başına "müdür" unvanı bile oldukça havalı sayılır. Siz de sıklıkla duyduğumuz bu yönetici pozisyonunu merak ediyor olabilirsiniz. Yazımın bütününde insan kaynakları müdürü nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? başlıklarında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım.

İnsan Kaynakları Müdürü Nedir? 

İş alanlarının çeşitliliğinin arttığı günümüzde insan kaynakları yönetiminin önemi gittikçe artmakta. Bu noktada insan kaynakları müdürüne de önemli görevler düşüyor. Eğitim kurumlarından konsolosluklara ve sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş yelpazede görev alan insan kaynakları yani İK müdürlerini dilerseniz biraz daha yakından tanıyalım.

İnsan kaynakları müdürü, görev yaptığı kurum ya da şirketin personel alım süreçlerinden sorumlu olan kişidir. İnsan kaynaklarına ait plan ve prosedürlerin oluşturulması ve yürütülmesi insan kaynakları müdürünün denetiminde gerçekleşir. Öte yandan İK müdürlerinin gelişim ve değişimlere açık olmaları gerekir. İnsan kaynakları müdürü organizasyon şemasında genel müdüre bağlı olarak hemen altında yer alır. Bazen “genel müdür yardımcısı” unvanıyla da görev yapması mümkündür.

Şüphesiz bu önemli görevi üstlenecek olan kişilerde önemli vasıflar aranır. Örneğin etkili bir diksiyona sahip olmak gibi nitelikler başarılarını destekler. Vizyon sahibi olmaları ve liderlik özelliklerini taşımaları kariyer hedeflerine ulaşmada önemlidir. Aldıkları kişisel gelişim eğitimleri ve sertifikalar bu açıdan avantaj sağlar. Dilerseniz insan kaynakları müdüründe aranacak vasıfları birlikte listeleyelim.

İlgili eğitim: Liderlik Kursu

İlgili eğitim: Diksiyon Dersi

 • İletişim becerisine sahip olmak.

 • İnsiyatif kullanabilmek.

 • Yöneticilik vasıflarına sahip olmak.

 • Disiplinli olmak.

 • Problemlere çözüm odaklı yaklaşabilmek.

 • Planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak.

 • Empati yapabilmek.

 • Analiz yeteneği.

 • Stratejik bakış açısı.

 • Kurumun misyonuna hâkim olmak.

 • Ekibini motive edebilme becerisi.

 • beden dili mesajlarını okuyabilmek.

 • Mevzuatlara hâkim olmak ve güncel revizyonları takip etmek.

 • Güvenilir olmak

Listelediğimiz bu vasıflara ilaveten İK müdürünün sahip olduğu olumlu özellikler mesleğine artı değer katacaktır.

İnsan Kaynakları Müdürü Ne İş Yapar? 

İşletmelerin temel bölümlerinden biri insan kaynaklarıdır. İnsan kaynaklarının çalışmaları finans, pazarlama, üretim vb. bölümlerin başarılarını destekler. Kamu ya da özel tüm işletmelerde mutlaka insan kaynakları yani İK bölümü ve insan kaynakları müdürü bulunur. İnsan kaynakları müdürü olmak ciddi bir sorumluluk gerektirir.

Birimin çalışmaları ve denetimi insan kaynakları müdürünün görev alanındadır. Kurumun kültürü, kurum içi iletişim ve eğitim süreçlerini kapsayan bu alan oldukça karmaşıktır. Bir o kadar da zorludur. İnsan kaynaklarının hedeflerine ulaşması için bir dizi faaliyetler planlamak ve bu faaliyetleri disiplinli şekilde yürütmek gerekir. 

İK müdürü bütüncül bir yaklaşım sergilemelidir. Görev yaptığı işletmeyi en üst noktaya taşıyacak kişilerin seçimi titizlik gerektirir. Doğru çalışan profilini oluşturmak için adalet ve liyakate uygun hareket etmeleri de oldukça önemlidir.

Güvenilir bir iş atmosferi oluşturmak için çaba harcanmalıdır. Yazımın bu bölümünde insan kaynakları müdürünün görev tanımı ve sorumlulukları hakkında da sizi bilgilendirmek isterim.
İnsan kaynakları müdürünün görevleri:

 • i̇nsan kaynakları alanında görev tanımları, iş akış şemaları ve prosedürlerin oluşturulmasını sağlamak.

 • Farklı yeteneklerdeki kişilerden uyumlu bir ekip oluşturmak.

 • İnsan kaynakları biriminin görevlerini prosedürlere uygun olarak yerine getirmesini denetlemek.

 • Birim içi disiplini ve birimler arası işbirliğini sağlamak.

 • İşe kabul ve mülakat kriterlerini belirlemek.

 • Başvuru şartları, yeterliliklerin belirlenmesi ve oryantasyon süreçlerini yönetmek.

 • İşe alım aşamasında resmi prosedürlerin yerine getirilmesini denetlemek.

 • Çalışan memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için faaliyetler düzenlemek.

 • Çalışanların görüş ve önerilerini girdi olarak kabul edip düzeltici ve önleyici faaliyetler planlamak.

 • Ödül ve terfi için adil ve şeffaf bir sistem kurmak.

 • Kurumun, şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için üst yönetim ile koordineli çalışmak.

 • Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunacak eğitim programları düzenlemek.

 • Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve işletilmesi.

 • Disiplin ve ceza süreçlerine başkanlık etmek.

 • Birimiyle ilgili tüm süreçlerin analiz edilmesi ve üst yönetime raporlanması.

Her kurumda mevzuatlarla belirlenmiş sayıda engelli kadrosu tanımlanır. İnsan kaynakları müdürlerine bu kadrolarda görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi aşamasında da önemli sorumluluk düşüyor. Tabii bu noktada kamu kurumlarını ayrı tutmamız gerek. İK müdürlerinin engelli bireyi en uygun işte değerlendirmesi kadar çalışma konforunu oluşturmak da son derece önemlidir.

İnsan kaynakları müdürleri görev yaptıkları işletmenin aynı alanda faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerinin takibinde de rol üstlenirler. İşletmeyi rakip firmaların bir adım önüne geçmesini sağlayacak olan, çalışanların inovatif fikirleri ve sıradan olmayan yetenekleridir. Bu yetenekleri keşfedecek olan ise insan kaynakları müdürüdür. İşe alım süreçleri gibi işten çıkarılma ve istifa süreçleri de insan kaynakları müdürünün sorumluluk alanındadır. Bu sürecin mevzuatlara uygun olarak ve çalışan mağduriyeti önleyecek şekilde yürütülmesi insan kaynakları müdürünün profesyonelliğini belirler.

İnsan Kaynakları Müdürü Nasıl Olunur?

Üniversitelerde insan kaynakları müdürü unvanını sağlayacak bir diploma programı yoktur. Tabii bu ileride olmayacağı anlamına gelmez. Lisans ve ön lisans programları arasında da bu alanda açılmış bir bölüm bulunmamakta. “”Peki, bu durumda nasıl insan kaynakları müdürü olunur? Sorusunu yöneltebilirsiniz. Şimdi bu soruya açıklık getirmeye çalışalım.

İnsan kaynakları müdürü olmak için öncelikle lisans diplomasına sahip olmak gerekir. İletişim, sosyoloji, psikoloji ve mühendislik bölümü mezunları insan kaynakları alanında diğer bölümlere nazaran öncelikli tercih edilir. Sonrasında üniversitelerin insan kaynakları alanında yüksek lisans programına katılmak avantaj sağlar.

Çeşitli üniversitelerin ve enstitülerin insan kaynakları alanında düzenledikleri sertifika programları da bu alanda kariyer fırsatı sunar. Bu noktada İstanbul İşletme Enstitüsü bünyesinde verilen insan kaynakları eğitimlerini ve özellikle insan kaynakları yönetimi eğitimini tavsiye edebilirim.

İnsan kaynakları yönetimi sertifika programları arasında tercih edilirliği yüksektir. Bu program kapsamında performans yönetimi, ücretlendirme, İnsan kaynaklarının fonksiyonları gibi başlıklar yer alır. Öte yandan sadece diploma sahibi olmak ya da sertifikalarınız tek başına yeterli olmayacaktır.” Peki, ne yeterli olacak?” derseniz, “İnsan kaynakları müdürü olmak için tecrübe gerekir.” yanıtını verebilirim.

İnsan kaynakları biriminde çalışıp tecrübe edinmek insan kaynakları müdürü olmak için iyi bir referans sağlar. Öte yandan işin mutfağında çalışmadan vitrinde yer almak samimi olmayacaktır. Profesyonelliğe de aykırıdır.

İş görüşmeleri, Zaman baskısı, yoğun hazırlık süreci, Titizlik, hazırlıklı olmak, Kıyafet seçimi ve kişisel bakım, Renk uyumu, doğru seçimler yapmak, Dikkatli olmak, titizlenmek, CV sunma, Kendini ifade etme fırsatı bulamamak, Etkili ve özgeçmiş hazırlama, İşe alım süreci, Şeffaflıktan uzak olması, motivasyonun düşmesi, Belirli bir hedefe sahip olmak, azmetmek, Adaylar arasından sıyrılma, Yoğun rekabet, Diğer adaylardan sıyrılarak hedeflenen pozisyona ulaşmak, Hedeflenen pozisyona kavuşma, Belirsizlik, beklemek, Azmetmek, hedefe kilitlenmek, Mülakatlar, Stres, gerginlik, Sakin kalmak, özgüven, Eğitimler, Bilgi eksikliği, Eğitimlere katılmak, kendini geliştirmek, İş deneyimi, Deneyimsizlik, Pratik yapmak, deneyim kazanmak, Beklentilerin yönetilmesi, Beklentilerin fazla olması, Gerçekçi beklentiler, olumlu düşünceler
İnsan Kaynakları Müdürünün Görevleri Nelerdir İnsan Kaynakları Müdürünün Görevleri İnsan Kaynakları Müdürü Nedir İnsan Kaynakları Müdürü Ne İş Yapar İnsan Kaynakları Müdürü
Saçları düzgünce arkadan bağlanmış genç bir kadın parlak mavi bir başörtüsü takıyor. Cildi sıcak, karamel renginde ve gözleri koyu kahverengi. Kameraya bakarken yüzünde nazik, gülümseyen bir ifade var. Beyaz bir üst ve mavi ve yeşil çiçek desenli, desenli, uzun bir etek giyiyor. Bir çift küpe ve altın bir kolye ile aksesuarlarını tamamlamış. Kıyafetleri, içinde bulunduğu güneşli, açık hava ortamına mükemmel bir uyum sağlıyor.
İlknur Işık
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.